Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ti: Suojelija.
ke: Ei varoitusaikaa. Tak­tii­kat ei­vät osu yksiin,..
to: Järkähtämättä.
06.00 Narco Wars
Kun Es­co­bar kuolee,..
06.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na tut­kii fentanyliä,..
06.30 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
07.30: Kun talvi iskee,..
06.45 Au­tojen ensiapu
07.15 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
07.30 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
ke: Kun kyl­mä ja ko­va Alas­kan tal­vi lähestyy,..
pe: Kun tal­vi etenee,..
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.00 Ro­mut­ta­mon superauto
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja. Na­tio­nal Geographic.
08.15: Utareet tulessa.
09.00: Tunteilua klinikalla. Kaik­kien tun­teet ovat herkässä,..
08.10 Food Factory
08.15 Me­ret ilman vettä
Tyh­jen­näm­me Mic­hi­gan-jär­ven tuo­dak­sem­me Chi­ca­gon sa­lai­sen his­to­rian valoon...
08.50 Mor­gan Free­man: Monet jumalat
08.50 Ro­mut­ta­mon superauto
ke: Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­vat autot,..
to: Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­vat ajoneuvot,..
pe: Ralph ja kak­si ryh­mää ai­ko­vat ra­ken­taa osis­ta autoja,..
9
09.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
09.40 Aust­ra­lian rajalla
09.45 Mor­gan Free­man: Monet jumalat
ke: Mor­gan Free­man mat­kaa maail­mal­la ym­mär­tääkseen,..
to: Mor­gan Free­man yrit­tää selvittää,..
pe: Mor­gan Free­man tutkii,..
09.50 Eläin­tar­han salaisuudet
Orpo,..
09.50 Tu­tank­ha­mo­nin vä­rikäs hauta
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
10.35 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 1. Jaksot 5-12.
10.40 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
10.40 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
11.25 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
As a mobile vet,..
11.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
ke: Talvinen lumisade on muuttunut rankkasateeksi. Eläin­lääkärit,..
pe: Kun tal­vi päät­tyy Mic­higanissa,..
11.30 Len­to­turmatutkinta
Vaarallinen lähestyminen.
su: Murha taivaalla. Tut­ki­jat sel­vit­tä­vät to­tuu­den tun­ne­tuim­mis­ta len­to-on­net­to­muuk­sis­ta to­dis­ta­ja­lausuntojen, Tut­ki­jat sel­vit­tä­vät to­tuu­den tun­ne­tuim­mis­ta len­to-on­net­to­muuk­sis­ta to­dis­ta­ja­lausuntojen,
12
12.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Huono sää,..
12.25 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
12.25 Per­pe­tual Pla­net: He­roes of the Oceans
12.25 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
13.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
13.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ke: Muis­te­le vai­keim­pia ja vaa­ral­li­sim­pia si­nie­vä­ton­ni­ka­lan nappauksia,
to: Täs­sä jak­sos­sa muis­te­lem­me vih­reä sa­lon hie­noim­pia hetkiä...
pe: Läh­de ai­ka­mat­kal­le kap­tee­niem­me kanssa,..
13.20 Food Factory
13.45: Kat­so, mik­si päh­ki­nät pi­tä­vät pyö­rittelystä,..
14.15: Katso,..
14.40: Katso,..
15.10: Kat­so, mik­si me­las­sia tar­vi­taan so­ke­rin kä­sittelyyn,..
15.35: Katso,..
13.20 Me­ret ilman vettä
Balt­tian­me­ren poh­jas­sa ma­kaa jo­pa 100 000 alusta,..
14.10 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
14.20 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
14.15 Vii­kin­ki­mie­kan salaisuudet
15
15.05 Kät­ket­ty kulta: Aarre
15.15 Food Factory
to: Food Fac­to­ry näyttää,..
15.10 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
On ai­na aja­tel­tu, et­tä vii­kin­kien so­tu­rit oli­vat miehiä,..
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
16.05 Mayo­jen ka­donnut maailma
16.05 Pää­siäis­saa­ren ka­don­nut valtakunta
16.05 Suur­ten py­ra­mi­dien ka­donneet haudat
16.05 Van­han tes­ta­men­tin ka­don­neet kaupungit
16.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
16.05: Lemmen perässä.
16.30: Mysteerimies. Ko­rea­lai­sel­la mie­hel­lä on kah­det kasvot...
17.00: Housut kintuissa.
17.30: Kastunut passi. Da­ry­lin kär­si­nyt pas­si he­rät­tää epäilyksiä...
18.00: Sampoopullon mysteeri. Da­ry­lin pas­si on kuu­lem­ma kastunut,..
18.30: Pennitön lomailija.
16.05 Vii­kin­kien villit tavat
17.00 Au­tojen ensiapu
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Housut kintuissa. Kastunut passi.
ke: Sampoopullon mysteeri. Pennitön lomailija.
to: Arvokas Ferrari. Eläviä paketteja.
pe: Shoppailureissu. Totuuden hetki.
17.00 Poh­jo­lan villi luonto
18.00: Suo­men poh­joi­so­sis­ta as­ti vil­lit vii­kin­ki­joet ins­pi­roi­vat tut­ki­joi­ta kaik­kial­ta maail­mas­ta se­kä us­ka­liai­ta luis­te­li­joi­ta ja alas­to­mia avan­touimareita.
