Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
06.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
07.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
ma: Näyttävät julkisivut.
ti: Designilla sisustetut.
ke: Mökkien uusi elämä. Tuo­ma­ris­to tu­tus­tuu kol­meen ihas­tut­ta­vaan ke­sämökkiin,..
to: Ylelliset loma-asunnot. Ke­miönsaaressa,..
pe: Hienosti entisöidyt perinnemökit.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Koiralle koti
09.30 Vii­si mies­tä viikossa
09.30: Maija ja viisi miestä.
10.00: Draamaa ja romanssia.
10.30: Vieläkö kiinnostaa? Mai­jaa mie­tityttää,..
09.55 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
10.00 Aarrepaja
Rakkain ystävä käy tohtorilla.
10.00 Ja­mien help­po ja no­pea jouluerikoinen
10.00 Kaap­paus keittiössä
Aika kasvaa aikuiseksi.
10.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Joulukodit
Joulun taikaa Pohjois-Suomessa.
10.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la - mi­tä heil­le kuuluu nyt?
10.00 Ko­ko Bri­tan­nia lei­poo: jouluerikoinen
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
10.00: Jouluiset haasteet.
11.00: Jouluiset miniatyyrit.
11.00 Unel­ma-asun­to au­rin­gon al­ta: Talvea pakoon
ma: Kissimmee, Florida.
ti: Eläkepäivät Barbadoksella.
ke: Etelä-Orlando.
to: Aurinkorannikolle.
pe: Koti suvulle Fort Lauderdalesta. Lin­net­te ja Sand­ra ovat äi­ti ja tytär,..
11.00 Ko­ko Bri­tan­nia lei­poo: jouluerikoinen
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
11.00: Oispa joulu ainainen.
12.00: Talven ihmemaa.
12
12.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
12.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
12.00: Persoonalliset mökit.
13.00: Mökit upeilla rinnetonteilla. Han­na Su­ma­ri, Si­ni Rai­nio ja Te­ro Pen­na­nen suun­taa­vat Saloon,..
12.30 Home and Away
13.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Grenada.
ti: Saint Lucia. Ka­ri­bial­ta ko­toi­sin olevat,..
ke: Aruba.
to: Huvipuistojen Orlando.
pe: Barbados. Kun kuo­pus­kin on len­tä­mäs­sä pesästä,..
13.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Voittaja ratkeaa!
14.00 Kotoisa
ma: Beach-tunnelmissa.
ti: Vehreä keittiö ja takkatunnelmaa. Veh­reä keit­tiö ja tak­ka­tunnelmaa...
ke: Myllerrystä. Myl­lerrystä...
14.00 Aarrepaja
Rakkain ystävä käy tohtorilla.
14.00 Kaap­paus keittiössä
Aika kasvaa aikuiseksi.
14.00 AVA­doc: Ab­ba ja suur­hittien salat
Abba ja suurhittien salat. AB­BAn jät­ti­hi­tit "Mamma Mia",..
14.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: iki­muis­toiset hetket
Ikimuistoiset hetket. Upei­ta mu­siik­kie­lä­myk­siä, vah­vo­ja tun­tei­ta ja sy­käh­dyt­tä­viä koh­taa­mi­sia. Täy­te­läi­nen lä­pileikkaus 1.
15
15.00 Ko­ko Suo­mi leipoo joulun
Joulupuu on koristeltu.
15.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
Homma pakettiin.
15.00 Ja­mie Oli­ver's Ch­rist­mas Cookbook
15.00 Ja­mien ja Jim­myn jouluerikoinen
15.00 Aarrepaja
Rakkain ystävä käy tohtorilla.
15.00 The Real Hou­se­wi­ves of New Jersey
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa New Jer­seyn va­rak­kai­den seu­ra­pii­ri­rou­vien ylel­lis­tä ja vä­ri­käs­tä elä­mää Yh­dys­val­tain itä­rannikolla.
Kausi 9. Jaksot 7-8.
15.30 Bac­he­lor Australia
Alkuhuumaa. Poi­ka­mies ot­taa vas­taan 25 kau­nis­ta nuor­ta nais­ta hulp­peas­sa kar­ta­nos­sa ja pää­see tu­tus­tu­maan hei­hin cock­tailjuhlissa...
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Parhaiden hotellien joukkoon?
ti: Vapaalla jalalla.
ke: Missä olet, Alfons? . Hil­de­gard odottaa,..
to: Maa tärisee. Hil­de­gard on helpottunut,..
pe: Avunhuuto.
17.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
ma: Näyttävät julkisivut.
ti: Designilla sisustetut. Tuo­ma­rit suun­taa­vat kol­meen Tu­run saa­ris­tos­sa si­jait­se­vaan huvilaan,..
ke: Mökkien uusi elämä. Tuo­ma­ris­to tu­tus­tuu kol­meen ihas­tut­ta­vaan ke­sämökkiin,..
to: Ylelliset loma-asunnot. Ke­miönsaaressa,..
17.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
17.00 New Yor­kin luksuslukaalit
17.00: Eteenpäin katsova välittäjä.
17.00 Kardashianit
Alkuja ja loppuja. Kh­loe ja Tris­tan ko­ke­vat ta­kais­ku­ja yrit­täes­sään tois­ta las­ta. Kim val­mis­tau­tuu kokeeseen,..
17.55 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
18
18.00 Grand De­signs Australia
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja ta­val­lis­ten ih­mis­ten epä­ta­val­li­sis­ta ko­din­ra­ken­nusp­rojekteista.
ma: Vuoriston rauhassa.
ti: Uusia visioita.
18.00 Grand De­signs - Unel­mien kotikatu
Erityisvaatimuksia.
18.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Joulukodit
to: Joulun taikaa Pohjois-Suomessa.
pe: Tunnelmallisia joulukoteja.
18.00 Grand De­signs Australia
Uusia visioita. Bar­ba­ra ja Craig ha­lua­vat ko­keil­la uut­ta ra­ken­tamistapaa...
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Barbados. Kun kuo­pus­kin on len­tä­mäs­sä pesästä,..
19.00 Ko­ko Bri­tan­nia lei­poo: jouluerikoinen
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
ti: Jouluiset haasteet.
ke: Jouluiset miniatyyrit.
to: Oispa joulu ainainen.
pe: Talven ihmemaa.
19.00 Kardashianit
Alkuja ja loppuja. UU­SI KAU­SI! Kh­loe ja Tris­tan ko­ke­vat ta­kais­ku­ja yrit­täes­sään tois­ta las­ta. Kim val­mis­tau­tuu kokeeseen,..
19.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Vii­meinen juttu
In­tias­sa kas­va­nut Gwen­da Hal­li­day saa­puu Eng­lan­tiin nuo­re­na mor­sia­me­na hank­kiak­seen ta­lon jos­tain ete­lä­ran­ni­kol­ta. Pian Gwen­da löy­tää vie­hät­tä­vän hu­vi­lan, jo­ka tun­tuu hä­nes­tä tu­tul­ta he­ti en­si sil­mäyksellä...
20.00 Emmerdale
20.00 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
20.00 AVA doc: Tin­der: saa­lis­ta­jan leikkikenttä
Tinder: saalistajan leikkikenttä. Deit­ti­so­vel­luk­set ovat yhä suo­si­tum­pia ta­po­ja ta­va­ta uu­sia ihmisiä,..
20.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: iki­muis­toiset hetket
Ikimuistoiset hetket. Upei­ta mu­siik­kie­lä­myk­siä, vah­vo­ja tun­tei­ta ja sy­käh­dyt­tä­viä koh­taa­mi­sia. Täy­te­läi­nen lä­pileikkaus 1.
20.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
21
21.00 Aarrepaja
Rakkain ystävä käy tohtorilla.
21.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Joulukodit
Joulun taikaa Pohjois-Suomessa.
21.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la - mi­tä heil­le kuuluu nyt?
21.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Kausi 6. Jaksot 2-17.
21.00 Jet Trash
Jet Trash. Si­mon Le­wi­sin kult­ti­ro­maa­niin Go pe­rus­tu­va elo­ku­va kah­des­ta ka­ve­ruk­ses­ta, Lees­tä ja So­lis­ta, jot­ka hen­gaa­vat In­tian Goal­la. Elä­mä täyt­tyy sek­sis­tä, huu­meis­ta ja bi­let­tämisestä...
Ohjaus: Charles Henri Belleville, Iso-Britannia 2016.
21.00 The Departed
The Departed. Oh­jaa­ja Mar­tin Scor­se­sen ti­heä­tun­nel­mai­nen, nel­jäl­lä Os­ca­reil­la pal­kit­tu ri­kos­jän­ni­tys­fil­mi kah­des­ta mie­hes­tä, jot­ka kas­voi­vat sa­moil­la Bos­to­nin ku­jil­la, mut­ta toi­mi­vat nyt vas­tak­kai­sil­la puo­lil­la. Nuo­ri un­der­co­ver-po­lii­si Bil­ly Cos­ti­gan (Leo­nar­do Di­Cap­rio) on­nis­tuu so­lut­tau­tu­maan ame­ri­ka­nir­lan­ti­lai­sen ma­fian se­kaan, kun taas paa­tu­nut ri­kol­li­nen Co­lin Sul­li­van (Matt Da­mon) te­kee uraa po­lii­sin va­sik­ka­na. Yh­teen­tör­mäys on väistämätön.
Ohjaaja: Martin Scorsese, USA/Hongkong 2006, 145'.
22.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Seitsemäs kerta toden sanoo. Ole­nan rin­nat on lei­kat­tu jo kuu­si kertaa,..
22.00 Mur­haa­jien ja­lanjäljissä
Rita Ellisin murha.
22.00 Re­bec­ka Mar­tins­son: Valhe, osa 1
22.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Vii­meinen juttu
In­tias­sa kas­va­nut Gwen­da Hal­li­day saa­puu Eng­lan­tiin nuo­re­na mor­sia­me­na hank­kiak­seen ta­lon jos­tain ete­lä­rannikolta...
22.00 Seven
Seven. Ame­rik­ka­lai­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va seit­se­mään kuo­le­man­syn­tiin pe­rus­tu­vis­ta mur­his­ta. Elä­köi­ty­mis­tään odot­ta­va mur­haet­si­vä Wil­liam ja nuo­ri et­si­vä­lu­paus Da­vid jah­taa­vat sa­dis­tis­ta sar­ja­murhaajaa,..
Ohjaaja: David Fincher, USA 1995
22.45 Ri­kos­tut­kija Bergman
osa. Ruot­sa­lai­ses­sa ri­kos­sar­jas­sa kri­mi­no­lo­gian ja oi­keus­tie­teen mais­te­ri Fred­ri­ka Berg­man työs­ken­te­lee si­vii­li­tut­ki­ja­na Tuk­hol­man po­lii­sis­sa. Sar­ja pe­rus­tuu Kris­ti­na Ohls­so­nin dekkareihin.
23.00 Kotoisa
Ympärivuotinen keidas. Ym­pä­ri­vuo­ti­nen keidas...
23.05 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Seitsemäs kerta toden sanoo.
23.00 Re­bec­ka Mar­tins­son: Valhe, osa 2
0
00.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
00.05 Kotoisa
Kausi 1. Jaksot 1-2. (Sarja alkaa!)
00.01 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
00.00 Karkurit
Rotusota.
00.35 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Kausi 6. Jaksot 18-23.
00.40 Mur­haa­jien ja­lanjäljissä
00.55 AVA­doc: Jäi­nen pla­neet­ta: Eeppinen matka
01.00 The Affair
Tanssi menneiden kunniaksi. Sar­jan pää­tösjakso...
00.55 Suo­men iha­nimmat häät
00.55 New Yor­kin luksuslukaalit
01.00 Bull
01.50 AVA­doc: Jäi­nen pla­neet­ta: Eeppinen matka
01.40 AVA­doc: Jäi­nen pla­neet­ta: Hei­koilla jäillä
Huip­pu­vuo­ril­la At­ten­bo­rough sel­vit­tää, mik­si jää­kar­hu­jen mää­rä on vä­hen­ty­nyt 30 vuo­den aikana...
01.50 Suo­men iha­nimmat häät
02.05 Emmerdale
02.35 Re­mon­tilla rahoiksi
02.55 Emmerdale
02.45 Empire
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
02.45: Musiikkimuistoja.
03.40: Kylmä mies.
03.00 Empire
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
03.00: Vanhoja traumoja.
03.55: Puhu vähemmän.
3
03.25 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät asun­toja kilpaa.
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.20 Kotoisa
03.30 Home and Away
03.55 Younger
04.15 Yön AVA
04.10 Home and Away
04.15 Re­mon­tilla rahoiksi
04.40 Home and Away
04.35 Younger
04.35 Suo­men iha­nimmat häät
05.05 Younger
04.50 Younger
05.00 Yön AVA
04.50 Yön AVA
05.15 Yön AVA
05.10 Younger
05.25 Yön AVA
05.35 Yön AVA