Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
08.00 X3M Morgon REMIX
9
11.00 Supernova
11.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: Gri­mes - in­die­löf­tet som blev ett Twitterskämt
12
13.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM
14.00 X3M Eftermiddag
ti: Mis­sa in­te Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30!
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16. 30.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16. 30!
14.00 X3M Eftermiddag
15
16.00 X3M Ef­ter­middag REMIX
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Ted & Kaj kl. 16. 30.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt Verk­lig­he­ten i P3 kl. 16. 30.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
18.00 X3M Retro
Hör klas­sis­ka guld­bi­tar från A-la­get, Suc­cémor­gon och and­ra gam­la fa­vo­ri­ter i X3M Retro.
18.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: Gri­mes - in­die­löf­tet som blev ett Twitterskämt
Lär kän­na män­nis­kan som ska­pat mu­si­ken du äls­kar och de ar­tis­ter du in­te viss­te att du var int­resserad av.
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM.
21
21.00 P1 Do­ku­men­tär: Mi­ni­se­rie: Lö­park­ri­get - Död i lö­par­pa­ra­di­set, del 2/5
21.00 X3M Metall
Kliv in i X3M Me­talls värld där Kjell Si­mo­sas pre­sen­te­rar det färs­kas­te och bäs­ta inom me­tall och rock.
21.00 Al­go­rit­men: Gen Z vs Mil­len­nials - ge­ne­ra­tions­fighten online
21.00 Sälls­ka­pet: Tik­Tok-st­jär­nan Au­ri Ka­na­nen stä­dar värl­dens smut­si­gas­te hem gra­tis – snart är hon miljonär
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
21.24 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
22.00 Yle Vega
0
00.00 Nattklassiskt
3