Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.10 Ex On The Beach Suomi Afterski
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.20 To­kion olym­pia­lai­set: Kul­tai­nen sukupolvi
(The Golden Generation, Dokumentti, Argentiina, Yhdysvallat, 2018)
04.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
05.10 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
6
06.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
06.15 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.10 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.25 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.35 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.45 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.40 To­kion olym­pia­lai­set: Kul­tai­nen sukupolvi
Ar­gen­tii­na­lai­nen ko­ri­pal­loi­li­ja Ma­nu Gi­no­bi­li eh­ti voit­taa uran­sa ai­ka­na NBA:ssa nel­jä mestaruutta,..
(The Golden Generation, Dokumentti, Argentiina, Yhdysvallat, 2018)
07.05 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
07.10 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 4. Jaksot 9-10.
07.15 Ruo­kakorihaaste
Alex Guar­nasc­hel­li luot­saa uu­den­lais­ta kok­kauskisaa,..
07.30 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 4. Jaksot 7-8.
07.35 To­kion olym­pia­lai­set: Kul­tai­nen sukupolvi
Ar­gen­tii­na­lai­nen ko­ri­pal­loi­li­ja Ma­nu Gi­no­bi­li eh­ti voit­taa uran­sa ai­ka­na NBA:ssa nel­jä mestaruutta,..
(The Golden Generation, Dokumentti, Argentiina, Yhdysvallat, 2018)
07.40 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
08.10 Arktiset vedet
08.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 4. Jaksot 5-6.
08.10 Arktiset vedet
08.10 Arktiset vedet
08.30 Arktiset vedet
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
9
09.20 TV Shop
ma: (, )
09.15 TV Shop
(, )
09.10 TV Shop
(, )
09.20 TV Shop
(, )
09.20 TV Shop
(, )
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.05 Arktiset vedet
10.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
10.15 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.20 Ts­he­kin EHT: Ve­nä­jä-Suomi -kooste
Kooste 13. 5. Pra­has­sa pe­la­tus­ta jää­kie­kon EHT-ot­te­lus­ta. Se­los­ta­ja­na J-P Ja­lo, asian­tun­ti­ja­na Oskar Osala.
(Urheilu, TÅ¡ekki, 2021)
10.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.40 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.55 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
11.00 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.10 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on hankittu,..
11.15 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.15 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
11.35 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 4. Jaksot 9-10.
11.30 Trolls
Trolls tuo ruu­tuun ihas­tut­ta­vat, hul­lun­ku­ri­set ja vä­rik­käät pör­rö­pää­pei­kot. Kun jät­ti­mäi­set ber­ge­ni­läi­set tun­keu­tu­vat Trol­likylään,..
(Trolls, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
11.45 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
11.40 Leijonastudio
11.55 Far­mi­keit­tiön makupalat
12.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 4. Jaksot 7-8.
11.55 Ts­he­kin EHT: Ruotsi - Suomi
Suora lähetys jääkiekon EHT-ottelusta Prahasta. Se­los­ta­ja­na J-P Ja­lo, asian­tun­ti­ja­na Tom­mi Niemelä.
(Urheilu, TÅ¡ekki, 2021)
12
12.15 Far­mi­keit­tiön makupalat
12.35 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.55 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.45 To­kion olym­pia­lai­set: Kul­tai­nen sukupolvi
Ar­gen­tii­na­lai­nen ko­ri­pal­loi­li­ja Ma­nu Gi­no­bi­li eh­ti voit­taa uran­sa ai­ka­na NBA:ssa nel­jä mestaruutta,..
(The Golden Generation, Dokumentti, Argentiina, Yhdysvallat, 2018)
13.05 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
13.15 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
13.20 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
Mr. Bean (Ro­wan At­kin­son) mat­kus­taa tai­de­mu­seon edus­ta­ja­na Iso-Bri­tan­nias­ta Yh­dys­val­toi­hin ja on­nis­tut­tuaan tu­hoa­maan niin kal­liin tai­de­teok­sen kuin pai­kal­li­sen Da­vi­din (Pe­ter MacNicol)
(Bean, Komedia, Iso-Britannia, 1997)
13.30 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 5-6.
13.55 Drag Me Down the Aisle
(Drag Me Down the Aisle, dokumentti, USA, 2019)
14.10 Ba­be - urhea possu
Os­car-pal­ki­tus­sa eläi­ne­lo­ku­vas­sa maa­ti­lal­le saa­pu­va pie­ni Ba­be-pos­su pää­see osak­si pai­men­koi­rien per­het­tä ja op­pii pian it­se­kin ete­väk­si lam­pai­den kait­si­jaksi. 88 min.
(Babe, Perhe, Yhdysvallat, Australia, 1995)
14.10 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
14.15 Sink­kuäi­dille sulhanen
Sinkkuäidit tutustuvat miesten kotimaisemiin.
14.20 Leijonastudio
Ruotsi-Suomi -ottelun jälkipelit.
14.45 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
14.45 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
Nik­las Hag­man ha­luaa muis­taa ju­nio­riai­ko­jen­sa va­ra-äi­tiä An­na-Kai­saa yl­lä­tyksellä...
15
15.15 Hän va­leh­te­li ai­van kaikesta
(He Lied About Everything, Dokumentti, Yhdysvallat, 2018)
15.10 Ba­be suurkaupungissa
Ur­hea Ba­be-pos­su jou­tuu hur­jaan seik­kai­luun suur­kau­pun­gis­sa, kun hän läh­tee maan­vil­je­li­jän rou­van kans­sa an­sait­se­maan ra­haa maa­ti­lan pe­las­ta­mi­seksi. 84 min.
(Babe: Pig in the City, Perhe, Yhdysvallat, Australia, 1998)
15.10 Olym­pia­ta­ri­nat: Nai­sen näkökulma
15.20 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
15.45 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
16.00 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
Kausi 11. Jaksot 13-14.
15.55 Ruot­sin EHT: Ts­hek­ki - Venäjä
Suora lähetys jääkiekon EHT-ottelusta Prahasta. Se­los­ta­ja­na J-P Ja­lo, asian­tun­ti­ja­na Oskar Osala.
(Urheilu, TÅ¡ekki, 2021)
16.10 I Am Bolt
I Am Bolt esit­te­lee kol­mien olym­pia­lais­ten kol­mois­voit­ta­jan Usain Bol­tin to­del­li­sen mi­nän en­sim­mäis­tä ker­taa. Elo­ku­va seu­raa Bol­tin elä­män eri osa-aluei­ta muun muas­sa hä­nen it­sen­sä ku­vaa­man ma­te­riaa­lin se­kä lä­heis­ten kaut­ta. 120 min. Oh­jaus: Ben­ja­min Tur­ner, Ga­be Tur­ner. Pääo­sis­sa: Usain Bolt, Nu­gent Wal­ker Jr. , Ric­ky Simms, Glen Mills, Wel­lesley Bolt,
(I Am Bolt, Dokumenttielokuva, Iso-Britannia, 2016)
16.30 Leijonastudio
16.50 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
16.50 Ts­he­kin EHT: Ve­nä­jä - Ruotsi
Suora lähetys jääkiekon EHT-ottelusta Prahasta. Se­los­ta­ja­na J-P Ja­lo, asian­tun­ti­ja­na Tom­mi Niemelä.
(Urheilu, TÅ¡ekki, 2021)
16.55 Ts­he­kin EHT: Ve­näjä - Suomi
Suora lähetys jääkiekon EHT-ottelusta Prahasta. Se­los­ta­ja­na J-P Ja­lo, asian­tun­ti­ja­na Oskar Osala.
(Urheilu, TÅ¡ekki, 2021)
17.00 Suu­ri leipurikisa
17.00 Onnenpyörä
Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Tä­nään teh­tä­viä rat­kai­se­vat Ka­ri Bag­ge Hel­singistä,..
17.50 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 7...
18
18.00 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
Alkaa uusintana.
18.00 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
18.35 Will & Grace
Grace (Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
18.30 Sink­kuäi­dille sulhanen
Sinkkuäidit tutustuvat miesten kotimaisemiin. Tref­feil­lä näh­dään hi­ki­siä hetkiä,..
19.00 Suu­ri leipurikisa
19.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Kesäapulaisilla pitää kiirettä.
19.05 Trolls
Trolls tuo ruu­tuun ihas­tut­ta­vat, hul­lun­ku­ri­set ja vä­rik­käät pör­rö­pää­pei­kot. Kun jät­ti­mäi­set ber­ge­ni­läi­set tun­keu­tu­vat Trol­likylään,..
(Trolls, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
19.10 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
Mr. Bean (Ro­wan At­kin­son) mat­kus­taa tai­de­mu­seon edus­ta­ja­na Iso-Bri­tan­nias­ta Yh­dys­val­toi­hin ja on­nis­tut­tuaan tu­hoa­maan niin kal­liin tai­de­teok­sen kuin pai­kal­li­sen Da­vi­din (Pe­ter MacNicol)
(Bean, Komedia, Iso-Britannia, 1997)
19.20 Leijonastudio
19.35 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
19.35 Onnenpyörä
Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Tä­nään teh­tä­viä rat­kai­se­vat Ka­ri Bag­ge Hel­singistä,..
19.30 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
20.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Kesäapulaisilla pitää kiirettä.
20.00 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 5-6.
20.30 Leijonastudio
Stu­dioi­sän­tä­nä Ju­ha­ni Henriksson,..
20.30 Top Gear: Best Of Spe­cials: Extra Special
21.00 Sink­kuäi­dille sulhanen
Sinkkuäidit tutustuvat miesten kotimaisemiin. Tref­feil­lä näh­dään hi­ki­siä hetkiä,..
21.00 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
22.00: Hyvin levätyn yön jälkeen huvila on täynnä energiaa.
20.55 Ts­he­kin EHT: Suo­mi - Tshekki
Suora lähetys jääkiekon EHT-ottelusta Prahasta. Se­los­ta­ja­na J-P Ja­lo, asian­tun­ti­ja­na Tom­mi Niemelä.
(Urheilu, TÅ¡ekki, 2021)
20.55 Ts­he­kin EHT: Ts­hekki - Ruotsi
Suora lähetys jääkiekon EHT-ottelusta Prahasta. Se­los­ta­ja­na J-P Ja­lo, asian­tun­ti­ja­na Oskar Osala.
(Urheilu, TÅ¡ekki, 2021)
21.00 Cent­ral Intelligence
Kou­lun isoin nört­ti pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa luok­ka­ko­kouk­seen ja yl­lät­tää kaik­ki. Hä­nes­tä on kas­va­nut tap­pa­van te­ho­kas CIA-agent­ti, jo­ka ker­too suo­rit­ta­van­sa huip­pu­sa­lais­ta teh­tä­vää. Avuk­seen hän vär­vää nuo­ruu­den ka­ve­ri­pii­rien suosikin,..
(Central Intelligence, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Lu­mik­ki ja metsästäjä
Lu­mik­ki vart­tuu ai­kui­sek­si pa­han ja tai­ka­voi­mia omaa­van äi­ti­puo­len­sa Ra­ven­nan van­git­se­ma­na. Kun Lu­mik­ki pää­see pa­koon, Ra­ven­na lä­het­tää met­säs­tä­jän hä­nen pe­rään­sä. 113 min. Oh­jaus: Ru­pert San­ders. Pääo­sis­sa: Bob Hos­kins, Brian Glee­son, Char­li­ze The­ron, Ch­ris Hems­worth, Ed­die Mar­san, Ian McS­ha­ne, John­ny Har­ris, Kris­ten Ste­wart, Li­ly Co­le, Nick Frost, Ray Winstone,
(Snow White and the Huntsman, Toiminta, Yhdysvallat, 2012)
21.00 Met­säs­tä­jä ja tal­vi­nen taistelu
Nyt sel­viää, mi­tä ta­pah­tui en­nen Lu­mik­ki ja met­säs­tä­jä -elo­ku­van ta­pah­tu­mia. Pa­ha ku­nin­ga­tar Ra­ven­na pet­tää jul­mas­ti hy­vän­tah­toi­sen si­sa­ren­sa Freyan ja jää­dyt­tää tä­män sy­dä­men hyl­ki­mään rak­kaut­ta. Freya saa myös käyt­töön­sä jäi­set voi­mat, joi­ta hän ei tien­nyt omaavansa.
(Huntsman: Winter's War, The, Fantasia, Yhdysvallat, 2016)
21
22.00 Vää­rät paperit
Perheenisä (Ja­son Ba­te­man) jou­tuu iden­ti­teet­ti­var­kau­den koh­teek­si ja läh­tee vaa­ti­maan te­ki­jää (Me­lis­sa Mc­Cart­hy) ti­lil­le. Mat­ka ei kui­ten­kaan su­ju mut­kit­ta. 103 min. Oh­jaus: Seth Gordon.
(Identity Thief, Komedia, Yhdysvallat, 2013)
23.00 Es­co­bar: Paradise Lost
(Escobar: Paradise Lost, Rikos, Ranska, 2015)
23.05 Fit­ness­päi­väkirja 2021
23.20 Leijonastudio
23.20 Cent­ral Intelligence
Kou­lun isoin nört­ti pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa luok­ka­ko­kouk­seen ja yl­lät­tää kaikki...
(Central Intelligence, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
23.35 Boy Erased
(Boy Erased, Draama, Australia, Yhdysvallat, 2018)
23.35 I Am Bolt
I Am Bolt esit­te­lee kol­mien olym­pia­lais­ten kol­mois­voit­ta­jan Usain Bol­tin to­del­li­sen mi­nän en­sim­mäis­tä kertaa...
(I Am Bolt, Dokumenttielokuva, Iso-Britannia, 2016)
23.30 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
Kausi 2. Jaksot 7-8.
23.40 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
0
00.15 Ex On The Beach Suomi Afterski
00.45 I Am Bolt
(I Am Bolt, Dokumenttielokuva, Iso-Britannia, 2016)
01.15 Fit­ness­päi­väkirja 2021
01.25 To­kion olym­pia­lai­set: Kul­tai­nen sukupolvi
(The Golden Generation, Dokumentti, Argentiina, Yhdysvallat, 2018)
01.30 Onnenpyörä
Haluatko ostaa vokaalin? Se on oikein!..
01.30 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
01.45 Onnenpyörä
01.50 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
01.55 Val­heenpaljastajat
02.30 Arktiset vedet
02.25 Far­mi­keit­tiön makupalat
02.45 Hän va­leh­te­li ai­van kaikesta
(He Lied About Everything, Dokumentti, Yhdysvallat, 2018)
02.50 Arktiset vedet
03.00 Arktiset vedet
03.00 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will ..
02.55 Mi­kä ih­meen asunto?
03.00 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
3
03.25 Suu­ri leipurikisa
03.35 Val­heenpaljastajat
04.00 Far­mi­keit­tiön makupalat
03.50 Far­mi­keit­tiön makupalat
03.55 Mi­kä ih­meen asunto?
04.00 Far­mi­keit­tiön makupalat
04.10 Ex On The Beach Suomi Afterski
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.20 To­kion olym­pia­lai­set: Kul­tai­nen sukupolvi
(The Golden Generation, Dokumentti, Argentiina, Yhdysvallat, 2018)
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma