Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
03.35 Maan­tei­den sankarit
04.25 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Villa Wahlgren
05.00 Villa Wahlgren
(Vil­la Wahlg­ren, To­si-tv, Ruotsi, 2023)
04.30 Villa Wahlgren
04.35 Ka­donneet Suomi
04.05 Glo­bal Ga­me Show: He­roes and Villains
05.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
05.30 Asun­non metsästäjät
05.15 Asun­non metsästäjät
05.35 Asun­non metsästäjät
6
06.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­tehokkaasti.
06.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
06.45 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.00 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
06.50 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Revenge Body,
07.15 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.10 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.15 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.20 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
07.30 Ra­kas­taa, ei rakasta
Cher­no ta­paa Em­man äi­din en­sim­mäis­tä kertaa,..
07.50 Ra­kas­taa, ei rakasta
(Äls­kar, Äls­kar In­te , To­si-tv, Ruotsi, 2020)
07.55 Ra­kas­taa, ei rakasta
Mat­tias ja Ta­na­warn suun­nittelevat,..
07.40 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
08.00 Ra­kas­taa, ei rakasta
To­ny miet­tii asun­non hankintaa,..
08.00 Ra­kas­taa, ei rakasta
08.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
08.15 Kiin­teis­töveljekset
08.35 Kiin­teis­töveljekset
08.40 Kiin­teis­töveljekset
08.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
08.30 Kiin­teis­töveljekset
08.50 Kiin­teis­töveljekset
08.55 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
9
09.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.30 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dysvalloissa.
09.20 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
Re­mont­ti­pa­ris­kun­ta Ben ja Erin Na­pier ovat isom­man haas­teen edessä,..
09.50 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.45 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
09.55 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Pa­pe­rin kon­ser­voi­ja Ash­leigh en­ti­söi Ja­mes Bond -elo­ku­va­ju­lis­teen vuo­delta 1967...
10.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.25 Vii­dakon tähdet
Jouk­kueet jou­tu­vat pa­ne­maan pa­ras­taan jak­son en­sim­mäi­ses­sä teh­tä­väs­sä, jos­sa kil­pai­li­joi­ta hiil­los­te­taan ih­mis­halsterissa...
10.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
11.05 Villa Wahlgren
Suu­ri muut­to­päi­vä lä­hes­tyy ja ta­loon joh­ta­vat por­taat pal­jastetaan...
11.00 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
11.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
Ch­ris­tian päät­tää ti­la­ta kih­la­sormukset,..
11.30 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
11.50 Villa Wahlgren
11.45 Villa Wahlgren
(Vil­la Wahlg­ren, To­si-tv, Ruotsi, 2023)
12
12.00 Res­tau­rant: Impossible
12.10 Ää­rim­mäinen matka
Ran­kan päi­vän jäl­keen kil­pai­li­jat saa­vat hy­vät yöunet...
12.30 Res­tau­rant: Impossible
12.45 Res­tau­rant: Impossible
Julk­kis­kok­ki ja tv-kas­vo Ro­bert Ir­vi­nen teh­tä­vä­nä on tii­min­sä kans­sa pe­las­taa epäon­nis­tu­neet ra­vin­to­lat täy­del­li­sel­tä ro­mahdukselta...
12.50 Res­tau­rant: Impossible
13.05 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.10 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
13.05 Unelmahäät
Kult­ti­mai­net­ta naut­ti­va ko­ti­mai­nen hää­rea­li­ty Unel­ma­häät tuo rak­kau­den tuu­lah­duk­sen ke­vääseen,..
13.30 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.45 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
Kak­si kil­pai­li­jaa mit­te­löi­vät keit­tiös­sä ja vain toi­nen heis­tä pää­see koh­taa­maan Bob­by Flayn ni­mik­ko­ruoan­sa kans­sa. Ku­ka päi­hit­tää huip­pu­kok­ki Flayn? (Beat Bob­by Flay, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
13.55 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
14.05 Ra­kas­taa, ei rakasta
Ta­na­warn vih­jai­lee, et­tä ha­luai­si sormuksen...
14.10 Ruot­sin rajavartijat
Nik­las ta­paa kak­si nor­ja­lais­ta, jot­ka ovat os­ta­neet pal­jon vii­naa häi­hin. He pa­nikoituvat,..
14.10 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien parissa,..
14.30 Ra­kas­taa, ei rakasta
To­ny miet­tii asun­non hankintaa,..
14.55 Ra­kas­taa, ei rakasta
Mat­tias ja Ta­na­warn suun­nit­te­le­vat, mis­sä hä­nen lap­sen­sa asu­vat, jos he muut­ta­vat Ruotsiin...
14.45 Ra­kas­taa, ei rakasta
(Äls­kar, Äls­kar In­te (aka Bor­der­less Lo­ve/Lo­ve Me, Lo­ve Me Not) , To­si-tv, Ruotsi, 2020)
15
15.10 Poliisikamera
15.15 Elokuva: Jeti
Tei­ni-ikäi­nen Yi löy­tää nuo­ren je­tin ko­ti­ta­lon­sa ka­tol­ta Shang­hais­sa. Hän ja hä­nen ys­tä­vän­sä Jin ja Peng an­ta­vat otuk­sel­le ni­mek­si Everest...
15.35 Poliisikamera
(Fan­get på Po­li­tiets ka­me­ra, To­si-tv, Tanska, 2022)
15.25 Elokuva: Beethoven
New­to­nien ko­tiin har­hai­lee su­loi­nen bern­har­di­lais­pen­tu, jon­ka per­heen lap­set ha­lua­vat lem­mi­kik­seen. Isä ei kui­ten­kaan hel­ly hel­pos­ti kar­vai­sel­le täys­tu­hol­le. . . 84 min. Oh­jaus: Brian Levant.
15.45 Poliisikamera
(Fan­get på Po­li­tiets ka­me­ra, To­si-tv, Tanska, 2022)
to: Ar­hu­sis­sa au­toi­li­ja jou­tuu vaikeuksiin,..
16.00 Poliisikamera
16.10 Unelmahäät
(o. s. Heik­ka) , 26, ja Mik­ko Mä­ki­nen, 38, ovat käy­neet yh­des­sä lä­pi hur­jan mat­kan koh­ti alttaria...
16.40 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
Ruot­sa­lai­set var­kaat te­ke­vät ryös­tön il­mas­ta kä­sin so­ta­tek­ni­sel­lä tark­kuu­del­la ja py­sy­vät ko­ko ajan as­ke­leen edel­lä poliisia.
17.05 Unelmahäät
Kult­ti­mai­net­ta naut­ti­va ko­ti­mai­nen hää­rea­li­ty Unel­ma­häät tuo rak­kau­den tuu­lah­duk­sen ke­vääseen,..
16.55 Unelmahäät
Af­rik­ka­lais-suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin erot su­lau­tu­vat yh­dek­si pit­käk­si, kol­mi­päi­väi­sek­si ilon hääjuhlaksi,..
16.55 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Pa­pe­rin kon­ser­voi­ja Ash­leigh en­ti­söi Ja­mes Bond -elo­ku­va­ju­lis­teen vuo­delta 1967...
17.20 Elokuva: Po­ke­mon De­tec­tive Pikachu
Huip­puet­si­vä Har­ry Good­man ka­toaa sa­la­pe­räi­ses­ti ja hä­nen poi­kan­sa Tim läh­tee tut­ki­maan, mi­tä oi­kein ta­pah­tui. Mys­tee­rin rat­kai­se­mi­ses­sa hän­tä aut­taa Har­ryn en­ti­nen Po­kémon-part­ne­ri, De­tec­ti­ve Pi­kac­hu. 100 min.
