Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.00 Vega Musik
06.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­maregatan 2,
06.06 Vega Musik
06.06 Vega Musik
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
06.54 Andrum
06.54 Andrum
06.54 Andrum
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rundradion,..
07.00 Yle Ny­he­ter med väder
07.03 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.10 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.23 BUU-sagan
07.33 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der- och sjörapport
08.05 Vega Morgon
08.05 Ve­ga Lör­dag med BUU-önskemusik
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem,..
08.05 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.20 Yle Ve­ga Hu­vuds­tadsregionen
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Lördag
09.03: Senaste avsnitt av Nyhetspodden från Svenska Yle.
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
09.03 Vega Söndag
09.16 Ve­ga Förmiddag
09.15 Dokumenterat:
Redaktör: Tomas Jansson.
09.23 Yle Vega i Nyland
09.23 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
09.23 Yle Vega i Nyland
09.54 Andrum
09.54 Andrum
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land - ring in! Te­le­fon till stu­dion 0600 11 12 13
10.03 Yle Ve­ga i Ny­land: Eve­nemangsfredag
Skicka in evenemangstips till nyland@yle.
10.03 Vega Söndag
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Yle Vega i Nyland
11.03 Ve­ga Lör­dag med lördagsgäst
Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hobbyer.
11.03 Ve­ga Sön­dag: Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Yle Vega i Nyland
11.35 Yle Vega i Nyland
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 I pen­garnas värld
Redaktör: Pekka Palmgren.
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvant­hopp - det du in­te viss­te att du ville veta
12.03 Vega Söndag
12.10 Näst sista ordet
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Vega Dag
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Gudstjänst
med Petrus församling i Helsingfors. Pre­di­kant och li­turg: Tuo­mas Metsäranta...
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
13.03 Fritt fram
med Stefan och Staffan i studion.
13.03 Gudstjänst
med Sibbo svenska församling. Pre­di­kant: Ca­mil­la Ek­holm. Li­turg: He­le­na Rönnberg...
14.03 Ve­ga Dag vec­kans nya låtar i Ve­ga presenteras
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Nos­tal­git­ripp till Ra­dio Nord med Kaffekvarnen
El­ler gil­lar du an­nars ba­ra låtar från bör­jan av 1960-ta­let? . . Prog­ram­värd: Ann-Sop­hie Sandström. (R)
14.03 Ve­ga Dag med ak­tuel­la fil­mer och tv-serier
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med måndagspanelen
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag med vec­kans diskussioner
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der och båtvädret
16.00 Yle Ny­he­ter med sport, vä­der och båtvädret
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.09 Vega Fredag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.08 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Aktuellt 17
ma: E-post: aktuellt@yle.
fi
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.00 Aktuellt 17
E-post: aktuellt@yle. fi
17.00 Yle Ny­he­ter med väder
17.05 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.05: Den finlandssvenska hitlistan.
17.05 Norrena &
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Ve­ga Kväll med kul­turinnehåll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Kväll
Musik,..
17.30 Eu­ro­visionskväll
Programvärd: Hannah Norrena.
17.30 Ve­ga Fre­dag med kulturtips
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ve­ga Kväll med fråges­por­ten vinn el­ler försvinn
Musik,..
18.00 Yle Nyheter
18.03 Ve­ga Fre­dag skivrådet
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sälls­ka­pet. En kul­tur­podd med sam­hällsperspektiv
18.05 Do­ku­men­te­rat: Ilon - Hon upp­täck­tes på You­Tu­be och kan bli Fin­lands näs­ta in­ter­na­tio­nel­la popstjärna
18.49 Vega Musik
19.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
19.22 Den klas­siska kvällen
19.22: Programvärd: Bertil Blom.
21.03: Programvärd: Leif Nystén.
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.22 Na­turväktarna
An­ders Alb­recht och Jör­gen Palmg­ren sva­rar på frågor om djur och na­tur. Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/minut.
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
20.03: Ring 0600-11 12 13 ,
21.03:
19.22 Kul­tur­pod­den: Ett te­ma - fle­ra perspektiv
19.45 Vega Musik
19.45 Vega Musik
20.03 Grön­roos Ga­rage med Ilon
20.03 Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. ha­rus@yle. fi
21
21.03 Lör­dagsgästen:
21.03 Ef­ter Nio ra­dio: Pel­le Heik­ki­läs vi­ta månad blev en livsstil
21.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt fram
med Stefan och Staffan i studion.
21.36 Vega Musik
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.00 Yle Ny­he­ter med vä­der- och sjörapport
22.15 Nyhetspodden
22.15 Dokumenterat:
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
Programvärd: Bertil Blom.
22.30 Dagens debatt
ma: E-post: slaget@yle.
fi
23.05 Sp­råket: Pro­fes­sio­nel­la sc­hacks­pe­la­re säger inte
23.05 Norrena &
23.05 Krop­pen och li­vet - in­ti­ma sam­tal med Anne Hietanen
23.00 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Be­hö­ver den mänsk­li­ga fak­torn uppvärderas?
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3