Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
9
10.00 Remp­pa vai muutto Suomi
10.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Hi­la­ry ja Da­vid aut­toi­vat Mag­gie­ta ja Aa­ro­nia päät­tämään,..
to: Gre­gin ja Ro­dol­fon re­mont­tip­ro­jek­ti jäi kes­ken, kun Gregin isä,..
10.00 Nel­jät häät Suomi
Ilo­tu­li­tuk­sia on lu­vas­sa, kun Tuu­la on suun­ni­tel­lut unel­ma­häänsä...
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
su: Cat­hy on kyl­läs­ty­nyt mie­hen­sä Da­vi­din rantataloon,..
11.00 100 Places to Be
11.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
An­na esit­te­lee char­lot­te­suosikkinsa...
An­na näyttää,..
11.00 Koti koiralle
Sar­jas­sa seu­ra­taan ko­din­vaih­ta­ja­koi­rien ta­ri­noi­ta. Oh­jel­man juon­taa Jan­ni Hus­si ja joh­ta­va­na koi­ra-asian­tun­ti­ja­na on Tom­my Wi­rén. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
11.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
su: An­na näyttää,..
11.05 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.35 Mas­terC­hef Australia VIP
Kil­pai­li­jat saa­vat eteen­sä mys­tee­rilaatikon,..
11.30 Rik­kai­den & kuu­lui­sien Beverly Hills
11.30 Hu­vila & Huussi
Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­narakennus,..
12
12.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien Beverly Hills
12.00 Uu­si elä­mä etelässä
to: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
12.30 Hu­vila & Huussi
Idyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys ovat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käytössä,..
12.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
13.30: Fu­tis­fa­ni Adam et­sii Ky­lie Jen­ne­rin kal­tais­ta naista...
12.45 Tulossa...
12.50 100 Places to Be
12.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Re­bec­ca ja Mic­hael Ch­ristc­hurc­his­ta toi­vo­vat puutarhaa,..
ke: Li­sa, Paul ja Zia Ha­van­tis­ta ha­lua­vat puutarhan,..
to: Da­vi­din ja Joy­cen puu­tar­ha muis­tut­taa pi­kem­min­kin vil­je­lypalstaa...
13.00 Rem­palla tuloja
13.30 Sink­kuillallinen
Fu­tis­fa­ni Adam et­sii Ky­lie Jen­ne­rin kal­tais­ta naista...
13.30 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
14.30: . Myyn­ti­pääl­lik­kö Jon va­lit­see in­hos­taan huo­li­mat­ta kak­si lis­taa, joil­la on katkarapuja...
13.55 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ke: . Myyn­ti­pääl­lik­kö Jon va­lit­see in­hos­taan huo­li­mat­ta kak­si listaa,..
to: Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
14.30 Liv D: Ö­ky­rik­kai­den ostoskatu
14.30 Uu­si elä­mä etelässä
Rob ja Ste­ve kamp­pai­le­vat luon­toäi­tiä vas­taan vii­ni­ti­lal­laan Lou­nais-Ranskassa...
14.55 Tulossa...
15
15.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
15.00 Liv D: Aa­sia­lai­set ökyhäät
15.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
15.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
15.35 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
16.35: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­ringon alla...
15.30 Hi­mohamstraajat
Alt­hian iso, kes­ke­ne­räi­nen ta­lo on täyn­nä ta­va­raa, ja pur­je­ve­ne on ol­lut pi­hal­la 20 vuot­ta. Lop­puun­myyn­neis­tä ker­ty­nyt ta­va­ra­pal­jous on kaa­tu­nut hä­nen nis­kaan­sa mie­hen kuoltua,
16.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien Beverly Hills
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
to: Can­di­ce ja Ja­mes ovat asu­neet vuo­sia re­mon­tin keskellä,..
16.30 Jaksa paremmin
17.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (41')
ti: Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­narakennus,..
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
The Mark Ho­te­lin kat­to­huo­neis­to tar­joaa upeat asuin­ti­lat se­kä en­si­luok­kai­sen pal­ve­lun New Yorkissa...
17.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
pe: Huip­pu­kok­ki Vä­li­mäen il­me on nä­ke­mi­sen arvoinen,..
17.15 Su­perkauppiaat
Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan toi­sen kau­den su­per­kauppiaisiin...
17.35 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen viihdeohjelma.
18.45: Kär­ki­kah­dek­si­kon kol­men ruo­ka­la­jin ser­vii­si­haas­tees­sa pääo­sas­sa ovat yr­tit, ja vie­raak­si saa­puu an­ka­ria krii­tik­ko­ja, jot­ka ovat myös kil­pai­li­joi­den ykkösfaneja.
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: . Myyn­ti­pääl­lik­kö Jon va­lit­see in­hos­taan huo­li­mat­ta kak­si lis­taa, joil­la on katkarapuja...
ke: Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
to: Fu­tis­fa­ni Adam et­sii Ky­lie Jen­ne­rin kal­tais­ta naista...
18.00 Vie­rais­sa Australia
Pa­rin­vaih­don nel­jän­te­nä päi­vä­nä psy­ko­lo­git Jo Lamb­le ja Pe­ter Char­les­ton pi­tä­vät pei­liä koe­pa­rien edessä,..
18.15 Mas­terC­hef Australia
Tee­ma­na ovat pis­tä­vät raa­ka-ai­neet, kun nel­jä kil­pai­li­jaa ta­voit­te­lee kos­ke­mat­to­muut­ta ja en­sim­mäis­tä paik­kaa seit­se­män par­haan jou­kos­sa. Mes­ta­rien op­pi­tun­nil­la Jock ja An­dy esit­te­le­vät tas­ku­ra­pubravuurinsa,
19.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Loh­jal­la si­jaitsevan,..
19.00 Uu­si elä­mä etelässä
ke: Seu­raam­me brit­tien uut­ta elä­mää au­rin­gon al­la. Rob ja Ste­ve ra­ken­ta­vat pe­tank­ki­ken­tän vii­ni­tilalleen...
to: Rob ja Ste­ve kamp­pai­le­vat luon­toäi­tiä vas­taan vii­ni­ti­lal­laan Lou­nais-Ranskassa...
19.10 Hi­mohamstraajat
Elä­kei­käi­nen Ca­rol on tu­hon­nut oman ja avio­mie­hen­sä Da­ven ko­din jär­kyt­tä­väl­lä hamst­raa­mi­sel­laan, mi­kä on aja­nut ko­ko per­heen ää­rirajoille...
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Alia ja Da­vid ovat pääs­seet hal­val­la kiin­ni re­mont­ti­tai­toi­sen unelmaan...
ke: Can­di­ce ja Ja­mes ovat asu­neet vuo­sia re­mon­tin kes­kel­lä, kun Ja­mes re­mon­toi pa­rin taloa itse...
to: Cat­hy on kyl­läs­ty­nyt mie­hen­sä Da­vi­din ran­ta­ta­loon, jo­ka on täyn­nä muis­to­ja en­ti­sis­tä naisista...
20.00 Sa­ve The Date Suomi
Täl­lä vii­kol­la mor­sian­ten ja sul­has­ten on ai­ka koh­da­ta tois­ten­sa lä­hei­set. Mi­mi ja Jo­nas is­tah­ta­vat to­del­li­seen piinapenkkiin,
20.00 Remp­pa vai muutto Suomi
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Greyn anatomia
Mag­gie ja Wins­ton ajau­tu­vat tuk­ka­nuot­ta­sil­le leik­kaus­sa­lis­sa, ja Wins­ton pal­jas­taa Mag­giel­le salaisuuden.
21.00 Elokuva: Ka­don­neen aar­teen metsästäjät
. Le­gen­daa­ri­nen In­dia­na Jo­nes -seik­kai­lu­jen sar­ja käyn­nis­tyy suu­re­lo­ku­val­la, jo­ka huo­mioi­tiin kah­dek­sal­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la ja pal­kit­tiin nel­jäl­lä Os­ca­ril­la. Hui­ma ta­ri­na kul­jet­taa seik­kai­li­ja-ar­keo­lo­gi In­dia­na Jo­ne­sia (Har­rison Ford)..
21.00 DOC
Sai­raa­la­työs­tä läh­te­nyt And­rea pa­laa vie­lä ker­ran Giu­lian pyyn­nös­tä hoi­ta­maan entistä,..
21.00 Sa­ve The Date Suomi
Täl­lä vii­kol­la mor­sian­ten ja sul­has­ten on ai­ka koh­da­ta tois­ten­sa läheiset...
21.00 Remp­pa vai muutto Suomi
21.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Suih­ku­seu­ra­pii­rit ran­tau­tui­vat Mo­na­coon Gra­ce Kel­lyn va­na­ve­des­sä. Sa­ta­mas­sa on vain su­perjahteja,..
21.00 Elokuva: Blondin kosto 2
. Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-osas­sa El­le Woods (Ree­se Wit­hers­poon) läh­tee Was­hing­to­niin aja­maan chi­hua­huan­sa Brui­se­rin asiaa, mut­ta vas­taa­not­to on tyly...
22.00 Sa­ve The Date Suomi
Nai­set kuu­le­vat, et­tä täl­lä vii­kol­la on edes­sä yön yli kes­tä­vät unelmadeitit...
22.00 Greyn anatomia
Mag­gie ja Wins­ton ajau­tu­vat tuk­ka­nuot­ta­sil­le leik­kaus­sa­lis­sa, ja Wins­ton pal­jas­taa Mag­giel­le salaisuuden.
22.00 Sa­ve The Date Suomi
Täl­lä vii­kol­la mor­sian­ten ja sul­has­ten on ai­ka koh­da­ta tois­ten­sa läheiset...
22.00 Vie­rais­sa Australia
Vii­kon­lop­pu­lo­mal­la koe­puo­li­son kans­sa koe­taan ylä- ja alamäkiä...
22.15 Remp­pa vai muutto Suomi
Loh­jal­la si­jaitsevan,..
23.00 Tulossa...
23.00 Sink­kuillallinen
Fu­tis­fa­ni Adam et­sii Ky­lie Jen­ne­rin kal­tais­ta naista...
23.00 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Sutela)..
23.00 Kumman kaa
Kum­man kaa -ko­me­dia­sar­ja va­lot­taa ruot­si­no­pet­ta­ja An­nen (He­li Su­te­la) ja kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja Ellun ..
23.05 Sink­kuillallinen
23.15 Sink­kuillallinen
Kol­me mies­tä kok­kaa il­lal­lis­ta lau­la­ja­tar Hollylle...
23.05 Rak­kau­des­ta vai rahasta
23.25 Sink­kuillallinen
0
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
00.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
00.00 Vie­rais­sa Australia
00.25 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
01.05 Vie­rais­sa Australia
01.00 Uu­si elä­mä etelässä
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
01.25 Uu­si elä­mä etelässä
01.15 Uu­si elä­mä etelässä
02.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Ko­ti­mai­nen ruokareality.
02.05 Oran­ge Is the New Black
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Alex mur­tuu, Red rai­voaa Piperille,..
02.15 Rak­kau­des­ta vai rahasta
02.15 Liv D: Ra­kas­tuinkin naiseen
3