Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
07.00 Su­per­no­va ZOOM Remix
9
10.00 Al­go­rit­men: Blockc­hain - länk för länk
11.00 Supernova
11.00 Ra­dios­por­ten Do­ku­men­tär: Ti­der­nas säms­ta lag - re­kord­dåli­ga på hockey
11.00 X3M Morgon remix
12
12.00 Sex & sånt Retro
14.00 X3M Eftermiddag
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16. 30.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16. 30.
14.00 X3M Eftermiddag
15
15.00 X3M Retro
Hör klas­sis­ka guld­bi­tar från A-la­get, Suc­cémor­gon och and­ra gam­la fa­vo­ri­ter i X3M Retro.
16.00 X3M Ef­ter­middag Remix
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Ef­ter­mid­dag samt Yle Spor­tens NHL-podd.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Ef­ter­mid­dag samt Vek­lig­heten i P3.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va Remix ZOOM
21
21.00 Verk­lig­he­ten i P3: 17 års min­nes­för­lust: ”Kän­de in­te igen mina barn”
21.00 X3M Metall
Kliv in i X3M Me­talls värld där Kjell Si­mo­sas pre­sen­te­rar det färs­kas­te och bäs­ta inom me­tall och rock.
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
21.33 X3M Nonstop
22.00 Yle Vega
0
00.00 Nattklassiskt
3