Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
06.00 Bing
Kau­si 1. Bing on kol­me­vuo­tias pik­kui­nen pu­pu, jo­ka ys­tä­vien­sä avus­ta­ma­na op­pii jo­ka päi­vä jo­tain uut­ta ja sel­viy­tyy taa­pe­roil­le tu­tuis­ta elä­män haas­teis­ta. Las­te­nohjelma. (7')
06.30 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
Nal­let kut­su­vat mu­kaan jän­nit­tä­viin seik­kaailuihin,..
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 7-11.
06.55 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 12-13.
07.15 Sunny Bunnies
07.20 Kindi Kids
07.20 Sunny Bunnies
07.25 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.40 LEGO Ninjago
07.55 To­bot Ga­la­xy Detectives
07.55 Art­hur ja minimoit
07.55 LE­GO Star Wars
08.10 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.20 Art­hur ja minimoit
Art­hur on te­rä­vä ja vil­kas 10-vuotias,..
08.20 Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja är­häk­kä koululainen
08.35 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
08.35 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
Sar­jan vii­mei­nen kau­si. Vä­rikkäät,..
08.45 Ang­ry Birds Stella
08.50 Ang­ry Birds Blues
08.50 HS Lasten uutiset
08.55 Art­hur ja minimoit
9
09.00 Haus­kat kotivideot
ti: Missä kieleni on?
ke: 100 000 dollarin naurupläjäys. Päästään pyörällä.
to: Kuka viimeksi säikähtää. .. ... Aasinsiltoja.
pe: Murhetta kerrakseen. Lumiukkojen tuomiopäivä.
09.00 Men­tal Samurai Suomi
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
la: Unelmien esteenä robotti nimeltä Eva.
su: Tietokilpailu todellisille itsensä haastajille.
09.20 Paa­vo Pe­su­sieni -elokuva
Tan­ga­las­sa ta­pah­tuu kum­mia: ku­nin­gas Nep­tu­nuk­sen (Ja­ri Sa­lo) kruu­nu on ka­teis­sa, ja Ra­vun­kuo­ri-ra­vin­to­lan joh­ta­ja Ei­na­ri Ra­pua (Ar­to Nieminen)..
(SpongeBob SquarePants Movie, The 2004)
10.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Hauraita herkkuja. Dragiä,..
ke: Ihmemaa ja sirpaleita. Pusuhuulia ja uusia tuulia.
to: Vesiputouskakku. Bollywood tanssii ja kitara soi.
pe: Oma pala maailmaa. Kakun kruunaa nalle.
10.00 Monsteriperhe
Suo­mek­si pu­hut­tu nau­ru­ja ja jän­ni­tys­tä tar­joa­va ani­maa­tioe­lo­ku­va on­net­to­mas­ta Luu­mäen per­hees­tä, jo­ka jou­tuu elä­män­sä seik­kai­luun, kun il­keä noi­ta muut­taa kaik­ki per­heen nel­jä jä­sen­tä hirviöiksi...
(Happy Family 2017)
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Madagascar 3
Suo­mek­si pu­hu­tun ko­ko per­heen ani­maa­tio­seik­kai­lun pääo­sis­sa näh­dään tu­tut eläi­nys­tä­vät Alex, Mar­ty, Glo­ria ja Mel­man, jot­ka yrit­tä­vät edel­leen löy­tää tien­sä ko­tiin New Yorkiin...
(Madagascar 3: Europe's Most Wanted/USA 2012)
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.10 Madagascar 2
New Yor­kin eläin­tar­has­ta au­tiol­le Ma­da­gas­ka­rin saa­rel­le haak­si­rik­kou­tu­neet van­hat tut­ta­vuu­det lei­jo­na Alex (Pet­te­ri Sum­ma­nen), seep­ra Mar­ty (Mik­ko Leppilampi)..
(Madagascar: Escape 2 Africa 2008)
11.55 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
11.55: Rantamökki.
12.55: Ahtaat tilat.
12
12.25 Bob & Max - Kar­vai­set sankarit
Ko­ko per­heen ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa Bob-ma­ja­va ja Max-kis­sa jou­tu­vat elä­män­sä seik­kai­luun, kun hei­dän uu­det ys­tä­vän­sä sie­pa­taan avaruuteen...
(Two Tails 2018)
13.00 Kaikki kaikessa
Kos­ket­ta­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa nuo­ri Mad­dy on ol­lut ko­ko ikän­sä käy­tän­nös­sä van­ki­na ko­to­naan, kos­ka hä­nen im­muu­ni­jär­jes­tel­män­sä on tu­hou­tu­nut. Kun hän täyttää 18,..
(Everything, Everything 2017)
12.55 Va­li­tut Pa­lat Collection
Va­li­tut Pa­lat Col­lec­tion on os­tos-tv oh­jel­ma, jos­sa esi­tel­lään ja myy­dään mie­len­kiin­toi­sia ko­tiin, hy­vin­voin­tiin ja muo­tiin liit­ty­viä tuot­tei­ta. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (60')
13.55 Haus­kat kotivideot
ti: 100 000 dollarin naurupläjäys. Päästään pyörällä.
ke: Kuka viimeksi säikähtää. .. ... Aasinsiltoja.
to: Murhetta kerrakseen. Lumiukkojen tuomiopäivä.
pe: Jäätelörohmu ja sohvatuholainen. Kyllä maalla on mukavaa.
13.55 Beau­ty and the Beast - Kau­no­tar ja hirviö
Dis­neyn ra­kas­tet­tu ani­maa­tio­mu­si­kaa­li saa uu­den tul­kin­nan upea­na näy­tel­mäe­lo­ku­va­na, jos­sa näh­dään jouk­ko iso­ja täh­tiä. Kau­nis Bel­le-tyt­tö saa­puu sa­la­pe­räi­seen lin­naan, jon­ka isän­tä on ki­rouk­sen seu­rauk­se­na kam­mot­ta­van hir­viön hah­mos­sa. Pääo­sis­sa: Em­ma Wat­son, Dan Stevens,..
(Beauty and the Beast 2017)
14.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Leluja ja lutraamista. Tai­ka­kuun Ju­ha Met­sä­pe­rä ge­kottaa Akin...
15.00 Ho­bit­ti - Vii­den ar­mei­jan taistelu
J.R.R. Tol­kie­nin klas­sik­ko­teok­seen pe­rus­tu­vas­sa seik­kai­lue­lo­ku­vat­ri­lo­gian pää­tö­so­sas­sa Bil­bo Rep­pu­li ja Tho­rin Tam­mi­kil­pi kää­piö­jouk­koi­neen jou­tu­vat hur­jaan taisteluun,..
(The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014)
14.55 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Rantamökki.
ke: Ahtaat tilat.
to: Rohkea rotan syö.
pe: Täydellisen maiseman metsästys.
15.00 World Vi­sion: Ilta lapsille
World Vision: Ilta lapsille. Pe­rin­tei­nen World Vi­sion: Il­ta lap­sil­le -gaa­la kut­suu si­nut mu­kaan tu­ke­maan maail­man lap­sia. Nyt jos kos­kaan on hy­vä het­ki puo­lus­taa las­ten oi­keuk­sia ja ryh­tyä kummiksi...
15
15.55 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Isä ja poika matkalla Miamiin.
ke: Isoäidille puutarha.
to: Veljekset kuin ilvekset.
pe: Seinältä seinään.
16.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Ratkaisun hetket. Lei­ris­sä on odot­ta­va tun­nel­ma, kun kil­pai­li­jat poh­ti­vat, ket­kä heis­tä pää­se­vät jat­ka­maan fi­naa­li­neu­vos­toon. Sa­tei­nen sää te­kee vii­mei­sis­tä päi­vis­tä tus­kaa, ja voi­mat al­ka­vat ol­la kai­kil­la lo­pus­sa. Kar­man mer­ki­tys ko­ros­tuu, kun on suur­ten va­lin­to­jen ai­ka. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
16.55 Onnenarpa
17.00 Me postilaiset
17.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Perhe on paras.
to: Todennäköisyyksiä vai riskejä.
17.00 Rem­palla tuloja
Asunto pojille.
17.00 Me postilaiset
Jy­väs­ky­läs­sä yh­dis­tel­mäa­jo­neu­vo­kul­jet­ta­ja Tan­ja jou­tuu aloit­ta­maan vuo­ron­sa re­kan sii­voamisella...
17.30 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Ruokahaaveita. Mil­joo­nan voi käyt­tää mo­neen tar­koitukseen...
