Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Kanava Suora
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
6
06.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet: The Crown - mil­lai­nen on maail­man kal­lein tv-sarja?
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
08.13 Kir­jei­tä Ves­kul­le: Mei­dät on teh­ty sa­mas­ta ai­nees­ta kuin unel­mam­me - Esko Salminen
08.22 Brys­se­lin ko­ne. Mis­sä­päin EU:ssa on isoim­mat eläkkeet?
9
09.19 Kuu­kau­den do­ku­ment­ti: Väiski ja Billy
10.42 KC Ka­re­mo: Pi­täi­si­kö mie­hil­tä kiel­tää elo­ku­vien oh­jaa­mi­nen, Anu Silfverberg?
11.54 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na tuu­na­jien ruh­ti­na­tar Ai­ja Rouhiainen
12
12.52 Avoin ky­sy­mys: Mi­ten vä­hem­mis­tö­taus­ta kas­vat­taa haas­tat­te­li­jaa, Su­sa­ni Mahadura?
Su­sa­ni Ma­ha­du­ra on tienraivaaja,..
13.30 Ur­hei­lu­kier­ros: Su­per­pe­sik­sen miesten finaali
13.50 Ur­hei­lu­kier­ros: Su­per­pe­sik­sen naisten finaali
Su­per­pe­sik­sen nais­ten tai mies­ten mah­dol­li­nen vii­des loppuottelu.
14.00 Rii­ta: An­na Kon­tu­la: Ai­noa ke­hi­tyk­sen tie on eri­mie­lisyyden tie
14.38 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: Ate­rioi­den ni­mien syn­tyyn ovat vai­kut­ta­neet maa­työt, bo­hee­mit aa­te­li­set ja kau­pungistuminen
14.50 Tie­deyk­kö­nen: Jän­nit­tä­mi­nen on tut­tu tun­ne esiintyjälle
15
15.03 Mar­ko Gustafsson
15.40 Ur­hei­lu­hul­lut: Ni­ko Vuo­ri­nen on maail­man hui­pul­la la­jis­sa, jos­sa ei pal­kin­to­rahoja jaeta
15.47 Pörs­si­päi­vä: Si­joittajan syksy
Vie­rai­na yk­si­tyis­si­joit­ta­jat Han­na-Ma­ria Heikkinen,..
16.30 Ur­heilukierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. HPK-HIFK, Il­ves-Pe­li­cans, Kal­Pa-Luk­ko, KooKoo-Sport.
16.54 Mis­tä maail­ma pu­huu: On­ko Ve­nä­jä Suo­mel­le aiem­paa suurempi uhka?
16.54 Ää­nen hi­mo - Kalma ja Leija
17.16 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Mik­si Ve­nä­jäs­tä ei tul­lut demokratiaa?
18
18.02 Erän­kä­vi­jät: Ri­ku Ran­ta­la, voi­ko kau­pun­ki­lai­nen ol­la us­kot­ta­va eräihminen?
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja Is­mo Leh­ko­nen. HIFK-Koo­Koo, JYP-Tap­pa­ra, Kal­Pa-Pe­li­cans, Kär­pät-TPS, Sai­Pa-Ässät.
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja To­pi Nät­ti­nen. HPK-HIFK, Il­ves-Pe­li­cans, Kal­Pa-Luk­ko, KooKoo-Sport.
18.30 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
18.46 Saar­naa­jat: Pro­feet­ta Ma­rie Licciardo
18.41 Mut­sin tun­nus­tuk­sia: Val­koi­nen van­hem­pi ja ruskea lapsi
19.14 Kir­ja vs. Lef­fa: Maija Poppanen
L. Tra­ver­sin ra­kas­tet­tu Mai­ja Pop­pa­nen il­mes­tyi kir­jana 1934...
19.11 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Yh­teis­kun­ta­luok­ka me­nee ihon alle
19.42 Min­ne Rin­ne vie Juu­rien ke­säs­sä: La­to täyn­nä van­ho­ja moottoreita
20.03 PPP Pod­cast: 144. Imu­ri­sa­dis­ti-Jen­ni kriisissä
Mil­lai­sia oli­si­vat rea­lis­ti­set me­renneidot?..
20.57 Haus­kaa maail­man­lop­pua!: Ke­ho­ni on tomppelini
20.52 Ri­kol­li­sen pro­fii­li: Tu­ho­polt­ta­ja – mo­nion­gel­mai­nen ja liek­kien lumoissa
21.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21
21.15 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.15 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.31 Ri­kol­li­sen pro­fii­li: So­ta­ri­kol­li­nen – isän­maan asial­la, ri­kok­sia ih­mi­syyttä vastaan
21.27 Yh­den yön juttuja: Q&A
22.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet: The Crown - mil­lai­nen on maail­man kal­lein tv-sarja?
Vie­raa­na Mar­kus Lei­ko­la, toi­mit­tajana J. P.
22.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
0
00.13 Kir­jei­tä Ves­kul­le: Mei­dät on teh­ty sa­mas­ta ai­nees­ta kuin unel­mam­me - Esko Salminen
00.22 Brys­se­lin ko­ne. Mis­sä­päin EU:ssa on isoim­mat eläkkeet?
01.19 Kuu­kau­den do­ku­ment­ti: Väiski ja Billy
02.42 KC Ka­re­mo: Pi­täi­si­kö mie­hil­tä kiel­tää elo­ku­vien oh­jaa­mi­nen, Anu Silfverberg?
3
03.54 Puik­ko ja Kouk­ku: Vie­raa­na tuu­na­jien ruh­ti­na­tar Ai­ja Rouhiainen
04.52 Avoin ky­sy­mys: Mi­ten vä­hem­mis­tö­taus­ta kas­vat­taa haas­tat­te­li­jaa, Su­sa­ni Mahadura?