Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
04.05 Hurja remontti
04.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
(Beachf­ront Bar­gain Hunt, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
06.15: Alkaa uusintana.
04.30 Kiin­teis­töveljekset
05.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
04.10 Kiin­teis­töveljekset
04.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
05.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
6
06.10 Huu­to­kauppataisto
06.20 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­kalaukkuja,..
Kausi 1. Jaksot 19-22.
06.20 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Arktiset Vedet
Kausi 10. Jaksot 9-10.
06.25 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
06.20 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
07.10 Alas­kan rakentajat
Kek­se­liäät huip­pu­ra­ken­ta­jat haas­ta­vat erä­maan ka­rut olo­suh­teet ra­ken­taes­saan unel­mien asun­to­ja Alas­kan syr­jä­seu­duil­le. (Buil­ding Alas­ka, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 6. Jaksot 2-4.
07.25 Alas­kan rakentajat
07.30 Alas­kan rakentajat
07.25 Extreme Homes
Sar­jas­sa teh­dään ret­kiä maail­man omi­tuisimpien,..
08.05 Extreme Homes
Sar­jas­sa teh­dään ret­kiä maail­man omi­tui­sim­pien, suu­rim­pien ja kau­neim­pien kiin­teis­tö­jen ja nii­den ko­tien ym­pä­ril­lä. (Ext­re­me Ho­mes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 2. Jaksot 5-7.
08.25 Extreme Homes
Sar­jas­sa teh­dään ret­kiä maail­man omi­tui­sim­pien, suu­rim­pien ja kau­neim­pien kiin­teis­tö­jen ja nii­den ko­tien ym­pä­ril­lä. (Extreme Homes,
08.35 Extreme Homes
Sar­jas­sa teh­dään ret­kiä maail­man omi­tui­sim­pien, suu­rim­pien ja kau­neim­pien kiin­teis­tö­jen ja nii­den ko­tien ym­pä­ril­lä. (Extreme Homes,
08.25 Ul­ti­ma­te Escape Suomi
Juk­ka Hil­dénin kans­sa bru­taa­lis­ta 24 tun­nin pa­ko­pe­lis­tä yrit­tää sel­vi­tä Joel Harkimo...
9
09.05 TV Shop
ma: (, )
09.20 TV Shop
to: (, )
09.20 TV Shop
(, )
09.40 TV Shop
(, )
10.05 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
10.10 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
(Hou­se Hun­ters Re­no­va­tion, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
10.20 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
10.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.40 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Arktiset Vedet
Kausi 10. Jaksot 11-12.
11.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 17. Jaksot 3-4.
10.55 Get Santa
Isä ja poika tekevät yhteistyötä pelastaakseen joulun. He löy­tä­vät jou­lu­pu­kin nuk­ku­mas­sa au­to­tal­lis­taan kaa­dut­tuaan reel­lään ja po­lii­sit hä­nen kan­noil­laan. 102 min. Oh­jaus: Ch­ris­top­her Smith. Pääo­sis­sa: Jim Broadbent,
(Get Santa, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2014)
11.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­tehokkaasti.
11.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
11.35 Ra­kas­taa, ei rakasta
Tapaamme ruotsalaisia, jotka ovat rakastuneet ulkomailla. Nyt kump­pa­ni ai­koo muut­taa Ruot­siin rak­kau­den vuoksi...
12
12.00 Ma­riah Ca­rey's All I Want for Ch­ristmas Is You
(Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, Animaatio, Yhdysvallat, 2017)
12.05 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
Kausi 2. Jaksot 8-10.
12.20 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
Kausi 2. Jaksot 11-12.
12.40 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
13.05 Extreme Homes
Sar­jas­sa teh­dään ret­kiä maail­man omi­tui­sim­pien, suu­rim­pien ja kau­neim­pien kiin­teis­tö­jen ja nii­den ko­tien ym­pä­ril­lä. (Ext­re­me Ho­mes, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
13.00 Al­most Christmas
Wal­ter on eläk­keel­le jää­nyt au­to­na­sen­ta­ja, jon­ka vai­mo on kuol­lut vuo­si sit­ten. Lu­vas­sa on ti­lan­tei­ta jo­ka läh­töön, kun Wal­ter kut­suu kaik­ki nel­jä ai­kuis­ta las­taan ja muun per­heen ko­tiin­sa viet­tä­mään jou­lua. 120 min. Oh­jaus: Da­vid E. Talbert.
(Almost Christmas, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2016)
13.20 Extreme Homes
Sar­jas­sa teh­dään ret­kiä maail­man omi­tui­sim­pien, suu­rim­pien ja kau­neim­pien kiin­teis­tö­jen ja nii­den ko­tien ym­pä­ril­lä. (Ext­re­me Ho­mes, To­si-tv, Yhdysvallat,
13.35 Ch­rist­mas Bells are Ringing
Sam-ni­mi­nen nai­nen pa­laa kol­men­tois­ta vuo­den jäl­keen ko­ti­kon­nuil­leen Ca­pe Co­diin isän­sä häi­hin, joi­ta vie­te­tään jou­luaat­to­na. Sam ta­paa van­han ys­tä­vän­sä Miken...
(Christmas Bells are Ringing, Perhe, Yhdysvallat, 2018)
13.50 Croodit
Vauh­di­kas ani­maa­tio­ko­me­dia ker­too luo­la­per­hees­tä, jo­ka tem­pau­tuu elä­män­sä seik­kai­luun suo­ja­muu­rien lu­his­tut­tua hei­dän ym­pä­riltään...
(The Croods, Animaatio, Yhdysvallat, 2013)
14.05 Huu­to­kauppataisto
Sar­jas­sa kier­re­tään maail­mal­la huu­ta­mas­sa kil­paa nou­ta­mat­ta jää­nei­tä mat­kalaukkuja,..
Kausi 1. Jaksot 19-22.
14.20 Huu­to­kauppataisto
14.20 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Arktiset Vedet
Kausi 10. Jaksot 9-10.
15
15.00 Kiin­teis­töveljekset
15.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 17. Jaksot 5-6.
15.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, Lifestyle,
15.20 Kung Fu Panda 3
Kauan ka­dok­sis­sa ol­lut isä pa­laa yl­lät­täen Po:n elä­mään, ja kak­sik­ko mat­kus­taa sa­lai­seen pan­da­pa­ra­tii­siin ta­paa­maan ys­tä­viään. Pan­do­jen rau­ha kui­ten­kin järkkyy,..
(Kung Fu Panda 3, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
15.25 En­sit­ref­fit ulkomailla
Tun­tei­den­täy­tei­nen uu­tuus­rea­li­ty seu­raa ne­tis­sä ta­van­nei­den pa­rien rak­kaus­ta­ri­noi­ta ai­tiopaikalta,..
15.45 KHL Jää­kiek­koa: Jo­ke­rit - Amur Habarovsk
Suora lähetys. Stu­dios­sa An­ni­na Ra­ja­huh­ta ja Ant­ti-Jus­si Nie­mi. Se­los­ta­ji­na Nuut­ti Vih­ti­lä ja Tee­mu Ramstedt.
(Urheilu, Suomi, 2021)
16.00 Mil­jo­nääri piilossa
(Undercover Billionaire, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2021)
16.05 MIl­jo­nääri piilossa
Kol­me oma­te­kois­ta mil­jar­döö­riä aset­tuu pei­te­ni­men tur­vin ame­rik­ka­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin. Heil­lä on pääo­maa sa­ta dol­la­ria ja 90 päi­vää ai­kaa ra­ken­taa mil­joo­nan dol­la­rin yritys.
(Undercover Billionaire, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2021)
16.15 MIl­jo­nääri piilossa
Kol­me oma­te­kois­ta mil­jar­döö­riä aset­tuu pei­te­ni­men tur­vin ame­rik­ka­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin. Heil­lä on pääo­maa sa­ta dol­la­ria ja 90 päi­vää ai­kaa ra­ken­taa mil­joo­nan dol­la­rin yri­tys. (Un­der­co­ver Bil­lio­nai­re, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
16.25 Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Näin alkoi legendaaristen Kivisten ja Sorasten tarina! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min. Oh­jaus: Brian Levant.
(Flintstones in Viva Rock Vegas, Komedia, Yhdysvallat, 2000)
17.00 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
17.05 Latela 6.0
La­tel­la ja Lar­sil­la on vie­lä yli­mää­räi­nen pun­ner­rus edes­sään: Scoo­ter Tran­si­tis­ta on pet­tä­nyt kyt­kin, jo­ka pi­tää vaihtaa...
18
18.00 Latela 6.0
Seniorien auton runko ja alusta on uusittu kokonaan. Au­toon tu­lee käy­tän­nös­sä uu­si moottori,..
18.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
18.05 En­sit­ref­fit ulkomailla
Tun­tei­den­täy­tei­nen uu­tuus­rea­li­ty seu­raa ne­tis­sä ta­van­nei­den pa­rien rak­kaus­ta­ri­noi­ta ai­tiopaikalta,..
18.10 Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Näin alkoi legendaaristen Kivisten ja Sorasten tarina! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min. Oh­jaus: Brian Levant.
(Flintstones in Viva Rock Vegas, Komedia, Yhdysvallat, 2000)
18.00 Mestaritekijä
On finaalin aika! Fi­naa­lis­sa kil­pai­li­jat to­teut­ta­vat van­han vaa­te­kaa­pin si­sään ti­lan, jo­ka on ar­jen kes­kel­le au­kea­va toi­nen maailma.
18.10 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Arktiset Vedet
Mat­kas­sa mu­ka­na nor­ja­lai­nen ka­la­nai­nen Re­gi­ne Emi­lie Mat­hie­sen ja pop­pa­mies Marko Suksi...
18.30 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joesta,..
19.00 Ul­ti­ma­te Escape Suomi
Juk­ka Hil­dénin kans­sa bru­taa­lis­ta 24 tun­nin pa­ko­pe­lis­tä yrit­tää sel­vi­tä Kal­le Lamberg...
19.00 Hurja remontti
Tun­teik­kaas­sa sar­jas­sa ki­peäs­ti avun tar­pees­sa ole­vat per­heet ko­ke­vat elä­män­sä yl­lätyksen,..
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
19.10 Kung Fu Panda 3
Kauan ka­dok­sis­sa ol­lut isä pa­laa yl­lät­täen Po:n elä­mään, ja kak­sik­ko mat­kus­taa sa­lai­seen pan­da­pa­ra­tii­siin ta­paa­maan ys­tä­viään. Pan­do­jen rau­ha kui­ten­kin järk­kyy, kun yli­luon­nol­li­sia voi­mia omaa­va Kai kii­tää lä­pi Kii­nan ku­kis­taen kaik­ki Kung Fu -mestarit...
(Kung Fu Panda 3, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
19.35 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka ra­kas­tuu? Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta nais­ta, jot­ka saa­vat huomata,
Kausi 1. Jaksot 4-5.
20.00 En­sit­ref­fit ulkomailla
Pa­rit al­ka­vat tu­tus­tua toi­siin­sa pa­rem­min ja ai­ka näyt­tää mil­tä yh­tei­se­lo tuntuu...
20.00 Mestaritekijä
On finaalin aika! Fi­naa­lis­sa kil­pai­li­jat to­teut­ta­vat van­han vaa­te­kaa­pin si­sään tilan,..
20.00 Ra­kas­taa, ei rakasta
Tapaamme ruotsalaisia, jotka ovat rakastuneet ulkomailla.
20.00 Latela 6.0
La­tel­la ja Lar­sil­la on vie­lä yli­mää­räi­nen pun­ner­rus edes­sään: Scoo­ter Tran­si­tis­ta on pet­tä­nyt kytkin,..
20.00 Ul­ti­ma­te Escape Suomi
Juk­ka Hil­dénin kans­sa bru­taa­lis­ta 24 tun­nin pa­ko­pe­lis­tä yrit­tää sel­vi­tä Joel Har­ki­mo. Kyl­mä ja mär­kä tu­le­vat tutuksi,
21
21.00 Na­ked Attraction
UU­SI KAU­SI Pan­sek­suaa­li Iz­zy on avoin kai­kil­le su­ku­puo­lil­le. Dom ha­luaa löy­tää tytön,..
21.00 Ul­ti­ma­te Escape Suomi
Juk­ka Hil­dénin kans­sa bru­taa­lis­ta 24 tun­nin pa­ko­pe­lis­tä yrit­tää sel­vi­tä Joel Harkimo...
21.00 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
Ke­säl­lä 1971 Uu­del­la­maal­la ka­to­si kol­me nuor­ta nais­ta lif­taus­matkallaan...
21.00 Ju­rassic World
Ju­ras­sic Park -elo­ku­va­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa kuu­lui­sas­sa di­no­sau­rus­puis­tos­sa al­kaa jäl­leen ta­pah­tua, kun pää­näh­tä­vyy­dek­si luo­tu, ge­neet­ti­ses­ti muun­nel­to pe­to pää­see ir­ti ja al­kaa jah­da­ta puis­ton vie­rai­ta. 115 min. Oh­jaus: Co­lin Tre­vor­row. Pääo­sis­sa: Ch­ris Pratt, Bry­ce Dallas Howard,
(Jurassic World, Seikkailu, Yhdysvallat, 2015)
21.00 Mamma Mia!
Ab­ba-hi­teil­le ra­ken­tu­va mu­si­kaa­li nai­mi­siin me­ne­väs­tä Sop­hies­ta, jo­ka kut­suu häi­hin kol­me äi­tin­sä en­tis­tä hei­laa saa­dak­seen sel­vil­le, ku­ka heis­tä on hä­nen oi­kea isän­sä. 98 min. Oh­jaus: Phyl­li­da Lloyd. Pääo­sis­sa: Aman­da Seyf­ried, Ch­ris­ti­ne Ba­rans­ki, Co­lin Firth, Do­mi­nic Coo­per, Ju­lie Wal­ters, Me­ryl St­reep, Pierce Brosnan,
, Musikaali, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2008)
21.00 Mam­ma Mia! He­re We Go Again
Mamma Mia! -hit­tie­lo­ku­van jat­ko-osa vie ta­kai­sin Kreik­kaan maa­gi­sel­le Ka­lo­kai­rin saa­rel­le, nyt ajas­sa taak­se­päin nuo­ren Don­nan ja hä­nen lä­hi­pii­rin­sä elä­mään. Tans­sin- ja lau­lun­täy­tei­nen ihas­tut­ta­va ta­ri­na sol­juu tu­tus­ti AB­BAn iki­muis­tois­ten hit­tien tahtiin,..
Here We Go Again, Musikaali, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
21.30 Cliff­han­ger - kui­lun partaalla
Syl­ves­ter Stal­lo­ne esit­tää pääo­saa Kal­lio­vuor­ten jyl­hiin mai­se­miin si­joit­tu­vas­sa sä­hä­käs­sä toi­min­ta­lef­fas­sa, jo­ka kuu­luu Ren­ny Har­li­nin oh­jaa­ja­nu­ran täh­ti­het­kiin. 101 min. Oh­jaus: Ren­ny Har­lin. Pääo­sis­sa: John Lithgow,
(Cliffhanger, Toiminta, Yhdysvallat, 1993)
22.00 Night School
Kun me­nes­ty­nyt myyn­ti­mies Ted­dy tu­hoaa va­hin­gos­sa työ­paik­kan­sa, hä­net ero­te­taan ei­kä hän löy­dä kun­nol­lis­ta työ­tä en­nen kuin hän saa pääs­tö­to­distuksensa...
(Night School, Komedia, Yhdysvallat, 2018)
22.00 The Doors
Mu­siik­ki­pai­not­tei­nen elo­ku­va ker­too le­gen­daa­ri­ses­ta ame­rik­ka­lai­ses­ta The Doors -roc­kyh­tyees­tä ja sen lau­la­ja Jim Mor­ri­so­nis­ta. 140 min. Oh­jaus: Oli­ver Sto­ne. Pääo­sis­sa: Val Kil­mer, Meg Ryan, Ky­le MacLachlan.
(Doors, The, Draama, Yhdysvallat, 1991)
22.00 Everest
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va Eve­rest ker­too hät­käh­dyt­tä­vän ta­ri­nan maail­man kor­keim­man vuo­ren val­loi­tu­sy­ri­tyk­ses­tä, jon­ka ai­ka­na rai­vo­kas lu­mi­myrs­ky haas­taa kii­pei­li­jät ää­rirajoille...
(Everest, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2015)
23.10 Latela 6.0
23.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.25 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
23.40 Eu­roo­pan rajavartijat
Kausi 1. Jaksot 5-6.
0
00.15 Kadonneet
00.15 Ju­rassic World
Ju­ras­sic Park -elo­ku­va­sar­jan nel­jän­nes­sä osas­sa kuu­lui­sas­sa di­no­sau­rus­puis­tos­sa al­kaa jäl­leen ta­pah­tua, kun pää­näh­tä­vyy­deksi luotu,..
(Jurassic World, Seikkailu, Yhdysvallat, 2015)
00.15 The Zoo­keeper's Wife
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa Jan ja An­to­ni­na Za­bins­ki pyö­rit­tä­vät eläin­tar­haa toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na Puo­lan Varsovassa...
(The Zookeeper's Wife, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2017)
00.25 The Doors
(Doors, The, Draama, Yhdysvallat, 1991)
00.25 Everest
(Everest, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2015)
00.45 The Mummy
(The Mummy, Toiminta, Yhdysvallat, 2017)
00.50 Night School
(Night School, Komedia, Yhdysvallat, 2018)
01.20 Cliff­han­ger - kui­lun partaalla
(Cliffhanger, Toiminta, Yhdysvallat, 1993)
02.55 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
02.50 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
02.40 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
02.45 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
3
03.00 Huu­to­kauppataisto
03.10 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
03.30 Asun­non met­säs­tä­jä: Remontti
03.30 Ber­liinisyndrooma
03.45 Kiin­teis­töveljekset
03.50 Kiin­teis­töveljekset
03.45 Cliff­han­ger - kui­lun partaalla
(Cliffhanger, Toiminta, Yhdysvallat, 1993)
04.00 Kiin­teis­töveljekset
04.30 Kiin­teis­töveljekset
04.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
04.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä