Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27 Kanava Suora
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
9
09.45 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
10.15 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
10.15 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
pe: Kuuba, Havanna. Kuuba, Trinidad. Lo­ma Kuu­bas­sa jatkuu,..
la: Caymansaaret. Jamaika.
10.15 2 yötä aamuun
Rans­ka­lai­sark­ki­teh­ti Ca­ro­li­nen ja suo­ma­lais-dj Jaa­kon yh­tei­nen ho­tel­liyö Liet­tuan Vil­nas­sa joh­taa yl­lät­täen ti­lanteeseen,..
(2 yötä aamuun 2015)
10.40 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
Ko­ti­mai­nen ohjelma.
10.30 Paa­so­sen polt­taritoimisto
11.00 Paa­so­sen polt­taritoimisto
11.25 Paa­so­sen polt­taritoimisto
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (42')
ma: Rakkauden pommirata.
ti: Pöllön kosto.
11.15 Ka­don­neen jäljillä
NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.
11.45 Ka­don­neen jäljillä
ISRAEL, Liana - Paluu juurille.
11.45 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
pe: ITALIA, Carla - Etsinnän estelyä Italissa. VENÄJÄ, Mitte - Vastauksia Venäjältä.
la: NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin. ISRAEL, Liana - Paluu juurille.
11.45 Whi­le We're Young
Draa­ma­ko­me­dias­sa kes­ki-ikäi­nen pa­ris­kun­ta ta­paa nuo­ren pa­rin, jo­ka saa hei­dät poh­ti­maan omia ura­va­lin­to­jaan ja elä­mään­sä uu­des­sa va­los­sa. Pääo­sis­sa: Naomi Watts,..
(While We're Young 2014)
12
12.10 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: ITALIA,..
ti: VENÄJÄ,..
12.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
12.30 Toi­sen­lai­set teiniäidit
12.55 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
12.45 Häät sul­hasen tapaan
Päivä kuningattarena.
13.15 Häät sul­hasen tapaan
Rakkaudesta lajiin.
13.15 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
pe: Kalle ja Riina-Maija Palander.
la: Jone Nikula ja Hanna Kattunen.
13.20 A Family Man
Huip­pu­näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mäs­sä draa­mae­lo­ku­vas­sa rek­ry­toin­ti­fir­mas­sa työs­ken­te­le­vä uraoh­jus Da­ne Jen­sen (Ge­rard But­ler) pai­naa pit­kää päi­vää ta­voi­tel­les­saan ylen­nys­tä kei­no­ja kaihtamatta...
(Family Man, A 2016)
13.40 Häät sul­hasen tapaan
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (46')
ma: Rennoin ottein.
ti: Musta morsian.
13.35 Hou­se Ru­les Australia
Verhodraamaa.
14.05 Hou­se Ru­les Australia
Omaan nilkkaan. Leigh ja Kris­tie pää­se­vät ar­vioi­maan re­mon­toi­tua taloaan,..
14.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
la: 26-vuo­tias Anet­te odot­taa seit­se­mät­tä lastaan,..
14.30 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Potut pottuina.
ti: Jännitystä ilmassa.
14.45 Rik­kaat ja rahattomat
Kiitollisuusharjoituksia.
15
15.00 Rik­kaat ja rahattomat
Miljonääri ja työtön lähihoitaja.
15.25 Rik­kaat ja rahattomat
ma: Epämukavuusalueella.
ti: Taiteilijaelämää. Ex-huippumalli,..
15.10 Kaa­meat pomot 2
Mus­tan ko­me­dian jat­ko-osas­sa yrit­tä­jik­si ryh­ty­neet ka­ve­ruk­set Nick, Kurt ja Da­le ajau­tu­vat jäl­leen on­gel­miin, kun he jou­tu­vat lii­ke­mies Bert Han­so­nin (Os­car-voit­ta­ja Ch­ris­toph Waltz) huijaamiksi...
(Horrible Bosses 2 2014)
15.30 Mas­terC­hef Australia
Tuplasti painetta. Jouk­kue­haas­teen hä­viä­jät tus­kai­le­vat pai­ne­tes­tis­sä, jos­sa pi­tää val­mis­taa pe­rä­ti kak­si huip­pu­ko­kin annosta...
15.30 Rik­kaat ja rahattomat
pe: Epämukavuusalueella. Taiteilijaelämää. Ex-huippumalli,..
la: Kiitollisuusharjoituksia. Miljonääri ja työtön lähihoitaja.
15.45 Mas­terC­hef Australia
Aineksia läheltä ja kaukaa. En­sim­mäi­sen haas­teen ai­nek­set saa­pu­vat ko­ti­väel­tä kir­jeiden kera...
16.10 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Suoraa tietä finaaliviikolle.
ti: Päivällinen metsässä.