17.55 Ra­dio Suo­mi­pop - Suo­mi­pop­pia nyt ja tu­levaisuudessa
18
18.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Ratkaisun hetket. Lei­ris­sä on odot­ta­va tun­nel­ma, kun kil­pai­li­jat poh­ti­vat, ket­kä heis­tä pää­se­vät jat­ka­maan fi­naa­li­neu­vos­toon. Sa­tei­nen sää te­kee vii­mei­sis­tä päi­vis­tä tus­kaa, ja voi­mat al­ka­vat ol­la kai­killa lopussa.
18.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Maailmanparantajat.
ke: Maalla ja kaupungissa.
to: Autoja ja adrenaliinia. Luk­sus­ko­ti vaih­tuu pat­jaan yk­siön lattialla,..
18.00 Vain elä­mää: Pe­las­takaa lapset
Pelastakaa Lapset -hyväntekeväisyysjakso. Tä­nään teh­dään yh­des­sä hy­vää! Ar­tis­tit tu­tus­tu­vat Pe­las­ta­kaa Las­ten mo­ni­puo­li­seen työ­hön ja kut­su­vat kat­so­jat aut­ta­maan vä­hä­va­rai­sia ja syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­via lap­sia ja nuo­ria Suomessa...
18.30 BumtsiBum
Taidokasta hassuttelua. Bumt­si­Bu­min leik­ki­mie­li­seen pis­te­tais­toon käy­vät Ar­ja Ko­ri­se­va ja Rei­no Nor­din se­kä Mai­ja Vilk­ku­maa ja Res­su Redford...
18.30 Vain elä­mää: Joulu 1/2
Joulu Joulupukki ja tanssivat tontut. Su­vi Te­räs­nis­ka is­tuu juh­la­van pöy­dän pääs­sä ja vie tä­män kau­den ar­tis­tiys­tä­vät mu­ka­naan jou­lui­siin tunnelmiin...
19.00 Mad­ventures Suomi
Biohakkerien heimo.
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Leluja ja lutraamista. Tai­ka­kuun Ju­ha Met­sä­pe­rä ge­kottaa Akin...
19.00 Mad­ventures Suomi
Hylkeenpyytäjien heimo. Ri­ku ja Tun­na ve­nei­le­vät Pe­rä­me­rel­le, ulos EU:sta unoh­tu­neil­le Kal­lankareille...
20.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Huip­pu­kok­ki Vä­li­mäen il­me on nä­ke­mi­sen arvoinen,..
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Leluja ja lutraamista. Tai­ka­kuun Ju­ha Met­sä­pe­rä ge­kottaa Akin...
20.00 Me postilaiset
20.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Kompakti kaupunkikoti.
20.00 Vain elä­mää: Joulu 1/2
Joulu Joulupukki ja tanssivat tontut.
20.00 World Vi­sion: Ilta lapsille
World Vision: Ilta lapsille. Pe­rin­tei­nen World Vi­sion: Il­ta lap­sil­le -gaa­la kut­suu si­nut mu­kaan tu­ke­maan maail­man lap­sia. Nyt jos kos­kaan on hy­vä het­ki puo­lus­taa las­ten oi­keuk­sia ja ryh­tyä kummiksi...
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Leluja ja lutraamista. Tai­ka­kuun Ju­ha Met­sä­pe­rä ge­kottaa Akin...
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Lupaus
Yh­teis­työs­sä Lot­ta Svärd Sää­tiön kans­sa to­teu­tet­tu draa­mae­lo­ku­va kol­mes­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jot­ka liit­ty­vät Lot­ta Svärd -jär­jes­töön ja saa­vat ko­kea lot­ta­lu­pauk­sen vel­voit­teet an­ka­rim­man kaut­ta. Mo­na (Lau­ra Birn), An­na (Ka­ro­lii­na Van­ne) ja Ruth (Han­na Lekander)..
(Lupaus 2005)
21.00 Pi­ra­tes of Ca­rib­bean: Kuol­leen miehen kirstu
Kap­tee­ni Jack Spar­row (John­ny Depp) te­kee hui­man pa­luun vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa, jon­ka vi­suaa­li­set te­hos­teet pal­kit­tiin Os­ca­ril­la. Neu­vok­kaan Will Tur­ne­rin (Or­lan­do Bloom) ja val­loit­ta­van Eli­za­beth Swan­nin (Kei­ra Knight­ley) on sän­nät­tä­vä Spar­row'n perään,..
(Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest/USA 2006)
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 10
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Suomituristit Marbellassa.
to: Positiivisuuspäivä.
21.00 Yösyöttö
Eve Hie­ta­mie­hen ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa ko­me­dias­sa toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Ant­ti (Pet­te­ri Sum­ma­nen) jää yl­lät­täen vau­van kans­sa kak­sin. Hy­väs­ti sek­si, baa­ri-il­lat ja jut­tu­kei­kat, ja ter­ve­tu­loa puk­lu­rät­ti, äi­din­mai­don­vas­ti­ke ja Te­le­ta­pit. Elä­mä vau­van eh­doilla alkaa,..
(Yösyöttö 2016)
21.30 Ke­no ja Synttärit
21.35 Teit meistä kauniin
Isän­sä kuol­tua Hei­no­laan muut­ta­nut To­ni Wir­ta­nen pe­rus­taa punk-bän­din ka­ve­rin­sa Ant­ti Lau­ta­lan kans­sa. Kun po­ruk­kaan liit­tyy vie­lä Si­pe San­ta­puk­ki, bän­di ni­me­tään Apu­lan­nak­si. Vaih­to-op­pi­laak­si Hei­no­laan tul­lut Man­dy liit­tyy ba­sis­tik­si, ja sa­mal­la ku­vioi­hin il­mes­tyy pa­ha­mai­nei­nen Tuuk­ka Temonen...
(Teit meistä kauniin 2016)
22.00 Passengers
Jän­ni­tys­tä ja ro­man­tiik­kaa se­koit­ta­vas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa Jim Pres­ton (Ch­ris Pratt)..
(Passengers 2016)
22.00 Cap­tain Ame­ri­ca: The First Avenger
Ste­ve Ro­gers il­moit­tau­tuu va­paaeh­toi­sek­si ko­kei­luun, jo­ka muut­taa hä­net Cap­tain Ame­ri­ca­na tun­ne­tuk­si su­per­sotilaaksi...
(Captain America: The First Avenger/USA 2011)
22.00 Ke­no ja Synttärit
22.05 Arrival
Kun ava­ruu­des­ta saa­puu kak­si­tois­ta ava­ruu­sa­lus­ta maa­pal­lol­le, kie­li­tie­tei­li­jä Loui­se Banks (Amy Adams) saa evers­ti We­be­ril­tä (Fo­rest Whi­ta­ker) käs­kyn saa­pua las­keu­tu­mis­pai­kal­le Mon­ta­naan sel­vit­tä­mään, mi­tä ava­ruu­so­liot maa­pal­lol­ta tahtovat...
(Arrival 2016)
22.50 Tulossa...
22.55 Arrival
Kun ava­ruu­des­ta saa­puu kak­si­tois­ta ava­ruu­sa­lus­ta maa­pal­lol­le, kie­li­tie­tei­li­jä Loui­se Banks (Amy Adams) saa evers­ti We­be­ril­tä (Fo­rest Whitaker)..
(Arrival 2016)
23.20 NCIS Rikostutkijat
Kylmää kuin jää. Kyl­mä­kul­je­tu­sau­tos­ta löy­tyy ruumis,..
0
00.05 NCIS Rikostutkijat
Ihmisen paras ystävä.
00.00 Passengers
Jän­ni­tys­tä ja ro­man­tiik­kaa se­koit­ta­vas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa Jim Pres­ton (Ch­ris Pratt)..
(Passengers 2016)
00.20 Suo­men huu­to­kauppakeisari
00.25 NCIS Rikostutkijat
00.30 NCIS Rikostutkijat
Varjo menneisyydestä.
00.30 Ghost in the Shell
Shi­row Ma­sa­mu­nen sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va tie­teis­jän­nä­ri ih­mi­sen ai­voil­la va­rus­te­tus­ta cy­bor­gis­ta, jo­ka yrit­tää löy­tää hakkerin,..
(Ghost in the Shell 2017)
01.05 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä: Pikkujoulut
01.20 Narcos
01.25 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
01.20 NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
01.20: Takaiskuja.
02.20: Varjo menneisyydestä.
01.30 El Chapo
02.05 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
02.25 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
02.30 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
02.25 NCIS Rikostutkijat
02.45 NCIS Rikostutkijat
Ihmisen paras ystävä.
03.05 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
02.55 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
3
03.25 Astral-TV
03.25 4D: Sa­lai­set seksifantasiat
03.20 4D: Seksin saloja
4D: Seksin saloja.
03.30 4D: Sek­si­lelujen salat
03.55 Astral-TV
03.45 Astral-TV
04.05 Astral-TV
04.30 Astral-TV
04.25 Astral-TV