Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.00 Huu­to­kau­pan met­säs­täjät Suomi
06.00 Kymppitonni
06.00 Kymppitonni
06.45: Syk­syn en­sim­mäi­sen Kymp­pi­ton­nin kork­kaa­vat Ar­to Ny­berg, Ni­ko Saarinen,..
06.20 Bless This Mess
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.40 Simpsonit
06.45 Simpsonit
07.45: Kun van­hain­ko­ti suljetaan,..
07.25 La­pin poliisit
07.45 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.25 Huu­to­kau­pan met­säs­täjät Suomi
08.35 Bless This Mess
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.30: Beau on huo­lis­saan Mi­ken ja Rion sek­sin puutteesta...
08.45 On­nenpyörä VIP
08.50 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.50 Kymppitonni
9
09.30 En­si­silmäyksellä
09.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.30 Moderni perhe
09.40 En­nätystehdas
10.00 Simpsonit
Kun van­hain­ko­ti suljetaan,..
10.35 On­nenpyörä VIP
On­nen­pyö­rä VIP:in fi­naa­li­paik­kaa ta­voit­te­le­mas­sa ko­va kol­mik­ko: Mik­ko Virtanen,..
11.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
ke: Cle­ve­land pa­laa Quahogiin,..
11.00 Moderni perhe
12.00: Clai­re käyt­tää as­sis­tent­tia per­hea­sioi­den hoitamiseen,
13.00: Ca­me­ro­nin sis­ko ky­läi­lee heillä. .
13.30: Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
11.35 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12.30: Ro­bin ja Li­ly yrit­tä­vät keksiä,..
12
12.00 Simpsonit
Ho­mer löy­tää so­velluksen,..
Ho­mer saa pal­ve­lueläimen,..
pe: Burns ai­koo kos­taa hip­hop-mogulille,
13.00 En­nätystehdas
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00 Moderni perhe
Kau­si 7. Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00: Cle­ve­land pa­laa Quahogiin,..
14.00 Kymppitonni
ke: Syk­syn en­sim­mäi­sen Kymp­pi­ton­nin kork­kaa­vat Ar­to Ny­berg, Ni­ko Saarinen,..
14.00 En­nätystehdas
14.00 Simpsonit
15.00: Burns ai­koo kos­taa hip­hop-mo­gu­lil­le, jo­ka hui­ja­si häntä.
15.30: Ho­mer löy­tää uu­del­leen chi­li dog -kuppilan,
16.00: Li­sa saa uu­den ha­tun, jo­ka li­sää hä­nen it­se­luottamustaan.
14.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
15
15.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
ke: Fee­niks-sää­tiön luon­non­suo­je­lu­han­ke vie Ma­cin vuoristoon,..
to: Hä­myi­nen ri­kol­lis­jär­jes­tö ha­muaa hup­pu­sa­lais­ta ohjusta,..
16.00 Simpsonit
Kun van­hain­ko­ti suljetaan,..
pe: Li­sa saa uu­den hatun,.. Bart ei pi­dä ku­vaa­ma­tai­don tunneista,.. Le­go-tee­mai­nen eri­koisjakso!..
16.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.00: Clai­re yrit­tää pääs­tä eroon ankoista,..
17.30: Clai­re in­nos­tuu sii­voa­maan ja Jay ja Ca­me­ron läh­te­vät lentämään.
18.00: Clai­re po­mot­taa Phi­liä ja Glo­rian mai­nos saa mie­het mus­ta­sukkaisiksi.
17.30 Moderni perhe
ti: Clai­re yrit­tää pääs­tä eroon ankoista,..
pe: Ca­me­ro­nin sis­ko ky­läi­lee heillä. . Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
18
18.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
18.30: Bar­ney pe­läs­tyy omia tun­tei­taan No­raa kohtaan...
19.00: Bar­ney ta­paa isän­sä en­sim­mäis­tä ker­taa 30 vuo­teen ja hämmästyy,..
19.30: Mars­hall ot­taa lop­pu­ti­lin GNB:stä ryh­tyäk­seen ym­pä­ris­tö­juristiksi,..
20.30: Ro­bin ja Li­ly yrit­tä­vät keksiä,..
18.30 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
ti: Cle­ve­land pa­laa Quahogiin,..
to: Joe löy­tää kut­su­muk­sen­sa las­ten­kir­jailijana,.. Pe­ter ja Lois pe­rus­ta­vat konditorian...
19.00 Simpsonit
19.30 Simpsonit
Ho­mer löy­tää so­velluksen,..
Ho­mer saa pal­ve­lueläimen,..
to: Burns ai­koo kos­taa hip­hop-mo­gu­lil­le, jo­ka hui­ja­si häntä. Ho­mer löy­tää uu­del­leen chi­li dog -kuppilan, Li­sa saa uu­den hatun,..
21
21.00 9-1-1: Lone Star
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Gwy­neth muis­tut­taa Owe­nil­le, et­tei tun­tei­taan pi­dä pul­lot­taa sisälle.
21.00 9-1-1
At­he­na tut­kii tapausta,..
21.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.30: Bar­ney pe­läs­tyy omia tun­tei­taan No­raa kohtaan...
23.30: Ro­bin ja Li­ly yrit­tä­vät keksiä,..
21.00 9-1-1: Lone Star
Te­xa­sis­sa rie­hu­via met­sä­pa­lo­ja sam­mut­ta­maan saa­puu apu­jouk­ko­ja ai­na Ka­li­for­niasta asti.
21.00 Elokuva: Roskakuskit
21.00 Elokuva: Wall St­reet: Mo­ney Never Sleeps
22.00 Moderni perhe
Kau­si 7. Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
22.00 Criminal Minds
23.00: Pro­fi­loin­ti­ryh­män muut jä­se­net mat­kus­ta­vat paikalle,..
22.00 Elokuva: Ter­mi­nal Ve­lo­ci­ty - vapaa pudotus
23.00 Simpsonit
23.00 Elokuva: Ladykillers
22.55 Simpsonit
23.30 9-1-1
At­he­na tut­kii tapausta,..
00.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
00.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
00.00 Elokuva: Ladykillers
0
00.25 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
00.25 9-1-1: Lone Star
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
01.25: Gwy­neth muis­tut­taa Owenille,..
00.55 CSI: Miami
Ame­rik­ka­lai­nen rikosdraama.
01.05 Family Guy
01.00 Simpsonit
00.55 Simpsonit
02.05 Simpsonit
01.50 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
02.05 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
02.00 Elokuva: Ter­mi­nal Ve­lo­ci­ty - vapaa pudotus
02.25 Bless the Harts
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
02.45 Criminal Minds
02.55 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
03.10 9-1-1: Lone Star
3
03.05 Simpsonit
03.20 Huu­to­kau­pan met­säs­täjät Suomi
03.20 Criminal Minds
03.50 9-1-1: Lone Star
04.05 9-1-1: Lone Star
03.55 Family Guy
04.10 Ih­me­mies MacGyver
04.30 Ih­me­mies MacGyver
04.25 9-1-1
04.45 Ih­me­mies MacGyver
04.45 Ih­me­mies MacGyver
04.40 Bless the Harts
04.55 Family Guy
05.15 Family Guy
05.15 Ih­me­mies MacGyver
05.20 La­pin poliisit
05.20 En­nätystehdas
05.35 La­pin poliisit
05.35 Family Guy
05.30 La­pin poliisit