Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 41 42 43 44 45 Kanava Suora
25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10.
6
23.45 Yle Live: Mic­hael Kiwanuka
Uu­den sou­lin brit­ti­täh­ti, ugan­da­lais­taus­tai­nen Mic­hael Ki­wa­nu­ka esiin­tyi yh­tyei­neen Ba­se­lis­sa lo­ka­kuus­sa 2019. HD
07.26 Jennifer Erica
07.30 BUU-klubben
08.00 Ruusun tanssi
08.26 Watt Nytt
08.36 Nor­ja­lai­sark­ki­tehtien koteja
08.31 Ren­tou­du Ul­ri­kan seurassa
08.31 Ke­sä­jump­paa Sofian kanssa
08.31 Lau­man uusi jäsen
08.36 An­ders Lund syr­jäi­sel­lä saarella
08.30 Su­perapulaiset
Sa­lai­suu­det voi­vat ol­la hauskoja,..
08.40 Elä­mää me­ren armoilla
08.50 Po­roe­ro­tus Suorvassa
Po­roe­ro­tus Sir­ge­sin saa­me­lais­ky­läs­sä Poh­jois-Ruot­sis­sa on ko­vaa työtä...
09.00 An­ders Lund syr­jäi­sel­lä saarella
9
09.04 Mar­ti­na on näh­nyt kaik­ki elokuvani
09.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.05 Närbild
09.00 Pet­ra saa vauvan
09.10 Efter Nio
Tulkkaus. Vie­rai­na kir­jai­li­ja Kjell Wes­tö ja näyt­te­li­jä San­nah Nedergård,..
09.30 Kaup­pa­kau­pun­kien aarteita
Tans­ka­lai­nen an­tiik­ki­sar­ja ete­nee Skiveen,..
09.30 Tu­si­na ta­va­raa Suomesta
09.30 An­tiikkimakasiini
09.30 Lip­pu rakkauteen
Ti­na te­hos­taa etsimistä,..
09.50 Lip­pu rakkauteen
10.01 Ar­kis­tos­ta re­vit­tyä: Mansikit
10.00 Ruusun tanssi
10.00 Toivomus
10.00 Skavlan
Il­lan oh­jel­mas­sa ovat mu­ka­na ruot­sa­lais­kir­jai­li­ja Ma­lin Pers­son Giolito,..
10.10 Tai­vaallista menoa
10.30 Toivomus
10.20 Am­bu­lanssi apuun!
Malin päivystää Stig-Håkonin kanssa.
10.35 Lau­man uusi jäsen
10.30 Elä­mää me­ren armoilla
10.30 Oppilaskunta
Jaksot 7-8.
11.00 Kau­punkielämää
Kunnollinen asunto kuuluu ihmisten perustarpeisiin.
11.05 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Tulkkaus. Vie­rai­na kir­jai­li­ja Kjell Wes­tö ja näyt­te­li­jä San­nah Nedergård,..
11.00 Kaup­pa­kau­pun­kien aarteita
Tans­ka­lai­nen an­tiik­ki­sar­ja ete­nee Skiveen,..
11.00 Riis­tametsällä
On au­rin­koi­nen syys­kuu Tanskassa,..
11.01 Kino: Jeanne Dielman
Tun­te­mat­to­mak­si jää­nees­sä ny­kye­lo­ku­van merk­ki­teok­ses­sa kes­ki-ikäi­nen, kes­ki­luok­kai­nen brys­se­li­läi­nen yk­sin­huol­ta­ja Jean­ne Diel­man puu­has­te­lee ko­tias­ka­rei­den pa­ris­sa, lait­taa ruo­kaa vai­te­liaal­le po­jal­leen ja ot­taa il­ta­päi­vi­sin vas­taan her­ras­mie­hiä. Päi­väs­tä toi­seen, erää­seen päi­vään as­ti. Pääo­sas­sa Delp­hi­ne Sey­rig. Oh­jaus: Chan­tal Akerman. HD
(Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Belgia 1975)
11.30 Oppilaskunta
11.30 Pet­ra saa vauvan
11.44 Tämä tästä
12
12.01 Ma­ri­na Ab­ra­mo­vi­cin kotiinpaluu
12.01 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Elämä on täynnä yllätyksiä (osa 351) ...
12.01 Yle Live: Nick Cave yksin
(Idiot Prayer)
12.01 Ylen 95-vuo­tis­juhlaseminaari
12.01 Jen­ny Lind - Ruot­sin sa­ta­kieli 200 v.
12.01 Dos vi­das - Kak­si elämää
12.01: Vaaranpaikka.
12.53: Sinnikkyys punnitaan. Car­men ai­koo neu­vo­tel­la niin kauan,..
13.44: Kuin raivohärkä. Don Fran­cis­co tu­lis­tuu Car­me­nin tem­pauksesta,..
12.56 For­te - mu­sii­kin vahvat naiset
Unelmia, tasapainoilua, voimaa.
13.00 Prisma: Kuin­ka lu­mi­vyöry syntyy?
13.15 Historia: Tu­tank­ha­mo­nin perintö
13.26 Enem­män elo­ku­vas­ta: Kenraali
13.30 Zappa
Frank Zappa Alex Win­te­rin tuo­re do­ku­ment­ti tuo oma­pe­räi­sen ja oman tien­sä kriit­ti­sen kul­ki­jan vä­rik­kään elä­män esiin mm. Zap­pan val­ta­van ko­tiar­kis­ton kautta. HD HD
(1940 - 1993)
14.00 La re­públi­ca - tasavalta
Kohtalonhetkiä.
14.05 Ki­no Suomi: Laituri
(1965) Kir­jai­li­ja läh­tee maal­le lo­ma­ho­tel­liin kir­joit­ta­maan ja ha­kee ins­pi­raa­tio­ta sek­sis­tä ja ryy­piskelystä.
14.00 Historia: Ro­nald Rea­ga­nin Amerikka
14.00 Ylen 95-vuo­tis­juhlaseminaari
14.15 Eu­roop­pa-kon­sert­ti 2020 Berliinistä
14.40 Ains­leyn Vä­li­meren herkut
Sardinia: Siniscola ja Oliena.
15
15.00 An­na, a lopussa
Muutoksen tuulia.
15.00 Sy­dämeni Inés
to: Uusi maailma.
pe: Unelmaa valloittamassa.
15.30 An­na, a lopussa
Läpitunkematon pimeys.
15.25 Uusi Kino: Ih­mi­sen pa­ras ystävä
15.44 Hevoshullu
15.40 An­na, a lopussa
Tulevaisuus odottaa.
15.40 Ar­kistojen salat
15.40 Tatuoitu mies
15.55 Mi­la­non nais­ten paratiisi
Kadonnut kirje.
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
pe: Ensiaskeleita.
16.14 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.10 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
12 sekuntia (osa 352. ) Mi­kä kaik­ki elä­mäs­sä voi muut­tua 12 sekunnissa?..
16.25 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.26 Strömsö
16.50 Kamera
16.57 Ar­kistojen salat
Panc­ho Vil­la oli "Mek­si­kon Ro­bin Hood",..
16.55 Piir­rän, siis olen
Kä­si­kir­joi­tus ja oh­jaus: Kim Finn & John Ha­ka­lax. Ha­ka­lax Pro­duc­tions, 2009. (U)
16.55 Yle Ny­heter TV-nytt
17.01 Oppimislabra
17.05 Uusi Kino: Ih­mi­sen pa­ras ystävä
17.00 BUU-klubben
17.15 Am­bu­lanssi apuun!
Malin päivystää Stig-Håkonin kanssa. Hän yllättyy,..
17.26 Eve
17.26 Tans­ka­lai­nen maajussi
Leh­mät on otet­ta­va tal­vek­si sisään,..
17.31 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
10. Mir­jam epäröi,..
17.26 Nor­ja­lai­sark­ki­tehtien koteja
17.26 Tu­si­na ta­va­raa Suomesta
17.30 An­tiikkimakasiini
An­tiik­ki­ma­ka­sii­nis­sa tu­tus­tu­taan sa­la­myh­käi­seen Pier­re Forsselliin,..
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
18.00 Su­perapulaiset
Sa­lai­suu­det voi­vat ol­la hauskoja,..
18.00 BUU-klubben
18.00 Toivomus
Toimittaja,..
18.30 Tai­vaallista menoa
18.30 Ruusun tanssi
Emo­tio­naa­li­ses­ti vah­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va ihai­li­jan ja hä­nen ido­lin­sa mah­dot­to­mas­ta koh­taamisesta...
18.30 Skavlan
Il­lan oh­jel­mas­sa ovat mu­ka­na ruot­sa­lais­kir­jai­li­ja Ma­lin Pers­son Giolito,..
18.30 Riis­tametsällä
On au­rin­koi­nen syys­kuu Tanskassa,..
18.30 Unelmien talo
Anne on aina unelmoinut rakentavansa asuntolaivan. Nyt tuo haa­ve toteutuu,..
18.30 Toinen kierros
Pääo­sis­sa San­na Sundq­vist, Ja­kob Zet­ter­berg, Mat­tias Frans­son, Mi­kael Lindg­ren, Bert-Åke Varg, Le­na T Hans­son, William Spetz,
18.30 Yle Ny­heter TV-nytt
18.39 Sportnytt
18.50 Sportliv
19.00 Lau­man uusi jäsen
19.00 Se­kaisin Emmasta
19.15 Tämä tästä
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
Ca­mil­la Björk on krii­si­työntekijä,..
20.01 Dos vi­das - Kak­si elämää
ti: Vaaranpaikka.
ke: Sinnikkyys punnitaan. Car­men ai­koo neu­vo­tel­la niin kauan, et­tä isän työn­te­ki­jät pa­laa­vat tehtaaseen,..
to: Kuin raivohärkä. Don Fran­cis­co tu­lis­tuu Car­me­nin tem­pauk­ses­ta, vaik­ka se sai työ­läi­set pa­laa­maan töihin...
20.01 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Joht. Tho­mas Adès, sol. Pek­ka Kuu­sis­to, viu­lu. - Jean Si­be­lius: Sin­fo­nia nro 6 d-mol­li op. 104. Adès: Märc­hen­tän­ze, kan­tae­si­tys (Ylen ti­laus) . Fran­cis­co Coll: Nel­jä ibe­ria­lais­ta mi­nia­tyy­ria. Adès: Asy­la. Suo­ra lähetys. HD
20.01 Roc­kin klas­sik­ko­levyt: Suede
Tuore dokumentti Sueden Coming Up -albumista (1996) , jo­ka mer­kit­si yh­tyeel­le uut­ta al­kua ja kan­sain­vä­lis­tä läpimurtoa...
20.05 Bonusperhe
Pat­rik ja Li­sa yrit­tä­vät epä­toi­voi­ses­ti saa­da suur­per­heen ar­jen toimimaan...
20.30 Oppilaskunta
Jaksot 7-8.
20.50 A-ha - The Movie
A-ha on kaik­kien ai­ko­jen tun­ne­tuin nor­ja­lai­nen pop-yh­tye, jon­ka suu­rin hit­ti "Ta­ke on Me" jul­kais­tiin vuon­na 1985. Yli 35 vuot­ta myö­hem­min ryh­mä on edel­leen suo­sit­tu ja kier­tää ym­pä­ri maailmaa.
Ohjaajat: Thomas Robsahm ja Aslaug Holm, Norja 2021 HD
21
21.00 Efter Nio
Tulkkaus. Vie­rai­na kir­jai­li­ja Kjell Wes­tö ja näyt­te­li­jä San­nah Nedergård,..
