Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
48 Ko­ro­na-ai­ka kä­vi yrit­tä­jien jak­sa­mi­sen pääl­le - nyt nä­ky­mät valoisat 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.20 Aamusää
07.30 Myy­rän par­haat ystävät 2
07.45 Myy­rän seik­kai­lu kaupungissa
08.00 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.00: Krillen kartanon aave.
08.25: Leijan lennätystä.
08.00 Muu­mi ja vaa­ral­li­nen juhannus
Muu­mien päi­vä kes­key­tyy, kun muu­mi­laak­sos­sa ta­pah­tuu tu­li­vuo­ren­pur­kaus ja sen seu­rauk­se­na hyökyaalto...
08.15 Mim­mit musapatti
Kausi 1. Jaksot 1-2. (Sarja alkaa!)
08.50 Hor­se­land - heppajengi
9
09.05 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.10 Palomies Sami
09.20 Al­vin ja pikkuoravat
09.35 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.35 Paa­vo Pesusieni
Sar­jan on luo­nut me­ri­bio­lo­gi Step­hen Hillenburg.
10.05 Kokkisota
Marco Bjurström ja Arja Koriseva.
10.05 MasterChef VIP
ti: Jauhopeukaloiden taisto.
ke: Potut pottuina.
to: Suuri finaalikokkaus.
10.00 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha. Es­poo­lai­nen per­he toi­voo per­soo­nal­lista pihaa,..
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Ex-Onnelliset
Mieskuiskaaja. Lau­ra löy­tää ka­do­te­tun luo­vuu­ten­sa legoista,..
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 For­mu­la 1: Rans­kan osakilpailu
Ranska.
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
11.00 Il­lal­li­nen äidille
Emil Hallberg. Emil Hall­ber­gin ja Ka­pe Ai­hi­sen kok­kaa­mi­nen su­juu kuin tanssi...
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
12.00 Kokkisota
Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen.
12.15 Pilanpäiten
12.30 Ri­ma­kau­hua ja rakkautta
ti: Rakkaus tulee hitaasti.
ke: Epämiellyttävä totuus.
to: Huonoa huumoria.
pe: Oma koti kullan kallis.
12.55 Smurf­fit: ka­donnut kylä
Smurffit: kadonnut kylä. Smurf­fii­na, Smurf­fi­ky­län ai­noa nais­puo­li­nen smurf­fi, ja hä­nen ys­tä­vän­sä Välk­ky, To­he­lo ja Pat­tis­murf­fi et­si­vät sa­la­pe­räi­sen kar­tan avul­la ka­don­nutta kylää,
Ohjaus: Kelly Asbury, USA 2017.
13.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Vappu Pimiä. Vap­pu Pi­miä ja Ma­ria aje­le­vat jär­ven ran­nal­le yö­ky­läilemään...
13.30 Ri­ma­kau­hua ja rakkautta
Miehen työ. Da­vid on ko­di­ton ja rahaton,..
13.30 Kokkisota
Marco Bjurström ja Arja Koriseva.
13.30 Vil­lien jäljillä
Saimaannorppa. On­ko hei­dän tal­vel­la ko­laa­maan­sa pe­sä­ki­nok­seen syn­ty­nyt kuutti?
13.30 Il­lal­li­nen äidille
Emil Hallberg. Emil Hall­ber­gin ja Ka­pe Ai­hi­sen kok­kaa­mi­nen su­juu kuin tanssi...
13.30 Kotoisa
Omakotitalon parvekkeella.
14.00 Sta­di vs. Lande
Hamina Suomen kartalle. . Ha­mi­na Suo­men kartalle...
14.30 MTV Uutiset Live
14.30 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
15
15.00 Sta­di vs. Lande
Vertauskuvat. . Ver­taus­ku­vat. Yk­si lait­taa puutarhaa,..
15.00 Selviytyjät
Charmikalypsi. Yk­si kil­pai­li­jois­ta jät­tää pe­lin kes­ken va­paaehtoisesti,..
15.00 Il­lal­li­nen äidille
Emil Hallberg. Emil Hall­ber­gin ja Ka­pe Ai­hi­sen kok­kaa­mi­nen su­juu kuin tanssi...
15.00 Super-Jahti
15.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
15.30 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Sankarit. En­nen oli sel­kei­tä sankareita...
15.30 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Uudet tuulet.
15.30 Mr. Bean
Mr. Bea­nin huolia...
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Rak­kaus­kir­jei­den salaisuus
Nei­ti Marp­le (Ju­lia Mc­Ken­zie) on kut­sut­tu su­ku­lais­ten kar­ta­noon, jos­sa on en­nen van­haan kes­tit­ty ul­ko­maa­lai­sia dip­lo­maat­te­ja ja ar­vo­vie­rai­ta. Pa­ri­kym­men­tä vuot­ta aiem­min siel­lä va­ras­tet­tiin ar­vo­kas ti­mant­ti. Pai­kal­la on mo­nen­lais­ta väkeä,..
(The Secret of Chimneys, UK 2012)
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Sa­la­tut elämät
16.30 Super-Jahti
Ur­hei­lus­tu­diois­ta tun­net­tu Tee­mu Niik­ko jou­tuu Su­per-Jah­din aree­nal­le ko­vaan kisaan...
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Alasti-klubi
Michael Monroe. Mut­ta mil­lai­nen ih­mi­nen kät­key­tyy tuon roo­lin taakse?..
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Pen­kin­lämmittäjät
Pa­rin pom­pun kaut­ta maa­liin lau­ko­va ur­hei­lun viih­deohjelma...
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Kau­niit ja rohkeat
18.00 Amazing Race
Höpinää tötteröön. Rea­li­ty­ve­te­raa­nien muo­dos­ta­mat jouk­kueet mat­kaa­vat Lao­sis­ta Vietnamiin...
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
ma: Toivon kipinä, osa 2.
ti: Jälkipuintia.
ke: Vapaus koittaa, osa 1.
to: Vapaus koittaa, osa 2.
pe: Kolmannen asteen järkytys.
18.30 For­mu­la 1 Paalupaikka
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Päivän sää
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Pilanpäiten
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.25 Pilanpäiten
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Jark­ko Tam­mi­nen Show - Li­venä lavalla
19.30 Pu­touksen parhaat
Soijaa pukkaa! . Soi­jaa pukkaa!..
19.30 Ter­ve­tu­loa Sjölyckaniin
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
20.00 Il­lal­li­nen äidille
Emil Hallberg. Emil Hall­ber­gin ja Ka­pe Ai­hi­sen kok­kaa­mi­nen su­juu kuin tanssi...
20.00 Sta­di vs. Lande
Hamina Suomen kartalle. . Ha­mi­na Suo­men kartalle...
20.00 Kokkisota
Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen.
20.00 Super-Jahti
Ur­hei­lus­tu­diois­ta tun­net­tu Tee­mu Niik­ko jou­tuu Su­per-Jah­din aree­nal­le ko­vaan kisaan...
20.00 Mr. Bean
Brittikomedia.
20.00: Mr.
20.30: Bean palaa...
20.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Kuo­le­man sininen kukka
Nei­ti Marp­le (Ju­lia Mc­Ken­zie) me­nee ta­paa­maan ys­tä­vään­sä, Litt­le Amb­ro­sen ky­län kirk­ko­her­raa. Pai­kal­li­ses­sa kar­ta­nos­sa asu­va mil­jo­nää­ri pää­see avaa­maan golf­ken­tän, mut­ta mo­ni ker­jää hä­nel­tä ja hä­nen sai­ras­te­le­val­ta vai­mol­taan avustuksia...
(The Blue Geranium, UK 2010)
21
21.00 Ex-Onnelliset
Mieskuiskaaja. Lau­ra löy­tää ka­do­te­tun luo­vuu­ten­sa le­gois­ta, ja Kal­les­ta kuo­riu­tuu ih­mis­suh­de-ekspertti.
21.00 Super-Jahti
Ur­hei­lus­tu­diois­ta tun­net­tu Tee­mu Niik­ko jou­tuu Su­per-Jah­din aree­nal­le ko­vaan kisaan...
21.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Uusi kausi alkaa!
21.00 Pen­kin­lämmittäjät
Pa­rin pom­pun kaut­ta maa­liin lau­ko­va ur­hei­lun viih­deohjelma...
21.00 Selviytyjät
Takkeja ja munia. Pal­kin­to­ki­sas­sa tais­tel­laan ka­nois­ta ja munista...
21.00 Amazing Race
Höpinää tötteröön. Rea­li­ty­ve­te­raa­nien muo­dos­ta­mat jouk­kueet mat­kaa­vat Lao­sis­ta Vietnamiin...
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Päivän sää
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.20 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.30 F1 Extra
22.25 Tulosruutu
22.35 Mur­ha Hel­singörissä
Kadonnut lapsi, osa 2.
22.35 NCIS: New Orleans
Maalitaulu. Tam­my saa suo­jel­ta­vak­seen tut­ki­mu­sin­toi­sen teinitytön,..
22.35 Pen­kin­lämmittäjät
Pe­li­kent­tien ta­pah­tu­mia ih­met­te­le­vä ur­hei­lun viih­deohjelma,..
22.35 Formulasirkus
22.40 World In­va­sion: Batt­le Los Angeles
World Invasion: Battle Los Angeles. Ame­rik­ka­lai­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa kau­pun­git kaut­ta maail­man jou­tu­vat ava­ruu­des­ta suun­tau­tu­van hyök­käyk­sen kohteeksi...
USA 2011
22.40 Wal­lan­der: Afrikkalainen
Wallander: Afrikkalainen. Puo­la­lai­sel­le rau­ta­tiea­se­mal­le pää­tyy mus­tai­hoi­sen mie­hen ruu­mis ta­va­ra­ju­nan mu­ka­na. Jäl­jet joh­ta­vat Ys­ta­diin, mis­sä taus­tal­ta pal­jas­tuu ky­te­vää ra­sis­mia ja po­liit­tista peliä.
Ohjaus: Stephan Apelgren, Ruotsi 2005
22.35 For­mu­la 1 koos­te: Itä­val­lan osakilpailu
Itävalta 1.
23.05 Mis­sä olit, kun?
23.35 Ulosottomiehet
23.35 Rou­va Ministeri
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja,..
23.35 Ulosottomiehet
23.35 Super-Jahti
0
00.25 Vil­lien jäljillä
00.30 Ulosottomiehet
Kausi 5. Jaksot 19-20.
00.30 Sta­di vs. Lande
00.30 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
00.40 Mur­ha Hel­singörissä
Kadonnut lapsi, osa 2.
01.10 Rikospaikka
01.20 Myytinmurtajat
Kausi 9. Jaksot 9-12.
01.25 Hitlist
01.35 Bullets
Koti.
02.10 The Litt­le Drummer Girl
02.20 Re­monttipiiskuri
02.25 Il­lal­li­nen äidille
02.25 Re­monttipiiskuri
02.25 Kenen kotona?
02.20 Huuma
Mu­ka­na myös mm. Erin, Kal­le Lam­berg, Mi­ka Sa­lo, Herbalisti,
02.35 NCIS: New Orleans
3
03.15 Re­monttipiiskuri
03.05 Mökkireissu
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.20 Re­mon­tilla rahoiksi
03.20 Re­mon­tilla rahoiksi
Keittiöiden paljastus.
03.25 Metsästäjät
Veljen vartija.
03.40 Alasti-klubi
Erin. Sii­tä ei sel­vi­tä her­kistymättä.
04.10 Re­mon­tilla rahoiksi
04.00 Alasti-klubi
04.15 Ina <3 Suomi
04.20 Ina <3 Suomi
Teknologia ja työ - Systeemin reboottaus.
04.20 Myytinmurtajat
Ajomyyttejä.
04.35 Sa­mas­sa liemessä
04.35 Sa­mas­sa liemessä
Juhlat. Sok­ka on ir­ti keittiössä,..