Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
05.55 Isien sota
05.55 MOT
05.55 Ulos luontoon
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Trau­ma - hen­ki­ri­koksen jäljet
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Huu­tokauppakesä
Ruot­sa­lai­nen sarja,..
07.15 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nanmaa: Kevät
07.24 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nanmaa: Syksy
07.34 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nan­maa: Kämmekät
07.44 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nan­maa: Päiväperhoset
07.53 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nan­maa: Met­säomenapuut
08.00 Yle Uutiset
08.05 Prisma: Energian tarina
08.05 Avara luonto: Vil­leik­si syntyneet
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Lap­si, jo­ka ha­lu­si pois saaresta
09.05 Historia: Kes­ki­tys­lei­rin valokuvaaja
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
An­ne Flink­ki­län vie­raa­na kir­jai­li­ja An­neli Kanto,..
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
Unohtamisen taito.
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
ti: Vanhoja koiria, uusia temppuja.
ke: Vastuksia.
to: Pidettäviä lupauksia.
10.00 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ruot­sin­kie­li­nen ju­malanpalvelus
Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus poh­jois­mai­ses­ta kirk­ko­mu­siik­ki­sym­posiumista...
10.05 Ykkösaamu
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.45 Viimeinen sana
10.55 Pisara
10.58 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Ju­malanpalvelus
Taivas välittää. Säh­köi­set ju­ma­lan­pal­ve­luk­set 95 vuotta...
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.06 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.08 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.14 Yle Uutiset Häme
11.16 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.15 So­dan murtamat
Jat­ko­so­das­sa yli 15 000 mies­tä jou­tui psy­kiat­ri­seen hoi­toon. So­dan jäl­keen tais­te­lui­den kau­hut jat­koi­vat elä­mää per­hei­den sisällä,
11.22 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.24 Yle Uutiset Häme
11.30 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.32 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.38 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.40 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.46 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.48 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.54 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.56 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
12
12.00 Muis­ti: Met­sä­kaartilaiset
12.02 Yle Uutiset Lappi
12.04 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
12.14 Oddasat
12.12 Yle Uutiset Lappi
12.24 Oddasat
12.30 Onnenlahti
ma: Kadonnut henkilö.
ti: Täystyrmäys.
ke: Jo­han­na kuu­lus­te­lee Ma­de­le­nea yöstä,..
to: Suunnanmuutos.
pe: Pernillan piina.
12.35 Ter­ro­ri-is­kun sukupolvi
12.40 Pisara
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esit­tää Tho­mas Adèsin teok­sen Dawn sekä W. A...
13.15 Kos­ken­las­kijan morsian
13.15 Ju­malan myrsky
Lau­ri Haar­lan ro­maa­niin pe­rus­tu­va me­lod­raa­ma, jos­sa on rak­kaut­ta, in­to­hi­moa ja su­ku­ki­rous. O: Va­len­tin Vaa­la. N: Ir­ma Seik­ku­la, Olavi Reimas,
13.13 Ran­ta­suon raatajat
1860-lu­vul­le si­joit­tu­va elo­ku­va suo­ta rai­vaa­vas­ta ta­lon­po­jas­ta. O: Or­vo Saa­ri­ki­vi. N: An­sa Iko­nen, Ei­no Kai­pai­nen, Top­po Elonperä,
13.15 Saa­riston tyttö
Me­lod­raa­ma ka­las­ta­ja­pa­ris­kun­nas­ta, jo­ka saa vie­raak­seen kau­pun­ki­lais­viet­te­li­jän. O: Ro­land af Hällst­röm. N: Mir­ja Ma­ne, Leif Wager,
13.15 Isoviha
His­to­rial­li­nen seik­kai­lue­lo­ku­va, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Poh­jan so­dan ve­nä­läis­mie­hi­tyk­sen ai­kaan 1700-lu­vun al­kuun. O: Kalle Kaarna.
13.33 Marja Sannikka
Totuus sattuu.
13.45 Kult­tuu­ri­cocktail Live
14.00 Per­jan­tai: Vai­kea aborttipäätös
14.15 As­valttiviidakot
Syötävän hyvä kaupunki.
14.35 Itse valtiaat
14.40 Elämäni Biisi
Kuka pääsee yllättämään Elämänsä Biisillään? Sii­tä tä­nään kil­pai­le­vat: El­la Jun­ni­la, Em­ma Ki­mi­läi­nen, Nii­na Lahtinen,
14.50 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys. HD
14.45 Itse valtiaat
14.45 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nanmaa: Syksy
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys. HD
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista.
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys. HD
14.55 Has­san Zu­bierin totuus
15
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.43 Downton Abbey
Sota riehuu mantereella. Down­to­nis­sa val­mis­tel­laan hy­vän­te­ke­väi­syys­juh­laa, jon­ne Matt­hew tuo yl­lä­tysvieraan...
15.45 Prisma: Energian tarina
15.45 Yle Oddasat
15.50 Novosti Yle
15.55 A-studio
15.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
15.55 Downton Abbey
Ho­vi­mes­ta­ri Car­son on ko­vil­la, sil­lä mies­pal­ve­li­jois­ta on pulaa...
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista.
16.00 A-Talk
16.10 MOT
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.45 Yle Oddasat
16.45 Yle Oddasat
16.50 Novosti Yle
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Onnenlahti
ma: Täystyrmäys.
ti: Jo­han­na kuu­lus­te­lee Ma­de­le­nea yös­tä, jo­na tä­mä ajoi Min­nan päälle...
ke: Suunnanmuutos. Tut­kin­ta saa uu­den kään­teen, kun ta­pauk­sel­la on uu­si pääepäilty...
to: Pernillan piina. Carl saa Per­nil­lan ot­ta­maan it­sen­sä asia­najajaksi...
pe: Valheen jäljillä.
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
An­ne Flink­ki­län vie­raa­na kir­jai­li­ja An­neli Kanto,..
17.10 Ko­ti­rin­taman naiset
Potut pottuina. Finch löy­tää yö­py­jän la­dos­taan, mut­ta ku­ka va­ras­taa ruokaa?..
18
18.00 Yle Uutiset
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Tuottiko puutarha runsaan sadon?
18.15 Ulos luontoon
Pöllöjen nälkävuosi.
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Vil­leik­si syntyneet
Brasilia.
18.45 Poh­jolan luonto
19.00 Has­san Zu­bierin totuus
Kun Ma­til­da yrit­tää ku­va­ta Has­sa­nin elä­mää täs­tä ker­to­vas­sa kirjassa,..
19.00 Prisma: Energian tarina
Vauraus.
19.00 Historia: Kes­ki­tys­lei­rin valokuvaaja
19.00 Ter­ro­ri-is­kun sukupolvi
19.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Tri­xiel­lä on tref­fi­kii­rei­tä saa­tuaan lah­jak­si avio­liit­to­vä­li­tyk­sen jäsenyyden...
19.00 Kuu­hun ja ta­kai­sin - kes­kioluen tarina
Alkosta kioskiin - ja takaisin?
19.40 Ran­ta­kau­pun­gin mysteerit
Uusi sarja. Va­paa­na vir­taa­vat vedet...
19.45 Syyttäjä
Sa­la­kul­jet­taa­ko huo­lin­ta­lii­ke huumeita,..
20.00 MOT
Tut­ki­van jour­na­lis­min viik­ko-ohjelma,..
20.00 Trau­ma - hen­ki­ri­koksen jäljet
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Toivomus
20.00 Marja Sannikka
Totuus sattuu.
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Eu­ta­na­sian sal­li­mis­ta poh­di­taan eri puo­lil­la Eurooppaa,..
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Per­jan­tai: Vai­kea aborttipäätös
21.05 Trau­ma - hen­ki­ri­koksen jäljet
21.10 Elämäni Biisi
Kuka pääsee yllättämään Elämänsä Biisillään? Sii­tä tä­nään kil­pai­le­vat: El­la Jun­ni­la, Em­ma Ki­mi­läi­nen, Nii­na Lah­ti­nen, Hen­ri Tuo­mi­leh­to ja Ri­ku Rii­hilahti. HD
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Sek­si­työntekijä
21.35 Rahti
Sopimus. Ki­kin mat­kan­te­ko lä­pi Ita­lian päät­tyy po­lii­siau­ton kyy­tiin. Sam­my te­kee koh­ta­lok­kaan virheen,
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.00 Rahti
Catania.
22.00 Kettu
Pian salaisuus. Joes­ta löy­tyy tei­ni­ty­tön ruumis...
22.00 So­dan murtamat
Jat­ko­so­das­sa yli 15 000 mies­tä jou­tui psy­kiat­ri­seen hoi­toon. So­dan jäl­keen tais­te­lui­den kau­hut jat­koi­vat elä­mää per­hei­den sisällä,
22.00 Ulkolinja: Af­ga­nis­tan, minun maani
2000-lu­vun alus­sa Mir oli 8-vuo­tias poi­ka Ba­miya­nis­sa, Af­ga­nis­ta­nin vuoristossa,..
(Afganistan, 2021)
22.00 Koston kierre
Pla­gioin­tie­päi­lyn kä­sit­te­ly on läh­te­nyt ai­van vää­ril­le urille...
22.25 Ko­misario Lewis
Pimeän syli. Hal­lo­ween pal­jas­taa kar­mean näyn: naisp­ro­fes­so­ri on sur­mat­tu lä­vis­tä­mäl­lä hä­nen sy­dä­men­sä. Ta­paus jär­kyt­tää toh­to­ri Hobsonia,
22.25 Tu­kah­dut­tava rakkaus
Tosi kyseessä. Va­lin tais­te­lu per­heen puo­les­ta uh­kaa jo kaik­kea mi­tä hän on toi­vo­nut elämältä...
22.50 Oddasat
22.45 Viimeinen sana
23.05 Deutschland 86
Täystyrmäys.
23.00 Oddasat
23.00 Oddasat
23.15 Kamp­pai­lu kielestä
Suo­mea on pu­hut­tu Ruot­sis­sa sa­to­ja vuosia,..
23.15 Press - val­lan vahtikoirat
Yliajo.
23.15 Ulkolinja: Af­ga­nis­tan, minun maani
(Afganistan, 2021)
23.25 Oddasat
23.40 Marja Sannikka
23.35 Oddasat
23.55 Puo­li seitsemän
23.50 Puuk­koa selkään
23.55 Out­lan­der - Matkantekijä
0
00.15 Puo­li seitsemän
00.10 Puo­li seitsemän
00.10 Puo­li seitsemän
00.25 Uutisikkuna
00.40 Uutisikkuna
00.35 Puo­li seitsemän
00.40 Uutisikkuna
00.45 Uutisikkuna
00.50 Uutisikkuna
00.51 Ykkösaamu
01.05 Uutisikkuna
3