Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
6
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
23.10 Yöklassinen
Ernst: Pensées fugitives (Tho­mas Ch­ris­tian, viu­lu, ja Jev­ge­ni Si­nais­ki, piano)..
06.00 Yle Uu­ti­set ja sää
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Yöklassinen
Respighi: Vanhoja aarioita ja tansseja, sarja n:o 2 (Los An­ge­le­sin ka­mariork. ...
06.15 Aamuhartaus
06.15 Aamuhartaus
06.25 Aamusoitto
06.25 Aamusoitto
06.59 Hy­vää huomenta
06.59 Hy­vää huomenta
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.02 Aamusoitto
Biber: Mysteerisonaatti n:o 11 (Jee­suk­sen ylös­nousemus) ..
07.00 Yle Uu­ti­set ja sää
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Toimittajana Inari Tilli.
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Aamuhartaus
07.15 Aamuhartaus
07.25 Hy­vää huomenta
07.25 Hy­vää huomenta
07.25 Aamusoitto
07.30 Ykkösaamu
07.30 Ykkösaamu
07.58 Hy­vää huomenta
07.59 Hy­vää huomenta
08.00 Yle Uu­ti­set ja sää
08.10 Ykkösaamu
08.05 Ta­ri­na­tar­ha: Mau­pas­sant´n no­velli Anttoni
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuu­si ku­vaa mai­se­man­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri Mau­nu Häy­ry­sen elämästä
08.05 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Lois­ta­va Ch­rista Ludwig
08.50 Ei­li­sen ää­ni: Lap­suu­sa­jan ruu­sun­hoh­tei­set maisemat
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . . . . . .
ma: Carmichael: One morning in May
ti: Woods: Kevättuulella (Lai­la Kin­nu­nen) Twit­ty - Nance: It
ke: Lewis: How high the moon (Ben­ny Goodman)..
09.05 Muis­to­jen bulevardi&
Palmgren: Spegling (Olav Gerthel) ...
09.05 Muis­to­jen bulevardi
Westlake: All I See Is You (Dus­ty Sp­ringfield) ...
09.05 Muis­to­jen bulevardi&
Chaplin: Springtime has arrived (Char­les Chap­lin) . Kär­ki: Tou­ko­kuu (Tauno Palo) .
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
10.00 Sa­ri Val­to: Mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den kaupunki?
Täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen, tornitalot,..
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo.
10.00 He­la­tors­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus Vaa­san kirkosta
Saarnaajana pastori Alma Tuiskula.
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
10.00 Kla­sariparatiisi
Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Sam­mon­lah­den kir­kos­ta Lap­peenrannasta
Liturgina kirkkoherra Juha Eklund.
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
10.55 Yk­si on hy­vää seuraa
11.00 Välilevyjä
Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.
11.00 Kla­sariparatiisi
Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
11.00 Tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen: An­na Re­tu­lai­nen ja Os­mo Ta­pio Räi­hä­lä kä­ve­le­vät aja­tuk­sen­sa taiteeksi
11.00 Nar­rin aa­mu­lau­lu - Lois­ta­va Ch­rista Ludwig
11.00 Ri­ku Sii­vo­sen täy­del­li­nen elä­mä: Täy­del­li­nen ympäristö
11.00 Po­rin me­to­dis­ti­seu­ra­kun­nan ju­malanpalvelus
Saarnaajana Maarit Laamanen. Li­tur­gi­na Ti­mo Virtanen...
11.35 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
11.57 Päi­vän mie­te­lau­se ja Tu­run tuo­mio­kir­kon kello lyö 12
12
12.00 Yle Uu­ti­set ja sää
12.10 His­to­riaa: Suo­men muinaiset
12.10 Pie­leen men­nyt his­to­ria. Ih­mi­nen on luo­va hul­lu – mi­kä te­ki meis­tä poik­keuk­sel­lisen lajin?
12.10 Jour­na­lis­ti Jo­han­na: Kun su­ku­puo­les­ta tuli sota
12.05 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Van­ki­la il­man kal­te­rei­ta mah­dol­lis­taa muutoksen
12.10 Tiedeykkönen
12.35 Kuuntelijaklubi
12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa: Aze­ri­hal­li­tus uh­kai­lee krii­ti­koi­taan Saksassa
12.45 Ei­li­sen ää­ni: Hau­kois­ta, myy­ris­tä ja ihmisistä
12.45 Mu­siikkikamari
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: toi­mit­ta­ja Riik­ka Rahi(?)(?)
12.50 Ää­ni­ta­ri­na. Tie­don al­kuai­ne on rakkaus.
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras: toi­mit­ta­ja Riik­ka Rahi(?)(?)
12.55 Yk­si on hy­vää seuraa
13.00 Klas­sinen kattaus
ma: Dring: Trio huilulle, oboelle ja pianolle
ti: Babajanian: Pianotrio fis-molli (Ann-So­fi Kling­berg, pia­no, An­net­te Mann­hei­mer, viu­lu, ja Sa­ra Wijk, sel­lo) . Res­pig­hi (sov. ) : Vii­si kap­pa­let­ta Rah­ma­ni­no­vin pia­no­kap­paleista. ..
13.00 Klas­sinen kattaus
Sibelius: Serenadi n:o 2 g-molli . I. Han­ni­kai­nen: Bas­so-os­ti­na­to ja fuu­ga (An­na Ku­va­ja, piano) ...
13.00 Klas­si­nen kattaus(?)(?)
Ryba: Oi ihana satakieli . Tar­ti­ni: Pas­to­raa­li A-duu­ri (And­rew Manze,..
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Toimittajana Inari Tilli.
14.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä.
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa pu­het­ta, kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet de­ba­toi­ta­vi­na. Suo­ra­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, kes­ki­viik­koi­sin Hel­sin­gin Mu­siikkitalosta.
15.00 Ki­veen ha­ka­tut: Hie­ta­nie­men hau­taus­maan tai­teilijakukkula
15.02 Kult­tuuriykkönen
Ren­toa puhetta,..
15.00 Vai­na­ja kau­pan pääl­le, osa 5/6.
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Kaik­kien ai­kojen orgasmi
15.17 Mu­siikkikamari
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.38 Ei­li­sen ää­ni: Ko­lib­rien elämää
15.55 Yle News
16.00 Yle Uu­ti­set ja sää
16.10 Fau­nin iltapäivä
Wagner: 3. näy­tök­sen al­ku­soit­to oopp. Lo­hengrin. ...
16.10 Fau­nin il­ta­päivä(?)(?)
16.10 Fau­nin iltapäivä
Mielck: Allegro grazioso Suomalaisesta sarjasta
16.10 Floo­ran päi­vän Fau­nin iltapäivä
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vän kuun­te­li­joi­den toiveita
16.10 Fau­nin iltapäivä
. . . . . . . . . . . .
la: Rossini: Balettimusiikkia oopp.
su: Rahmaninov: Preludi pianolle D-duuri op. (Xiayin Wang, pia­no) Dvorak ..
17.00 Yle Uu­ti­set ja sää
17.10 Eu­roopan valot
Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le chan­so­nia Ranskasta,..
17.10 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Is­kel­mien maan­tie­de: Ka­ra­vaa­nin matkassa
17.10 Mielimaisema
Mi­tä aja­tuk­sia he­rät­tää kau­pan kas­sa­jo­nos­sa ohi­men­nen kuultu biisi?..
17.10 His­to­riaa: Suo­men muinaiset
Oleel­li­se­na osa­na näi­hin ta­ri­noi­hin liit­ty­vät sa­la­liit­toteoriat...
17.10 Luo­mis­ker­to­mus: An­ne­li Kan­to ker­too ro­maa­nis­taan Rot­tien pyhimys
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Moloko: The time is now.
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Mu­sii­kin avul­la voi mat­kus­taa An­dien ylängöille,..
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
18
18.05 Romano mirits
18.01 Iltahartaus
18.00 Do­ku­ment­ti. Lo­hen sur­ma 5/5: Yh­teis­toi­min­ta­mie­het jatkavat
18.10 Ää­ni­ta­ri­na. Tie­don al­kuai­ne on rakkaus.
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luon­toää­ni: satakieli
18.15 Yle Uu­di­zet kar­ja­lak­se - kar­ja­lan­kie­li­nen viikkokatsaus
18.20 Orlando 37/70
18.20 Orlando 38/70
18.20 Orlando 39/70
18.20 Orlando 40/70
18.20 Orlando 41/70
18.30 Hen­gel­li­sen mu­sii­kin toivekonsertti
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.30 Mu­siik­kia kevätiltaan
Händel: Sonaatti A-duuri op.
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.50 Iltahartaus
18.50 Iltahartaus
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Couple Goals
19.02 Vai­na­ja kau­pan päälle 4/6.
19.02 Igor Bez­rod­nyn muistokonsertti
Bezrodnyn muisto-orkesteria johtaa Jorma Panula. Viu­lu­so­lis­tei­na An­na-Lii­sa Bez­rod­ny, Pek­ka Kaup­pi­nen ja Päi­vyt Mel­ler. Kon­ser­tis­sa esiin­ty­vät myös mm. pia­no­tai­teil­jat Ris­to Lau­ria­la ja Ma­til­da Kärk­käi­nen se­kä viu­lu­tai­tei­li­jat Ma­ri Tam­pe­re-Bez­rod­ny, And­rus Haav, Ruth Haav,
19.02 Dokkari-ilta
19.02 Musiikkia
19.02 Oop­pe­rail­ta Pa­rii­sis­sa - Char­les Gou­nod’n Faust
5-näytöksinen ooppera. Lib­ret­to: Ju­les Bar­bier ja Mic­hel Car­ré. Pa­rii­sin oop­pe­ran or­kes­te­ri ja kuo­ro, joht. Lo­ren­zo Viot­ti. Faust - Ben­ja­min Bern­heim, te­no­ri. Me­fis­to­fe­les - Ch­ris­tian Van Horn, bas­so­ba­ri­to­ni. Va­len­tin - Flo­rian Sem­pey, ba­ri­to­ni. Wag­ner - Ch­ris­tian Hel­mer, ba­ri­to­ni. Mar­ga­re­ta - Er­mo­ne­la Ja­ho, sop­raa­no. Siébel - Mic­hèle Lo­sier, mez­zo­sop­raa­no. Mart­ha - Syl­vie Bru­net-Grup­po­so, mez­zo­sop­raa­no. - In­ten­dent­ti eme­ri­ta Tuu­lik­ki När­hin­sa­lo ja pia­nis­ti Te­ro Val­to­nen kes­kus­te­le­vat Ris­to Nor­del­lin kans­sa oop­pe­ras­ta ja sen esi­tyk­ses­tä. - Ää­ni­tet­ty maa­lis-huh­ti­kuus­sa 2021 Pa­rii­sin oopperassa.
19.02 Jazzklubi
Klubi-isäntänä Juhani Kansi.
19.20 Yk­si on hy­vää seuraa
19.30 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­serttilavalla
Joht. Han­nu Lin­tu, ka­pel­li­mes­ta­ri. - Gus­tav Mah­ler: Sin­fo­nia nro 6 a-mol­li “Traa­gi­nen”. - Mu­siik­ki­ta­lossa 21. 12.
19.52 Ei­li­sen ää­ni: Hip­pe­li­hii­ri ja Mökömarsu
19.45 En­nen il­lan konserttia
20.00 Kei­nu­va ta­lo: Mi­kä yh­dis­tää Alek­san­te­ri Suur­ta, Aku Ank­kaa ja Ka­te­ri­na Papadopoulua?
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti(?)
Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Na­rek Hakh­na­za­ryan, sel­lo, And­rè Sc­huen, te­no­ri, se­kä Jus­si Nik­ki­lä, ker­to­ja. - Ga­li­na Ust­vols­ka­ja: Sin­fonia nro 3
20.00 Jazzk­lu­bin illan keikka
Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa: Fla­vio Amb­ro­set­ti Quin­tet Po­ri Jaz­zis­sa 1967. Ää­ni­tet­ty Po­rin Teat­te­rissa 14. 7.
21
21.00 Sy­dän­juu­ril­la: Esit­te­lys­sä Et­no-Em­ma-ehdokkaat
21.00 Jazzk­lu­bin kolmas setti
Harri Tuomisen Jamaika-jazzia osa 1. Toi­mit­ta­ja­na Har­ri Tuominen.
21.10 Iltasoitto
Skrjabin: Pianosonaatti n:o 3 fis-molli. (Gri­go­ri So­ko­lov) . Res­pig­hi (sov. )..
21.30 Iltasoitto
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.00 Yle Uu­ti­set ja sää
22.05 Ääniversumi
Hol­lan­nis­sa elä­vä al­ba­nia­lais-syn­tyi­nen toi­mit­ta­ja, Fa­tos Vladi,..
22.05 Sa­ri Val­to: Mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den kaupunki?
Täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen, tor­ni­ta­lot, van­ho­jen ta­lo­jen ko­rottaminen...
22.05 Kuu­si ku­vaa Ii­da Me­la­mie­hen elämästä
22.05 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta.
22.05 Resonanssi
Toimittajana Topias Tiheäsalo.
22.50 Kuuntelijaklubi
23.00 Iltahartaus
23.00 Ei­li­sen ää­ni: Mat­kalla joen yli
23.00 Iltahartaus
23.10 Yöklassinen&
Carbonelli: Sonaatti viululle ja continuolle n:o 5 c-molli (Bo­jan Ci­cic ja The Il­ly­ria Con­sort) . 23:21 O. Me­ri­kan­to: Me­ri­kan­to-pot­pu­ri (To­sel­li-or­kes­te­ri) . 23:26 J. S. Bach: Soo­lo­sel­lo­sar­jat n:o 4 Es-duu­ri, 5 c-mol­li ja 6 D-duu­ri (An­ner Byls­ma) . 00:39 Sc­hu­bert: Ga­ny­med (El­ly Ame­ling, sop­raa­no, ja Ru­dolf Jan­sen, piano) .
23.10 Yöklassinen
ti: Sarasate: Mustalaislauluja
ke: Ernst: Pensées fugitives (Tho­mas Ch­ris­tian, viu­lu, ja Jev­ge­ni Si­nais­ki, pia­no) . 23:48 Bar­tók: Pui­nen prins­si . 00:43 di Las­so: Prop­he­tiae Si­byl­la­rum (Si­byl­lo­jen en­nus­tuk­set) . 01:05 J. S. Bach: So­naat­ti vio­la da gam­bal­le ja kla­vee­ril­le n:o 3 g-mol­li (Kim Kash­kas­hian, alt­to­viu­lu, ja Keith Jar­rett, cem­ba­lo) . 01:19 W. A...
to: Catoire: Chants du crepuscule (Il­ta­rus­kon lau­lu­ja) (Marc-And­ré Ha­me­lin, pia­no) . 23:21 Lort­zing: Die Him­mel­fahrt Je­su Ch­ris­ti (Kris­tuk­sen tai­vaa­see­nas­tu­mi­nen) . 00:19 Tes­sa­ri­ni: Sin­fo­nia n:o 3 d-mol­li (Mu­si­ca Pet­ro­po­li­ta­na) . 00:29 Cha­mi­na­de: Kon­sert­ti­kap­pa­le cis-mol­li . 00:44 Si­be­lius: Serenadi ...
pe: Händel: Partenope, ooppera (Ka­ri­na Gau­vin, sop­raa­no, Phi­lip­pe Ja­rouss­ky, kont­ra­te­no­ri, Te­re­sa Ier­vo­li­no, mez­zo­sop­raa­no, Emö­ke Ba­ráth, sop­raa­no, John Mark Ains­ley, te­no­ri, ja Lu­ca Tit­to­to, bas­so, se­kä Il pomo d
la: Respighi: Vanhoja aarioita ja tansseja, sarja n:o 2 (Los An­ge­le­sin ka­ma­riork. . 23:28 Gue­rau: Ma­rio­nas (Hop­kin­son Smith, ba­rok­ki­ki­ta­ra) . 23:37 Sc­hu­bert: Ely­sium (Su­san­na Phil­lips, sop­raa­no, ja Brian Ze­ger, pia­no) . 23:46 Mo­li­no: Trio hui­lul­le, alt­to­viu­lul­le ja ki­ta­ral­le D-duu­ri (Séréna­de à trois) . 00:02 Dett: Enc­hant­ment, pianosarja
su: Schubert: Pianokvintetto A-duuri (Fo­rel­lik­vin­tet­to) (Clau­dio Ar­rau, pia­no, Ju­lius Le­vi­ne, kont­ra­bas­so, ja Juil­liard-kvar­tet­ti) . 23:55 Bruch: Se­re­na­di viu­lul­le ja or­kes­te­ril­le a-mol­li . 00:35 Mu­sorgs­ki: Kuo­le­man lau­lu­ja ja tans­se­ja . 00:53 J. S. Bach: So­naat­ti jou­sil­le ja con­ti­nuol­le d-mol­li (Ta­fel­mu­sik) . 01:07 W. A. Mo­zart Sin­fo­nia n:o 41 C-duuri ..
0
3