Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
04.00 Uutisikkuna
6
06.52 Hyrräpäät
06.53 Ric­hard Scar­ry: Tou­hu­lan arvoituksia
06.53 Martta puhuu
06.52 Poppelikumpu
06.53 Hei Taavi
06.52 Hyrräpäät
06.52 Minimuksut
07.04 Ur­heat pupuset
06.59 San­ni Sateenkaari
07.00 Pik­kilän katras
07.04 Humps
07.13 Kuminakuja 19
07.11 Retki-Roope
07.13 Pipsa Possu
07.10 Hau Hau, Piip ja Veli
07.18 Rikke
07.17 Tilk­ku­pei­ton tarinoita
07.18 Jos an­nat hii­relle keksin
07.16 Killi ja Kiki
07.22 Barbapapa
07.24 Kil­len kimppakyyti
07.21 Petran poppoo
07.25 Fluugalaiset
07.21 Miio työn touhussa
07.22 Tete ja Mama
07.34 Enni ja Roi
07.31 Kuviomaa
07.32 Heimo ja Hemmo
07.30 Remi ja Ubu
07.35 Ryhmä Hau
07.37 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.36 Her­ra Mäy­rä­nen ja rou­va Repolainen
07.42 Pik­ku Kakkosen posti
07.35 Pos­ti­mies Pa­te, eri­kois­lä­hettipalvelu
07.41 Auvo Raitanen
07.45 Kiri ja Lolo
07.46 Ket­tu ja Jänö
07.48 An­na ja ystävät
07.52 Muru
07.50 Ryhmä Hau
07.56 Raksajengi
07.50 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.52 Sankarikoulu
08.01 Tero hoitaa
08.04 Askarrellaan
08.00 Vegesaurukset
08.04 Oktonautit
08.12 Taruvaeltajat
08.10 Mi­mosa ja Lennu
08.05 Ys­tä­väni Marlon
08.07 An­ton Sii­li­nen ratkaisee
08.14 Nin­ni ja Nestori
08.24 Galaxi
08.24 Athleticus
08.17 Haukku ja Poku
08.23 Kesäleiri
08.16 Ryhmä Hau
08.25 Mumenvággi
08.25 Dronettajat
08.26 Ol­laan kavereita
08.29 Mi­nä, Elvis Riboldi
08.26 Kengulahti
08.36 Näin meillä
08.36 Kel­tai­nen Lumimies
08.37 Kotisaari
08.39 HYRRÄ
08.47 Tipu Touhukas
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.44 Pe­lastajapartio
08.50 Jumppahetki
9
09.00 Erätulilla
ke: "An­taa vir­ran vie­dä vaan",..
pe: Jät­ti­ma­tei­den toi­vos­sa mat­kaam­me Uljualle,..
09.01 Late Lammas
09.01 Näin meillä
09.07 Eka & Helmi
09.11 Kär­pästen Harri
09.19 Kun olin ikäisesi
09.22 Su­persisarukset
09.30 Ek­synyt Ozissa
09.34 Voihan Poni
09.40 Kai­puu maal­le - ky­lä­koulusta koti
Tuo­tan­to: Pa­rad Me­dia, 2022. (U)
09.46 Swang
09.52 Råtta Booris
10.00 Pa­luumuuttajat
10.05 LAKEUSlife
10.00 Naissotilaat
10.27: Alok­kail­la on edes­sään Coo­pe­rin testi,..
10.00 Naissotilaat
10.28: Moo­nan, Mii­san ja Jen­nin kun­toa koe­tel­laan pi­ka­marssilla...
10.56: Nais­so­ti­laat har­joit­te­le­vat johtamista...
11.51: Pi­ri­ta ko­tiu­tuu ja hy­väs­te­lee hai­kea­na Pa­si-koiran...
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
11.00 An­tiik­ki­kaksintaistelu
11.30 Luontoretkellä
11.30 Kaikkea kaupan
11.51 Suu­ri ke­ramiikkakisa
Tä­män vii­kon pää­työ on le­vys­tä ra­ken­net­tu säi­lytysrasia,..
12
12.10 Luontoretkellä
Sar­ja esit­te­lee nor­ja­lais­ten tv-kat­so­jien vi­deoi­ta koh­taa­mi­sis­ta luon­non­va­rais­ten eläin­ten kanssa.
12.00 Vil­limpi maailma
12.10 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.25 Kellot soi
K: Mar­jo Ven­to, Sari Vento.
13.39: Ku­ka kiu­saa ja ketä?..
15.23: Kun Juk­kis on Brysselissä,..
16.14: Minerva,..
