Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
05.00 Astral-TV
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
09.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
09.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
pe: Seitsemän lasta kahdeksassa vuodessa! Ei ihme,..
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
09.00: Vuoristoseudun lumo.
10.00: Talo puiston laidalla.
11.00: Rakkaat muistot.
09.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
09.00: Keittiö kellarissa.
10.00: Lapsuudenkoti vai luksuslukaali?
09.55 Tulossa...
10.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ma: Esteettömyys.
ti: Vuoristoseudun lumo.
ke: Talo puiston laidalla.
to: Rakkaat muistot.
pe: Keittiö kellarissa. Jil­lian saa eteen­sä val­ta­van haasteen,..
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Täyttä elämää.
ti: Outouksien talo. Ada ja Ja­mes ha­lua­vat uu­den talon,..
ke: Vanhasta unelmasta uuteen.
to: Lasten ehdoilla. Kiin­teis­tö­vel­jek­set aut­ta­vat Ni­co­lea ja Mattia,..
pe: Ikuisuusremontti.
11.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
11.00: Juustoleivät.
11.30: Uunittomat herkut.
12
12.00 Rem­palla tuloja
ma: Hyvästä loistavaksi. Kahden asunnon mökki.
ti: Asunto pojille. Eläinten tähden.
12.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
Kausi 4. Jaksot 9-10.
12.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
Kausi 4. Jaksot 9-10.
12.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Täyttä elämää.
12.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
12.00: Outouksien talo.
13.00: Vanhasta unelmasta uuteen.
12.30 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
13.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
ma: Olli Jokinen.
ti: Tarja Turunen.
ke: Lukas Hradecky.
to: Suvi Riggs.
13.00 Rem­palla tuloja
13.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
13.00: Juustoleivät.
13.30: Uunittomat herkut.
13.30 Jaksa paremmin
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Herrasmiehiä ja vitsiniekkoja.
ti: Viisasten juomaa.
ke: Pitkä, tumma ja komea.
to: Kipinöitä kerrakseen.
pe: Tanssin taikaa. Opis­ke­li­ja Da­ni et­sii haus­kaa ja me­ne­vää miestä...
14.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
14.00: Viisasten juomaa.
15.00: Pitkä, tumma ja komea. Lo­ve Is­land UK -voit­ta­ja Am­ber Da­vies et­sii pit­kää, tum­maa ja ko­meaa miestä...
16.00: Kipinöitä kerrakseen. Art di­rec­tor Ja­mie saa tu­tus­tua turk­ki­lai­seen ruo­ka­kulttuuriin,..
14.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
14.00: Epäkäytännöllisestä ihanaksi.
15.00: Mira Luodin unelmien piha.
15
15.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: 26-vuo­tias Anet­te odot­taa seit­se­mät­tä lastaan,..
15.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
pe: Odo­tu­sai­ka­na Mii­sal­le selviää,..
15.55 Tulossa...
15.55 Tulossa...
15.55 Tulossa...
16.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ma: Esteettömyys.
ti: Vuoristoseudun lumo.
ke: Talo puiston laidalla.
to: Rakkaat muistot.
pe: Keittiö kellarissa. Jil­lian saa eteen­sä val­ta­van haasteen,..
16.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Saimaalla
Kau­si 1. (23')
Kausi 1. Jaksot 5-6.
17.00 An­nan her­kul­li­set leivonnaiset
ma: Juustoleivät.
ti: Uunittomat herkut.
17.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ke: Epäkäytännöllisestä ihanaksi.
to: Mira Luodin unelmien piha.
17.00 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Pikkumökki Whistlerissä.
17.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (22')
17.00: Aikuisten kodit.
17.30: Mukautuvat kodit.
17.00 Tulossa...
17.05 Unel­mien poi­kamiestyttö
Sydän avoinna. Rak­kau­den et­sin­tä jat­kuu Hol­lan­nis­sa, ja Han­na­hin on ai­ka päät­tää, kei­den mies­ten ko­ti­kau­pun­kei­hin hän ha­luaa mat­kus­taa. Se edel­lyt­tää tun­tei­den tun­nus­ta­mis­ta ja ki­pei­tä­kin pää­tök­siä. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (81')
17.30 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (23')
Kausi 1. Jaksot 9-10.
18
18.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Viisasten juomaa.
ti: Pitkä, tumma ja komea. Lo­ve Is­land UK -voit­ta­ja Am­ber Da­vies et­sii pitkää,..
ke: Kipinöitä kerrakseen. Art di­rec­tor Ja­mie saa tu­tus­tua turk­ki­lai­seen ruo­ka­kulttuuriin,..
to: Tanssin taikaa. Opis­ke­li­ja Da­ni et­sii haus­kaa ja me­ne­vää miestä...
pe: Lyhenteet levällään. Kol­me mies­tä val­mis­taa Joan­nal­le kol­men ruo­ka­la­jin illallisen...
18.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
18.00: Epäkäytännöllisestä ihanaksi.
19.00: Mira Luodin unelmien piha. Ka­ti tai­koo muu­sik­ko­pa­ris­kun­ta Mi­ra Luo­din ja Mi­kan rä­jäh­tä­neen mök­ki­pi­han upeak­si keitaaksi.
