Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
06.00 Moderni perhe
06.00 Moderni perhe
06.40 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.40 Simpsonit
07.00 Simpsonit
07.05 On­nenpyörä VIP
07.45 Moderni perhe
07.50 En­nätystehdas
En­tä mi­tä on piz­za triathlon?..
08.25 Si­lent Library Suomi
08.25 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.25 Tuho-osasto
08.34 Tuho-osasto
08.59: flirt­tai­lee po­ti­laan vai­mon kanssa...
08.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
08.50 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
9
09.15 Simpsonit
09.25 Ril­lit huurussa
09.50: Kooth­rap­pa­lia jännittää,..
09.45 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
10.10 Family Guy
10.15 Huu­to­kau­pan metsästäjät
11.05 Simpsonit
Simp­so­nit läh­te­vät ran­talomalle,..
11.35 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
12.30: Ted ha­luaa näyt­tää en­ti­sel­le pro­fes­sorilleen,..
13.00: Te­din pil­ven­piir­tä­jän avataan,..
13.30: Ro­bin ja Bar­ney aloit­ta­vat häi­den suunnittelun,..
14.00: Ted ta­paa pa­ri­kymp­pi­sen tytön,..
11.30 Simpsonit
12
12.00 Tuho-osasto
12.30 Huu­to­kau­pan met­säs­täjät Suomi
12.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
13.00 On­nenpyörä VIP
Tä­nään pyö­rää pyö­rit­tä­mäs­sä klas­si­nen kol­mik­ko Vir­pi Kätkä,..
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
15.00: Ri­kos­tut­ki­ja, jo­ka joh­ti vuo­sia sit­ten Bec­ket­tin äi­din mur­ha­tutkimuksia,..
14.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00 On­nenpyörä VIP
Kol­man­nes­ta fi­naa­li­pai­kas­ta maa­gi­sis­sa tun­nel­mis­sa ki­saa­vat Noora Karma,..
14.00 Si­lent Library Suomi
Kau­si 2. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la, jo­ka ei anna armoa.
14.30 Si­lent Library Suomi
Kau­si 2. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Riku Rantala,
14.30 Family Guy
15.00: Kun Ch­ris tu­hoaa pe­li­ko­neen, Lois ja Pe­ter päättävät,..
15.30: Kun pai­kal­li­set len­tä­jät me­ne­vät lakkoon,..
16.30: Ch­ris murtuu,..
15
15.00 Kymppitonni
Kau­si 2. Juon­ta­ja­na Cristal Snow.
ke: Kymp­pi­ton­nin voi­tos­ta kil­pai­le­mas­sa Ma­ria Gu­ze­ni­na, Uniikki,
to: Kymp­pi­ton­nin voi­tos­ta kil­pai­le­mas­sa Sa­ra Pa­rik­ka, Viivi Huuska,
15.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.30: Alan ys­tä­vys­tyy naa­pu­rin van­han rou­van kanssa,..
15.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.30 Tuho-osasto
17.00 Simpsonit
17.30: Ho­mer val­mis­tuu Has­su-klov­nin pel­lekoulusta...
17.00 Ril­lit huurussa
Kun Leo­nard yrit­tää teh­dä pal­ve­luk­sen Pennylle,..
17.00 Ril­lit huurussa
17.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
18.30: Phil ai­heut­taa va­hin­gos­sa eläi­mel­li­sen tragedian...
17.30 Simpsonit
pe: Mar­ge päät­tää ryh­tyä poliisiksi,..
18
18.00 Family Guy
Ste­wie­tä harmittaa,..
ti: Kun Ch­ris tu­hoaa pelikoneen,.. Kun pai­kal­li­set len­tä­jät me­ne­vät lakkoon,..
Ch­ris murtuu,..
to: Sai­raa­las­sa lää­kä­ri huomauttaa,..
18.00 Ril­lit huurussa
18.30: Kun Leo­nard yrit­tää teh­dä pal­ve­luk­sen Pen­nyl­le, Shel­don pi­laa suunnitelman.
19.30: Pot­kut saa­tuaan Shel­don yrit­tää tut­kia ka­ma­laa elämää,
20.00: Kun Leo­nard ta­juaa, et­tei hä­nen ja Pen­nyn ju­tus­ta tu­le mitään,..
20.30: So­siaa­li­ses­ti ra­joit­tu­nei­ta poi­kia jännittää,
19.00 Simpsonit
Simp­so­nit läh­te­vät ran­talomalle,..
ti: Puis­tat­ta­via ta­ri­noi­ta: Ve­ri­nen ve­risukulainen,
ke: Kun Ho­mer osoit­tau­tuu mel­koi­sek­si nyrk­ki­sankariksi,..
19.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
19.30: Char­lie jou­tuu koh­taa­maan ne­ga­tii­vi­set tun­teen­sa nai­sia kohtaan.
