Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.40 Simpsonit
06.45 Simpsonit
08.15: Bar­tin in­to soit­to­tun­tei­hin kas­vaa kohinalla,..
08.35: Ho­mer, Lenny,..
06.45 Huu­to­kau­pan metsästäjät
07.45 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.15 Melkein MENSA
08.30 Tuho-osasto
08.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
08.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
9
09.00 Moderni perhe
10.00: Clai­re on kut­sut­tu unel­ma­työ­paik­kaan­sa haas­tatteluun,..
09.15 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.40 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.40 Moderni perhe
10.05 Simpsonit
Pa­ha poika Abe...
pe: Ho­mer, Lenny,..
10.00 En­nätystehdas
Suo­men par­haat skuut­taa­jat täyt­tä­vät teh­taan lattian...
11.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Pla­to­ni­nen romanssi...
ti: Jee­sus, Ma­ria ja Joosef... Ava­ruu­sääliö...
ke: Bria­nin näytelmä... Rou­va Quagmire...
to: Ys­tä­vänpäivä... Ch­ri­sin avoliitto...
pe: Pu­he­lin­rak­kau­den am­mattilainen... Tur­baanicowboy...
11.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12.00: Ted ei pys­ty vas­tus­ta­maan itseään...
11.00 Simpsonit
11.30: Mar­ge ko­kei­lee kiin­teis­tön­vä­lit­täjän uraa.
12.30: Ho­mer pettyy,..
13.30: Ko­ko kau­pun­ki jou­tuu mys­tee­ri­sen us­kon­lah­kon pauloihin...
12
12.00 Simpsonit
Ydin­voi­ma­laan tu­lee uu­si työntekijä,..
ke: Li­sa saa kuulla,.. Kun Li­san sak­so­no­ni tuhoutuu,..
12.30 Tuho-osasto
13.00: D. yrit­tää ero­ta Dan­nis­ta, jo­ka on kui­ten­kin nopeampi...
13.30: D...
13.00 En­nätystehdas
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00 Si­lent Library Suomi
Kau­si 1. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la, jo­ka ei anna armoa.
14.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
15.00: Mac­Gy­ver lä­he­te­tään Bur­maan yk­sin­ker­tai­sel­le et­sin­tä­tehtävälle,
14.00 Moderni perhe
ke: Phil vie­rai­lee isän­sä luona,.. Mitc­hell op­pii tär­keän asian,..
14.00 En­nätystehdas
Suo­men par­haat skuut­taa­jat täyt­tä­vät teh­taan lattian...
14.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.30: Ava­ruu­sääliö...
15.00: Bria­nin näytelmä...
15.30: Rou­va Quagmire...
16.00: Ys­tä­vänpäivä...
16.30: Ch­ri­sin avoliitto...
14.00 Si­lent Library Suomi
Kau­si 1. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la, jo­ka ei anna armoa.
14.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
15
15.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
ke: Val­lan­hi­moi­nen ken­raa­li hie­roo hä­mä­riä asekauppoja...
15.00 Melkein MENSA
15.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00: Char­lie al­kaa ta­pail­la Ja­ken opettajaa,..
16.30: Alan ahdistuu,..
17.00: Char­lie ta­paa naisen,..
17.30: Alan muis­te­lee lap­se­na ko­ke­maan­sa vääryyttä,..
16.00 Tuho-osasto
16.30 Simpsonit
Bar­tin in­to soit­to­tun­tei­hin kas­vaa kohinalla,..
to: Ho­mer, Lenny,..
Kau­hu­jak­son en­sim­mäi­ses­sä osas­sa rii­mi­tel­lään Dr...
17.00 Moderni perhe
17.30: Phil ja Clai­re vie­vät Ha­leyn ja Dy­la­nin il­lal­li­sel­le va­kuut­taak­seen heille,..
18.00: Clai­re on kut­sut­tu unel­ma­työ­paik­kaan­sa haas­tatteluun,..
18.30: Mitc­hel­lin on vai­kea pääs­tää ir­ti van­has­ta elä­mästään,..
17.30 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Ava­ruu­sääliö...
ti: Bria­nin näytelmä... Rou­va Quagmire...
ke: Ys­tä­vänpäivä... Ch­ri­sin avoliitto...
to: Pu­he­lin­rak­kau­den am­mattilainen... Tur­baanicowboy...
pe: Va­la­mies­ten tohelointi... Vil­li­mies Pe­ter. Peterin,..
18
18.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
18.30: Li­ly ja Mars­hall jou­tu­vat kiipeliin,..
19.30: Ted ja Vic­to­ria jou­tu­vat te­ke­mään päätöksiä,..
20.00: Ted saa tyt­töys­tä­väl­tään pa­ket­te­ja Saksasta,..
20.30: Ted ei pys­ty vas­tus­ta­maan itseään...
18.30 Simpsonit
ti: Li­sa saa kuul­la, et­tä SImp­so­neil­la on geeni,.. Kun Li­san sak­so­no­ni tuhoutuu,.. Ho­mer tais­te­lee mu­tant­te­ja vas­taan ydin­tu­hon jälkeen,..
Kun Apun äi­ti il­moit­taa pojalleen,..