21.00 Historia: Ro­nald Rea­ga­nin Amerikka
Konservatiivinen arvomaailma.
21.00 Ains­leyn Vä­li­meren herkut
Sardinia: Siniscola ja Oliena.
21.00 Eat­na­mea­met - Hil­jai­nen taistelumme
Nuo­rem­man pol­ven saa­me­lai­set tais­te­le­vat oman ole­mas­sao­lon­sa ja epä­var­man tu­le­vai­suu­ten­sa puolesta.
21.00 En­nen en­si-il­taa: The Betty Show
21.25 The Betty Show
Sa­ra Mel­le­rin hä­peä­mä­tön ko­keel­li­nen ka­ba­ree ja kar­ne­va­lis­ti­nen tut­kiel­ma riip­pu­vuuk­sis­ta. Vii­si Bet­tyä ei­vät pyy­te­le an­teek­si vaik­ka kiu­sal­li­sia asioi­ta ta­pah­tuu ja ku­lis­sit kaatuvat. HD
21.45 Chung­king Express
Oh­jaa­ja Wong Kar Wai te­ki kan­sain­vä­li­sen lä­pi­mur­ton­sa ro­mant­ti­sel­la ko­me­dial­laan, jo­ka ku­vaa kah­den po­lii­sin rak­kaus­huo­lia. Ta­pah­tu­ma­paik­ka­na on sok­ke­loi­nen Chung­king Man­sions-kompleksi.
(Hong Kong, 1994)
22.00 Sol­si­dan - On­nea onkimassa
21.55 Ki­no Suo­mi: Riisuminen
Mi­nis­te­ri ja hä­nen nuo­ruu­den ra­kas­tet­tun­sa koh­taa­vat yl­lät­täen ja so­pi­vat ta­paa­mi­ses­ta, jo­ka joh­taa yh­tei­seen ho­telliyöhön.
22.15 Ki­no Suo­mi: Riisuminen
Mi­nis­te­ri ja hä­nen nuo­ruu­den ra­kas­tet­tun­sa koh­taa­vat yl­lät­täen ja so­pi­vat ta­paa­mi­ses­ta, jo­ka joh­taa yh­tei­seen ho­telliyöhön.
22.15 Kino: Babadook
Psy­ko­lo­gi­nen tril­le­ri mie­hen­sä kuo­le­man pii­naa­mas­ta yk­sin­huol­ta­jaäi­dis­tä, jon­ka poi­ka väittää,..
(The Babadook, Australia 2014)
22.20 Ki­lot pois - pa­rempi elämä?
Nor­ja­lai­ses­sa sar­jas­sa seu­ra­taan yli­pai­noi­sen Ron­nyn arkea...
22.25 Sokaistuneet
Bea on­nis­tuu sel­vit­tä­mään Ada­min hank­ki­mas­ta asiakirjasta,..
22.50 Uusi Kino: Oi­keita miehiä
22.58 Uusi Kino: Ää­nenmurroskuoro
23.10 Exit
Jokainen tietää jostakusta jotakin.
23.25 Uusi Kino: Oi­keita miehiä
23.25 Suuri Buster
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va my­kän elo­ku­van suu­res­ta mes­ta­ris­ta Bus­ter Keatonista...
23.34 Uusi Kino: Ää­nenmurroskuoro
23.30 Suzi Q
Rock'n'rol­lin to­del­li­nen edel­läkävijä,..
23.45 Enem­män elo­ku­vas­ta: Kenraali
23.45 Yle Live: Mic­hael Kiwanuka
Uu­den sou­lin brit­ti­täh­ti, ugan­da­lais­taus­tai­nen Mic­hael Ki­wa­nu­ka esiin­tyi yh­tyei­neen Ba­se­lis­sa lo­ka­kuus­sa 2019. HD
0
3