Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.00 La­pin poliisit
06.00 Bless the Harts
06.00 Bless the Harts
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.00 Bless the Harts
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.20 Bless the Harts
06.20 Moderni perhe
06.45 Simpsonit
06.40 Simpsonit
06.40 Kymppitonni
Täs­sä jak­sos­sa kil­pai­le­mas­sa Ant­ti Kaik­ko­nen, Kaj Kun­nas, Jannika B,
07.00 Simpsonit
07.25: Kou­lus­sa ty­töt ja po­jat ovat erillään,..
07.45: Mar­ge me­net­tää muis­tin­sa, ja mi­kä pahinta,
08.50: Kun Ho­mer ei saa jou­lu­bo­nuk­sia työ­paikaltaan,..
09.15: Nuori nero...
07.25 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
07.45 Moderni perhe
08.05 Bless This Mess
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.05 Single Parents
08.25 Mie­hen puolikkaat
08.45 Mie­hen puolikkaat
08.50 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.50 Kymppitonni
pe: Täs­sä jak­sos­sa kil­pai­le­mas­sa Nii­na Lahtinen,..
9
09.05 On­nenpyörä VIP
09.10 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.40: Ko­ko per­he se­koaa ys­tä­vän­päivästä,..
09.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.35 Moderni perhe
09.50 En­si­silmäyksellä
09.40 Melkein MENSA
10.10 Simpsonit
ke: Mar­ge me­net­tää muistinsa,..
pe: Nuori nero...
10.20 Simpsonit
10.50: Sp­ring­fiel­din ydin­voi­ma­la laa­je­nee Intiaan,..
10.30 On­nenpyörä VIP
On­nen­pyö­rä VIP:n toi­ses­sa fi­naa­lis­sa jaos­sa 10 000 eu­roa hy­vän­te­ke­väisyyteen...
10.40 Ro­bin - täy­dellinen ilta
11.05 Family Guy
to: Pe­ter ek­syy yök­si os­tos­keskukseen,..
pe: Brian ra­kas­tuu tu­ki­henkilöön,.. Ste­wie­tä harmittaa,..
11.20 Family Guy
11.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12.00: Muut epäilevät,..
11.40 Simpsonit
12.40: Ho­mer saa pal­ve­lueläimen,..
13.30: Burns ai­koo kos­taa hip­hop-mo­gu­lil­le, jo­ka hui­ja­si häntä.
14.00: Ho­mer löy­tää uu­del­leen chi­li dog -kuppilan,
14.30: Li­sa saa uu­den ha­tun, jo­ka li­sää hä­nen it­se­luottamustaan.
12
12.00 Simpsonit
12.20 Simpsonit
12.45 Mie­hen puolikkaat
12.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
to: Ro­bin ta­paa miehen,..
13.00 Moderni perhe
13.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.10 Melkein MENSA
13.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.05 Kymppitonni
ti: Kau­den en­sim­mäi­ses­sä fi­naa­li­jak­sos­sa sel­viää kymp­pi­ton­nin voittaja.
ke: Täs­sä jak­sos­sa kil­pai­le­mas­sa Nii­na Lah­ti­nen, Ee­ro Et­ta­la, Amanda Harkimo,
14.00 Melkein MENSA
14.30 Family Guy
15.00: Pe­ter te­kee ul­la­kos­ta var­si­nai­sen miesluolan,..
16.30: Pe­ter ek­syy yök­si os­tos­keskukseen,..
15
15.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
ti: Mac­Gy­ve­rin ys­tä­vä Boo­ker yrit­tää saa­da nuo­ria pois kaduilta,..
ke: Nuo­ri nai­nen on ka­ran­nut ko­toa ja jou­tu­nut hy­vin pa­hoil­le teille,..
to: USA ja Neu­vos­to­liit­to et­si­vät yh­des­sä ka­don­nut­ta kultalastia,..
15.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
15.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.30: Ro­bi­nia uh­kaa kar­ko­tus Kanadaan,..
17.00: Muut epäi­le­vät, et­tä Bar­neyl­la on tyt­töystävä,..
17.30: Nai­nen Te­din men­nei­syy­des­tä on muut­ta­nut kaupunkiin,..
16.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.30 Simpsonit
Kou­lus­sa ty­töt ja po­jat ovat erillään,..
ti: Mar­ge me­net­tää muis­tin­sa, ja mi­kä pahinta,
Kun Ho­mer ei saa jou­lu­bo­nuk­sia työ­paikaltaan,..
to: Nuori nero... Ho­mer tör­mää vau­nul­laan ra­dioak­tii­vi­seen putkeen,..
So­danjulistus...
17.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.30: Ko­ko per­he se­koaa ys­tä­vän­päivästä,..
18.30: Pritc­het­tit ja Dunp­hyt pai­nis­ke­le­vat pa­ri­suh­deon­gel­mien kanssa.
