Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.15 Aamusää
06.25 Huomenta Suomi
6. 45 Nuo­ret tent­ta­si­vat kan­sa­ne­dus­ta­jia - mi­tä irtosi? 7...
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
07.55 Puuha-Pete
08.05 Palomies Sami
08.15 Ik­ku-Pikku Ritari
08.30 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.55 Huomenta Suomi
9
10.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
10.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
12
12.00 Sun­nuntailounas
12.00 Teknavi
12.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
12.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Mu­siik­kiyl­lä­tyk­sen saa jal­ka­pal­loi­li­ja, jo­ka tu­li kuu­lui­sak­si ne­nä­maalistaan,..
12.00 Mas­terChef Suomi
Ko­ti­ko­kit lai­te­taan to­del­li­seen st­res­si­tes­tiin ja kil­pai­lu kovenee...
12.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
El­lu G ja Ans­ku Bergst­röm kut­su­vat Ma­rian luok­seen yökylään...
12.30 Maa­jus­sille morsian
Maa­jus­sil­le mor­siamen 16...
12.30 Muo­din huipulle
12.30 Kuok­ka­vieras Kataja
Jan­ne Kataja,..
12.30 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
13.00 Elokuva: Ho­tel Transylvania
Dra­cu­la pi­tää Tran­sil­va­nias­sa suo­sit­tua ho­tel­lia hir­viöil­le, jot­ka ha­lua­vat vält­tää ih­mi­siä. Kun hä­nen ra­kas tyt­tä­ren­sä Ma­vis täyt­tää 118 vuotta,..
13.00 Muo­din huipulle
Se­mi­fi­naa­lis­sa suun­nit­te­li­joi­den teh­tä­vä­nä on suun­ni­tel­la ja val­mis­taa gaa­la-asu pu­nai­sel­le matolle...
13.30 Lo­ve in the Flesh
13.30 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
On­gel­mat tak­la­taan si­tä mu­kaa kun nii­tä tulee...
13.30 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
13.30 Ota ra­hat ja juokse
Ina & Roni...
13.30 Unel­ma-asun­to Espanjassa
14.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
On­gel­mat tak­la­taan si­tä mu­kaa kun nii­tä tulee...
15
15.00 Ota ra­hat ja juokse
Ina & Roni...
15.00 Kämppikset
Rai­mo lap­sen­lap­si­neen saa ku­kin ta­hoil­laan ro­mant­ti­sen oi­valluksen...
15.00 Mas­terChef Suomi
Ko­ti­ko­kit lai­te­taan to­del­li­seen st­res­si­tes­tiin ja kil­pai­lu kovenee...
15.00 Bachelor Suomi
Bac­he­lo­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan pa­ko­huo­nepelissä...
15.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
15.00 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
15.30 Jus­si-gaala 2023
Elo­ku­van ta­ri­na on il­lan tee­ma­na, kun Jus­si-gaa­las­sa juh­lis­te­taan ja pal­ki­taan vuo­den 2022 ko­ti­mai­sia elo­ku­via ja elo­ku­van­te­ki­jöi­tä suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Kaa­pe­li­teh­taal­la Hel­sin­gis­sä. Gaa­lan juon­taa näyt­te­li­jä Pekka Strang.
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kai­ken maail­man ennätykset
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Unel­ma-asun­to Espanjassa
Hel­sin­ki­läi­set kam­paa­moy­rit­tä­jät Mart­ti ja Re­né saa­pu­vat ikui­sen ke­sän pe­räs­sä Au­rin­ko­rannikolle...
16.58 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Mu­siik­kiyl­lä­tyk­sen saa jal­ka­pal­loi­li­ja, jo­ka tu­li kuu­lui­sak­si ne­nä­maa­lis­taan, Suo­men isoin rea­li­ty­täh­ti se­kä her­ra Tavastia,
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Suurmestari
Kil­pai­li­joi­den luo­vuus vä­hin­tään­kin kuk­kii, mut­ta mi­kä on lo­pul­ta sö­pön kar­vai­sen pik­ku-tuo­ma­rin suo­sik­ki? Vie­rai­lijana Erin.
18.05 Vaa­lei­hin Tom­mo­lan kans­sa - Petteri Orpo
18.05 Vaa­lei­hin Tom­mo­lan kans­sa - Maria Ohisalo
18.05 Vaa­lei­hin Tom­mo­lan kans­sa - Riikka Purra
18.05 Vaa­lei­hin Tom­mo­lan kans­sa - An­na-Ma­ja Henriksson
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Jus­si-gaala 2023
Elo­ku­van ta­ri­na on il­lan tee­ma­na, kun Jus­si-gaa­las­sa juh­lis­te­taan ja pal­ki­taan vuo­den 2022 ko­ti­mai­sia elo­ku­via ja elo­ku­van­te­ki­jöi­tä suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Kaa­pe­li­teh­taal­la Hel­sin­gis­sä. Gaa­lan juon­taa näyt­te­li­jä Pekka Strang.
19.30 Sun­nuntailounas
Ee­vi päät­tää koh­da­ta äitinsä,..
19.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Lau­lu rak­kau­del­le -oh­jel­man pää­tös­jak­soon on koot­tu kau­den mie­leen­pai­nu­vim­pia esi­tyk­siä ja kir­sik­ka­na ka­kun pääl­lä lu­vas­sa on vie­lä yk­si en­nen­nä­ke­mä­tön mu­siik­kiyllätys.
20.00 Kuok­ka­vieras Kataja
Uu­si kau­si al­kaa! Jan­ne Ka­ta­ja, ku­vaa­ja Han­nu Pyyh­tiä ja ää­nit­tä­jä Sa­mi Au­ru kuok­ki­vat Poh­janmaalla...
20.00 Mas­terChef Suomi
Ko­ti­ko­kit lai­te­taan to­del­li­seen st­res­si­tes­tiin ja kil­pai­lu kovenee...
20.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
20.00 Muo­din huipulle
Se­mi­fi­naa­lis­sa suun­nit­te­li­joi­den teh­tä­vä­nä on suun­ni­tel­la ja val­mis­taa gaa­la-asu pu­nai­sel­le matolle...
20.00 Suurmestari
Kil­pai­li­joi­den luo­vuus vä­hin­tään­kin kuk­kii, mut­ta mi­kä on lo­pul­ta sö­pön kar­vai­sen pik­ku-tuo­ma­rin suo­sik­ki? Vie­rai­lijana Erin.
21
21.00 Kämppikset
Rai­mo lap­sen­lap­si­neen saa ku­kin ta­hoil­laan ro­mant­ti­sen oi­val­luk­sen. Han­ne pa­ke­nee poliisia,
21.00 Bachelor Suomi
Bac­he­lo­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan pa­ko­huo­nepelissä...
21.00 Asian ytimessä
Asian yti­mes­sä pa­ke­toi vii­kon tär­keim­mät pu­heenaiheet,..
21.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
El­lu G ja Ans­ku Bergst­röm kut­su­vat Ma­rian luok­seen yökylään...
21.00 Kuutamolla
. Ok­sen­si­ko jo­ku pre­si­den­tin kans­sa? Ku­ka löi puu­kol­la ys­tä­vään­sä? Jan­ne Ka­ta­jan vie­rai­na Jaak­ko Parkkali,
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
For­maat­ti kes­tää iso­ja­kin muu­tok­sia! Tuo­leil­la: Jen­ni Pääs­ky­saa­ri, Mii­ka Nousiainen,
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 MM-ral­lin huip­pu­het­ket: Meksiko
22.35 Vaa­lei­hin Tom­mo­lan kans­sa - Maria Ohisalo
22.35 Rikospaikka
22.35 Elokuva: Batman
DC Co­mic­sin suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va toi­min­ta­seik­kai­lu trau­ma­ti­soi­tu­nees­ta mil­jo­nää­ris­tä Bru­ce Way­nes­ta, jo­ka ri­kol­lis­ten uha­tes­sa muut­tuu Got­ha­min kau­pun­kia suo­je­le­vak­si su­per­sankariksi...
22.35 Elokuva: Wal­lan­der: Todistaja
Syyt­tä­jä Ka­ta­ri­na Ahl­sell on ko­van pai­kan edes­sä, kun Ys­ta­dis­sa al­kaa oi­keu­den­käyn­ti ih­mis­kau­pas­ta syy­tet­tyä lii­ke­mies­tä vastaan...
22.35 Teknavi
23.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
On­gel­mat tak­la­taan si­tä mu­kaa kun nii­tä tulee...
22.55 Vaa­lei­hin Tom­mo­lan kans­sa - An­na-Ma­ja Henriksson
23.05 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
23.20 Vaa­lei­hin Tom­mo­lan kans­sa - Riikka Purra
23.20 Asian ytimessä
Asian yti­mes­sä pa­ke­toi vii­kon tär­keim­mät pu­heenaiheet,..
23.35 Vaa­lei­hin Tom­mo­lan kans­sa - Petteri Orpo
23.45 Harjunpää
0
00.00 Em­ma Wil­lis: Syntymän ihme
00.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
00.00 Kuutamolla
. Ok­sen­si­ko jo­ku pre­si­den­tin kanssa?..
00.20 Mas­terChef Suomi
00.30 Metsästäjät
Poh­jois-Ruot­siin si­joit­tu­va ruot­sa­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja, jos­sa en­ti­nen po­lii­si jou­tuu koh­taa­maan men­neisyytensä.
00.40 Bachelor Suomi
01.00 Uu­si elä­mä etelässä
00.55 Muo­din huipulle
01.15 Unel­ma-asun­to Espanjassa
01.10 Rikospaikka
01.25 Muo­din huipulle
01.35 Uu­si elä­mä etelässä
01.55 Aarrepaja UK
01.55 Teknavi
01.50 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
02.10 Uu­si elä­mä etelässä
02.25 Uu­si elä­mä etelässä
02.30 Mur­ha Hel­singörissä
Au­tos­ta löy­tyy kuol­lut nainen,..
02.25 Karkurit
02.30 Kova laki
Mur­ha­tut­kin­ta joh­taa net­ti­ro­mans­sin ja hui­ja­rin jäljille...
02.55 Re­monttipiiskuri
02.50 Myy­tin­mur­ta­jat: Sii­näpä pulma!
3
03.05 Mur­ha Hel­singörissä
03.20 Aarrepaja UK
03.20 Kuok­ka­vieras Kataja
03.30 Maail­man kar­meim­mat aviomiehet
03.50 Wayne
03.45 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
04.05 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
04.20 Lo­ve in the Flesh
04.15 Myy­tin­mur­ta­jat: Sii­näpä pulma!
04.35 Suur­mes­ta­ri UK: Cham­pion of Champions
04.30 Aarrepaja UK
04.45 Wayne
05.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella