Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.05 Onnen sävel.
On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­lei­ta. Ol­ga Ketonen yle.
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.22 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma.
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Yle Uutiset.
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.05 Urheiluradio.
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
Soita p...
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
09.10 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
Toi­mit­ta­ja­na Tarja Närhi.
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
11.02:  Sa­dat ih­mi­set Suo­mes­sa odot­ta­vat elinsiirtoa,..
10.02 Ra­dio Suomen päivä
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.00 Yle Uutiset.
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
10.33 Ra­dio Suomen Päivä
11.02: Twit­ter: #rspäivä
11.33:
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
ti: Twit­ter: #rspäivä
ke:
to:
pe:
12.08 Poppikoulu.
yle.
12.08 Kansanradio.
yle.
12.38 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää.
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
ti: Mar­ko Maunuksela
ke:
to: Pau­la Jokimies
pe: Mai­ja Salminen
13.02 Le­vylautakunta.
Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen.
13.15 Blo­miksen luonto
13.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­kipäivää.
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
15.02: Tuu­la Ra­ja­vaa­ra ker­too uu­des­ta do­ku­ment­ti­sar­jas­taan Ur­baa­nit legendat.
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
Soi­ta studioon, p.
ti: Soi­ta studioon p.
ke:
to: Soita p.
pe:
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
15
15.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
ENS (vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e) . yle.
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
16.10 Urheiluradio.
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
ENS (väli)..
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras.
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
ti: Soi­ta studioon p.
17.13 Ra­dio Suomen Ilta.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
17.10 Urheiluradio.
17.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.15 Ka­don­neen le­vyn met­säs­tä­jät 0203-17600.
17.30 Pyö­reä pöytä.
Kes­kus­te­li­joi­na Ju­ha Itkonen,..
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.02 Ra­dio Suo­men Lii­ken­neil­ta: Kuun­te­li­joi­den kat­sas­tuskokemuksia
18.02 Luon­to-Suo­men no­ki­ko­kit 0203-17600
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa.
Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)
18.02 Se­ka­ha­ku - Tarja Närhi.
18.08 Ur­heiluhullut.
18.10 Su­san­na ja Pek­ka pu­hu­vat popmusiikista
18.46 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.45 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.55 Ra­dio Suo­men Liikenneilta
18.55 Luon­to-Suo­men no­ki­ko­kit 0203-17600
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa.
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
19.02 Urheiluradio.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haa­pa­kan­gas - ta­ri­noi­ta te­kojärviltä
19.05 Ra­dio Suo­men Liikenneilta
19.05 Luon­to-Suo­men no­ki­ko­kit 0203-17600
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­ga Ke­to­nen. Vie­raa­na Reino Nordin
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa.
Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) yle. fi/pu­he­lin­langatlaulaa
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
19.07 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
Hem­mot­te­lu­mu­siik­kia ja lau­lun mit­tai­sia ta­ri­noi­ta tar­joi­lee mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Su­san­na Vainiola.
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Kes­kus­te­lua vaih­tu­vas­ta ai­hees­ta; muis­to­ja, ta­ri­noi­ta, kan­nanottoja,..
20.03 Ra­dio Suomen Ilta
20.03 Metsäradio.
Mar­kus Turunen
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
20.02 Urheiluradio.
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
20.20 Sar­ja­ra­kas­ta­jat: Sa­la­tut elämät
20.20 Sa­no­jen ta­ka­na: Ola­vi Uusivirta
20.40 Ra­dio Suomen Ilta
20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
21
21.02 Urheiluradio.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.17 Ra­dio Suo­men Il­ta - Pu­he­lin­lan­gat laulaa jatkot
21.20 Poppikoulu.
yle.
21.17 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
22.08 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä.
22.08 Pol­la­ri. Rock-etsivä
Rock-et­si­vä löy­tää. Toi­mit­ta­ja­na Ka­le­vi Pollari.
22.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio.
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
Le­vy­jen vä­lis­sä asioi Jor­ma Hietamäki.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
Klas­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soita.
23.02 Yöradio.
0
00.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.02 Le­vylautakunta.
Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen.
01.02 Yöradio.
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
01.22 Yöradio.
01.30 Min­na Pyy­kön maailma.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
02.02 Lais­kan­lin­na - Te­ro Lie­te. Ray Da­vies ja mui­ta mestareita.
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä.
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den ää­rel­lä: Uu­sia al­ku­ja ja mie­luisia paluita
02.02 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
02.15 Pyö­reä pöytä.
02.54 Yöradio.
3
03.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
03.02 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
03.02 Pol­la­ri. Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio.
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.50 Yöradio.
03.54 Yöradio.