Mar­ge ko­kei­lee kiin­teis­tön­vä­lit­täjän uraa.
pe: Ho­mer pettyy,.. Ko­ko kau­pun­ki jou­tuu mys­tee­ri­sen us­kon­lah­kon pauloihin...
19.00 Simpsonit
19.30: Simp­so­nit mat­kus­ta­vat Ne­wYor­kiin saa­dak­seen ta­kai­sin Ho­me­rin auton,..
20.00: Kun Sp­ring­fiel­din ala-as­teel­la juh­li­taan reh­to­ri Skin­ne­rin 20-vuotista uraa,
20.30: Li­sa saa kuul­la, et­tä SImp­so­neil­la on geeni,..
20.00 Moderni perhe
20.30: Ale­xin uu­si työ­paik­ka tar­joaa hä­nel­le luk­susasunnon,..
20.00 Melkein MENSA
20.00 Si­lent Library Suomi
Kau­si 1. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la, jo­ka ei anna armoa.
20.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
20.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.00: Char­lie ta­paa naisen,..
21.30: Alan muis­te­lee lap­se­na ko­ke­maan­sa vääryyttä,..
21
21.00 9-1-1
ti: 118:n vä­ki kii­reh­tii hä­tiin ur­hei­lus­tadionille,..
21.00 9-1-1: Lone Star
Owen aut­taa puo­lus­ta­maan Marjania,..
21.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.30: Li­ly ja Mars­hall jou­tu­vat kiipeliin,..
22.30: Ted ja Vic­to­ria jou­tu­vat te­ke­mään päätöksiä,..
23.00: Ted saa tyt­töys­tä­väl­tään pa­ket­te­ja Saksasta,..
23.25: Ted ei pys­ty vas­tus­ta­maan itseään...
21.00 Elokuva: The Omen
(The Omen, USA 2006) . O: John Moo­re, P: Liev Sc­hei­ber, Ju­lia Sti­les, Mia Far­row. Yh­dys­val­tain dip­lo­maat­ti kor­vaa kuol­lee­na syn­ty­neen lap­sen­sa or­vol­la sääs­tääk­seen vai­mon­sa ka­rul­ta to­tuu­del­ta. Pa­haen­teis­ten va­roi­tus­merk­kien jäl­keen he pää­ty­vät epäi­le­mään las­taan Saa­ta­nan po­jaksi. Kauhu.
21.00 Elokuva: Max Payne
Max Pay­ne, USA, 2008. O: John Moo­re. P: Mark Wahl­berg, Mi­la Ku­nis, Beau Brid­ges. Ri­kos­tut­ki­ja et­sii per­heen­sä mur­haa­jaa si­sa­ren­sa me­net­tä­neen palk­ka­tap­pa­jan kans­sa. He saa­vat vas­taan­sa ri­kol­li­set, po­lii­sin ja jul­man lää­keyh­tiön. Toiminta.
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.30: Kun Alan al­kaa kä­vel­lä unissaan,..
22.00 Criminal Minds
ke: On ku­lu­nut vuo­si sii­tä, kun Ros­si lä­hes kuo­li Lync­hin käsissä...
22.00 Elokuva: Piina
Mi­se­ry, USA 1990. O: Rob Rei­ner. P: Ja­mes Caan, Cat­hy Ba­tes. Step­hen Kin­gin ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa kuu­lui­sa kir­jai­li­ja jou­tuu au­to-on­nettomuuteen,
23.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
23.00 Elokuva: Kylä
The Vil­la­ge, USA, 2004. O: M. Night Shya­ma­lan. P: Bry­ce Dal­las Howard,..
23.00 Melkein MENSA
23.00 9-1-1: Lone Star
Owen aut­taa puo­lus­ta­maan Marjania,..
23.10 Simpsonit
23.50 Simpsonit
23.55 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
00.05 Elokuva: Kylä
The Vil­la­ge, USA, 2004. O: M. Night Shya­ma­lan. P: Bry­ce Dal­las Howard,..
0
00.00 9-1-1
00.55: 118:n vä­ki kii­reh­tii hä­tiin ur­hei­lus­tadionille,..
00.25 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
00.40 9-1-1: Lone Star
00.45 Simpsonit
01.05 Family Guy
01.35 Why Women Kill
01.35 Elokuva: Piina
Mi­se­ry, USA 1990. O: Rob Rei­ner. P: Ja­mes Caan, Cathy Bates...
01.30 Criminal Minds
02.25: On ku­lu­nut vuo­si siitä,..
01.55 Simpsonit
01.50 Criminal Minds
02.45: On ku­lu­nut vuo­si siitä,..
02.05 Family Guy
02.05 Huu­to­kau­pan metsästäjät
02.45 9-1-1
02.55 Simpsonit
3
03.15 9-1-1: Lone Star
03.30 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
03.35 9-1-1
03.35 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
03.40 The Or­vil­le: New Horizons
04.00 Ih­me­mies MacGyver
04.15 Family Guy
04.20 The Or­vil­le: New Horizons
04.15 Ih­me­mies MacGyver
04.25 Why Women Kill
04.35 Family Guy
05.00 Family Guy
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
05.00 Moderni perhe
05.20 Family Guy
05.20 Pe­lastajat Lappi
05.15 Huu­to­kau­pan metsästäjät
05.40 Pe­lastajat Lappi
05.45 Pe­lastajat Lappi