Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Iso pamaus. Muumipappa tahtoo nuortua.
su: Muumipeikko tutustuu delfiiniin. Kultasiipinen feeniks.
08.50 Hor­se­land - heppajengi
9
09.05 Kesäterassi
Kausi 5. Jaksot 10-5.
09.10 Palomies Sami
09.20 Al­vin ja pikkuoravat
09.35 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hillenburg.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Il­lal­li­nen äidille
Sara Chafak. Sa­ra Cha­fak pyy­tää Ka­pe Ai­hi­sel­ta apua äi­tin­sä yl­lät­tämisessä...
10.35 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 For­mu­la 1: Iso-Bri­tan­nian osakilpailu
Britannia.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Persoonalliset mökit. Hanna,..
11.00 Kokkisota
Johanna Rusanen ja Janina Frey.
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Makujen metsästys.
12.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Jälkiruoat.
12.15 Pilanpäiten
12.30 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Fiksua ja terveellistä.
12.30 Il­lal­li­nen äidille
Sara Chafak.
12.30 Kaap­paus keittiössä
to: Keittiödiktaattori.
pe: Harmaata ruokaa.
13.00 Villi tusina
Villi tusina. Ba­ke­rin 12 -hen­ki­nen per­he muut­taa pik­ku­kau­pun­gis­ta suu­rem­paan, kun isä Tom Ba­ker saa unel­ma­työn jal­ka­pal­lo­jouk­kueen val­men­ta­ja­na. Kun per­heen äi­ti läh­tee mark­ki­noi­maan keit­tokirjaansa,
USA 2003.
13.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Täydellinen ilta. Tä­nään yl­lä­tys­ten­tuo­liin jän­nit­tä­mään is­tu­vat Min­ka Kuus­to­nen, Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Jan­ne Aho­nen, Ki­ti Kokkonen,
13.30 Mas­terChef 2020
ma: Armoton kello.
ti: Painekattila. Le­gen­daa­ri­nen Mys­tee­ri­box-teh­tä­vä nos­taa tun­teet pintaan...
ke: Huippuannos kananmunasta? . Kil­pai­li­joi­den luo­vuus tes­ta­taan pi­ka­teh­tävässä...
to: Rikkinäinen puhelin. Kil­pai­li­joil­la on edes­sä jouk­kueviesti,..
pe: Kalanpäitä. Mys­tee­ri­bo­xis­ta pal­jas­tuu hä­vik­kiaineksia,..
14.30 Tut­tu Juttu Show
Kal­le Lam­berg ja Ma­ria Mat­tel­mä­ki se­kä Hei­di ja Ol­li-Pek­ka Kinnunen...
14.30 Selviytyjät
Ansionsa mukaan. Yh­dis­ty­neen hei­mon liit­to­lais­suh­teet jou­tu­vat koetukselle,..
14.30 Il­lal­li­nen äidille
Sara Chafak.
14.30 Tut­tu Juttu Show
Elina ja Ilkka Kanerva sekä Saara ja Vesa Ylisaari.
14.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Makujen metsästys.
14.30 Koiralle koti
Chester.
15
15.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Ankkamaista taikuutta.
15.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
15.00: Hyvää yötä, Mr. Bean.
15.30: Tukka Lontoon tyyliin, Mr. Bean.
15.30 Suo­men surkein kuski
ma: Autolätkä.
ti: Mökkitie. Sur­keim­mat kus­kit ki­saa­vat met­sätiellä,..
ke: Muuttuva rata.
to: Ritariässät. Kus­kit näyt­tä­vät tai­ton­sa KITT-kään­nöksessä,..
pe: Surkeimmista surkein.
16.00 Koiralle koti
Sammy.
16.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Greens­haw'n kartano
Nei­ti Marp­le aut­taa nuor­ta äi­tiä saa­maan tur­va­pai­kan ja työn kar­ta­nos­sa, jos­sa al­kaa ta­pah­tua ou­to­ja. Kum­mit­te­lee­ko siel­lä, ja oli­ko kuo­le­maan joh­ta­nut on­net­to­muus pelk­kä ta­pa­tur­ma? Pääo­sis­sa: Ju­lia Mc­Ken­zie, Kim­ber­ly Ni­xon, Bob­by Smalld­rid­ge, Mar­tin Comps­ton, Fiona Shaw,
Ohjaus: Sarah Harding, UK 2013
16.30 Kesäterassi
Kausi 5. Jaksot 10-5.
16.30 Super-Jahti
Su­per-Jah­ti juh­lii kau­den vii­meis­tä jak­soa en­nä­tyk­sel­li­sen ko­vil­la tar­jouk­sil­la. Bull Men­tu­la ai­koo käyt­tää voit­to­ra­hat virkistykseen.
17.00 Täy­dellinen kesä
Nor­ja­lai­ses­sa ko­me­dia­sar­jas­sa ta­voi­tel­laan täy­del­lis­tä ke­säi­dyl­liä per­heen ja su­vun kans­sa tai heis­tä huolimatta.
Kausi 5. Jaksot 6-10. (kausi loppuu)
17.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
17.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Täydellinen ilta. Tä­nään yl­lä­tys­ten­tuo­liin jän­nit­tä­mään is­tu­vat Min­ka Kuus­to­nen, Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Jan­ne Aho­nen, Ki­ti Kok­ko­nen, Tuu­re Kil­pe­läi­nen, Si­pe San­ta­puk­ki ja Ma­nuela Bosco.
18
18.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
ma: Polttarihuumaa. Pirullinen pelastaja.
ti: Häähumua. Myrkkyä suoneen.
ke: Vanessa on naamat. Äidin huoli.
to: Salat julki. Dawn järkyttyy,.. Lupauksia.
pe: Piippua tuijottamassa. Ei rikettä.
18.00 Amazing Race
Mistä tunnet sä ystävän. Kun kil­pai­lu siir­tyy ku­van­kau­nii­seen Sveitsiin,..
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Pilanpäiten
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Kesäterassi
ma: Sami Yaffa ja Roope Salminen.
ti: Tommi Korpela,..
ke: Mauri Kunnas ja Jukka Haapalainen.
to: Shirly Karvinen ja Viki & Köpi.
pe: Anna-Maija Tuokko ja Markus Selin.
19.30 Täy­dellinen kesä
la: Vesiskootteri.
su: Kesäparatiisi.
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Persoonalliset mökit. Hanna,..
20.00 Il­lal­li­nen äidille
Sara Chafak. Sa­ra Cha­fak pyy­tää Ka­pe Ai­hi­sel­ta apua äi­tin­sä yl­lät­tämisessä...
20.00 Su­pernanny Suomi
Vähemmän on enemmän.
20.00 Kokkisota
Johanna Rusanen ja Janina Frey.
20.00 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
20.00: Leveyssuuntainen läpikäynti.
21.00: Heimojen rajat hämärtyvät, osa 1.
20.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
20.00: Hyvää yötä, Mr. Bean.
20.30: Tukka Lontoon tyyliin, Mr. Bean. Par­tu­ri on ko­vin kiireinen,..
20.00 Agat­ha Ch­ristie: Ikiyö
Nei­ti Marp­len ta­paa­ma nuo­ri mies haa­vei­lee ra­ken­ta­van­sa ark­ki­teh­tiys­tä­vän­sä suun­nit­te­le­man mo­der­nin ta­lon ton­til­le, jo­ka mus­ta­lais­ten mu­kaan on ki­rot­tu. Va­rak­kaan mor­sia­men an­sios­ta unel­ma saat­taa to­teu­tua, mut­ta kai­ken yl­lä lei­juu uh­kaa­va pil­vi. Pääo­sis­sa: Ju­lia MzKenzie,
Ohjaus: David Moore, UK 2013
21
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Opettajien suosikit.
21.00 Super-Jahti
Su­per-Jah­ti juh­lii kau­den vii­meis­tä jak­soa en­nä­tyk­sel­li­sen ko­vil­la tar­jouksilla...
21.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Makujen metsästys.
