Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
08.11 Aucune idée
08.15 Agenda
Kan statsminister Stefan Löfven (S)..
08.22 Kort­filmsk­lub­ben - jiddisch
08.32 Kort­filmsk­lub­ben - spanska
08.38 Kort­filmsk­lub­ben - franska
08.52 Mitt sp­råk meänkieli
9
09.00 SVT Forum
Varmare klimat - iskall nyhet?
09.00 SVT Forum
Ändrade regler i utlänningslagen. DI­REKT. Riks­da­gen de­bat­te­rar förs­lag till änd­rin­gar i ut­län­nings­la­gen som gäl­ler up­pe­hålls­tills­tånd, för­sörj­ningss­töd, ank­nyt­ning mm. Från re­ge­rin­gen del­tar jus­ti­tie- och mig­ra­tions­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S) . 12:03: Måste man spe­la in­ne­ban­dy för att bli svensk? Sam­tal om in­teg­ra­tion un­der Jär­va­vec­kan. Med Fad­wa Aqel, Stu­dief­räm­jan­det och Kvin­nok­raft Jär­va, Mar­din Ba­ban, Nya kom­pis­by­rån och Ris­habh Khan­na, Ini­tia­ti­ve of chan­ge. Ar­ran­gör: The Glo­bal Vil­la­ge. Från 12:40: Ung­doms­duel­len: KDU och Grön ung­dom. Ni­ke Örb­rink, KDU och Ai­da Ba­de­li, Grön ung­dom, möts i en po­li­tisk duell un­der Jär­va­vec­kan. Ar­ran­gör: The Glo­bal Village...
10.00 Hem­ma­gym­pa med Sofia
10.20 Solens mat
10.50 Landet runt
Spännande,..
11.35 Sportspegeln
12
12.05 Sverige!
14.25 elokuva: Pistvakt
Ef­ter en tra­gisk hän­del­se i Svart­lien fal­ler allt sam­man för brö­der­na Sven Erik, Jan Erik och Olle...
15
15.55 Anslagstavlan
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 UE­FA Fot­bolls-EM 2020
Studio inför matchen Nordmakedonien-Nederländerna.
17.00 Det är här det brinner
17.30 Anslagstavlan
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18
18.00 UE­FA Fot­bolls-EM 2020: Nord­ma­ke­do­nien-Ne­derländerna
Nordmakedonien möter Nederländerna i Amsterdam. Kom­men­ta­to­rer: Ch­ris Hä­rens­tam och Glenn Strömberg.
18.00 Friid­rott: Grand Prix
Di­rekt­sänd­ning från friid­rotts­täv­lin­gen på Ting­val­la i Karls­tad. Kom­men­ta­to­rer: Nik­las Nord och Alhaji Jeng.
20.00 UE­FA Fot­bolls-EM 2020
Studio efter kvällens fotbollsmatch.
20.55 Hemmakultur
21
21.00 Aktuellt
21.25 Ki­ra­vas med höns och buljong
23.35 Suits
0
00.40 Det är här det brinner
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken