Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 38 39 40 41 42 Kanava Suora
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
6
05.30 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
00 an­ten­niverkossa.
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
30 an­ten­niverkossa.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
08.00 Vii­kon Parkkonen
08.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
08.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
08.00 Kansan TeeVee
(U) .
08.00 Kosketuskohta
08.30 Jus­sin kalajutut
08.45 Uutiset
9
09.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Lievestuore
09.00 Sie­lun­rau­ha: ku­va­tai­tei­li­ja Pau­liau­kusti Haapanen
09.00 Ajassa extra
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Ama­deus Lundberg
09.00 Koi­ran pa­ras ystävä
09.00 Eläinten vaistot
Ma­da­gas­ka­ril­la asus­te­lee maail­man pie­ni­ko­koi­sin ka­meleontti,..
09.30 Koi­ran pa­ras ystävä
09.30 Juk­ka Laaksonen Show
09.30 Sie­lun­rau­ha: ku­va­tai­tei­li­ja Pau­liau­kusti Haapanen
09.45 Ras­kaan sar­jan kuljetus
10.00 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
10.00 Fil­la­ri­päiväkirja
10.00 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
10.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
10.00 Café Finland
Jak­son ai­hee­na sal­pa­lin­ja. Vie­rai­na pro­fes­so­ri, evers­ti Tee­mu Tall­berg Maan­puo­lus­tus­kor­keakoulusta,
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Jus­sin kalajutut
10.30 Mayn keittiö
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
11.00 Juk­ka Laaksonen Show
11.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
11.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Nina Tapio
Il­lan vie­raa­na on Nina Tapio,..
11.00 Il­mailun maailma
11.00 Van­hus­ten­päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen pääjuhla 2022
11.00 Juk­ka Laaksonen Show
Jak­son vie­rai­na Suo­men Din­go-huu­maan 80-lu­vul­la vil­lin­nyt Ni­pa Neu­mann ja is­kel­mä­le­gen­da Eino Grön.
11.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Fil­la­ri­kel­la­rin ra­kentaminen...
11.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
11.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
11.30 Frisbeegolf:
12
12.00 Sisu Diaries
12.00 Retrotanssit
12.00 Sisu Diaries
12.00 Autohullut
12.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
12.00 Autohullut
12.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
13.00 Tanssi kanssain
13.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Nina Tapio
Il­lan vie­raa­na on Nina Tapio,..
13.00 Kansan TeeVee
(U) .
13.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Lievestuore
13.00 Tanssi kanssain
13.00 Mayn keittiö
13.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
Kau­den -22 avauskilpailu...
13.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Fil­la­ri­kel­la­rin ra­kentaminen...
14.00 Autohullut
14.00 Van­hus­ten­päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen pääjuhla 2022
14.00 Retrotanssit
14.00 Kansan TeeVee
(U) .
14.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
14.00 Frisbeegolf:
14.00 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
Am­mat­ti­pur­jeh­dus­kil­pai­lu jat­kuu Las Pal­ma­sis­sa, Ka­na­riansaarilla...
14.30 Mayn keittiö
14.30 Autohullut
14.30 Jus­sin kalajutut
15
15.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
15.00 Parlamentti
15.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
15.30 Sisu Diaries
15.30 Sie­lun­rau­ha: ku­va­tai­tei­li­ja Pau­liau­kusti Haapanen
15.30 Poh­janmaan kautta
15.30 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
15.30 Sisu Diaries
15.30 Il­mailun maailma
16.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
16.00 Vii­kon Parkkonen
16.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
16.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.00 Mayn keittiö
16.30 Frisbeegolf:
16.30 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
Am­mat­ti­pur­jeh­dus­kil­pai­lu jat­kuu Las Palmasissa,..
16.30 Sie­lun­rau­ha: la­si­tai­tei­li­ja Veijo Muroke
16.45 Va­li­tut Pa­lat Collection
17.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
17.00 Il­mailun maailma
17.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
17.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
17.00 Uutiset
17.05 Riip­pu­vuuk­sista vapaaksi
Ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja Ro­ni ker­too ta­ri­nan­sa por­no­riip­puvuudesta...
17.25 Uutiset
17.30 Mah­dot­to­man ta­val­li­nen Jorma Laine
17.30 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
Kau­den -22 avaus­kil­pai­lu. Trak­to­ri­ve­to on maail­man he­vos­voi­mak­kain moot­to­riurheilulaji,
18
18.00 Uutiset
18.00 Ajassa extra
Kes­kus­te­luoh­jel­ma poh­tii en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti yh­teis­kun­nal­li­sia tee­mo­ja ja ilmiöitä.
18.15 Uutisplus
18.30 Poh­janmaan kautta
18.45 Koh­ti au­tour­hei­lun uut­ta aikakautta
19.00 Koi­ran pa­ras ystävä
19.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
19.00 Il­mailun maailma
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Fil­la­ri­kel­la­rin ra­kentaminen...
