Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
6
05.25 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.00 Vii­kin­git Amerikassa
05.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
05.05 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
05.25 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Fie­ri tes­taa eri ruo­ka­la­je­ja ja kes­kus­te­lee ra­vin­to­loi­den omis­ta­jien, hen­ki­lö­kun­nan se­kä asiak­kai­den kanssa.
Kausi 22. Jaksot 5-2.
06.15 Xt­re­me Waterparks
(Xt­re­me Wa­ter­parks, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 7. Jaksot 14-18.
06.50 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Juon­ta­ja Guy Fie­ri kier­tää pit­kin USA:ta ja vie­rai­lee maan suo­si­tuim­mis­sa pie­nis­sä ra­vin­to­lois­sa. Fie­ri tes­taa eri ruo­ka­la­je­ja ja kes­kus­te­lee ra­vin­to­loi­den omis­ta­jien, hen­ki­lö­kun­nan se­kä asiak­kai­den kanssa.
Kausi 21. Jaksot 13-10.
07.15 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan upeam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kalpenevat.
Kausi 2. Jaksot 2-3.
07.45 Huip­pu­sa­lai­set uimapaikat
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan sa­lai­siin ui­ma­pa­ra­tii­sei­hin ym­pä­ri maailmaa.
pe: Alkaa uusintana.
08.10 Wheeler Dealers
Ford Escort RS2000 Rally Car.
08.20 Wheeler Dealers
Messerschmitt KR200.
08.30 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Fiat Panda 4x4.
ti: Alfa Romeo Alfasud.
ke: Caterham 7.
to: Ford Escort RS2000 Rally Car.
pe: Messerschmitt KR200.
9
09.05 Die­sel Brothers
Die­sel­Sel­ler­zin Hea­vy D ja Die­sel Da­ve työn­te­ki­jöi­neen tart­tu­vat le­gen­daa­ri­seen tyy­liin suu­rim­piin­kin haas­tei­siin ja ja­ka­vat avo­la­va-au­to­ja tar­vit­se­vil­le. (Die­sel Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
09.15 Ric­hard Hammonds Big
(Ric­hard Ham­monds Big, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
09.15: Alkaa uusintana.
09.25 Fast N' Loud
Au­to­tun­ti­ja Ric­hard Raw­lings et­sii Tek­sa­sis­ta klas­sik­koau­to­ja Gas Mon­key Ga­ra­ge -kor­jaa­mol­le kun­nos­tet­ta­vik­si ja edel­leen huu­to­kau­pat­ta­vik­si. (Fast N' Loud, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
10.25 Ar­vo­ka­man etsijät
Mi­tä isom­pi saa­lis, si­tä on­nel­li­sem­pi mies. (Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2018)
ti: Alkaa uusintana.
11.00 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
11.10 Ar­vo­ka­man etsijät
11.20 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
11.25 Alas­ka: Vii­meinen rintama
Kilc­he­rin per­he elää maa­ti­lal­la Alas­kan ta­ka­mail­la täy­sin eris­tyk­sis­sä yh­teis­kun­nas­ta. Ää­rio­lo­suh­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen vaa­tii jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen pa­nos­ta. (Alas­ka: The Last Fron­tier, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
11.55 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
Alkaa uusintana.
12
12.05 Löy­tö­ret­ki tuntemattomaan
13.10 TV Shop
ma: (, )
12.55 TV Shop
la: (, )
13.15 TV Shop
to: (, )
13.55 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan iki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta. (Top Gear: Am­bi­tious but Rub­bish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
14.05 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
14.10 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Citroen HY Van.
ti: VW Corrado VR6.
ke: Honda S2000.
to: Noble M12 GTO 2. 5...
pe: Best Of.
15
15.10 Gold Rush
Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu. ..
15.10 Gold Rush
Kullankaivuu Alaskan jäätävissä olosuhteissa jatkuu. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
15.10 Gold Rush spesiaali
kau­den eri­kois­jak­sot. (Gold Rush (Spe­cials) , To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2018)
15.10: 9.
15.20 Gold Rush
Mu­ka­na ovat uu­det kai­va­jat, lait­teis­tot ja koh­teet, ja pa­nok­set ovat en­tis­tä kor­keam­mal­la! Todd Hoff­man, To­ny Beets, Par­ker Sch­na­bel ja kump­pa­nit saa­pu­vat apa­jil­le näl­käi­sem­pi­nä kuin kos­kaan. (Gold Rush, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
to: Alkaa uusintana.
15.05 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 9. Jaksot 11-12.
16.05 Gold Rush spesiaali
Alkaa uusintana. 9. kau­den eri­kois­jak­sot. (Gold Rush (Spe­cials) , Tosi-tv,
16.10 Mi­ke Ty­so­nin haihaaste
Legendaarinen nyrkkeilijä Mike Tyson tekee paluun.
16.30 Ro­muait­tojen aarteet
17.00 Wheeler Dealers
(Whee­ler Dea­lers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
ma: Nissan Skyline.
ti: Triumph TR6. Mi­ke löy­tää täy­sin ruos­teet­to­man, 70-lu­vun ha­lu­tun ur­heiluauton,..
ke: BMW Isetta. Mi­ke löy­tää Iset­ta-kää­piöau­ton, jo­ka on siis osaksi auto,..
to: Ford Mustang. Mi­ke os­taa klas­si­sen Ford Mustangin,..
pe: Mercedes SLK. Mi­ke ai­koo todistaa,..
17.00 Pla­neet­to­jen arvoitukset
Ast­ro­naut­ti Mi­ke Mas­si­mi­no tutkii,..
18
18.00 Gold Rush: White Water
Kul­lan­kai­va­jat "Da­ko­ta" Fred Hurt ja hä­nen poi­kan­sa Dus­tin Hurt et­si­vät kul­taa sy­väl­tä Alas­kan erä­maas­ta, Mc­Kin­ley Cree­kin vil­leis­tä ve­sis­tä. Kons­tit ovat en­tis­tä­kin vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta myös mah­dol­li­set tuo­tot suu­rem­pia. (Gold Rush: Whi­te Wa­ter, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2017)
18.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä
Ti­la­no­mis­ta­jat Clay­ton Phipps ja Mi­ke Har­ris oivaltavat,..
18.00 Vii­kin­git Amerikassa
Ar­keo­lo­gi­ryh­mä tut­kii, kuin­ka vii­kin­git ai­koi­naan aset­tui­vat Ame­ri­kan man­te­reel­le. Käyt­tä­mäl­lä uu­sin­ta teknologiaa,..
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta sel­viy­ty­jää saa­puu Af­rik­kaan 40 päi­vän sel­viy­ty­mis­haas­teen koh­tee­seen. Vas­tas­sa on kro­ko­tii­le­ja ja re­vii­ri­tie­toi­sia leo­par­de­ja. (Na­ked And Af­raid XL, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 Vii­kin­git Amerikassa
Ar­keo­lo­gi­ryh­mä tut­kii, kuin­ka vii­kin­git ai­koi­naan aset­tui­vat Ame­ri­kan man­te­reel­le. Käyt­tä­mäl­lä uu­sin­ta teknologiaa,..
19.00 Ka­li­for­nian metsäpalot
UU­SI SAR­JA Syk­syl­lä 2020 Ka­li­for­nias­sa rie­hui­vat en­nen­nä­ke­mät­tö­män laa­jat metsäpalot,..
20.00 Wheeler Dealers
ma: Triumph TR6.
ti: BMW Isetta. Mi­ke löy­tää Iset­ta-kää­piöau­ton, jo­ka on siis osak­si au­to, osak­si moot­to­ripyörä...
ke: Ford Mustang. Mi­ke os­taa klas­si­sen Ford Mus­tan­gin, jo­ka tu­li kuu­lui­sak­si Ste­ve Mc­Quee­nin elo­ku­vas­ta Bullitt...
to: Mercedes SLK. Mi­ke ai­koo todistaa,..
pe: 10. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. As­ton Martin DB7...
la: Triumph TR6. Mi­ke löy­tää täy­sin ruos­teet­to­man, 70-lu­vun ha­lu­tun ur­heiluauton,..
su: BMW Isetta. Mi­ke löy­tää Iset­ta-kää­piöau­ton, jo­ka on siis osak­si au­to, osak­si moot­to­ripyörä...
21
21.00 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
(Top Gear: Am­bi­tious but Rub­bish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
ma: Alkaa uusintana. Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan iki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien varrelta.
ti:
ke:
21.00 Land of the Lost
Huip­pu­koo­mik­ko Will Fer­rel­lin täh­dit­tä­mä viih­dyt­tä­vä seik­kai­lue­lo­ku­va uran­sa aal­lon­poh­jas­sa ole­vas­ta tie­de­mie­hes­tä, jo­ka pää­tyy apu­rien­sa kans­sa toi­seen ulot­tu­vuu­teen, jos­sa riit­tää­kin vaa­ro­ja ja eris­kum­mal­li­sia olentoja.
(Land of the Lost, Seikkailu, Yhdysvallat, 2009)
21.00 The Ga­me - Olet­ko valmis peliin?
Bis­nes­mies Nic­ho­las Van Or­ton kont­rol­loi elä­mään­sä pak­ko­miel­tei­ses­ti. Ve­li­poi­ka il­moit­taa hä­net oma­laa­tui­seen pe­liin, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä elä­mäs­tä mie­len­kiin­toi­sem­paa. Pian Van Or­ton jou­tuu kes­kel­le jär­jes­tet­tyä pai­na­jais­ta. On­ko leik­ki li­ven­nyt käsistä,
(Game, The, Draama, Yhdysvallat, 1997)
21.00 Oui­ja: Origin Of Evil
Vuo­den 1965 Los An­ge­le­siin si­joit­tu­vas­sa kau­hue­lo­ku­vas­sa les­kiäi­ti elät­tää per­het­tään jär­jes­tä­mäl­lä la­vas­tet­tu­ja spi­ri­tis­ti­siä is­tun­to­ja. Hui­jaus saa kar­mi­van käänteen,..
(Ouija: Origin Of Evil, Kauhu, Yhdysvallat, 2016)
21.00 The Sandman
Pienellä tytöllä on yliluonnollisia voimia. Hän ky­ke­nee luo­maan aja­tuk­sen voi­mal­la eloon pai­na­jai­su­nis­taan tu­tun hir­viön, Sand­ma­nin. Sand­man ai­heut­taa kau­hua ja har­mia kai­kil­le, jot­ka ha­lua­vat va­hin­goit­taa tyt­töä. 90 min. Oh­jaus: Pe­ter Sullivan.
(Sandman, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
22.50 Macbeth
Wil­liam Sha­kes­pea­ren näy­tel­mään poh­jau­tu­vas­sa his­to­rial­li­ses­sa so­tad­raa­mas­sa Skot­lan­nin ku­nin­gas Dun­ca­nin ri­veis­sä tais­tel­lut Mac­beth pa­laa voi­tok­kaal­ta so­ta­ret­kel­tä ase­vel­jen­sä Ban­quon kans­sa. Ko­ti­mat­kal­la mie­het tör­mää­vät kol­meen noi­ta­sisarukseen,
(Macbeth, Draama, Yhdysvallat, 2015)
22.45 The Ga­me - Olet­ko valmis peliin?
Bis­nes­mies Nic­ho­las Van Or­ton kont­rol­loi elä­mään­sä pak­ko­miel­tei­ses­ti. Ve­li­poi­ka il­moit­taa hä­net oma­laa­tui­seen pe­liin, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä elä­mäs­tä mie­len­kiin­toi­sem­paa. Pian Van Or­ton jou­tuu kes­kel­le jär­jes­tet­tyä painajaista.
(Game, The, Draama, Yhdysvallat, 1997)
22.55 Josh Gates Tonight
23.05 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
23.05 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 9. Jaksot 9-10.
23.30 Es­co­bar: Paradise Lost
(Escobar: Paradise Lost, Rikos, Ranska, 2015)
23.40 Fast N' Loud
Kausi 6. Jaksot 15-16.
23.50 Yli­luon­nol­li­sen jäljillä
0
00.10 Fast n' Loud: Spesiaali
00.35 Yl­lä­tystuunaajat
Kausi 6. Jaksot 3-4.
00.45 Yl­lä­tystuunaajat
01.05 Yl­lä­tystuunaajat
01.00 Yl­lä­tystuunaajat
01.10 Ame­rican Chopper
RJR Memorial Car Show.
01.30 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
01.40 Ame­rican Chopper
(Ame­ri­can Chop­per, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2007)
02.00 Ame­rican Chopper
01.55 Ame­rican Chopper
McCuff-pyörä.
02.05 Ghost Adventures
02.25 Ghost Adventures
02.35 Ghost Adventures
03.30: Alkaa uusintana.
02.40 Ghost Adventures
02.55 Ghost Adventures
02.50 Ghost Adventures
3
03.50 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Kausi 23. Jaksot 1-2.
04.10 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
04.10 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
04.20 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Kausi 22. Jaksot 7-13.
04.35 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Kausi 22. Jaksot 5-6.
04.30 Ruo­ka­mat­kalla USA:ssa
Juon­ta­ja Guy Fie­ri kier­tää pit­kin USA:ta ja vie­rai­lee maan suo­si­tuim­mis­sa pie­nis­sä ra­vintoloissa...
05.00 Vii­kin­git Amerikassa
04.50 Vii­kin­git Amerikassa
Ar­keo­lo­gi­ryh­mä tutkii,..
05.00 Di­no­sau­rus­ten jäljillä