Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
45 Mi­ten säh­kö riit­tää, mil­lai­sia kat­ko­ja tal­vel­la on luvassa? 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.45 Monchhichi
9
09.00 Zig & Sharko
09.05 Al­vin ja pikkuoravat
09.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.30 Og­gi ja torakat
Og­gi on lais­kan­puo­lei­nen kissa,..
10.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.55 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Suo­men kaunein koti
10.30 Sc­hitt's Creek
Ka­na­da­lai­nen ko­mediasarja.
10.30 Ko­ko Suomi leipoo
Tä­nään ins­pi­roi­du­taan syk­syn mauis­ta ja väreistä...
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Grand Designs Suomi
Tii­na ja Pet­ri ovat ra­ken­ta­neet kol­mi­hen­ki­sel­le per­heel­leen ison oma­kotitalon,..
11.30 Elokuva: Sei7se­mäs kääpiö
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Maa­jus­sille morsian
12.30 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
12.30 The Harlins
12.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Täh­ti­pa­rien tun­teet nou­se­vat pin­taan, kun par­ke­til­la tans­si­taan hen­ki­lö­koh­tais­ten ta­ri­noi­den ins­pi­roi­mi­na. Lii­kut­ta­va il­ta saa ar­vaa­mat­to­man päätöksen,
13.00 Posse
Pos­sen stu­dios­sa per­jan­tai­na en­sim­mäi­sen soo­loal­bu­min­sa jul­kai­se­va Sa­mu Ha­ber ja it­se le­genda Iso D...
13.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Al­ku­vai­keuk­sien jäl­keen avio­pa­rien yh­tei­nen tai­val jat­kuu uu­del­la draivilla...
13.15 Pilanpäiten
13.30 Grand Designs Suomi
13.30 Mas­ked Singer Suomi
Ile mars­sit­taa la­val­le bo­dy­guar­dit pi­ka­vih­jei­neen se­kä jo­tain sellaista,..
13.30 En­sit­ref­fit alttarilla
Al­ku­vai­keuk­sien jäl­keen avio­pa­rien yh­tei­nen tai­val jat­kuu uu­del­la draivilla...
13.30 Koiralle koti
14.00 Penn & Tel­ler: Naruta meitä
Penn ja Tel­ler yrit­tä­vät sel­vit­tää taikatempun,..
14.00 Voi­ma­mies­ten Jouk­kue MM-kil­pai­lu Joen­suu, päivä 1
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Hää­mat­kal­ta pa­lan­neet pa­rit muut­ta­vat sa­man katon alle...
15.00 Maa­jus­sille morsian
15.00 Suo­men kaunein koti
15.00 Ko­ko Suomi leipoo
Tä­nään ins­pi­roi­du­taan syk­syn mauis­ta ja väreistä...
15.00 Huip­pu­malli haussa
15.00 Suurmestari
Mi­tä eri­koi­sim­pien teh­tä­vien ää­rel­lä Suur­mes­ta­rin huo­mios­ta ki­saa­vat Juk­ka Hildén,..
15.00 Huip­pu­malli haussa
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Su­ku­ni sa­lat: Michael Monroe
Mic­hael Mon­roe saa kuulla,..
16.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Täh­ti­pa­rien tun­teet nou­se­vat pin­taan, kun par­ke­til­la tans­si­taan hen­ki­lö­koh­tais­ten ta­ri­noi­den ins­pi­roi­mi­na. Lii­kut­ta­va il­ta saa ar­vaa­mat­to­man pää­tök­sen, kun pa­rit lai­te­taan vaihtoon.
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Dik­Dek - Pai­na­jai­nen majatalossa
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Posse
Stu­dios­sa tu­be­täh­ti Ro­ni Back ja näyt­te­li­jä Ar­mi Toi­va­nen. Pos­se­lai­set jah­taa­vat lau­la­vaa julk­kis­ta. Sät­kyak­ka­na Em­ma Ki­mi­läi­nen. Stand up -la­val­la Ali Jahangiri.
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne va­kuut­tuu sii­tä, et­si­viä on hui­jat­tu ei­kä Jen­ni ole enää var­ma, ku­ka kuu­los­taa keneltäkin.
18.05 Vii­den jäl­keen eri­koishaastattelu
18.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Tanssikupla
19.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
. Par­ke­til­la rai­kaa Hard Rock Hal­le­lu­jah, kun odo­tet­tua pa­rin­vaih­to­viik­koa vie­te­tään Eu­ro­vii­su­jen mer­keis­sä. Mu­ka­na myös vii­su­mim­mi ja TTK-kon­ka­ri Kris­ta Siegfrids
20.00 Maa­jus­sille morsian
20.00 Suo­men kaunein koti
20.00 Asian ytimessä
Asian yti­mes­sä pa­ke­toi vii­kon tär­keim­mät pu­heenaiheet,..
20.00 Huip­pu­malli haussa
20.00 Posse
Stu­dios­sa tu­be­täh­ti Ro­ni Back ja näyt­te­li­jä Ar­mi Toi­va­nen. Pos­se­lai­set jah­taa­vat lau­la­vaa julk­kis­ta. Sät­kyak­ka­na Em­ma Ki­mi­läi­nen. Stand up -la­val­la Ali Jahangiri.
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne va­kuut­tuu sii­tä, et­si­viä on hui­jat­tu ei­kä Jen­ni ole enää var­ma, ku­ka kuu­los­taa keneltäkin.
21
21.00 Maria Kallio
Ma­ria tut­kii suo­ras­sa tv-lä­he­tyk­ses­sä myr­ky­te­tyn pros­ti­tuoi­dun murhaa...
21.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Al­ku­vai­keuk­sien jäl­keen avio­pa­rien yh­tei­nen tai­val jat­kuu uu­del­la draivilla...
21.00 Ko­ko Suomi leipoo
Tä­nään ins­pi­roi­du­taan syk­syn mauis­ta ja väreistä...
21.00 Grand Designs Suomi
Tii­na ja Pet­ri ovat ra­ken­ta­neet kol­mi­hen­ki­sel­le per­heel­leen ison oma­kotitalon,..
21.00 Joo­nas Nordman Show
Joo­nas Nord­man Show kä­sit­te­lee mie­len­kiin­toi­sim­mat il­miöt ja pu­hu­tuim­mat ai­heet, haus­kal­la ja oi­val­ta­valla tavalla.
21.30 Dik­Dek - Pai­na­jai­nen majatalossa
21.30 The Harlins
Tun­nel­ma on rie­mu­kas ja haikea,..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to ja Jokeri
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Billions
Ko­mis­sion va­lin­nan jäl­keen Prin­ce roh­kai­see tii­miään et­si­mään uu­sia si­joituksia...
22.35 Rikospaikka
22.35 Elokuva: Men in Black 3 - mie­het mustissa 3
Vaa­ral­li­nen rois­to Eluk­ka-Bo­ris kar­kaa van­ki­las­ta ja te­kee ai­ka­hy­pyn vuo­teen 1969...
22.35 Elokuva: Wal­lan­der: Veljekset
22.35 Teknavi
23.05 Koh­ti FI­FAn jal­ka­pal­lon MM-kisoja 2022
22.55 Koh­ti FI­FAn jal­ka­pal­lon MM-kisoja 2022
23.05 Joo­nas Nordman Show
Joo­nas Nord­man Show kä­sit­te­lee mie­len­kiin­toi­sim­mat il­miöt ja pu­hu­tuim­mat aiheet,..
23.20 Joo­nas Nordman Show
Stu­dios­sa pyö­räh­tää myös Juk­ka Lindström,..
23.30 Asian ytimessä
Asian yti­mes­sä pa­ke­toi vii­kon tär­keim­mät pu­heenaiheet,..
23.40 Huip­pu­malli haussa
23.40 Posse
0
00.00 Maria Kallio
00.20 Veriveljet
00.25 Taxi Driver
. Sar­ja­mur­haa­ja Oh Chul-young päät­tää tun­nus­taa kak­si murhaa,..
00.30 Billions
00.40 Karalahti
00.50 Rikospaikka
01.10 Myyrä
01.05 Ko­ko Suomi leipoo
01.20 Suo­men kaunein koti
01.35 Kova laki
01.35 Kova laki
01.35 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
01.55 Searc­hing for Jacko's Zoo
02.10 Taxi Driver
02.05 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne va­kuut­tuu siitä,..
02.20 Maa­jus­sille morsian
02.40 Tap­pajan motiivi
02.35 Hitlist
02.40 Mys­tee­ri ni­mel­tä Marianne
3
03.00 Gor­don Ram­say: Vaa­ral­li­nen ko­kaiinikauppa
03.05 Ga­me of Games Suomi
03.20 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
03.40 Ulosottomiehet
03.35 Ulosottomiehet
03.30 Sc­hitt's Creek
Ka­na­da­lai­nen ko­mediasarja.
03.40 Sc­hitt's Creek
Ka­na­da­lai­nen ko­mediasarja.
04.05 Ulosottomiehet
04.25 Ulosottomiehet
04.35 MTV­Doc: Eve­rest: Tappava nousu
04.45 Suurmestari UK
M. J. ...
04.35 Suurmestari UK
04.45 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
05.00 Ulosottomiehet
05.10 Dik­Dek - Pai­na­jai­nen majatalossa