17.30 Family Guy
Pe­ter te­kee ul­la­kos­ta var­si­nai­sen miesluolan,..
ke: Pe­ter ek­syy yök­si os­tos­keskukseen,..
to: Brian ra­kas­tuu tu­ki­hen­ki­löön, jo­ka on Intiassa,.. Ste­wie­tä harmittaa,..
pe: He kuu­le­vat ri­ko­sil­moi­tuk­sen po­lii­siradiosta... Kun pai­kal­li­set len­tä­jät me­ne­vät lakkoon,..
18
18.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
19.00: Alan ys­tä­vys­tyy naa­pu­rin van­han rou­van kans­sa, mut­ta Charlie uskoo,
19.30: Alan ko­kee hu­ma­las­sa va­lais­tu­mi­sen ja päät­tää miehistyä.
20.00: Ala­nin uu­si tyt­töys­tä­vä pal­jas­tuu eri­no­mai­sek­si kokiksi,..
20.30: Kun Alan saa her­mo­ro­mah­duk­sen jul­ki­sel­la paikalla,..
18.30 Simpsonit
ti: Her­ra Burns jär­jes­tää Näl­kä­pe­li-tyyp­pi­sen kilpailun,..
Ho­mer löy­tää so­velluksen,..
Ho­mer saa pal­ve­lueläimen,..
pe: Burns ai­koo kos­taa hip­hop-mo­gu­lil­le, jo­ka hui­ja­si häntä. Ho­mer löy­tää uu­del­leen chi­li dog -kuppilan, Li­sa saa uu­den hatun,..
19.00 Simpsonit
20.00 The Or­vil­le: New Horizons
The Or­vil­len mie­his­tö vie­rai­lee He­vee­nan tur­va­paik­kap­la­nee­tal­la ja aloit­taa mat­kan, jo­ka saat­taa teh­dä ko­ko unio­nis­ta haa­voit­tuvaisemman.
20.00 Melkein MENSA
20.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
to: Alan ys­tä­vys­tyy naa­pu­rin van­han rou­van kanssa,..
20.00 Ro­bin - täy­dellinen ilta
Ro­bin viet­tää täy­del­lis­tä il­taa Ka­pe Ai­hi­sen, Einin,..
21
21.00 Ro­bin - täy­dellinen ilta
21.00 9-1-1: Lone Star
Owen ja 126 rien­tä­vät aut­ta­maan hä­tä­ti­lan­teis­sa pi­ka­ruo­ka­lan au­to­kaistalla,..
21.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.30: Ro­bi­nia uh­kaa kar­ko­tus Kanadaan,..
23.00: Muut epäi­le­vät, et­tä Bar­neyl­la on tyt­töystävä,..
23.30: Nai­nen Te­din men­nei­syy­des­tä on muut­ta­nut kaupunkiin,..
21.00 Castle
Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat lot­to­voit­ta­jan mur­haa, ja epäil­ty­jä riittää...
21.00 Elokuva: Mor­sian karkuteillä
21.00 Elokuva: Avaruusboltsit
21.40 So­lar Opposites
22.10: On taas kau­den pää­tös­jakson aika!..
22.00 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
22.00 Criminal Minds
Lind­sey Vaughn on so­lut­tau­tu­nut Rei­din äi­din hoitajaksi,..
22.00 Elokuva: 10 Things I Ha­te About You
22.40 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.50 Castle
Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat lot­to­voit­ta­jan mur­haa, ja epäil­ty­jä riittää...
23.00 Elokuva: High Fi­de­li­ty - us­kol­li­nen äänentoisto
23.00 The Or­vil­le: New Horizons
The Or­vil­len mie­his­tö vie­rai­lee He­vee­nan tur­va­paik­kap­la­nee­tal­la ja aloittaa matkan,
23.10 So­lar Opposites
23.40: On taas kau­den pää­tös­jakson aika!..
23.55 Elokuva: High Fi­de­li­ty - us­kol­li­nen äänentoisto
23.50 9-1-1: Lone Star
0
00.00 Family Guy
00.10 Simpsonit
00.35 Family Guy
00.40 Family Guy
01.00 Simpsonit
00.50 Criminal Minds
01.10 Family Guy
01.30 Simpsonit
01.40 Simpsonit
01.40 Family Guy
01.45 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
02.10 Simpsonit
01.55 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
02.05 Family Guy
02.10 Elokuva: 10 Things I Ha­te About You
02.15 Mie­hen puolikkaat
02.50 Criminal Minds
3
03.05 Cri­mi­nal Minds: Beyond Borders
03.05 Ih­me­mies MacGyver
03.05 Simpsonit
03.40 9-1-1: Lone Star
03.40 War of the Worlds
03.50 CSI: Miami
04.05 War of the Worlds
Osa 8...
04.05 Family Guy
04.00 Ih­me­mies MacGyver
04.00 Simpsonit
04.30 Ih­me­mies MacGyver
04.20 Ih­me­mies MacGyver
04.20 Mie­hen puolikkaat
04.25 Ih­me­mies MacGyver
04.45 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
04.50 So­lar Opposites
04.45 The Or­vil­le: New Horizons
04.55 Family Guy
05.05 Family Guy
05.15 Family Guy
05.15 La­pin poliisit
#la­pinpoliisit
05.35 La­pin poliisit
05.40 La­pin poliisit
05.50 La­pin poliisit