Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
04.00 Uutisikkuna
6
06.53 Pikkuli
06.52 Saara ja Sorsa
06.52 Dinotassut
06.53 Met­kat Mesiläiset
06.53 Hyrräpäät
06.52 Utelias Vili
06.53 Tik Tak
06.58 Mohvelit
07.03 Rikke
07.04 Tilk­ku­pei­ton tarinoita
07.00 Lastenohjelmia
07.04 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
06.58 Kil­len kimppakyyti
07.06 Kaapo
07.08 Maijuli
07.06 Maik­ki ja pe­lottava Pontso
07.10 Kerkko Kukko
07.14 Lastenohjelmia
07.12 Ur­heat pupuset
07.18 Lastenohjelmia
07.16 Oiva
07.16 Lastenohjelmia
07.19 Lastenohjelmia
07.21 Pa­peritarinoita
07.26 Luon­to­tutkija Helmi
07.29 Lastenohjelmia
07.25 Enni ja Roi
07.27 Popi Kissa
07.30 Muru
07.30 Mi­tä ihmettä?
07.31 Pi­kin eläimet
07.35 Pii ja Poju
07.37 Lastenohjelmia
07.39 Q Putti 5
07.38 Lastenohjelmia
07.44 Ryhmä Hau
07.49 Milli ja Molli
07.42 Jos an­nat hii­relle keksin
07.45 Liisa ja Leo
07.54 Vekarat!
07.56 Tipo
07.56 An­ton Sii­li­nen ratkaisee
07.50 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.56 Lastenohjelmia
08.11 Sherlock Jakki
08.05 Pet­teri Kaniini
08.08 Ta­ri­noi­ta puumajasta
08.13 Kari Kiituri
08.17 Pok ja Mok
08.19 Galaxi
08.19 Ryhmä Hau
08.23 Kanikenttä
08.23 Tipu Touhukas
08.22 Late Lammas
08.20 Las­ten tasavalta
08.25 Lastenohjelmia
08.25 Lastenohjelmia
08.29 Lastenohjelmia
08.25 Jönneli
08.35 Lastenohjelmia
08.36 Hirveä Henri
08.34 Ässäluokka
08.43 Lastenohjelmia
08.50 Jump­pa­het­ki: Tuolijumppa
08.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­pai­no ja voimaharjoitus
08.50 Jump­pa­het­ki: Reipas jumppa
08.50 Ti­ke­ti Tok, aika lomailla
08.50 Jump­pa­het­ki: Pihajumppa
08.59 Galaxi
9
09.00 Mc­Leo­din tyttäret
ma: Rakkauden oikkuja.
ti: Kovan paikan edessä.
ke: Uusi mahdollisuus.
09.00 Mc­Leo­din tyttäret
Poikamiehiä ja vanhojapiikoja.
09.00 Mi­nä, Elvis Riboldi
09.00 Lastenohjelmia
09.15 Ryh­mä Hau - mah­ta­vat Mahtipennut
09.12 Romp­pu, Ras­se ja Sikuriina
09.12 Voihan Poni
09.23 Lastenohjelmia
09.24 Mer­ten syvyyksissä
09.30 Peter Pan
09.45 Uusi päivä
Jaksot 5-5.
09.45 Uusi päivä
10.41: Ji­mi yrit­tää kään­nyt­tää Hiltusta...
11.09: Eli­na saa yl­lät­tä­väl­tä ta­hol­ta ra­hoituksen...
09.45 Tiede X Mauton
09.53 Hullabalooba
09.54 Kes­kia­jal­la keksittyä
10.00 Mc­Leo­din tyttäret
Nimeni on Kate.
10.00 Hittimittari
12. 1984) (U)
10.00: (08.
10.52: (22. Kim Wil­de: The Se­cond Ti­me, Di­vi­ne: I'm So Beau­ti­ful, Barb­ra St­rei­sand: Left in the Dark,..
10.00 Hittimittari
01. 1985) (U)
10.00: (17.
10.58: (31. Bil­ly Ocean: Lo­ver­boy, Ho­ney Drip­pers: Sea of Lo­ve, Ma­don­na: Li­ke a Vir­gin,To­to: St­ran­ger in Town,
10.15 Kandit
Kausi 4. Jaksot 8-2.
10.45 Hittimittari
ma: (08.
ti: (22. 12. 1984) Kim Wil­de: The Se­cond Ti­me, Di­vi­ne: I'm So Beautiful,..
ke: (17. 01. 1985) Mam­ba: Mi­tä yh­des­tä sär­ky­nees­tä sy­dämestä,..
10.45 Uusi päivä
11.15 Kandit
11.50 Luontomatkalla
Koos­te kau­den huip­pu­het­kis­tä, mm. An­ders Lun­di­nin vie­rai­lu Ts­her­nobylissä,..
11.50 Erä­maan armoilla
ke: Vita ja Wanda ovat kaksosia ja molemmat influenssereita.
11.45 Hittimittari
(31. 01. 1985) Bil­ly Ocean: Lo­ver­boy, Ho­ney Drip­pers: Sea of Lo­ve, Ma­don­na: Li­ke a Virgin,..
11.50 Erä­maan armoilla
Stian "Stays­man" Thorb­jørn­sen odot­taa haus­kaa met­sä­ret­keä Lars Mon­se­nin kanssa...
11.45 Is­kel­mä-Suo­mi: Si­ni­nen ja valkoinen
Ju­ha Vainio,..
12
12.00 Is­kel­mä-Suo­mi: Elä­män valttikortit
12.43 Is­kel­mä-Suo­mi: Show must go on
Is­kel­män ta­ri­naan kuu­lu­vat artistit,..
12.50 Kek­se­liäs nikkari
ke: Tilalle haetaan lampaita syyserotuksesta.
12.57 Is­kel­mä-Suo­mi: Pe­rutaan häät
Iskelmä on aina elänyt ajassa. Nyt se on murroksessa...
13.30 Casualty
Turhaa kaikki. Se­bil­lä on se­li­tet­tä­vää Dylanille,..
ti: Uusivuosi. Se­bis­tä ja Dy­la­nis­ta läh­tee liik­keel­le juo­ru­jen vyöry... Vaiettu sielu. Se­bin val­he on ris­ki Dy­la­nin uralle...
ke: Takaisin kouluun. Con­nien ajo­jah­ti El­leä koh­taan saa Ja­co­bin rai­vostumaan... Pikkusisko. Iai­nin si­sar il­mes­tyy yl­lät­täen maisemiin...
to: Hullu rakkaus. Ali­cian per­hees­sä pal­jas­tuu vaiet­tu­ja asioita... Polttarit.
pe: Gracen tapaus. Ryyppykausi.
13.40 Is­kel­mä-Suo­mi: Mä jo­ka päi­vä töitä teen
Iskelmää on aina tehty ylpeän ammattilaisen etiikalla.
13.59 Vii­su­kup­la - Eu­ro­visionbubblan
14.10 Suun­nistuksen EM
Se­los­tus Jus­si Es­ko­la, asian­tun­ti­ja­kom­men­taat­to­ri­na Min­na Kaup­pi. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv, asian­tun­ti­ja­kom­men­taat­to­ri­na Saa­ra Norrgrann. HD
14.40 Met­sästysjuttuja
15
15.00 Riis­tametsällä
Jørgen ja Ni­ko­laj ovat mat­kan­neet kauas In­tian val­ta­me­ren sy­lis­sä si­jait­se­val­le Mau­ri­tiuk­sen saarelle...
15.10 Jopet-show
(2007) (U)
Kausi 3. Jaksot 6-10. (kausi loppuu)
15.35 Le­vi­son Wood: Seik­kai­lu Lähi-idässä
Jordania, Palestiina ja Israel.
15.35 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
15.40 Kor­pe­lan kujanjuoksu
ke: Epäilyä ja epäröintiä.
to: Kun kaikki muuttuu. Lai­ho vie­dään put­kas­ta kuu­lusteluun...
pe: Uhkapeliä ja uusia avauksia. Kun­nan­ta­lon ovet käy­vät tiuhaan...
