Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
05.55 Eränkävijät
05.55 MOT
05.55 Akuut­ti: Apu ah­dis­ta­viin pak­ko-oireisiin
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Trau­ma - hen­ki­ri­koksen jäljet
6
06.25 Ylen aamu
07.00 An­tiik­ki­kaksintaistelu
07.28: Svend­bor­gin huu­to­kau­pal­la selviää,..
07.10 Pe­rin­nön selvitys
Per­he Nordheggen...
08.00 Yle Uutiset
08.00 Avara luonto: Pa­ritteluleikit
08.05 Prisma: Kä­ve­lyn terveyshyödyt
08.50 Nor­jan eläimiä
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ote­taan­ko vielä yhdet?
09.05 Historia: Ve­nä­jän kohtalonvaalit
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ku­ka saa kuolla hyvin?..
09.30 Puo­li seitsemän
09.56 Ju­lia Thu­rén vi­han valtatiellä
10.00 Rak­kau­den ja hä­peän hedelmät
ti: Viv aut­taa Mart­haa et­si­mään per­hettään...
to: Kos­ka sul­ha­nen näyt­tää ole­van täy­sin kadonnut,..
pe: Joa­nin uu­si ura lää­kä­ri­nä jou­tuu vaa­kalaudalle,..
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ju­malanpalvelus
Lot­ta Svärd 100 vuot­ta -juh­la­mes­su Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin puo­li­so Jen­ni Hau­kio saar­naa. Li­tur­gi­na Mar­ja Hel­te­lä. Mu­sii­kis­sa Can­domini-kuoro.
10.05 Ykkösaamu
10.45 Näin Norjassa
10.46 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.45 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.45 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.45 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.53 Yle Oddasat
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.53 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.55 Pisara
10.58 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.58 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Ju­malanpalvelus
11.01 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.06 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.06 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.09 Yle Uutiset Häme
11.14 Yle Uutiset Häme
11.14 Yle Uutiset Häme
11.17 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.22 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.22 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.30 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.30 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.33 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.30 Mi­kaela & Thomas
11.38 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.38 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.41 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.46 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.46 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.49 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.45 Gaialand
Hän on kan­sain­vä­li­ses­ti et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu rikollinen,..
11.59 Ros­kasta ruoaksi
11.54 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.54 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.57 Yle Uutiset Lappi
12
12.02 Yle Uutiset Lappi
12.02 Yle Uutiset Lappi
12.09 Oddasat
12.10 Yle Oddasat
12.14 Oddasat
12.15 Ju­hat luonnossa
12.24 Nel­jä elementtiä
12.20 elokuva: Sil­ja - nuo­rena nukkunut
Traa­gi­nen ta­ri­na kan­sa­lais­so­dan pyör­teis­sä. O: Jack Witikka...
12.25 Pisara
12.30 Ih­mei­den äärellä
12.30 elokuva: Nei­ti tuittupää
(Suo­mi 1943, 79') O: Va­len­tin Vaa­la. N: Lea Jout­se­no, Ta­pio Nurk­ka, Eine Laine,..
12.30 Ih­mei­den äärellä
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
12.45 Joan­na Lum­ley Si­pe­rian rautateillä
12.57 Beet­ho­ven mi­nuu­tis­sa: On­neton ihminen
13.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
13.15 elokuva: 1918 - mies ja hä­nen omatuntonsa
13.11 elokuva: Oi, muistatkos
Fars­si­ko­me­dia maa­lais­ky­läs­tä, jon­ne voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nus­työt tuo­vat myös lem­men vipinää...
13.10 elokuva: Lasisydän
La­si­tai­tei­li­ja läh­tee psy­kiat­rin suo­si­tuk­ses­ta maa­seu­dul­le ren­tou­tu­maan. O: Mat­ti Kassila...
13.30 Vii­mei­nen työpäivä
13.35 Viimeinen sana
13.50 Edus­kun­ta kes­kus­te­lee ul­ko- ja tur­val­li­suus­politiikasta
Ve­nä­jän lii­ke­kan­nallepano,..
13.50 Vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lu ener­gia­politiikasta
Hal­li­tus vas­taa op­po­si­tio­puo­lue pe­rus­suo­ma­lais­ten jät­tä­mään vä­li­ky­sy­myk­seen ener­gia­mark­ki­noi­den toi­min­nas­ta, säh­kön hin­nas­ta ja For­tum-politiikasta.
14.00 Tur­kisvaltakunta
Seit­se­män lai­han myyn­ti­vuo­den ja ko­ro­nan myö­tä mo­ni tar­haa­ja on kon­kurs­sin partaalla...
14.05 Per­jan­tai: Mi­hin hä­vi­si yksityisyys?
14.41 Iki­muis­toi­nen: Tauno Palo
14.40 Iki­muis­toi­nen: Ta­pio Rautavaara
14.45 Elämäni Biisi
Tä­nään vie­rai­na: Pert­ti Uk­ko­la, An­ni­ma­ri Kor­te, Ans­si Ka­si­ton­ni, Ca­mil­la Vuo­ren­maa & Ju­ha Itkonen.
14.51 Ro­va­nie­mel­tä pohjoiseen
15
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 A-studio
15.05 Ylen aamun parhaat
15.00 Eränkävijät
15.30 Akuut­ti: Apu ah­dis­ta­viin pak­ko-oireisiin
15.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.45 Yle Oddasat
15.50 Novosti Yle
15.55 Arto Nyberg
15.55 A-studio
15.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.00 St­röm­sös­tä poi­mit­tua: Fik­su­ja vink­ke­jä met­sä­nomistajille.
