Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
05.25 Ca­ribbean Life
06.00 Kakkukuningas
Kausi 6. Jaksot 8-9.
05.25 Ca­ribbean Life
06.00 Kakkukuningas
06.00 Kakkukuningas
06.10 Kakkukuningas
06.15 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
06.15 Kakkukuningas
06.40 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
06.30 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
06.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
ke: Karen E.
06.50 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
06.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
07.20 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 6. Jaksot 4-5.
07.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 6. Jaksot 2-3.
07.45 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 6. Jaksot 10-11.
07.35 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
Kro­ko­tii­li­mie­he­nä tun­ne­tuk­si tul­leen Ste­ve Ir­wi­nin pe­rin­tö elää hä­nen les­kes­sään Ter­ris­sä se­kä lap­sis­saan Bin­dis­sä ja Robertissa...
Kausi 2. Jaksot 11-12.
07.55 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Karibialta.
07.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Alkaa uusintana.
08.20 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
08.45 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
08.55 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
08.50 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
08.55 Cri­key! It's A Lookback
Irwinien katsaus Crikeyn! -sar­jan en­sim­mäi­seen kau­teen. (Crikey!
9
09.20 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 6. Jaksot 3-4.
09.45 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
09.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
09.35 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 2. Jaksot 11-12.
09.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
09.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 2. Jaksot 13-7.
10.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Nel­jä ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja ai­koo nyt jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Co­rey seu­raa sy­dän­tään Ecua­do­riin, ja yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Tif­fa­ny vie poi­kan­sa Ete­lä-Afrikkaan.
10.35 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen arkea...
10.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Nel­jä ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja ai­koo nyt jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Co­rey seu­raa sy­dän­tään Ecuadoriin,..
10.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Nyt ta­ri­na saa jat­koa hei­dän omas­sa tv-sar­jas­saan. Li­sä­maus­teen­sa sop­paan tuo Chan­te­lin vä­ri­käs per­he. (The Fa­mi­ly Chan­tel, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ke: Alkaa uusintana.
10.55 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen arkea...
Kausi 2. Jaksot 18-19.
11.40 Phi­la­delp­hian eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Penn­syl­va­nias­sa toi­mi­van SP­CA´s Hu­ma­ne Law En­for­ce­men­tin työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläi­mien hy­väk­si. (Ani­mal Cops Phi­la­delp­hia, Do­ku­ment­ti­sarja, 2008)
12
12.00 Phi­la­delp­hian eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Penn­syl­va­nias­sa toi­mi­van SP­CA´s Hu­ma­ne Law En­for­ce­men­tin työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläi­mien hy­väk­si. (Ani­mal Cops Phi­la­delp­hia, Do­ku­ment­ti­sarja, 2008)
12.50 Ko­ti­kulmat kuntoon
Karen E.
12.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo ker­ral­laan. (Good Bo­nes, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 4. Jaksot 1-4.
13.40 TV Shop
(, )
13.35 TV Shop
(, )
13.50 TV Shop
(, )
13.55 TV Shop
ke: (, )
13.50 TV Shop
(, )
14.00 TV Shop
(, )
14.35 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
14.45 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Amy M.
14.50 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
14.55 Say Yes to the Dress: Atlanta
14.55 Kau­niit ja kuuluisat
Tanskan kauneusalan ammattilaisilla on tuhansia seuraajia.
15.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Alkaa uusintana. Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
15.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
15
15.55 Kau­niit ja kuuluisat
Tanskan kauneusalan ammattilaisilla on tuhansia seuraajia.
15.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 5. Jaksot 5-6.
16.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 5. Jaksot 7-8.
15.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 5. Jaksot 9-10.
15.55 Unelmahäät
Rei­lut kak­si vuot­ta aiem­min läh­ti ys­tä­vä­po­ruk­ka aja­maan Rukalle...
15.55 Lo­kakuun taivas
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Neu­vos­to­lii­ton Sput­kik-ava­ruus­ra­ke­tis­ta ins­pi­roi­tu­nut Ho­mer Hic­kam ryh­tyy ra­ken­ta­maan omaa ra­ket­tia ys­tä­vien­sä kans­sa isän­sä toi­vei­den vas­tai­ses­ti. 108 min. Oh­jaus: Joe Johns­ton. Pääo­sis­sa: Jack Gyl­len­haal, Ch­ris Coo­per, Lau­ra Dern, Ch­ris Owen, Wil­liam Lee Scott.
(October Sky, Draama, Yhdysvallat, 1999)
16.05 The Little Hours
Nun­na­luos­ta­rin ar­ki 1300-lu­vul­la on kui­va­kan sa­man­lais­ta, kun­nes luos­ta­riin saa­puu nuo­ri mies kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­viin. Pal­ve­lus­po­jan il­maan­tu­mi­nen saa nun­nien hor­mo­nit hyr­rää­mään olan takaa...
(Little Hours, The, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
16.50 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
Kro­ko­tii­li­mie­he­nä tun­ne­tuk­si tul­leen Ste­ve Ir­wi­nin pe­rin­tö elää hä­nen les­kes­sään Ter­ris­sä se­kä lap­sis­saan Bin­dis­sä ja Ro­ber­tis­sa. In­to­hi­moi­si­na luon­non­suo­je­li­joi­na he pyö­rit­tä­vät ai­van eri­tyis­laa­tuis­ta Aust­ra­lian eläintarhaa,
16.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Alkaa uusintana.
17.00 Cri­key! It's A Lookback
Irwinien katsaus Crikeyn! -sar­jan en­sim­mäi­seen kau­teen. (Crikey!
17.00 Dodo Heroes
Kos­ket­ta­vas­sa sar­jas­sa ih­mi­set te­ke­vät kaikkensa,..
17.55 Iholla
(Ihol­la, To­si-tv, Suomi, 2020)
17.55: Leo avautuu kipeästä isäsuhteestaan.
18.00 Say Yes to the Dress: Atlanta
18.00 Kau­niit ja kuuluisat
Tanskan kauneusalan ammattilaisilla on tuhansia seuraajia.
18.00 Unelmahäät
Rei­lut kak­si vuot­ta aiem­min läh­ti ys­tä­vä­po­ruk­ka aja­maan Rukalle...
18.00 Ra­kas­taa, ei rakasta
Tapaamme ruotsalaisia, jotka ovat rakastuneet ulkomailla. Nyt kump­pa­ni ai­koo muut­taa Ruot­siin rak­kau­den vuoksi...
18.00 Blockers
Saa­des­saan sel­vil­le tyt­tä­rien­sä sa­lai­sen suun­ni­tel­man pääs­tä eroon neit­syy­des­tään kou­lun päät­tä­jäis­juh­lis­sa kol­me van­hem­paa yh­dis­tää voi­man­sa es­tääk­seen tei­nien ai­keet. 92 min. Oh­jaus: Kay Can­non. Pääo­sis­sa: Les­lie Mann, Ike Ba­rin­holtz, John Ce­na, Kath­ryn New­ton, Ge­ral­di­ne Vis­wa­nat­han, Gi­deon Adlan.
(Blockers, Komedia, Yhdysvallat, 2018)
18
18.05 The Little Hours
Nun­na­luos­ta­rin ar­ki 1300-lu­vul­la on kui­va­kan sa­man­lais­ta, kun­nes luos­ta­riin saa­puu nuo­ri mies kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­viin. Pal­ve­lus­po­jan il­maan­tu­mi­nen saa nun­nien hor­mo­nit hyr­rää­mään olan takaa...
(Little Hours, The, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
19.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
19.00 Kau­niit ja kuuluisat
Tanskan kauneusalan ammattilaisilla on tuhansia seuraajia.
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Phi­la­delp­hian eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Penn­syl­va­nias­sa toi­mi­van SP­CA´s Hu­ma­ne Law En­for­ce­men­tin työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläi­mien hy­väk­si. (Ani­mal Cops Phi­la­delp­hia, Do­ku­ment­ti­sarja, 2008)
20.00 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
20.00 Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus
Nuo­ri Ami­na ra­kas­tuu tu­len­palavasti,..
20.00 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tut­kii, mi­ten mur­hat rat­kais­taan ka­dul­la ja voi­te­taan oi­keus­sa­lis­sa. An­na-Sig­ga Ni­co­laz­zi, Brook­ly­nin mur­ha­syyttäjä,..
21
21.00 Mur­haaja kotonani
21.00 Iholla
(Ihol­la, To­si-tv, Suomi, 2020)
21.00 Ri­kok­sen anatomia
UU­SI KAU­SI Dis­co­ve­ry+-pal­ve­lus­ta tut­tu sar­ja näh­dään nyt te­le­vi­sios­sa ko­ko­nai­suudessaan...
21.00 The Debt
En­ti­nen Is­rae­lin tie­dus­te­lu­pal­ve­lun agent­ti pa­laa muis­tois­saan 60-lu­vun Ber­lii­niin, jos­sa hä­nen oli mää­rä van­gi­ta tun­net­tu nat­si­so­ta­ri­kol­li­nen kah­den agent­ti­to­ve­rin­sa kans­sa. 103 min. Oh­jaus: John Mad­den. Pääo­sis­sa: Cia­rán Hinds, Helen Mirren,
(Debt, The, Trilleri, Yhdysvallat, 2011)
21.00 Before I Die
To­sie­lä­män ta­ri­noi­ta jul­mien ri­kos­ten uhreista,..
21.00 Ri­kos­ta­paus: Peter Nygård
21.00 Murhanauhat
Hen­ki­ri­kok­set ete­ne­vät dra­maat­tis­ten to­del­lis­ten ku­va­ma­te­riaa­lien avul­la täs­sä uraauur­ta­vas­sa sarjassa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2012)
22.00 Deadly Recall
Pat Pos­tig­lio­ne oli 25 vuo­den ajan Nash­vil­len mur­haet­si­vä, jol­la oli va­lo­kuvamuisti...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2014)
pe: Alkaa uusintana.
la: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
su:
22.55 Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus
Kaunis,..
23.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa esit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauk­sia, jois­sa syyl­li­nen löy­tyy tu­tun ja näen­näi­ses­ti tur­val­li­sen yh­tei­sön sisältä.
22.55 Split
Kevin (Ja­mes McA­voy) on pal­jas­ta­nut psy­kiat­ril­leen 23 si­vu­per­soonaansa,..
(Split, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
23.05 The Debt
En­ti­nen Is­rae­lin tie­dus­te­lu­pal­ve­lun agent­ti pa­laa muis­tois­saan 60-lu­vun Berliiniin,..
(Debt, The, Trilleri, Yhdysvallat, 2011)
22.55 Mur­han vaikutus
Mur­ha­ri­kos vaa­tii ai­na ih­mishengen,..
23.10 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
23.55 Murhanauhat
00.00 Deadly Recall
23.55 Before I Die
23.55 Mur­haaja kotonani
0
00.10 Oi­keu­den äärellä
00.55 Ri­kok­sen anatomia
01.00 Hen­gen­vaa­ral­linen rakkaus
00.55 Mur­han vaikutus
00.55 Ri­kos­ta­paus: Peter Nygård
01.10 Pai­na­jai­nen naapurissa
01.15 Pai­na­jai­nen naapurissa
01.15 Murhanauhat
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.00 Mur­haaja kotonani
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 14. Jaksot 20-21.
02.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.55 Tap­pavat synnit
Kaa­mei­den ri­kos­ten taus­tal­la ky­tee ih­mi­sen pe­rus­tun­tei­ta, ku­ten hi­mo, ka­teus, lais­kuus, vi­ha ja ylpeys...
03.05 Tap­pavat synnit
3
03.20 Tap­pavat synnit
Tap­pa­vat syn­nit tut­kii ih­mis­mie­len pi­meää puol­ta ja syitä,..
03.55 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
Kausi 5. Jaksot 8-11.
04.05 Mel­kein täy­dellinen rikos
04.15 Mel­kein täy­dellinen rikos
(I (Almost)
su: Alkaa uusintana.
04.55 Ca­ribbean Life
05.05 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä
05.20 Ca­ribbean Life
05.20 Jär­ven­ran­ta­ta­loa etsimässä