Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
9
09.15 Her­kul­linen elämä
Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja­mes­ta­rin Las­se Hallst­rö­min hur­maa­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ka­da­min per­he (per­heen poi­ka­na Re­si­dent-sar­jan täh­ti Ma­nish Dayal) muut­taa In­tias­ta rans­ka­lai­seen pik­ku­kaupunkiin,..
(Hundred-Foot Journey, The 2014)
10.15 Unel­mien poikamies
Naiset kertovat. Vuo­ros­sa on eri­koisjakso,..
10.30 Unel­mien poikamies
Ratkaisun hetki. Pää­tök­sen ai­ka koit­taa, mut­ta Nick on edel­leen epä­var­ma tun­teis­taan. Myös nai­set pai­nis­ke­le­vat ris­ti­rii­tais­ten tun­tei­den kanssa...
10.25 Unel­mien poikamies
Viimeisen ruusun jälkeen.
10.30 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Bea - "Niin nuori ja raskaana". Laura - raskaana, taas!
la: Emma - Pärjäänkö yksin? Henna - Mielen mörköjä.
10.40 Unel­mien poikamies
Lapin lumo.
11.10 Vaa­ti­vat ökyvanhemmat
Liv D: Vaativat ökyvanhemmat.
11.15 Just Go With It
Adam Sand­le­rin esit­tä­mä plas­tiik­ka­ki­rur­gi Dan­ny Mac­ca­bee on on­nis­tu­nut ko­ko ikän­sä ve­tä­mään nai­sia puo­leen­sa esit­tä­mäl­lä sur­keas­sa avio­lii­tos­sa riu­tu­vaa mies­tä. Kun Dan­ny ihas­tuu it­seään nuo­rem­paan naiseen,..
(Just Go With It 2011)
11.25 Mil­jar­döö­rin luksuskoti
11.35 Eläinsairaala
Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
11.55 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
Kausi 1. Jaksot 3-6.
12.00 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Rovaniemi. Lahti. Li­ha­mu­kit saa­vat kyytiä,..
la: Mikkeli. Joensuu.
12
12.15 Yk­sin kotona Suomi
Poikakopla.
12.25 Mi­tä lap­sesi tekisi?
12.45 Mi­tä lap­sesi tekisi?
Ke­nen per­he tun­tee lap­sen­sa par­hai­ten? Ko­ti­mainen sarja.
Kausi 1. Jaksot 2-3.
13.00 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Rovaniemi.
ti: Lahti. Li­ha­mu­kit saa­vat kyytiä,..
13.10 Mi­tä odot­taa kun odotat
Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu ro­mant­ti­nen ko­me­dia vii­des­tä pa­ris­kun­nas­ta, jot­ka val­mis­tau­tu­vat elä­män­sä suu­rim­piin mul­lis­tuk­siin lu­keu­tu­vaan muu­tok­seen, van­hemmuuteen...
(What to Expect When You're Expecting/USA 2012)
13.30 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Mikkeli.
to: Joensuu.
13.30 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
pe: Suvi Riggs. Tomi Björck.
la: Laura Huhtasaari. Iiro Seppänen.
13.45 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Bea - "Niin nuori ja raskaana".
ti: Laura - raskaana, taas!
14.15 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Emma - Pärjäänkö yksin?
to: Henna - Mielen mörköjä.
14.30 Remp­pa vai muutto UK
Kissat ja koirat.
14.40 Han­sin matkassa
Tomi Björck.
15
15.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
ke: Laura Huhtasaari.
to: Iiro Seppänen.
15.00 Remp­pa vai muutto UK
Kissat ja koirat.
15.00 Ö­ky­vai­mo­jen salaisuudet
Ökyvaimojen salaisuudet.
15.00 Ou­to­lin­tu-sar­ja: Kapinallinen
Tie­teis-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa pa­ko­sal­la ole­va Tris Prior jat­kaa tais­te­luaan yh­teis­kun­taan­sa uh­kaa­vaa sa­la­liit­toa vas­taan, mut­ta sel­vi­täk­seen hä­nen on en­sin koh­dat­ta­va si­säi­set demoninsa...
(Insurgent 2015)
15.20 Han­sin matkassa
Suvi Riggs.
15.25 Mas­terC­hef Australia
Taitotesti merenelävillä. Pu­do­tus­haas­te käy­dään kah­del­la kier­rok­sel­la upeis­sa Bur­leigh Head­sin maisemissa...
15.45 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ke: Kaikki peliin.
to: Tarjolla toinen tilaisuus. Pu­do­tus­haas­teen raa­ka-ai­ne­pa­ri va­li­taan sokkona...
15.50 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (66')
pe: Ain laulain työtäs tee?
la: Vilpillisiä valintoja.
16.05 Mas­terC­hef Australia
Grillit kuumaksi!
17.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ma: Karkureita rajalla. Kallis vahinko.
ti: Kokaiinikone. Ka­ri­bial­ta saa­puu matkustaja,.. Haisuleita rajalla.
ke: Tulkin tarpeessa. Käteistä ja pääkalloja.
to: Synnytysturisti. Kapellimestari.
17.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
pe: Karkureita rajalla. Kallis vahinko. Kokaiinikone. Ka­ri­bial­ta saa­puu matkustaja,.. Haisuleita rajalla.
la: Tulkin tarpeessa. Käteistä ja pääkalloja. Synnytysturisti. Kapellimestari.
17.00 Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth) kut­su­taan Ete­lä-Rans­kaan pal­jas­ta­maan ame­rik­ka­lais­mee­dio (Em­ma Sto­ne) hui­ja­rik­si. Van­nou­tu­neen ra­tio­naa­li­nen Stan­ley al­kaa kui­ten­kin pait­si us­koa yli­luon­nolliseen,..
(Magic in the Moonlight 2014)
18
18.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (41')
ma: Paljastuksia.
ti: Peltipoliisi. Au­to­maat­ti­nen no­peus­val­von­ta saat­taa ih­mi­set hul­luu­den partaalle...
ke: Teatterin kummitus. Van­has­sa ja ar­vok­kaas­sa tai­de­lai­tok­ses­sa ta­pah­tuu kummia...
to: Elä ja anna toisten kuolla. Val­kea­kos­kel­le saa­puu kuo­le­man enkeli...
19.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Japani - täydellisyys.
ti: Haiti - selviytyminen. Ar­man asuu Hai­tin pa­him­mas­sa ja ran­ki­mas­sa slum­mis­sa, Ci­té Soleil'ssa...
ke: Raha - valta - menestys. Ar­man viet­tää ai­kaa kol­men su­per­rik­kaan nuo­ren kans­sa Is­tanbulissa,..
to: Salametsästys - luonnonsuojelu.
19.00 Ou­to­lin­tu-sar­ja: Kapinallinen
Tie­teis-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa pa­ko­sal­la ole­va Tris Prior jat­kaa tais­te­luaan yh­teis­kun­taan­sa uh­kaa­vaa sa­la­liit­toa vas­taan, mut­ta sel­vi­täk­seen hä­nen on en­sin koh­dat­ta­va si­säi­set de­mo­nin­sa. Elo­ku­va pe­rus­tuu Ve­ro­ni­ca Rot­hin suo­sit­tuun Ou­to­lin­tu-trilogiaan...
(Insurgent 2015)
19.00 Her­kul­linen elämä
Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja­mes­ta­rin Las­se Hallst­rö­min hur­maa­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ka­da­min per­he (per­heen poi­ka­na Re­si­dent-sar­jan täh­ti Ma­nish Dayal) muut­taa In­tias­ta rans­ka­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin, jos­sa he avaa­vat ra­vin­to­lan vas­ta­pää­tä Ma­da­me Mal­lo­ryn (He­len Mir­ren) Mic­he­lin-pal­kit­tua huip­pu­ra­vin­to­laa. Täs­tä al­kaa kah­den ra­vin­to­lan vä­lil­lä ko­va kilpailu,..
(Hundred-Foot Journey, The 2014)
18.55 Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään jäl­leen sym­paat­ti­nen Brid­get Jo­nes (Re­née Zell­we­ger), jo­ka on on­nel­li­ses­ti yh­des­sä Mark Dar­cyn (Co­lin Firth) kans­sa. Ku­ten ar­va­ta saat­taa, mat­kaan tu­lee kui­ten­kin mut­kia niin eriä­vien elä­mänarvojen,..
(Bridget Jones: The Edge of Reason 2004)
20.00 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Pään perässä.
ti: Nukkeleikkiä. Hol­mes ja Wat­son koh­taa­vat eri­koi­sen to­dis­ta­jan mur­hal­le: nuken...
ke: Sumussa. Po­lii­sia­se­mal­le jä­te­tys­tä mys­tee­ri­kas­sis­ta pöl­läh­tää jo­tain hä­lyttävää,..
to: Matojen armoilla. Kun ma­to­ja tut­ki­nut ylio­pis­ton pro­fes­so­ri jou­tuu it­se ma­to­jen syömäksi,..
21
21.00 The Trust
Ni­co­las Ca­ge ja Eli­jah Wood näyt­te­le­vät po­lii­si­tut­ki­joi­ta, jot­ka saa­vat on­nek­kaan sat­tu­man kaut­ta tie­tää ruo­ka­kau­pas­ta, jon­ka ta­ka­huo­nee­seen on ra­ken­net­tu suu­ri kas­sa­hol­vi. Ai­noa ongelma on,..
(Trust, The 2016)
21.00 Iron Man 2
En­sim­mäi­ses­tä Iron Man -me­nes­tyk­ses­tä tut­tu täh­ti­kaar­ti pa­laa ka­me­roi­den eteen vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa. Yh­dys­val­tain se­naat­ti vaa­tii To­ny Star­kia (Ro­bert Dow­ney Jr.) luo­vut­ta­maan ke­hit­tä­män­sä Iron Man -pu­vun ar­mei­jan käyt­töön, mut­ta mies kiel­täy­tyy pe­lä­ten sen jou­tu­van vää­riin käsiin...
(Iron Man 2 2010)
21.00 Uhma
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa so­tad­raa­mas­sa juu­ta­lai­set Biels­kin vel­jek­set pa­ke­ne­vat nat­si­mie­hit­tä­jiä Val­ko-Ve­nä­jän met­siin. Pie­neen Tu­via Biels­kin (Bond-täh­ti Da­niel Craig) joh­ta­maan jouk­koon liit­tyy ko­ko ajan li­sää juu­ta­lai­sia, ja pian met­sään ra­ken­tuu­kin ko­ko­nai­nen yhteisö...
(Defiance 2008)
21.00 Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään jäl­leen sym­paat­ti­nen Brid­get Jo­nes (Re­née Zell­we­ger), jo­ka on on­nel­li­ses­ti yh­des­sä Mark Dar­cyn (Co­lin Firth) kans­sa. Ku­ten ar­va­ta saattaa,..
(Bridget Jones: The Edge of Reason 2004)
21.05 Unlocked
Noo­mi Ra­pa­ce esit­tää tril­le­ris­sä pei­te­roo­lis­sa toi­mi­vaa en­tis­tä CIA:n kuu­lus­te­li­jaa, kun MI5 ja CIA saa­vat tie­tää is­la­mis­tien suun­nit­te­le­mas­ta bio­lo­gi­ses­ta is­kus­ta Lon­too­seen. Pääo­sis­sa: Noo­mi Ra­pa­ce, Or­lan­do Bloom, To­ni Col­let­te, John Mal­ko­vich, Mic­hael Doug­las. Oh­jaus: Mic­hael Apted. (94')
(Unlocked 2017)
21.25 Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­närhi, osa 1
Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Kat­niss Ever­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) nou­see vas­ta­ha­koi­ses­ti ka­pi­na­liik­keen sym­bo­lik­si, Mat­ki­ja­när­hek­si. Hän jat­kaa tais­te­luaan kor­rup­toi­tu­nut­ta pre­si­dent­ti Snow­ta vas­taan, täl­lä ker­taa ka­pi­nal­lis­joh­ta­ja Al­ma Coi­nin rinnalla...
(Hunger Games, The: Mockingjay - Part 1 2014)
21.20 Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­närhi, osa 2
Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-elo­ku­va­sar­jan vii­mei­ses­sä nel­jän­nes­sä osas­sa sai­raa­las­ta he­rää­vä Kat­niss Ever­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) läh­tee ko­koa­maan eri vyö­hyk­kei­den kan­sa­lai­sia yh­teen vii­mei­seen tais­te­luun Ca­pi­to­lia vas­taan. Pre­si­dent­ti Snow (Do­nald Sut­her­land) yrit­tää saa­da ka­pi­nan tu­kah­du­tet­tua hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä, ja vi­hol­lis­ten li­säk­si Kat­niss jou­tuu va­ro­maan myös Peetaa ..
(Hunger Games, The: Mockingjay - Part 2 2015)
22.55 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Pään perässä.
23.10 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Matojen armoilla.
23.05 Maggie
Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger esit­tää zom­bie-kau­hud­raa­mas­sa isää, jon­ka Mag­gie-ty­tär (Abi­gail Breslin)..
(Maggie 2015)
23.30 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
23.45 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
23.55 Tulossa...
0
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
la: Vettä sakeampaa. Luottamus.
su: Totuuden ongintaa. Valtapelejä.
00.30 Ame­ri­kan rajavartijat
00.45 Pientä pilaa
00.55 Tulossa...
01.00 Kyl­mä­ve­risesti sinun
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
01.00 Pe­las­tushelikopteri
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
01.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
01.00: Vettä sakeampaa.
01.45: Luottamus.
02.30: Totuuden ongintaa. Dan­nyl­le selviää,..
03.15: Valtapelejä.
01.45 Kyl­mä­ve­risesti sinun
01.45 Pe­las­tushelikopteri
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
la: Rikas mies jos oisin. Pankkiryöstö. Pank­ki­viik­ko jatkuu...
su: Saaliina koskemattomuus. Terveen paperit.
3