Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
08.10 Kort­filmsk­lub­ben - spanska
08.26 Kort­filmsk­lub­ben - franska
08.40 Kort­filmsk­lub­ben - engelska
08.52 Elin, Al­vin och vuxenlivet
08.55 SVT Forum
Partiledardebatt i riksdagen. DI­REKT. Det nya riks­dag­sårets förs­ta par­ti­le­dardebatt...
9
09.00 SVT Forum
DI­REKT. De­bat­ten anord­nas på be­gä­ran av Mo­de­ra­ter­na och Cen­ter­par­tiet. Från re­ge­rin­gen del­tar ut­ri­kes­mi­nis­ter Ann Lin­de (S) . 11:00: Fo­rum: Po­li­tik och sam­häl­le. 11:30: Me­dia i ut­sat­ta om­råden. Hur och när rap­por­te­rar me­dier­na om ut­sat­ta om­råden? De­batt un­der Jär­va­vec­kan med Mar­tin Sc­hib­bye, Blanks­pot, Ge­ro­ni­mo Åker­lund, SVT, An­ne La­gerc­rantz, SVT, Kers­tin Gus­tafs­son Fi­gue­roa, Ny­hets­by­rån Jär­va och Ja­kob Sil­lén, Sve­ri­ges Ra­dio Mä­lar­da­len. Ar­ran­gör: The Glo­bal Vil­la­ge. Från 12:00: Rap­port. 12:03: Par­ti­le­dar­tal: Ulf Kris­ters­son (M) . Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son håller sen­som­mar­tal i Ugg­lans park i St­räng­näs. Från 12:30: Från Ans­lags­tav­lan till eg­na poddar...
Jaksot 4-4.
09.00 SVT Forum
Särs­kild de­batt be­gärd av Mil­jö­par­tiet. Från re­ge­rin­gen del­tar mil­jö- och kli­mat­mi­nis­ter Per Bo­lund (MP) . Från 11:15: Kul­tu­ren som klassf­råga. I ett kul­turs­nack un­der Jär­va­vec­kan möts Mat­tias An­ders­son, Dra­ma­ten, Olof Han­son, Kul­tur­hu­set Väl­ling­by, Ma­nuel Cu­bas, dra­ma­ti­ker och re­gis­sör för att dis­ku­te­ra kul­tu­ren som klassf­råga. Ar­ran­gör: The Glo­bal Village...
12
12.45 Fo­rum: Riks­mö­tets öppnande
Kung Carl Gus­taf öpp­nar riks­da­gens nya ar­bet­sår 2021 - 2022. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven (S) pre­sen­te­rar sin re­ge­rings­förk­la­ring. Te­mat för riks­mö­tet är de­mok­ra­ti­ju­bi­leet som pågår i riks­da­gen 2018 - 2022 där kam­pen om all­män och li­ka röst­rätt upp­märksammas...
15
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.05 Fo­rum: Riks­mö­tets öppnande
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
Nordisk gudstjänst från Finland.
16.15 Agenda
16.15 Ame Maladjuvas
16.30 Mitt nya liv
17.00 Berg­man re­vi­si­ted: Fettknölen
17.00 Berg­man revisited
17.15 Ny­he­ter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18
18.00 Ame Maladjuvas
18.30 Värl­dens na­tur: En perfekt planet
18.30 Värl­dens na­tur: En perfekt planet
Vår perfekta planet är idag utsatt för hot.
19.25 Anslagstavlan
20.00 Ve­tens­kapens värld
Utanför Blekinge ligger ett skeppsvrak från medeltiden.
20.50 Tänk om
21
21.00 Aktuellt
ma: SVT:s fördjupande nyhetsprogram.
21.34 Kul­turnyheterna
21.41 Ny­hets­sammanfattning
21.45 Ekonomibyrån
Med tv-pengar,..
21.45 Utrikesbyrån
21.45 30 minuter
22.15 Bygg­na­der­na som fö­rändrade staden
22.15 Politikbyrån
22.45 Laj­ka, La­da, Marx ja mä
22.45 Ame­lia - ge­nom kär­lek och krig
23.15 Agenda
23.10 Finska rycket
23.25 Ban­gar­ra – dan­sens helande kraft
23.30 Ve­tens­kapens värld
Utanför Blekinge ligger ett skeppsvrak från medeltiden.
0
00.00 Mitt nya liv
00.30 Värl­dens na­tur: En perfekt planet
00.25 Värl­dens na­tur: En perfekt planet
01.15 Mitt nya liv
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken