Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
9
09.00 4D: Tah­don syödä taloni
09.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
09.55 Tulossa...
09.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
10.00: Ilk­ka Vai­nio tin­kaa lo­hi apunaan...
11.00: Kei­sa­ri kaup­paa legoja,..
10.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
10.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
to: Mi­ke ja Frank ovat tien pääl­lä et­si­mäs­sä eri­koi­sia ajoneuvoja...
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
11.30: Ak­se­li ja Os­si pa­laa­vat ko­tiin pit­käl­tä bur­ge­ri­kier­tueel­ta. Kan­sa vaa­tii sta­dionkeikkaa,..
10.55 100 Places to Be
11.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
12
12.00 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Poh­joi­ses­ta ko­toi­sin ole­va Eri­ka saa vie­rel­leen Mik­ko Sil­vennoisen,..
ke: Vauh­dik­kaan Son­jan haa­ve­lis­ta on toi­min­ta­pai­notteinen,..
to: Tam­pe­re­lai­nen Mee­ri on elä­nyt elä­män­sä puo­lik­kaal­la sy­dämellä,..
12.00 4D: Ha­luan uudet kasvot
Do­ku­ment­ti paljastaa,..
12.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruokaohjelma.
13.00: Bur­ge­ri­mies­ten Tans­kan mat­ka jatkuu...
12.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
13.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Hei­di Ky­rön vi­haa­mat mu­kin ovat YL­LÄT­TÄEN myy­tävänä...
ke: Ilk­ka Vai­nio tin­kaa lo­hi apunaan...
to: Kei­sa­ri kaup­paa legoja,..
pe: Po­pe­dan La­cu Lah­ti­nen myy van­han kau­pan ir­taimistoa...
14.00 Team Ahma
Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­ke­lä. Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (24')
14.00 Team Ahma
Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­ke­lä. Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (23')
14.00 Team Ahma
Pääo­sis­sa P-P Pe­te­lius ja Ta­ne­li Mä­ke­lä. Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
13.55 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
15
15.00 Tulossa...
15.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
15.00 4D: Luk­sus­lo­mien kauhutarinat
Luk­sus­lo­ma voi men­nä yl­lät­tä­vil­lä ta­voil­la pa­has­ti pieleen...
15.05 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
15.30 Onside-studio
16.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
Maa­han pyr­kii mies Ni­caraguasta,..
pe: Eräs mies tu­lee Meksikosta,..
16.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­taa reit­tiä on Lahes!..
16.00 Veik­kaus­lii­ga LI­VE: KuPS - FC Inter
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Ilk­ka Vai­nio tin­kaa lo­hi apu­naan. On­ko se koi­ran­kop­pi vai koi­ran­pe­ti? Vain Mark­ku voi tie­tää! (41')
ke: Kei­sa­ri kaup­paa le­go­ja, toi­vot­ta­vas­ti Mar­kut le­got py­sy­vät eh­ji­nä mä­kiautoradalla.
to: Po­pe­dan La­cu Lah­ti­nen myy van­han kau­pan ir­tai­mis­toa. Mark­ku tuu­naa kän­nykänkuoret,
pe: TVOF-voit­ta­ja Mar­kus Sa­lo myy ta­va­roi­taan, mut­ta kuu­luu­ko lau­lu hin­taan? Mark­ku tut­kii retropelejä.
17.00 Su­perkauppiaat
Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan toi­sen kau­den su­per­kauppiaisiin...
18
18.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ti: Il­lan jak­sos­sa Ar­man näh­dään va­hin­ko­sa­nee­raa­jan työssä,..
18.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen pisteohjelma.
Mi­ke ja Rob­bie läh­te­vät Te­xa­siin, jos­sa he ta­paa­vat Ki­min, jon­ka edes­men­nyt mies Bill ke­räi­li kir­jai­mel­li­ses­ti kaikkea...
su: Po­jat saa­vat näh­dä eri­koi­sia ur­hei­luau­to­ja, He yrit­tä­vät os­taa har­vi­nai­sia Corvetteja,.. Da­niel­le lä­het­tää Mi­ken ja Rob­bien ro­mut­ta­mol­le, jon­ka kät­köis­tä löy­tyy har­vi­nais­ten le­lu­jen ja su­pe­rau­to­jen ko­koelma. (42')
19.00 Panttilainaamo
Tä­nään pant­ti­lai­naa­moon kau­pa­taan mm. pre­si­den­tin kä­ve­ly­kep­piä ja NBA-sta­ran hammassuojia.
19.00 Tulossa...
19.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
to: Rick läh­tee Bos­to­niin tu­tus­tu­maan Red So­xien ko­ti­kent­tään, Fen­way Parkiin,..
19.00 Su­perkauppiaat
Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan toi­sen kau­den su­per­kauppiaisiin...
19.05 Panttilainaamo
Asia­kas tuo pant­ti­lai­naa­moon eri­koi­set kai­na­lo­sau­vat, jot­ka hän on pe­ri­nyt iso­tä­diltään...
19.55 Tulossa...
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen pisteohjelma.
ti: Mi­ke ja Rob­bie läh­te­vät Te­xa­siin, jos­sa he ta­paa­vat Kimin,..
ke: Po­jat saa­vat näh­dä eri­koi­sia ur­hei­luau­to­ja, He yrit­tä­vät os­taa har­vi­nai­sia Corvetteja,..
to: Da­niel­le lä­het­tää Mi­ken ja Rob­bien ro­muttamolle,..
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pa­si Hai­lio eli To­ny Mon­ta­na vie Pal­san­mäet He­sois­sa pri­vaattiklubille.
20.00 Panttilainaamo
Asia­kas tuo liik­kee­seen pe­li­maail­man Graa­lin mal­jan: si­ne­töi­dyn Su­per Ma­rio Bros -pe­li­ka­se­tin, joi­ta on maail­mas­sa vain yk­si kappale...
20.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­taa reit­tiä on La­hes! Juu­so Mä­ki­läh­teen ja Su­san­na Lai­neen ai­sa­pa­rei­na kau­pun­kia val­loit­ta­vat Es­si Hel­lén ja Pas­tori Pike...
21
21.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­ta reit­tiä ran­tau­tuu his­to­rial­li­seen Porvooseen...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pa­si Hai­lio eli To­ny Mon­ta­na vie Pal­san­mäet He­sois­sa pri­vaattiklubille.
21.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­taa reit­tiä on Lahes!..
21.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Bur­ge­ri­mies­ten Tans­kan mat­ka jatkuu...
21.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
22.00: Asia­kas tuo pant­ti­lai­naa­moon eri­koi­set kai­na­lo­sau­vat, jot­ka hän on pe­ri­nyt iso­tä­diltään...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pa­si Hai­lio eli To­ny Mon­ta­na vie Pal­san­mäet He­sois­sa pri­vaat­tik­lu­bil­le. Mark­ku tuu­naa säh­kö­polkupyörän.
21.00 Panttilainaamo
Rick läh­tee Bos­to­niin tu­tus­tu­maan Red So­xien ko­ti­kent­tään, Fen­way Par­kiin, ja tu­tus­tu­maan laa­jaan ba­se­ball-ai­hei­seen kokoelmaan...
22.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
22.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
22.00 Poliisit 2021
Suo­mi on poik­keus­ti­las­sa. Ou­lus­sa lait­to­man ra­vin­to­lan pi­tä­jä tart­tuu hir­vi­ki­vääriin...
22.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
su: Jou­lu­kui­se­na aa­mu­na 1987 es­poo­lai­nen ta­lous­pääl­lik­kö löy­tyi sur­mat­tu­na työ­paikaltaan...
23.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
23.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Bur­ge­ri­mies­ten Tans­kan mat­ka jatkuu...
23.00 Poliisit 2021
Suo­mi on poik­keus­ti­las­sa. Ou­lus­sa lait­to­man ra­vin­to­lan pi­tä­jä tart­tuu hir­vi­ki­vääriin...
23.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (45')
0
00.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
00.00 4D: Luk­sus­seu­ralaispalvelu
00.00 Keihäsmatkat
Ko­ti­mai­nen draa­ma­ko­media. (41')
00.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
00.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (44')
01.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
01.00 Rajavalvojat
01.00 4D: Mies il­man penistä
02.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
02.00 4D: Elä­mäni koirana
02.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
02.00 Stand Up! - SPE­SIAA­LI: Naurupartio
02.55 Poliisit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
03.00 Stand Up! - SPE­SIAA­LI: Ali Jahangiri
3