Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.53 Kuu ja minä
06.53 Humps
06.53 Pusse
06.53 Nipa ja Pete
06.52 Kim ja Kai
06.52 Minimuksut
06.52 Nappulat
07.02 Touhukkaat
07.04 Kas­per ja Liisa
06.59 Pauli
07.03 Tuomon laulu
07.04 Hyrräpäät
07.07 Remi ja Ubu
07.09 Pipsa Possu
07.14 Las­ten­mu­siikkiestradi
07.15 Rikke
07.16 Ric­hard Scar­ry: Tou­hu­lan arvoituksia
07.18 Hö­pi­nätötterö
07.17 Piikki ja Siiri
07.16 Tilk­ku­pei­ton tarinoita
07.21 Kuminakuja 19
07.24 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua rakastan
07.21 Simo
07.23 Fluugalaiset
07.20 Maijuli
07.29 Jaakon kone
07.29 Piikki ja Siiri
07.26 Pik­ku Kakkosen posti
07.28 Vegesaurukset
07.32 Ro­bo ja riiviöt
07.34 Pikku Kakkonen
07.32 Tie tähtiin
07.34 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.33 Osku
07.39 Ryhmä Hau
07.35 Puuharit
07.41 Rossi ja Rymy
07.38 Kari Kiituri
07.44 Pikku Kakkonen
07.41 Barbapapa
07.47 Oravametsä
07.46 Martta puhuu
07.53 Retki-Roope
07.53 Rytmimunashow
07.52 Enni ja Roi
07.52 Oktonautit
07.57 Minirekat
07.58 Dinofarmi
08.03 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 3.10.
08.04 Askarrellaan
08.04 Kal­len keittiö
08.04 Pikku Kakkonen
08.06 Sa­lainen museo
08.10 Ru­so ja rihmalat
08.05 Q Putti 5
08.10 Emmi ja Kuru
08.10 Kaarle
08.14 Pikku Kakkonen
08.18 Voihan Poni
08.18 Hullabalooba
08.18 Pikku Kakkonen
08.17 Ryhmä Hau
08.24 Tipu Touhukas
08.23 Mimun maailma
08.21 Late Lammas
08.24 Galaxi
08.22 On­ne­li ja Anneli
08.29 Ga­laxi somessa
08.26 Ek­synyt Ozissa
08.28 Taruvaeltajat
08.25 Poi­ka, tyt­tö, koi­ra, kis­sa, hii­ri ja juusto
08.30 Unna Junná
08.36 Mi­nä, Elvis Riboldi
08.36 Romp­pu, Ras­se ja Sikuriina
08.36 Ys­tä­väni Marlon
08.39 HYRRÄ
08.44 Pikku perunat
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.48 Ga­laxi somessa
08.50 Jump­pa­het­ki: Tuolijumppa
08.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­pai­no ja voimaharjoitus
08.50 Jump­pa­het­ki: Reipas jumppa
08.50 Jump­pa­het­ki: Ke­hon­huol­to ja venyttely
08.50 Jump­pa­het­ki: Pihajumppa
08.53 Per­he ir­ti penkistä
08.58 Pikku Kakkonen
9
09.00 Casualty
09.00 Kulman kunkut
09.00 Näin meillä
09.11 Kun olin ikäisesi
09.12 Haukku ja Poku
09.23 Dronettajat
09.23 Kel­tai­nen Lumimies
09.39 Ju­lia Thu­rén vi­han valtatiellä
09.40 Sis­kon­peti: Emmää
09.41 Sis­kon­pe­ti: All Female panel
09.38 Bol­ly­wood Style Finland
09.40 Sis­kon­pe­ti: Rol­ler Derby -siskot
09.35 Mer­ten syvyyksissä
09.45 Uusi päivä
09.45 Uusi päivä
10.13: Nik­las saa ve­det virtaamaan...
10.41: Ro­ni uh­maa Teroa...
11.09: Mai­ja aut­taa Teroa...
09.48 Ko­ti­ka­dun jen­gi ja vihreä valo
09.58 Ga­laxi somessa
10.00 Muumilaakso
10.00 Muumilaakso
10.15 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
10.15 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
10.15 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
10.15 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
10.33 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
10.40 El­li­noo­ra: Dinosauruksii
10.41 Sis­kon­pe­ti: Suomi-laulu
10.45 Unel­ma­ko­ti Sisiliassa
10.45 Luontotuokio
10.45 Unel­ma­ko­ti Sisiliassa
10.45 Suu­ri ompelukisa
Kil­pai­lus­sa on mu­ka­na vie­lä kah­dek­san om­pe­li­jaa. Täl­lä vii­kol­la teh­dään las­ten­vaatteita...
11.06 Kuuk­ke­li, met­sän emäntä
11.15 Mc­Leo­din tyttäret
ti: Nick pa­laa kotiin,..
11.15 Mc­Leo­din tyttäret
11.33 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Liito-orava
11.40 Mc­Leo­din tyttäret
11.45 Maa­jus­sin luontokuvat
12.25: Luon­to­ku­vaa­ja Jos­tein hoi­taa maa­ti­laan­sa Te­le­mar­kin alueel­la Norjassa...
11.40 Maa­jus­sin luontokuvat
T: NRK, 2021
12
12.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
T: BBC. (U)
ti: Do­mi­nic yrit­tää an­taa Isaa­cin isäl­le pa­ras­ta mah­dol­lis­ta hoitoa...
12.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
On­nis­tuu­ko Isaac kie­to­maan Do­mi­ni­cin jäl­leen pauloihinsa?..
12.30 Hol­by Ci­tyn sairaala
Isaa­cin läs­näo­lo ai­heut­taa jän­nit­tei­tä Lof­tyn ja Do­min avioliitolle...
12.25 Hol­by Ci­tyn sairaala
Isaac pe­laa jul­maa ja vaa­ral­lis­ta pe­liä Do­mi­ni­cin kus­tannuksella...
12.54 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Varpuslinnut
13.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
ti: tuo­tantokausi,..
13.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
Ti­lan työt sal­li­vat lopulta,..
13.00 Jal­ka­pal­lo EU­RO 2024 kar­sin­ta­loh­kojen arvonta
Jal­ka­pal­lo EU­RO 2024 -ki­so­jen kar­sin­ta­loh­ko­jen arvonta.
13.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
13.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
13.45 Kuuk­ke­li, met­sän emäntä
13.45 Ta­ri­noi­ta karhunkolosta
13.45 Poh­jolan luonto
13.55 Siskonpeti
Pääo­sis­sa Pir­jo Heik­ki­lä, Nii­na Lah­ti­nen, Kris­se Sal­mi­nen, San­na Stel­lan, Joo­nas Nord­man, Jark­ko Niemi. (U) .
14.00 Koh­ti FI­FAn jal­ka­pal­lon MM-kisoja 2022
14.05 Suur­per­heen maa­laiselämää
14.10 Ta­ri­noi­ta met­sästä: Hirvi
14.10 Suur­per­heen maa­laiselämää
14.15 Suur­per­heen maa­laiselämää
ke: Syk­sy on ti­lal­la vuo­den kii­rei­sin­tä aikaa,..
to: On jou­lu­lo­ma, ja kaik­ki lap­set ovat ko­to­na tilalla...
14.50 Siskonpeti
Äi­ti avau­tuu liikaa,..
14.50 Maa­jus­sin luontokuvat
14.56 Muu­mi­laak­son uu­si kausi tulossa
15
15.00 Maa­jus­sin luontokuvat
15.00 Maa­jus­sin luontokuvat
15.06 Ju­lia Thu­rén vi­han valtatiellä
15.10 Mi­kaelin naiset
15.15 Pelt­sin toinen luonto
Nyt on Pelt­si kau­kana kotoa!..
15.20 Ken­tän laidalla
Lång­film Pro­duc­tions 2021.
15.30 Unelmakoti
Gert Win­gårdh ja An­ne Lund­berg ta­paa­vat ihmisiä,..
15.37 Ju­lia Thu­rén vi­han valtatiellä
15.40 Sohvaperunat
15.40 Ken­tän laidalla
15.40 Ken­tän laidalla
15.40 Paratiisi
15.45 Tans­ka­lai­nen maajussi
Kun­nos­tustöitä...
16.17 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
16.15 Teol­li­sen val­lan­ku­mouk­sen innovaatioita
Eng­lan­nis­sa on lai­va, HMS Warrior,..
16.20 Kun tans­sin itsekseni
16.20 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nanmaa: Syksy
16.30 Uusi päivä
16.30 He­vo­set muut­ti­vat elämän
16.35 Paratiisi
Suo­ma­lai­nen per­he löy­tyy mur­hat­tu­na Es­pan­jan Au­rin­ko­rannikolta...
16.47 Näin Norjassa
17.00 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Al­bi Lu­miuk­ko, Lii­ku leikiten,..
17.00 Pikku Kakkonen
ke: Kat­sel­laan Vee­ran ja Lo­vii­san kans­sa Ur­heat pu­pu­set, Ih­me jut­tu, Miio työn tou­hus­sa, Super-Senja,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hup­su pik­ku pu­pu­nen, An­na ja ys­tä­vät, Unel­ma­jut­tu, Korvamato,
pe: Kat­sel­laan Jyr­kin ja Ne­po­sen kans­sa Si­mo, Kai­ja Kur­pit­sa, Pik­ku­muu­si­kot, Petran poppoo,
17.00 Ka­las­tuselämää
Sax­näs - taimenia...
17.25 Sohvaperunat
17.30 Koh­taa­miset ja erot
17.54: In­ke­ri pa­laa Mul­ta­sen baa­riin ja ko­kee yllätyksen.
17.57 Pik­ku Kak­ko­sen postipyyntö
18
18.00 Muumilaakso
18.15 Ral­lin SM: Kouvola
osa­kil­pai­lu. Kouvola.
18.21 Sis­kon­pe­ti: Nettitreffit
18.25 Lo­mau­nel­mia: Krei­kan saaristo
18.25 Koh­tees­sa Filippiinit
Reis­su al­kaa pää­kau­pun­ki Ma­ni­las­ta, jos­sa Jo­nat­han tut­kii va­rak­kai­den kii­na­lais­ten hau­ta­muis­to­merkkejä...
18.50 Luontotuokio
18.53 Uu­si Päi­vä: Kun mä en oo siellä
18.50 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nanmaa: Syksy
18.47 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nan­maa: Met­säomenapuut
18.50 Luontotuokio
18.45 Tai­to­luis­te­lun Fin­landia Trophy
Tai­to­luis­te­lun Fin­lan­dia Trop­hy 2022, jää­tans­sin ryt­mi­tans­si ja nais­ten ly­hy­toh­jel­ma. Se­los­tus Sa­ra Hon­ka­vaa­ra ja Mi­ka Saa­re­lai­nen. Espoo.
19.00 Sohvaperunat
19.00 Ken­tän laidalla
Lång­film Pro­duc­tions 2021.
19.00 Paratiisi
Suo­ma­lai­nen per­he löy­tyy mur­hat­tu­na Es­pan­jan Au­rin­ko­rannikolta...
19.00 Koh­taa­miset ja erot
19.15 Norsusairaala
Nor­sut tuo­daan lei­riin ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Se tar­koit­taa ve­ri­näytteitä,..
19.40 Veit­sen terän alla
Ne­näleikkaus,..
19.38 Siskonpeti
19.50 Ju­lia Thu­rén vi­han valtatiellä
19.50 Luontotuokio
19.53 Muu­mi­laak­son uu­si kausi tulossa
20.00 The­roux: Elä­mää reunalla
20.02 Suu­ri ompelukisa
Kil­pai­lus­sa on mu­ka­na vie­lä kah­dek­san om­pe­li­jaa. Täl­lä vii­kol­la teh­dään las­ten­vaatteita...
