Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
6
06.00 Aamusää
06.10 olo.fit
06.15 Aamusää
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
48 Suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­lo­ma­koh­teet ko­ro­nan jäl­keen 7. 18 & 7...
06.25 Uutisaamu
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.50 Aamusää
08.00 Kuin­ka Myy­rä sai housut
08.00 Puuha-Pete
08.15 Muu­mi­laak­son tarinoita
Kausi 3. Jaksot 14-15.
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Vampyyri hukassa. Hirmuinen Pikku Myy.
su: Hemulitädin vierailu. Muumipeikko saa kultaisen hännän.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.00 Mansikka Marja
09.10 Emmerdale
09.20 Palomies Sami
09.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.35 Paa­vo Pesusieni
Kausi 8. Jaksot 4-5.
10.05 Sukuni salat
Maria Guzenina. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Ma­ria Gu­ze­ni­na ha­luaa tietää,..
10.05 Kokkisota
Tuukka Kotti ja Elina Gustafsson.
10.05 Selviytyjät
Ja jäljellä oli kuusi.
10.05 Selviytyjät
Pe­lin lop­pu­hui­pen­nus on käsillä...
10.05 Selviytyjät
Pe­lin lop­pu­hui­pen­nus on kä­sil­lä. En­sin fi­naa­li­ne­li­kos­ta pu­do­te­taan yksi pois,..
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Ex-Onnelliset
Läjäsuku. Han­na ih­met­te­lee hä­nel­le pos­ti­laa­ti­kos­ta ti­pah­ta­neen pak­sun se­te­li­ni­pun al­kuperää...
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.50 Pilanpäiten
11.00 For­mu­la 1: Es­pan­jan osakilpailu
Espanja.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Ihastuttavat mummonmökit.
11.00 Il­lal­li­nen äidille
Michael Monroe. Rok­kis­ta­ra Mic­hael Mon­roe koh­taa kok­kis­ta­ra Ka­pe Aihisen...
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Kenen kotona?
Tä­nään suun­taam­me koh­ti jär­vi­mai­se­mia ja kur­kis­tam­me, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa asu­vat las­ken­tasihteeri,..
12.00 Kokkisota
Janne Kataja ja Kiti Kokkonen. Vie­rai­na viih­teen mo­ni­toi­mi­mies ja näyt­te­li­jä Jan­ne Kataja,..
12.15 olo.fit
12.30 Vil­lien jäljillä
Lumileopardi.
12.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
12.30 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
to: Rob Beckett.
pe: Mel B. Kup­pi­laan tuo maus­tet­ta Spi­ce Girl­sin Mel B,..
13.00 Teknavi
13.00 Yk­sin kotona 3
Yksin kotona 3. Ko­ko per­heen suo­sik­ki­ko­me­dian kol­man­nes­sa osas­sa va­koo­ja­jouk­ko pii­lot­taa ar­vok­kaan mik­ro­si­run 8-vuo­tiaan Ale­xin leik­kiau­toon. Nyt ros­vot tah­to­vat aar­teen ta­kai­sin, mut­ta neu­vo­kas nap­pu­la on va­rau­tu­nut hei­dän tu­loonsa. . ...
Ohjaaja: Raja Gosnell, USA 1997.
13.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Esa Tikkanen.
13.30 Kenen kotona?
Ku­ka on lif­tan­nut Loviisaan,..
13.30 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Ant ja Dec.
13.30 Suurmestari
Korkea roiskaus. Kor­kea rois­kaus. Mi­kä on rois­kauk­sen ja ruis­kauksen ero?..
13.30 Il­lal­li­nen äidille
Michael Monroe. Rok­kis­ta­ra Mic­hael Mon­roe koh­taa kok­kis­ta­ra Ka­pe Aihisen...
13.30 Kotoisa
Kaksiosta kotibistroksi. Van­taal­la Sei­ja ja Vil­le ot­ta­vat työn al­le kaksion,..
14.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Raha.
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Sta­di vs. Lande
Töpöhäntiä ja äkäpussi. . Tö­pö­hän­tiä ja ä­kä­pus­si. Uu­si ravintola,..
15.00 MasterChef VIP
Suuri finaalikokkaus.
15.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Mitä heille kuuluu nyt?
15.00 Super-Jahti
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.05 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Virtuaalitodellisuus.
15.00 Sta­di vs. Lande
Hämmentävä tilanne. . Häm­men­tä­vä tilanne...
15.30 Sa­la­tut elämät
16.00 Mis­sä olit, kun kou­luis­kut jä­risyttivät?
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Pöllötöllö
Parempi myöhään!
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 Super-Jahti
16.00 Pöllötöllö
Parempi myöhään!
16.30 Kau­niit ja rohkeat
16.30 Emmerdale
16.55 Uutiset
16.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.04 Päivän sää
17.00 Pen­kin­lämmittäjät
Ur­hei­lun viih­deoh­jel­ma, jos­sa ver­baa­li­sen ak­ro­ba­tian mes­ta­rit Pil­vi Hä­mä­läi­nen, Te­ro Tiittanen,..
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Mona Moisala. Ei et­si­tä val­taa, lois­toa, mut­ta ki­va oli­si jos saa­tai­siin pa­ri huol­ta ratkottua...
17.06 Vii­den jälkeen
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.25 Sa­la­tut elämät
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Vii­den jälkeen
17.55 Uutiset
17.55 Kau­niit ja rohkeat
Pokkana nyt, Liam.
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Päivän sää
18.00 Joo­nas Nordman Show
Miitta Sorvali, Jani Toivola ja Juha Perälä. Hy­vää kes­kus­te­lua ja hul­lu­ja haas­tei­ta taas luvassa,..
