Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Kanava Suora
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
6
06.00 Kult­tuuriykkönen
Ylio­pis­tois­ta tu­lee yhä nais­val­taisempia,..
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
06.52 Ru­ben Stil­ler: Ja­mes Bond koh­taa sensuurin
Vie­raa­na on kir­jai­li­ja Ju­ha Itkonen...
07.46 Tie­deyk­kö­nen: Tut­ki­jat us­ko­vat: enää noin 20 vuot­ta fuu­siovoimalaan
08.55 Le­van­tin kult­tuu­rin mo­saiik­kia: Da­mas­kok­ses­ta etelään
9
09.47 Aris­to­te­leen kan­ta­pää Mar­ge­ri­ta, Ma­ri­na­ra ja Mas­tu­ni­co­la – mis­tä piz­zo­jen ni­met tulevat?
10.13 Jaa, ei, tyh­jiä, pois­sa: Pää­see­kö ton­nin se­te­lil­lä eduskuntaan?
10.55 Hiih­toa: Sal­paus­selän kisat
10.55 Hiih­toa: Sal­paus­selän kisat
11.55: Hiih­toa N 20 km p yh­teis­läh­tö. Se­los­tus Joel Holma.
13.40: Hiih­toa M 20 km p yh­teis­läh­tö. Se­los­ta­ja Joel Holma.
15.25: Yh­dis­te­tyn 10 km . Se­los­ta­ja Si­mo Leinonen.
16.10: Mä­ki­hyp­pyä HS130. Se­los­ta­ja Si­mo Leinonen.
11.25 Hiih­toa: Sal­paus­selän kisat
12.55: Yh­dis­te­tyn mä­ki HS130. Se­los­ta­ja Si­mo Leinonen.
13.55: Hiih­don sp­rint­ti­fi­naa­li. Se­los­ta­ja Joel Holma.
16.25: Yh­dis­te­tyn 10 km. Se­los­tus Si­mo Leinonen.
11.51 Ää­nen hi­mo: On­ko me­nes­ty­vä nainen bitch?
11.45 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
12
12.11 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Mo­jo­va pauk­ku­vies­ti ja mui­ta pu­he­linkämmejä
12.34 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Ali­ku­lun ru­sa­kot fark­ku­liiveissään
12.45 Ylia­na­lyy­si: Koi­ra on täy­del­linen hypeman
13.18 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Mo­der­ni rak­kaus on kirous
13.25 Hiih­toa: Sal­paus­selän kisat
Yh­dis­te­tyn pa­risp­rintti hiihto.
14.00 Brys­se­lin ko­ne. Työ­voi­ma­pu­la voi pääs­tää EU:nkin vam­mai­set käy­mään töissä.
14.15 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
14.56 Mis­tä maail­ma pu­huu: Mik­si so­dal­le Uk­rai­nas­sa ei näy loppua?
15
15.15 Hiih­toa: Sal­paus­selän kisat
15.31 Miia Krau­se: Pe­lot­ti­ko kos­kaan nous­ta ke­hään, Eva Wahlström?
15.40 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
16.44 Penk­kiur­hei­li­jat: Fa­nien aarteita
16.45 Urheilua
Hiih­don pa­risp­rint­ti. Se­los­tus Joel Holma.
17.03 Kek­ko­nen ei kuo­le kos­kaan: Kek­ko­nen ja urheilu
17.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Nais­ten vii­des lop­puot­te­lu HIFK-Kiek­ko-Es­poo (tar­vit­taes­sa) . Puo­li­vä­lie­räot­te­lut Tap­pa­ra-Koo­Koo, Luk­ko-HIFK, Kal­Pa-Pelicans.
17.32 Ikan ä­nä­ri: NHL:ssä läik­kyy koh­ta pa­has­ti yli – "Men­nään har­maan alueen pi­meäl­le puolelle"
17.45 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja Ju­ha Juu­jär­vi. Nais­ten kol­mas lop­puot­te­lu HIFK-Kiek­ko-Es­poo. SM-lii­gan puo­li­vä­lie­räot­te­lu Tap­para-Kookoo.
17.50 Jää­kiekkokierros
Asian­tun­ti­ja­na Is­mo Leh­ko­nen. Äs­sät-Il­ves. HIFK-Luk­ko, Pe­li­cans-KalPa.
18
18.00 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja To­pi Nät­ti­nen. Äs­sät-Il­ves, HIFK-Lukko.
18.00 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
18.15 Jää­kiekkokierros
to: Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja Ju­ha Juu­jär­vi. Nais­ten nel­jäs lop­puot­te­lu Kiek­ko-Es­poo-HIFK (tar­vit­taes­sa) . SM-lii­gan puo­li­vä­lie­räot­te­lu Koo­Koo-Tappara.
21
21.15 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.15 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
21.30 Ki­veen hakatut: Paa­vo Lon­ki­la - la­tu­jen tyyliniekka
21.30 Yle Aree­nan par­haat pod­cas­tit ja puheohjelmat
22.00 Kult­tuuriykkönen
Ylio­pis­tois­ta tu­lee yhä nais­val­taisempia,..
22.52 Ru­ben Stil­ler: Ja­mes Bond koh­taa sensuurin
Vie­raa­na on kir­jai­li­ja Ju­ha Itkonen...
23.46 Tie­deyk­kö­nen: Tut­ki­jat us­ko­vat: enää noin 20 vuot­ta fuu­siovoimalaan
0
00.55 Le­van­tin kult­tuu­rin mo­saiik­kia: Da­mas­kok­ses­ta etelään
01.47 Aris­to­te­leen kan­ta­pää Mar­ge­ri­ta, Ma­ri­na­ra ja Mas­tu­ni­co­la – mis­tä piz­zo­jen ni­met tulevat?
02.13 Jaa, ei, tyh­jiä, pois­sa: Pää­see­kö ton­nin se­te­lil­lä eduskuntaan?
3
03.51 Ää­nen hi­mo: On­ko me­nes­ty­vä nainen bitch?
04.11 Ka­ve­rin puo­les­ta ky­se­len: Mo­jo­va pauk­ku­vies­ti ja mui­ta pu­he­linkämmejä
04.34 En sa­no mi­tään mut­ta ou­toa on: ESM­MOO: Ali­ku­lun ru­sa­kot fark­ku­liiveissään
04.45 Ylia­na­lyy­si: Koi­ra on täy­del­linen hypeman
05.18 Pie­leen men­nyt his­to­ria: Mo­der­ni rak­kaus on kirous