Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
04.05 Ruot­sin rajavartijat
04.15 Buil­ding Off the Grid
04.55 Arktiset Vedet
(Ark­ti­set Ve­det, Lifestyle,
04.55 Arktiset vedet
04.30 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
05.05 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
05.20 Asun­non metsästäjät
05.30 Asun­non metsästäjät
05.30 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, Tosi-tv,
6
06.00 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
06.25 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
06.20 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
Ko­ti jär­ven ran­nal­la on vas­toin yleis­tä luu­loa mah­dol­lis­ta hank­kia, vaik­ka ei oli­si­kaan mil­jonääri...
06.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
(Beachf­ront Bar­gain Hunt, Lifestyle,
06.10 Asun­non metsästäjät
06.35 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
06.45 Hurja remontti
07.05 Kokkaushaaste
Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa ate­rioi­ta epä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä. Täl­lä ker­taa kil­pai­lu­la­jei­na ovat aa­miai­nen, lou­nas ja päi­väl­li­nen. (Chop­ped, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
07.10 Kokkaushaaste
07.20 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
07.30 Ar­vo­ka­man etsijät
Ta­va­ran laa­tu ja har­vi­nai­suus te­ke­vät niin suu­ren vaikutuksen,..
07.50 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käy­tä­viä. Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen,..
08.00 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
08.10 Ar­vo­ka­man etsijät
08.25 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
08.50 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.35 Asun­non metsästäjät
08.45 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
9
09.00 TV Shop
09.05 TV Shop
09.20 TV Shop
09.15 TV Shop
09.30 TV Shop
10.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.05 Asun­non metsästäjät
10.20 Asun­non metsästäjät
10.15 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.35 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
10.30 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
10.50 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
10.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
(Beachf­ront Bar­gain Hunt, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2014)
11.00 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
11.20 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
11.35 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
12.00 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
11.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
11.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
12
12.25 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Ar­te­saa­nien­ti­söi­jät kun­nos­ta­vat ar­vok­kaan har­vi­nai­sen hu­vi­puis­tolaitteen...
13.00 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.55 Kok­ki­ki­sa ruokakaupassa
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käy­tä­viä. Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen,..
12.55 Elokuva: Ba­be suurkaupungissa
Ur­hea Ba­be-pos­su jou­tuu hur­jaan seik­kai­luun suur­kau­pun­gis­sa, kun hän läh­tee maan­vil­je­li­jän rou­van kans­sa an­sait­se­maan ra­haa maa­ti­lan pe­las­ta­mi­seksi. 84 min.
13.30 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa Alex ja Mim­mi saa­vat kal­man ha­jui­sen unoh­de­tun laukun,..
13.55 Kokkaushaaste
Täl­lä ker­taa kil­pai­lu­la­jei­na ovat aa­miai­nen, lou­nas ja päi­väl­li­nen. (Chop­ped, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
14.00 Kokkaushaaste
14.30 Atlantin yli
Sa­ra Fors­ber­gin seik­kai­lut maail­mal­la kiin­nos­ta­vat kans­sa­pur­jeh­ti­joi­ta. Me­ri ei pääs­tä helpolla,..
14.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta sel­viy­ty­jää saa­puu Af­rik­kaan 40 päi­vän sel­viy­ty­mis­haas­teen koh­tee­seen. Vas­tas­sa on kro­ko­tii­le­ja ja re­vii­ri­tie­toi­sia leo­par­de­ja. (Na­ked And Af­raid XL, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.45 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta sel­viy­ty­jää saa­puu Af­rik­kaan 40 päi­vän sel­viy­ty­mis­haas­teen koh­tee­seen. Vas­tas­sa on kro­ko­tii­le­ja ja re­vii­ri­tie­toi­sia leo­par­de­ja. (Na­ked And Af­raid XL, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.55 Elokuva: Lem­mik­kien sa­lainen elämä
Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä lem­mik­ki­si te­ke­vät ol­les­saan yk­sin ko­to­na? Kaik­kea muu­ta kuin ma­kaa­vat sohvalla!..
15
15.40 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
15.50 Arktiset Vedet
(Ark­ti­set Ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
15.55 Arktiset vedet
Poh­jois-Inarilla,..
pe: Kieh­to­va ku­vaus Poh­joi­sen luon­nos­ta, ihmisistä,.. Kieh­to­va ku­vaus Poh­joi­sen luon­nos­ta, ihmisistä,..
16.00 Buil­ding Off the Grid
16.40 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
16.50 Elokuva: E.T. The Ext­ra-Terrestrial
Nel­jä Os­ca­ria saa­nut klas­sik­koe­lo­ku­va ker­too kos­ket­ta­van ta­ri­nan ru­mas­ta mut­ta vii­saas­ta ava­ruu­den muu­ka­lai­ses­ta, jo­ka tu­tus­tuu yk­si­näi­seen El­liott-poi­kaan. Kaik­ki maa­pal­lon asuk­kaat ei­vät kui­ten­kaan suh­tau­du ym­mär­tä­väi­ses­ti ou­toon vie­raa­seen, ja El­liot­tin on autettava E.
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
ti: Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn touhussa...
ke:
to: Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn touhussa...
17.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
Kiin­teis­tö­vel­jek­set Drew ja Jo­nat­han Scott ovat jäl­leen työn touhussa...
17.45 Elokuva: Wal­la­ce & Gro­mit - Kanin kirous
Wal­la­ce ja hä­nen us­kol­li­nen koi­ran­sa Gro­mit läh­te­vät et­si­mään mys­tee­riä puu­tar­ha­sa­bo­taa­sin takana,..
18
18.00 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
18.05 Ar­vo­ka­man etsijät
(Sal­va­ge Hun­ters, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2021)
to: Ta­va­ran laa­tu ja har­vi­nai­suus te­ke­vät niin suu­ren vaikutuksen,
18.10 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
19.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
19.00 Atlantin yli
On­net­to­muus ve­neel­lä var­jos­taa tun­nel­maa ja myrs­ky­puus­ka ai­heut­taa vaa­ra­tilanteen...
19.00 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät rak­kaut­ta etsimässä
19.00 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
(Top Gear: Pla­nes, Trains & Au­to­mo­bi­les, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
19.10 Elokuva: Lem­mik­kien sa­lainen elämä
Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä lem­mik­ki­si te­ke­vät ol­les­saan yk­sin ko­to­na? Kaik­kea muu­ta kuin ma­kaa­vat soh­val­la! Rie­mas­tut­ta­va ani­maa­tio vie lem­mik­ki­koi­rat Ma­xin ja Du­ken ys­tä­vi­neen hui­maan seik­kai­luun Man­hat­ta­nin ka­duille. 78 min.
19.05 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.55 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
19.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
20.00 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa Alex ja Mim­mi saa­vat kal­man ha­jui­sen unoh­de­tun lau­kun, jon­ka si­säl­tö muis­tut­taa eläimen luita.
19.55 Ka­donneet Suomi
Juu­so oli viet­tä­mäs­sä il­taa ys­tä­vien­sä kans­sa Tu­rus­sa mar­ras­kuussa 2017...
20.00 Atlantin yli
Sa­ra Fors­ber­gin seik­kai­lut maail­mal­la kiin­nos­ta­vat kans­sa­pur­jeh­ti­joi­ta. Me­ri ei pääs­tä helpolla,..
21
21.00 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
21.00 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja rooleja...
21.00 Atlantin yli
Sa­ra Fors­ber­gin seik­kai­lut maail­mal­la kiin­nos­ta­vat kans­sa­pur­jeh­ti­joi­ta. Me­ri ei pääs­tä helpolla,..
21.00 Rat­kai­se­ma­ton tapaus Suomi
No­kian työn­te­ki­jä Yu­qing Yin on pa­la­mas­sa lou­nas­tauol­ta toi­mis­tol­leen Tam­pe­reen Her­van­nassa 2011...