15.50 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
16.00 Suunn­nistuksen EM
Se­los­tus Jus­si Es­ko­la, asian­tun­ti­ja­kom­men­taat­to­ri­na Min­na Kaup­pi. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Mag­nus Ek­löv, asian­tun­ti­ja­kom­men­taat­to­ri­na Saa­ra Norrgrann. HD
16.30 Uusi päivä
Jaksot 5-5.
16.35 Van­han tek­nii­kan metsästäjät
16.35 Koh­ti jal­ka­pal­lon Eu­ro 2020 -kisoja
17.00 Pikku Kakkonen
ma: Katsellaan Tuomon kanssa Pikkurilli, Kuinka vanha olen?
ti: Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa Te­te ja Ma­ma, Hei­mo ja Hem­mo, Tie­don­jy­vä, Re­mi ja Ubu, Tut­ti­ri­ta­ri sekä Safari.
ke: Kat­sel­laan Li­san ja Ma­tiak­sen kans­sa Si­mo, Koh­ti kou­lua, Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua rakastan,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Oli­via, Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen, Kuin­ka van­ha olen? , Kai­sa ja Ol­li, Tellustajat,
pe: Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Rus­kea pik­ku­kar­hu, Ru­no­ja & ru­si­noi­ta, Frank­lin ja ys­tä­vät, Pyö­räillään,
17.00 Jopet-show
Jos ei naurata, hanki sijaiskärsijä.
17.25 Kor­pe­lan kujanjuoksu
17.25: Epäilyä ja epäröintiä.
18.13: Kun kaikki muuttuu. Lai­ho vie­dään put­kas­ta kuu­lus­te­luun. Pert­tu­lan Lah­ja on huo­lis­saan ja Ans­sia tu­lee ta­paa­maan toi­mittaja. HD
19.01: Uhkapeliä ja uusia avauksia. Kun­nan­ta­lon ovet käy­vät tiu­haan. Mir­ja­mi val­mis­te­lee yl­lä­tys­tä ja Lai­ho et­sii mut­kia matkaan.
18
18.00 Is­kel­mä-Suo­mi: Si­ni­nen ja valkoinen
Ju­ha Vainio,..
18.00 Is­kel­mä-Suo­mi: Show must go on
Is­kel­män ta­ri­naan kuu­lu­vat artistit,..
18.00 Is­kel­mä-Suo­mi: Mä jo­ka päi­vä töitä teen
Iskelmää on aina tehty ylpeän ammattilaisen etiikalla.
18.00 Is­kel­mä-Suo­mi: Elä­män valttikortit
Suomalainen iskelmä ammentaa voimansa melankoliasta.
18.00 Jopet-show
18.00 Skeittauksen SM
Skeittauksen SM-kilpailut. Tampere. HD
18.25 Len­to­pal­lon nais­ten EM-kar­sinta FIN -MNE
Lentopallon naisten EM-karsintaottelu Suomi - Montenegro. Slo­va­kia. Se­los­tus Mik­ko Hannula. HD
19.00 Riis­tametsällä
Irlanti, sade, korkeat vuoret. Täy­del­li­set olo­suh­teet hirvelle,..
19.00 Kor­pe­lan kujanjuoksu
ti: Epäilyä ja epäröintiä.
ke: Kun kaikki muuttuu. Lai­ho vie­dään put­kas­ta kuu­lusteluun...
19.00 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Uhkapeliä ja uusia avauksia. Kun­nan­ta­lon ovet käy­vät tiuhaan...
19.05 Kar­vat ki­ha­raan - koi­rien stailauskisa
Keijupölyä ja taikatemppuja. Tä­nään haas­tee­na on teh­dä koi­ral­le sa­tu­mainen look...
19.52 Sis­kon­pe­ti: Sok­kot­ref­fit Tuonelassa
19.50 Pirjo
20.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
Menneisyyden kivut. Ale­xil­la  ja Don­nal­la on treffit...
20.00 Kar­vat ki­ha­raan - koi­rien stailauskisa
Keijupölyä ja taikatemppuja.
20.00 Au pai­rit Irlannissa
ke: Kunhan ei tulis kaoottista perhettä. Sä sanoit mua feikiks!
to: Toi äiti on niin mustasukkainen. Me ei tarvita sua enää. Ada, Igi,..
20.00 Au pai­rit Irlannissa
20.00: Mulla on sulle yks ylläri.
20.28: Jos se sheivais sen parran ni voisin harkita.
20.00 Au pai­rit Irlannissa
Tää oli mulle iso juttu.
20.15 Is­kel­mä-Suo­mi: Pe­rutaan häät
Iskelmä on aina elänyt ajassa. Nyt se on murroksessa...
20.30 Hillo
Jak­sos­sa selviää,..
20.40 Ei mi­tään hätää
21
21.00 Ah­ve­nan­maan sankarit
21.00 Narkomania
Jul­len, Kons­tan ja Jou­nin päi­viin kuu­luu ra­han­te­ko jot­ta saa os­tet­tua päihteitä...
21.00 Myrs­kyn jälkeen
Eteenpäin! Mar­ja­maa löy­tyy vii­me het­kel­lä. Rau­ni pur­kaa tun­teen­sa tv-ka­me­ran to­distaessa...
21.00 Ke­to­nen & Myllyrinne
21.00 Hillo
Hillo alkaa! Ronskin,..
21.00 The Ca­bin in the Woods
Joss Whe­do­nin ideoi­ma jän­nä­ri käyn­nis­tyy tyy­pil­li­sen tei­ni­kau­hun tyy­liin vii­den nuo­ren mat­kus­taes­sa syr­jäi­sel­le mö­kil­le vii­kon­lop­pu­juh­liin mut­ta kään­tyy siel­tä uu­siin, odot­ta­mat­to­miin suuntiin.
(USA 2011)
21.10 Au pai­rit Irlannissa
21.10: Älä kommentoi naisten ulkonäköä!
21.35: Sä oot sellanen tissivakonunna.
21.25 Len­to­pal­lon nais­ten EM-kar­sinta KOS -FIN
Lentopallon naisten EM-karsintaottelu Kosovo - Suomi. Slo­va­kia. Se­los­tus Mik­ko Hannula. HD
21.25 Len­to­pal­lon nais­ten EM-kar­sinta FIN -SVK
Lentopallon naisten EM-karsintaottelu Suomi - Slovakia. Se­los­tus Mik­ko Hannula. HD
22.00 Pil­lu­ral­li - it­se­näis­tymisen vuosi
22.25: Alex opet­te­lee ai­kuis­ten arkea,..
22.55: Juuliaa jännittää muutto poikaystävän luo.
21.55 Sta­cey Doo­ley: Palk­kion­metsästäjät
21.55 Le­vi­son Wood: Seik­kai­lu Lähi-idässä
Syyria ja Libanon.
22.10 Narkomania
Jul­len, Kons­tan ja Jou­nin päi­viin kuu­luu ra­han­te­ko jot­ta saa os­tet­tua päihteitä...
22.30 Sta­cey Doo­ley: Palk­kion­metsästäjät
22.50 Skeit­ti­leh­ti Big Brot­herin tarina
22.50 Ter­veys vai huippu-urheilu?
Kan­sain­vä­li­nen ylei­sur­hei­lu­liitto, IAAF,..
23.05 Pää pystyssä
23.25 Strike Back
23.30 Lumienkelit
6, 53 päivää aiemmin. Lu­cas ei ole vie­lä syntynyt,..
23.35 Hillo
23.30 Ke­to­nen & Myllyrinne
23.25 Hillo
23.50 Uutisikkuna
23.45 Vi­hol­li­nen sisälläni
00.10 Uutisikkuna
00.00 Uutisikkuna
23.55 Pää pystyssä
23.55 Uutisikkuna
0
00.25 Uutisikkuna
00.25 Uutisikkuna
3