Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
6
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
Maija Salminen
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
la: Mika Saarelainen
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
06.05: Huomenta!
07.03 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.03: Maija Salminen
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
07.13: Huomenta!
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.05 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
08.05 Onnen sävel.
On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Mai­ja Salminen yle.
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
08.13: Huomenta!
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.22 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
08.22 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma.
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 It­se­näi­syys­päi­vän lipunnosto.
09.00 Yle Uutiset.
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.05 Urheiluradio.
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
Soita p...
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Kalle Talonen
09.10 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
Kotimaisen musiikin katselmus.
09.20 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.25 Urheiluradio.
09.30 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää.
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
10.00 Yle Uutiset.
10.02 Ra­dio Suomen päivä
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.02: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.00 Yle Uutiset.
10.05 On­nellisten maa
Musiikkia iloisemmalla otteella. Toi­mit­ta­ja­na Pau­la Jokimies.
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05: Kalle Talonen
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
10.33 Ra­dio Suomen Päivä
10.33: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
11.02: Twit­ter: #rspäivä
11.33:
11.02 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
Olli Haapakangas
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
12.08 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ti: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
ke: Twit­ter: #rspäivä
to:
pe:
12.08 Poppikoulu.
Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.
12.08 Kansanradio.
yle.
12.38 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää.
12.55 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
ti: Tunti kotimaista musiikkia.
ke: Mai­ja Salminen
to: Mar­ko Maunuksela
pe:
13.02 Le­vylautakunta.
Vie­rai­na räp­pää­jä Et­ta se­kä lau­la­ja­tu­lo­kas Ol­li Ha­lo­nen. Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen.
13.15 Blo­miksen luonto
13.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.20: Laulaja Pepe Willberg täyttää pian 75 vuotta.
15.02: Olli Haapakangas
14.02 Suu­ri ta­ri­na - kent­tä­rat­sas­ta­ja Ar­vi "Ko­ru­mies" Martikainen
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
ti: Iltapäivää! Soi­ta studioon p.
ke:
to: Torstaista iltapäivää! Soita p.
pe: Iltapäivää studiosta!
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Mikä säässä tai säätiedotuksissa ihmetyttää?
15
15.02 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
Paula Jokimies ja Olga Ketonen
15.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
Paula Jokimies. ENS (vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e) . yle.
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.30 Ker­to­muk­sia lo­put­to­mas­ta ki­vus­ta: Las­si Si­do­ro kes­tää lä­vis­tys­tem­put mut­ta ei kol­mois­hermosärkyä
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
15.45 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Yle Uutiset.
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
16.10 Urheiluradio.
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
Paula Jokimies. ENS (väli)..
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras.
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 Lin­nan juh­lien et­kot Ra­dio Suomessa
Juon­ta­ji­na San­na Pirk­ka­lai­nen ja Ol­ga Ke­to­nen, re­port­te­ri­na Mi­ka Saarelainen.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Iltapäivää! Soi­ta studioon p...
17.13 Ra­dio Suomen Ilta.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
to: Torstaista iltapäivää!
pe: Iltapäivää studiosta!
17.10 Urheiluradio.
17.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Paula Jokimies
17.15 Get On - Hur­ri­ga­nes 50 vuotta
17.15: Toimittajina Teppo Nättilä ja Kai Ulmanen.
17.30 Pyö­reä pöytä.
Kes­kus­te­li­joi­na Kaa­ri­na Hazard,..
18
18.02 Ky­sy! Mi­ten si­joi­tat viisaasti?
Ha­luat­ko saa­da sääs­tö­si tuottamaan,..
18.02 Luon­to-Suo­mi: Ka­laa jou­lu­pöy­tään 0203-17600
18.02 Il­lan mu­siik­ki­vie­ras: Ressu Redford
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa.
Paula Jokimies ja Jyrki Hakanen. Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)
18.02 Se­ka­ha­ku - Tarja Närhi.
Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville.
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
18.55 Ky­sy! Mi­ten si­joi­tat viisaasti?
18.55 Luon­to-Suo­mi: Ka­laa jou­lu­pöy­tään 0203-17600
18.55 Il­lan mu­siik­ki­vie­ras: Ressu Redford
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa.
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
18.55 Get On - Hur­ri­ga­nes 50 vuotta
19.02 Urheiluradio.
19.05 Lin­nan juh­lat Ra­dio Suomessa
Ra­dio Suo­mi juh­lii kans­sa­si Lin­nan juh­lien syk­kees­sä haas­ta­tel­ta­vien ja juh­la­van mu­sii­kin ke­ra. Juon­ta­ji­na San­na Pirk­ka­lai­nen ja Mat­ti Ylö­nen, re­port­te­ri­na Mi­ka Saarelainen.
19.05 Ky­sy! Mi­ten si­joi­tat viisaasti?
Ha­luat­ko saa­da sääs­tö­si tuottamaan,..
19.05 Luon­to-Suo­mi: Ka­laa jou­lu­pöy­tään 0203-17600
19.05 Il­lan mu­siik­ki­vie­ras: Ressu Redford
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa.
0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) yle. fi/pu­he­lin­langatlaulaa
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
19.07 Get On - Hur­ri­ga­nes 50 vuotta
Toimittajina Teppo Nättilä ja Kai Ulmanen.
20.03 Ra­dio Suomen Ilta
20.03 Metsäradio.
Pihkan tuoksua radioaalloilla. Ju­ha Blomberg
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
20.02 Urheiluradio.
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
Tällä tanssilattialla on tilaa kaikille!
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
Paras uusi musa ja tekijät sen takana.
20.20 Sar­jarakastajat
20.35 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
21
21.02 Urheiluradio.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.20 Poppikoulu.
Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen. yle.
21.17 Maail­man­po­li­tii­kan ar­kipäivää.
21.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.40 Urheiluradio.
21.42 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.05 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
yle.
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä.
Juurimusiikkia laajalla skaalalla.
22.08 Pol­la­ri. Rock-etsivä
Olipa kerran rock'n'roll, eikä se mihinkään kadonnut. Rock-et­si­vä löytää...
22.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
Ennenkuulumatonta ja -kuultua kotimaista musiikkia.
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio.
Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari.
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
Musiikkia suomirokin alkuhämärästä tähän päivään.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
Rokkii ja rollii, duurii ja mollii. Klas­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soita.
23.02 Yöradio.
ma: Laura Haikala
ti: Vellu Salminen
to: Laura Savolainen
pe: Lasse Olkinuora
su: Laura Haikala
0
00.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
ti: Laura Haikala
ke: Vellu Salminen
pe: Laura Savolainen
la: Lasse Olkinuora
ma: Laura Haikala
01.02 On­nellisten maa
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.02 Le­vylautakunta.
01.02 Yöradio.
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
01.22 Yöradio.
01.30 Min­na Pyy­kön maailma.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
02.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä.
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
02.02 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
02.15 Pyö­reä pöytä.
02.54 Yöradio.
3
03.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
03.02 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
03.02 Pol­la­ri. Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio.
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.54 Yöradio.
03.54 Yöradio.