Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
05.30 Sverige idag
6
06.00 Morgonstudion
06.17 Sport­nytt i Morgonstudion
06.21 Morgonstudion
06.30 Rapport
06.35 Morgonstudion
07.00 Rapport
07.08 Morgonstudion
07.16 Sport­nytt i Morgonstudion
07.20 Morgonstudion
07.30 Rapport
07.38 Morgonstudion
08.00 Rapport
08.08 Morgonstudion
08.16 Sport­nytt i Morgonstudion
08.20 Morgonstudion
08.30 Rapport
08.38 Morgonstudion
9
09.00 Rapport
09.08 Morgonstudion
09.10 Hem­ma­gym­pa med Sofia
09.30 Slapp­na av med Ulrika
09.40 Solens mat
Tex­tat sid. 199.
10.10 Anslagstavlan
10.10 Kul­turf­rågan Kontrapunkt
Klas­sisk musik,..
10.15 Do­ku­ment inifrån
11.15 Sportspegeln
11.10 Ar­ki­tek­tu­rens pärlor
11.20 Su­perföräldrar
11.45 Mäs­tar­nas mästare
Det är dags för semifinal!
11.50 Nu blir vi sambor
12
12.20 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
12.50 Vem bor här?
Var bor optikern, artisten och polisen?
13.15 Sverige!
13.45 Landet runt
Spännande,..
13.50 Re­vy­pär­lor från Fal­kenbergsrevyn
14.30 Muren
Frågesport. Kväl­lens mur bes­tår av Ed­ward af Sil­lén, An­na Kin­berg Batra,..
14.35 Fråga doktorn
Vi föl­jer ut­veck­lin­gen av co­ro­na­pan­de­min med Nik­las Arnberg,..
15
15.20 elokuva: At­lantäventyret
Tea­ter­di­rek­tö­ren Fred­dy Als­ter­berg är pank ef­ter att ha gjort fias­ko med sin nya operett...
15.30 elokuva: Dårskapens hus
16.45 Mc­Leods döttrar
ma: Thicker than Water.
ti: Reaching Out.
17.30 Sverige idag
HD. Ä­ven i SVT1 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
18
18.00 Rapport
18.15 Kul­turnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lo­kala nyheter
18.45 Fråga doktorn
Vi föl­jer ut­veck­lin­gen av co­ro­na­pan­de­min med Nik­las Arnberg,..
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
Tex­tat sid. 199.
19.55 Lo­kala nyheter
20.00 Vem bor här?
Var bor optikern, artisten och polisen?
20.00 Trädgårdstider
Pumpafinal och hobbithål.
21
21.00 Re­vy­pär­lor från Fal­kenbergsrevyn
21.00 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
21.30 Veckans brott
21.45 Mötet
22.00 Sportnytt
22.15 Lo­kala nyheter
22.25 Rapport
22.30 Fot­bollsstudion
22.30 Billions
Axe fat­tar ett bes­lut som har en av­gö­ran­de ef­fekt på framtiden.
23.00 elokuva: Menashe
I New York-dist­rik­tet Bo­rough Park finns ett av värl­dens störs­ta ju­dis­ka samhällen...
23.30 Mäs­tar­nas mästare
0
00.20 Muren
00.30 Do­ku­ment inifrån
01.20 Skam España