17.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
ma: Laukku täynnä ruokaa. Pääkallo postissa.
ti: Päihtynyt paluumuuttaja. Vahinkopiippu.
ke: Kontissa kuhisee. Raitistunut räppäri.
to: Työlupaa vailla. Ötökkälähetys.
17.00 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
pe: Laukku täynnä ruokaa. Pääkallo postissa. Päihtynyt paluumuuttaja. Vahinkopiippu.
la: Kontissa kuhisee. Raitistunut räppäri. Työlupaa vailla. Ötökkälähetys.
17.00 Pientä pilaa
17.05 Sooloilua
Her­sy­vä draa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä toi­mit­ta­jas­ta Em­mas­ta (Sai­ja Len­to­nen), jo­ka lä­he­te­tään yl­lät­täen haas­tat­te­le­maan huip­pu­ka­pel­li­mes­ta­ri Joel Ab­ra­hams­so­nia (Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen). Em­ma huo­maa pian ihas­tu­van­sa Joeliin...
(Sooloilua/Suomi 2007)
18
18.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Nuorisovankien erityisohjaaja: mitä tekisit toisin.
ti: Luotsit: merten jättiläiset.
ke: Suurtalouskokki: vauhtia ja vaaratilanteita.
to: Eläinlääkäri: kaikenkarvaiset potilaat.
19.00 This Is Us
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Déjà-vu.
ti: Toipilaat. Kol­mo­set sai­ras­tu­vat ve­si­rok­koon, ja Re­bec­can äi­ti saa­puu raas­ta­maan per­heen hermoja...
ke: Veljekset. Jack vie ki­nas­te­le­vat poi­kan­sa telt­taretkelle,..
to: Parikymppiset. Kol­mo­set elä­vät nuo­ri­na ai­kui­si­na epä­var­muu­den aikaa...
19.00 Dark Shadows
Fan­ta­siae­lo­ku­vas­sa Bar­na­bas Col­lins (John­ny Depp) on me­nes­ty­nyt lii­ke­mies vuon­na 1772, kun­nes sär­kee vää­rän nai­sen sy­dä­men. An­ge­li­que (Eva Green) on noi­ta ja ki­roaa Bar­na­bak­sen vam­pyy­rik­si ja hau­taa elävältä...
(Dark Shadows 2012)
19.00 Kaa­meat pomot 2
Mus­tan ko­me­dian jat­ko-osas­sa yrit­tä­jik­si ryh­ty­neet ka­ve­ruk­set Nick, Kurt ja Da­le ajau­tu­vat jäl­leen on­gel­miin, kun he jou­tu­vat lii­ke­mies Bert Han­so­nin (Os­car-voit­ta­ja Ch­ris­toph Waltz) hui­jaa­mik­si. Tu­na­ri­kol­mik­ko päät­tää pe­las­taa fir­man­sa kid­nap­paa­mal­la Han­so­nin po­jan. Sop­pa on taas val­mis. Pääo­sis­sa: Ja­son Ba­te­man, Charlie Day,..
(Horrible Bosses 2 2014)
19.05 Dear Alice
Nel­jä hy­vin eri­lais­ta elä­mää ni­vou­tuu kos­ket­ta­vas­sa ruot­sa­laisd­raa­mas­sa yh­teen näen­näi­ses­ti ta­val­li­sen päi­vän ai­ka­na. Niin gam­bia­lai­nen maa­han­muut­ta­ja, la­ki­nai­nen mie­hi­neen kuin ar­vos­tet­tu tv-julk­kis­kin jou­tu­vat päi­vän ai­ka­na ku­kin omal­la ta­val­laan sor­re­tuik­si by­rok­ra­tian ko­neistossa,..
(Dear Alice 2010)
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ma: Kunnes kuolema meidät erottaa.
ti: Suuri pakoretki. NCIS et­sii And­re Martinezia,..
20.00 4D: Laihduin 300 kg
Brit­ti Paul Ma­son oli het­kel­li­ses­ti maail­man li­ha­vin mies lä­hes 450 ki­lon painollaan...
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ansa. Na­vy SEAL -mies jou­tuu hyök­käyk­sen kohteeksi,..
21
21.00 Millerit
Jen­ni­fer Anis­ton lois­taa ri­kos­ko­me­dias­sa ruo­hon­juu­ri­ta­son ruo­ho­dii­le­ris­tä, st­rip­pa­ris­ta, neit­syt­po­jas­ta ja kar­ku­lais­ty­tös­tä, jot­ka te­key­ty­vät nor­mi­per­heek­si suu­ren luo­kan huu­me­keik­kaa varten...
(We're the Millers 2013)
21.00 Interstellar
Hen­keä­sal­paa­va, tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­va tie­tei­se­lo­ku­va ava­ruus­len­tä­jä Coo­pe­ris­ta, jo­ka on pa­ko­tet­tu maan­vil­je­li­jäk­si ruo­ka­pu­lan ja luon­non­vit­saus­ten uha­tes­sa elä­mää maa­pal­lol­la. Us­ko­mat­to­mien kään­tei­den kaut­ta Coo­per pää­tyy jäl­leen ava­ruu­teen tut­ki­maan, ovat­ko 10 vuot­ta aiem­min läh­te­neet bio­lo­git on­nis­tu­neet löy­tä­mään uu­sia elin­kel­poi­sia maail­mo­ja Maan kär­si­vil­le asukkaille...
(Interstellar 2014)
21.00 The Mag­ni­ficent Seven
Häi­käi­le­mä­tön lii­ke­mies Bart­ho­lo­mew Bo­gue (Pe­ter Sars­gaard) val­taa mai­ta vil­lis­sä län­nes­sä palk­ka-ar­mei­jan­sa avul­la. Kun hän yrit­tää saa­da hal­tuun­sa pie­nen Ro­se Cree­kin, mie­hen­sä me­net­tä­nyt Em­ma Cul­len (Ha­ley Ben­nett) läh­tee et­si­mään mie­hiä, jot­ka voi­si­vat vas­tus­taa Bo­guen armeijaa...
(The Magnificent Seven 2016)
21.00 Gangsterisota
1940-lu­vun Los An­ge­le­siin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa po­lii­sien muo­dos­ta­ma eri­kois­ryh­mä yrit­tää pan­na kam­poi­hin häi­käi­le­mät­tö­mäl­le gangs­te­ril­le Mic­key Co­he­nil­le (Sean Penn)..
(Gangster Squad 2013)
21.00 Emmanuelle 4
Syl­via (Syl­via Kris­tel) pa­ke­nee myrs­kyi­sää suh­det­taan Mar­cin (Pat­rick Bauc­hau) kans­sa ja läh­tee ra­di­kaa­liin leik­kauk­seen, jon­ka seu­rauk­se­na hä­nen ul­ko­nä­kön­sä muut­tuu täy­sin. Hä­nes­tä tu­lee Mia Nyg­re­nin esit­tä­mä Em­ma­nuel­le, jäl­leen nuo­ri ja edel­leen kyl­tymätön...
(Emmanuelle IV 1984)
21.15 Emmanuelle 2
Syl­via Kris­tel pa­laa klas­sik­ko­roo­liin­sa eroot­ti­ses­sa draa­mas­sa seik­kai­luis­saan kyp­sy­nee­nä ja vah­vis­tu­nee­na Em­ma­nuel­le­na, jo­ka mat­kus­taa malt­ta­mat­to­ma­na ko­tiin Hong­kon­giin Jean-mie­hen­sä (Um­ber­to Or­si­ni) luokse...
(Emmanuelle II 1975)
21.10 Hy­väs­ti, Emmanuelle
Em­ma­nuel­le ja hä­nen mie­hen­sä Jean (Syl­via Kris­tel ja Um­ber­to Or­si­ni) ovat eroot­ti­sen draa­man kol­man­nes­sa osas­sa muut­ta­neet Seyc­hel­leil­le. Siel­lä­kin he ym­pä­röi­vät it­sen­sä va­paan rak­kau­den kan­nat­ta­jil­la ja lu­kui­sil­la ra­kas­ta­jil­la, mut­ta Em­ma­nuel­lea elä­män­tyy­li al­kaa sa­laa vaivata...
(Goodbye Emmanuelle 1977)
22.55 The Trust
Ni­co­las Ca­ge ja Eli­jah Wood näyt­te­le­vät po­lii­si­tut­ki­joi­ta, jot­ka saa­vat on­nek­kaan sat­tu­man kaut­ta tie­tää ruo­ka­kau­pas­ta, jon­ka ta­ka­huo­nee­seen on ra­ken­net­tu suu­ri kas­sa­hol­vi. Ai­noa ongelma on,..
(Trust, The 2016)
23.10 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Kunnes kuolema meidät erottaa.
23.15 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ansa.
23.10 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
la: Luotsit: merten jättiläiset.
23.35 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
0
00.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
00.05 Pa­ra­tii­sihotelli USA
00.15 Ka­nadan rajalla
00.30 Ka­nadan rajalla
00.45 Pientä pilaa
00.50 Pientä pilaa
01.00 Pe­las­tushelikopteri
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (21')
01.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
01.00 Pa­ra­tii­sihotelli USA
01.00 Laiva
Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuon­na 2012. Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
01.00 Pa­ra­tii­sihotelli USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
la: Perillä paratiisissa. Villi kortti. Pe­li on käynnissä...
su: Ken vie Barbien sydämen? Taktiikka hioutuu.
01.00 Rajavalvojat
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
01.45 Pa­ra­tii­sihotelli USA
01.45 Laiva
Kau­si 1. Oh­jel­ma on ku­vat­tu vuonna 2012.
02.30 Pe­las­tushelikopteri
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (22')
3