19.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Epäkäytännöllisestä ihanaksi.
ti: Mira Luodin unelmien piha.
19.00 Toi­sen­laiset äidit
Nora on yksinhuoltaja ja odottaa toista lastaan. Uu­den tu­lok­kaan isäs­tä ei ole täyt­tä varmuutta...
19.00 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Saimaalla
Kau­si 1. (23')
Kausi 1. Jaksot 5-6.
19.00 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Liian paksu perhoseksi.
19.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (22')
19.00: Aikuisten kodit.
19.30: Mukautuvat kodit.
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ma: Vuoristoseudun lumo.
ti: Talo puiston laidalla.
ke: Rakkaat muistot.
to: Keittiö kellarissa. Jil­lian saa eteen­sä val­ta­van haasteen,..
20.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Lapsuudenkoti vai luksuslukaali?
20.00 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Liian paksu perhoseksi. Tun­nol­li­sel­le An­na-Ma­ril­le kilt­teys on yh­tä suu­ri ongelma,..
20.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Lapsiperhe aikuisten kodissa. Ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma ta­lo on per­soonallinen,..
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Asema 19
Sanokaa hänen nimensä. Mie­le­no­soi­tus­ten var­jol­la mel­la­koi­vat nuo­ret sy­tyt­tä­vät tulipalon,..
21.00 Oran­ge Is the New Black
Var­ti­jat ko­ven­ta­vat ot­tei­ta pal­jas­taak­seen van­ki­lan sa­la­kau­pan. Suu­ri sa­lai­suus paljastuu.
21.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (22')
Kausi 2. Jaksot 3-4.
21.00 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Liian paksu perhoseksi.
21.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Lapsiperhe aikuisten kodissa.
21.00 A Family Man
Huip­pu­näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mäs­sä draa­mae­lo­ku­vas­sa rek­ry­toin­ti­fir­mas­sa työs­ken­te­le­vä uraoh­jus Da­ne Jen­sen (Ge­rard But­ler) pai­naa pit­kää päi­vää ta­voi­tel­les­saan ylen­nys­tä kei­no­ja kaih­ta­mat­ta. Hä­nen elä­män­sä kui­ten­kin mul­lis­tuu, kun hä­nen lap­sen­sa sai­ras­tuu vakavasti...
(Family Man, A 2016)
21.00 Just Go With It
Adam Sand­le­rin esit­tä­mä plas­tiik­ka­ki­rur­gi Dan­ny Mac­ca­bee on on­nis­tu­nut ko­ko ikän­sä ve­tä­mään nai­sia puo­leen­sa esit­tä­mäl­lä sur­keas­sa avio­lii­tos­sa riu­tu­vaa mies­tä. Kun Dan­ny ihas­tuu it­seään nuo­rem­paan nai­seen, kek­si­tys­tä avio­lii­tos­ta on tul­ta­va tot­ta, ja lo­pul­ta lää­kä­rin avus­ta­ja (Jen­ni­fer Anis­ton) suos­tuu vai­mon roo­liin. Pääo­sis­sa: Adam Sandler,..
(Just Go With It 2011)
21.55 Tulossa...
22.00 Jackie
Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
(Jackie 2016)
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.05 Liv D: Villit äidit
LIV D: Villit äidit.
22.05 Resident
Viimeinen mahdollisuus. Or­ga­no­fos­faat­ti­myr­ky­tys­ta­paus­ten mää­rä kasvaa,..
22.05 Liv D: Ra­kas­tuinkin naiseen
Liv D: Rakastuinkin naiseen.
22.15 Polttarittaret
Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wilson)..
(Bachelorette/USA 2012)
23.05 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
Kausi 9. Jaksot 9-10.
23.05 Unel­mien poi­kamiestyttö
Porua paljastelusta. Han­nah na­kui­lee treffeillä,..
23.15 Tulossa...
23.20 Kumman kaa
(He­li Su­te­la) (Min­na Kos­ke­la) Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
la: Akin farkut. Mel Gibson.
su: Tipatonta. Sutinaa.
00.00 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
Kausi 9. Jaksot 7-8.
00.05 Kumman kaa
(He­li Su­te­la) (Min­na Kos­ke­la) Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
0
00.20 Liv D: Villit äidit
00.25 Liv D: Ra­kas­tuinkin naiseen
01.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
Kausi 2. Jaksot 26-2.
01.05 Remp­pa vai muut­to Vancouver
00.55 Sink­kuillallinen
01.20 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
su: Talo puiston laidalla. Rakkaat muistot.
ma: Keittiö kellarissa. Lapsuudenkoti vai luksuslukaali?
02.00 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
Kausi 3. Jaksot 7-8.
02.05 Lätkävaimot
01.55 Remp­pa vai muut­to Vancouver
02.05 Häät sul­hasen tapaan
03.05 Häät sul­hasen tapaan
Modernia maalaisromantiikkaa.
02.50 Liv D: Villit äidit
3
03.00 Astral-TV
03.05 Astral-TV
03.20 Sink­kuillallinen
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
Kausi 9. Jaksot 7-8.
03.50 Astral-TV
04.05 Astral-TV
04.20 Astral-TV