18.00 Suurmestari
Luo dominoefekti. Luo do­mi­noe­fek­ti. Mil­lai­set ovat Mii­kan nä­ky­mät­tö­mät por­taat ket­ju­reaktiossa?..
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Päivän sää
19.15 Päivän sää
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Kai­ken maail­man ennätykset
19.30 Mis­sä olit, kun po­li­tii­kassa rytisi?
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Ihastuttavat mummonmökit.
20.00 Il­lal­li­nen äidille
Michael Monroe. UU­SI KAU­SI AL­KAA! Rok­kis­ta­ra Mic­hael Mon­roe koh­taa kok­kis­ta­ra Ka­pe Aihisen...
20.00 Sta­di vs. Lande
Hämmentävä tilanne. . Häm­men­tä­vä tilanne...
20.00 Kokkisota
Janne Kataja ja Kiti Kokkonen. UU­SI KAUSI ALKAA!..
20.00 Super-Jahti
Sa­la­tut elä­mät -eri­kois­jak­so: näyt­te­li­jät Tuu­li Mat­ti­la ja Tee­mu Leh­ti­lä yrit­tä­vät kam­pa­ta Jahtaajat.
20.00 Suurmestari
Luo dominoefekti. Luo do­mi­noe­fek­ti. Mil­lai­set ovat Mii­kan nä­ky­mät­tö­mät por­taat ket­ju­reaktiossa?..
20.00 Pöllötöllö
Puhtaat valkeat hyvät herrat! . Tä­nään Pöl­lö­töl­lös­sä kat­so­ta­na muun muas­sa Hy­viä Her­ro­ja, Va­leh­te­li­joi­den klu­bia, Soitinmenoja,
21
21.00 Ex-Onnelliset
Läjäsuku. Han­na ih­met­te­lee hä­nel­le pos­ti­laa­ti­kos­ta ti­pah­ta­neen pak­sun se­te­li­ni­pun al­kuperää...
21.00 Super-Jahti
Uudet jaksot alkavat!
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Mona Moisala. Ei et­si­tä val­taa, loistoa,..
21.00 Pen­kin­lämmittäjät
Ur­hei­lun viih­deoh­jel­ma, jos­sa ver­baa­li­sen ak­ro­ba­tian mes­ta­rit Pil­vi Hä­mä­läi­nen, Te­ro Tiittanen,..
21.00 Sta­di vs. Lande
Hämmentävä tilanne. . Häm­men­tä­vä tilanne...
21.00 Joo­nas Nordman Show
Krisse Salminen, Ressu Redford ja Eero Ritala. Joo­nak­sen soh­val­le saa­pu­vat kes­kus­te­le­maan ja pe­lai­le­maan koo­mik­ko Kris­se Salminen,
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jukka Jalonen. Val­ta­kun­nan yk­kös­coac­hit Jen­ni Pääs­ky­saa­ri, Mii­ka Nousiainen,..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Joo­nas Nordman Show
Miitta Sorvali, Jani Toivola ja Juha Perälä.
22.35 NCIS: New Orleans
Syyllinen.
22.35 Pen­kin­lämmittäjät
Pa­rin pom­pun kaut­ta maa­liin lau­ko­va ur­hei­lun viih­deohjelma...
22.35 Pöllötöllö
Parempi myöhään!
22.35 Ghost­bus­ters - haamujengi
Ghostbusters - haamujengi. Tie­teis­ko­me­dia ker­too kol­mes­ta ylio­pis­tos­ta pot­kut saa­nees­ta tie­de­miehestä,..
Ohjaaja: Ivan Reitman, USA 1984
22.35 Wal­lan­der: Tuhopolttaja
Wallander: Tuhopolttaja. Van­ki­las­ta va­pau­tu­nut tu­ho­polt­ta­ja saa ko­ti­ky­läs­sään vi­ha­mie­li­sen vas­taa­no­ton, ja jo­kai­ses­ta uu­des­ta ri­kok­ses­ta syy­te­tään häntä...
Ohjaus: Charlotte Brändström, Ruotsi 2013
22.35 Super-Jahti
23.35 Suurmestari
Korkea roiskaus. Kor­kea roiskaus...
23.30 Il­lal­li­nen äidille
Michael Monroe.
23.35 Joo­nas Nordman Show
Miitta Sorvali, Jani Toivola ja Juha Perälä.
23.35 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Mona Moisala. Ei et­si­tä valtaa,..
23.35 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
0
00.30 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
00.30 Sta­di vs. Lande
00.30 NCIS: New Orleans
Syyllinen.
00.35 Hitlist
00.50 Teknavi
01.25 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.25 60 päi­vää ki­ven sisässä
01.25 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
01.25 Ulosottomiehet
01.20 Hävyttömät
01.25 C.S.I.
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma, jos­sa C. S. I. -tii­mi sel­vit­tää Las Ve­ga­sin vä­ki­val­ta­ri­kok­sia ja ryös­tö­jä vii­mei­sim­min tie­teel­li­sin metodein.
Kausi 14. Jaksot 14-16.
01.30 Huuma
Kaik­ki on mahdollista,..
02.20 C.S.I. Cyber
02.20 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­litysarja,..
02.25 Mökkireissu
02.40 Re­mon­tilla rahoiksi
02.50 Ota ra­hat ja juokse
Energiset ystävykset.
3
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
Viiden talon työmaa.
03.15 Oli­pa kerran elämä
03.15 Kenen kotona?
03.20 Re­mon­tilla rahoiksi
Pääkylpyhuoneiden paljastus.
03.35 Oli­pa kerran elämä
03.45 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
04.10 Näy­tän elä­ke­läi­sel­tä vaikka olen 20
04.10 Oli­pa kerran elämä
04.10 Ulosottomiehet
Sydän se on meilläkin.
04.40 Vil­lien jäljillä
Lumileopardi.