Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.00 Mah­ta­vat miesluolat
06.00 Mah­ta­vat miesluolat
06.30 Mah­ta­vat miesluolat
06.10 Mah­ta­vat miesluolat
06.30 Bitchin' Rides
Kin­dig-It De­sign -liik­keen omis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le asiakkailleen...
06.45 Wheeler Dealers
06.40 Wheeler Dealers
Mi­ke os­taa su­per­hal­van superauton,..
06.50 Wheeler Dealers
06.40 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
07.30 Mu­seoi­den mysteerit
07.25 Mu­seoi­den mysteerit
07.25 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Spesiaali
kau­den eri­kois­jak­sot. Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. (Dead­liest Catch Specials,
07.20 Maan­tei­den sankarit
07.30 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
07.30 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
Eri­kois­kau­si. Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suhteissa...
07.40 Mu­seoi­den mysteerit
08.20 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
08.15 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
08.05 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
(How it's Ma­de: Dream Cars, To­si-tv, Ka­na­da, Yh­dys­vallat, 2014)
08.30 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
08.25 Val­mis­tuk­sen sa­lat: Unelma-autot
Sar­jas­sa näytetään,..
9
09.10 Die­sel Brothers
09.25 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.20 Bitchin' Rides
Kin­dig-It De­sign -liik­keen omis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le asiakkailleen...
09.20 Bitchin' Rides
Kin­dig-It De­sign -liik­keen omis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le asiakkailleen...
09.35 Bitchin' Rides
10.15 Ber­mu­dan kolmion kirous
10.25 Mah­ta­vat miesluolat
Jo­kai­nen mies­luo­la suun­ni­tel­laan asuk­kaan toi­vei­den mu­kai­sek­si: niis­sä voi ol­la me­dia­kes­kus, mi­ni­baa­ri ja jo­pa oma loun­ge-alue. (Man Ca­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
11.25 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooo­na­bis­nes, jos­kin lai­toin sel­lai­nen. Pan­nut pö­hi­se­vät taas met­sis­sä, ja mus­tan pörs­sin kaup­pa käy kuu­mem­pa­na kuin kos­kaan. (Moons­hi­ners, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.35 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooo­na­bis­nes, jos­kin lai­toin sel­lai­nen. Pan­nut pö­hi­se­vät taas metsissä,..
11.20 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooo­na­bis­nes, jos­kin lai­toin sel­lai­nen. Pan­nut pö­hi­se­vät taas met­sis­sä, ja mus­tan pörs­sin kaup­pa käy kuu­mem­pa­na kuin kos­kaan. (Moons­hi­ners, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.20 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
11.35 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa Alex ja Mim­mi saa­vat kal­man ha­jui­sen unoh­de­tun lau­kun, jon­ka si­säl­tö muis­tut­taa eläimen luita.
12
12.30 TV Shop
12.30 TV Shop
12.50 TV Shop
12.45 TV Shop
13.30 Hen­gen­vaa­ral­linen saalis
13.35 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
Eri­kois­kau­si. Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyinen meri,..
13.30 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
Sar­ja seu­raa ku­nin­gas­ra­pu­jen pyy­dys­tä­jien vaa­ti­vaa ja vaa­ral­lis­ta työ­tä Be­rin­gin­me­ren ää­rio­lo­suh­teis­sa. Myrs­kyä­vä ja hyinen meri,..
13.30 Louisiana Law
Do­ku­menttisarja,..
13.50 Hen­gen­vaa­ral­li­nen saa­lis: Erikoisjakso
13.45 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kau­pal­la. (Be­ring Sea Gold,
14.35 Die­sel Brothers
14.35 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brothers,
14.30 Supertruckers
Met­cal­fe Farms on kul­je­tu­sa­lan perheyritys,..
14.55 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yhdysvallat,
14.45 100 tunnin haaste
Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa yk­si maail­man huip­pu­sel­viy­ty­jä kidnapataan,..
15
15.40 Wheeler Dealers
Mi­ke löy­tää 56-vuo­tiaan Cit­roen 2CV:n eläk­keel­tä Ete­lä-Rans­kan auringosta...
15.35 Die­sel Brothers
15.40 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
pe: Mi­ke hank­kii au­ton ja ve­neen yh­des­sä ja sa­mas­sa laitteessa...
15.35 Top Gear Best Of
Ison-Bri­tan­nian suo­si­tuin au­to­leh­ti tar­joaa tie­toa, viih­det­tä ja tyy­liä. Se tar­joaa uu­sia au­to­ja, ko­via tes­te­jä, brit­ti­läis­tä huu­mo­ria ja uu­sin­ta moot­to­ri­tek­niik­kaa. (Top Gear Best Of: Se­ries 17-18, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2011)
15.50 Ul­jas universumi
Sar­ja tut­kii pe­rus­teel­li­ses­ti ul­koa­va­ruut­ta ja näyt­tää, kuin­ka ga­lak­sit, pla­nee­tat, täh­det ja täh­ti­jär­jes­tel­mät toimivat...
16.55 Top Gear
kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Ch­ris Har­ris, Pad­dy Mc­Gui­ness ja Fred­die Flintoff.
ti: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 27. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia,
ke: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 28. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia,
to: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 28. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia,
pe:
17.00 Mys­tee­riet­si­vä Rob Riggle
Elä­köi­ty­nyt näyt­te­li­jä, koo­mik­ko ja me­ri­jal­ka­väen so­ti­las Rob Rigg­le on yhä in­to­hi­moi­nen seikkailija...
18
18.10 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­dan ken­täl­lä agg­res­sii­vi­sek­si muut­tu­va mies työl­lis­tää tul­lia kes­ken tar­kastuksen...
18.05 Kul­lan sukeltajat
Kul­lan­kai­va­jat su­kel­ta­vat kul­taa jää­ty­neen Be­rin­gin­me­ren poh­jas­ta hen­ken­sä kaupalla.
18.05 Alaskan erakot
to: Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erak­koi­na, kau­ka­na toisistaan,..
pe: Nel­jä per­het­tä päät­tää elää erak­koi­na, kau­ka­na toisistaan,..
18.10 Mys­tee­riet­si­vä Rob Riggle
Elä­köi­ty­nyt näyttelijä,..
18.10 An­cient Unexp­lained Files
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa sel­vi­te­tään to­sie­lä­män mys­teereitä,..
19.00 Ex­pe­di­tion: Back to the Future
19.00 Gold Rush - Kultakuume
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
to: Yu­ko­nin kul­lan­kai­va­jat pis­tä­vät kai­ken pe­liin ri­kas­tu­mi­sen toivossa...
19.00 Louisiana Law
Do­ku­menttisarja,..
19.00 An­cient Unexp­lained Files
Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa sel­vi­te­tään to­sie­lä­män mys­teereitä,..
19.00 Ber­mu­dan kolmion kirous
19.50 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.55 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2013)
ke: Mi­ke hank­kii au­ton ja ve­neen yh­des­sä ja sa­mas­sa lait­tees­sa. Sii­nä on kui­ten­kin ongelmia,
to: Au­to­kaup­pias Mi­ke Bre­we­rin ja huip­pu­me­kaa­nik­ko Edd Chi­nan kut­su­muk­se­na on pe­las­taa klas­sik­koau­to­ja romuttamolta,
pe: Yri­ty­sur­hei­luau­to XJC on ne­lio­vi­sen XJ6:n kak­sio­vi­nen ver­sio, ja Sir Wil­liam Lyon­sin vii­mei­nen suun­nit­te­lema Jaguar.
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
20.25: Hut­tu­nen on os­ta­nut van­haan ta­lon­sa ta­kai­sin, taas kerran,..
19.55 Ex­pe­di­tion: Back to the Future
De­Lo­rea­nin et­sin­tä vie Josh Ga­te­sin ja Ch­ris­top­her Lloy­din kat­so­maan su­per­fa­nin ko­koel­maa Mas­sac­husettsiin...
21
21.00 Top Gear
kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Ch­ris Har­ris, Pad­dy Mc­Gui­ness ja Fred­die Flintoff.
22.10: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 28. (Top Gear, Viihde,
21.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 28. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Ch­ris Har­ris, Pad­dy Mc­Gui­ness ja Fred­die Flin­toff. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
21.00 Elokuva: Ju­ras­sic World: Kaa­tu­nut valtakunta
On ku­lu­nut kol­me vuot­ta sii­tä, kun tee­ma­puis­to Ju­ras­sic World tu­hou­tui di­no­sau­rus­ten pääs­tyä val­loil­leen. Is­la Nub­lar on hy­lät­ty ja hä­vi­tyk­ses­tä sel­viy­ty­neet di­no­sau­ruk­set elä­vät vil­lei­nä vii­da­kois­sa. Kun saa­ren ui­nu­va tu­li­vuo­ri al­kaa näyt­tää elon­merkkejä,..
21.00 Elokuva: The Others
Nai­nen, jo­ka asuu pi­meäs­sä van­has­sa per­he ta­los­sa kah­den va­lo­her­kän lap­sen­sa kans­sa, tu­lee va­kuut­tu­neek­si sii­tä, et­tä ko­dis­sa kum­mit­te­lee. 104 min. Oh­jaus: Ale­jand­ro Ame­nábar. Pääo­sis­sa: Ni­co­le Kid­man, Ch­ris­top­her Ecc­les­ton ja Fion­nu­la Flanagan.
21.00 Elokuva: Co­bain: Mon­tage of Heck
Kurt Co­bai­nis­ta ker­to­va oma­pe­räi­nen ja ylis­tet­ty elo­ku­va on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen do­ku­ment­ti kuu­lui­san muu­si­kon elä­mäs­tä. Elo­ku­va seu­raa Co­bai­nin elä­mää var­hais­vuo­sis­ta saak­ka ja piir­tää ku­van tai­tei­li­jas­ta, jo­ka on jat­ku­vas­ti kah­nauk­ses­sa ym­pä­ris­tön­sä kans­sa. 124 min. Oh­jaus: Brett Mor­gen. Pääo­sis­sa: Don Co­bain, Jen­ny Co­bain, Kim Co­bain, Courtney Love,
21.00 Elokuva: Wel­co­me To The Jungle
Toi­mis­to­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään mat­ka au­tiol­le saa­rel­le, jos­sa en­ti­nen me­ri­jal­ka­väen so­ti­las Storm Rothc­hild ve­tää sel­viy­ty­mis­lei­riä. Mat­ka muut­tuu pa­nii­kik­si, kun ko­neen len­tä­jä löy­tyy kuolleena...
23.10 Elokuva: The Others
Nai­nen, jo­ka asuu pi­meäs­sä van­has­sa per­he ta­los­sa kah­den va­lo­her­kän lap­sen­sa kans­sa, tu­lee va­kuut­tu­neek­si siitä,..
23.25 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­to­muuk­sia. Nä­mä maan­tei­den san­ka­rit te­ke­vät parhaansa,..
23.20 Elokuva: The Art of Self-Defence
23.35 Atlantin yli
23.45 Elokuva: Me­rirosvoradio
Vuo­teen 1966 si­joit­tu­va brit­ti­läi­nen ko­me­diae­lo­ku­va ker­too lait­to­mas­ta ra­dioasemasta,..
23.55 Elokuva: The Others
Nai­nen, jo­ka asuu pi­meäs­sä van­has­sa per­he ta­los­sa kah­den va­lo­her­kän lap­sen­sa kans­sa, tu­lee va­kuut­tu­neek­si sii­tä, et­tä ko­dis­sa kummittelee...
0
00.40 Gold Rush - Kultakuume
(Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
01.30 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
01.50 Ghost Adventures
01.55 Ghost Adventures
02.25 100 tunnin haaste
02.50 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooo­na­bis­nes, jos­kin lai­toin sel­lai­nen. Pan­nut pö­hi­se­vät taas met­sis­sä, ja mus­tan pörs­sin kaup­pa käy kuu­mem­pa­na kuin kos­kaan. (Moons­hi­ners, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
02.35 Top Gear
02.55 Pon­ti­kankeittäjät
Pon­ti­kan keit­to on mil­jooonabisnes,..
3
03.30 Top Gear
03.55 Bitchin' Rides
Kin­dig-It De­sign -liik­keen omis­ta­ja Da­ve Kin­dig kus­to­moi ai­nut­laa­tui­sia me­no­pe­le­jä vaa­ti­vil­le asiakkailleen...
03.50 Louisiana Law
Do­ku­menttisarja,..
04.00 Mu­seoi­den mysteerit
04.55 Mu­seoi­den mysteerit
Don Wil­de­ma­nin juon­ta­mas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan kiin­nos­ta­viin ja epä­ta­val­li­siin mu­seoe­si­nei­siin. Jo­kai­sen esi­neen taus­tal­la on us­ko­ma­ton tarina.
04.45 Supertruckers
Met­cal­fe Farms on kul­je­tu­sa­lan perheyritys,..
04.50 Bitchin' Rides
05.00 Mah­ta­vat miesluolat