Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
9
10.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
ti: Kau­den pää­tös­jak­sos­sa lei­jo­nat ta­paa­vat miehen,..
10.00 Hy­vät ja huonot uutiset
to: Vie­raa­na tä­nään Joo­nas Nordman. (42')
pe: Vie­raa­na Roo­pe Sal­minen. (43')
10.00 Jaksa paremmin
10.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Sa­mu­li Hei­mo­sen hams­te­ri­tar­ra tuo muis­tot mieleen...
10.30 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
11.30: Kau­den pää­tös­jak­sos­sa lei­jo­nat ta­paa­vat miehen,..
11.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
to: T?..
11.00 4D: Epäon­nis­tu­neet unelmalomat
Pa­ket­ti­mat­ka täy­si­hoi­dol­la on yleen­sä var­ma valinta...
12
12.05 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
12.00 4D: Apua, puo­li­soni kuorsaa!
. Isos­sa-Bri­tan­nias­sa on kuor­sausk­rii­si. Lä­hes puo­let Bri­tan­nian ai­kuis­väes­tös­tä kuor­saa, jo­ten on­gel­maa voi­daan jo kut­sua epidemiaksi...
12.35 4D: Kou­kus­sa rusketukseen
Kun on kou­kus­sa rus­ketukseen,..
12.35 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
to: Sa­mu­li Hei­mo­sen hams­te­ri­tar­ra tuo muis­tot mieleen...
12.30 4D: Maail­ma ly­hyt­kas­vuisen silmin
28-vuo­tias Jack,..
12.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
13.35 Mas­sii­viset muutot
13.30 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
13.30 Täh­ti­kok­kien Bocuse d´Or
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
13.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
14.00: T?..
14.35 Mys­tee­ri­lau­la­jat - I Can See Your Voice Suomi
. Pa­ras­ta ja pa­hin­ta lau­lu­viih­det­tä on jäl­leen tar­jol­la Mys­tee­ri­laulajissa...
14.30 Diili
Jouk­kueet hyök­kää­vät kun­ta­mark­ki­noin­nin sy­vään pää­tyyn. Osa jouk­kuees­ta suun­taa Ii­sal­meen tu­tus­tu­maan pai­kal­li­seen tarjontaan.
14.30 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
to: Far­min ar­ki käyn­nis­tyy kun­nol­la, kun on en­sim­mäis­ten jää­hy­väis­ten ai­ka. Hai­kea mie­li muut­tuu nopeasti,..
14.30 All To­get­her Now Suomi
Sa­ta­nen pää­see taas naut­ti­maan mu­sii­kis­ta ai­na suo­mi­rä­pis­tä iki­vih­rei­siin klas­si­koi­hin. Ku­ka hur­maa ka­ris­mal­laan tällä kertaa?
15
15.05 4D: Kou­kus­sa rusketukseen
Kun on kou­kus­sa rus­ketukseen,..
16.00 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
16.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
16.00 Nyt jos koskaan
Sa­mi Ku­ro­nen kek­sii hank­kia pai­kal­le ka­ris­maat­ti­sen Vee­ti Kallion,..
16.00 4D: Sai­ras­tuin Touretteen
16.05 Suo­rinta reittiä
Mi­tä tapahtuu,..
16.00 Mas­sii­viset muutot
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ti: Mark­ku Aro myy vai­mon­sa rip­pi­lah­jan ja Rie­sa-Pel­le jong­löö­raa Myr­na-astioilla.
17.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
17.00 Mas­sii­viset muutot
17.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
17.00 Su­perkauppiaat
Su­per­kaup­piai­den toi­sel­la kau­del­la tu­tus­tu­taan uu­siin K-Su­per­mar­ket-kaup­piai­siin ja kaup­po­jen ar­keen ym­pä­ri Suomen!..
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Sa­ka­ri Kuos­ma­sen kuor­mas­ta löy­tyy huip­pu­luo­kan tark­kuu­sil­ma­ki­vää­ri ja elokuvakangas.
18
18.00 Poliisit 2022
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
ti: Van­taal­la et­si­tään van­keut­ta vält­te­le­vää hen­ki­löä. Ke­mis­sä pu­hu­taan kielillä.
18.00 Ennakkostudio
18.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
Ste­ve pää­see joh­ta­maan isoa operaatiota,..
18.00 Mas­sii­viset muutot
18.00 4D: Syön 3000 ka­lo­ria minuutissa
Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan Eng­lan­nin kil­pa­syö­jien ar­keen. Adam on ko­ke­nut konkari,..
18.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen pis­teoh­jelma. (41')
19.00: Da­ni löy­tää Rob­biel­le täy­del­li­sen koh­teen ja läh­tee tä­män matkaan...
18.30 Ko­ris­lii­ga LI­VE: Kau­ha­jo­ki - Hel­sinki Seagulls
Ko­ris­lii­ga-kau­si 2022-2023 start­taa syys­kuun vii­mei­se­nä per­jan­tai­na! Ruu­tu esit­tää kau­den jo­kai­sen ot­te­lun suo­ra­na ai­na ke­vään mes­ta­ruus­kamp­pai­lui­hin saak­ka. Kaik­ki ot­te­lut ovat kat­sot­ta­vis­sa myös tal­len­tei­na. Ur­hei­luoh­jelma. (135')
19.00 Suo­men Tul­li ri­kos­ten jäljillä
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
19.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
19.00 Su­perkauppiaat
19.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen pisteohjelma.
20.00: Täs­sä jak­sos­sa Mi­ke, Fran­kie ja Da­ni met­säs­tä­vät par­hai­ta löy­tö­jä tien päältä...
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen pisteohjelma.
ti: Täs­sä jak­sos­sa Mi­ke, Fran­kie ja Da­ni met­säs­tä­vät par­hai­ta löy­tö­jä tien päältä...
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Da­ni löy­tää Rob­biel­le täy­del­li­sen koh­teen ja läh­tee tä­män matkaan...
20.00 Suo­rinta reittiä
Mi­tä tapahtuu,..
20.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Kor­tit jae­taan uu­sik­si ja Val­kea­kos­ken yh­tei­sö on jäl­leen muu­tok­sen kourissa...
20.55 Tulossa...
20.55 Tulossa...
21
21.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­man läh­tee tut­ki­maan aal­lon­har­jal­la ole­via tren­de­jä sii­nä pelossa,..
21.00 Tulossa...
21.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Koos­te­jak­sos­sa on pääo­sas­sa Danielle,..
21.00 Tulossa...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Sa­ka­ri Kuos­ma­sen kuor­mas­ta löy­tyy huip­pu­luo­kan tark­kuu­sil­ma­ki­vää­ri ja elo­ku­va­kan­gas. Mark­ku tuu­naa hyb­ri­di­kelk­kaa. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
21.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­ma­nin kah­dek­san­hen­ki­sen uu­sio­per­heen ar­ki on niin hektistä,..
21.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
21.05 Suo­rinta reittiä
Mi­tä tapahtuu,..
22.00 Tulossa...
22.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­ma­nin kah­dek­san­hen­ki­sen uu­sio­per­heen ar­ki on niin hektistä,..
22.00 Poliisit 2022
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
23.00: Van­taal­la et­si­tään van­keut­ta vält­te­le­vää hen­ki­löä. Ke­mis­sä pu­hu­taan kielillä.
22.00 Tulossa...
22.00 Mad­ventures Suomi
Mad­ven­tu­re­sin toi­nen reis­su lä­pi suo­men hul­luim­pien hei­mo­jen al­kaa! Mi­ten suo­ma­lai­nen ot­taa nis­ka­len­kin kaamoksesta?..
22.05 Keihäsmatkat
. Kon­ka­ri­mat­kai­li­jat Mar­ke ja Rai­pe ot­ta­vat en­si­ker­ta­lais-Ris­ton sii­pien­sä suojaan...
22.05 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
22.05 Poliisit 2021
Raa­se­po­ris­sa ran­nal­ta löy­tyy gra­naat­ti, ei­kä sii­tä sel­viä kui­vin jaloin...
22.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
23.05 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
23.00 Mas­sii­viset muutot
22.55 Panttilainaamo
Co­rey saa op­pi­tun­nin velhoudesta,..
23.00 Suo­rinta reittiä
Mi­tä tapahtuu,..
23.05 Keihäsmatkat
Hy­my-leh­den Ur­po Lah­ti­sen suun­ni­tel­ma huo­les­tut­taa Kalevia...
00.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
00.00 Poliisit 2021
00.05 Panttilainaamo
23.55 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
00.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
00.05 Poliisit 2021
Raa­se­po­ris­sa ran­nal­ta löy­tyy granaatti,..
00.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
01.00: Co­rey saa op­pi­tun­nin velhoudesta,..
0
01.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
01.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
00.55 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
00.55 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
02.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
01.55 Mui­nai­set avaruusoliot
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (39')
02.00 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
02.05 4D: Les­bo­jen sek­si­vin­kit heteroille
02.05 4D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet
03.00 Poliisit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.05 Poliisit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
02.55 Poliisit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.00 Poliisit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
02.50 Ras­kaan ka­lus­ton pelastajat
3
03.00 4D: Lyö it­se­si lä­pi OnlyFansissa
03.00 Mui­nai­set avaruusoliot
03.50 Mui­nai­set avaruusoliot