Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
06.00 Yle Uutiset
06.02 Juu­so Pek­ki­nen: Val­tio ant­ro­po­login silmin
Milloin yrityksen ja valtion välinen raja hämärtyy?
05.00 Arkisto: Jus­si Par­viai­nen, Tee­mu Mä­ki ja Arto Melleri
06.35 Aktia aamuun
06.59 Puheen Aamu
ma: Puheen aamu - aina kiinnostava.
ti: He­rää uu­teen päi­vään Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586
ke: He­rää uu­teen päi­vään Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ta Sa­las­pu­ron seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586
to:
pe: He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586
07.00 Puheen Viikko
07.01 Pu­heen Viikonloppu
08.04 Pu­heen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Fris­bee­golf ja pa­del hou­kut­te­le­vat yh­tei­söl­li­seen liikkumiseen
08.05 Kir­ja vs. Lef­fa: Call Me By Your Name
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
09.03 Pert­tu Häkkinen
Viimeinen boheemi.
10.02 Ak­ti: Ar­vioi­ta bud­jet­ti- eli il­mastoriihestä
Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­luis­sa vai­keim­pia oli­vat jäl­leen il­mas­to­toi­met, mut­ta jon­kin­moi­nen so­pu syn­tyi, vaik­ka­kin maa­lis­kuus­sa ai­het­ta taas tar­kastellaan...
10.02 Ak­ti: Mi­kä kaik­ki on turhaa?
Kah­lit­se­va hä­peä, men­nei­den hai­kai­lu, so­me­ko­hut, julk­kik­set, am­mat­ti­lai­sur­hei­lu, kers­ka­ku­lu­tus, tur­hamaisuus...
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Soi­ta tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti 040 163 8586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jus­tus Laitinen.
ke: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
10.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
10.00 Ola­vi Sep­pä­nen ja maail­man kie­let: Sansk­rit on mo­ni­mie­li­syyk­sien aarreaitta
Klas­si­nen in­tia­lai­nen kie­li, sanskrit,..
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia...
11.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Ve­nä­jän op­po­si­tio tiukilla
11.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaikkialla,..
12
12.00 Yle Uutiset
12.13 Pu­heen Aamusta
Pu­heen Päi­vän stu­dios­sa Ka­ti Keinonen.
12.08 #akti
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio: On­ko vih­reil­lä ai­to mah­dol­li­suus ke­hit­tyä yleispuolueeksi?
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Ve­nä­jän op­po­si­tio tiukilla
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia...
12.30 Puheen Viikko
12.30 Ky­sy mi­tä vaan kään­tä­jäl­tä: Mil­lä mur­teel­la eri ara­bian­kie­li­sis­tä mais­ta tu­le­vat kom­mu­ni­koi­vat keskenään?
13.02 Ola­vi Sep­pä­nen ja maail­man kie­let: Sansk­rit on mo­ni­mie­li­syyk­sien aarreaitta
13.02 Pert­tu Häkkinen
Viimeinen boheemi.
13.02 Pörs­si­päi­vä: In­dek­sien maailma: Kiina
13.02 Eläi­miä ja ih­mi­siä - San­na Hellst­röm: Eläin yh­teiskunnassa
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Kupla
13.50 Ur­heilukierros
Nais­ten ja mies­ten su­per­pe­sik­sen lop­puot­te­lut ja ur­hei­lu­kier­ros. Nais­ten toi­nen lop­puot­te­lu Pe­sä­kar­hut-Ki­rit­tä­ret, se­los­ta­ja Kal­le Pal­lo­nen, asian­tun­ti­ja Ai­no-Kai­sa Man­te­re. Toi­mit­ta­ja Mai­ja Kaut­to. Mies­ten toi­nen lop­puot­te­lu Kou­vo­la-Man­se PP. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, asian­tun­ti­ja Sa­mi Par­ta­nen. Toi­mit­ta­ja Kim­mo Port­ti­la. Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. FC Lah­ti-AC Ou­lu, Ha­ka-Il­ves, KTP-KuPS, SJK-Inter.
13.50 Ur­hei­lu­kier­ros: Su­per­pe­sik­sen finaalit
14.02 Juu­so Pek­ki­nen: Val­tio ant­ro­po­login silmin
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Fris­bee­golf ja pa­del hou­kut­te­le­vat yh­tei­söl­li­seen liikkumiseen
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Lef­fa: Call Me By Your Name
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.10 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
14.30 Eläi­miä ja ih­mi­siä - San­na Hellst­röm: Eläin yh­teiskunnassa
15
15.02 Ky­sy mi­tä vaan kään­tä­jäl­tä: Mil­lä mur­teel­la eri ara­bian­kie­li­sis­tä mais­ta tu­le­vat kom­mu­ni­koi­vat keskenään?
15.02 Kupla
15.02 Poliklinikka
15.02 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
15.02 Pyö­reä pöytä
15.25 Ha­vain­to­ja ihmisestä
15.40 Kai­sa Pu­la­kan aikamatkat
15.35 Ko­ti­mik­ro­jen kro­nik­ka Osa 3: ZX Spectrum
15.50 Ur­hei­lu­kier­ros: Su­per­pe­sik­sen finaalit
Mies­ten su­per­pe­sik­sen en­sim­mäi­nen lop­puot­te­lu ja jää­kiek­ko­kier­ros. Man­se PP-Kou­vo­la, se­los­ta­ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, asian­tun­ti­ja Sa­mi Par­ta­nen. Toi­mit­ta­ja Kim­mo Port­ti­la. Jää­kiek­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. HIFK-Luk­ko, Ju­ku­rit-Pe­li­cans, JYP-TPS, Kär­pät-HPK, Äs­sät-KalPa.
13.50 Ur­hei­lu­kier­ros: Su­per­pe­sik­sen finaalit
16.00 Yle Uutiset
16.00 Yle Uutiset
16.00 Yle Uutiset
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. What­sApp: 040 163 8586
ma: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. What­sApp: 040 163 8586
to: Vähän erilainen iltapäiväkerho.
16.14 Pu­heen Viikonloppu
16.15 Juu­so Pek­ki­nen: Val­tio ant­ro­po­login silmin
Milloin yrityksen ja valtion välinen raja hämärtyy?
17.13 Tiedeykkönen
Nojatuolimatka tieteen kiinnostavimpiin virtauksiin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Leena Mattila,
18
18.02 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä: Ko­toa muut­ta­mi­nen on siirtymäriitti
18.02 Ky­sy mi­tä vaan kään­tä­jäl­tä: Mil­lä mur­teel­la eri ara­bian­kie­li­sis­tä mais­ta tu­le­vat kom­mu­ni­koi­vat keskenään?
18.02 Poliklinikka
18.02 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja Juu­so Riks­man. HPK-Äs­sät, Koo­Koo-JYP, Luk­ko-Kär­pät, Pe­li­cans-TPS, Sport-KalPa.
18.00 Pörs­si­päi­vä: In­dek­sien maailma: Kiina
Kes­kus­te­le­mas­sa se­nio­rist­ra­te­gi Hert­ta Ala­va Nor­deas­ta ja ma­na­ging part­ner Tui­re Mic­kels­son T&B Capitalista.
18.35 Aris­to­te­leen kan­ta­pää: ”Ti­tyy", "kräk-ksäk” – lau­la­vat­ko lin­nut niin kuin kir­jat kuvailevat?
19.00 Arkisto: Kirka
Miten minusta tuli minä. Kir­ka (1992) . Va­loa ik­ku­nas­sa. Il­ta­täh­ti: Kir­kan en­si­le­vy­tyk­ses­tä 30-vuot­ta (1997) . Pop­pan­tai -osa­ma­te­riaa­li (1970) .
19.00 Arkisto: Kyl­lik­ki Vi­ro­lai­nen ja Atte Blom
Miten minusta tuli minä. Kyl­lik­ki Vi­ro­lai­nen (1993) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. At­te Blom (2012) .
