Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.00 CoComelon
Kau­si 1. Upouu­si las­ten lau­luoh­jel­ma opet­taa 1–4-vuo­tiail­le kirjaimia,..
04.00 NBA LIVE:
06.25 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
06.30 My Litt­le Po­ny: Pony Life
Las­te­nohjelma. ..
06.30 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kop­la Kol­li, Pöl­lö ja Gek­ko muut­tu­vat yön pi­mei­nä tun­tei­na roh­keik­si py­ja­ma­sankareiksi,..
06.50 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
07.00 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
07.15 Smurffit
07.15 Sunny Bunnies
07.25 Sunny Bunnies
07.25 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.30 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.35 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.55 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
08.00 K3
08.10 LEGO Ninjago
08.15 LE­GO Ci­ty Adventures
08.25 Tara Duncan
08.30 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
08.25 LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puoti -kooste
08.40 To­bot Ga­la­xy Detectives
Las­te­noh­jelma. (12')..
08.55 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Täh­ti­kok­kien Bocuse d´Or
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Maail­man ar­vos­te­tuim­mas­sa kok­ki­kilpailussa,..
09.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma...
09.00 Korkeasaari
09.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
09.00 Korkeasaari
Kor­kea­saa­ren eläin­lää­kä­ri San­nal­le tuot­taa eri­tyis­tä pään­vai­vaa pi­lal­le hem­mo­tel­tu, ke­sy saukko...
10.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
10.00 100 Places to Be
10.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (45')
10.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tusohjelma...
10.00 NBA LIVE:
10.00 Jaksa paremmin
10.10 Jaksa paremmin
10.30 NBA LIVE:
10.40 Elokuva: Paa­vo Pe­su­sie­ni kui­valla maalla
(Spon­ge­Bob Mo­vie: Spon­ge Out of Wa­ter, The 2015) ...
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.00 LI­VE: Onnenarpa
12
12.15 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
12.35 Elokuva: Monsteriperhe
(Hap­py Fa­mi­ly 2017) . Suo­mek­si pu­hut­tu nau­ru­ja ja jän­ni­tys­tä tar­joa­va ani­maa­tioe­lo­ku­va on­net­to­mas­ta Luu­mäen per­hees­tä, jo­ka jou­tuu elä­män­sä seikkailuun,..
12.50 Elokuva: Ris­to Räp­pää­jä ja väärä Vincent
(Ris­to Räp­pää­jä ja vää­rä Vin­cent 2019) . Si­nik­ka ja Tii­na No­po­lan kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa las­ten mu­si­kaa­lie­lo­ku­vas­sa Rau­ha Räp­pää­jä saa päähänsä,..
12.45 Po­liisikoira Rex
Itä­val­ta­lai­nen rikossarja.
13.50: Ra­ha­vai­keuk­siin jou­tu­nut pörs­si­mek­la­ri la­vas­taa vai­mon­sa kuoleman,
12.55 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.55 Va­li­tut Pa­lat Collection
Va­li­tut Pa­lat Col­lec­tion on os­tos-tv oh­jel­ma, jos­sa esi­tel­lään ja myy­dään mie­len­kiin­toi­sia ko­tiin, hy­vin­voin­tiin ja muo­tiin liit­ty­viä tuot­tei­ta. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (60')
13.55 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
13.55 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
13.55 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
13.55 Korkeasaari
14.35 Lei­jo­nan luola USA
Luo­laan as­tuu elin­tar­vi­kea­lan yrit­tä­jiä ja kaksikko,..
14.55 Lei­jo­nan luola USA
. Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään vir­tuaa­li­häi­tä jär­jes­tä­vä yritys,..
14.55 Lei­jo­nan luola USA
Lei­jo­nil­ta hae­taan si­joi­tus­ta eko­lo­gi­sel­le pyy­kin­pe­suin­no­vaa­tiol­le, maa­lausseteille,..
14.45 Sel­viy­tyjät Suomi
Raas­ta­va tais­te­lu fi­naa­li­pai­kois­ta saa yl­lät­tä­viä kään­tei­tä ja vii­mei­ses­sä hei­mo­neu­vos­tos­sa tuo­ma­ris­to pää­see lo­pul­ta­kin esit­tä­mään ne ki­pe­rim­mät ky­sy­myk­set. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (89')
14.50 Elokuva: Tie pohjoiseen
. Ve­sa-Mat­ti Loi­ri ja Sa­mu­li Edel­mann näh­dään en­si ker­taa yh­des­sä val­ko­kan­kaal­la Mi­ka Kau­ris­mäen me­nes­ty­se­lo­ku­vas­sa, jo­ka ker­too mus­tal­la huu­mo­ril­la ja suu­ril­la tun­teil­la sä­vy­te­tyn ta­ri­nan poi­kan­sa Ti­mon (Sa­mu­li Edelmann)..
14.55 Hi­mohamstraajat
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sarja. (80')
pe: Elä­kei­käi­nen Ca­rol on tu­hon­nut oman ja avio­mie­hen­sä Da­ven ko­din jär­kyt­tä­väl­lä hamst­raa­mi­sel­laan, mi­kä on aja­nut ko­ko per­heen äärirajoille.
15
15.35 Po­liisikoira Rex
Kaup­pa­to­rin vi­han­nes­kaup­pias tapetaan,..
15.55 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
15.55 Haus­kat kotivideot
16.35 Korkeasaari
Kor­kea­saa­ren eläin­lää­kä­ri San­nal­le tuot­taa eri­tyis­tä pään­vai­vaa pi­lal­le hem­mo­tel­tu, ke­sy saukko...
16.45 Vain elä­mää: Kaikki biisit
Täs­sä jak­sos­sa pa­la­taan ke­säi­seen Sa­tu­lin­naan ja koe­taan Tom­mi Län­ti­sen, Yo­nan, Jyr­ki 69:n ja Mei­ju Su­vak­sen päi­vien kaik­ki esi­tyk­set yh­te­nä mu­sa­ma­ra­to­ni­na! Vii­me vii­kol­la Sa­tu­lin­nas­sa kuul­tiin Mik­ko Ala­ta­lon, Eri­ka Vik­ma­nin, Red­ra­man ja Pe­te Park­ko­sen päi­vien upeat esi­tyk­set. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jelma. (100')
16.55 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
17.00 Haus­kat kotivideot
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja. Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.00 Po­liisikoira Rex
Ra­ha­vai­keuk­siin jou­tu­nut pörs­si­mek­la­ri la­vas­taa vai­mon­sa kuoleman,..
17.00 Su­perkauppiaat
Kau­si 2. Jak­so 10/10. Su­per­kaup­piai­den toi­sel­la kau­del­la tu­tus­tu­taan uu­siin K-Su­per­mar­ket-kaup­piai­siin ja kaup­po­jen ar­keen ym­pä­ri Suomen!..
17.10 Rik­kaat ja rahattomat
17.35 Mai­ja Vilk­ku­maa: Äidinmaa
17.40 Elokuva: Tie pohjoiseen
. Ve­sa-Mat­ti Loi­ri ja Sa­mu­li Edel­mann näh­dään en­si ker­taa yh­des­sä val­ko­kan­kaal­la Mi­ka Kau­ris­mäen me­nes­ty­se­lo­ku­vas­sa, jo­ka ker­too mus­tal­la huu­mo­ril­la ja suu­ril­la tun­teil­la sä­vy­te­tyn ta­ri­nan poi­kan­sa Ti­mon (Sa­mu­li Edelmann)..
18
18.00 Haus­kat kotivideot
Tä­nään Ame­ri­kan haus­kois­sa ko­ti­vi­deois­sa haas­te­taan ih­mi­set te­ke­mään tie­dekokeita...
18.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
18.00 Elokuva: Na­pa­pii­rin sankarit 2
(Na­pa­pii­rin san­ka­rit 2 2014) . Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-osas­sa Jan­ne ja Ina­ri ovat saa­neet lap­sen. Jan­ne nap­paa yk­si­vuo­tiaan Lu­min mu­kaan ja läh­tee ka­ve­rin­sa kans­sa Yl­läk­sel­le häihin,..
18.10 Elokuva: Ris­to Räp­pää­jä ja väärä Vincent
(Ris­to Räp­pää­jä ja vää­rä Vin­cent 2019) . Si­nik­ka ja Tii­na No­po­lan kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa las­ten mu­si­kaa­lie­lo­ku­vas­sa Rau­ha Räp­pää­jä saa pää­hän­sä, et­tä Ris­to on jäl­leen­syn­ty­nyt Vin­cent van Gogh,..
19.00 Korkeasaari
Kor­kea­saa­ren eläin­lää­kä­ri San­nal­le tuot­taa eri­tyis­tä pään­vai­vaa pi­lal­le hem­mo­tel­tu, ke­sy saukko...
19.00 Su­perkauppiaat
19.00 Elokuva: Ris­to Räp­pää­jä ja väärä Vincent
(Ris­to Räp­pää­jä ja vää­rä Vin­cent 2019) . Si­nik­ka ja Tii­na No­po­lan kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa las­ten mu­si­kaa­lie­lo­ku­vas­sa Rau­ha Räp­pää­jä saa päähänsä,..
19.00 World Vi­sion: Ilta lapsille
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
20.00 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
Ar­ma­nin kah­dek­san­hen­ki­sen uu­sio­per­heen ar­ki on niin hektistä,..
20.00 Rik­kaat ja rahattomat
20.00 Vain elä­mää: Kaikki biisit
Täs­sä jak­sos­sa pa­la­taan ke­säi­seen Sa­tu­lin­naan ja koe­taan Tom­mi Län­ti­sen, Yo­nan, Jyr­ki 69:n ja Mei­ju Su­vak­sen päi­vien kaik­ki esi­tyk­set yh­te­nä mu­sa­ma­ra­to­ni­na! Vii­me vii­kol­la Sa­tu­lin­nas­sa kuul­tiin Mik­ko Ala­ta­lon, Eri­ka Vikmanin,
20.00 World Vi­sion: Ilta lapsille
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Elokuva: Lupaus
(Lu­paus 2005) . Yh­teis­työs­sä Lot­ta Svärd Sää­tiön kans­sa to­teu­tet­tu draa­mae­lo­ku­va kol­mes­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jot­ka liit­ty­vät Lot­ta Svärd -jär­jes­töön ja saa­vat ko­kea lot­ta­lu­pauk­sen vel­voit­teet an­ka­rim­man kaut­ta. Mo­na (Lau­ra Birn) , Anna ..
21.00 Mädät omenat
Lunds­ten so­vel­taa tun­get­te­le­vaa te­ra­piaan­sa Oner­vaan ja pu­reu­tuu tä­män lap­suu­den ko­kemuksiin...
21.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Vil­loil­la lie­hu­vat Suo­men li­put. En­nen sau­nan ja gril­lin kuu­menemista,..
21.00 Elokuva: Na­pa­pii­rin sankarit 2
(Na­pa­pii­rin san­ka­rit 2 2014) . Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-osas­sa Jan­ne ja Ina­ri ovat saa­neet lapsen...
21.00 Elokuva: Tie pohjoiseen
. Ve­sa-Mat­ti Loi­ri ja Sa­mu­li Edel­mann näh­dään en­si ker­taa yh­des­sä val­ko­kan­kaal­la Mi­ka Kau­ris­mäen me­nes­ty­se­lo­ku­vas­sa, jo­ka ker­too mus­tal­la huu­mo­ril­la ja suu­ril­la tun­teil­la sä­vy­te­tyn ta­ri­nan poi­kan­sa Ti­mon (Sa­mu­li Edel­mann) luok­se 35 vuo­den hil­jai­suu­den jäl­keen pa­laa­vas­ta tuh­la­ri-isäs­tä Leosta ..
22.00 Ke­no ja Synttärit
22.05 Mai­ja Vilk­ku­maa: Äidinmaa
22.05 Ke­vyt­tä yläpilveä
Vi­via­nin si­joit­ta­ja tu­lee Suo­meen ja Lin­dan vas­tus­ta­ma ho­tel­li­han­ke etenee...
22.05 Elokuva: Juice
(Jui­ce 2018) . Vä­ke­vä hen­ki­lö­ku­va tai­tei­li­ja Jui­ce Les­ki­ses­tä, jo­ka kuu­lui Suo­men tun­ne­tuim­piin muu­si­koi­hin. Elo­ku­va kes­kit­tyy niin Jui­cen yk­si­tyi­se­lä­mään kuin hä­nen uraan­sa­kin, ja se pal­kit­tiin kol­mel­la Jus­sil­la vuo­den 2019 gaalassa.
22.10 Lahko
22.15 Ke­no ja Synttärit
22.20 Elokuva: Lupaus
(Lu­paus 2005) . Yh­teis­työs­sä Lot­ta Svärd Sää­tiön kans­sa to­teu­tet­tu draa­mae­lo­ku­va kol­mes­ta nuo­res­ta naisesta,..
22.50 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
23.10 Elokuva: Lupaus
(Lu­paus 2005) ...
23.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
23.20 Rik­kaat ja rahattomat
23.20 Tulossa...
23.25 Elokuva: Jack Reac­her - Tap­pa­jan jäljillä
23.50 Elokuva: Get Shor­ty - hyvä pätkä
0
00.05 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
00.20 4D: Ihmisbarbiet
00.20 Ar­man ja vii­den­kympin kriisi
00.40 Elokuva: Vice
(Vi­ce 2015) ...
01.20 Lei­jo­nan luola USA
01.20 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Kau­si 3. Ko­ti­mai­nen draa­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
01.30 Sel­viy­tyjät Suomi
02.05 Alas­kan jää­lentokenttä
02.00 Mädät omenat
02.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Kau­si 3. Ko­ti­mai­nen draa­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.20 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
02.35 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
3
03.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja...
03.00 El Chapo
03.20 Narcos: Mexico
03.30 Alas­kan jää­lentokenttä
03.30 Aust­ra­lian rajalla
04.00 Alas­kan jää­lentokenttä
04.00 NBA LIVE: