Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 47 48 49 50 51 Kanava Suora
6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12.
6
05.15 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
00 kaa­pe­li-tv:ssä.
ti: Päivän ohjelmatarjonta alkaa klo 08.
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
Päivän ohjelmatarjonta alkaa klo 07. 30 an­ten­niverkossa.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 Kansan kesken
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
08.00 Ta­val­li­nen Virtanen
Mi­tä ta­pah­tui Suomelle,..
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
08.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
08.00 Vii­kon Parkkonen
Suorassa lähetyksessä politiikkaa rennosti.
08.00 Kosketuskohta
08.30 Jus­sin kalajutut
08.45 Uutiset
08.45 Uutiset
08.45 Uutiset
08.55 Uutiset
08.50 Filminurkka
08.50 Filminurkka
9
09.00 Ra­ta: kuin­ka so­ta koh­ta­si korpikansan
09.00 Merkit
09.00 Ajassa
09.00 Jus­sin kalajutut
09.00 Retrotanssit
09.00 Dis­si­dent­ti - toi­sinajattelija
09.00 Eläinten vaistot
Kameleontit saalistajina. Ma­da­gas­ka­ril­la asus­te­lee maail­man pie­ni­ko­koi­sin ka­meleontti,..
09.30 Fil­la­ri­päiväkirja
09.30 Kansan kesken
Lähetyksessä perehdytään maskien suojaustehoon.
09.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
09.30 Jus­sin kalajutut
09.30 La­val­la: Tan­go­ku­nin­gas Jo­hannes Vatjus
Ko­meaää­ni­nen vuo­den 2019 tan­go­ku­nin­gas ko­ti­kau­pun­gis­saan Haa­pa­ve­del­lä ku­va­tus­sa kon­ser­tissa. (U) .
09.45 Fil­la­ri­päi­vä­kir­ja: Nel­jä vuodenaikaa
10.00 La­val­la: Il­ma­voi­mien Big Band
Tunnelmallinen konsertti Tampereen tuomiokirkosta.
10.00 Lem­men­joen kullankaivajat
10.00 Meil kans!
10.00 Merkit
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30: Ostos-tv.
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Tuo­mas Gerdt - Ri­ta­ri so­das­sa ja rauhassa
11.00 Koi­ran pa­ras ystävä
11.00 TerveysSummit
11.00 Se­nioriseisake
11.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Tuu­la Karjalainen
11.00 Las­ten­sairaalan syke
Löy­tyy­kö hä­nel­le vuo­depaikkaa?..
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 Yh­tey­des­sä luontoon
11.30 Mayn keittiö
11.30 Ki­min­ki­nen Sy­dä­men asial­la ho­tel­li Tallukassa
12
12.00 Sielunrauha
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Tuu­la Karjalainen
12.00 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
12.00 Ext­re­me E - säh­köi­nen seikkailu
12.00 Kaasujalka
12.00 Lem­men­joen kullankaivajat
12.30 Retrotanssit
12.30 Las­ten­sairaalan syke
12.30 Ext­re­me E: Grön­lan­ti, karsinnat
12.30 Tanssi kanssain
12.30 Mayn keittiö
Savulohi-perunasalaatti.
13.00 Tanssi kanssain
Tä­nään tans­si­taan Tal­lu­kas­sa Me­Lam­me­loi­den ja Leif Lin­de­ma­nin tah­tiin. (U) .
13.00 Meil kans!
13.00 Tam­mer­kos­ken rannalla
13.00 Ext­re­me E: Grön­lan­ti, finaalit
Finaalit.
13.00 Jus­sin kalajutut
13.30 Me­nes­tys­tä Metsästä
13.30 Muu Suomi
13.30 Me­nes­tys­tä Metsästä
13.30 Yh­tey­des­sä luontoon
14.00 TerveysSummit
14.00 Se­nioriseisake
14.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
14.00 Uu­si Silkkitie
Jättiläiset kohtaavat.
14.00 Ki­min­ki­nen Sy­dä­men asial­la ho­tel­li Tallukassa
14.00 Somero
Ei sitä kukaan aina työtä tee.
14.30 Mayn keittiö
14.30 Sielunrauha
14.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
14.30 Kaasujalka
15
15.00 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
15.00 Somero
15.00 Kaasujalka
15.00 Dis­si­dent­ti - toi­sinajattelija
15.00 Yh­tey­des­sä luontoon
15.00 Me­nes­tys­tä Metsästä
15.30 Vii­mei­nen testamentti
Elo­ku­val­li­nen do­ku­ment­ti lot­tien historiasta,..
15.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
15.30 Ta­val­li­nen Virtanen
Mi­tä ta­pah­tui Suo­mel­le, jos­sa por­va­rit oli­vat por­va­rei­ta, duu­na­rit duunareita,
15.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
15.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
15.30 Vii­kon Parkkonen
Suorassa lähetyksessä politiikkaa rennosti.
16.15 Filminurkka
16.15 Filminurkka
16.30 Mayn keittiö
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30: Ostos-tv.
16.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
16.55 Uutiset
17.00 Jus­sin kalajutut
17.00 TerveysSummit
17.00 Uu­si Silkkitie
Jättiläiset kohtaavat. Jak­sos­sa mat­kus­te­taan Kii­nan ja Ve­nä­jän ra­jal­le ja tutkitaan,
17.00 Ki­min­ki­nen Sy­dä­men asial­la ho­tel­li Tallukassa
17.00 La­val­la: Tan­go­ku­nin­gas Jo­hannes Vatjus
Ko­meaää­ni­nen vuo­den 2019 tan­go­ku­nin­gas ko­ti­kau­pun­gis­saan Haa­pa­ve­del­lä ku­va­tus­sa kon­ser­tissa. (U) .
17.00 Ext­re­me E - säh­köi­nen seikkailu
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Juk­ka-Pek­ka Pietiäinen
Dosentti,..
17.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
17.30 Yh­tey­des­sä luontoon
17.30 Rata-SM
17.55 Uutiset
18
18.00 Lau­lu Suomen soi
18.00 Las­ten­sairaalan syke
Löy­tyy­kö hä­nel­le vuo­depaikkaa?..
18.00 Si­nua, si­nua rakastan
Yksinäisinä yhdessä. Ma­ria ja Jo­nes Poh­jan­vuo­ri poh­ti­vat jaksossa,..
18.00 Merkit
18.00 Bil­jar­din SM-finaalit
Par­hai­ta pa­lo­ja bil­jar­din SM-fi­naa­li­ta­pah­tu­mas­ta Ta­pa­ni­lan ur­hei­lu­kes­kuk­ses­ta mm. 9-pal­los­ta ja snookerista.
18.00 Sielunrauha
Pau­liau­kus­ti Haa­pa­nen on ak­varellisti,..
18.30 Lin­nan juhlat 2021
Koos­te­lä­he­tys Ih­me ja Kum­man jär­jes­tä­mäs­tä Suo­men suu­rim­mas­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten it­se­näi­syys­päi­vän vas­taa­no­tos­ta Sa­lon Ast­rum aree­nal­ta. Lä­he­tyk­sen juon­ta­vat Anais ja Mia Kuisma.
18.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Karkkilan Wuorten Walloitus, osa 2.
18.30 Lem­men­joen kullankaivajat
18.30 Suo­raa pu­het­ta terveydestä
Miesten lisääntymisterveys. Tie­de­toi­mit­ta­ja Pent­ti Huo­vi­nen haas­tat­te­lee las­ten terveyden,..
18.55 Uutiset
19.00 Merkit
19.00 Me­nes­tys­tä Metsästä
19.00 Meil kans!
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Karkkilan Wuorten Walloitus, osa 3.
19.25 Uutiset
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 Ta­val­li­nen Virtanen
Mi­tä ta­pah­tui Suo­mel­le, jos­sa por­va­rit oli­vat porvareita,..
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
19.30 Vii­kon Parkkonen
Suorassa lähetyksessä politiikkaa rennosti.
19.30 Retrotanssit
Kak­si hy­vän­tuu­lis­ta kunkkua,..
19.30 Kompassi
20.00 Tanssi kanssain
Tä­nään tans­si­taan Keh­rää­mös­sä Juk­ka Hal­li­kai­sen ja Pi­ri­ta Nie­men­maan tah­tiin. Ma­tot syr­jään ja tans­si­ken­gät jal­kaan! (U) .
20.00 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
20.15 Uutiset
20.15 Uutiset
20.15 Uutiset
20.20 Filminurkka
20.20 Filminurkka
20.30 Ve­te­raa­nin iltahuuto
20.30 Muu Suomi
Kat­ja Noponen,..
20.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
20.30 Jus­sin kalajutut
20.30 Koi­ran pa­ras ystävä
Täs­sä jak­sos­sa näemme,..
20.30 Kosketuskohta
21
21.00 Pel­ko­sen­nie­mi 1939 - unoh­dettu taistelu
Neu­vos­toar­mei­ja hyök­kä­si Suo­meen mar­ras­kuussa 1939...
21.00 Kansan kesken
Lähetyksessä perehdytään maskien suojaustehoon. Osal­lis­tu kes­kus­te­luun vies­til­lä tai puhelulla.
21.00 Tanssi kanssain
Tä­nään tans­si­taan Keh­rää­mös­sä Juk­ka Hal­li­kai­sen ja Pi­ri­ta Nie­men­maan tahtiin.
21.00 Retrotanssit
Kak­si hy­vän­tuu­lis­ta kunkkua,..
21.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Kyös­ti Mäkimattila
21.00 Ku­nin­kaal­lis­ten kon­sert­ti - Tangon tiellä
Tan­go­ku­nin­kaal­li­set tul­kit­se­vat tan­goa, elo­ku­va­mu­siik­kia ja mo­ni­puo­li­sia viih­de­sä­vel­miä. Sä­vel­lys- ja sa­noi­tus­kil­pai­lun 2021 voit­to­tan­gon en­sie­si­tys. Tal­tioi­tu Jär­ven­pää-talolla.
21.00 Riip­pu­vuuk­sista vapaaksi
Ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja Jip­pu ker­too ta­ri­nan­sa riip­pu­vuuksistaan...
21.30 Tam­mer­kos­ken rannalla
22.00 Ta­val­li­nen Virtanen
Mi­tä ta­pah­tui Suo­mel­le, jos­sa por­va­rit oli­vat porvareita,..
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
22.00 Vii­kon Parkkonen
Suorassa lähetyksessä politiikkaa rennosti.
22.00 Is­rael tu­tuk­si: Hulan laakso
22.15 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
22.30 Koi­ran pa­ras ystävä
Täs­sä jak­sos­sa näemme,..
22.30 Eläinten vaistot
Kameleontit saalistajina. Ma­da­gas­ka­ril­la asus­te­lee maail­man pie­ni­ko­koi­sin ka­meleontti,..
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv)
22.45 Uutiset
22.55 Uutiset
22.50 Filminurkka
23.00 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
23.00 Mayn keittiö
23.00 Kaasujalka
23.00 Sielunrauha
23.00 Yh­tey­des­sä luontoon
23.00 Jus­sin kalajutut
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
0
00.00 Jus­sin kalajutut
00.00 TerveysSummit
00.00 Uu­si Silkkitie
00.00 Ki­min­ki­nen Sy­dä­men asial­la ho­tel­li Tallukassa
00.00 La­val­la: Tan­go­ku­nin­gas Jo­hannes Vatjus
00.00 Rata-SM
00.00 Uutiset
00.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Juk­ka-Pek­ka Pietiäinen
00.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
00.30 Yh­tey­des­sä luontoon
00.30 Bil­jar­din SM-finaalit
00.55 Uutiset
01.00 Lau­lu Suomen soi
01.00 Las­ten­sairaalan syke
01.00 Si­nua, si­nua rakastan
01.00 Merkit
01.00 Sielunrauha
01.25 Uutiset
01.30 Lin­nan juhlat 2021
01.30 Fil­la­ri­päiväkirja
01.30 Lem­men­joen kullankaivajat
01.30 Fil­la­ri­päiväkirja
01.30 Suo­raa pu­het­ta terveydestä
02.00 Merkit
02.00 Me­nes­tys­tä Metsästä
02.00 Meil kans!
02.00 Retrotanssit
02.25 Uutiset
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Ta­val­li­nen Virtanen
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
02.30 Vii­kon Parkkonen
02.30 Tanssi kanssain
02.30 Kompassi
3
03.00 Musiikkia
03.15 Uutiset
03.15 Uutiset
03.15 Uutiset
03.20 Filminurkka
03.20 Filminurkka
03.30 Ve­te­raa­nin iltahuuto
03.30 Muu Suomi
03.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
03.30 Jus­sin kalajutut
03.30 Koi­ran pa­ras ystävä
03.30 Ku­nin­kaal­lis­ten kon­sert­ti - Tangon tiellä
03.30 Kosketuskohta
04.00 Pel­ko­sen­nie­mi 1939 - unoh­dettu taistelu
04.00 Kansan kesken
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Retrotanssit
04.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Kyös­ti Mäkimattila
04.00 Riip­pu­vuuk­sista vapaaksi
04.30 Tam­mer­kos­ken rannalla
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.15 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00