Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
05.00 Astral-TV
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ma: Haasteita ja herkkiä hetkiä.
ti: Yksilökilpailu kutsuu. Jouk­kuei­den tuo­ma tur­va loppuu,..
ke: Puukkoa selkään.
to: Uutispommi.
09.00 Rem­palla tuloja
09.00: Murheenkryynistä mahtavaksi.
09.30: Luksusta lepakkoluolaan.
09.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
la: Toimivampaan kotiin. Koomikon kylpyamme. Ja­mel­le ra­kas­taa per­heen­sä per­soo­nal­lista taloa,..
su: Budjettien taisto. Se­kä Da­vid et­tä Hi­la­ry ovat ison haas­teen edessä,.. Uusia huoneita. Wen­dy ja Bill ovat asu­neet ta­los­saan 20 vuot­ta, ja sen ah­taus käy hermoille...
10.00 Kimpassa
Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen.
10.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Toimivampaan kotiin.
ke: Koomikon kylpyamme. Ja­mel­le ra­kas­taa per­heen­sä per­soo­nal­lista taloa,..
to: Budjettien taisto.
pe: Uusia huoneita. Wen­dy ja Bill ovat asu­neet ta­los­saan 20 vuotta,..
11.00 Ka­don­neen jäljillä
NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ti: Pienempi parempi.
ke: Sisarusrakkautta.
to: Mumma mukaan. Ch­ris, Lisa,..
pe: Tarkat toiveet. Ju­lie ja Ja­son ha­lua­vat muuttaa,..
11.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 3-4.
11.00 Rem­palla tuloja
11.00: Murheenkryynistä mahtavaksi.
11.30: Luksusta lepakkoluolaan.
12
12.00 Men­tal Samurai Suomi
Rautaisilla hermoilla yli samuraitornien!
12.00 Men­tal Samurai Suomi
Ko­ti­mai­nen vi­sailuohjelma.
ti: Kaksin aina älykkäämpi?
ke: Huima älyn vuoristorata.
to: Viimeistä viedään.
12.00 Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen salaisuudet
12.00 Rem­palla tuloja
Luksusta lepakkoluolaan.
12.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
12.00: Palanutta sapuskaa.
13.00: Pääosassa paistinkastike. Re­bec­ca pi­tää pais­ti­päi­väl­li­sis­tä ja ha­luaa miehen,..
12.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
12.30: Hyvät vibat.
13.30: Meritähden kuolema. Brad,..
12.55 Tulossa...
13.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Villin lännen tyyliin.
ti: Rakkauden saari.
ke: Ihmeelliset jouluhäät.
13.00 Lätkävaimot
Puolisona peli.
13.00 Rem­palla tuloja
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Selittelyä ja sekavuutta.
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Hyvät vibat.
ke: Meritähden kuolema. Brad,..
to: Palanutta sapuskaa. Josh et­sii kyp­sää naista,..
pe: Pääosassa paistinkastike.
14.00 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
14.00: Rakkauden saari.
15.00: Ihmeelliset jouluhäät.
14.30 Häät sul­hasen tapaan
Villin lännen tyyliin. Ste­ve pi­tää län­ne­ne­lo­ku­vis­ta, jo­ten hän ha­luaa sa­maa tee­maa häihinsä...
15
15.00 Rem­palla tuloja
15.00: Murheenkryynistä mahtavaksi.
15.30: Luksusta lepakkoluolaan.
15.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
15.00 Rik­kaat ja rahattomat
to: Epämukavuusalueella.
pe: Taiteilijaelämää. Ex-huippumalli,..
15.30 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Mökki muistojen järveltä. Ki­rop­rak­tik­ko­pa­ris­kun­ta ha­luaa mökin,..
16.00 Liv D: Ö­ky­vai­mo­jen salaisuudet
16.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Toimivampaan kotiin.
ke: Koomikon kylpyamme. Ja­mel­le ra­kas­taa per­heen­sä per­soo­nal­lista taloa,..
to: Budjettien taisto.
pe: Uusia huoneita. Wen­dy ja Bill ovat asu­neet ta­los­saan 20 vuotta,..
16.05 Ka­don­neen jäljillä
NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.
16.30 Liv D: Vaa­ti­vat ökyvanhemmat
Liv D: Vaativat ökyvanhemmat. Ta­paam­me brit­ti­läi­siä vanhempia,..
17.00 Vieraissa USA
Kuvan kertomaa. Koe­puo­li­sot esit­te­le­vät toi­sil­leen mie­len­kiin­non kohteitaan,..
17.00 Vieraissa USA
Läheisyysharjoitus. Koe­pa­rit lä­he­te­tään yön yli kes­tä­väl­le matkalle,..
17.00 Vieraissa USA
ke: Kortit pöytään.
to: Puolisot vastakkain. Osal­lis­tu­jat ta­paa­vat puo­li­soi­den­sa koe­puo­li­sot, ja mus­ta­suk­kai­suus nou­see pintaan...
17.00 Vieraissa USA
Yhdessä taas. Osal­lis­tu­jat pa­laa­vat ko­tiin omien puo­li­soi­den­sa luokse,..
17.05 Unel­mien poikamies
Ensimmäisiä kertoja. Col­to­nin mor­sia­neh­dok­kaat jou­tu­vat teat­te­rin la­val­le, mis­sä odot­ta­vat näyt­te­li­jät Me­gan Mul­lal­ly ja Nick Of­fer­man. Näem­me myös kiih­keän jouk­kue­ki­san ja en­sim­mäi­set kiu­kun kyy­ne­leet. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (81')
17.30 Toi­sen­lai­set teiniäidit
26-vuo­tias Anet­te odot­taa seit­se­mät­tä las­taan, jo­ka sai al­kun­sa het­ken huumasta...
17.55 Tulossa...
17.55 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Selittelyä ja sekavuutta. Mes­ta­ri­kok­ki Vä­li­mäen her­mo on koetuksella,..
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ma: Hyvät vibat.
ti: Meritähden kuolema. Brad,..
ke: Palanutta sapuskaa. Josh et­sii kyp­sää naista,..
to: Pääosassa paistinkastike. Re­bec­ca pi­tää pais­ti­päi­väl­li­sis­tä ja ha­luaa miehen,..
18.25 Tulossa...
18.30 Farmi Suomi
Salainen agentti. Far­mil­la on sa­lai­nen agent­ti, jos­ta ei tie­dä ku­kaan muu kuin agent­ti it­se. YYA-so­pi­muk­set ovat vaiet­tu­ja sa­lai­suuk­sia, mut­ta ku­ka pe­laa mi­tä pe­liä, sii­tä ei ole varmuutta...
18.55 Su­perkauppiaat
Su­per­kaup­piaat sar­jas­sa su­kel­le­taan K-Su­per­mar­ket -kaup­piai­den elä­mään ym­pä­ri Suomen...
18.55 Tulossa...
19.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Pienempi parempi.
ti: Sisarusrakkautta.
ke: Mumma mukaan. Ch­ris, Li­sa, nel­jä las­ta se­kä mum­ma tar­vit­se­vat isom­man kodin...
to: Tarkat toiveet. Ju­lie ja Ja­son ha­lua­vat muut­taa, kos­ka las­ten kou­lu­pii­ri on ra­jat­tu uudelleen...
19.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
19.30: Ainon toiveikas asenne kokee kolauksen.
19.50 Vaientamattomat
20.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Toimivampaan kotiin.
ti: Koomikon kylpyamme. Ja­mel­le ra­kas­taa per­heen­sä per­soo­nal­lista taloa,..
ke: Budjettien taisto. Se­kä Da­vid et­tä Hi­la­ry ovat ison haas­teen edessä,..
to: Uusia huoneita. Wen­dy ja Bill ovat asu­neet ta­los­saan 20 vuot­ta, ja sen ah­taus käy hermoille...
20.00 Hu­vila & Huussi
Rantatontin uusi aika.
20.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
20.30: Ainon toiveikas asenne kokee kolauksen.
20.00 Hu­vila & Huussi
Rantatontin uusi aika. Kas­per ja Kii­ra yl­lät­tä­vät van­hem­pan­sa ja pyy­tä­vät Ka­tia rat­kai­se­maan suu­ren mök­ki­pi­han ongelmat...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Asema 19
Unessa kerran. Vic ha­luaa ke­rä­tä ka­len­te­ril­la ra­haa hy­vään tar­koitukseen,..
21.00 Oran­ge Is the New Black
Piper Chapman (Tay­lor Schilling)..
21.00 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
21.30: Ainon toiveikas asenne kokee kolauksen.
21.00 Liv D: Brit­ti­ku­nin­kaal­lis­ten suhdesäpinät
Liv D: Brittikuninkaallisten suhdesäpinät.
21.00 Criminal Minds
Kasvotusten. BAU al­kaa tut­kia Ros­sin yk­si­tyis­tä teo­riaa Eve­rett Lynchistä,..
21.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
Perinteet kunniaan.
21.00 The Great Gats­by - Kultahattu
1920-lu­vun vil­lin jaz­ze­lä­män hou­kut­te­le­ma Nick Car­ra­way (To­bey Ma­gui­re) aloit­taa työt Wall St­ree­til­lä ja muut­taa vaa­ti­mat­to­maan ta­loon ä­ve­riään väen asut­ta­mal­le Long Is­lan­dil­le. Hän tun­tee alueel­ta ai­noas­taan serk­kun­sa Dai­syn (Ca­rey Mul­li­gan) ja tä­män avio­mie­hen To­min (Joel Ed­ger­ton), mut­ta tu­tus­tuu pian naa­pu­ris­sa asu­vaan sa­la­pe­räi­seen mil­jo­nää­riin her­ra Gats­byyn (Leo­nar­do DiCaprio)..
(Great Gatsby, The 2013)
22.00 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Raivokohtauksia. Uu­det ty­töt se­koit­ta­vat pa­ra­tii­sin pak­kaa ei­kä yh­tee­no­toil­ta vältytä...
22.00 Tulossa...
22.00 Vaientamattomat
22.00 Resident
Musta pilvi. Nic to­dis­taa työ­mat­kal­laan am­mus­ke­lua ja si­tä seu­ran­nut­ta au­to-on­nettomuutta...
22.00 Liv D: Vaa­ti­vat ökyvanhemmat
Liv D: Vaativat ökyvanhemmat. Ta­paam­me brit­ti­läi­siä vanhempia,..
22.10 Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään jäl­leen sym­paat­ti­nen Brid­get Jo­nes (Re­née Zell­we­ger), jo­ka on on­nel­li­ses­ti yh­des­sä Mark Dar­cyn (Co­lin Firth) kans­sa. Ku­ten ar­va­ta saattaa,..
(Bridget Jones: The Edge of Reason 2004)
22.05 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
Perinteet kunniaan.
22.10 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Pelurit. Niin nais­ten kuin mies­ten lei­ris­sä pe­la­taan kak­sil­la korteilla,..
23.00 Sink­kuillallinen
Hyvät vibat.
23.00 Tulossa...
23.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Vanha suola janottaa.
23.10 Sink­kuillallinen
Pääosassa paistinkastike.
23.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Raivokohtauksia.
23.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
23.05: Vanha suola janottaa.
00.05: Pelurit.
00.00 Remp­pa vai muutto
00.05 Sink­kuillallinen
00.10 Remp­pa vai muutto
Uusia huoneita.
23.55 Bur­ge­ri­mies Suomessa
0
00.05 Unel­mien poikamies
Fanijuhla. Tu­tut kas­vot ja sar­jan fa­nit käyn­nis­tä­vät uu­den kau­den, jol­la mor­sian­ta et­sii Col­ton Underwood...
00.25 Sink­kuillallinen
01.00 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
01.00 Remp­pa vai muutto
01.00 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
01.00: Toimivampaan kotiin.
02.00: Koomikon kylpyamme.
00.55 Liv D: Täy­del­li­nen some-vartalo
01.10 Vieraissa USA
01.25 Remp­pa vai muutto
02.05 Vieraissa USA
01.55 Vieraissa USA
02.00 Häät sul­hasen tapaan
01.55 Remp­pa vai muutto
Ame­rik­ka­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
01.55: Budjettien taisto.
02.55: Uusia huoneita.
02.20 Vieraissa USA
02.30 Vieraissa USA
03.00 Häät sul­hasen tapaan
Villin lännen tyyliin.
02.45 Häät sul­hasen tapaan
03.00 Astral-TV
03.00 Astral-TV
3
03.10 Häät sul­hasen tapaan
03.20 Lätkävaimot
03.45 Astral-TV
03.55 Astral-TV
04.05 Astral-TV
04.15 Astral-TV