Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7.
6
05.30 Kakkukuningas
Kausi 7. Jaksot 7-13.
06.20 Mor­sia­men tyyliopas
06.20 Say Yes To The Dress: Britannia
06.05 Mor­sia­men tyyliopas
06.25 Say Yes To The Dress: Britannia
06.25 Alt­ta­rille jätetyt
Kol­me mor­sian­ta ja yk­si sul­ha­nen ker­to­vat su­rul­li­set tarinansa...
06.10 Mor­sia­men tyyliopas
06.20 Tah­don unelmahäät
Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat koit­ta­vat pääs­tä so­puun häi­den budjetista...
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
06.40 Tah­don unelmahäät
06.50 Say Yes To The Dress: Britannia
06.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
07.20 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
07.25 Say Yes To The Dress: Britannia
07.35 Say Yes To The Dress: Britannia
07.20 Say Yes To The Dress: Britannia
07.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
07.50 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 7. Jaksot 9-14.
08.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sister Wives,
08.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Alkaa uusintana.
08.05 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.05: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
08.25 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
08.50 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
9
09.00 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
09.25 Say Yes To The Dress
09.45 Say Yes To The Dress
10.00 Pienten perhe
(Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
ti: Alkaa uusintana.
10.00 Pienten perhe
10.20 Pienten perhe
10.40 Pienten perhe
10.45 TBA
(TBA, US, )
10.55 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
10.50 1+5 tytärtä
11.45: Alkaa uusintana. Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
12.40: Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
11.00 Re­turn to Amish
11.05 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
11.15 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johnstons,..
11.35 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
11.40 Pienten perhe
(Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
11.40: Alkaa uusintana.
12.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Kii­rei­sen työ vas­ta­pai­nok­si kak­sik­ko py­hit­tää va­paa-ai­kan­sa tyt­tä­rel­leen Pop­pyl­le. (Na­te & Je­re­miah By De­sign, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
11.55 Kakkukuningas
12
12.15 Kakkukuningas
12.45 Kark­kikuningatar
12.30 Kark­kikuningatar
12.35 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
13.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
ke: 350-ki­loi­sen Joen kamp­pai­lu pai­non­sa kans­sa al­koi jo lapsuudesta,..
13.15 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
13.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
13.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
14.25: 350-ki­loi­sen Joen kamp­pai­lu pai­non­sa kans­sa al­koi jo lapsuudesta,..
15.20: 14-vuo­tiaa­na vau­van­sa adop­tioon luo­vut­ta­nut An­gel kamp­pai­lee edel­leen syyl­li­syy­ten­sä kanssa,..
16.20: Mar­la on elä­nyt sän­kyn­sä van­ki­na liian kauan ja uskoo nyt,..
13.35 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johnstons,..
14.00 Kaikki peliin
(Ris­king It All, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
ke: Ti­nan ys­tä­vä tu­lee vierailulle,..
to: El­liot­tin per­he al­kaa kun­nos­taa ton­til­la ole­vaa van­haa taloa,..
14.15 Kaikki peliin
14.25 Kaikki peliin
Kem­pien ys­tä­vä­per­he tu­lee vie­rai­lul­le ja tuo mu­ka­naan yl­lätyksen...
14.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
15
15.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keenkään.
15.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yhdysvallat,
15.15 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
15.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
15.25 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
16.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
16.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
ti: Alkaa uusintana.
to: Amyl­la on tark­ka kä­si­tys unel­mien­sa puvusta,..
17.10 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
17.10 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
17.15 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta nais­ta, jot­ka saa­vat huo­ma­ta, et­tei tu­le­va anop­pi aio pääs­tää po­jas­taan ir­ti hel­pol­la. (I Lo­ve a Ma­ma's Boy, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
17.15: Alkaa uusintana.
18.10: Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
17.15 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
18.05 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 Re­turn to Amish
19.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­no­kai­si­na, kaik­ki muut ovat ol­leet vä­hin­tään kak­so­sia. Jouk­koon mah­tuu myös yh­det neloset...
Kausi 2. Jaksot 1-2.
19.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
19.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
20.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
20.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sis­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
20.00: Alkaa uusintana.
20.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sis­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
20.00: Alkaa uusintana.
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Mu­ka­na ovat en­sim­mäi­sel­tä kau­del­ta tu­tut Dea­van ja ete­lä­ko­rea­lai­nen Ji­hoon se­kä Jen­ny ja in­tia­lainen Sumit.
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21.00 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
20.55 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta nais­ta, jot­ka saa­vat huo­ma­ta, et­tei tu­le­va anop­pi aio pääs­tää po­jas­taan ir­ti hel­pol­la. (I Lo­ve a Ma­ma's Boy, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
20.55: Alkaa uusintana.
21.55: Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
22.55:
21.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
20.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pullisesti...
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21
21.30 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.45 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
22.00 Tohtori Paise
21.55 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
22.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
22.15 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
22.45 Tohtori Paise
22.35 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
22.55 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
22.55 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
Kausi 3. Jaksot 5-6.
23.35 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
23.30 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
23.40 Löysät pois!
23.55 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Kausi 1. Jaksot 18-21.
0
00.30 Löysät pois!
00.25 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
00.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
Kausi 5. Jaksot 11-12.
00.55 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
00.40 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
00.55 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
01.20 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
01.25 Tohtori Paise
01.55 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
01.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Kausi 2. Jaksot 11-12.
02.25 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaansa luo...
02.20 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
02.20 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, Tosi-tv,
02.35 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Kausi 2. Jaksot 3-4.
02.35 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Kausi 2. Jaksot 5-6.
3
03.15 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
03.45 Kakkukuningas
04.10 Kark­kikuningatar
04.20 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
04.25 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
04.25 Kakkukuningas
04.35 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
04.45 Kakkukuningas
04.40 Kakkukuningas
04.55 Kark­kikuningatar
05.05 Kakkukuningas
05.20 Kakkukuningas
05.30 Kakkukuningas