Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
23.10 Yöklassinen
Vejvanovský: Balletti per il carnuale
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.00 Yle Uutiset
23.10 Yöklassinen
de La­lan­de: Symp­ho­nies pour les Sou­pers du Roy, sar­ja n:o 5 . 23...
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.25 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin Aamusoitto
06.25 Aamusoitto
06.59 Hy­vää huomenta
07.02 It­se­näi­syys­päi­vän aamusoitto
Crusell: Marssi C-duuri uruille
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Yle Uutiset
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Toimittajana Inari Tilli.
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Aamuhartaus
07.25 Hy­vää huomenta
07.25 Aamusoitto
(Da­vid ja Igor Oist­rah, viulu,..
07.30 Ykkösaamu
07.57 Hy­vää huomenta
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.05 It­se­näi­syys­päi­vän aamusoitto
Moberg: Preludi orkesterisarj.
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuu­si ku­vaa soi­tin­ra­ken­ta­ja­mes­ta­ri Ju­ha Ruo­kan­kaan elämästä
08.05 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Mes­ta­ri­sel­lis­ti Erkki Rautio
08.50 Ei­li­sen ää­ni: Ää­ni­ku­via jou­lu­kui­ses­ta luonnosta
9
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.00 Yle Uutiset
09.00 Yle Uu­ti­set ja sää
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . . . . . . .
ma: Kansansävelmä: Konevitsan kirkonkellot
ti: Porter: Let's do it (Ter­ry Gibbs Quintet)..
09.05 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin päi­vän Muis­to­jen bulevardi
Koivistoinen: Suomalainen (Pe­pe Willberg)..
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . . . . .
to: Pollack: Trumpetin tanssiinkutsu
pe: Pinder: A Simple game (The Moody Blues)..
la: Porter: Öö ja päev (Georg Ots) Rod­gers: My fa­vo­ri­te things ..
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
Boccherini: Jousikvintetto op.
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: It­se­näi­siä ajatuksia
10.00 Sa­ri Val­to: Rak­kau­des­ta ja ra­kas­ta­mi­sen vaikeudesta
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo.
10.00 Mikä maksaa?
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
10.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si: Pier­rot pä­lyilee kuuta
Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.
10.00 Kirk­ko­kah­vi­ju­ma­lan­pal­ve­lus Myyr­mäen Virtakirkosta
Keskustelemassa kappalainen Kristiina Hyppölä ja vs.
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Vä­li­le­vy­jä: Kai­kil­le isänmaille
11.00 Kla­sa­ri­pa­ra­tii­si: Pier­rot pä­lyilee kuuta
Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.
11.00 Ris­to ja Jen­ni py­hi­mys­ten jäljillä
11.00 Uudet levyt
Maailman parhaat suomenkieliset taidemusiikin levyarviot.
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Mes­ta­ri­sel­lis­ti Erkki Rautio
11.00 Po­li­tiik­ka-Suo­men hen­ki­lö­ku­vat: Matti Vanhanen
11.00 Or­to­dok­si­nen li­tur­gia Ilo­mant­sin Py­hän Pro­feet­ta Elian kirkosta
Teks­tin­lu­ki­ja­na toi­mii Yng­ve Lostedt...
11.35 Na­no­se­kun­nin tark­kuu­del­la: Iso­vel­jen maail­ma kuu­los­taa ikä­vän tutulta
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 It­se­näi­syys­päi­vän eku­mee­ni­nen juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus Hel­sin­gin tuomiokirkosta
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 Tie­deyk­kö­nen: Pla­neet­ta­va­luut­ta - avain kier­to­ta­lou­teen ja rei­luun ta­lous­jär­jestelmään?
12.10 Jour­na­lis­ti Jo­han­na: Par­me­saa­ni ja mui­ta 1700-luvun ruokia
12.10 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Maail­maan syn­tyy uu­si mil­jar­döö­ri joka 17 tunti
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Ho­ri­sont­ti: Sa­noit­ta­ma­ton­ta sanoittamassa
Absoluutti. Ju­ma­la. Henki...
12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa: Kie­li ja kan­sal­li­suu­saa­te mo­ni­kie­li­ses­sä Euroopassa
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
13.05 It­se­näi­syys­päi­vän Klas­sinen kattaus
Kaila: Hum and drum (Ka­ren Ou­zou­nian, sello,..
13.00 Klas­sinen kattaus
Vignery: Sonaatti käyrätorvelle ja pianolle (Till­mann Höfs, käy­rä­tor­vi, ja Aki­ko Ni­ka­mi, pia­no) . Vier­ne: Bur­gun­di­lai­nen sar­ja (Ser­gio Mon­tei­ro, piano) ...
13.00 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin Klas­sinen kattaus
Ano­nyy­mi 1200- ja 1300-lu­ku­jen tait­tees­ta: O, vi­ta com­men­da­bi­lis . Ano­nyy­mi 1600-lu­vul­ta: Suo­ma­lai­sen rat­su­väen mars­si 30-vuo­ti­ses­sa sodassa ...
13.00 Klas­sinen kattaus
to: Lully: La Chasse baletista Ballet des arts
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . .
su: Dukas: Villanelle (Her­mann Bau­mann, käy­rä­tor­vi, ja Leip­zi­gin Ge­wand­haus-ork. Ysaye: Amitie op...
14.00 Ki­veen hakatut: Pre­si­dent­ti K. J. Ståhlberg
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Toimittajana Inari Tilli.
14.00 Ris­to ja Jen­ni py­hi­mys­ten jäljillä
15
15.02 Per­he suo­ma­lai­suuden asialla
15.02 Kult­tuuriykkönen
ke: Kulttuuriykkönen suorana lähetyksenä Musiikkitalosta.
to: Kyl­mä käy lui­hin ja ytimiin,..
pe: Ren­toa puhetta,..
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Ii­ris ja viet­te­lyk­set, osa 19/20
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Pol­tet­tu orans­si, osa 2/2.
15.20 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.38 Ei­li­sen ää­ni: Uu­ve­kirko ukkoloit
15.45 Ei­li­sen ää­ni: It­se­näinen Suomi
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 It­se­näi­sen Suo­men Fau­nin iltapäivä
16.10 Fau­nin iltapäivä
Rossini: Myrskymusiikkia oopp. Se­vil­lan parturi ..
16.10 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin päi­vän Fau­nin iltapäivä
16.10 Fau­nin iltapäivä
St­rauss: Pie­niä lu­mi­ki­tei­tä (Tuk­hol­man St­rauss-ork. ...
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . . .
la: Faure: Alkusoitto sarjasta Masques et bergamasques
su: Gutmann: Lintujen herääminen (Hu­bert Rut­kows­ki, piano)..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen: Heik­ki Ma­ri­la ja Er­no En­ken­berg työs­ken­te­le­vät mie­lel­lään yksin
17.10 Na­no­se­kun­nin tark­kuu­del­la: Iso­vel­jen maail­ma kuu­los­taa ikä­vän tutulta
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 8 klasaria
17.10 Mielimaisema
Mi­tä aja­tuk­sia he­rät­tää kau­pan kas­sa­jo­nos­sa ohi­men­nen kuultu biisi?..
17.10 Per­he suo­ma­lai­suuden asialla
1800-lu­vun alun Eu­roo­pas­sa le­vi­si­vät na­tio­na­lis­ti­set aatteet...
17.10 Luo­mis­ker­to­mus: An­nii­na Mi­ka­ma ker­too teok­sestaan Myrrys
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Paula Vesala: Tavallinen nainen.
17.32 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
18
18.05 Mu­siik­kia it­se­näi­syys­päi­vän illansuuhun
18.05 Romano mirits
18.01 Iltahartaus
18.00 Au­dioes­see: Su­vun seurassa
Pitääkö ihmisen olla kotoisin jostakin?
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
18.20 Alas­talon salissa
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.50 Iltahartaus
18.45 Mu­siikkikamari
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Pol­tet­tu orans­si, osa 1/2.
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esittää: Ii­ris ja viet­te­lyk­set, osa 18/20
19.02 Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kon­sertti - Wake!
HKO, joht. Su­san­na Mälk­ki, sol. Lau­ri Kank­ku­nen, sel­lo. - In­ge­borg von Bron­sart: Je­ry und Bä­te­ly -oop­pe­ran alkusoitto...
19.02 Pia­noEs­poo 2021: Itä­me­ren suu­ret kvintetot
Bren­ta­no-kvar­tet­ti, se­kä Paa­va­li Jump­pa­nen ja Os­si Tan­ner, pia­no. - Wi­told Lu­tos­laws­ki: Pa­ga­ni­ni-va­riaa­tiot. Gra­zy­na Ba­ce­wicz: Pia­nok­vin­tet­to nro 2. Za­ra Le­vi­na: 3 pia­no­kap­pa­let­ta: Kehtolaulu.
19.02 Hel­sin­gin ka­ma­ri­kuo­ro - Of Air and Angels
Joht. Geor­ge Par­ris. - Pier­re de Manc­hi­court: Mag­ni­fi­cat se­cundi toni...
19.02 Lu­ku­pii­ri. Pent­ti Haan­pää Parhaat
Pentti Haanpään Parhaat-novellikokoelmasta kuu­li­joi­den kans­sa kes­kus­te­le­vat kir­jal­li­suu­den tut­ki­ja Ma­ria Laak­so ja kir­jai­li­ja Ju­ha Hur­me. Toi­mit­ta­ja­na Juk­ka Kuos­ma­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro suo­raan lä­he­tyk­seen on 09 144800...
(Into 2018)
19.02 Jazzklubi
Klubi-isäntänä Markus Partanen.
19.22 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti. Joht. Nic­ho­las Col­lon, sol. Ila­ri An­ger­vo, alt­to­viu­lu. - Jean Si­be­lius: Ku­nin­gas Kris­tian II, sar­ja op. 27. Jou­ni Kai­pai­nen: Alt­to­viu­lu­kon­sert­to. Lot­ta Wen­nä­kos­ki: Se­de­cim. Jean Si­be­lius: Sin­fo­nia nro 7 C-duu­ri. - Ää­ni­tetty 6. 12.
19.40 Ei­li­sen ää­ni: Hy­vän elä­män tunnusmerkit
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Kan­sain­välinen Suomi
Suomi on kansainvälinen Suomi.
20.05 Lux Mu­si­cae: Ro­land Pön­ti­sen pianoresitaali
Cho­pin - Si­be­lius - Rah­ma­ni­nov - De­bus­sy - Ro­land Pön­ti­nen - Ste­fan Pön­ti­nen. Siun­tion Py­hän Pie­ta­rin kirkossa 8. 1.
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Tomi Nikku 5tet Pori Jazzissa. Ää­ni­tet­ty Lok­ki­la­val­la 16. 7. 2021.
20.30 Lah­den Si­be­lius-fes­ti­vaa­li: Kullervo
Sinfonia Lahti, joht. Da­lia Sta­sevs­ka. Jo­han­na Ru­sa­nen-Kar­ta­no, sop­raa­no, Art­tu Kataja,..
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: Kan­san­mu­sii­kin jat­ku­mos­sa - ar­kis­to­nau­ho­jen aar­tei­ta ja nii­den ny­kytulkintoja
21.00 Iltasoitto
21.00 Iltasoitto
Sibelius (sov. Hell­man) : Il­lal­le (Kim Borg, ba­ri­to­ni, ja Lou­nais-Sak­san ra­dio-ork. . Pro­cac­ci­ni: Se­re­na­ta not­tur­na (Sö­ren Hermansson,..
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Pe­te Ham­mill - Van der Graaf Ge­ne­ra­tor ja prog­res­sii­vi­sen roc­kin myyt­ti. Toi­mit­ta­ja­na Markku Salo. .
21.45 Iltasoitto
21.38 8 klasaria
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ää­ni­ver­su­mi: Mai­se­ma­ku­via 104-vuo­tiaasta Suomesta
22.05 Sa­ri Val­to: Rak­kau­des­ta ja ra­kas­ta­mi­sen vaikeudesta
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
22.05 Kuu­si ku­vaa reh­to­ri eme­ri­tus Ju­ha­ni Vah­to­ka­rin elämästä
22.05 Do­ku­ment­ti: Port­ti muutokseen
Kol­me ta­ri­naa siitä,..
22.05 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: It­se­näi­siä ajatuksia
22.05 Frekvenssi
Toimittajana Matti Nives.
22.55 Ei­li­sen ää­ni: Mi­ten pää­si­si jou­lutunnelmaan
22.50 Ei­li­sen ää­ni: Säh­kön tu­lo Hukkajärvelle
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen
(RSO/Juk­ka-Pek­ka Sa­ras­te) . . . . . . . . . (Con­cert­ge­bouw-ork. /Ric­car­do Chail­ly) . A. (RSO/Juk­ka-Pek­ka Sa­ras­te) . . . . .
ma: Sibelius: Karelia-sarja
ti: Avison: Concerto grosso D. Scar­lat­tin mu­kaan n:o 9 C-duu­ri 23:24 Wag­ner: Siegf­ried-idyl­li 23:42 Re­ger: Muun­nel­mia ja fuu­ga Bac­hin tee­mas­ta (Ru­dolf Ser­kin, pia­no) 00:15 Gersh­win: Lul­la­by (Cle­ve­lan­din ork. 00:23 Kuu­la: Tui­jo­tin tu­le­hen kauan (Jor­ma Hynninen,..
23.10 Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin Yöklassinen
Sibelius: Andante festivo
23.10 Yöklassinen
. . . . . . . . . . . . .
pe: Ponchielli: La Gioconda, ooppera (Ma­ria Cal­las, sop­raa­no, Fe­do­ra Bar­bie­ri, mez­zo­sop­raa­no, Giu­lio Ne­ri, bas­so, Ma­ria Ama­di­ni, mez­zo­sop­raa­no, Gian­ni Pog­gi, te­no­ri, ja Pao­lo Sil­ve­ri, ba­ri­to­ni ym. 01:57 Ba­la­ki­rev: Gon­do­li­lau­lu (Ale­xan­der Pa­ley, pia­no) 02:06 Ysaÿe: So­naat­ti soo­lo­viu­lul­le n:o 4 e-mol­li (Pet­te­ri Ii­vo­nen) 02:18 Die­penb­rock: Im gros­sen Schweigen ..
la: de La­lan­de: Symp­ho­nies pour les Sou­pers du Roy, sar­ja n:o 5 23. 42 Eich­ner: Harp­pu­kon­sert­to D-duu­ri (Ma­rion Hof­mann ja Ber­lii­nin SO:n ka­ma­riork. 00:05 Abel: Sar­ja vio­la da gam­bal­le D-duu­ri (Pao­lo Pan­dol­fo, bas­so­gam­ba) 00:32 A. Scar­lat­ti: Sin­fo­nia di con­cer­to gros­so n:o 2 D-duu­ri 00:41 J. S. Bach: Par­ti­ta soo­lo­viu­lul­le n:o 2 d-mol­li (Pet­te­ri Iivonen)..
su: Vallet: Sarja luutulle (Toyo­hi­ko Sa­toh, re­nes­sans­si­luut­tu) 23:33 Pa­cius: Li­ta­nia 23:41 Wra­nitz­ky: Sin­fo­nia C-duu­ri (Kruu­na­jai­set) (Par­du­bi­cen val­tiol­li­nen ka­ma­riork. 00:08 Beet­ho­ven: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 8 G-duu­ri (Ch­ris­tian Tetz­laff ja Lars Vogt) 00:25 Saint-Saëns: La mu­se et le poète (Muu­sa ja runoilija)..
0
3