20.30: Char­lie he­rää hu­ma­lai­sen il­lan jäl­keen Ro­sen vierestä...
20.00 Ril­lit huurussa
Kun Leo­nard yrit­tää teh­dä pal­ve­luk­sen Pennylle,..
20.00 Ril­lit huurussa
20.00 Ril­lit huurussa
20.30: Kooth­rap­pa­lia jännittää,..
20.30 Si­lent Library Suomi
Kau­si 2. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Riku Rantala,
21
21.00 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Kuin­ka pal­jon elä­mäm­me ta­pah­tu­mat voi­vat muut­taa mei­tä ihmisinä?
21.00 9-1-1: Lone Star
Kun Mar­jan saa tie­tää en­ti­sen kih­lat­tun­sa odot­ta­van vau­vaa tä­män uu­den vai­mon kanssa,..
21.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.30: Char­lie jou­tuu koh­taa­maan ne­ga­tii­vi­set tun­teen­sa nai­sia kohtaan.
22.30: Char­lie he­rää hu­ma­lai­sen il­lan jäl­keen Ro­sen vierestä...
21.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.00 Val­tion vihollinen
(Ene­my of the Sta­te, USA 1998) O:To­ny Scott. P: Will Smith, Ge­ne Hack­mann, Jon Voight. Me­nes­ty­vä asia­na­ja­ja saa tie­tä­mät­tään hal­tuun­sa vi­deo­nau­han, jo­ka näy­tää sa­lai­sen tur­val­li­suus­pal­ve­lun osal­li­suu­den po­lii­ti­kon murhaan.
21.00 I, Robot
I, Ro­bot, USA, Sak­sa, 2004. O: Alex Proyas. P: Will Smith, Brid­get Moy­na­han, Bru­ce Green­wood. Vuon­na 2035 tek­no­fo­bi­nen po­lii­si tut­kii ri­kos­ta, jo­hon on mah­dol­li­ses­ti syyl­lis­ty­nyt ro­bot­ti. Pal­jas­tuu suu­rem­pi uh­ka ih­mis­kun­nal­le. Toi­min­ta, ri­kos, draama.
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00 Castle
Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat lot­to­voit­ta­jan mur­haa, ja epäil­ty­jä riittää...
22.00 Castle
Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat mur­haa, jon­ka pääe­päil­ty on Cast­len nuo­ruu­de­nys­tä­vä. Cast­len on vai­kea suh­tau­tua Bec­ket­tin joh­ta­maan tut­kin­taan puo­lueettomasti.
22.00 Blon­dit luok­kakokouksessa
Ro­my and Mic­he­le's High Sc­hool reu­nion, USA 1997. O: Da­vid Mir­kin. P: Mi­ra Sor­vi­no Li­sa, Li­sa Kudrow...
23.00 Family Guy
23.00 Dar­jee­ling Limited
The Dar­jee­ling Li­mi­ted, USA, 2007. O: Wes An­der­son. P:Owen Wil­son, Ad­rien Bro­dy, Ja­son Sch­wartz­man. Kol­me vel­jes­tä, jot­ka ovat kas­va­neet erilleen,
23.15 9-1-1: Lone Star
Kun Mar­jan saa tie­tää en­ti­sen kih­lat­tun­sa odot­ta­van vau­vaa tä­män uu­den vai­mon kanssa,..
23.30 Family Guy
23.30 En­si­silmäyksellä
23.35 Simpsonit
00.00 Simpsonit
00.00 Simpsonit
23.50 Dar­jee­ling Limited
The Dar­jee­ling Li­mi­ted, USA, 2007. O: Wes An­der­son. P:Owen Wilson,..
0
00.00 Family Guy
00.15 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.55 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
00.50 Family Guy
00.50 Blon­dit luok­kakokouksessa
Ro­my and Mic­he­le's High Sc­hool reu­nion, USA 1997...
00.50 Simpsonit
01.05 Family Guy
01.40 Family Guy
01.40 9-1-1: Lone Star
01.50 Simpsonit
02.15 Criminal Minds
02.40 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
02.35 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
02.45 Nuori MacGyver
02.50 Simpsonit
3
03.00 Dar­jee­ling Limited
The Dar­jee­ling Li­mi­ted, USA, 2007. O: Wes An­der­son. P:Owen Wilson,..
03.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
03.30 Nuori MacGyver
03.35 Family Guy
03.50 Val­tion vihollinen
(Ene­my of the Sta­te, USA 1998) O:To­ny Scott. P: Will Smith, Ge­ne Hack­mann, Jon Voight...
04.15 Criminal Minds
04.10 Nuori MacGyver
04.15 En­nätystehdas
04.25 Next
Ame­rik­ka­lai­nen tie­teisdraama.
04.35 Family Guy
04.50 Family Guy
04.55 Family Guy
04.45 Pe­lastajat Lappi
05.15 Moderni perhe
05.40 Moderni perhe