20.00 Tai­to­luis­te­lun Fin­landia Trophy
Tai­to­luis­te­lun Fin­lan­dia Trop­hy 2022, pa­rien ja mies­ten ly­hy­toh­jel­mat. Se­los­tus Sa­ra Hon­ka­vaa­ra ja Mi­ka Saa­re­lai­nen. Espoo.
20.00 Norsusairaala
Nor­sut tuo­daan lei­riin ter­veys­tar­kastukseen...
20.00 Tai­to­luis­te­lun Fin­landia Trophy
Tai­to­luis­te­lun Fin­lan­dia Trop­hy 2022, jää­tans­sin va­paa­tans­si ja nais­ten va­paaoh­jel­ma. Se­los­tus Sa­ra Hon­ka­vaa­ra ja Mi­ka Saa­re­lai­nen. Espoo.
20.10 Koh­tees­sa Filippiinit
Reis­su al­kaa pää­kau­pun­ki Manilasta,..
20.54 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Vuodenajat
20.45 Luon­to­ret­kel­lä lintusaarella
20.45 Jää­kie­kon NHL, Nash­vil­le - San Jose
Ot­te­lu pe­la­taan Pra­has­sa. Pra­ha, Ts­hek­ki. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mat­tias Simonsen.
21
21.00 Pelt­sin toinen luonto
Nyt on Pelt­si kau­kana kotoa!..
21.00 Koh­taa­miset ja erot
21.00 Ivalo
Myrs­ky nousee...
21.00 Sohvaperunat
21.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
Kun­nos­tustöitä...
21.51 Pasila
Pöys­ti saa vas­taan­sa ko­reografin,..
21.45 Len­to­pal­lon Mes­ta­rien lii­ga, SK Zad­ruga - VaLePa
Len­to­pal­lon mies­ten Mes­ta­rien lii­ga, kar­sin­taot­te­lu SK Zad­ru­ga - Va­Le­Pa. Blei­burg, Itä­val­ta. Se­los­tus Jo­han­nes Oikarinen.
21.50 Tai­to­luis­te­lun Fin­landia Trophy
Tai­to­luis­te­lun Fin­lan­dia Trop­hy 2022, pa­rien ja mies­ten va­paaoh­jel­mat. Se­los­tus Sa­ra Hon­ka­vaa­ra ja Mi­ka Saa­re­lai­nen. Espoo.
22.00 Pasila
22.00 Teol­li­sen val­lan­ku­mouk­sen innovaatioita
Eng­lan­nis­sa on lai­va, HMS Warrior,..
22.00 elokuva: Second Act
Ke­vyen kup­li­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia nai­ses­ta, jo­ka päät­tää muut­taa tyy­lin­sä ja elä­män­ta­ri­nan­sa nous­tak­seen muo­dik­kaan jät­ti­fir­man uu­dek­si joh­to­täh­dek­si. Pääo­sis­sa Jen­ni­fer Lo­pez, Va­nes­sa Hud­gens, Leah Remini,
22.25 Halt And Catch Fire
Ca­me­ron raa­taa yö­tä päi­vää elin­tär­keän BIOS-pro­jek­tin kimpussa,
22.20 Äi­dit vä­ki­val­lan varjossa
22.50 Ga­me of Thrones
Va­rys uh­maa vaa­raa saat­taak­seen val­ta­kun­nan oi­kei­siin kä­siin. Cer­sei seu­raa voit­ta­mat­to­mas­ta linnastaan,
22.45 Tumma sielu
Pal­kit­tu ka­na­da­lais­sar­ja kou­luam­pumisesta,..
23.07 Hy­vät vai pa­hat päihteet
23.15 Avoimena
23.30 Miesoletuksia
23.45 Ivalo
23.40 Rou­va va­rapresidentti
23.50 Night of the Living Dicks
23.50 Au­ringonpistos
23.50 Lasti
0