Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
06.05: Huomenta!
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Ra­dio Suo­men helatorstai
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
07.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
07.53 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.05 Ra­dio Suo­men helatorstai
08.05 Onnen sävel.
On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­leita. yle.
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
08.13: Huomenta!
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.20 Ra­dio Suo­men helatorstai
08.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma.
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Yle Uutiset.
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.00 Yle Uutiset.
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.05 Urheiluradio.
09.08 Ra­dio Suo­men helatorstai
09.05 Urheiluradio.
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
Soita p...
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
Jyrki Hakanen
09.10 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
Kotimaisen musiikin katselmus.
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.02: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.02 Ra­dio Suomen päivä
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.02: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.00 Yle Uutiset.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.02: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.00 Yle Uutiset.
10.05 Ra­dio Suo­men helatorstai
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05: Jyrki Hakanen
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
10.33 Ra­dio Suomen Päivä
10.33: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
11.02: Twit­ter: #rspäivä
11.33:
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ma: WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
ti: Twit­ter: #rspäivä
ke:
12.08 Ra­dio Suo­men helatorstai
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
WhatsApp -viesti studioon 040 14 55 666.
12.08 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.08 Kansanradio.
yle.
12.15 Olen jos­sain - muis­taak­se­ni. Ko­to­na ja van­has­sa kotitalossa.
12.25 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.40 Vii­kon luontoääni.
12.45 Merisää.
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men helatorstai
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
ma: Tunti kotimaista musiikkia.
ti: Mar­ko Maunuksela
ke:
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
Tunti kotimaista musiikkia. Mai­ja Salminen
13.02 Le­vylautakunta.
Puheenjohtajana Toni Laaksonen.
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
ma: Maanantaita studiosta! Soi­ta studioon, p.
ti: Iltapäivää! Soi­ta studioon p.
ke:
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.00 Yle Uutiset.
15
15.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
15.20 Poppikoulu.
Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen.
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
15.52 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta stu­dioon p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
16.13 Ra­dio Suo­men helatorstai
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soita p...
16.10 Urheiluradio.
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
Kikka Pohjaväre. ENS (väli)..
16.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 14 55 666.
ma: Maanantaita studiosta!
ti: Iltapäivää! Soi­ta studioon p.
17.13 Ra­dio Suomen Ilta.
17.13 Ra­dio Suo­men helatorstai
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Iltapäivää studiosta! Soita p...
17.10 Urheiluradio.
17.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
Kikka Pohjaväre. ENS (vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e)
17.15 Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600.
17.30 Pyö­reä pöytä.
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Jokainen tiistai on teematiistai!
18.02 Luon­to-Suo­men tee­mail­ta 0203-17600.
18.02 Mar­ko Mau­nuk­se­lan ke­väiset tanssit
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa.
Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)..
18.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen
Rautaisannos tanssittavan iskelmämusiikin ystäville.
18.08 Ur­heiluhullut.
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.55 Luon­to-Suo­men tee­mail­ta 0203-17600.
18.55 Mar­ko Mau­nuk­se­lan ke­väiset tanssit
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa.
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio.
19.02 Urheiluradio.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
19.05 Luon­to-Suo­men tee­mail­ta 0203-17600.
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa.
0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) yle. fi/pu­he­lin­langatlaulaa
19.07 Vii­su­kup­la -toivekonsertti
19.07 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vainiola.
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
20.03 Metsäradio.
Pihkan tuoksua radioaalloilla.
20.03 Ra­dio Suo­men helatorstai
20.02 Urheiluradio.
20.08 Vii­su­kup­la -toivekonsertti
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
Paras uusi musa ja tekijät sen takana.
20.20 Ra­dio­mat­ka­toi­mis­to Haapasmatkat
20.20 Tallitarinoita
20.30 Akuutti.
20.35 Ra­dio Suo­men helatorstai
20.45 Ra­dio Suo­men Il­ta: San­na Pirk­ka­lai­nen ja Matti Ylönen
20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
21
21.02 Urheiluradio.
21.02 Urheiluradio.
21.02 Urheiluradio.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.20 Poppikoulu.
Rehtoreina Tero Liete ja Kai Ulmanen. yle.
21.17 Kansanradio.
Kuuntelijoiden juttupaikka - tosikoille ja veitikoille. yle.
21.50 Merisää.
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
yle.
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä.
Juurimusiikkia laajalla skaalalla.
22.08 Pol­la­ri. Rock-etsivä
Olipa kerran rock
22.05 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
Ennenkuulumatonta ja -kuultua kotimaista musiikkia.
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio.
Matkalla jossain musiikissa Kalevi Pollari.
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
Musiikkia suomirokin alkuhämärästä tähän päivään.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
Rokkii ja rollii, duurii ja mollii. Klas­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soita.
23.02 Yöradio.
0
00.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.02 Yöradio.
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.02 Le­vylautakunta.
Puheenjohtajana Toni Laaksonen.
01.02 Yöradio.
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
01.20 Yöradio.
01.30 Min­na Pyy­kön maailma.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
02.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä.
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
02.02 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
02.15 Pyö­reä pöytä.
02.54 Yöradio.
02.51 Yöradio.
3
03.02 Se­ka­ha­ku - Tarja Närhi.
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
03.02 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
03.02 Pol­la­ri. Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio.
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.50 Yöradio.
03.54 Yöradio.