Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
45 Ti­lan­ne ki­ris­tyy - mi­tä Ve­nä­jä Uk­rai­nal­ta haluaa? 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.55 Aamusää
08.00 Mim­mit musapatti
Kausi 1. Jaksot 11-13.
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.00: Trooppiset taikasiemenet.
08.25: Viidakko.
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.00: Eläintarhan eläimet.
08.25: Muumipappa tahtoo seikkailla.
08.50 Myy­rän seikkailut
08.55 Winx-klubi
08.56 Myy­rän seikkailut
9
09.05 Kuin­ka Myy­rä sai housut
09.00 Winx-klubi
Lynfean vihreä sydän.
09.20 Myy­rän seikkailut
09.20 Luc­ky Lu­ken uu­det seikkailut
09.30 Emmerdale
09.30 Luc­ky Lu­ken uu­det seikkailut
09.45 Vii­da­kon veijarit
10.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Joulukodit
Joulun taikaa Pohjois-Suomessa.
10.30 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 2. Jaksot 29-32.
10.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
10.30 Ja­mien ja Jim­myn jouluerikoinen
11.00 For­mu­la 1: Sau­di-Ara­bian osakilpailu
Saudi-Arabia.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Aarrepaja
Ompelukonepöydän uusi elämä.
11.40 Pilanpäiten
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
11.55 A Dog's Purpose
A Dog's Purpose. Bai­ley-koi­ra eh­tii elää mon­ta elä­mää eri vuo­si­kym­me­nil­lä et­sies­sään ole­mas­sao­lon­sa tar­koi­tus­ta. Et­han-po­jan kans­sa syn­tyy vah­va si­de, jo­ka kes­tää krii­sit­kin. Pääo­sis­sa: Josh Gad, Den­nis Quaid, K. J. Apa, Ju­liet Rylance,
Ohjaaja: Lasse Hallström, USA 2017.
12.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la - mi­tä heil­le kuuluu nyt?
12
12.15 Pilanpäiten
12.30 Grand De­signs - Unel­mien kotikatu
Kokeilevaa ja kätevää.
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Kuluttaja on kuningas.
12.30 Kai­ken maail­man ennätykset
13.00 Ta­lent Suo­mi: Parhaat hetket
Talentin parhaat hetket. Muis­tat­ko al­pak­ka-agi­li­tyn tai pe­ru­nan­soittajan?..
13.00 Ga­me of Games Suomi
Aku Hir­vi­nie­mi ja Jan­ne Ka­ta­jat kis­ko­vat ih­mi­siä roik­ku­maan katosta,..
13.00 Tolpalla
Me­ne­väl­lä pu­hal­taa uu­det tuu­let, kun fir­maan tu­lee sa­ta­kun­ta uut­ta sähköautoa...
13.30 Kai­ken maail­man ennätykset
13.30 Lauma
13.30 Tolpalla
Me­ne­väl­lä pu­hal­taa uu­det tuulet,..
14.00 Ta­lent Suo­mi: Parhaat hetket
Talentin parhaat hetket. Muis­tat­ko al­pak­ka-agi­li­tyn tai pe­ru­nan­soittajan?..
14.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 Jäi­nen pla­neet­ta: Hei­koilla jäillä
Huip­pu­vuo­ril­la At­ten­bo­rough selvittää,..
14.30 St­rong­man Cham­pions League
Voimamiesten 105kg ja 90kg MM-kilpailu Kokkola, päivä 2.
15
15.00 Kai­ken maail­man ennätykset
15.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Joulukodit
Joulun taikaa Pohjois-Suomessa.
15.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la - mi­tä heil­le kuuluu nyt?
15.00 Aarrepaja
Ompelukonepöydän uusi elämä.
15.28 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
15.25 Jäi­nen pla­neet­ta: Eeppinen matka
Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan na­pa-aluei­den eläi­miä eri vuo­denaikoina...
15.30 Suurmestari
15.30: Yllätä Pilvi.
16.30: Estä keiloja kaatumasta. Es­tä kei­lo­ja kaa­tu­mas­ta. Ki­ti muis­taa fy­siikan lait,..
15.30 En­sit­ref­fit alttarilla
Suurten kysymysten äärellä.
15.30 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
Suupielet ylöspäin.
16.00 Sa­la­tut elämät
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Hoc­key Night Live
16.35 Suo­men kau­nein ko­ti: Joulukodit
Joulun taikaa Pohjois-Suomessa.
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Teknavi
Markku Alénin maastotestissä Ivecon Daily 4x4.
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Sa­la­tut elämät
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Aarrepaja
Ompelukonepöydän uusi elämä. Muu­sik­ko Et­tan su­vus­sa on kul­ke­nut pit­kään Sin­ger-om­pe­lu­ko­ne pöytineen...
17.30 Ga­me of Games Suomi
Kil­pai­li­jat koh­taa­vat il­lan jak­sos­sa muun muas­sa ham­mas­tah­naa syl­ke­vän tuu­ban, rik­ki­näi­sen pu­he­li­men se­kä jät­ti­läis­pa­la­pe­lin. Ko­ko jak­son voit­ta­ja pää­see koet­te­le­maan tai­to­jaan Julk­kisruletissa.
17.55 Uutiset
18
18.00 Kau­niit ja rohkeat
18.00 Päivän sää
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
ti: Cain ja Moi­ra jää­vät luk­ko­jen taakse,..
ke: Muistot heräävät.
to: Vääriä varoitusmerkkejä.
pe: Amorin ohinuolet. Ley­la us­koo Gab­byn puheita,..
18.30 For­mu­la 1 Paalupaikka
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.16 Tulosruutu
19.15 Päivän sää
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 F1 Extra
19.25 Uu­no Tur­ha­pu­ro - Suo­men ta­sa­val­lan her­ra presidentti
Uuno Turhapuro - Suomen tasavallan herra presidentti. Kun Uu­nos­ta on tul­lut pre­si­dent­ti, hän­tä al­kaa vai­va­ta, mik­sei hä­nes­tä voi tul­la Suo­men ku­nin­gas­ta. Niin, miksi ei?..
19.25 Sa­la­tut elämät
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
19.30 Ga­me of Games Suomi
Kil­pai­li­jat koh­taa­vat il­lan jak­sos­sa muun muas­sa ham­mas­tah­naa syl­ke­vän tuu­ban, rik­ki­näi­sen pu­he­li­men se­kä jät­ti­läis­pa­la­pe­lin. Ko­ko jak­son voit­ta­ja pää­see koet­te­le­maan tai­to­jaan Julk­kisruletissa.
19.30 Jark­ko Tam­mi­nen Show - Li­venä lavalla
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Joulukodit
Joulun taikaa Pohjois-Suomessa.
20.00 Tolpalla
Me­ne­väl­lä pu­hal­taa uu­det tuu­let, kun fir­maan tu­lee sa­ta­kun­ta uut­ta sähköautoa...
20.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la - mi­tä heil­le kuuluu nyt?
20.00 Teräsleidit
Teräsleidit. 75-vuo­tias In­ke­ri on lyö­nyt mies­tään Ta­pio­ta pais­tin­pan­nul­la pää­hän ja suun­nit­te­lee tä­män hau­taa­mis­ta puu­tar­haan. Lop­pue­lä­män mit­tai­nen van­keus odot­taa, mut­ta en­nen si­tä oli­si vie­lä het­ki ai­kaa elää ¿ vihdoin.
Ohjaus: Pamela Tola, Suomi 2020.
20.00 Jou­lu­Mie­lel­le-hy­vän­te­ke­väi­syyskonsertti
Las­tenk­li­ni­koi­den Kum­mien tun­nel­mal­li­ses­sa jou­lu­kon­ser­tis­sa pien­ten po­ti­lai­den asial­la esiin­ty­vät mm. Walt­te­ri To­rik­ka, Ha­loo Hel­sin­ki! , Ar­ja Ko­ri­se­va, Su­vi Te­räs­nis­ka, Pe­pe Will­berg ja Mik­ko Lep­pi­lam­pi. Tu­le mu­kaan! Il­lan juon­ta­vat Mar­ja Hin­tik­ka ja Jaak­ko Loikkanen.
21
21.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la - mi­tä heil­le kuuluu nyt?
21.00 Kirp­piksen Kingi
Kirp­pik­sen Kin­gi on Jarp­pi Lep­pä­län juon­ta­ma kil­pai­lureality,..
21.00 Aarrepaja
Ompelukonepöydän uusi elämä.
21.00 Super-Jahti
Mikko Töyssy. Näyt­te­li­jä Mik­ko Töys­sy us­kal­tau­tuu ko­kei­le­maan tie­to­ta­soaan jah­taa­jia vas­taan. `Tö­kä¿ pal­jas­tuu ris­kinottajaksi.
21.15 Jark­ko Tam­mi­nen Show - Li­venä lavalla
21.50 Best of Posse
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.20 Päivän sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.30 ESPN do­ku­ment­ti: Bal­timoren pojat
Baltimoren pojat. 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­la Bal­ti­mo­ren kau­pun­ki oli suu­ren huu­meon­gel­man keskellä...
22.30 Tulosruutu
22.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
22.35 Rikospaikka
22.35 Formulasirkus
22.35 F1 Extra
22.35 For­mu­la 1 koos­te:: Abu Dha­bin osakilpailu
Abu Dhabi.
22.45 Live by Night
Live by Night. Bos­ton 1920-luvulla...
Ohjaaja: Ben Affleck, USA 2016.
22.45 Wal­lander: Pappi
Wallander: Pappi. Pap­pi Hen­ri Nordst­röm löy­tyy am­mut­tu­na ret­kei­ly­ma­jan ul­ko­puo­lel­ta Ys­ta­dis­sa. Te­ko vai­kut­taa kyl­mä­ve­ri­sel­tä te­loi­tu­sy­ri­tykseltä...
Ohjaaja: Henrik Georgsson, Ruotsi 2009
23.05 Tolpalla
Sarja alkaa!
23.05 Aarrepaja
Ompelukonepöydän uusi elämä.
23.20 Karkurit
Rotusota.
23.35 Ga­me of Games Suomi
Kil­pai­li­jat koh­taa­vat il­lan jak­sos­sa muun muas­sa ham­mas­tah­naa syl­ke­vän tuuban,..
0
00.05 Lauma
00.05 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la - mi­tä heil­le kuuluu nyt?
00.05 Teknavi
00.20 Bull
00.35 Pert­tu - teh­tä­vä Kiinassa
00.35 Killing Eve
Näkyillään.
01.10 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
01.05 Jahti
01.05 Selviytyjät
Ame­rik­ka­lai­nen rea­litysarja,..
01.05: Petokset paljastuvat.
02.05: Heimot uusiksi.
01.20 Luokkajuhlat
Kape Aihinen ja Juha Perälä.
01.25 Rikospaikka
01.35 Nel­jän täh­den illallinen
01.35 Hamilton
Jan Guil­loun me­nes­tys­kir­joi­hin pe­rus­tu­va ruot­sa­lai­nen trillerisarja.
Kausi 1. Jaksot 3-4.
02.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
02.10 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
02.10 Fort Boyard Suomi
Voimat loppu. Vio­le­tis­sa jouk­kuees­sa ki­saa Emi­lia Nyström,..
02.30 Jahti
02.55 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
02.50 Vai­mot vaih­toon Uusi-Seelanti
3
03.05 ESPN do­ku­ment­ti: Bal­timoren pojat
Baltimoren pojat.
03.15 Vai­mot vaihtoon USA
03.30 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
03.35 Ame­ri­can Horror Story
Ilmestyskirja. Sitten...
03.40 Nel­jän täh­den illallinen
03.55 Amazing Race
Kylmää kyytiä ja märkää menoa.
03.50 Super-Jahti
04.10 En­sit­ref­fit lennolla
04.45 Amazing Race
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 31. Jaksot 5-7.
04.30 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Luonnonvoimien armoilla.
04.40 Killing Eve
04.55 Teknavi