Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
07.00 Su­per­no­va ZOOM Remix
08.00 Sällskapet
Var­je vec­ka sam­ta­lar Kia Svae­tic­hin och två kul­turp­roffs om ak­tuel­la fenomen,..
9
09.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
10.00 Fatta grejen
Fat­ta Gre­jen är en ö­ver­lev­nads­gui­de för li­vet i Svenskfinland...
10.00 Ted & Kaj
Med bland an­nat myc­ket hu­mor, ångest, väns­kap, böc­ker och djur. yle.
11.00 Supernova
11.00 P1 Do­ku­men­tär: Mi­ni­se­rie: Svensk sex­han­del: Räd­da min lil­la­sys­ter, del 1/3
11.00 X3M Morgon remix
11.30 X3M Nonstop
12
12.00 Sex & sånt Retro
14.00 X3M Eftermiddag
ti: Mis­sa in­te Fat­ta grejen kl 16.
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16.
14.00 X3M Eftermiddag
15
15.00 X3M Retro
Hör klas­sis­ka guld­bi­tar från A-la­get, Suc­cémor­gon och and­ra gam­la fa­vo­ri­ter i X3M Retro.
16.00 X3M Ef­ter­middag Remix
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Ef­ter­mid­dag samt Yle Spor­tens NHL-podd.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Ef­ter­mid­dag samt Vek­lig­heten i P3.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va Remix ZOOM
21
21.00 Verk­lig­he­ten i P3: Bilk­rasc­hen i kö­ket: ”Som en bomb"
21.00 X3M Metall
Kliv in i X3M Me­talls värld där Kjell Si­mo­sas pre­sen­te­rar det färs­kas­te och bäs­ta inom me­tall och rock.
21.00 My och An­ka är panka
My är dålig på att le­va spar­samt, me­dan An­ka är så spar­sam att hon tar dåli­ga bes­lut med sina pengar.
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
21.30 X3M Nonstop
21.30 X3M Nonstop
22.00 Yle Vega
23.00 X3M Metall
0
00.00 Nattklassiskt
3