Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
04.02 Ra­dio Suo­men Varhaisaamu
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
06.02 Ra­dio Suo­men Var­hai­saamu. Sää
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
06.05 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
07.03 Onnen sävel.
07.03 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
07.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
08.05 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
08.05 Onnen sävel.
On­nit­te­le ys­tä­vää ja toi­vo muis­to­ja he­rät­tä­viä kap­pa­leita. yle.
08.05 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.13 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
08.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
08.22 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
08.22 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
08.30 Min­na Pyy­kön maailma.
08.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
9
09.00 Yle Uutiset.
09.00 It­se­näi­syys­päi­vän lipunnosto.
09.00 Yle Uutiset.
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.05 Urheiluradio.
09.05 Urheiluradio.
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
09.10 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Hel­sinki. Sää
Soita p...
09.10 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
09.10 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
Toi­mit­ta­ja­na Tarja Närhi.
09.20 Yle Uu­ti­set ja sää.
09.25 Urheiluradio.
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.30 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
09.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
09.35 Ra­dio Suo­men Aa­mu: Helsinki
Soita p...
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
What­sApp -vies­ti stu­dioon 040 14 55 666.
10.00 Yle Uutiset.
10.02 Ra­dio Suomen Päivä
10.33: Twit­ter: #rspäivä
11.02:
11.33:
10.00 Yle Uutiset.
10.05 Kan­san omai­suuk­sia - 2000-lu­vun suo­ma­lais­ta kan­sanmusiikkia
10.05 Ra­dio Suo­men Lauantaitalkoot
10.05 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
Pek­ka Lai­neen Ih­me­maas­sa mu­siik­ki ei ole pie­ni ämpäri,..
11.02 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
11.02 Lais­kan­lin­na - Tero Liete
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
11.55 Puo­lus­tus­voi­main it­se­näi­syys­päi­vän val­ta­kun­nal­li­sen pa­raa­tin katselmus
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
12
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
12.13 Ra­dio Suomen Päivä
to: Twit­ter: #rspäivä
pe:
12.08 Poppikoulu.
12.08 Kansanradio.
12.25 Yle Uu­ti­set ja sää.
12.33 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
12.38 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
12.45 Merisää.
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
12.55 Ra­dio Suomen Päivä
12.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
Tarja Närhi
13.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
to: Mar­ko Maunuksela
pe: Mai­ja Salminen
13.02 Le­vylautakunta.
Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen.
13.10 Puo­lus­tus­voi­main it­se­näi­syys­päi­vän val­ta­kun­nal­li­sen pa­raa­tin ohimarssi
13.15 Blo­miksen luonto
13.20 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
13.30 Maail­man­po­li­tii­kan ar­kipäivää.
13.40 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
13.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
14.02: Hä­nen vie­raa­naan on am­mat­ti­jär­jes­tä­jä Jo­han­na Pa­la­mo. He pohtivat,
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta stu­dioon, p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
14.02 Suu­ri ta­ri­na: Val­men­ta­ja­gu­ru Hen­rik Dettmann
14.02 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
Soi­ta studioon p.
to: Soita p.
pe:
14.02 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
Juon­ta­ja­na Ka­ta Salaspuro...
15
15.02 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
15.02 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
(vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,40 e) . yle.
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.30 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
15.35 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.00 Yle Uutiset.
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta studioon, p...
16.13 Koh­ti Linnan juhlia
Koh­ti Lin­nan juh­lia Ol­ga Ke­to­sen ja Mar­kus Tu­ru­sen seurassa.
16.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
16.10 Urheiluradio.
16.15 En­tis­ten nuor­ten sävellahja.
(vä­li) oma toi­ve tai haas­te 16149 (0,
16.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
16.30 Sun­nuntaivieras.
16.53 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta studioon, p...
17.13 Koh­ti Linnan juhlia
17.13 Ra­dio Suomen Ilta.
17.13 Ra­dio Suo­men Il­ta­päi­vä: Helsinki
Soi­ta p. 09 14 55 66 tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 044 421 5656.
17.10 Urheiluradio.
17.15 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
17.15 Pie­ni suu­ri 22-Pistepirkko
17.30 Pyö­reä pöy­tä: Anu Koi­vu­nen, Ru­ben Stil­ler ja Taru Tujunen
18
18.02 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.02 Luon­to-Suo­men tee­mail­ta 0203-17600.
02-20. 00 Mi­tä­pä oli­si­kaan jou­lu il­man ka­laherkkuja?..
18.02 Il­lan mu­siik­ki­vie­ras: Ma­ris­ka. Et­kot en­nen live-keikkaa.
18.02 Pu­he­lin­langat laulaa.
Puh. 0203-17600 ) Teks­ti­vies­til­lä RS (väli)
18.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen.