19.00 Toivesäveliä
19.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
19.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
19.30 Uutiset
19.30 Uutiset
19.35 Retrotanssit
Kai­ja Koo, Joel Hal­li­kai­nen ja Lau­ra Voutilainen,..
19.35 Do­ku­ment­ti: Seik­kai­lu ko­ralliriutoilla
Do­ku­men­tis­sa su­kel­le­taan kes­kel­le maail­man upeim­pia ko­ral­liriuttoja...
19.45 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.45 Vii­kon Parkkonen
19.45 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
19.45 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
19.45 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
20.05 Tanssi kanssain
Täs­sä jak­sos­sa tans­si­taan Han­na Hir­vo­sen ja Lau­ri Ke­to­sen tah­tiin Kaa­ri­nas­sa Lit­tois­ten lavalla.
20.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
20.30 Autohullut
20.30 Toivesäveliä
20.30 Koi­ran pa­ras ystävä
20.30 Poh­janmaan kautta
20.30 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
21
21.00 Parlamentti
21.00 Poh­janmaan kautta
21.00 Tanssi kanssain
Täs­sä jak­sos­sa tans­si­taan Han­na Hir­vo­sen ja Lau­ri Ke­to­sen tah­tiin Kaa­ri­nas­sa Lit­tois­ten lavalla.
21.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Ama­deus Lundberg
21.00 Juk­ka Laaksonen Show
Jak­son vie­rai­na Suo­men Din­go-huu­maan 80-lu­vul­la vil­lin­nyt Ni­pa Neu­mann ja is­kel­mä­le­gen­da Eino Grön.
21.00 Syk­syn Sä­vel 2022: Semifinaali 2
Eri­kois­vie­raa­na vuo­den 1998 voit­ta­ja Ma­ri­ta Taa­vit­sai­nen. Juon­ta­ji­na Mi­kael Kont­ti­nen, Ka­ta­rii­na Ju­se­lius ja Lo­la Odusoga.
21.00 Juk­ka Kuop­pa­mä­ki 80v-juhlakonsertti
Täh­ti­vie­rai­na Diand­ra se­kä Juk­ka Kuop­pa­mäen tyt­tä­ret Tai­ka, An­na ja In­ka. Juon­ta­ja­na Mark­ku Vei­ja­lainen. (U) .
21.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.30 Parlamentti
22.00 Vii­kon Parkkonen
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Café Finland
Jak­son ai­hee­na Tam­pe­reen ih­me. Vie­raa­na Tam­pe­reen kau­pun­gin apu­lais­por­mes­ta­ri Matti Helimo.
22.00 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
22.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
22.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.45 Uutiset
22.45 Uutiset
23.00 Uutisplus
23.00 Juk­ka Laaksonen Show
Jak­son vie­rai­na Suo­men Din­go-huu­maan 80-lu­vul­la vil­lin­nyt Ni­pa Neu­mann ja is­kel­mä­le­gen­da Eino Grön.
23.15 Ajassa extra
23.45 Va­li­tut Pa­lat Collection
23.45 Filminurkka
0
00.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
00.00 Il­mailun maailma
00.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
00.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
00.00 Frisbeegolf:
00.00 Pur­jeh­dus: The Pro Sailing Tour
00.00 Uutiset
00.05 Riip­pu­vuuk­sista vapaaksi
00.30 Mayn keittiö
00.30 Retrotanssit
00.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
00.30 Autohullut
00.55 Uutiset
01.00 Tanssi kanssain
01.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Nina Tapio
01.00 Kansan TeeVee
01.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Lievestuore
01.00 Trac­tor Pul­ling 2022: Humppila
Kau­den -22 avaus­kil­pai­lu. Trak­to­ri­ve­to on maail­man he­vos­voi­mak­kain moot­to­riurheilulaji,
01.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
02.00 Koi­ran pa­ras ystävä
02.00 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
02.00 Il­mailun maailma
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Toivesäveliä
02.00 Jus­sin kalajutut
02.00 Ris­tiin ras­tiin rannikkoa
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Vii­kon Parkkonen
02.30 Se on Soi­ni. Kuu­len ääniä.
02.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
02.30 Uutiset
02.35 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
3
03.00 Uutiset
03.05 Retrotanssit
03.15 Uutiset
03.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
03.30 Autohullut
03.30 Toivesäveliä
03.30 Koi­ran pa­ras ystävä
03.30 Jus­sin kalajutut
03.35 Tanssi kanssain
03.30 Gril­li­mes­ta­rit Ri­pe & Teresa
04.00 Parlamentti
04.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Ama­deus Lundberg
04.00 Juk­ka Laaksonen Show
04.00 Juk­ka Kuop­pa­mä­ki 80v-juhlakonsertti
04.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.30 Parlamentti
04.30 Fil­la­ri­päiväkirja
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
05.30 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00