Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27 Kanava Suora
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
05.00 Astral-TV
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Hu­vila & Huussi
Kirjailijan kesämökki.
09.00 Rem­palla tuloja
ti: Eristystä ja linnunpesiä. Kiikkerä piippu.
ke: Huolehtivainen poika. Oppirahat.
to: Eläketurvaa. Kaatopaikka.
pe: Asunto vanhemmille. Liza,.. Asbestia ja muurahaisia.
09.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
la: Rakkaudesta luontoon. Viherpeukalon pakopaikka. Char­lie ja Ric­hin vel­jek­set saa­vat ko­van pa­lan pur­tavakseen,..
su: Kleingarten. Radan varjossa. Cat ja Joel asu­vat lä­hel­lä junarataa,..
10.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (21')
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Rakkaudesta luontoon.
ke: Viherpeukalon pakopaikka.
to: Kleingarten.
pe: Radan varjossa. Cat ja Joel asu­vat lä­hel­lä junarataa,..
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Kaupunki vastaan maaseutu.
ti: Aikuisten naisten koti.
ke: Maalaistalon lumo.
to: Vaihto pienempään. Adi­nan ja Treyn esi­koi­nen on len­tä­nyt pesästä,..
pe: Kuumat markkinat.
11.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
la: Rennoin ottein. Musta morsian. Prin­ses­sa­häis­tä haa­vei­le­va Ez­ra odot­taa pe­lon­se­kai­sin tun­tein häitä,..
su: Päivä kuningattarena. Evan jär­jes­tää Ga­me of Th­ro­nes -tee­mai­set häät lo­hi­käärmeineen,.. Rakkaudesta lajiin.
12
12.00 Pientä pilaa
12.00 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Uusi alku.
ke: Äitikulta.
to: Broadway-kakara.
12.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Palapeli.
12.05 Tans­sin superäidit
Abbyn paluu.
13.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen realitysarja.
ma: Epävarmuutta.
ti: Uusia koteja. La­gu­na Beac­hil­lä vie­te­tään An­ge­lan ba­by showeria,..
ke: Siirtojännitystä. NHL:n siir­to­ra­ja al­kaa ol­la käsillä,..
to: Etärakkautta.
13.00 Rem­palla tuloja
13.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
la: Kaupunki vastaan maaseutu. Aikuisten naisten koti. Remp­seä yk­sin­huol­ta­ja Pau­la et­sii uut­ta ko­tia opis­ke­li­ja­tyt­tä­ren­sä kanssa...
su: Maalaistalon lumo. Aub­rey ja Jo­nat­han asu­vat tyt­tä­ri­neen maal­la val­ta­val­la tontilla,.. Vaihto pienempään. Adi­nan ja Treyn esi­koi­nen on len­tä­nyt pesästä,..
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Perhe pinteessä.
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Eri maailmoista.
ke: Riimejä ja romantiikkaa.
to: Essexin glamouria. To­si-tv-täh­ti Bob­by Nor­ris et­sii miestä,..
pe: Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
15
15.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Palapeli.
15.00 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 29-36.
15.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
la: Eri maailmoista. Riimejä ja romantiikkaa. Lo­ve Is­land -sar­jan täh­ti Mar­cel et­sii rakkautta...
su: Essexin glamouria. To­si-tv-täh­ti Bob­by Nor­ris et­sii mies­tä, jo­ka saa hä­net nauramaan... Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
16.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (21')
16.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Rakkaudesta luontoon.
ke: Viherpeukalon pakopaikka.
to: Kleingarten.
pe: Radan varjossa. Cat ja Joel asu­vat lä­hel­lä junarataa,..
17.00 Liv D: Luk­suslentoyhtiö
Luksuslentoyhtiö.
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ti: Maalaistalon lumo.
ke: Vaihto pienempään. Adi­nan ja Treyn esi­koi­nen on len­tä­nyt pesästä,..
to: Kuumat markkinat. Sa­mant­ha ja Jus­tin asu­vat Nash­vil­les­sä ha­lu­tul­la alueella,..
pe: Isoäidin lahja. Ra­kas­tu­nut nuo­ri­pa­ri Sam ja Alex asu­vat Ale­xin pik­kutalossa,..
17.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Vanhan maalaistalon tunnelmaa. Ali­son ja Je­re­my omis­ta­vat yli sa­ta­vuo­tiaan maa­laistalon,..
17.00 Unel­mien poikamies
Perheiden parissa. Col­ton ta­paa nel­jän mor­sia­neh­dok­kaan per­heet hei­dän ko­ti­kau­pun­geis­saan, ei­kä vä­vy­ko­ke­laan saa­ma vas­taa­not­to ole va­rauk­set­to­man läm­min. Jäl­leen yk­si nai­nen jou­tuu pet­ty­mään kar­vaas­ti. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (80')
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Eri maailmoista.
ti: Riimejä ja romantiikkaa. Lo­ve Is­land -sar­jan täh­ti Mar­cel et­sii rakkautta...
ke: Essexin glamouria. To­si-tv-täh­ti Bob­by Nor­ris et­sii miestä,..
to: Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Perhe pinteessä.
18.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
18.00: Rantamökki.
19.00: Ahtaat tilat. To­ki­kol­la ja Ja­me­sil­la on vie­hät­tä­vä hir­si­ta­lo ja laa­tik­ko­puu­tar­ha ta­kapihalla,..
19.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ma: Rantamökki.
ti: Ahtaat tilat. To­ki­kol­la ja Ja­me­sil­la on vie­hät­tä­vä hir­si­ta­lo ja laa­tik­ko­puu­tar­ha ta­kapihalla,..
ke: Rohkea rotan syö. Todd ja Jil­lian saa­vat haas­teek­seen pa­ran­taa vii­si­hen­ki­sen per­heen asuinoloja...
to: Täydellisen maiseman metsästys. Da­niel on kyl­läs­ty­nyt pie­neen keit­tiöön­sä ja ha­luai­si muut­taa uu­teen kotiin...
pe: Vuoren juurella. Gor­do ja Nic­ho­las asu­vat vuo­ren juu­rel­la Gor­don lap­suu­denkodissa...
18.50 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
Liv D: Ökyrikkaiden hotelli.
20.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Rakkaudesta luontoon.
ti: Viherpeukalon pakopaikka. Char­lie ja Ric­hin vel­jek­set saa­vat ko­van pa­lan pur­tavakseen,..
ke: Kleingarten.
to: Radan varjossa. Cat ja Joel asu­vat lä­hel­lä junarataa,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on ihas­tut­ta­vas­ti jär­ven rannalla,..
20.00 Liv D: Villit äidit
LIV D: Villit äidit. Do­ku­ment­ti 40 vuo­den ra­ja­pyy­kin ylit­tä­neis­tä brit­tiäideistä,..
20.00 Hu­vila & Huussi
Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on ihas­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kallellaan...
21
21.00 Asema 19
Yhtä perhettä. Ro­bert as­tuu ko­mi­tean eteen vas­taa­maan vir­heistään,..
21.00 Oran­ge Is the New Black
Van­git su­re­vat yhä yh­tä omis­taan ja jo­pa Porns­tac­he näyt­tää tunteita...
21.00 Koskemattomat
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa pal­ki­tus­sa draa­ma­ko­me­dias­sa työt­tö­myys­kor­vauk­sil­la ele­le­vä Driss (Omar Sy) käy muo­dol­li­ses­ti ha­ke­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan paik­kaa ne­li­raa­ja­hal­vaan­tu­neen mil­jo­nää­ri Phi­lip­pen (Fra­nçois Clu­zet) luona,..
(Intouchables 2011)
21.00 NCIS Rikostutkijat
to: IRL.
pe: Kylmää kyytiä. El­lie luu­lee te­ke­vän­sä nou­don Zi­van puo­les­ta, mut­ta to­tuus on­kin toinen...
21.00 NCIS Rikostutkijat
21.00: IRL.
22.00: Kylmää kyytiä. El­lie luu­lee te­ke­vän­sä nou­don Zi­van puo­les­ta, mut­ta to­tuus on­kin toinen...
21.00 Ma­gic Mike XXL
Chan­ning Ta­tum tans­sii ja rii­suu jäl­leen, kun hi­tik­si nous­sut draa­ma­ko­me­dia Ma­gic Mi­ke saa jat­koa. St­rip­pa­rin ural­ta ve­täy­ty­nyt Mi­ke kes­kit­tyy huo­ne­ka­lu­fir­maan­sa, mut­ta ve­ri ve­tää la­val­le, kun hä­nen van­hat ka­ve­rin­sa ovat läh­dös­sä reis­suun. Ve­te­raa­ni­ryh­mä päät­tää elä­köi­tyä tyy­lil­lä ja ve­tää vie­lä yh­den ko­mean show'n...
(Magic Mike XXL 2015)
22.00 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Su­te­la) ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja Ellun ..
22.00 Resident
Pyhimyksiä ja syntisiä. Vaa­ral­li­nen ta­kaa-ajo päät­tyy Chastainiin,..
22.00 Liv D: Ö­ky­rik­kaiden hotelli
Liv D: Ökyrikkaiden hotelli.
22.15 Sooloilua
Her­sy­vä draa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä toi­mit­ta­jas­ta Em­mas­ta (Sai­ja Len­to­nen), jo­ka lä­he­te­tään yl­lät­täen haas­tat­te­le­maan huip­pu­ka­pel­li­mes­ta­ri Joel Ab­ra­hams­so­nia (Ka­ri-Pek­ka Toivonen)..
(Sooloilua/Suomi 2007)
23.00 Sink­kuillallinen
Eri maailmoista. En­ti­nen Miss Wa­les Imo­gen Tho­mas et­sii her­rasmiestä,..
23.00 Sink­kuillallinen
Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
23.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Hylätty fiilis.
23.20 Liv D: Villit äidit
LIV D: Villit äidit.
23.15 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Oo rehellinen itelles.
23.20 Liv D: Ra­kas­tuinkin naiseen
Liv D: Rakastuinkin naiseen.
0
00.00 Vieraissa USA
Uusi sormus. Nel­jä pa­ris­kun­taa läh­tee taas mu­kaan pa­rin­vaih­to­kokeiluun,..
00.00 Kumman kaa
00.00 Kumman kaa
Kausi 1. Jaksot 9-10. (kausi loppuu)
00.25 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
Kausi 9. Jaksot 4-5.
00.15 Unel­mien poikamies
Viikko Denverissä. Col­ton ja mor­sia­neh­dok­kaat pa­laa­vat Denveriin,..
00.20 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
Kausi 2. Jaksot 14-15.
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.25 Vieraissa USA
Kausi 2. Jaksot 2-3.
01.20 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 33-36.
01.50 Remp­pa vai muut­to Vancouver
02.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen realitysarja.
02.00: Siirtojännitystä.
03.00: Etärakkautta.
02.00 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 29-32.
02.25 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
02.50 Häät sul­hasen tapaan
Rugbyromantiikkaa.
03.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
3
03.25 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
Kausi 14. Jaksot 3-4.
03.20 Astral-TV
03.55 Astral-TV
04.00 Astral-TV
04.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
04.00 Astral-TV
04.30 Astral-TV
04.59 Astral-TV