18.08 Ur­heiluhullut.
18.50 Merisää.
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
18.55 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
18.55 Luon­to-Suo­men tee­mail­ta 0203-17600.
18.55 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
18.55 Pu­he­lin­langat laulaa.
18.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
18.55 Pie­ni suu­ri 22-Pistepirkko
19.02 Urheiluradio.
19.05 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haa­pa­kan­gas. Mi­tä kup­pi­laa olet jää­nyt kai­paa­maan? Mi­kä ho­tel­li- tai mo­tel­li­reis­su unohdu koskaan?
19.05 Linnan juhlat
19.05 Luon­to-Suo­men tee­mail­ta 0203-17600.
19.05 Il­lan mu­siik­ki­vie­ras: Mariska
Ra­dio Suo­men esiin­ty­mis­la­val­le nou­see iskelmä-,..
19.05 Pu­he­lin­langat laulaa.
Puh. 0203-17600 (Pu­he­lun hin­ta on 8,35 snt/pu­he­lu + 16,69 snt/min. ) Teks­ti­vies­til­lä RS (vä­li) LAN­GAT toi­ve­le­vyn ni­mi nu­me­roon 16149 (0,40 e/vies­ti) yle. fi/pu­he­lin­langatlaulaa
19.07 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
19.07 Pie­ni suu­ri 22-Pistepirkko
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: Ol­li Haapakangas
Kes­kus­te­lua vaih­tu­vas­ta ai­hees­ta; muis­to­ja, ta­ri­noi­ta, kan­nanottoja,..
20.03 Metsäradio.
20.03 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
20.02 Urheiluradio.
20.08 To­ni Laak­so­sen Lauantaitanssit
20.08 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den äärellä
20.20 Suo­mi-bur­les­ki: Bur­les­ki ko­ko­päivätyönä
20.40 Ra­dio Suo­men Il­ta: Olga Ketonen
21
21.02 Urheiluradio.
21.02 Urheiluradio.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.12 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.17 Ra­dio Suomen Ilta
21.17 Ra­dio Suo­men Il­ta - Pu­he­lin­lan­gat laulaa jatkot
21.20 Poppikoulu.
yle.
21.17 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
21.35 Urheiluradio.
21.45 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi.
21.50 Merisää.
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suo­mi - Ilois­ta it­se­näi­syyspäivää
21.55 Ra­dio Suomen Ilta.
21.55 Ra­dio Suo­men Viikonloppu
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää.
22.08 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
22.05 Linnan jatkot
22.08 Pol­la­ri. Rock-etsivä
Rock-et­si­vä löy­tää. Toi­mit­ta­ja­na Ka­le­vi Pollari.
22.08 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
22.08 Jo­ka­nie­men sävelradio.
22.08 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
Le­vy­jen vä­lis­sä asioi Jor­ma Hietamäki.
22.08 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
Klas­si­koi­ta ja nii­tä joi­ta ku­kaan muu ei kos­kaan soita.
23.02 Yöradio.
0
00.02 Yö­ra­dio - toiveiden yö.
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.02 Suu­ri ta­ri­na: Val­men­ta­ja­gu­ru Hen­rik Dettmann
01.02 Paik­ka au­rin­gos­sa - lau­lu­ja Poh­jan­tähden alta.
01.02 Le­vylautakunta.
Pu­heen­joh­ta­ja­na To­ni Laaksonen.
01.02 Yöradio.
01.10 Ju­ha Laak­so­sen luontoretki.
01.22 Yöradio.
01.30 Min­na Pyy­kön maailma.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
01.55 Yöradio.
02.02 Lais­kan­lin­na - Te­ro Lie­te. Mu­na­koi­so syö Chicagon.
02.02 Blues­mi­nis­te­ri Esa Kuloniemi.
02.02 Kant­ri­toh­to­ri Tep­po Nättilä
02.02 Suo­mi-rock - Jor­ma Hietamäki.
02.02 Ve­li Kaup­pi­nen uu­den ää­rel­lä: Lop­pu­vuo­den fiiliksissä
02.02 Tar­ja När­hin Is­kelmäradio.
02.15 Pyö­reä pöy­tä: Anu Koi­vu­nen, Ru­ben Stil­ler ja Taru Tujunen
02.54 Yöradio.
3
03.02 Se­ka­ha­ku - Hei­di Pakarinen.
03.02 Kait­sun nurk­ka - Kai Ulmanen.
03.02 Kis­san­keh­to - Su­san­na Vainiola.
03.02 Pol­la­ri. Rock-etsivä
03.02 Pek­ka Lai­neen Ihmemaa.
03.02 Jo­ka­nie­men sävelradio.
03.02 Tis­ki­jor­ma - Jor­ma Hietamäki
03.50 Yöradio.
03.54 Yöradio.