21.00 Kotoisa
Ylellinen lounge. Ylel­li­nen loun­ge. Hel­sin­gis­sä si­jait­se­van oma­ko­ti­ta­lon ala­ker­ta ko­kee suu­ren muutoksen,
21.00 Amazing Race
Mistä tunnet sä ystävän. Kun kil­pai­lu siir­tyy ku­van­kau­nii­seen Sveitsiin,..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Mur­ha Hel­singörissä
Piiri pieni pyörii, osa 2. Mar­tin on te­hohoidossa,..
22.35 NCIS: New Orleans
Monoliitti.
22.35 Her­cu­le Poi­rot: Ai­ka­tau­lu­kon arvoitus
Mur­haa­ja vih­jaa jälleen,..
22.35 Mis­sä olit, kun Ts­her­no­by­lis­sä räjähti?
22.35 X-Men: Days of Future Past
X-Men: Days of Future Past. Wol­ve­ri­ne mat­kus­taa ajas­sa taak­se­päin es­tääk­seen ta­pah­tu­man, jo­ka voi mer­ki­tä ko­ko ih­mis­kun­nan lop­pua. (132') Pääo­sis­sa: Pat­rick Ste­wart, Ian Mc­Kel­len, Hugh Jackman.
Ohjaus: Bryan Singer, USA 2014.
22.35 Wal­lan­der: Peitenimi
Wallander: Peitenimi. Met­säs­tä löy­tyy hy­lät­ty kuor­ma-au­to, jon­ka pe­räs­sä ole­va kont­ti on täyn­nä kuol­lei­ta ih­mi­siä. Ai­noa elos­sa ole­va on pie­ni vau­va. Vai­na­jil­la ei ole hen­ki­lö­papereita,..
Ohjaaja: Anders Engström, Ruotsi 2006
22.35 Super-Jahti
Su­per-Jah­ti juh­lii kau­den vii­meis­tä jak­soa en­nä­tyk­sel­li­sen ko­vil­la tar­jouksilla...
23.05 ESPN do­ku­ment­ti: Vi­deo­tar­kis­tusten maailma
23.35 Super-Jahti
Jahti on nyt Super-Jahti!
23.30 Rou­va Ministeri
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sar­ja, jo­ka liik­kuu po­li­tii­kan ja kan­sain­vä­lis­ten suh­tei­den jän­nit­tä­väs­sä maail­mas­sa. Pääo­sas­sa Tea Leoni.
23.35 Top Gear
23.55 Kotoisa
0
00.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
00.25 Il­lal­li­nen äidille
00.30 Po­mo piilossa UK
00.25 Mur­ha Hel­singörissä
Piiri pieni pyörii, osa 2.
00.40 Elo­ku­vat­rai­le­ri: Luok­ka­ko­kous 3 - sinkkuristeily
00.50 999: Mi­kä hätänä?
00.45 Po­mo piilossa UK
Pakettien perässä.
01.05 Rikospaikka
01.25 999: Mi­kä hätänä?
01.30 999: Mi­kä hätänä?
01.20 Her­cu­le Poi­rot: Ai­ka­tau­lu­kon arvoitus
01.45 Suo­men surkein kuski
01.45 Joo­nas Nordman Show
Ismo Leikola,..
02.20 Suo­men surkein kuski
Kausi 7. Jaksot 6-7.
02.05 AVA Ri­kosputki: Bull
02.25 Suo­men surkein kuski
02.15 Bullets
Syntymäpäivä.
02.40 Re­mon­tilla rahoiksi
Yksiöiden ja autotallien paljastus.
02.40 999: Mi­kä hätänä?
Väkivaltarikokset.
3
03.10 Re­mon­tilla rahoiksi
03.05 Re­mon­tilla rahoiksi
03.00 The Litt­le Drummer Girl
03.20 Re­mon­tilla rahoiksi
03.10 NCIS: New Orleans
03.35 Ota ra­hat ja juokse
03.50 Tut­tu Juttu Show
03.45 Tut­tu Juttu Show
03.45 Suo­men surkein kuski
03.55 Olet mitä syöt
03.55 Olet mitä syöt
04.05 Fi­tis­tä fä­tik­si ja takaisin
04.20 Olet mitä syöt
Kasarisyndroooma.