Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
06.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Rosalien syntymäpäivä.
ti: Kohtaaminen mökillä.
ke: Glamour-Lia.
to: Totuus onnettomuudesta.
pe: Kaksi vuorokautta aikaa.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Lo­ve Island Suomi
09.30: Uusinta.
10.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Sampo ja Minttu Kaulanen.
10.00 Kaap­paus keittiössä
Rooliensa vangit. Roo­lien­sa vangit...
10.00 Maa­jus­sille morsian
Pikatreffit.
10.00 Suo­men kaunein koti
Persoonalliset loft-kodit.
10.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Häät osa 2. Nel­jäs­kin pa­ri as­te­lee avio­liit­toon ja juh­lat voi­vat alkaa...
11.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Rosalien syntymäpäivä.
ti: Kohtaaminen mökillä.
ke: Glamour-Lia.
to: Totuus onnettomuudesta.
pe: Kaksi vuorokautta aikaa.
12
12.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
12.30 Home and Away
Kausi 28. Jaksot 83-87.
12.30 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
Kausi 1. Jaksot 11-12.
13.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Ensimmäinen pudotus. En­sim­mäi­nen pu­do­tus. Kaik­ki pa­rit pää­se­vät to­dis­ta­maan tai­ton­sa tois­ta­mi­seen TTK-par­ke­til­la. Il­lan päät­teek­si peli kovenee,
13.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Russell Howard.
13.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Finaali. Vain kol­me ko­vin­ta ama­töö­ri­lei­pu­ria on jäljellä,..
13.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Ant ja Dec.
13.00 Supernanny
Kolmoset kuriin.
13.00 En­sit­ref­fit alt­ta­rilla Ruotsi
Ruot­sa­lai­ses­sa rea­li­tyoh­jel­mas­sa seu­ra­taan juu­ri avioi­tu­nei­den uut­ta elä­mää häis­tä hää­mat­kal­le ja yh­tei­seen arkeen.
13.00: Tapoja ja tavattomuuksia.
14.00: Kriiseilyä.
13.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Ant ja Dec. Keit­tiös­sä on tup­las­ti me­noa ja meininkiä,..
14.00 Gor­don Ram­say ys­tä­vi­neen tien päällä
Ranska. Gor­don ja kump­pa­nit suun­taa­vat Ranskaan,..
14.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Sampo ja Minttu Kaulanen.
14.00 Kaap­paus keittiössä
Rooliensa vangit. Roo­lien­sa vangit...
14.00 Onnela
14.00 Mas­ked Singer Suomi
Rakkauspusuja. Vii­mei­nen uu­si hah­mo­ne­lik­ko saa et­si­vät ra­kas­tu­maan ja haa­vei­le­maan pussailusta,..
14.30 Sun­nuntailounas
15
15.00 Muo­din huipulle
Pelimaailmassa.
15.00 Vai­mot vaihtoon USA
Kilpailua ja löysäilyä.
15.00 Supernanny
Kolmoset kuriin.
15.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Kakut.
15.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Ant ja Dec.
15.00 Maa­jus­sille morsian
Pikatreffit.
15.00 Mas­ked Sin­ger Suo­mi - Maskin takana
15.30 Tan­hu­pal­lon oma ohjelma
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Kohtaaminen mökillä.
ti: Glamour-Lia.
ke: Totuus onnettomuudesta.
to: Kaksi vuorokautta aikaa.
pe: Palaneen käryä.
16.00 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
16.00: Karanteenielämää.
17.00: Pako OC:stä. Eli­za­beth suun­nit­te­lee nai­sil­le lo­ma­mat­kan La­ke Ar­row­hea­diin, mut­ta kaik­ki ei­vät pää­se ko­ro­na­tar­tun­to­jen vuok­si mukaan...
18.00: Salaisuus. Pin­nan al­la ky­te­neet eri­mie­li­syy­det kär­jis­ty­vät lo­ma­mat­kal­la, jo­ten reis­sul­la on muun­kin­lai­sia kuin mu­ka­via hetkiä.
16.00 Onnela
Uudet naapurit.
16.30 Sun­nuntailounas
Koljonen.
17.00 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
Kausi 28. Jaksot 84-88.
17.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Kattohuoneisto korkeita kammoavalle. Mic­hael pa­nee vel­jen­sä Da­vi­din se­kä Ja­me­sin lujille,..
17.30 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
Kausi 1. Jaksot 2-6.
18
18.00 Grand De­signs - vuoden talo
Maaseudun rauhassa.
18.00 Grand De­signs Australia
50-luvun hengessä. Mi­ke ja Meag­han ovat luo­via sieluja,..
18.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ke: Jättimäinen savimaja.
to: Talo tammen varjossa.
pe: Hiljaa hyvä tulee. Ke­vin McC­loud seu­raa ra­ken­nusprojektia,..
18.00 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
Aktiivilomaa ja karanteenia. Shan­non pa­laa ka­ran­tee­nis­ta kotiin,..
19.00 Kaap­paus keittiössä
Rooliensa vangit. Roo­lien­sa van­git. Ma­rin ja Sa­min per­heen ar­ki­ru­tii­nit kai­paa­vat ki­peäs­ti muutosta,..
19.00 Maa­jus­sille morsian
Pikatreffit.
19.00 Suo­men kaunein koti
Persoonalliset loft-kodit.
19.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Häät osa 2. Nel­jäs­kin pa­ri as­te­lee avio­liit­toon ja juh­lat voi­vat al­kaa. On­nen­kyy­ne­leet virtaavat,..
19.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Gettomasa.
19.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Ensimmäinen pudotus. En­sim­mäi­nen pu­do­tus. Kaik­ki pa­rit pää­se­vät to­dis­ta­maan tai­ton­sa tois­ta­mi­seen TTK-par­ke­til­la. Il­lan päät­teek­si pe­li ko­ve­nee, kun yk­si pa­reis­ta jou­tuu jät­tä­mään parketin.
19.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Tui­jottava katse
Ame­rik­ka­lai­nen elo­ku­va­täh­ti on muut­ta­nut vii­den­nen avio­mie­hen­sä kans­sa os­ta­maan­sa kar­ta­noon St. Ma­ry Mea­dis­sa. Hän kut­suu ky­län­vä­keä juh­liin, jois­sa sat­tuu mer­kil­li­nen kuo­le­man­ta­paus. Nei­ti Marp­le (Ju­lia McKenzie)
20.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
20.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
21
21.00 Lo­ve Island Suomi
21.00 Tun­tematon uhka
Tuntematon uhka. Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä las­ta­tus­sa te­hok­kaas­sa sci­fi-jän­nä­ris­sä ko­ko Ame­rik­ka jou­tuu pa­nii­kin val­taan, kun kam­mot­ta­va api­nois­ta läh­te­nyt tap­pa­ja­vi­rus pää­see le­viä­mään ih­mis­ten kes­kuu­teen. Uh­kaa ryh­tyy tor­ju­maan eri­koi­syk­sik­kö joh­dos­saan evers­ti Sam Da­niels (Dus­tin Hoff­man) . Pääo­sis­sa: Dus­tin Hoff­man, Re­ne Rus­so, Mor­gan Free­man, Ke­vin Spa­cey, Cu­ba Goo­ding Jr., Do­nald Sutherland.
Ohjaaja: Wolfgang Petersen, USA 1995.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Mys­tee­ri ni­mel­tä Marianne
Hiusten arvoitus. UU­SI SARJA ALKAA!..
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Mur­ha Hel­singörissä
Rakkautta vain, osa 2.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Kova laki
Kova laki. Tun­net­tu il­mas­tos­kep­tik­ko myr­ky­te­tään kon­fe­renssissa...
22.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Tui­jottava katse
Ame­rik­ka­lai­nen elo­ku­va­täh­ti on muut­ta­nut vii­den­nen avio­mie­hen­sä kans­sa os­ta­maan­sa kar­ta­noon St. Ma­ry Mea­dis­sa. Hän kut­suu ky­län­vä­keä juhliin,..
22.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Kausi 2. Jaksot 17-18.
22.00 Sex and the Ci­ty - Sink­kuelämää 2
Sex and the City - Sinkkuelämää 2. Toi­ses­sa Sink­kue­lä­mää-elo­ku­vas­sa ne­wyor­ki­lais­ne­li­kos­tam­me kol­me on tu­ke­vas­ti nai­mi­sis­sa. Sek­si­ko­lum­nis­ti Car­rie ra­kas­taa avio­mies­tään Ki­hoa, ura­tyk­ki Mi­ran­dal­la on us­kol­li­nen Ste­ve ja Char­lot­te pai­nii kah­den pie­nen ty­tön ai­heut­ta­mas­sa äi­tist­ressissä...
Ohjaaja: Michael Patrick King, USA 2010, 147'.
23.00 Lo­ve Island Suomi
ma: Uusinta.
23.00 Lo­ve Island Suomi
Uusinta.
23.40 Rou­va Ministeri
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja,..
23.40: Suuri kokeilu.
00.35: Parempi maailma.
0
00.00 Bull
00.00 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
00.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
00.00 Lo­ve Island Suomi
00.00 Frendit
Kausi 2. Jaksot 19-24. (kausi loppuu)
00.50 Lo­ve Island Suomi
Uusinta.
01.00 Younger
01.00 Younger
01.30 Emmerdale
01.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Tanssii ikonien kanssa. Il­taa sii­vit­tä­vät le­gen­daa­ri­set sävelet,..
01.50 Emmerdale
01.55 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
01.50 Kova laki
02.15 Baywatch
02.50 Emmerdale
02.45 AVA Ri­kos­put­ki: Mur­ha Hel­singörissä
03.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
02.55 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
02.55 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
3
03.20 Maa­jus­sille morsian
03.30 NCIS: New Orleans
Vakooja vastoin tahtoaan.
03.45 Re­mon­tilla rahoiksi
03.50 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät asun­toja kilpaa.
03.45 Mys­tee­ri ni­mel­tä Marianne
04.15 Re­mon­tilla rahoiksi
04.30 Yön AVA
04.30 Yön AVA
04.45 Yön AVA
04.45 Yön AVA
04.45 Yön AVA
05.05 Yön AVA
05.10 Yön AVA