18
18.00 Me­ret ilman vettä
Me­ret il­man vet­tä -oh­jel­ma su­kel­taa sy­väl­le tun­te­mat­to­maan. Se on us­ko­ma­ton ja ai­nut­laa­tui­nen sarja,..
18.00 Au­tojen ensiapu
ke: Tim ja Fuzz nou­ta­vat Leen vuo­den 1965 sak­sa­lai­sen klas­sik­koau­ton: VW Karmann Ghian.
to: Tim ja Fuzz nou­ta­vat And­rew’n vuo­den 1971 Triumph GT6:n. Se on klassinen,
pe: Tim ja Fuzz ha­ke­vat 94-vuo­tiaan so­ta­san­ka­ri Ro­ge­rin vuo­den 1968 Cit­roen DS:n. Ro­ger omis­ti sen jo uutena,
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
19.00 Vii­kin­ki­mie­kan salaisuudet
19.00 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
On ai­na aja­tel­tu, et­tä vii­kin­kien so­tu­rit oli­vat miehiä,..
19.00 Vii­kin­kien villit tavat
19.00 Poh­jo­lan villi luonto
19.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Kun yk­si si­nie­vä voi kään­tää kau­den, ka­las­ta­jien on läh­det­tä­vä hom­miin jo­ka päi­vä tai otet­ta­va ris­ki siitä,..
20.00 Au­tojen ensiapu
Kaik­kien suo­si­kit Fuzz Towns­hend ja Tim Shaw et­si­vät taas klas­sik­koau­to­ja ja nii­den mu­ka­via omistajia.
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Sampoopullon mysteeri. Pennitön lomailija.
ke: Arvokas Ferrari. Eläviä paketteja.
to: Shoppailureissu. Totuuden hetki.
20.00 Koirat kuriin
Matt ottaa jaksossa käsittelyyn kolme koiraa. Vaa­ral­li­sen kau­nis Aust­ra­lian paimenkoira,..
20.00 Gat­hering Storm
Yh­dys­val­tain Gua­min alueil­la on etu­ri­vin pai­kat, kun Tyy­nen­me­ren isoim­mat myrs­kyt syntyvät,..
20.00 Len­to­turmatutkinta
Ol­les­saan tank­kaus­teh­tä­väl­lä Per­sian­lah­den so­dan ai­ka­na Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien tank­ki­ko­ne me­net­tää kak­si moottoria...
21
21.00 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
On this epi­so­de of Su­per­car Me­ga­Build, Jo­die Kidd has an unu­sual request...
21.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Ha­zen muis­te­lee hui­keim­pia mat­koil­laan käyt­tä­miä hei­mo­työkaluja...
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
21.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
21.00 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
Bear Grylls vie mes­ta­ri­kus­ki Da­ni­ca Pat­ric­kin Moa­bin aa­vi­kol­le puls­sia nos­tat­ta­val­le toi­min­tamatkalle...
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
22.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
22.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Rankkasade estää Edin ja Rileyn pääsyn kaivannolle. PJ ja An­dy ovat pai­neen alla,..
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Or­po, 270-ki­loi­nen Agua-ma­naat­ti on ol­lut Co­lum­buk­sen eläin­tar­has­sa vuosia,..
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Ti­na Myers on ek­soot­ti­nen tans­si­ja se­kä osa-ai­kai­nen huu­me­myy­jä, jo­ka elää Or­lan­don keskustassa...
22.00 Storm Squad
Do­ku­ment­ti seu­raa Te­xas A&M Task For­ce 1 -tii­miä eli huip­pu­tut­ki­joi­den ja pe­las­tus­hen­ki­löi­den ryhmää...
23.00 Alas­kan poliisit
In this jaw drop­ping epi­so­de of Alas­ka Sta­te Troopers,..
23.00 Huumebisnes Oy
ke: Kur­kis­tus Ten­nes­seen huu­me­ver­kos­toon paljastaa,..
to: Huumekartelli Arizonassa. Ari­zo­nan Phoenixissä,..
pe: Ko­kaii­ni­maa: Oak­land on Yh­dys­val­tain kol­man­nek­si vaa­ral­li­sin kaupunki,
23.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
Ma­ria­na van Zel­ler tut­kii uu­sia lait­to­mia steroideja,..
23.00 Alamaailma Oy
Autovarkaat. Ka­li­for­nian San­ta Ma­rias­sa va­ras­te­taan kol­me au­toa vuo­rokaudessa...
23.55 Au­tojen ensiapu
0
00.00 Alas­kan poliisit
00.00 Narco Wars
00.00 Rajasota
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.55 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
00.55 Run­ning Wild With Bear Grylls
01.45 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
01.50 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
01.45 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
01.45 Ka­tast­ro­fin todistajat
02.35 Aust­ra­lian rajalla
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.00 Narco Wars
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Ka­tast­ro­fin todistajat
03.45 Food Factory
04.30 Saa­ri ilman lakeja
04.30 Yli­luonnollista
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Saa­ri ilman lakeja
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat