Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7.
04.45 Vi eller aldrig
05.30 En särskild sommar
6
06.00 Målet är målet
Fd fot­bollsp­roff­set från IFK Gö­te­borg Torb­jörn Nilsson,..
06.10 Min­net av Messaure
06.15 Molanders
Familjen Molander lever ett hektiskt liv i Stockholm.
07.00 Morgonstudion
Da­gens vik­ti­gas­te ny­he­ter och ana­ly­ser med tä­ta upp­da­te­rin­gar. Vi sän­der di­rekt in­ri­kes- och ut­ri­kes­ny­he­ter ink­lu­si­ve sport, kul­tur och nö­je. Des­su­tom in­terv­juer med ak­tuel­la gäs­ter. Ny­hets­sam­man­fatt­nin­gar var­je hel- och halv­tim­me med start kl 07. 00. Lo­ka­la ny­he­ter från kl 08. 05. Vä­der kvart i och kvart över.
9
10.00 Som­mar­gym­pa med Sofia
10.20 Den grö­ne slaktaren
10.20 Kän­disbarnvakten
10.20 En särskild sommar
Pengar och boende.
10.50 Matchocken
11.05 Kronp­rin­ses­san Victorias fond
11.20 Sportspegeln
11.20 Överlevarna
11.50 Konstsamlarna
12
12.20 Mästaren
12.15 Min­net av Messaure
13.05 Sommaröppet
Lo­reen är gäst och tol­kar en låt till­sam­mans med hus­ban­det, Li­sa Miskovsky,..
13.20 Kronp­rin­ses­san Vic­to­rias fond - Våga va' dig själv
13.30 elokuva: Här har du ditt liv
Den 23 ju­li fyl­ler Jan Troell 90 år och SVT hyl­lar ju­bi­la­ren ge­nom att vi­sa fle­ra av hans fil­mer. Året är 1914 och vi får föl­ja den un­ge Olof från det att han vid 14 års ålder läm­nar sitt norr­länds­ka fosterhem,
13.30 Hallberg
13.45 Vem kan vad
14.45 elokuva: Ole dole doff
Den 23 ju­li fyl­ler Jan Troell 90 år och SVT hyl­lar ju­bi­la­ren ge­nom att vi­sa fle­ra av hans filmer...
15
16.15 Målet är målet
Fd fot­bollsp­roff­set från IFK Gö­te­borg Torb­jörn Nilsson,..
16.30 Molanders
Allt blir förs­tås in­te rik­tigt som de tänkt sig.
17.15 Mc­Leods döttrar
ti: Gra­ce och Mar­cus är fast på bot­ten av ett ö­ver­gi­vet gruvschakt...
ke: Ste­vie får be­sök av sin ti­di­ga­re ro­deo­part­ner Sharon,..
18
18.00 Rapport
18.19 Sportnytt
18.25 Kronp­rin­ses­san Vic­to­rias fond - Våga va' dig själv
18.25 Flugor
18.30 En särskild sommar
Pengar och boende. Gän­get täv­lar i att gis­sa pri­set på vuxensaker...
19.00 När livet vänder
19.30 Rapport
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Konstsamlarna
20.00 All­sång på Skansen
Kväl­lens gäs­ter på Sol­li­dens­ce­nen på Skan­sen är Fri­da Öhrn, New­kid, Jelassi,
20.00 Uppd­rag granskning sommar
20.30 Mästaren
Vill du bli mer kreativ?
21
21.00 Mor­den i Midsomer
To­by Wag­ner, en lo­kal sär­ling som ti­di­ga­re bli­vit kont­ro­ver­siellt fri­känd från ett mord, för­sö­ker vän­da blad och gå vi­da­re med sitt liv...
21.00 Ge­ne­ration Utøya
21.55 Anslagstavlan
22.00 Sportnytt
22.00 Sportnytt
22.15 Lo­kala nyheter
22.15 Lo­kala nyheter
22.20 Rapport
22.20 Rapport
22.25 Första dejten
22.30 Vi eller aldrig
22.25 Matchocken
Bröd.
22.55 Överlevarna
23.15 Rapport
23.20 Ett fall för Vera
23.25 Skam Deutschland
0
00.40 Vi eller aldrig
00.50 Kust­pär­lans mysterier
00.50 Line of duty
01.25 Målet är målet
01.50 Skam Deutschland