Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
ke: Tal­vi al­kaa ry­tinällä,..
06.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
06.00 Kal­te­reiden takana
Täs­sä jak­sos­sa kur­kis­tam­me kal­te­rei­den taak­se vankilassa,..
06.40 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ti: Kun kiin­tiö täyt­tyy, kap­tee­nien on pää­tettävä,..
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
to: Lai­vas­to vies­tii kes­ke­nään löy­tääk­seen kalat,..
pe: Ton­ni­ka­la­ti­taa­nien tais­te­lu jatkuu,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
07.30: Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat saa­vat jat­ku­vas­ti eteen­sä on­gel­ma­tilanteita...
06.45 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz en­ti­söi ke­vyen brit­ti­läi­sen ”tas­kun­ra­ke­tin” Lo­tus Elisen...
07.25 Suun­tana erämaa
07.30 Suun­tana erämaa
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Paikka!..
08.00 Ykkösaamu
07.59 Puo­li seitsemän
08.00 Tas­tu­la - toista maata
08.00 Viimeinen sana
08.00 Puo­li seitsemän
08.15 Tri K:n ek­soot­ti­set eläimet
08.15 Eu­roop­pa yl­häältä päin
08.27 A-studio
08.30 Hel­sin­ki, ikuisesti
08.30 Efter Nio
Ale­xan­der Stubb, Bo Kas­pers Or­kes­ter, Big Brot­her-Nabaz Baki,..
08.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
08.45 Per­jan­tai: It­se­näi­syys ja kotimaa
9
09.00 Eu­roop­pa villiintyy
09.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
09.10 Yle Uu­tiset Uusimaa
09.18 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
09.26 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
09.30 Per­jan­tai: It­se­näi­syys ja kotimaa
09.34 Yle Uutiset Häme
09.00 Tur­va­tar­kastus: Rooma
09.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
09.31 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
09.32 HYRRÄ
09.42 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
09.00 Tur­va­tar­kastus: Rooma
09.48 Nappulat
09.50 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
09.58 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
09.56 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
09.59 Mitä jos?
10.06 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
10.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
10.02 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
09.50 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
10.14 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
10.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
10.00 Me­ret ilman vettä
Me­ri­pih­ka­sa­li on yk­si maail­man ar­vok­kaim­mis­ta ka­don­neis­ta tai­deaarteista...
10.22 Yle Uutiset Lappi
10.34 Oddasat
10.50 Haus­kim­mat eläinvideot
Kis­sa kaa­taa joulukuusen...
10.50 Jump­pa­het­ki: Vet­reyt­tä selkään
11.00 Ruu­sun ja lei­jo­nan matkassa
11.00 Haus­kim­mat eläinvideot
Nor­su murs­kaa auton,..
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 112 Hätäkeskus
11.08 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.16 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.24 Yle Uutiset Häme
11.20 Eränkävijät
11.32 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.40 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.50 Me­ret ilman vettä
Mui­nai­set egyp­ti­läi­set loi­vat yh­den maail­man us­ko­mat­to­mim­mis­ta si­vi­li­saatioista...
11.48 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.50 Mi­kaela & Thomas
11.55 Ju­malanpalvelus
11.56 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
12
12.00 Me­ret ilman vettä
12.04 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
12.05 Ykkösaamu
12.12 Yle Uutiset Lappi
12.24 Oddasat
12.35 Oddasat
12.00 Me­ret ilman vettä
12.40 A-Talk
12.50 Strömsö
12.45 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Tank­ki puolitäyteen
12.55 Ton­ni­ka­lan saalistajat
13.00 Tun­te­maton sotilas
(Suo­mi 1955) Väi­nö Lin­nan ro­maa­ni ko­ne­ki­vää­ri­komp­pa­nian vai­heis­ta jat­ko­so­das­sa Ed­vin Lai­neen oh­jaa­ma­na klas­sik­koe­lo­ku­va­na. Res­tau­roi­tu esi­tys­kopio. (U) .
13.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
13.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
12.55 Ran­ta­maa & Li­bi­so - Ret­ki­kun­ta Jäämerelle
13.05 Pisara
13.10 Ju­ma­lan­pal­ve­lus: Ad­vent­ti­kir­kon studiokirkko
13.10 A-studio
13.20 Pi­meä his­to­ria: Suo­ma­lai­set terroristit
13.20 Pisara
13.20 Kä­te­vän emännän juhlat
13.25 RSO Mu­siikkitalossa
13.51 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­paino ja voima
13.50 Jump­pa­het­ki: Kehonhallinta
13.50 Jump­pa­het­ki: Voimaa reisiin
13.50 Jump­pa­het­ki: Ve­nyt­te­ly ja rentoutus
13.45 Met­sien kätkemä
Ah­ve­nan­maan mys­ti­set ki­vi­labyrintit,..
14.00 Va­ras­tettu kuolema
Ru­nar Sc­hild­tin no­vel­lis­ta Li­ha­myl­ly so­vi­tet­tu elo­ku­va vuo­si­sa­dan alun tsaa­rin­val­taa vas­tus­ta­vien ak­ti­vis­tien toimista.
14.00 Iki­muis­toi­nen: Lavakuninkaat
14.00 Sissit
Paa­vo Rin­ta­lan ro­maa­niin pe­rus­tu­va elo­ku­va kau­ko­par­tio­mie­his­tä, jot­ka ko­koon­tu­vat yk­sik­kön­sä ta­paa­mis­ti­lai­suu­teen. O: Mik­ko Nis­ka­nen. N: Mat­ti Oravisto,
14.00 Tääl­lä al­kaa seikkailu
14.15 Luon­non­kau­nis Ah­ve­nanmaa: Syksy
14.25 Puo­li seitsemän
14.25 Men­nei­syy­den metsästäjät
14.50 It­se asiassa kuultuna
14.54 Ar­kis­to­ku­via: Tu­lok­sia ja tekijöitä
14.55 Viimeinen sana
15
15.05 Uusi päivä
15.33: Son­ja pe­laa Ti­tuk­sen kans­sa ko­vin panoksin...
15.58: Son­ja pi­tää bi­leet. Lis­su pe­läs­tyy kummitusta...
16.26: To­mi löy­tää ra­hoit­ta­jan elo­kuvalleen...
15.25 Ylen aamun parhaat
15.25 Ylen aamun parhaat
15.25 Per­jan­tai: Ys­tä­vä vai vihollinen?
15.50 Finlandia
15.30 Scien­ce of Stupid
15.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
16.00 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
16.00 Egyp­tin ka­don­neet aar­teet - parhaat palat
to: Kun Djo­ser ra­ken­si suu­ren py­ramidinsa,..
16.05 Suo­mi­LO­VE: Suo­mi­LO­VE-pää­töskonsertti
Sa­mu­li Put­ro, St­ra­to­va­rius, Ju­ha Ta­pio, Tais­ka, An­na Puu, Club for Fi­ve, yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä, LOVEband,
15.55 Egyp­tin ka­don­neet aar­teet - parhaat palat
16.15 Pik­ku Kak­ko­sen las­ten­kon­sert­ti: Pyjamasirkus
16.00 Tu­tank­ha­mo­nin aar­teet: pii­lo­te­tut salaisuudet
16.55 Jim­my Chin ja vaa­ran viehätys
16.57 Askarrellaan
16.55 Kyl­mää ja märkää
17.01 Unna Junná
17.02 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
17.01 H2O Pro - Opi uimaan
17.01 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
17.02 Ne­po­sen eläinystävät
17.08 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
17.06 Isot koneet
17.18 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
17.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
17.00 112 Hätäkeskus
Hä­tä­kes­kuk­seen soit­taa nainen,..
17.10 Jou­lu­ka­len­te­ri: Tonttuakatemia
17.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.25 Uusi päivä
Son­ja pi­tää bi­leet. Lis­su pe­läs­tyy kummitusta...
17.00 Ih­meel­li­set superautot
17.25 Claes An­ders­son - Vapaa tahto
Do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­sa psy­kiat­ri, po­lii­tik­ko, ru­noi­li­ja, muu­sik­ko Claes An­ders­son ana­ly­soi An­derssonia...
17.25 Jim­my Chin ja vaa­ran viehätys
17.30 Sportliv
17.35 Hel­sin­ki, ikuisesti
Ar­kis­to­ma­te­riaa­liin ja suo­ma­lai­seen tai­tee­seen pe­rus­tu­va Pe­ter von Bag­hin elo­ku­va et­sii Hel­sin­gin sie­lua ja hen­keä. Oh­jaus: Pe­ter von Bagh. Tuo­tan­to Il­lu­me Oy (2008) (U)
17.55 Uusi päivä
Ti­tus pa­nee ko­van ko­vaa vastaan...
17.45 Uusi päivä
17.55 Hel­mi­kuun manifesti
Mi­ka Wal­ta­rin kä­si­kir­joit­ta­ma elo­ku­va 1800-lu­vun lo­pun sor­to­vuo­sis­ta näh­dään al­ku­pe­räi­ses­sä kes­tos­saan. O: Toi­vo Särk­kä. N: Tau­no Pa­lo, Re­gi­na Lin­nan­hei­mo. T: SF. (1939)
18
18.00 Uusi päivä
18.00 Aust­ra­lian rajalla
18.11 Koh­ti Linnan juhlia
18.05 Har­voin tarjolla
" K: Jo­han­na Har­ti­kai­nen. O: Veik­ko Aal­to­nen. T: Pro­duc­tion Hou­se Oy. (U) .
18.25 Eränkävijät
18.30 Puo­li seitsemän
18.30 Puo­li seitsemän
18.50 Linnan juhlat
Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­pa­rin it­se­näi­syys­päi­vän vas­taa­not­to. Se­los­ta­ji­na Jus­si-Pek­ka Ran­ta­nen ja El­la Kan­ni­nen, ruot­sik­si Ma­til­da Gyl­len­berg ja Jo­nas Blomq­vist. Ku­vai­lutulkattu.
18.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.00 Suo­lah­den mäkimiehet
19.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
19.00 Puo­li seitsemän
19.00 Viimeinen sana
19.00 Strömsö
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta.
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.40 Ka­toa­va Poh­jo­la: Sa­la­met­säs­tä­jien reviiri
19.40 Flink­ki­lä & Kellomäki
20.00 MOT
20.00 Papisto
20.00 Suo­lah­den mäkimiehet
20.00 Pi­meä his­to­ria: Suo­ma­lai­set terroristit
20.29 Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset
20.41 Linnan juhlat
Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­pa­rin it­se­näi­syys­päi­vän vas­taa­not­to. Se­los­ta­ji­na Jus­si-Pek­ka Ran­ta­nen ja El­la Kan­ni­nen, ruot­sik­si Ma­til­da Gyl­len­berg ja Jo­nas Blomq­vist. Ku­vai­lutulkattu.
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 Äidinmaa
Do­ku­men­ta­ris­ti Ma­ri Sop­pe­lan unel­ma to­teu­tui, kun hän vei ul­ko­mail­la asu­van per­heen­sä vuo­dek­si Py­hä­tunturille...
21.05 Syke
Le­ni­tan ty­tär on löy­det­ty ka­dul­ta kou­ris­te­le­mas­ta ja tuo­daan sai­raa­laan hoitoon...
21.05 A-studio
21.00 Per­jan­tai: Ys­tä­vä vai vihollinen?
21.05 Tas­tu­la - toista maata
Maa­rit Tas­tu­la mat­kus­taa Ina­riin, löy­tää ai­dantolpan,..
21.10 A-Talk
21.45 Syke
Kak­si osas­ton po­ti­las­ta ei mal­ta py­syä omis­sa sän­gyis­sään yön pi­mei­nä tunteina...
21.41 Suo­mi­LO­VE: Suo­mi­LO­VE-pää­töskonsertti
Sa­mu­li Put­ro, St­ra­to­va­rius, Ju­ha Ta­pio, Tais­ka, An­na Puu, Club for Fi­ve, yl­lä­ty­se­siin­ty­jiä, LO­VE­band, Van­taan viih­deor­kes­te­ri en­semb­le ja Hig­her Ground -kuoro. (U)
21.55 Ska­va­bölen pojat
Ta­ri­na kah­den vel­jek­sen elä­män­pi­tui­ses­ta ve­ri­va­las­ta ja per­heen ha­joa­mi­ses­ta 70-lu­vun Suo­mes­sa. N: Lau­ri Til­ka­nen, Leea Kle­mo­la, Mart­ti Suo­sa­lo. O: Zai­da Berg­roth. T: Juo­ni­fil­mi (2009) (U)
21.50 Suo­mi koo­mi­koiden silmin
Mil­lai­nen on suo­ma­lai­nen kyläkoulu?..
21.50 Pelt­sin toinen luonto
22.20 Ran­ta­maa & Li­bi­so - Ret­ki­kun­ta Jäämerelle
22.15 Linnan jatkot
Lin­nan jat­koil­la pääs­tään naut­ti­maan kor­kea­len­toi­ses­ta sir­kuk­ses­ta Arc­tic En­semblen kanssa.
22.00 Tut­ki­mus­ret­ki Everestille
Tut­ki­mus­ret­ki Eve­res­til­le ker­too ai­nut­laa­tui­ses­ta projektista,..
22.35 Har­voin tarjolla
pe: " T: Pro­duc­tion House Oy.
22.45 Pelt­sin toinen luonto
23.00 Kal­te­reiden takana
Rai­vos­tu­nut van­ki viil­tää ko­ke­nei­ta var­ti­joi­ta kurkkuun.
23.15 Kat­kea­ma­ton - Vauvavuosi
23.15 Efter Nio
Ale­xan­der Stubb, Bo Kas­pers Orkester,..
23.15 Uusi Kino: P(l)ain truth
23.30 Cheers from Finland
23.30 Go­gin kantabaari
23.29 Uusi Kino: Puh­taus ja vaara
23.45 So­me Deep Sto­ry - mies­ten ul­ko­näköpaineet
23.00 Huumebisnes Oy
0
00.00 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
00.00 112 Hätäkeskus
00.00 112 Hätäkeskus
00.00 112 Hätäkeskus
00.00 Narco Wars
Kun Es­co­bar kuolee,..
00.00 Nar­co Wars: Cha­sing the Dragon
00.11 Cheers from Finland
00.00 112 Hätäkeskus
01.00 Au­tojen ensiapu
01.00 Jim­my Chin ja vaa­ran viehätys
01.00 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru & Brasilia
01.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
01.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
01.00 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
01.00 Me­ret ilman vettä
02.05 Ih­meel­li­set superautot
02.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
02.00 Nar­co Wars: Cha­sing the Dragon
02.00 Yu­ko­nin kultamaat
02.00 Hit­le­rin vii­mei­nen taistelu
02.00 New Yor­kin uu­sin jät­ti­lentokenttä
3
03.05 Len­to­turmatutkinta
03.00 Me­ret ilman lakeja
03.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.50 Food Factory
03.45 Food Factory
03.45 Food Factory
03.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
03.45 Ää­rim­mäi­set pe­lastustarinat
03.45 Food Factory
04.30 Gor­don Ram­sayn ma­kuseikkailut
04.30 Suuri vaellus
04.30 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
04.30 Scien­ce of Stupid
04.30 Suuri vaellus
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
Do­ku­menttisarja,..
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
05.15 Van­ki­las­sa ulkomailla
Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.