Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
48 Au­toa­sen­ta­jas­ta luon­to­ku­vaa­jak­si 7. 18 ja 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Muumipappa tahtoo seikkailla. Kelluva teatteri.
su: Orpolapset. Juhannus.
08.50 Puuha-Pete
9
09.00 Hor­se­land - heppajengi
09.20 Al­vin ja pikkuoravat
09.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Og­gi ja torakat
Og­gi on lais­kan­puo­lei­nen kissa,..
10.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Suo­men kaunein koti
Persoonalliset loft-kodit.
10.30 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 1. Jaksot 21-24.
10.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
10.30 Kaap­paus keittiössä
Sokerihiiret. So­ke­ri­hii­ret. Pir­jon tei­ni-ikäi­set tyt­tä­ret naut­ti­vat ener­gia­juo­mia ja so­ke­riherkkuja...
11.00 For­mu­la 1: Ita­lian osakilpailu
Italia.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Maa­jus­sille morsian
Pikatreffit.
11.30 En­sit­ref­fit alttarilla
Häät osa 2. Nel­jäs­kin pa­ri as­te­lee avio­liit­toon ja juh­lat voi­vat al­kaa. On­nen­kyy­ne­leet virtaavat,..
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Gettomasa.
12.15 Pilanpäiten
12.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Ensimmäinen pudotus. En­sim­mäi­nen pu­do­tus. Kaik­ki pa­rit pää­se­vät to­dis­ta­maan tai­ton­sa tois­ta­mi­seen TTK-par­ke­til­la. Il­lan päät­teek­si peli kovenee,
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Grand De­signs - vuoden talo
Maaseudun rauhassa.
12.30 Jus­si-gaala 2021
Vuo­den 2020 par­haat ko­ti­mai­set elo­ku­vat ja nii­den te­ki­jät pal­ki­taan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä. Gaa­lail­las­sa näh­dään pu­nai­sen ma­ton täh­ti­lois­toa se­kä upeita asuja.
12.30 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
13.00 Mas­ked Singer Suomi
Varmaa tietoa. Kun Di­no, Per­ho­nen, Pe­to ja Fe­nix ot­ta­vat la­van haltuun,..
13.00 Kuuprinsessa
Kuuprinsessa. Fan­ta­sia­seik­kai­lu 13-vuo­tiaas­ta Ma­rias­ta, jo­ka jää­tyään or­vok­si muut­taa se­tän­sä luok­se sa­la­pe­räi­seen Moo­nac­re Ma­nor -kar­ta­noon, jo­ka kät­kee si­sään­sä lu­ke­mat­to­mia sa­laisuuksia...
Ohjaaja: Gabor Csupo, Britannia/Ranska 2008.
13.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Jättimäinen savimaja.
13.30 Grand De­signs - unelma-asunnot
Paljasta betonia.
13.30 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Sampo ja Minttu Kaulanen.
14.00 Mas­ked Sin­ger Suo­mi - Maskin takana
14.00 Kaap­paus keittiössä
Sokerihiiret. So­ke­ri­hii­ret. Pir­jon tei­ni-ikäi­set tyt­tä­ret naut­ti­vat ener­gia­juo­mia ja so­ke­riherkkuja...
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Sampo ja Minttu Kaulanen.
15.00 Maa­jus­sille morsian
Pikatreffit.
15.00 Suo­men kaunein koti
Persoonalliset loft-kodit.
15.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Häät osa 2. Nel­jäs­kin pa­ri as­te­lee avio­liit­toon ja juh­lat voi­vat alkaa...
15.00 Kaap­paus keittiössä
Sokerihiiret. So­kerihiiret...
15.05 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Kortteja ja kolikoita.
15.00 Kai­ken maail­man ennätykset
15.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Ensimmäinen pudotus. En­sim­mäi­nen pu­do­tus. Kaik­ki pa­rit pää­se­vät to­dis­ta­maan tai­ton­sa tois­ta­mi­seen TTK-par­ke­til­la. Il­lan päät­teek­si pe­li ko­ve­nee, kun yk­si pa­reis­ta jou­tuu jät­tä­mään parketin.
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Pu­touksen parhaat
Soijaa pukkaa! . Soi­jaa pukkaa!..
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Hoc­key Night Live
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Kai­ken maail­man ennätykset
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Posse
Pos­sen per­jan­tai-il­lat ovat jäl­leen haus­kan­pi­toa, pe­le­jä, mu­saa, sket­se­jä ja yl­lä­tyk­siä täyn­nä! Jas­ka, HP, Vii­vi, Aku, Jarp­pi, Ve­ro­ni­ca ja Kal­le ovat on­nel­li­nen pos­se, ja he ovat val­mii­na uu­teen kauteen!
17.30 Mas­ked Singer Suomi
Rakkauspusuja. Vii­mei­nen uu­si hah­mo­ne­lik­ko saa et­si­vät ra­kas­tu­maan ja haa­vei­le­maan pus­sai­lus­ta, se­kä ryh­ty­mään lakkoon,
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.30 Mas­ked Sin­ger Suo­mi - Maskin takana
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Päivän sää
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
19.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Tanssii ikonien kanssa. Il­taa sii­vit­tä­vät le­gen­daa­ri­set sä­ve­let, kun täh­ti­pa­rien tans­sien ins­pi­raa­tioi­na toi­mi­vat iko­ni­set täh­det ja bii­sit. Tans­si­jal­ka vi­pat­taa niin Ma­don­nan, Quee­nin kuin Hec­to­rin­kin tahtiin.
20.00 Maa­jus­sille morsian
Pikatreffit.
20.00 Suo­men kaunein koti
Persoonalliset loft-kodit.
20.00 Jus­si-gaala 2021
Vuo­den 2020 par­haat ko­ti­mai­set elo­ku­vat ja nii­den te­ki­jät pal­ki­taan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä. Gaa­lail­las­sa näh­dään pu­nai­sen ma­ton täh­ti­lois­toa se­kä upei­ta asu­ja. Gaa­lan juon­ta­vat Nii­na Lah­ti­nen ja Ch­ris­tof­fer Strandberg
20.00 Kaap­paus keittiössä
Sokerihiiret. So­ke­ri­hii­ret. Pir­jon tei­ni-ikäi­set tyt­tä­ret naut­ti­vat ener­gia­juo­mia ja so­ke­riherkkuja...
20.00 Posse
Pos­sen per­jan­tai-il­lat ovat jäl­leen haus­kan­pi­toa, pe­le­jä, mu­saa, sket­se­jä ja yl­lä­tyk­siä täyn­nä! Jas­ka, HP, Vii­vi, Aku, Jarp­pi, Ve­ro­ni­ca ja Kal­le ovat on­nel­linen posse,
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Rakkauspusuja. Vii­mei­nen uu­si hah­mo­ne­lik­ko saa et­si­vät ra­kas­tu­maan ja haa­vei­le­maan pus­sai­lus­ta, se­kä ryh­ty­mään lakkoon,
21
21.00 Mis­sä olit, kun ko­la­ri py­säyt­ti Kon­ginkankaalla?
21.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Häät osa 2. Nel­jäs­kin pa­ri as­te­lee avio­liit­toon ja juh­lat voi­vat al­kaa. On­nen­kyy­ne­leet virtaavat,..
21.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Gettomasa.
21.00 Mas­ked Sin­ger Suo­mi - Maskin takana
21.30 Ri­kos­paik­ka: True Crime Suomi
21.30 Kai­ken maail­man ennätykset
21.30 Onnela
Uudet naapurit. Met­te ha­luaa ulos ui­ma-altaan,..
21.30 Sun­nuntailounas
Äiti.
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
22.35 Rikospaikka
Uusi kausi alkaa!
22.35 Ter­mi­na­tor 3: Ko­neiden kapina
Terminator 3: Koneiden kapina. Vuo­si­kym­men on ku­lu­nut Ter­mi­na­tor 2:n ta­pah­tu­mis­ta ja John Con­nor jät­tää pii­lo­paikkansa...
22.35 Wal­lan­der: Kaipaus
Wallander: Kaipaus. Ys­ta­din lie­peil­tä löy­tyy nuo­ren nai­sen pa­loi­tel­tu ruu­mis. Kun käy il­mi, et­tä nai­nen oli pros­ti­tuoi­tu, tut­kin­ta kes­ki­te­tään pa­rit­ta­jak­si epäil­tyyn mie­heen. Wal­lan­der on eri mieltä,..
Ohjaus: Agneta Fagerström-Olsson, Ruotsi 2013
22.35 Aallonmurtaja
Pakkolunastus. Tuu­la yrit­tää neu­vo­tel­la Tik­ka­kos­ken jen­gil­le so­pi­muk­sen, jos­ta on vai­kea kieltäytyä.
22.55 Ri­kos­paik­ka: True Crime Suomi
23.05 Onnela
23.05 MTV3doc: 11.9. CIA vs. Bin Laden
11. 9. CIA vs. Bin Laden...
USA 2021.
23.05 Mis­sä olit, kun ko­la­ri py­säyt­ti Kon­ginkankaalla?
23.25 Kaap­paus keittiössä
Sokerihiiret. So­kerihiiret...
23.35 Posse
Tänä iltana Possen studio on täynnä!
23.35 Suo­men kaunein koti
23.35 Joo­nas Nordman Show
Blind Channel,..
0
00.20 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
00.30 En­sit­ref­fit alttarilla
00.30 Nyrkki
00.30 Ant­ti Hol­ma ja maastamuuttajat
01.00 Maa­jus­sille morsian
Pikatreffit.
00.55 Rikospaikka
01.05 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
01.25 Näe minut
Tunteet solmussa.
01.20 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
01.25 Pukumiehet
Suo­si­tun ame­rik­ka­lai­sen draa­ma­sar­jan mai­neik­kaas­sa la­ki­toi­mis­tos­sa Man­hat­ta­nil­la on ta­pah­tu­nut suu­ria muutoksia.
01.25 Pa­pa­raz­zin tunnustukset
02.05 Kotoisa
02.00 Mas­ked Singer Suomi
02.20 Jär­jen jättiläinen
02.20 Isän­maan puolesta
02.20 999: Mi­kä hätänä?
Naapurikiistoja.
02.30 Kuolen nauruun
02.55 Ota ra­hat ja juokse
03.00 Mas­ked Sin­ger Suo­mi - Maskin takana
3
03.15 999: Mi­kä hätänä?
03.20 Lää­kä­ris­sä: Lupa tappaa
03.15 Bäckström
Voiko kuolla kahdesti.
03.15 Kuolen nauruun
Bete noire. Gol­die ko­kee säi­kähdyksen,..
03.30 Teknavi
03.40 999: Mi­kä hätänä?
Mummo maassa.
03.50 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
04.10 Py­ramidihuijaus
04.15 999: Mi­kä hätänä?
la: Kiirettä pitää.
su: Muuntohuumeet.
04.25 Ota ra­hat ja juokse
04.25 Lää­kä­ris­sä: Lupa tappaa
04.35 Con­cor­de - turmalennolla
04.50 Vai­mot vaihtoon USA