Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27 Kanava Suora
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.25 Merkkien salat
06.25 Ta­req Tay­lo­rin ruokamatka
06.25 Luon­to­ret­kel­lä: Pe­lis­sä lohen elämä
06.25 Toivomus
06.55 Ylen aamu
07.20 Vin­ta­ge-valtakunta
07.20 Kes­kiyön aurinko
Nor­ja­lai­nen luon­to­sarja. (U) HD
su: Kun päi­vä ja yö ovat yh­tä pitkiä,..
07.50 Suomi juhlii
Juhannus.
08.00 Prisma: Kyl­lä lää­käri tietää
Lää­kä­rit rat­ko­vat ter­vey­songelmia...
08.00 Avara luonto: Serengeti
Kohtalo.
08.50 Kes­kiyön aurinko
9
09.00 Historia: Kelt­ti­hau­dan arvoitus
09.00 Nai­set vallan takana
Eleanor Roosevelt. Elea­nor Roo­se­vel­tin lap­suu­den vai­ku­tus nä­kyi hä­nen elä­mässään...
09.30 Muisti
09.30 Ah­ve­nan­maan sankarit
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
ma: Tulikoe.
ti: Pentuja, porsaita ja pikkelssiä.
ke: Koiran elämää.
to: Iloiset herrasmiehet.
pe: Siipi maassa.
10.00 Reis­su­kirk­ko: Ih­mi­nen Ju­ma­lan tarinassa
10.00 Ju­malanpalvelus
Mes­su Py­hän Ma­rian 1400-lu­vun lo­pul­la ra­ken­ne­tus­sa har­maa­ki­vi­kir­kos­sa Sas­tamalassa...
10.50 8 minuuttia
10.53 Luontosinfonia
Luon­to­sin­fo­nia on mu­sii­kil­li­nen het­ki suo­ma­lai­ses­sa luon­nos­sa sen kaik­ki­na vuodenaikoina.
10.45 So­me deep story
11.00 Pisara
11.00 Vin­ta­ge-valtakunta
11.00 Luontoretkellä
11.05 Ju­malanpalvelus
Partiolaisten Nuotiokirkko Jyväskylän kirkkopuistossa.
11.35 Näin Norjassa
11.30 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
11.40 Ah­ve­nan­maan sankarit
12.30: Po­lii­si hä­ly­te­tään paikalle,..
12.59: Merivartiosto vie iäkkään miehen sairaalaan.
11.50 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Sankari tavallisen tien varrella.
11.50 Eri­kois­ryhmä Köln
ke: Loukussa.
11.52 Pisara
12.00 Vin­ta­ge-valtakunta
11.55 RSO Mu­siikkitalossa
RSO esittää Pjotr Tshaikovskin sinfonian nro 5. Or­kes­te­ria joh­taa yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Hannu Lintu...
12
12.05 Suo­ma­lai­nen tangon taika
12.30 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
ti: Toivon kipinä.
ke: Kirjeen tarina.
to: Karkulainen. Shir­ley tais­te­lee pi­tääk­seen työ­paikkansa...
12.55 Saunapäivä
12.55: Sauna yhdistää.
13.52: Sauna parantaa. "Jos ei sau­na, vii­na ja ter­va au­ta, sit­ten kut­suu hauta"...
14.50: Sauna luo siltoja. Onko totta,..
12.55 Iki­muis­toi­nen: Las­se Mårtenson
13.20 Tyt­tö tuli taloon
(1956, 63') Ko­me­dia lif­ta­ri­tytöistä,..
13.25 On lau­tal­la pie­noinen kahvila
(1952, 84')
13.20 Ih­mi­set suviyössä
(1948, 64') F. E...
13.20 Poi­ka eli kesäänsä
(1955, 79') . Ko­ti­mai­nen elo­ku­va F E Sil­lan­pään ro­maa­nis­ta "Elä­mä ja aurinko"...
13.25 Saa­ris­to­laislääkäri
Pääo­sis­sa mm. Sa­muel Frö­ler ja Eb­ba Hultk­vist. Poh­jois­mai­nen yh­teis­tuo­tanto 1998.
13.25: Paluu Afrikasta.
14.20: Mutkia matkassa.
13.30 Mat­kalla Suomessa
Ah­ve­nan­maal­la mm. ihail­laan Sun­din kan­sal­lismaisemaa,..
14.10 Saa­ris­to­lai­se­lä­mää Ahvenanmaalla
14.25 Vai­hees­sa: Vii­meinen kesä
14.25 Vai­hees­sa: Unelmien nainen
14.30 Merkkien salat
14.45 Itse valtiaat
15
15.00 Ylen aamun parhaat
Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys. HD
ma: Koostelähetys Ylen aamun aiheista.
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista.
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 Suo­men his­to­rian myy­tit: Suo­ma­lainen sotilas
15.20 Ken­tän laidalla
Kohtalokas leiri. Pe­laa­jat kapinoivat,..
15.45 Luon­to­het­ki: Ke­syt­tä­mä­tön Uusi-Seelanti
15.50 Yle Live: Kaija Koo
15.45 Mit­ta­tilaustyönä
15.55 Entä jos?
En­tä jos Suo­mi oli­si hä­vin­nyt jää­kie­kon MM-fi­naalin 1995?..
15.55 A-studio
15.55 A-studio
16.00 Nei­ti Fis­her nuo­rem­man tutkimukset
16.00 Victoria
Ranskan jälkimainingit. Eu­roo­pas­sa kuo­huu val­lan­kumousaate,..
16.15 Muis­ti: Pu­na­li­pun kantajat
16.30 Mit­ta­tilaustyönä
16.30 Mit­ta­tilaustyönä
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
ma: Toivon kipinä.
ti: Kirjeen tarina.
ke: Karkulainen. Shir­ley tais­te­lee pi­tääk­seen työ­paikkansa...
to: Turvapaikka.
pe: Surun aikoja. An­nie saa työ­tar­jouk­sen Viet­na­min vii­dy­tys­joukkoihin...
17.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Henkeäsalpaava muutos. 88-vuo­tias Ico­lyn Smith oli jo elä­keiässä,..
17.10 Mur­doc­hin murhamysteerit
Isiemme synnit. Ta­hal­laan sy­ty­te­tys­tä ra­ken­nuk­ses­ta löy­de­tään mie­hen ruumis...
18
18.12 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
18.10 Kä­te­vän emännän juhlat
18.10 Urheiluruutu
18.20 8 minuuttia
18.15 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.15 Elämäni Biisi
Kat­ja Ståhlin vie­rai­na ovat Ba­ba Ly­beck, Kris­se Sal­mi­nen, Mii­ka Nou­siai­nen, Si­pe San­ta­puk­ki ja Tuu­re Kil­pe­läi­nen. Vie­rai­den elä­män bii­sit ovat ko­ti­mai­sia ja ul­ko­mai­sia klas­sik­kokappaleita.
18.30 Ah­ve­nan­maan sankarit
ke: Po­lii­si hä­ly­te­tään paikalle,..
18.35 Ma­te­ma­tiikan taikaa
18.50 Foylen sota
Ilmahyökkäys. Foy­le apu­rei­neen tut­kii Bri­tan­nian il­ma­voi­mien ou­toa kuo­le­man­ta­paus­ta. Jo­tain epäi­lyt­tä­vää on te­keil­lä tut­ka-ase­mal­la, jos­sa Foy­len poi­ka And­rew on sa­lai­sel­la ko­men­nuksella. (U)
18.45 Avara luonto: Serengeti
Kohtalo. Luon­to on kuk­keim­mil­laan ei­kä ra­vin­nos­ta ole pulaa...
19.00 Ken­tän laidalla
Kohtalokas leiri. Pe­laa­jat kapinoivat,..
19.00 Prisma: Kyl­lä lää­käri tietää
Lää­kä­rit rat­ko­vat ter­vey­songelmia...
19.00 Historia: Kuu­kä­ve­lyn synk­kä salaisuus
19.00 Nai­set vallan takana
Eleanor Roosevelt.
19.40 I lo­ve muo­vi: Tais­to - muo­vis­ta ja rakkaudesta
19.45 Vai­hees­sa: Töölön tähti
19.40 Mc­Do­nald & Dodds
Tun­net­tu so­me-täh­ti kuo­lee kau­neus­ki­rur­gin pöy­däl­le suu­ren jul­ki­suu­den saattelemana...
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Traumaattinen muisto. Ale­xan­der löy­si nuo­re­na si­sa­ren­sa ruu­miin. Nyt,..
20.00 Ta­req Tay­lo­rin ruokamatka
20.00 Vin­ta­ge-valtakunta
20.00 Toivomus
20.00 Merkkien salat
20.55 Urheiluruutu
20.45 Ker­ro kuka olen
Vakooja Varsovassa.
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 It­se asias­sa kuul­tu­na: Heikki Kahila
21.05 A-studio
21.05 Li­ne of Du­ty - Lainvalvojat
Paha paikka.
21.00 Ko­misario Lewis
Sovituksen aika. Kun täy­del­li­sen per­heen äi­ti sur­maa it­sen­sä, Le­wis on epä­luu­loi­nen. Mik­si nai­nen oli­si päät­tä­nyt elä­män­sä it­se? Sa­maan ai­kaan kuo­le­va pro­fes­so­ri ha­luaa vaih­taa ora­van­nah­ko­ja Le­wi­sin kanssa. (U)
21.00 Ken­tän laidalla
Ulosajoja. Mar­lo­nin mu­sa­vi­deo me­nes­tyy youtubessa...
21.35 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Tyk­ky­läi­sen rippituoli
21.30 Härmä
Poh­jan­maan la­keuk­sia hal­lit­se­vat rel­les­tä­vät mies­jou­kot, hä­jyt. Kun­nia ja mai­ne saat­ta­vat löy­tyä puu­kon te­räl­lä, ei­kä pa­ko ole poh­ja­lai­sel­le mie­hel­le vaih­toeh­to. K&O: JP Sii­li. T: Yel­low Film & TV Oy. (U)..
(Suomi, 2012)
21.49 Urheiluruutu
21.49 Urheiluruutu
21.40 Pa­ha ui paratiisiin
Jakobin tarina. Yö­pur­jeh­duk­sen ai­ka­na on sat­tu­nut tra­ge­dia. Ja­kob päät­tää ot­taa syyt niskoilleen,..
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.59 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.00 Karppi
Yksin.
22.03 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.00 Syntinen
Peluri. Har­ryn ka­ru op­pi­tun­ti hen­ki­ses­tä kär­si­myk­ses­tä vain jat­kuu ja syvenee...
22.09 Urheiluruutu
22.10 Huip­puil­ta Jan­ne Grön­roo­sin seurassa
22.13 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.20 Ulkolinja: Ku­ka ha­lu­si ko­van Brexitin?
22.35 Entä jos?
En­tä jos Suo­mi oli­si hä­vin­nyt jää­kie­kon MM-fi­naalin 1995?..
22.40 Ulkolinja: Ku­ka ha­lu­si ko­van Brexitin?
22.50 Har­lots - Paheen pesä
ma: Houkutuksille altis.
ti: Korkein tarjous.
ke: Menneisyyden varjot.
23.15 Har­lots - Paheen pesä
Ei armoa. Per­he su­ree Mar­ga­re­tin kohtaloa,..
23.20 Yle Live: Anna Puu
Tart­tu­via bii­se­jä, in­ter­ga­lak­tis­ta rakkautta,..
23.40 Mei­dän maam­me - Vårt land
Suo­ma­lai­nen slow-tv-sarja. (U)
Jaksot 12-14.
23.35 Kaik­ki hä­nen salaisuutensa
23.35 Pank - pan­kin nousu ja uho
0
00.10 Prisma: Pe­las­ta­kaa mehiläiset
00.15 Uutisikkuna
00.20 Uutisikkuna
00.20 Har­lots - Paheen pesä
00.30 Uutisikkuna
01.00 Uutisikkuna
01.10 Mei­dän maam­me - Vårt land
01.40 Uutisikkuna
3