21.00 Elokuva: Big Lebowski
Vää­rin­kä­si­tyk­sen vuok­si ri­kol­lis­ten pii­naa­mak­si jou­tu­nut Jeff­rey "The Du­de"Le­bows­ki vaa­tii hy­vi­tys­tä kär­si­mäl­leen vää­ryy­del­le. Avuk­seen hän vär­vää kum­mat kei­laus­ka­ve­rin­sa. 108 min. Oh­jaus: Joel Coen. Pääo­sis­sa: Da­vid Hudd­les­ton, Da­vid Thew­lis, Jeff Brid­ges, John Goodman,
21.00 Elokuva: Mortal Engines
Pos­ta­po­ka­lyp­ti­ses­sä maail­mas­sa, jos­sa ih­mi­set ovat nos­ta­neet kau­pun­kin­sa pyö­ril­le tai te­la­ket­juil­le vael­taak­seen luon­non­va­ro­jen pe­räs­sä tai saa­lis­taak­seen mui­ta kau­pun­ke­ja omien toi­min­to­jen­sa pyö­rit­tä­mi­sek­si. Kak­si ih­mis­tä ta­paa Lon­toos­sa ja yrit­tää lo­pet­taa sa­la­lii­ton. 128 min. Oh­jaus: Ch­ris­tian Ri­vers. Pääo­sis­sa: Hera Hilmar,
21.00 Elokuva: Harriet
Poik­keuk­sel­li­nen ta­ri­na Har­riet Tub­ma­nin pa­ke­ne­mi­ses­ta or­juu­des­ta ja muut­tu­mi­ses­ta yh­dek­si Ame­ri­kan suu­rim­mis­ta san­ka­reis­ta, jon­ka roh­keus, kek­se­liäi­syys ja sit­keys va­paut­ti sa­to­ja or­jia ja muut­ti his­to­rian ku­lun. 125 min. Oh­jaus: Ka­si Lem­mons. Pääo­sis­sa: Cynt­hia Eri­vo, Ja­nel­le Mo­náe ja Les­lie Odom Jr. (Har­riet, Draa­ma, Kii­na, Yh­dys­vallat, 2019)
22.05 Elokuva: Girls Trip
Nel­jä eli­ni­käis­tä ys­tä­vys­tä ta­paa toi­sen­sa pit­käs­tä ai­kaa ja suun­taa koh­ti New Or­lean­sin Es­sen­ce Fes­ti­va­lia. Odo­tet­tu reis­su on täyn­nä juh­li­mis­ta, ro­man­tiik­kaa - jo tot­ta kai myös draa­maa. 122 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee.
22.00 Elokuva: The Art of Self-Defence
Elo­ku­va seu­raa kont­to­ri­rot­ta Ca­seyn mat­kaa väs­sy­käs­tä To­si­mie­hek­si. Ke­hi­tyk­sen ka­na­vak­si va­li­koi­tuu ka­rateklubi,..
22.10 Elokuva: Inside Man
Naa­mioi­tu­neet ryös­tä­jät lin­noit­tau­tu­vat man­hat­ta­ni­lai­seen pank­kiin ja uh­kaa­vat tap­paa pant­ti­van­git, jos hei­dän vaa­ti­muk­siin­sa ei suos­tu­ta. Ri­kos­tut­ki­ja Keith Fra­zier lä­he­te­tään pai­kal­le, ja hän saa pian huomata,..
22.25 Elokuva: Oven takana
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Per­het­tä on koh­dan­nut va­ka­va on­net­to­muus, jo­ka on ime­nyt kuu­lui­san las­ten­kir­jai­li­jan, Ted Co­len, ja hä­nen vai­mon­sa Ma­rio­nin avio­lii­ton kuiviin...
23.30 Rat­kai­se­ma­ton tapaus Suomi
23.40 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
23.45 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
0
00.25 Elokuva: Ame­ri­can Gangster
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va gangs­te­rie­lo­ku­va 1970-lu­vun huu­me­po­ha­tas­ta Frank Lucasista...
00.55 Elokuva: Oven takana
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Per­het­tä on koh­dan­nut va­ka­va on­net­to­muus, jo­ka on ime­nyt kuu­lui­san las­ten­kir­jai­li­jan, Ted Colen,..
00.40 Elokuva: Inside Man
00.50 Elokuva: Tahraton mieli
00.55 Elokuva: The Art of Self-Defence
00.55 Elokuva: Big Lebowski
Vää­rin­kä­si­tyk­sen vuok­si ri­kol­lis­ten pii­naa­mak­si jou­tu­nut Jeff­rey "The Du­de"Le­bows­ki vaa­tii hy­vi­tys­tä kär­si­mäl­leen vääryydelle...
01.00 Elokuva: Mortal Engines
Pos­ta­po­ka­lyp­ti­ses­sä maailmassa,..
3
03.10 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
03.15 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
Kak­si­tois­ta sel­viy­ty­jää saa­puu Af­rik­kaan 40 päi­vän sel­viy­ty­mis­haas­teen kohteeseen...
03.30 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
03.30 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
03.40 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
03.55 Alas­to­mat sel­viy­ty­jät extreme
04.15 Buil­ding Off the Grid
04.25 Arktiset vedet
04.30 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
04.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.55 Arktiset Vedet