Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7.
15
15.10 Aucune idée
15.00 Om Inga
In­ga Landg­ré, en av våra störs­ta films­kådespelare,..
15.24 Popreel
15.38 Byggänget
15.52 Mitt sp­råk meänkieli
16.00 Rapport
16.05 Gudstjänst
16.05 Nya perspektiv
Deaf­lym­pics ar­ran­ge­ras vart fjär­de år och det förs­ta äg­de rum i Paris 1924...
16.50 Berg­man re­vi­si­ted: Infektionen
17.05 Ke­ta­nes/Tillsammans
Sa­la­man­ca Gonzales,..
17.25 Så träffades vi
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18
18.30 Na­tu­rens revansch
ti: Späckhuggarna i havet utanför Seattle mådde allt sämre.
ke: Det lil­la lan­det Bhu­tan har bes­tämt att minst 60 pro­cent av ytan ska täc­kas av skog,..
19.25 Tänk om
20.00 Ve­tens­ka­pens värld sommar
Aust­ra­lien, Nordamerika,..
20.00 Värl­dens his­to­ria: Ku Klux Klan
Återuppståndelsen. Hur stort inf­ly­tan­de har Ku Klux Klan haft i USA?..
20.55 Anslagstavlan
21
21.00 Aktuellt
21.25 Sportnytt
21.25 Ba­by­lon Ber­lin - Den stumma döden
Än­nu en per­son mör­das med kopp­ling till pro­du­cen­ten Bell­manns nya film. Me­dan kom­mis­sa­rie Rath ut­re­der fallet,..
21.40 Ke­ta­nes/Tillsammans
Sa­la­man­ca Gonzales,..
23.05 Nya perspektiv
Deaf­lym­pics ar­ran­ge­ras vart fjär­de år och det förs­ta äg­de rum i Paris 1924...
0
00.05 Suits
00.05 Ke­ta­nes/Tillsammans
00.40 Na­tu­rens revansch
00.35 Na­tu­rens revansch
00.50 Na­tu­rens revansch
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken