Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ti: 3. jakso...
ke: Tal­vi­myrs­kyt raivoavat,..
06.00 Päihdekoukussa
Ryan on al­koholisti...
06.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ke: Huono sää,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.45 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz nou­ta­vat And­rew’n vuo­den 1971 Triumph GT6:n...
07.25 Saa­ri ilman lakeja
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.00 Flink­ki­lä & Kellomäki
08.00 Puo­li seitsemän
08.15 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
08.15 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
08.30 Pisara
08.30 Akuut­ti: Apu ah­dis­ta­viin pak­ko-oireisiin
08.30 Per­jan­tai: Mik­si mie­lem­me sairastuvat?
08.30 Efter Nio
Li­sa Nils­so­nin mo­net identiteetit,..
08.35 Ju­malanpalvelus
En­ke­lien sun­nun­tain Rie­mu­lau­lut Paa­va­lin­kir­kos­sa Hel­singissä...
08.50 Ykkösaamu
9
09.00 Spotlight
09.00 Tap­pavat vaistot
09.00 Vii­kin­kien nousu ja tuho
09.00 Me­ret ilman vettä
Se on sa­laisuuksien,..
08.55 Me­ret ilman vettä
09.30 Yle Uu­tiset Uusimaa
09.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
09.31 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
09.31 HYRRÄ
09.35 Tai­vaallista menoa
09.38 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
09.46 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
09.48 Nappulat
09.55 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
09.15 Me­ret ilman vettä
09.54 Yle Uutiset Häme
09.55 Per­he ir­ti penkistä
10.02 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
10.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
10.03 Su­perapulaiset
10.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
10.10 Aust­ra­lian rajalla
10.10 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
10.15 Arto Nyberg
10.18 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
10.26 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
10.34 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
10.35 RSO Mu­siikkitalossa
10.42 Yle Uutiset Lappi
10.50 Yle Oddasat
10.55 Yu­ko­nin eläinlääkäri
10.30 Aust­ra­lian rajalla
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 Yu­ko­nin eläinlääkäri
Kli­ni­kal­la on kyh­my­jen päivä,..
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 112 Hätäkeskus
Var­si­nais-Suo­men pe­las­tus­lai­tos saa hä­ly­tyk­sen ta­lon ka­tol­la nä­ky­vis­tä liekeistä...
11.08 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.08 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.16 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.16 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.24 Yle Uutiset Häme
11.24 Yle Uutiset Häme
11.32 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.32 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.40 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.40 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.48 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.48 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Kis­sa­pe­sue saa­puu klinikalle,..
11.56 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.56 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
12
12.04 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
12.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
12.04 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
12.00 Len­to­turmatutkinta
West Ca­rib­bean Air­way­sin len­to­ko­ne syök­syi maa­han vuon­na 2005, ja 160 mat­kus­tajaa kuoli.
12.12 Yle Uutiset Lappi
12.12 Yle Uutiset Lappi
12.24 Oddasat
12.24 Oddasat
12.40 Eränkävijät
12.35 Strömsö
12.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
12.40 A-Talk
12.55 Hirviökala
13.00 Hirviökala
On haita,..
13.00 Hirviökala
13.00 Vii­kin­kien nousu ja tuho
14.00: Yor­kin pii­ri­tys ta­pah­tui vuonna 866,..
13.00 Hirviökala
13.05 A-studio
13.10 A-studio
13.20 Pelt­sin toinen luonto
13.20 Pisara
13.00 Food Factory USA
13.30 Food Factory
13.40 Puo­li seitsemän
13.50 Jump­pa­het­ki: Tuolijumppa
13.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­pai­no ja voimaharjoitus
13.50 Jump­pa­het­ki: Reipas jumppa
13.50 Jump­pa­het­ki: Ke­hon­huol­to ja venyttely
13.50 Jump­pa­het­ki: Pihajumppa
14.00 1918 - mies ja hä­nen omatuntonsa
Jarl Hem­me­rin ro­maa­niin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too pa­pis­ta kiu­sauk­sien kes­kel­lä kan­sa­lais­so­dan aikoina...
14.00 Sil­ja - nuo­rena nukkunut
Traa­gi­nen ta­ri­na kan­sa­lais­so­dan pyör­teis­sä. O: Jack Wi­tik­ka. N: Heidi Krohn,
14.00 Nei­ti tuittupää
(Suo­mi 1943, 79') O: Va­len­tin Vaa­la. N: Lea Jout­se­no, Ta­pio Nurk­ka, Ei­ne Lai­ne, Tau­no Ma­ju­ri, Arvi Tuomi...
14.00 Oi, muistatkos
Fars­si­ko­me­dia maa­lais­ky­läs­tä, jon­ne voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nus­työt tuo­vat myös lem­men vi­pi­nää. O: Jor­ma Nor­ti­mo. N: Emmi Jurkka,
14.00 Lasisydän
La­si­tai­tei­li­ja läh­tee psy­kiat­rin suo­si­tuk­ses­ta maa­seu­dul­le ren­tou­tu­maan. O: Mat­ti Kas­si­la. N: Jus­si Jurk­ka, Ai­la Pilvessalo
14.10 Uusi päivä
14.38: Nik­las saa ve­det virtaamaan...
15.06: Ro­ni uh­maa Te­roa. Eli­na tu­kah­dut­taa tunteensa.
15.34: Mai­ja aut­taa Teroa...
14.55 Mi­kaela & Thomas
15
15.10 Ykkösaamu
15.27 Ylen aamun parhaat
15.20 Oddasat
15.36 Ylen aamun parhaat
15.30 Food Factory USA
15.30 Iki­muis­toi­nen: Tauno Palo
15.30 Iki­muis­toi­nen: Ta­pio Rautavaara
15.50 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.55 Ylen aamun parhaat
15.50 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ote­taan­ko vielä yhdet?
16.00 Vii­kin­kien maailmanloppu
16.05 Siskonpeti
Pääo­sis­sa Pir­jo Heik­ki­lä, Nii­na Lah­ti­nen, Kris­se Sal­mi­nen, San­na Stel­lan, Joo­nas Nordman,
16.00 Viimeinen sana
16.00 Vii­kin­ki­mie­kan salaisuudet
16.00 Vii­kin­kien nousu ja tuho
15.55 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
16.30 Per­jan­tai: Mi­hin hä­vi­si yksityisyys?
16.55 Au­tojen ensiapu
16.55 Merkkien salat
Mil­lai­sia fe­tis­se­jä vaat­tei­siin liittyy,..
17.01 Unna Junná
17.01 Askarrellaan
17.00 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 5.10.
17.00 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 6.10.
17.01 Tuomon laulu
17.00 Au­tojen ensiapu
17.00 Au­tojen ensiapu
17.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz ryh­ty­vät kun­nos­ta­maan brit­ti­läis­tä 1980-lu­vun legendaa,..
17.09 Pik­ku Kakkosen posti
17.10 Kuuk­ke­li, met­sän emäntä
17.16 Jaakon kone
16.55 Au­tojen ensiapu
17.20 Ken­tän laidalla
17.00 Au­tojen ensiapu
17.25 Tur­kisvaltakunta
Seit­se­män lai­han myyn­ti­vuo­den ja ko­ro­nan myö­tä mo­ni tar­haa­ja on kon­kurs­sin par­taal­la. Kuin­ka Uu­si­kaar­le­pyy, Suo­men ti­hein tur­kis­tar­haus kun­ta, täs­tä selviää?
17.40 Uusi päivä
Nik­las saa ve­det virtaamaan...
17.35 Pelt­sin toinen luonto
Nyt on Pelt­si kau­kana kotoa!..
17.50 Uusi päivä
Kris­ta kut­suu Rei­non kans­saan gaalaan...
18.00 Uusi päivä
to: Mai­ja aut­taa Te­roa. Stel­la an­taa ih­mis­suh­de­neu­vo­ja Kaislalle...
18
18.00 Viimeinen sana
18.05 Koh­taa­miset ja erot
18.29: In­ke­ri pa­laa Mul­ta­sen baa­riin ja ko­kee yllätyksen.
18.10 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
18.20 Eränkävijät
Uu­det Erän­kä­vi­jät as­tu­vat ruutuun!..
18.30 Puo­li seitsemän
18.50 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
19.00 Spotlight
19.00 Kuuk­ke­li, met­sän emäntä
19.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
19.00 Trau­ma - hen­ki­ri­koksen jäljet
19.00 Viimeinen sana
19.00 Strömsö
Le­na ja Nic­ke näyttävät,..
19.15 Sportliv
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.45 Egenland
19.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ku­ka saa kuolla hyvin?..
20.00 MOT
20.00 Akuut­ti: Apu ah­dis­ta­viin pak­ko-oireisiin
20.00 To­pi - Nuo­ren mie­hen elämää
20.00 Luo­vaa käsityötä
20.15 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
20.29 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 Arto Nyberg
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.00 Per­jan­tai: Mi­hin hä­vi­si yksityisyys?
21.05 Hel­sin­ki-syndrooma
Kes­ki­viik­ko. Toi­mi­tuk­ses­sa tun­nel­ma ki­ris­tyy, kun po­lii­si eris­tää Elias Ka­ron (Pe­ter Fran­zén) . Neu­vot­te­li­ja Jarmo Kiiski
21.35 Ken­tän laidalla
21.40 Ken­tän laidalla
Lång­film Pro­duc­tions 2021.
21.45 Pelt­sin toinen luonto
21.45 Efter Nio
Li­sa Nils­so­nin mo­net iden­ti­tee­tit, Dia­mant Sa­li­hu jen­gi­läis­ten elä­mäs­tä ja kuolemasta,..
21.45 Paratiisi
Suo­ma­lai­nen per­he löy­tyy mur­hat­tu­na Es­pan­jan Au­rin­ko­rannikolta...
21.45 Koh­taa­miset ja erot
22.00 Siskonpeti
Pääo­sis­sa Pir­jo Heik­ki­lä, Nii­na Lah­ti­nen, Kris­se Sal­mi­nen, San­na Stel­lan, Joo­nas Nordman,
22.14 Hel­sin­ki-syndrooma
Tiis­tai-il­ta. Kun Elias Ka­ron (Pe­ter Fran­zén) suun­ni­tel­mat me­ne­vät pieleen,..
22.15 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Suljetulla
22.00 Ka­ri­bian ran­nikkovartiosto
22.35 Ivalo
Myrs­ky nou­see. Mur­his­ta epäil­lyn Rau­no­lan toi­min­ta saa po­lii­sit ymmälleen...
22.40 Miesoletuksia
22.45 Koh­taa­miset ja erot
22.47 Trau­ma - hen­ki­ri­koksen jäljet
23.00 Huumebisnes Oy
Nuo­ret mek­la­rit ja kaup­piaat yrit­tä­vät saa­da ko­kaii­nis­ta puh­tia töihin...
22.55 Paratiisi
Suo­ma­lai­nen per­he löy­tyy mur­hat­tu­na Es­pan­jan Au­rin­ko­rannikolta...
23.00 Huumebisnes Oy
23.20 Uusi Kino: Myrsky
23.00 Huumebisnes Oy
23.00 Narco Wars
Tä­mä on Pab­lo Es­co­ba­rin tarina,..
23.36 Ken­tän laidalla
23.40 Uusi Kino: To Teach a Bird to Fly
23.45 Ivalo
0
00.05 Myrs­kyn jäljillä
00.00 Gat­hering Storm
00.00 Rajasota
00.00 In­si­de: Amerikan mafia
01.00 Au­to­jen en­sia­pu: parhaat palat
01.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
01.00 Nar­co Wars: Cha­sing the Dragon
01.00 Maail­man­so­ta yl­häältä päin
01.00 Us­ko­ma­ton eläin­lää­käri Pol 10
01.00 Vii­kin­kien so­tu­ri­kuningattaret
01.00 Ju­na­mat­kat yl­häältä päin
02.00 Jät­ti­mäiset Koneet
02.05 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
02.00 Ka­ri­bian ran­nikkovartiosto
02.00 Yu­ko­nin kultamaat
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
02.00 Hit­le­rin teinitappajat
He van­noi­vat an­ta­van­sa hen­ken­sä Hitlerille...
02.00 Au­tojen ensiapu
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.00 Alamaailma Oy
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Tor­na­don silmässä
03.45 Food Factory
04.30 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
04.30 So­tu­rien haudoilla
04.30 Scien­ce of Stupid
Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
04.30 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla