Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
9
09.30 Hui­keat kakkutaiturit
09.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
su: Sto­ke-on-Tren­tis­sä Alan ja Ju­lie ovat jo vuo­sia ar­po­neet, muut­taako vai ei. So­mers­ha­mis­sa Emi­ly ja Ch­ris ha­lua­vat per­heel­leen li­sää tilaa,..
10.00 Täh­ti­kok­kien Bocuse d´Or
10.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Ric­hin vel­jek­set ja Char­lie saa­vat työ­pöy­däl­leen sisäpihan,..
to: Char­lie ja Ric­hin vel­jek­set ki­saa­vat siitä,..
11.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
11.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
to: Sto­ke-on-Tren­tis­sä Alan ja Ju­lie ovat jo vuo­sia arponeet,..
pe: So­mers­ha­mis­sa Emi­ly ja Ch­ris ha­lua­vat per­heel­leen li­sää tilaa,..
11.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
Ric­hin vel­jek­set ja Char­lie saa­vat työ­pöy­däl­leen si­sä­pi­han, jo­ka on var­si­nai­nen mar­mo­rin kaatopaikka...
su: Char­lie ja Ric­hin vel­jek­set ki­saa­vat sii­tä, kum­pi saa muut­taa tyl­sän ta­val­li­sen pi­han haus­kan leikkisäksi.
12
12.00 Luokan edessä
Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Saa­rik­ko ot­taa tä­nään pai­kan luo­kan edessä...
12.00 Su­perkauppiaat
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
to: Poh­jan­maal­la koe­taan vauh­dik­kai­ta hetkiä,..
13.00 Tulossa...
13.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
ke: Es­pan­jan Mal­lor­ca on brit­tien suo­si­tuin ul­ko­mai­nen lomakohde...
13.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
13.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (45')
14.00: Kak­si pa­ris­kun­taa kiis­te­lee jäl­leen siitä,..
13.00 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Kun ta­loon on saa­ta­va li­sää ti­laa, laa­jen­nus tun­tuu oi­val­ta ratkaisulta...
13.05 Vä­li­me­ren unelmakodit
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.00 Sink­kuillallinen
Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Ada­min, Ja­me­sin ja As­hin luokse...
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
15.00: Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Ada­min, Ja­me­sin ja As­hin luokse...
14.10 Eläin­vel­ho: lem­mi­kit jaloilleen
14.45 Tulossa...
14.50 Remp­pa vai muut­to: Ilo ir­ti neliöistä
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Kak­si pa­ris­kun­taa kiis­te­lee jäl­leen siitä,..
ke: Kun ta­loon on saa­ta­va li­sää tilaa,..
to: Kak­si per­het­tä on tus­kas­tu­nut pie­nek­si käy­vään kotiinsa,..
15.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
16.00: Re­bec­ca pi­tää pais­ti­päi­väl­li­sis­tä ja ha­luaa mie­hen, jo­ka saa hä­net nauramaan...
15
15.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
15.50 Su­perkauppiaat
Vaa­ja­kos­kel­la koe­taan tun­tei­ta lai­das­ta laitaan,..
16.00 Su­perkauppiaat
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ke: Poh­jan­maal­la koe­taan vauh­dik­kai­ta hetkiä,..
16.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
17.00: Mar­bel­la nou­si seu­ra­pii­rien suo­sioon 1950-lu­vul­la, mut­ta ko­ki not­kahduksen...
16.00 Eläin­vel­ho: lem­mi­kit jaloilleen
16.30 Jaksa paremmin
16.50 Tulossa...
16.55 Puu­tar­han pelastajat
Char­lie ja Ric­hin vel­jek­set kil­pai­le­vat vii­dak­ko­hen­ki­sen pi­han kun­nostuksesta...
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ke: Char­lie ja Ric­hin vel­jek­set ki­saa­vat siitä,..
17.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Iso­ko­koi­nen näyt­te­li­jä Geor­ge va­li­koi hää­kak­kua ja sor­mus­ta. Tans­si­no­pet­ta­ja Tri­na hou­kut­te­lee roh­kei­ta nai­sia pi­tä­mään haus­kaa ke­ho­po­si­tii­vi­sel­le tans­si­tun­nil­le. Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
17.55 Tulossa...
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Re­bec­ca pi­tää pais­ti­päi­väl­li­sis­tä ja ha­luaa mie­hen, jo­ka saa hä­net nauramaan...
ke: Pal­jon bi­let­tä­vä Marc et­sii it­sel­leen so­pi­vaa kump­pa­nia ai­na­kin yöe­lämään...
to: Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Ada­min, Ja­me­sin ja As­hin luokse...
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kau­si 6. Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
19.00: Ro­ma­nias­ta ko­toi­sin ole­va Ioan pyö­rit­tää ravintolaa,..
