Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
06.00 Bing
06.05 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
06.05 Py­jamasankarit
06.15 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.30 Smurffit
06.35 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
06.40 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
06.40 Ang­ry Birds Blues
06.50 LE­GO Friends Ta­ri­noi­ta Heartlakesta
07.00 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.05 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.15 LEGO Ninjago
07.20 Tashi
07.30 Sonic Boom
07.35 To­bot Ga­la­xy Detectives
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (12')..
07.40 S.M.A.S.H!
07.55 Ang­ry Birds Toons
07.50 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
07.50 LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­minuksen pako
08.00 Korkeasaari
08.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ke: Ne­li­hen­ki­sen per­heen ta­lo on käy­nyt ahtaaksi,..
to: Josh ja Li­sa ha­lua­vat val­ta­vaan ko­tiin­sa ava­raa tilaa,..
08.00 Puu­tar­han pelastajat
Bris­to­lis­sa asu­vat Jill ja Rob ha­lua­vat vä­li­me­rel­li­sen puutarhan,..
08.10 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 Art­hur ja minimoit
(23') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
08.50 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Koti koiralle
Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Vai­keas­ta eroah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vä Emil tar­vit­see omistajan,..
09.00 Vain elämää
W. Yr­jä­nän päi­vä. Un­ta vai sit­ten­kin tot­ta? An­tii­kin Roo­man pää­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män Cloa­ca Ma­xi­man mu­kaan ni­me­tyn le­gen­daa­ri­sen yh­tyeen pe­rus­ta­ja­jä­sen, sä­vel­tä­jä, sa­noit­ta­ja, so­lis­ti, basisti,..
09.00 Haus­kat kotivideot
Joi­den­kin pa­ris­kun­tien yh­teis­työ on saumatonta,..
10.00 100 Places to Be
10.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
10.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
to: Ul­pu ja Ya­kup te­ke­vät paljon,..
10.00 Jaksa paremmin
10.05 Rik­kaat ja rahattomat
10.30 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Tar­joi­lu­haas­tees­sa pa­rit luo­vat an­nok­sen maa­ti­lal­ta poi­mi­mis­taan raa­ka-aineista...
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.05 Mas­terC­hef Australia
Pai­ne­tes­tiin jou­tu­neet saa­vat ää­rim­mäi­sen haas­ta­van tehtävän,..
11.35 Remp­pa vai muutto
Ne­li­hen­ki­sen per­heen ta­lo on käy­nyt ahtaaksi,..
12
12.10 Remp­pa vai muutto
Leah kai­paa ava­raa ti­laa si­säl­le ja Ja­mie taas suo­jai­saa pihamaata...
12.30 Haus­kat kotivideot
Tä­nään näh­dään vi­deoi­ta, jois­sa kaik­ki ei me­ne ai­van putkeen,..
12.55 Super Deals
13.10 elokuva: Ris­to Räp­pää­jä ja väärä Vincent
(Ris­to Räp­pää­jä ja vää­rä Vin­cent 2019) ...
13.30 Po­liisikoira Rex
13.55 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Ne­li­hen­ki­sen per­heen ta­lo on käy­nyt ahtaaksi,..
ke: Josh ja Li­sa ha­lua­vat val­ta­vaan ko­tiin­sa ava­raa tilaa,..
to: Hi­la­ry yl­lät­tää Da­vi­din ta­lo­kaupoilla...
13.55 Puu­tar­han pelastajat
Bris­to­lis­sa asu­vat Jill ja Rob ha­lua­vat vä­li­me­rel­li­sen puutarhan,..
14.30 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
14.35 elokuva: Forrest Gump
. 13 Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja kuu­si Os­ca­ria (mm. pa­ras elo­ku­va, pa­ras oh­jaus, pa­ras kä­si­kir­joi­tus) voit­ta­nut elo­ku­va hy­vä­sy­dä­mi­ses­tä For­rest Gum­pis­ta (Tom Hanks) ,..
14.55 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
15.55: Ul­pu ja Ya­kup te­ke­vät paljon,..
14.55 Rik­kaat ja rahattomat
14.55 Lei­jo­nan luola USA
14.55 Plus-ko­koi­nen elämäni
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
15.00 100 Places to Be
15
15.10 Po­liisikoira Rex
Ten­nis­hal­lil­la pei­tel­lään synk­kää sa­lai­suut­ta, jo­ka al­kaa hil­jal­leen val­je­ta kah­den mur­han myötä.
15.25 Rik­kaat ja rahattomat
15.50 Lei­jo­nan luola USA
Nyt saa­daan luo­laan mel­koi­nen säh­köjänis,..
15.55 Haus­kat kotivideot
Joi­den­kin pa­ris­kun­tien yh­teis­työ on saumatonta,..
16.10 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
16.15 Suo­men huu­to­kauppakeisari
16.25 Onnenarpa
16.30 100 Places to Be
16.35 elokuva: Ris­to Räp­pää­jä ja väärä Vincent
(Ris­to Räp­pää­jä ja vää­rä Vin­cent 2019) ...