17.25 Elokuva: Lem­mik­kien sa­lainen elämä
Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä lem­mik­ki­si te­ke­vät ol­les­saan yk­sin ko­to­na? Kaik­kea muu­ta kuin ma­kaa­vat sohvalla!..
17.30 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
17.55 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
18.10 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Pa­pe­rin kon­ser­voi­ja Ash­leigh en­ti­söi Ja­mes Bond -elo­ku­va­ju­lis­teen vuo­delta 1967...
18
18.05 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18.05 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.05 Ruot­sin rajavartijat
Nik­las ta­paa kak­si nor­ja­lais­ta, jot­ka ovat os­ta­neet pal­jon vii­naa häi­hin. He pa­nikoituvat,..
19.05 Ää­rim­mäinen matka
Ran­kan päi­vän jäl­keen kil­pai­li­jat saa­vat hy­vät yöunet...
19.00 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
19.00 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
19.05 Vii­dakon tähdet
Jouk­kueet jou­tu­vat pa­ne­maan pa­ras­taan jak­son en­sim­mäi­ses­sä teh­tävässä,..
19.15 Elokuva: Lem­mik­kien sa­lainen elämä
Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä lem­mik­ki­si te­ke­vät ol­les­saan yk­sin ko­to­na? Kaik­kea muu­ta kuin ma­kaa­vat sohvalla!..
19.55 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
Mic­hael Bar­nett jou­tuu koh­taa­maan te­ko­jen­sa seu­rauk­set ja Kris­ti­ne on seuraavana.
20.00 Vii­dakon tähdet
Jouk­kueet jou­tu­vat pa­ne­maan pa­ras­taan jak­son en­sim­mäi­ses­sä teh­tävässä,..
20.00 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
20.00 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
Ve­te­raa­ni­var­kai­den jouk­ko po­rau­tuu Lon­toos­sa kas­sa­hol­viin ja kä­ve­lee ulos mu­ka­naan mil­joo­nien ar­vosta rahaa,
20.00 Ka­donneet Suomi
Elo­kuus­sa 1969 näyt­te­li­jä Erk­ki Saa­re­lan tai­tei­li­jai­so­ve­li lai­na­si teat­te­ri­kou­lun aloit­ta­neel­le Er­kille rahaa,..
20.00 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
21
21.00 Vii­dakon tähdet
Jouk­kueet jou­tu­vat pa­ne­maan pa­ras­taan jak­son en­sim­mäi­ses­sä teh­tävässä,..
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Elokuva: Fast and Fu­rious Pre­sents: Hobbs & Shaw
Jär­kä­le­mäi­nen oi­keu­den­pal­ve­li­ja Hobbs ja lain hä­mä­räm­mäl­lä puo­lel­la ope­roi­va Shaw ovat vuo­sien ajan ol­leet tur­pa­kä­rä­jil­lä. Mut­ta kun gee­ni­ma­ni­pu­laa­tion avul­la yli-in­hi­mil­li­siä voi­mia saa­nut anar­kis­ti Brix­ton saa hal­tuun­sa bio­lo­gi­sen aseen, jo­ka uh­kaa ko­ko ih­mis­kun­nan kohtaloa,..
21.00 Elokuva: Yön ritarin paluu
On ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta sii­tä kun Bat­man ka­to­si pi­mey­den tur­vin, ja muut­tui yh­des­sä yös­sä san­ka­ris­ta et­si­tyk­si ri­kol­li­sek­si. Ot­ta­mal­la syyn nis­koil­leen syyt­tä­jä Har­vey Den­tin kuo­le­mas­ta, Yön ri­ta­ri uh­ra­si kai­ken yh­tei­sen hy­vän puo­les­ta. Val­he toi­mi jon­kin ai­kaa, ja Got­ham Ci­tyn ri­kol­li­suus ka­to­si ri­kol­li­suu­den­vas­tai­sel­la Dent-lail­la. 165 in. Oh­jaus: Ch­ris­topher Nolan.
21.00 Elokuva: Po­lii­sio­pis­to 4 - Kort­telipoliisit
Po­lii­sio­pis­ton reh­to­ri ha­luaa ka­tu­jen ri­kol­li­suu­den ku­riin ja hä­nen suun­ni­tel­man­sa on kou­lut­taa ryh­mä va­paaeh­toi­sia si­vii­le­jä kort­te­li­po­liiseiksi...
21.00 Elokuva: Dunkirk
Ta­pah­tu­mat al­ka­vat ti­lan­tees­ta, jos­sa vi­hol­lis­jou­kot ovat saar­ta­neet sa­dois­ta­tu­han­sis­ta so­ti­lais­ta koos­tu­vat Bri­tan­nian ja liit­tou­tu­nei­den jou­kot. Me­rel­le as­ti ve­täy­ty­neet so­ti­laat ovat ran­nal­la lou­kus­sa vi­hol­li­sen lä­hes­tyes­sä. 107 min. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. Pääo­sis­sa: Tom Har­dy, Cil­lian Murp­hy ja Mark Rylance.
21.00 Elokuva: The Parts You Lose
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Pik­ku­kau­pun­gin vä­ki­val­tai­sen am­mus­ke­lun jäl­keen am­pu­ja pa­ke­nee pai­kal­ta ja ka­toaa tie­ty­mät­tö­miin. Kun­nes hä­net löy­tää Wes­ley, 10-vuo­tias kuuro poika,..
22.10 Elokuva: Joker
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Vä­ki­jou­kos­sa­kin it­sen­sä yk­si­näi­sek­si tun­te­va Art­hur Fleck et­sii edes jon­kin­lais­ta yh­teyt­tä. Kul­kies­saan pit­kin Got­ham Ci­tyn no­ki­sia ka­tu­ja hän pi­tää yl­lä kah­ta naamiota...
22.05 Elokuva: The Wedding Singer
Rob­bie on hää­lau­la­ja, jo­ka saa hou­ku­tel­tua vas­ta­ha­koi­sim­man­kin sei­nä­ruu­sun tans­si­lat­tial­le. Ju­lia on tar­joi­li­ja­na hääjuhlissa,..
22.55 Elokuva: Yön ritarin paluu
On ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta sii­tä kun Bat­man ka­to­si pi­mey­den turvin,..
23.05 Elokuva: Dunkirk
Ta­pah­tu­mat al­ka­vat ti­lanteesta,..
23.15 Elokuva: Po­lii­sio­pis­to 4 - Kort­telipoliisit
23.50 Elokuva: Blood Dia­mond - veritimantti
Ta­ri­na Dan­ny Arc­he­ris­ta, ete­läaf­rik­ka­lai­ses­ta palk­ka­so­tu­ris­ta, ja So­lo­mon Vandysta,..
0
00.15 Elokuva: In A Val­ley Of Violence
00.25 Elokuva: Fast and Fu­rious Pre­sents: Hobbs & Shaw
00.40 Elokuva: Pien­tä säätöä
Ja­ne ja Ja­ke ovat eron­neet kym­me­nen vuot­ta sitten,..
01.05 Ka­donneet Suomi
01.15 Ka­donneet Suomi
02.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
02.25 Ruot­sin rajavartijat
Nik­las ta­paa kak­si norjalaista,..
02.30 Glo­bal Ga­me Show: He­roes and Villains
3
03.00 Glo­bal Ga­me Show: Hid­den Treasures
03.05 Poliisikamera
Ar­hu­sis­sa au­toi­li­ja jou­tuu vaikeuksiin,..
03.20 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
03.35 Poliisikamera
03.20 Ää­rim­mäinen matka
03.30 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen tosi-tv,
03.25 Poliisikamera
04.00 Poliisikamera
04.05 Glo­bal Ga­me Show: He­roes and Villains
04.25 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Villa Wahlgren
04.30 Villa Wahlgren
04.25 Glo­bal Ga­me Show: Hid­den Treasures
04.35 Ka­donneet Suomi