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.00 A-Talk
16.00 Wild Bill - ka­tu­kyt­tä korvessa
16.00 Nais­konstaapeli 56
Nai­sen­mur­ha vuo­taa leh­dil­le ja po­lii­si­joh­to polt­taa päreensä...
16.10 A-stu­dio viit­tomakielellä
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat
16.45 Yle Oddasat
16.47 100 vuot­ta jul­ki­sen pal­velun mediaa
16.50 Novosti Yle
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.07 Sanakirja
17.10 Ih­mei­den äärellä
ti: Tuo­re äi­ti on me­neh­tyä ve­renhukkaan...
ke: El­la on huolissaan,..
pe: Kun El­lal­le sel­viää, mil­lai­nen per­he Jer­ryllä on,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ku­ka saa kuolla hyvin?..
17.10 Isä Brown ja hä­nen laumansa
17.53 In­to­himona luonto
17.56 Tien­rai­vaa­jat: The Shaggs
18
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Le­na ja Nic­ke näyttävät,..
18.15 Eränkävijät
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Pa­ritteluleikit
18.45 Arto Nyberg
Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­ta­vi­na oi­keusp­sy­ko­lo­gi Ju­lia Korkman,..
19.00 Sanditon
Char­lot­te ot­taa vas­taan pes­tin ko­tio­pet­ta­jattarena,..
19.00 Prisma: Kä­ve­lyn terveyshyödyt
19.00 Historia: Ve­nä­jän kohtalonvaalit
19.00 Gaialand
Hän on kan­sain­vä­li­ses­ti et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu rikollinen,..
19.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Si­sar Fran­ces on nuo­ren, juu­ri nai­mi­siin men­neen nai­sen tu­ke­na syö­vän kohdatessa...
19.35 Luon­to­päiväkirja
19.30 Syyttäjä
Ar­vos­tet­tu ve­si­pe­las­ta­ja on sur­mat­tu. Ku­ka hä­net oli­si ha­lun­nut tap­paa? Ve­si on pes­syt pois todisteet,
19.49 Ra­ken­nu­sentisöijät
19.54 Elo­ku­van het­ki: Met­surin tarina
19.53 Nor­jan sa­laiset huoneet
19.56 Elo­ku­van het­ki: Met­surin tarina
19.45 Harakkamurhat
Su­sa­nin sin­nik­kyys palkitaan,..
19.55 Pie­ni suuri maailma
20.00 MOT
20.00 Akuut­ti: Apu ah­dis­ta­viin pak­ko-oireisiin
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Trau­ma - hen­ki­ri­koksen jäljet
20.00 Viimeinen sana
20.29 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Per­jan­tai: Mi­hin hä­vi­si yksityisyys?
Pal­jas­tam­me it­ses­täm­me ver­kos­sa paljon,..
21.00 Elämäni Biisi
Tä­nään vie­rai­na: Pert­ti Uk­ko­la, An­ni­ma­ri Kor­te, Ans­si Ka­si­ton­ni, Ca­mil­la Vuo­ren­maa & Ju­ha Itkonen.
21.05 Hel­sin­ki-syndrooma
Kes­ki­viik­ko. Toi­mi­tuk­ses­sa tun­nel­ma ki­ris­tyy, kun po­lii­si eris­tää Elias Ka­ron (Pe­ter Fran­zén) . Neu­vot­te­li­ja Jarmo Kiiski
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Suljetulla
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.00 Hel­sin­ki-syndrooma
Tiis­tai-il­ta. Kun Elias Ka­ron (Pe­ter Franzén)..
22.00 Jälkiloiste
Es­ter kuu­lee 40-vuo­tis­juh­liaan edel­tä­vä­nä päi­vä­nä ran­kan uutisen,
22.00 Ohuella langalla
Leah on ko­vien pai­nei­den al­la st­res­saa­van työn ja tiu­kan ta­lou­tensa takia...
22.00 Ulkolinja: Bit­coin-us­koa Salvadorissa
22.00 Va­ras­tettu elämä
Jou­lu jo mel­kein muut­taa kai­ken paremmaksi,..
22.00 Kaik­ki hä­nen salaisuutensa
22.15 Pea­ky Blin­ders - gangsteriklaani
Ada me­nee sa­laa nai­mi­siin Fred­dien kans­sa, mi­kä pis­tää Tho­ma­sin puun ja kuo­ren väliin...
22.50 Oddasat
22.50 Oddasat
22.45 Trau­ma - hen­ki­ri­koksen jäljet
23.05 Prisma: Tut­ki­mus­kohteena mRNA
23.00 Per­jan­tai: Mik­si mie­lem­me sairastuvat?
23.00 Oddasat
23.05 Hil­jai­nen todistaja
23.00 Van der Valk, ka­na­va­kau­pungin kyttä
Nai­nen löy­tyy sur­mat­tu­na ho­tel­li­huo­nees­ta, eri­koi­nen haa­va kyl­jes­sään. Uh­ri tut­ki esoteriaa,..
23.15 Viimeinen sana
23.10 Ker­ro kuka olen
Su­ku­lai­set ot­ta­vat Pier­ren ja Ame­lian läm­pi­mäs­ti vastaan,..
23.15 Ulkolinja: Bit­coin-us­koa Salvadorissa
23.50 Puo­li seitsemän
23.40 Puo­li seitsemän
0
00.00 Puo­li seitsemän
00.05 Ykkösaamu
00.30 Puo­li seitsemän