Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.00 Bing
06.05 My Litt­le Po­ny: Pony Life
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (10')..
06.10 Kindi Kids
06.10 Kindi Kids
06.15 CoComelon
06.20 CoComelon
06.30 Tui­re ja Sa­teenkaarimaa
06.45 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
07.05 Py­jamasankarit
Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
07.00 Py­jamasankarit
Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
07.15 Smurffit
07.25 Sunny Bunnies
07.30 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.30 Sunny Bunnies
07.30 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.35 Mi­ra­cu­lous: La­dy­bu­gin ja Cat Noi­rin seikkailut
07.50 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.55 LE­GO Ci­ty Adventures
08.00 LEGO Ninjago
08.05 LE­GO Star Wars
08.15 Tara Duncan
08.25 Sonic Boom
08.30 Hei­nä­hat­tu ja Vilttitossu
08.40 Pac-Ma­nin aa­ve­mai­set seikkailut
08.55 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Haus­kat kotivideot
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Pi­rit­ta Hag­man et­sii toi­sen­lai­sia ku­mi­sia äitejä!..
pe: Tä­nään kat­saus Si­ni Sa­bo­ta­gen myö­hem­piin vuosiin,..
09.00 Vain elämää
Ais­tien päi­vä. Va­lo­voi­mai­nen Pe­te Park­ko­nen osaa vil­li­tä ylei­sön­sä. Tä­nään on Pe­ten vuo­ro ava­ta omaa maail­maan­sa ja ot­taa vas­taan upei­ta ja vil­le­jä esi­tyk­siä, joi­ta hä­nel­le tar­joi­le­vat Mik­ko Ala­ta­lo, Eri­ka Vik­man, Redrama,
09.00 Koti koiralle
Se­ka­ro­tui­nen Un­na on löy­ty­nyt ko­dit­to­ma­na, ja kär­sii arkuudesta...
10.00 Remp­pa vai muutto UK
Lu­cy ja Lyn­ton asu­vat pa­ri­ta­lon­puo­lik­kaas­sa, jo­ka on ah­das ja täyn­nä tavaraa...
10.00 Rem­palla tuloja
10.00 Remp­pa vai muutto UK
Ga­ry ja Bill asu­vat eri­koi­ses­sa ta­los­saan hau­taus­maan kyljessä,..
10.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (45')
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Tee­ma­na ovat pis­tä­vät raa­ka-ai­neet, kun nel­jä kil­pai­li­jaa ta­voit­te­lee kos­ke­mat­to­muut­ta ja en­sim­mäis­tä paik­kaa seit­se­män par­haan jou­kos­sa. Mes­ta­rien op­pi­tun­nil­la Jock ja An­dy esit­te­le­vät tas­ku­ra­pubravuurinsa,
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.00 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen viihdeohjelma.
12.10: Kär­ki­kah­dek­si­kon kol­men ruo­ka­la­jin ser­vii­si­haas­tees­sa pääo­sas­sa ovat yr­tit, ja vie­raak­si saa­puu an­ka­ria kriitikkoja,
12
12.30 Po­liisikoira Rex
Sak­sa­lai­nen rikossarja.
13.30: Rex ja Mo­ser tut­ki­vat nuo­ren pia­nis­ti­ty­tön mur­haa, kun toi­nen­kin tyttö katoaa.
12.55 Va­li­tut Pa­lat Collection
Va­li­tut Pa­lat Col­lec­tion on os­tos-tv oh­jel­ma, jos­sa esi­tel­lään ja myy­dään mie­len­kiin­toi­sia ko­tiin, hy­vin­voin­tiin ja muo­tiin liit­ty­viä tuot­tei­ta. Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (60')
13.25 Remp­pa vai muutto UK
Lu­cy ja Lyn­ton asu­vat pa­ri­ta­lon­puo­lik­kaas­sa, jo­ka on ah­das ja täyn­nä tavaraa...
13.55 Haus­kat kotivideot
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
to: Tä­nään kat­saus Si­ni Sa­bo­ta­gen myö­hem­piin vuosiin,..
pe: Täl­lä ker­taa Chuc­ky-nukke uinuu,..
14.30 Elokuva: Smurf­fit: ka­donnut kylä
(Smurfs: The Lost Vil­la­ge 2017) . Suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa sa­la­pe­räi­nen kart­ta joh­dat­taa Smurf­fii­nan ja hä­nen ys­tä­vän­sä Välkyn,..
14.35 Elokuva: Mes­ta­riet­si­vä Sherlock Gnomes
(Sher­lock Gno­mes 2018) . Puu­tar­ha­ton­tut Gno­meo (Mik­ko Lep­pi­lam­pi) ja Ju­lia (Pa­mela Tola)..
14.50 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
15.50: Ga­ry ja Bill asu­vat eri­koi­ses­sa ta­los­saan hau­taus­maan kyljessä,..
14.55 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
14.55 Po­liisikoira Rex
Rex ja Mo­ser tut­ki­vat nuo­ren pia­nis­ti­ty­tön murhaa,..
14.55 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
14.55 Koti koiralle
Hus­ky-koi­ra As­lak on ko­va­päi­nen koheltaja,..
15
15.55 Po­liisikoira Rex
On­net­to­muu­des­ta toi­pu­va mies saa yl­lät­tä­vän tie­don ter­veydestään,
15.55 Lei­jo­nan luola USA
Tä­nään luo­las­sa rat­ko­taan täs­mäl­li­sem­pää ongelmaa,..
15.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
pe: Anu ja Ash os­ti­vat en­sim­mäi­sen ta­lon­sa, jos­sa on piha,..
16.20 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pa­si Hai­lio eli To­ny Mon­ta­na vie Pal­san­mäet He­sois­sa pri­vaat­tiklubille...
16.30 Remp­pa vai muutto Suomi
16.50 Onnenarpa
16.55 Puu­tar­han pelastajat
Jess ja Joe ha­lua­vat pe­rin­tei­sen eng­lan­ti­lai­sen puu­tar­han häi­väh­dyk­sel­lä Kreik­kaa. Bud­jet­ti on iso,..
16.55 Onnenarpa
17.00 100 Places to Be
17.00 Mas­terC­hef Australia
Tee­ma­na ovat pis­tä­vät raa­ka-ai­neet, kun nel­jä kil­pai­li­jaa ta­voit­te­lee kos­ke­mat­to­muut­ta ja en­sim­mäis­tä paik­kaa seit­se­män par­haan jou­kos­sa. Mes­ta­rien op­pi­tun­nil­la Jock ja An­dy esit­te­le­vät tas­ku­ra­pubravuurinsa,
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Vih­doin jo­ku kek­sii uu­del­leen pyörän,..
17.00 Su­perkauppiaat
Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan toi­sen kau­den su­per­kauppiaisiin...
17.05 Tulossa...
17.10 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
17.20 Sel­viy­tyjät Suomi
En­ti­set vi­hol­li­set koh­taa­vat toi­sen­sa Neu­vot­te­lu­saa­rel­la, syn­tyy­kö pa­kon edes­sä uu­sia liit­to­ja ja ku­ka jou­tuu pe­lis­tä ulos? Hei­mo­neu­vos­to nos­taa tun­teet pin­taan. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (65')
17.30 Sa­ve The Date Suomi
Täl­lä vii­kol­la mor­sian­ten ja sul­has­ten on ai­ka koh­da­ta tois­ten­sa lä­hei­set. Mi­mi ja Jo­nas is­tah­ta­vat to­del­li­seen pii­napenkkiin,..
17.40 Remp­pa vai muutto Suomi
Loh­jal­la si­jaitsevan,..
17.55 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­ta reit­tiä ran­tau­tuu his­to­rial­li­seen Porvooseen...
18.00 Su­perkauppiaat
Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan toi­sen kau­den su­per­kauppiaisiin...
18.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­taa reit­tiä on Lahes!..
18
18.40 Mas­terC­hef Australia
Kär­ki­kah­dek­si­kon kol­men ruo­ka­la­jin ser­vii­si­haas­tees­sa pääo­sas­sa ovat yr­tit, ja vie­raak­si saa­puu an­ka­ria krii­tik­ko­ja, jot­ka ovat myös kil­pai­li­joi­den ykkösfaneja.
18.30 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Il­lan jak­sos­sa maail­man ka­na­vat ja Ins­tag­ram ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa, löy­tyy­kö apu ol­jenkorsista?..
18.55 Mas­terC­hef Australia
Lu­vas­sa on kau­den haas­ta­vin pai­ne­tes­ti, jon­ka aset­taa mel­bour­ne­lai­nen ra­vin­to­loit­si­ja ja kok­ki Khanh Nguyen...
19.00 Su­perkauppiaat
Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan toi­sen kau­den su­per­kauppiaisiin...
19.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Kuin­ka hy­vin il­lan jak­sos­sa muis­te­taan Suo­men pre­si­denttejä?..
18.50 Vain elämää
Ais­tien päi­vä. Va­lo­voi­mai­nen Pe­te Park­ko­nen osaa vil­li­tä ylei­sön­sä. Tä­nään on Pe­ten vuo­ro ava­ta omaa maail­maan­sa ja ot­taa vas­taan upei­ta ja vil­le­jä esi­tyk­siä, joi­ta hä­nel­le tar­joi­le­vat Mik­ko Ala­ta­lo, Eri­ka Vik­man, Red­ra­ma, Jyr­ki 69, Mei­ju Su­vas, Tom­mi Län­ti­nen ja Yo­na. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jelma. (97')
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pa­si Hai­lio eli To­ny Mon­ta­na vie Pal­san­mäet He­sois­sa pri­vaat­tiklubille...
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Uu­si jak­so! Pe­li saa täy­sin uu­den kään­teen, kun toi­seen hei­moon jou­du­taan kut­su­maan lää­kä­rit pai­kal­le. Neu­vot­te­lu­saa­ren yl­lä­tys muut­taa kil­pai­lun kul­kua ja pal­kin­to­kil­pai­lu saa kai­kil­le ve­den kielelle.
19.55 Tulossa...
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
20.00 Suo­rinta reittiä
Suo­rin­taa reit­tiä on Lahes!..
20.00 Sa­ve The Date Suomi
Täl­lä vii­kol­la mor­sian­ten ja sul­has­ten on ai­ka koh­da­ta tois­ten­sa läheiset...
20.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Uusi jakso!..
20.00 Vain elämää
Ais­tien päi­vä. Va­lo­voi­mai­nen Pe­te Park­ko­nen osaa vil­li­tä ylei­sön­sä. Tä­nään on Pe­ten vuo­ro ava­ta omaa maail­maan­sa ja ot­taa vas­taan upei­ta ja vil­le­jä esi­tyk­siä, joi­ta hä­nel­le tar­joi­le­vat Mik­ko Ala­ta­lo, Eri­ka Vik­man, Red­ra­ma, Jyr­ki 69, Meiju Suvas,
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Big Brother Suomi
Kau­si 5. Uu­del­la Big Brot­her -kau­del­la pe­li on ko­vem­paa kuin kos­kaan! Ta­lo täyt­tyy uu­sil­la asuk­kail­la, jot­ka viet­tä­vät 12 viik­koa eris­täy­ty­nee­nä muul­ta maail­mal­ta. Täl­lä ker­taa en­tis­tä juo­nik­kaam­pi Iso­ve­li nä­pe­löi sään­nöt uu­teen us­koon ja sal­lii ta­los­saan tak­ti­koin­nin. Kaik­kien ai­ko­jen ih­mis­koet­ta seu­ra­taan 24/7 Ruu­dus­sa. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (64')
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Uu­si jak­so! Il­lan jak­sos­sa maail­man ka­na­vat ja Ins­tag­ram ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa, löy­tyy­kö apu ol­jenkorsista?..
21.00 Big Brother Suomi
Uu­del­la Big Brot­her -kau­del­la pe­li on ko­vem­paa kuin kos­kaan! Ta­lo täyt­tyy uu­sil­la asuk­kail­la, jot­ka viet­tä­vät 12 viik­koa eris­täy­ty­nee­nä muul­ta maailmalta.
22.10 Ke­no ja Synttärit
22.05 Big Brother Suomi
Uu­del­la Big Brot­her -kau­del­la pe­li on ko­vem­paa kuin kos­kaan! Ta­lo täyt­tyy uu­sil­la asuk­kail­la, jot­ka viet­tä­vät 12 viik­koa eris­täy­ty­nee­nä muul­ta maailmalta.
22.15 Big Brother Suomi
Uu­del­la Big Brot­her -kau­del­la pe­li on ko­vem­paa kuin kos­kaan! Ta­lo täyt­tyy uu­sil­la asukkailla,..
22.35 Elokuva: Mis­sion Im­pos­sib­le - Rogue Nation
(Mis­sion: Im­pos­sib­le - Ro­gue Na­tion 2015) . Toi­min­tae­lo­ku­van jat­ko-osas­sa agent­ti Et­han Hunt (Tom Crui­se) kump­pa­nei­neen on han­ka­luuk­sis­sa, kun hei­dän edus­ta­man­sa IMF-jär­jes­tö lak­kautetaan...
22.35 Sel­viy­tyjät Suomi
En­ti­set vi­hol­li­set koh­taa­vat toi­sen­sa Neu­vot­te­lu­saa­rel­la, syn­tyy­kö pa­kon edes­sä uu­sia liit­to­ja ja ku­ka jou­tuu pe­listä ulos?
22.35 Suo­men huu­to­kauppakeisari
22.35 Vain elämää
Hy­myä lä­pi kyy­nel­ten. Las­se Mell­berg eli Red­ra­ma on yk­si tun­ne­tuim­mis­ta eng­lan­nin­kie­li­sen hip­ho­pin edel­lä­kä­vi­jöis­tä Suomessa...
22.35 Elokuva: Robin Hood
(Ro­bin Hood 2010) . Ris­ti­ret­kel­tä pa­laa­va Ro­bin Long­fel­low nou­see to­ve­rei­neen ku­nin­gas Ju­ha­nan sor­to­val­taa vas­taan 1100-lu­vun Englannissa,..
23.35 Poliisit 2022
23.40 Elokuva: In­dia­na Jo­nes ja tuo­mion temppeli
23.50 Elokuva: Hur­ja­päät: Tokio Drift
(The Fast and the Fu­rious: To­kyo Drift 2006) ...
0
00.05 In­si­de the Mind of Vladimir Putin
00.35 Mad­ventures Suomi
00.45 In­si­de the Mind of Vladimir Putin
01.15 Sa­ve The Date Suomi
01.15 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
01.30 Elokuva: Mis­sion Im­pos­sib­le - Rogue Nation
(Mis­sion: Im­pos­sib­le - Ro­gue Na­tion 2015) . Toi­min­tae­lo­ku­van jat­ko-osas­sa agent­ti Et­han Hunt ..
01.55 Suo­rinta reittiä
02.05 Elokuva: Hur­ja­päät: Tokio Drift
(The Fast and the Fu­rious: To­kyo Drift 2006) ...
02.05 Elokuva: Vice
(Vi­ce 2015) ...
02.55 El Chapo
3