16.50 Onnenarpa
16.55 Po­liisikoira Rex
Itä­val­ta­lai­nen ri­kos­sarja. (46')
16.55 Onnenarpa
17.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
17.15 Tulossa...
17.20 Petolliset
Kil­pai­li­joi­den ri­vit har­ve­ne­vat, tun­nel­ma ti­he­nee ja ryh­mä­pai­ne kas­vaa. Päi­vän teh­tä­väs­sä tes­ta­taan kil­pai­li­joi­den muis­tia ei­kä se­kaan­nuk­sil­ta vältytä...
17.30 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Es­poo­lai­nen Ii­na on haa­veil­lut pää­sys­tä oh­jel­maan jo 20 vuo­den ajan. Kun haa­ve vih­doin toteutuu,..
17.55 Mas­terC­hef Australia
Tar­joi­lu­haas­tees­sa pa­rit luo­vat an­nok­sen maa­ti­lal­ta poi­mi­mis­taan raa­ka-aineista...
18.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Ch­ris­tof­fer St­rand­berg Shows­sa su­kel­le­taan nos­tal­gi­siin tunnelmiin,..
18.00 Vain elämää
Ihan sol­mus­sa! Seit­se­mäl­lä Em­mal­la pal­ki­tun tai­te­li­jan ka­ta­lo­gis­ta löy­tyy niin ra­kas­tet­tu­ja klas­sik­ko­bii­se­jä, st­rii­mi­hit­te­jä kuin ra­dio­ka­na­vien kes­to­suo­sik­ke­ja. Min­kä­lai­sia bii­si­va­lin­to­ja A. W. Yr­jä­nä, Jou­ni Hy­ny­nen, Hä­tä-Miik­ka, Ellinoora,
18.00 Haus­kat kotivideot
Tä­nään näh­dään vi­deoi­ta, jois­sa kaik­ki ei me­ne ai­van putkeen,..
18
18.20 Mas­terC­hef Australia
Pai­ne­tes­tiin jou­tu­neet saa­vat ää­rim­mäi­sen haas­ta­van tehtävän,..
18.30 Duud­so­nit tuli taloon
Suo­ra­jär­ven per­hees­sä Pert­tu­las­sa kom­mu­ni­koin­ti ta­pah­tuu huutamalla...
19.00 Duud­so­nit tuli taloon
Suo­ra­jär­ven per­hees­sä Pert­tu­las­sa kom­mu­ni­koin­ti ta­pah­tuu huutamalla...
18.50 Vain elämää
W. Yr­jä­nän päi­vä. Un­ta vai sit­ten­kin tot­ta? An­tii­kin Roo­man pää­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män Cloa­ca Ma­xi­man mu­kaan ni­me­tyn le­gen­daa­ri­sen yh­tyeen pe­rus­ta­ja­jä­sen, sä­vel­tä­jä, sa­noit­ta­ja, so­lis­ti, ba­sis­ti, tuot­ta­ja ja ru­noi­li­ja is­tuu tä­nään Sa­tu­lin­nan pöy­dän pääs­sä. Vir­ve Ros­ti, Ro­bin Pac­ka­len, Anna Puu,
19.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Sar­jain­nos­tu­jat ja sar­jae­päon­nis­tu­jat koh­taa­vat luo­las­sa, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­nien eteen...
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
19.25 Tulossa...
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Tie­to vii­dak­koon pii­lo­te­tus­ta aar­tees­ta aloit­taa ta­pah­tu­mien vyö­ryn, jos­sa vai­no­har­hat ja epäi­lyk­set val­taa­vat kum­mankin saaren.
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Uu­si jak­so! Haas­te­saa­ri tuo mu­ka­naan mul­lis­tuk­sia, jot­ka saa­vat yh­den kil­pai­li­jan ro­mah­ta­maan. Toi­nen huo­maa yl­lät­täen ole­van­sa ah­taal­la, mut­ta ei ole val­mis tyy­ty­mään koh­ta­loon­sa. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
20.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
20.00 Duud­so­nit tuli taloon
Suo­ra­jär­ven per­hees­sä Pert­tu­las­sa kom­mu­ni­koin­ti ta­pah­tuu huutamalla...
20.00 Petolliset
Kil­pai­li­joi­den ri­vit har­ve­ne­vat, tun­nel­ma ti­he­nee ja ryh­mä­pai­ne kas­vaa. Päi­vän teh­tä­väs­sä tes­ta­taan kil­pai­li­joi­den muis­tia ei­kä se­kaan­nuk­sil­ta vältytä...
20.00 Vain elämää
W. Yr­jä­nän päi­vä. Un­ta vai sit­ten­kin tot­ta? An­tii­kin Roo­man pää­vie­mä­ri­jär­jes­tel­män Cloa­ca Ma­xi­man mu­kaan ni­me­tyn le­gen­daa­ri­sen yh­tyeen pe­rus­ta­ja­jä­sen, sä­vel­tä­jä, sa­noit­ta­ja, so­lis­ti, basisti,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Lei­jo­nan luola Suomi
Sar­jain­nos­tu­jat ja sar­jae­päon­nis­tu­jat koh­taa­vat luo­las­sa, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­nien eteen...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Uusi jakso!..
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Es­poo­lai­nen Ii­na on haa­veil­lut pää­sys­tä oh­jel­maan jo 20 vuo­den ajan. Kun haa­ve vih­doin toteutuu,..
21.00 elokuva: Rocketman
(Roc­ket­man 2019) . El­ton Joh­nin vä­rik­kääs­tä ja vai­he­rik­kaas­ta elä­mäs­tä ker­to­va, El­to­nin hit­te­jä pur­sua­va elä­mä­ker­tae­lo­ku­va. Pik­ku­po­jan mu­siik­ki­har­ras­tuk­ses­ta al­kun­sa saa­nut me­ga­täh­den ura koet­te­li niin täh­teä it­seään kuin hä­nen lä­hi­pii­riään; huu­meet ja al­ko­ho­li oli­vat vie­dä miehen hengen,
21.35 Ke­no ja Synttärit
21.40 Lei­jo­nan luola Suomi
Sar­jain­nos­tu­jat ja sar­jae­päon­nis­tu­jat koh­taa­vat luo­las­sa, kun uu­det yrit­tä­jät as­te­le­vat lei­jo­nien eteen...
22.05 Petolliset
UU­SI SAR­JA! Yön ai­ka­na yk­si kil­pai­li­jois­ta on mur­hat­tu. Hä­nen muis­tol­leen on jär­jes­tet­ty muis­to­ti­lai­suus, jon­ka ai­ka­na on mah­dol­li­suus löy­tää ho­peaharkkoja...
22.05 Tulossa...
22.05 elokuva: Hit­man's Wi­fe's Bodyguard
(The Hit­man's Wi­fe's Bo­dy­guard 2020) . Toi­min­ta­ko­me­dias­sa Mic­hael Bry­ce (Ryan Rey­nolds) on sa­pat­ti­va­paal­la Italiassa,..
22.00 elokuva: Forrest Gump
. 13 Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja kuu­si Os­ca­ria (mm. pa­ras elo­ku­va, pa­ras oh­jaus, pa­ras kä­si­kir­joi­tus) voit­ta­nut elo­ku­va hy­vä­sy­dä­mi­ses­tä For­rest Gum­pis­ta (Tom Hanks) , jo­ka tark­kai­lee maail­maa omin­ta­kei­sel­la ta­val­laan ja sot­keu­tuu kuin sat­tu­mal­ta mu­kaan lu­kui­siin maail­man­his­to­riaa mää­rit­tä­viin ta­pahtumiin...
22.10 Koskinen
Po­lii­sit ovat näh­neet mon­ta vas­taa­vaa ta­paus­ta, ei­kä se­kään kummastuta,..
22.10 Ke­no ja Synttärit
22.15 Petolliset
Kil­pai­li­joi­den ri­vit har­ve­ne­vat, tun­nel­ma ti­he­nee ja ryh­mä­pai­ne kasvaa...
22.40 Suo­men huu­to­kauppakeisari
23.10 Sel­viy­tyjät Suomi
Tie­to vii­dak­koon pii­lo­te­tus­ta aar­tees­ta aloit­taa ta­pah­tu­mien vyö­ryn, jos­sa vai­no­har­hat ja epäi­lyk­set val­taa­vat kum­mankin saaren.
23.35 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
23.30 elokuva: M:I III - Vaa­ral­li­nen tehtävä III
. Tom Crui­se te­kee ko­mean pa­luun Et­han Hun­tin roo­liin toi­min­ta­seik­kai­lu­jen sar­jan kol­man­nes­sa osassa,..
23.40 elokuva: The Hit­man's Bodyguard
(Hit­man's Bo­dy­guard, The 2017) ...
23.40 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
23.45 Koskinen
23.45 elokuva: M:I III - Vaa­ral­li­nen tehtävä III
0
00.05 Veik­kaus­lii­ga - Oletko valmis?
00.10 Tulossa...
00.15 Erikoisjoukot
00.40 Erikoisjoukot
00.45 Duud­so­nit tuli taloon
00.55 elokuva: Morsiusneidot
(Bri­des­maids 2011) . Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa kaa­so ja mor­sius­nei­to käy­vät ki­saa sii­tä, kum­pi on mor­sia­men pa­ras ystävä...
01.15 Lei­jo­nan luola USA
01.40 Alas­kan jää­lentokenttä
01.45 Lei­jo­nan luola USA
02.05 Poliisit 2021
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.00 Bur­ge­ri­mie­het Pohjolassa
Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.15 Po­liisikoira Rex
02.15 Koskinen
02.40 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Päi­jät-Hä­meen kes­kus­sai­raa­laan tuo­tiin miespotilas,..
02.45 Poliisit 2021
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
3
03.15 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Nuo­ri nai­nen ka­to­si juh­la­py­hien alla...
03.15 Alas­kan jää­lentokenttä
03.25 Piiritys
Po­lii­si­joh­to vaa­tii Es­ko Hei­nos­ta suos­tu­maan Il­pon vaa­ti­muk­siin si­vul­lis­ten suo­je­lemiseksi...
04.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit