Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27 Kanava Suora
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
6
06.00 Bing
06.05 Rusty Rivets
06.05 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.10 Hatchimals
06.15 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
Kausi 1. Jaksot 22-23.
06.30 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.30 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
06.40 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 22-26. (kausi loppuu)
07.00 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 1-2. (Sarja alkaa!)
07.15 Ang­ry Birds Stella
07.20 My Litt­le Po­ny: Pony Life
07.25 Ang­ry Birds Stella
07.30 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.40 LE­GO Ci­ty Adventures
07.35 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.50 LEGO Ninjago
07.50 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
08.05 Ang­ry Birds Toons
08.05 Ang­ry Birds Blues
08.00 LE­GO Ci­ty Adventures
08.10 Ba­ku­gan: Battle Planet
Kau­si 1. Las­te­noh­jel­ma. (21') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
08.10 LEGO Ninjago
08.25 Ang­ry Birds Toons
08.35 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.35 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (21')..
9
09.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Tuo­tan­to Rab­bit Films. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Voiko kaverin apuun luottaa?
ke: Pe­li jat­kuu kiivaana,..
to: Tänään Haluatko miljonääriksi?
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
09.00: Perinteitä vai helppoutta?
10.00: Asunto Wappingissa.
09.00 Farmi Suomi
Lypsyhommia. En­sim­mäi­nen pu­toa­ja on jät­tä­nyt far­mil­le ison au­kon, ja kil­pai­li­jat ym­mär­tä­vät, et­tä ky­sees­sä on ko­va kilpailu...
09.00 Haus­kat kotivideot
Tä­nä il­ta­na di­gi­loo­raan­ne ryö­mi­vät muun muas­sa Ts­her­no­by­lin punkki,..
10.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Reviiririita.
ti: Skotlannin maisemissa.
ke: Remonttipelkoa.
to: Kallis maku. Kirs­tie ja Phil aut­ta­vat Ja­me­sia ja Grahamia,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen sarja. (50')
10.30: Kahden piiraan painetesti.
11.35: Perusjuttuja. Yl­lä­tys­laa­ti­kos­sa on täl­lä ker­taa ne pe­ru­sainekset,..
10.30 Hu­vila & Huussi
Pieni mökki, valtava muutos. 1954 ra­ken­net­tu mök­ki on pie­ni, mut­ta Mi­kon urak­ka valtava...
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.00 Rem­palla tuloja
11.30 Kätyrit
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ko­ko per­heen has­sut­te­lua­ni­maa­tios­sa seu­ra­taan kel­tais­ten kä­ty­rien elä­mää en­nen kuin he ta­pa­si­vat It­se Il­ki­mys -elo­ku­vas­ta tutun Grun...
(Minions 2015)
11.30 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lainen sarja.
11.30: Yllätyspareja.
13.35: Tehtävä ja toteutus. Tä­män­ker­tai­ses­sa pu­do­tus­haas­tees­sa kil­pai­li­joi­den on luo­ta­va an­nos tun­ne­tun ruo­ka­sa­non­nan poh­jal­ta. On­nis­tuu­ko ku­kaan erot­tu­maan edukseen,
12
12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (115')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
12.40 Rem­palla tuloja
Vetinen suo.
13.10 Kätyrit
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ko­ko per­heen has­sut­te­lua­ni­maa­tios­sa seu­ra­taan kel­tais­ten kä­ty­rien elä­mää en­nen kuin he ta­pa­si­vat It­se Il­ki­mys -elo­ku­vas­ta tutun Grun...
(Minions 2015)
13.20 Spark
Spark on toi­min­nan­täy­tei­nen ava­ruu­sa­ni­maa­tio täyn­nä jän­ni­tys­tä ja haus­kuut­ta suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Spark-api­nan ko­tip­la­neet­ta am­mu­taan tohjoksi,..
(Spark: A Space Tail 2016)
13.55 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Melua ja rauhaa.
ti: Siskosten kimppakämppä.
ke: Esteetön talo. Tam­my ja Gar­rett asu­vat talossa,..
to: Talo täynnä aarteita.
14.55 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Isoisän perintö.
ti: Kirjailijan kesämökki.
14.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Walesin hengessä.
to: Lemmikkejä ja oranssia.
15.00 Sex and the Ci­ty - Sinkkuelämää
Kat­so­jaen­nä­tyk­siä rik­ko­nut me­nes­tys­ko­me­dia saat­taa Car­rien, Sa­mant­han, Char­lot­ten ja Mi­ran­dan jäl­leen yh­teen Man­hat­ta­nin säih­ket­tä heh­ku­vis­sa mai­se­mis­sa nel­jä vuot­ta hit­ti­sar­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Terävä,..
(Sex and the City: The Movie/USA 2008)
15.05 Puu­tar­han pelastajat
Walesin hengessä.
15
15.10 Gnoomit
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ani­maa­tio­seik­kai­lus­sa Ch­loe muut­taa äi­tin­sä kans­sa uu­teen ko­tiin. Sa­la­pe­räi­nen van­ha ta­lo on täyn­nä puu­tar­hatonttuja,..
(Gnome Alone 2017)
15.55 Rem­palla tuloja
15.55 Haus­kat kotivideot
Tä­nään ta­paam­me ly­kant­ro­fi­sen Liisan,..
15.55 Rem­palla tuloja
15.55 Haus­kat kotivideot
Mik­ki Hii­ri en­na­koi tuhoa,..
16.05 Tin­tin seik­kai­lut: Yk­si­sar­vi­sen salaisuus
Ra­kas­tet­tu sar­ja­ku­va­san­ka­ri Tint­ti ja hä­nen us­kol­li­nen koi­ran­sa Mi­lou he­rää­vät hen­kiin ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa, jos­sa Tint­ti pää­see me­ri­ros­voaar­teen jäl­jil­le os­tet­tuaan mark­ki­noil­ta pur­je­lai­va Yk­si­sar­vis­ta esit­tä­vän pie­nois­mal­lin. Pie­nois­mal­lis­ta löy­tyy sa­la­pe­räi­nen viesti,..
(Adventures of Tintin, The 2011)
16.25 Onnenarpa
16.25 Onnenarpa
16.30 Vieraissa USA
Vaihtoterapiaa. Nel­jä avio­pa­ria ryh­tyy mul­lis­ta­vaan ko­kei­luun pe­las­taak­seen avio­liit­ton­sa. He al­ka­vat työs­tää on­gel­miaan kah­den asian­tun­ti­jan avul­la ja kes­ki­näi­sel­lä yh­teistyöllä,
16.30 Vieraissa USA
Toteutuvia toiveita.
16.55 Rem­palla tuloja
Vettä kellarissa.
16.55 Onnenarpa
17.00 Vieraissa USA
Kohti läheisyyttä. Vii­kon­lop­pu­mat­ka vie koe­pa­rit haas­ta­viin ti­lanteisiin...
17.00 Men­tal Samurai Suomi
Huima älyn vuoristorata.
17.25 Onnenarpa
17.25 Mas­terC­hef Australia
Yllätyspareja. En­sin ki­sa­taan kos­ke­mat­to­muus­haas­tees­sa, jos­sa pi­tää saa­da raa­ka-ai­nei­den yl­lä­tys­pa­rit toi­mi­maan. Kau­den en­sim­mäi­sel­lä mes­ta­rien op­pi­tun­nil­la saa­daan vink­ke­jä mm. hi­bac­hi-gril­lin käyttöön,
17.30 Vieraissa USA
Alku hyvin, kaikki hyvin.
18
18.00 Mas­terC­hef Australia
Tehtävä ja toteutus. Tä­män­ker­tai­ses­sa pu­do­tus­haas­tees­sa kil­pai­li­joi­den on luo­ta­va an­nos tun­ne­tun ruo­ka­sa­non­nan poh­jal­ta. On­nis­tuu­ko ku­kaan erot­tu­maan edukseen,
18.00 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Pia Nykänen & Danny.
18.00 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
18.00: Saappaanheittoa ja nahkaliivi.
18.30: Suklaata ja korttien luentaa.
19.00: Pin up-mummoja ja seniori-eurheilija.
19.30: Kylähullu ja mekaanista musiikkia.
18.20 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen sarja. (50')
ma: Kahden piiraan painetesti.
ti: Perusjuttuja. Yl­lä­tys­laa­ti­kos­sa on täl­lä ker­taa ne pe­ru­sai­nek­set, jot­ka nor­maa­lis­ti löy­ty­vät haas­teis­sa pöy­dän alta...
18.15 Kätyrit
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ko­ko per­heen has­sut­te­lua­ni­maa­tios­sa seu­ra­taan kel­tais­ten kä­ty­rien elä­mää en­nen kuin he ta­pa­si­vat It­se Il­ki­mys -elo­ku­vas­ta tu­tun Grun. Kä­ty­rit ovat omis­tau­tu­neet pa­his­ten pal­ve­lemiselle,..
(Minions 2015)
19.00 Mes­ta­reiden mestari
Vallan kahvassa. Po­ruk­ka al­kaa su­lau­tua yh­teen, mut­ta myös ko­va kil­pai­lu­viet­ti nos­taa päätään...
19.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Moottorisahahurmaajat.
ti: Design by Tuholainen. Mik­ko Mä­ke­läi­nen myy en­sim­mäis­tä kitaraansa,..
19.30 Hu­vila & Huussi
Pieni mökki, valtava muutos. 1954 ra­ken­net­tu mök­ki on pie­ni, mut­ta Mi­kon urak­ka valtava...
19.30 Poliisit 2021
Takaa-ajoa.
20.00 Haus­kat kotivideot
Tä­nä il­ta­na di­gi­loo­raan­ne ryö­mi­vät muun muas­sa Ts­her­no­by­lin punkki,..
20.00 Poliisit 2021
Takaa-ajoa. Ou­lus­sa jäl­jes­te­tään päih­ty­nyt­tä kul­jet­ta­jaa ja Raa­se­po­ris­sa aje­taan ta­kaa pa­ke­ne­vaa motoristia...
20.00 Mes­ta­reiden mestari
Upporikasta ja rutiköyhää. Kol­mas ki­sa­päi­vä al­kaa tun­tua ki­rey­te­nä kropassa...
20.30 Tankkaustarinat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
Kausi 2. Jaksot 5-8.
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 007 ja Kultasormi
Maail­man­laa­jui­sen Ja­mes Bond -kuu­meen lo­pul­li­ses­ti he­rät­tä­nyt, Os­ca­ril­la pal­kit­tu 007 ja Kul­ta­sor­mi saa al­kun­sa Mia­mis­ta, jos­sa sa­lai­nen agent­ti koh­taa lii­ke­mies Au­ric Gold­fin­ge­rin eli Kultasormen...
(Goldfinger/Britannia 1964)
21.00 Hu­vila & Huussi
Pieni mökki, valtava muutos. 1954 ra­ken­net­tu mök­ki on pie­ni, mut­ta Mi­kon urak­ka valtava...
21.00 007 - Pallosalama
Nel­jän­nes­sä val­ko­kan­gas­seik­kai­lus­saan Ja­mes Bond (Sean Con­ne­ry) tem­pau­tuu jäl­leen pa­ha­mai­nei­sen ri­kol­lis­jär­jes­tön Spect­ren juo­nit­te­lu­jen kes­kel­le. Nu­me­ro 2 eli mil­jo­nää­ri­rois­to Emi­lio Lar­go (Adol­fo Ce­li) on saa­nut kä­siin­sä kak­si ydin­pom­mia, joil­la hän uh­kaa tu­ho­ta kak­si suur­kaupunkia...
(Thunderball/Britannia 1965)
21.00 Beck: Ohuel­la jäällä
Beck aloit­taa työn­sä tut­kin­tao­sas­ton joh­ta­ja­na, kun ryh­mä al­kaa tut­kia jää­kiek­ko­val­men­ta­jan mur­haa. Bec­kin teh­tä­väk­si jää uu­den ryh­män­joh­ta­jan va­lit­se­mi­nen, mut­ta so­pi­via eh­dok­kai­ta ei tun­nu löytyvän...
(Beck 36: Den tunna isen 2018)
21.00 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat To­mi Haustola,..
21.00 Hu­vila & Huussi
Pieni mökki, valtava muutos. 1954 ra­ken­net­tu mök­ki on pie­ni, mut­ta Mi­kon urak­ka valtava...
21.00 Pi­ra­tes of Ca­rib­bean: Kuol­leen miehen kirstu
Kap­tee­ni Jack Spar­row (John­ny Depp) te­kee hui­man pa­luun vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa, jon­ka vi­suaa­li­set te­hos­teet pal­kit­tiin Os­ca­ril­la. Neu­vok­kaan Will Tur­ne­rin (Or­lan­do Bloom) ja val­loit­ta­van Eli­za­beth Swan­nin (Kei­ra Knight­ley) on sän­nät­tä­vä Spar­row'n pe­rään, kun mies yrit­tää es­tää ikui­sen ki­rouk­sen hank­ki­mal­la kä­siin­sä Kuol­leen mie­hen kirs­tun. Pääo­sis­sa: John­ny Depp, Kei­ra Knight­ley, Or­lan­do Bloom, Jack Davenport,..
(Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest/USA 2006)
22.00 Mes­ta­reiden mestari
Vallan kahvassa. Po­ruk­ka al­kaa su­lau­tua yh­teen, mut­ta myös ko­va kil­pai­lu­viet­ti nos­taa päätään...
22.00 007 ja Kultasormi
Maail­man­laa­jui­sen Ja­mes Bond -kuu­meen lo­pul­li­ses­ti he­rät­tä­nyt, Os­ca­ril­la pal­kit­tu 007 ja Kul­ta­sor­mi saa al­kun­sa Mia­mis­ta, jos­sa sa­lai­nen agent­ti koh­taa lii­ke­mies Au­ric Gold­fin­ge­rin eli Kultasormen...
(Goldfinger/Britannia 1964)
22.00 007 - Pallosalama
Nel­jän­nes­sä val­ko­kan­gas­seik­kai­lus­saan Ja­mes Bond (Sean Con­ne­ry) tem­pau­tuu jäl­leen pa­ha­mai­nei­sen ri­kol­lis­jär­jes­tön Spect­ren juo­nit­te­lu­jen kes­kel­le. Nu­me­ro 2 eli mil­jo­nää­ri­rois­to Emi­lio Lar­go (Adol­fo Ce­li) on saa­nut kä­siin­sä kak­si ydin­pom­mia, joil­la hän uh­kaa tu­ho­ta kak­si suur­kaupunkia...
(Thunderball/Britannia 1965)
23.15 Tankkaustarinat
Saappaanheittoa ja nahkaliivi.
23.00 Tankkaustarinat
23.10 Tankkaustarinat
23.30 Stand Up!
23.30 Tankkaustarinat
23.40 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.45 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
0
00.00 Hu­vila & Huussi
00.05 Argo
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus uh­ka­roh­keas­ta pe­las­tu­so­pe­raa­tios­ta, jos­sa kuu­si ame­rik­ka­lais­ta pe­las­tet­tiin is­la­mi­lai­sen val­lan­ku­mouk­sen ai­ka­na Iranista...
(Argo 2012)
00.15 Sex and the Ci­ty - Sinkkuelämää
(Sex and the City: The Movie/USA 2008)
00.45 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (41')..
00.30 The Grey - Suden hetki
Su­per­täh­ti Liam Nee­son on toi­min­nal­li­sen tril­le­rin pääo­sas­sa kai­ken ko­ke­nut erä­mies ja met­säs­tä­jä John Ottway,..
(The Grey/USA 2011)
00.40 Mes­ta­reiden mestari
01.00 Hy­vät ja huonot uutiset
01.45 Poliisit 2020
Järkyttyneitä mieliä.
01.30 Poliisit 2020
01.40 Hy­vät ja huonot uutiset
02.00 Poliisit 2020
02.30 El Chapo
02.40 Poliisit 2020
Yllättäviä saaliita.
02.30 Hy­vät ja huonot uutiset
02.45 Ka­nadan rajalla
02.50 Hy­vät ja huonot uutiset
3
03.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
03.10 El Chapo
03.25 Ka­nadan rajalla
03.30 Ka­nadan rajalla
03.45 Astral-TV
03.40 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
03.50 Astral-TV
04.05 Astral-TV
04.00 Astral-TV
04.30 Astral-TV