19.00 Arkisto: Pert­sa Re­po­nen ja Anneli Sauli
Miten minusta tuli minä. Pert­sa Re­po­nen (1993) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. An­ne­li Sau­li (2012) . Vie­rais­sa An­ne­li Sau­li (1993) .
19.00 Mikä maksaa?
Mikä maksaa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me menevät?..
19.30 Urheiluhullut
19.55 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
20.10 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
20.50 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja: On­nis­tuu­ko Eu­roo­pan el­vyttäminen?
Miten EU:n elvytysrahat käytännössä jaetaan?
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.05 Kalle Haatanen
Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin asiois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua ke­vyes­ti, ja pin­nal­li­sis­ta sy­vällisesti...
21.12 Puheen Ilta
21.12 Puheen Ilta
21.30 Puheen Ilta
21.30 Puheen Ilta
21.35 Ola­vi Sep­pä­nen ja maail­man kie­let: Sansk­rit on mo­ni­mie­li­syyk­sien aarreaitta
Klas­si­nen in­tia­lai­nen kieli,..
21.35 Pert­tu Häkkinen
Viimeinen boheemi.
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
21.35 Eläi­miä ja ih­mi­siä - San­na Hellst­röm: Eläin yh­teiskunnassa
Lainsäädännössä eläin on esine.
21.35 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
21.45 Brysselin kone
Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
22.00 Sari Valto
Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
22.32 Juu­so Pek­ki­nen: Val­tio ant­ro­po­login silmin
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo: Fris­bee­golf ja pa­del hou­kut­te­le­vat yh­tei­söl­li­seen liikkumiseen
22.32 Pörs­si­päi­vä: In­dek­sien maailma: Kiina
22.32 Kir­ja vs. Lef­fa: Call Me By Your Name
22.32 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
22.40 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
22.55 Puheen Viikko
23.00 Arkisto: Ber­lii­nin muuri murtuu
Muurin molemmilla puolilla (1988) . Päi­vän Peili...
23.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio: On­ko vih­reil­lä ai­to mah­dol­li­suus ke­hit­tyä yleispuolueeksi?
23.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio: Ve­nä­jän op­po­si­tio tiukilla
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia...
0
00.00 Arkisto: An­neli Tempakka
Tutustumisen arvoinen nuori (1983) ...
00.00 Arkisto: Pai­kallisradiot
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Vih­reitä arvoja
(1980) . Meil­le­kö vih­reä puolue? ..
00.00 Arkisto: Flirtaten
Tänään iltapäivällä. Kuin­ka mies is­ke­tään (1989) ...
00.00 Arkisto: Har­ry "Hjal­lis" Harkimo
(1987) . Tä­nään il­ta­päivällä...
00.00 Arkisto: Jää­kie­kon olym­pia­ho­pea 1988 ja maail­man­mestaruus 1995
01.00 Arkisto: Kau­ris­mäen veljekset
Vieraissa Mika Kaurismäki (1992) . Tä­nään il­ta­päivällä...
02.00 Arkisto: Ju­ma­lan teat­te­ri ja Jouko Turkka
Päivän peili.
02.00 Arkisto: Isän muuttuva rooli
Lasten Radio: Keväthimpula.
02.00 Arkisto: AIDS
Uutisraportti.
02.00 Arkisto: Veikko Neuvonen
Auringonnousun aikaan.
02.00 Arkisto: Pankkikriisi
Tänään iltapäivällä. Hal­li­tuk­sen pank­ki­tu­ki­tiedonanto ..
02.00 Arkisto: Vuo­sikatsauksia
Ta­pah­tui vuon­na 1985 (1985) . Tä­nään kymmeneltä...
3
03.00 Arkisto: WTC-iskut
04.00 Arkisto: Ta­lousrikollisuus
04.00 Arkisto: Vies­tin­tä­tek­niikan kehitys
04.00 Arkisto: Graf­fi­te­ja ja muu­ta ilkivaltaa
04.00 Arkisto: Tosi-tv
04.00 Arkisto: Päivi Istala
04.00 Arkisto: Muotitietoiset
05.00 Arkisto: Jus­si Par­viai­nen, Tee­mu Mä­ki ja Arto Melleri