12.40 Sydänmailla
12.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.50 Me­ri joka katosi
Luon­to­do­ku­ment­ti Me­ren­kur­kun saa­ris­ton syn­nys­tä ja eli­no­lo­suhteista...
13.20 Sydänmailla
Jack koh­taa to­del­li­sen syyn siihen,..
13.20 Naissotilaat
13.20 Hul­lu­ja urheilulajeja
13.50 Naissotilaat 2
Kei­tä ovat uu­det nais­so­tu­rit Milla, Anni,..
13.45 Luon­toihmeitä 2017
Saam­me ko­ko­nai­sen tun­nin naut­tia Nor­jan ai­nut­laa­tui­ses­ta luon­nos­ta maan jo­ka kol­kas­ta ja näh­dä mo­nia eläinlajeja.
14.05 Naissotilaat 2
Mi­tä teh­dä, kun krop­pa pettää,..
14.05 Syömishäiriö
T: SVT, 2022.
pe: Mi­ten osai­sin auttaa...
14.25 Eläin­maail­man pienokaiset
14.55 Luontotuokio
15
15.10 Sohvaperunat
15.05 Kimmo
15.05 Me­ri joka katosi
Luon­to­do­ku­ment­ti Me­ren­kur­kun saa­ris­ton syn­nys­tä ja eli­no­lo­suhteista...
15.05 Kimmo
15.10 Vie­ras­tais­te­li­ja­na Ukrainassa
15.15 Luot­ta­muk­sel­la, Ronja Salmi
15.30 Jopet-show
15.30 Jopet-show
16.00 Unelmakoti
ti: Ar­let­ten ja Björ­nin ko­ti ja ta­va­rat pa­loi­vat tu­li­pa­los­sa poroksi...
ke: An­nan ja Se­bas­tia­nin haa­ve on asua me­ren ran­nal­la asun­tolaivassa...
to: Jes­pe­rin ja Evan elä­mä tu­li tien­haa­raan, kun Jes­pe­rin äiti kuoli...
pe: Mi­tä kuu­luu edel­lis­ten tuo­tan­to­kau­sien pa­reil­le ja perheille?..
16.05 Ka­raokeparatiisi
Ka­rao­ke-emän­tä Evi ha­luaa lau­lat­taa asiak­kai­den­sa tus­kan pois. Va­li­tut kap­pa­leet ku­vaa­vat usein lau­la­jan­sa elä­mänkohtaloa.
16.45 Tans­ka­lai­nen maajussi
17.00 Pikku Kakkonen
ti: Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa oh­jel­mat Hen­riet­ta, On­ni-sii­li, Koh­ti kou­lua, Vii­ru ja Pesonen,
ke: Kat­sel­laan Saa­ran ja Sa­gan kans­sa Fan­to­ra ja Fant­ti, Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan,, Matikkalorut,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Al­bi Lu­miuk­ko, Su­per-Sen­ja, Stel­la ja Sa­mi, Hel­min ve­de­na­lai­nen maailma,
pe: Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Rus­kea pik­ku­kar­hu, Mi­ni­re­kat, Ru­no­ku­va, Frank­lin ja ystävät,
17.20 Jopet-show
Roo­leis­sa: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mi­ka Räi­nä, Juk­ka Toi­vo­nen. O: Ri­ke Jokela. (U)
17.15 Jal­ka­pal­lon Veik­kaus­lii­ga, SJK - HJK
Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen, asian­tun­ti­jat Se­bas­tian Sor­sa ja Ant­ti Poh­ja. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mats Ahlnäs.
18
18.00 Naissotilaat 2
Mi­tä teh­dä, kun krop­pa pettää,..
ti: Vii­den päi­vän hel­tei­nen lei­ri on vihdoin ohi!..
18.00 Fut­sa­lin MM-kar­sin­ta, ARM - FIN
Je­re­van, Ar­me­nia. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Panu Autio.
18.00 Pai­nin MM, semifinaalit
Se­mifinaalit,..
18.00 Jal­ka­pal­lon Na­tions League studio
18.10 Sisäilmaa
Kun työ­voi­ma­toi­mis­tos­sa kum­mit­te­lee, tu­los­ta­voit­teet pai­na­vat ja ho­me­vau­rio uhkaa,..
18.20 Jal­ka­pal­lon Na­tions Lea­gue FIN - SVK
Jal­ka­pal­lon nais­ten Na­tions Lea­guen ot­te­lu Suo­mi - Slo­va­kia. Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Tur­ku. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Se­bas­tian Backman.
18.45 Palvelus
19.00 Riis­tametsällä
19.00 Kimmo
19.00 Kimmo
19.10 Sohvaperunat
Elä­mä­ni Bii­si ja Vain elä­mää täyt­tä­vät mu­sii­kil­la Soh­va­pe­ru­noi­den olohuoneet...
19.30 Jopet-show
Ter­ve­tu­loa len­nol­le Las Palmasiin...
19.30 Jopet-show
19.40 Urheilulukio
20.05: Da­vin val­mis­tau­tuu ar­vo­ki­soi­hin ja Nel­lie on uu­den äärellä,..
20.00 Sohvaperunat
20.00 Si­mon Ree­ve jär­vimaisemissa
Vii­mei­nen Jär­vi­seu­tu-vael­lus vie Cumb­rian rannikolle,..
20.00 Suu­ri ke­ramiikkakisa
Tä­män vii­kon pää­työ on le­vys­tä ra­ken­net­tu säi­lytysrasia,..
20.00 Ran­ni­kon suojelijat
Brigh­to­nin ve­ne­sa­ta­man kal­lis­tu­nut län­si­lai­tu­ri huo­les­tut­taa asuk­kai­ta ja kaup­po­jen omistajia...
20.00 Kimmo
T: Yel­low Film & TV. (U) .
20.20 Jal­ka­pal­lon Na­tions League studio
20.40 Luottomies 3
20.35 Siskonpeti
Jak­sos­sa nähdään,..
20.50 Luottomies
20.48 Luottomies 3
21
21.00 Urheilulukio
21.00 Kakarat
21.37: As­ta ja Joo­na yrit­tä­vät sel­viy­tyä ar­jes­ta kommuunissa.
21.00 Sisäilmaa
Kun työ­voi­ma­toi­mis­tos­sa kum­mit­te­lee, tu­los­ta­voit­teet pai­na­vat ja ho­me­vau­rio uhkaa,..
21.00 Luot­ta­muk­sel­la, Ronja Salmi
Ron­ja pää­see Sofin,..
21.00 Sohvaperunat
21.00 elokuva: Black Sea
Toi­min­ta­jän­nä­ris­sä su­kel­lus­ve­neen kap­tee­ni mie­his­töi­neen et­sii Mus­tan­me­ren poh­jas­ta nat­sien van­haa su­kel­lus­ve­net­tä ja sen kul­ta-aar­ret­ta. N: Ju­de Law, Scoot Mc­Nai­ry, Ben Men­del­sohn O: Ke­vin Mac­do­nald (Iso-Bri­tannia 2014)
21.00 Sta­cey Doo­ley yökylässä
21.45 Luot­ta­muk­sel­la, Ronja Salmi
Ron­ja pää­see So­fin, ho­me­ma­de pops­ta­rin en­sim­mäi­sel­le soo­lokeikalle...
21.45 Epänormaali
21.50 Pai­nin MM, se­mi­fi­naa­lit ja finaalit
21.55 Vie­ras­tais­te­li­ja­na Ukrainassa
22.00 Urheilulukio
22.00 Koh­talon vuodet
22.15 Koukussa
Os­ka­rin ou­to käy­tös he­rät­tää Ri­kun epäilykset.
22.25 Sta­cey Doo­ley yökylässä
22.30 Lop­pua odotellessa
Mi­tes sek­si? Rac­hel pohtii,..
22.30 Pai­nin MM, finaalit
Fi­naa­lit, pai­no­luo­kat al­le 63 - 67 - 87 kg. Se­los­tus Jark­ko Ala-Huik­ku. Belg­rad, Serbia.
22.45 elokuva: Iron Sky The Coming Race
22.50 Pai­nin MM, finaalit
Fi­naa­lit, pai­no­luo­kat al­le 72 - 60 - 97 kg...
22.55 elokuva: He ovat paenneet
Elo­ku­va kah­den nuo­ren hau­raas­ta rak­kau­des­ta, mie­let­tö­mäs­tä pa­ko­mat­kas­ta hal­ki ke­säi­sen Suomen,..
22.55 Yle Live: Iann Dior Berliinissä
23.05 Liike
23.10 Vaa­ral­li­nen so­mevaikuttaja
23.15 Pet­ra Ol­li - kun liekki sammuu
Pet­ra Ol­li lo­pet­ti me­nes­tyk­sek­kään pai­niu­ran­sa 25-vuotiaana...
23.35 YleX­Pop 2020: Yeboyah
23.30 Ih­mis­kau­pan jäljillä
Tut­kin­ta on lop­pusuoralla...
23.55 Uutisikkuna
23.55 Uutisikkuna
0
00.15 Uutisikkuna
00.10 Uutisikkuna
00.30 Uutisikkuna
3