18.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
19.00: Saint-Bart­he­le­myn pie­ni saa­ri Ka­ri­bial­la tar­joaa rik­kail­le ja kuu­lui­sil­le hei­dän kai­paa­maan­sa rauhaa...
18.00 Nyt jos koskaan
El­len Jo­ki­kun­nas tart­tuu toi­meen Ti­con ko­to­na ja uu­den loo­kin saa se­kä ko­ti että mies...
19.00 Rik­kai­den & kuu­lui­sien ökylomat
Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (43')
ke: Hamp­tons tun­ne­taan rik­kai­den ja kuu­lui­sien asuin- ja lo­man­viet­topaikkana,..
to: Mar­bel­la nou­si seu­ra­pii­rien suo­sioon 1950-lu­vul­la, mut­ta ko­ki not­kahduksen...
19.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
20.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ke: Sto­ke-on-Tren­tis­sä Alan ja Ju­lie ovat jo vuo­sia ar­po­neet, muut­taako vai ei.
to: So­mers­ha­mis­sa Emi­ly ja Ch­ris ha­lua­vat per­heel­leen li­sää tilaa,..
20.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
20.00 Nyt jos koskaan
El­len Jo­ki­kun­nas tart­tuu toi­meen Ti­con ko­to­na ja uu­den loo­kin saa se­kä ko­ti että mies...
20.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
Min­kä koh­teen pal­jas­tuk­ses­sa ko­ko tuo­tan­to it­ki ja mik­si Vil­ja pi­ti Mik­koa sei­nähulluna?..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.05 Tulossa...
21.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
21.00 Koti koiralle
Bor­der­col­lie­mix Ot­to et­sii lii­kun­nal­lis­ta omis­ta­jaa, jo­ka tar­joai­si Otol­le ak­tii­vi­sen arjen...
21.00 Hu­vi­la & Huus­si - par­haat remontit
21.00 Elokuva: The Hust­le - Am­mattihuijarit
(Hust­le, The 2019) . Vei­ja­ri­ko­me­dias­sa rää­vä­sui­nen Pen­ny ja ele­gant­ti Jo­sep­hi­ne lyöt­täy­ty­vät yh­teen hui­ja­tak­seen rik­kai­ta mie­hiä Rans­kan Rivieralla...
21.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kau­si 6. Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (42')
su: Ro­ma­nias­ta ko­toi­sin ole­va Ioan pyö­rit­tää ra­vin­to­laa, jos­sa ei it­se­kään ha­luai­si käy­dä syömässä...
21.10 Koti koiralle
Chi­hua­hua Na­la pel­kää per­hees­sään asu­vaa taa­pe­roa ja tar­vit­see uu­den kodin,..
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.10 Nyt jos koskaan
22.05 Elokuva: Tähtitytöt
(Poms 2019) . Ilah­dut­ta­va ko­me­dia elä­ke­läi­syh­tei­söön muut­ta­vas­ta Mart­has­ta, jo­ka muut­taa elä­ke­läi­syh­tei­söön vain odot­ta­maan kuolemaa...
22.05 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
Säh­köal­ler­gia pu­hut­taa polilla...
to: Le­ni­tan seu­ra pi­ris­tää Jaria... Le­ni­tan ko­ti­mat­ka kes­keytyy. (23')
22.05 Syke
Ko­ti­mai­nen draama.
22.35: Säh­köal­ler­gia pu­hut­taa polilla...
23.05: Le­ni­tan seu­ra pi­ris­tää Jaria...
23.40: Le­ni­tan ko­ti­mat­ka kes­keytyy. (23')
22.05 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sarja. (24')
22.55 Temp­ta­tion Island Suomi
23.10 Sink­kuillallinen
Josh et­sii kyp­sää naista,..
23.05 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
to: Kath­ryn pää­see il­lal­li­sel­le Ada­min, Ja­me­sin ja As­hin luokse...
23.10 Vie­rais­sa Australia
Nel­jä eri­lais­ta pa­ris­kun­taa osal­lis­tuu so­siaa­li­seen ko­kee­seen, jos­sa he vaih­ta­vat puo­li­soa kol­men vii­kon ajaksi...
23.55 Sink­kuillallinen
23.55 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
0
00.10 Remp­pa vai muutto UK
00.05 Remp­pa vai muutto UK
00.10 Remp­pa vai muutto UK
00.10 Temp­ta­tion Island Suomi
00.20 Sex Tape Suomi
00.55 Remp­pa vai muutto UK
01.05 Temp­ta­tion Island Suomi
01.00 Sugar Babies
01.10 Sex Tape Suomi
Nean ja Sa­min ar­kea ja pa­ri­suh­det­ta kuor­mit­taa vuorotyö...
01.15 Sugar Babies
01.15 Temp­ta­tion Island Suomi
01.20 Plus-ko­koi­nen elämäni
02.05 Plus-ko­koi­nen elämäni
02.10 Kumman kaa
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
3