Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen: On­nel­li­suus: saa­vu­tet­ta­vis­sa vai harhaa?
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
07.47 Tie­deyk­kö­nen: Ve­ty­len­to­ko­nei­ta mai­nos­te­taan pääs­töt­tö­mi­nä, mut­ta ky­sy­mys­merk­ke­jä on vie­lä paljon ilmassa
08.37 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heet päreiksi
9
09.10 Sa­nojen takana
09.32 Ola­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä. Kau­nis on­ne­ton naistenmies
09.52 Ali-Re­zan uu­si elä­mä. Jak­so 5: Löy­det­ty identiteetti.
10.05 Aseenkantajat
10.22 Pörs­si­päi­vä: Si­joit­ta­ja­vie­raa­na Tomi Salo
Vie­raa­na yk­si­tyis­si­joit­ta­ja, Hel­sin­gin Osa­ke­sääs­tä­jien hal­li­tuk­sen jä­sen Tomi Salo...
11.45 Ju­lia Thu­rén: Mel­kein kaik­ki ra­has­ta: Ta­lou­del­li­nen vä­ki­val­ta vie it­senäisyyden
12
12.24 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Pönt­tö­se­koi­lua ja mui­ta vessamokia
12.47 AI­KUI­SET-pod­cast: It­se­säälibileet
13.11 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Kiitos Peltsi!
13.20 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Hä­peän maa. “Tun­sin it­se­ni mi­tät­tömäksi”
14.00 Vi­no su­kel­lus ra­dioaal­toi­hin. Yön in­tii­mis­sä syleilyssä.
14.15 Kie­len pääl­lä: meänkieli
14.50 Haus­kaa maail­man­lop­pua!: Maail­man­lo­pun katsastajat
15
15.22 Mis­tä maail­ma pu­huu: Voi­ko Kii­na yl­lät­tää Eu­roo­pan Ve­nä­jän tavoin?
15.30 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Nuut­ti Vih­ti­lä. Tap­pa­ra-Sai­Pa, Kär­pät-Ju­ku­rit, HPK-Pe­li­cans, Koo­Koo-Kal­Pa, Sport-Luk­ko, Ässät-TPS,
15.59 Saar­naa­jat: Apos­to­li Bill Johnson
15.50 Ur­heilukierros
Toi­mit­ta­ja Nuut­ti Vih­ti­lä. KuPS-In­ter, Il­ves-FC Lah­ti, Haka-HJK.
16.31 Akuut­ti: Ter­vey­dek­si: Hen­kis­tä kant­tia vah­vois­ta lihaksista
16.54 Toh­to­ri Hol­vak­sen lä­hiö­fi­lo­so­fiaa: To­si-tv pal­kit­see ansiottomat
17.19 Ko­ti­mik­ro­jen kro­nik­ka: Atari ST
Ata­ri tun­ne­taan par­hai­ten pe­li­konsoleista,..
18
18.02 Man­ner­hei­min agent­ti: Sa­lainen sopimus
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Il­ma­ri Pit­kä­nen, asian­tun­ti­ja Is­mo Leh­ko­nen. Kal­Pa-HIFK, Koo­Koo-Pe­li­cans, Sport-HPK, Äs­sät-Kärpät.
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Il­ma­ri Pit­kä­nen, asian­tun­ti­ja Ju­ha Juu­jär­vi. HIFK-Kär­pät, Luk­ko-HPK, Pe­li­cans-Äs­sät, Sai­Pa-Koo­Koo, Tap­pa­ra-Il­ves, TPS-KalPa.
18.22 Tu­le­vai­suuk­sien ke­sän Tie­deyk­kö­nen: Suo­mes­ta voi tul­la teks­tii­li­kier­rä­tyk­sen mal­li­maa – mi­ten se onnistuu?
19.13 Tu­le­vai­suuk­sien ke­sän Sa­ri Val­to: Mil­lai­nen on mök­kei­lyn tulevaisuus?
19.40 Ur­heilukierros
Se­los­ta­ja Mat­ti Här­kö­nen, asian­tun­ti­ja Ti­mo Furuholm.
20.07 Ru­mien nais­ten val­lan­ku­mous: An­ne­taan nais­ten pu­keu­tua vapaasti!
20.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
20.26 Kir­ja vs. Lef­fa: Lah­ja­kas herra Ripley
21
21.24 Min­ne Rin­ne vie: Kaik­kea se Rai­mo kuljettaa
21.30 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.30 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.45 Seit­se­män aa­vet­ta: Hengitä
21.45 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
22.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen: On­nel­li­suus: saa­vu­tet­ta­vis­sa vai harhaa?
Jos luot­ta­mus on kunnossa,..
23.47 Tie­deyk­kö­nen: Ve­ty­len­to­ko­nei­ta mai­nos­te­taan pääs­töt­tö­mi­nä, mut­ta ky­sy­mys­merk­ke­jä on vie­lä paljon ilmassa
0
00.37 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Pu­heet päreiksi
01.10 Sa­nojen takana
01.32 Ola­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä. Kau­nis on­ne­ton naistenmies
01.52 Ali-Re­zan uu­si elä­mä. Jak­so 5: Löy­det­ty identiteetti.
02.05 Aseenkantajat
02.22 Pörs­si­päi­vä: Si­joit­ta­ja­vie­raa­na Tomi Salo
3
03.45 Ju­lia Thu­rén: Mel­kein kaik­ki ra­has­ta: Ta­lou­del­li­nen vä­ki­val­ta vie it­senäisyyden
04.24 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Pönt­tö­se­koi­lua ja mui­ta vessamokia
04.47 AI­KUI­SET-pod­cast: It­se­säälibileet
05.11 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Kiitos Peltsi!
05.20 As­ta Lep­pä ja su­ru­jen Suo­mi: Hä­peän maa. “Tun­sin it­se­ni mi­tät­tömäksi”