Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
06.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
ma: Elävältä haudattu.
ti: Nopea, hurja ja vangittu.
ke: Herra Mukavaa etsinnät.
to: Argon tositarina.
pe: Kannabispakkolasku.
06.00 In­si­de: Amerikan mafia
Hengissä 70-luvulla.
06.00 In­si­de: Kokaiinisodat
Huumepikaveneet.
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etel?
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ke: Muistelemme kaikkein uskomattomimpia putkia!
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
Ole Hen­rik yrit­tää pe­las­taa poravaunun,..
06.45 Au­tojen ensiapu
Cortina-kysymys.
07.30 Saa­ri ilman lakeja
ti: Kun talvi hiipii Port Protectioniin, sek?
ke: Kun tal­vi saa­puu Kaak­kois-Alaskaan,..
07.30 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Elä va­paa­na tai kuole
Tee tai kuole. Thorn on hank­ki­nut vuo­hen, jos­ta saa­daan pro­teii­ni­ri­kas­ta maitoa...
08.55 Ro­mut­ta­mon superauto
ti: Ralph ja kaksi ryhm? ? ra­ken­ta­vat autot,..
to: Ralph ja kak­si ryh­mää ai­ko­vat ra­ken­taa autot,..
pe: Ralph ja kak­si ryh­mää ra­ken­ta­vat autot,..
9
09.00 Me­ret ilman vettä
09.45 Me­ret ilman vettä
09.45 Me­ret ilman vett?
Meksikonlahden tyhjent? mi­nen n? ytt? ? , ett?..
09.50 Me­ret ilman vettä
09.50 Yu­ko­nin eläinlääkäri
09.50 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 2. Jaksot 11-20. (kausi loppuu)
10.40 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
10.40 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
Kok­ki Ram­say tut­kii Aust­ra­lian lä­hel­lä si­jait­se­vaa Tasmaniaa...
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
11.35 Us­ko­ma­ton el?inl??k?ri Pol 10
Keski-Michiganissa on kes? . Korkeat l?..
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
to: Kli­ni­kan hen­ki­lös­tö varmistaa,..
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Polnadon varoitus.
11.30 Len­to­turmatutkinta
12.25: Mi­la­non Li­na­ten len­to­ken­täl­le on teh­ty huo­mat­ta­via muu­tok­sia vuon­na 2001 ta­pah­tu­neen on­net­to­muu­den jälkeen.
11.30 Len­to­turmatutkinta
12.25: Kontrolli hukassa. Yh­dys­val­tain si­säi­nen len­to näyt­ti tu­hoon tuo­mi­tul­ta, kun ko­ne me­net­ti propellinsa.
13.20: Or­lan­dos­ta Dal­la­siin mat­kal­la ole­va Lear­jet-yk­si­tyis­ko­ne ajau­tuu pois reitiltään,
14.15:
15.10:
16.05: Chi­na Air­li­ne­sin len­to 120 las­keu­tui Ja­pa­nin Oki­na­waan ja syt­tyi tu­leen. Ku­kaan ei loukkaantunut,
17.00: Pro­teus Air­li­ne­sin len­to 706 kaar­toi ma­ta­lal­la an­taak­seen mat­kai­li­joil­le pa­rem­man nä­ky­män rans­ka­lai­seen val­ta­merialukseen,
18.00: Vaarallinen lähestyminen.
19.00: Murha taivaalla. Tut­ki­jat sel­vit­tä­vät to­tuu­den tun­ne­tuim­mis­ta len­to-on­net­to­muuk­sis­ta to­dis­ta­ja­lausuntojen,
12
12.25 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Päi­vä ei ole to­del­la­kaan tavallinen,..
12.25 Lo­ne Sta­rin el?inl??k?ri
, mut­ta t? ll? viikolla h?..
12.25 Lo­ne Sta­rin eläinlääkäri
Toh­to­ri T ai­koo kor­ja­ta ken­gu­run nilkan,..
12.25 Buc­keye Bot­tom­sin seikkailut
pe: Buc­keye aut­taa koi­raa, jon­ka pep­pua kutittaa,..
13.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Parhaat palat
ti: Sujuiko pyydyst? mi­nen yht? su­la­vas­ti kuin milt? se vaikutti?..
ke: Kaikelle on ensimmäinen kerta tonnikalaversumissa.
to: Lai­vas­ton häm­men­tä­vin ka­las­ta­ja, Ty­ler McLaughlin,..
13.20 Food Factory
13.45: Katso,..
14.15: Katso,..
14.40: Katso,..
15.10: Katso,..
15.35: Katso,..
14.15 Elä va­paa­na tai kuole
Teurastusta ja talonrakennusta. Va­ka­va tul­va uh­kaa Colbertia,..
14.15 El? va­paa­na tai kuole
Karkea ja karvainen. Col­ber­tin pyyn­ti­kau­si p? ? ttyy hy­viss? merkeiss?..
14.15 Elä va­paa­na tai kuole
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ke: Karhut ja mehiläiset.
to: Villisika. Ke­sä on tulossa,..
pe: Kaninkolossa.
15
15.10 Poh­jo­lan villi luonto
15.10 Food Factory
16.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
16.05 Suur­ten py­ra­mi­dien ka­donneet haudat
Pyramidien varjossa huippuarkeologien ryhm?
16.05 Ai­kaan jäh­met­ty­neet muumiot
16.05 Mus­tat faa­raot: kul­tai­nen valtakunta
Ky­se ei ole Egyptistä,..
16.05 Mus­tat faa­raot: Upon­neet aarteet
16.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
16.05: Tutinaa tullissa.
16.30: Rahahuolia.
17.00: Ilveilijä.
17.30: Tuliaiset.
18.00: Ko­lum­bia­lais­mie­hen ta­va­rois­ta löy­tyy yl­lät­tä­viä huu­me­jäämiä...
18.30: Paljon melua sienistä.
19.00: Nappikauppaa.
19.30: Kansallisherkku.
17.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Sampoopullon mysteeri. Pennit? n lomailija...
ke: Arvokas Ferrari. Eläviä paketteja.
to: Shoppailureissu. Totuuden hetki.
pe: Kohtalokas virhe. Ken miet­tii vii­su­miasioitaan,.. Rasti ruutuun.
18
18.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz pää­se­vät tu­tus­tu­maan ou­toon ja ih­meel­li­seen Bond Bu­gin maailmaan...
18.00 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
ke: Täs­sä eri­tyis­jak­sos­sa kil­pa-aja­jien leuat lok­sah­ta­vat lat­tiaan asti,..
to: Anglofiilit ja autointoilijat huomio! Nyt käy­dään lä­pi Ti­min ja Fuz­zin suo­sik­kib­rit­tiur­heiluautot,..
pe: Huimia autopaljastuksia ja julkimoita! Katso,..
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ma: Pientä hiprakkaa.
ti: Vieraita Vietnamista. Maa­han­tu­lo tuo j? nnityst?.. Ame­rik­ka­lais­miest? ep? ill? ?..
ke: Brittihuumoria.
to: Kevyet kantamukset. Tul­lis­sa tun­teet kuumenevat,.. Sak­sa­lais­mies pyr­kii töi­hin Australiaan,..
pe: Näkymätön kätkentä. Kuntoilijan pillerit.
20.00 Tut­ki­mus­retki Amelia
Bob Bal­lard met­säs­tää uu­sia to­dis­tei­ta Ame­lia Ear­har­tin kuu­lui­saa ka­toa­mis­ta kos­kien. Hän suun­taa en­sin PNG:n kar­toit­ta­mat­to­mil­le hei­mo­mail­le ja päät­tää mat­kan­sa Fid­zil­le toi­vee­naan löy­tää Ame­lian jäänteet.
20.00 Hy?kk?ys Pearl Har­bo­riin: Tais­telun taustat
21.00: ss? jak­sos­sa k? ym­me l? pi yh­den kaik­kein yk­si­tyis­koh­tai­sim­mis­ta Pearl Harborin hy?..
20.00 Au­rin­gon pimeä puoli
Se si­sältää 99,..
20.00 Pa­luu Titanicille
Pa­luu Ti­ta­ni­cil­le do­ku­men­toi en­sim­mäi­set ih­mis­ten te­ke­mät su­kel­luk­set Ti­ta­ni­cil­le lä­hes 15 vuoteen...
20.00 Sor­tu­vat jäätiköt
Va­lo­ku­va­jour­na­lis­ti Ja­mes Ba­log tut­kii joi­tain maail­man syr­jäi­sim­piä ja kau­neim­pia paikkoja,..
20.00 Ke­rok­sen hau­da­tut salaisuudet
Tutkimusmatka vie keskelle Egeanmerta, Keroksen saarelle.
20.00 Port Royal: Me­ret ilman vettä
Ja­mai­kal­la Kings­to­nin sa­ta­man ve­sis­sä ma­kaa­vat his­to­rian suu­rim­man me­ri­ros­vo­kau­pun­gin, Port Roya­len, rauniot...
21
21.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
Mek­si­ko­lais­kar­tel­lien sil­mien al­la CBP löytää 34,..
21.00 Apo­ca­lyp­se: Maailmojen sota
1945.
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Pikkuisista pukeista ärhäköihin härkiin.
21.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
Ar­keo­lo­git et­si­vät vih­jei­tä siitä,..
21.00 Me­ret ilman vettä
Ve­net­sia tun­net­tiin Ad­rian­me­ren ku­nin­gat­ta­re­na, ja se val­loit­ti itäi­set Vä­li­meren osat,..
22.00 Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: BelugaXL
Käym­me lä­pi us­ko­mat­to­man Air­bus-kul­je­tus­ko­neen, Be­lu­gaXL:n, ra­ken­nusvaiheet...
22.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateill?!
Kemikaaleja. Ros­kaa. Kalaa...
22.00 Narco Wars
Kerromme,..
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Karlin syväkaivaukset päättyvät tuloksetta. Ca­min ta­voit­teet ovat eh­kä liian korkeat,..
22.00 Koirat kuriin
Bow­mo­rel­la on ys­tä­väl­li­set kas­vot, mut­ta koi­ra on kuin ti­kit­tä­vä aikapommi...
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Nuo­ri ja ra­ha­ton äi­ti on ad­dik­toi­tu­nut crack-ko­kaii­niin ja ha­luaa pääs­tä pois ku­rimuksesta...
22.00 The Hot Zone: Anthrax
22.00: Floridan Boca Ratonissa mies saa oudon taudin ja kuolee.
23.00: Toi­nen var­ma tau­ti­ta­paus: NBC:n Tom Bro­kaw huo­maa avus­ta­jan­sa saa­neen tar­tun­nan kir­jees­tä 30 Rockissa...
23.00 Huumebisnes Oy
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ma: Kevätloma.
ti: Marijuanan maa. Puo­lus­tusjoukot,..
ke: Super-kristallia.
to: Huippukova heroiini.
pe: Maaninen MDMA.
23.00 In­si­de: Amerikan mafia
New Yorkin ja Philadelphian välinen sota.
23.55 Rajasota
00.00 Päihdekoukussa
Metamfetamiinikoukussa.
00.00 Alas­kan poliisit
Po­lii­sit es­tä­vät itsemurhan,..
0
00.50 Au­tojen ensiapu
00.55 Hy?kk?ys Pearl Har­bo­riin: Tais­telun taustat
00.55 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.55 Apo­ca­lyp­se: Maailmojen sota
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.55 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
00.55 Me­ret ilman vettä
01.40 Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: BelugaXL
01.45 Narco Wars
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Koirat kuriin
01.45 Pe­lä­tyt SS-joukot
Hit­ler pe­rus­ti SS-joukot 1925...
01.45 Vaa­ra­het­kiä videolla
Jaksot 1-2.
01.50 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateill?!
02.35 Aust­ra­lian rajalla
02.45 Aust­ra­lian rajalla
02.35 Aust­ra­lian rajalla
3
03.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
03.00 Alamaailma Oy
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
03.15 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta ? eri­koisraportti
03.50 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Het­ki ennen tuhoa
03.45 Food Factory
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
04.35 El? va­paa­na tai kuole
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
04.30 Ve­riset tarinat
04.30 Ve­ri­set ta­ri­nat: Lontoon Tower
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
05.15 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.15 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­tajat Kanada