Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
9
08.00 Mot ljusare tider
Sve­ri­ge mö­ter lju­set och våren till­sam­mans - di­rekt­sän­da na­tur­föns­ter och di­na bil­der - dygnet runt.
12
12.00 Rapport
12.05 Schnack!
12.05 Mot ljusare tider
Sve­ri­ge mö­ter lju­set och våren till­sam­mans - di­rekt­sän­da na­tur­föns­ter och di­na bil­der - dygnet runt.
12.18 Ni idea
12.29 Kort­filmsk­lub­ben - finska
12.56 Dö­vas his­to­ria genom tiderna
13.05 Mot ljusare tider
Sve­ri­ge mö­ter lju­set och våren till­sam­mans - di­rekt­sän­da na­tur­föns­ter och di­na bil­der - dygnet runt.
15
16.00 Rapport
16.05 Mot ljusare tider
16.30 Gudstjänst
Från Österledskyrkan i Gamla Uppsala.
16.30 Agenda
17.15 Ny­he­ter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18
18.00 Möte med
18.15 Bokk­lub­ben - Kirjaklypi
18.30 An­ti­kens förs­vunna städer
Ti­di­ga­re sänt 2019. Ä­ven i SVT2 se­nare i natt.
ma: Kairo.
ti: Aten.
19.25 Hemmakultur
19.30 Sjä­lens röda rum
20.00 Ve­tens­kapens värld
T-rex okända sidor.
20.00 Värl­dens historia:
Hit­ler eröv­ra­de Bel­gien, Hol­land och Frank­ri­ke på två vec­kor i maj 1940...
20.55 Anslagstavlan
21
21.00 Aktuellt
Tex­tat sid. 199.
21.34 Kul­turnyheterna
21.41 Ny­hets­sammanfattning
21.45 Fiskeliv
Mie­kak – en norr­ländsk grand slam...
21.45 Året var spe­cial - Almstriden
22.15 Is­länds­ka fö­re­mål berättar
22.15 Kam­pen om Britney Spears
Kan Brit­ney Spears vin­na till­ba­ka mak­ten ö­ver sitt eget liv?..
22.45 Folk­mor­det i Rwanda
23.15 Agenda
23.15 Las­se Lind­roth - allt för ett skratt
K special.
0
00.00 Suits
00.15 Mö­te med - Puhuthaan
00.40 An­ti­kens förs­vunna städer
Från SVT2 ti­digare idag.
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Fredsmäklaren
02.55 Mot ljusare tider
3