Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
9
09.30 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
09.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
10.00: Gai­lin ja Mi­ken lap­set ovat jo aikuisia,..
09.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
10.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
10.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ke: Lo­ma­kau­si lä­hes­tyy. Ta­nyan bou­ti­que-ho­tel­liin saa­puu vieraita,..
pe: Ja­veaan on tar­koi­tus ava­ta pian ve­gaa­ni­nen kahvila,..
11.00 Mas­terC­hef Australia VIP
Fi­naa­li­kol­mik­ko saa teh­tä­väk­seen huip­pu­kok­ki Mar­tin Ben­nin hui­kean, mo­ni­vai­hei­sen jäl­ki­ruo­ka­luomuksen,..
11.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
11.00 Korkeasaari
Kor­kea­saa­ren eläin­lää­kä­ri San­nal­le tuot­taa eri­tyis­tä pään­vai­vaa pi­lal­le hem­mo­tel­tu, ke­sy saukko...
11.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
12
12.00 Täh­ti­kok­kien Bocuse d´Or
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ke: Maail­man ar­vos­te­tuim­mas­sa kok­ki­kilpailussa,..
12.00 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
12.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
Lo­ma­kau­si lä­hes­tyy. Ta­nyan bou­ti­que-ho­tel­liin saa­puu vieraita,..
su: Ta­nya et­sii per­heel­le ko­tia An­da­lu­sias­ta ja pää­tyy nel­jän asuk­kaan vuo­ris­to­ky­lään El Ace­buchaliin... Ja­veaan on tar­koi­tus ava­ta pian ve­gaa­ni­nen kah­vi­la, mut­ta val­mis­te­lut ovat vie­lä pa­has­ti kesken...
12.55 Toi­sen­laiset äidit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
to: Ree­ta huo­leh­tii ko­dis­ta ja lap­sis­ta vii­kot yksin,..
pe: 38-vuo­tias Jo­han­na on opis­ke­le­va kol­men lap­sen äiti,..
13.55 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: 34-vuo­tias baa­rin­pi­tä­jä Gar­ry ha­kee kars­kia treffiseuraa...
to: 30-vuo­tias lii­kun­na­no­pet­ta­ja Ch­ris­tian on haus­ka mies to­ti­sen kuoren alla...
pe: Sink­kuil­lal­li­sia syö­dään täl­lä ker­taa jou­lui­sis­sa tunnelmissa...
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
34-vuo­tias baa­rin­pi­tä­jä Gar­ry ha­kee kars­kia tref­fi­seu­raa. Par­ran­sän­ki ja nis­ka­ta­tuoin­nit ovat plussaa,..
su: 30-vuo­tias lii­kun­na­no­pet­ta­ja Ch­ris­tian on haus­ka mies to­ti­sen kuoren alla... Sink­kuil­lal­li­sia syö­dään täl­lä ker­taa jou­lui­sis­sa tun­nel­mis­sa. Abi et­sii mies­tä, jo­ka sai­si hä­net nauramaan.
15
15.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
15.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
15.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
15.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
15.00 Rem­palla tuloja
15.30 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
16.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ke: Gai­lin ja Mi­ken lap­set ovat jo aikuisia,..
16.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
16.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
16.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
16.30 Jaksa paremmin
17.00 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ti: Lo­ma­kau­si lä­hes­tyy. Ta­nyan bou­ti­que-ho­tel­liin saa­puu vieraita,..
to: Ja­veaan on tar­koi­tus ava­ta pian ve­gaa­ni­nen kah­vi­la, mut­ta val­mis­te­lut ovat vie­lä pa­has­ti kesken...
17.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Iso­koi­nen Way­ne ha­luaa le­vit­tää iloa ja hy­vää miel­tä niin ne­tis­sä kuin kas­vo­tus­ten­kin. Nat ja Jo ku­vaa­vat mai­nos­vi­deon, jo­ka ei jä­tä ke­tään kyl­mäk­si. Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
17.00 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
Täs­sä jak­sos­sa Sot­he­by'sin vä­lit­tä­jät myy­vät muun muas­sa rän­sis­ty­nyt­tä linnaa,..
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: 34-vuo­tias baa­rin­pi­tä­jä Gar­ry ha­kee kars­kia treffiseuraa...
ke: 30-vuo­tias lii­kun­na­no­pet­ta­ja Ch­ris­tian on haus­ka mies to­ti­sen kuoren alla...
to: Sink­kuil­lal­li­sia syö­dään täl­lä ker­taa jou­lui­sis­sa tun­nel­mis­sa. Abi et­sii miestä,..
18.00 Vie­rais­sa Australia
Vaih­don pää­tyt­tyä pa­ris­kun­nat aloit­te­le­vat taas elä­mää kotona,..
18.00 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
Täs­sä jak­sos­sa Sot­he­by'sin vä­lit­tä­jät myy­vät muun muas­sa rän­sis­ty­nyt­tä linnaa,..
18.00 Su­perkauppiaat
Su­per­kaup­piai­den toi­sel­la kau­del­la tu­tus­tu­taan uu­siin K-Su­per­mar­ket-kaup­piai­siin ja kaup­po­jen ar­keen ym­pä­ri Suomen!..
19.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Hamp­tons tun­ne­taan rik­kai­den ja kuu­lui­sien asuin- ja lo­man­viet­topaikkana,..
19.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien Beverly Hills
19.00 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
19.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
19.05 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
19.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
19.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien Beverly Hills
Stai­lis­ti Jen va­lit­see asiak­kail­leen kym­me­nien tu­han­sien dol­la­rien asuja,..
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ti: Gai­lin ja Mi­ken lap­set ovat jo aikuisia,..
20.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
to: Hi­la­ry ja Da­vid aut­toi­vat Mag­gie­ta ja Aa­ro­nia päät­tämään,..
20.05 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
20.00 Rik­kaat ja rahattomat
20.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
21.00 Elokuva: Nuo­tin vierestä
(Nuo­tin vie­res­tä 2014) . Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uotila)..
21.00 DOC
Lo­ren­zo jou­tuu taas koh­taa­maan Chia­ran, kun tä­mä pää­tyy hoi­toon osastolle...
21.00 Rik­kaat ja rahattomat
21.00 Rak­kau­des­ta vai rahasta
21.00 Tulossa...
21.00 Elokuva: Pilvikartasto
. Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu, Mat­rix-elo­ku­vien oh­jaa­jien ja Tom Tyk­we­rin (Par­fyy­mi, The In­ter­na­tio­nal) suu­re­lo­ku­va sii­tä, kuin­ka yk­sit­täis­ten ih­mis­ten teot vai­kut­ta­vat toi­siin­sa nyt, men­nei­syy­des­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa. Kuu­si toi­siin­sa li­mit­ty­vää ta­ri­naa yh­dis­tä­vät rea­lis­mia, tie­teis­seik­kai­lua ja fan­ta­siaa, si­joit­tu­vat eri ai­ka­kau­siin ja häi­käi­se­vät vi­suaa­li­suu­del­laan. Pääo­sis­sa: Tom Hanks, Hal­le Ber­ry, Hugh Grant, Su­san Sa­ran­don, Hu­go Wea­ving, Jim Broad­bent. Oh­jaus: Tom Tykwer,
21.05 Temp­ta­tion Island Suomi
Vil­loil­la lie­hu­vat Suo­men li­put. En­nen sau­nan ja gril­lin kuu­menemista,..
22.00 Rik­kaat ja rahattomat
22.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
22.00 Rik­kaat ja rahattomat
22.05 Rak­kau­des­ta vai rahasta
22.15 Tulossa...
22.20 Sugar Babies
23.00 Sink­kuillallinen
23.00 Sink­kuillallinen
Sink­kuil­lal­li­sia syö­dään täl­lä ker­taa jou­lui­sis­sa tunnelmissa...
23.00 Tulossa...
23.05 Tulossa...
23.05 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Sutela)..
23.05 Liv D: Har­rodsin joulu
23.10 Sink­kuillallinen
34-vuo­tias baa­rin­pi­tä­jä Gar­ry ha­kee kars­kia treffiseuraa...
23.20 Sink­kuillallinen
30-vuo­tias lii­kun­na­no­pet­ta­ja Ch­ris­tian on haus­ka mies to­ti­sen kuoren alla...
0
00.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.10 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.20 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
00.20 Kumman kaa
01.05 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
01.00 Vie­rais­sa Australia
01.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
01.05 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
01.10 Uu­si elä­mä etelässä
01.20 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
01.20 Rak­kau­des­ta vai rahasta
02.10 Uu­si elä­mä etelässä
02.00 Uu­si elä­mä etelässä
02.10 Sugar Babies
02.25 Uu­si elä­mä etelässä
02.20 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
3