Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Kanava Suora
10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5.
08.00 Mestarien maa
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
08.00 360 Studio
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
08.00 San­na Uk­ko­la ja Pandoran lipas
08.00 Kansan kesken
Päijänteen matkailu.
08.00 Kosketuskohta
08.30 Huipulle
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.45 Uutiset
9
09.00 Mo­bil 1 The Grid
09.00 Las­ten­sairaalan syke
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
Le­gen­dat esiin, Ar­no Lat­vus, Kaar­lo Jaak­ko­la ja Mat­ti Tolonen...
09.00 Toivesäveliä
09.00 Eläinten vaistot
Iguaanit vastaan basiliskit. Cos­ta Ri­can sa­de­met­sät ku­hi­se­vat elämää...
09.00 Nyt lauletaan!
09.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
09.30 Autohullut
09.30 Soi­va postikortti
09.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
09.45 Be­hind The Sce­nes: Kei­lai­luk­lu­bi: Vii­meinen Kaato
10.00 Ki­ken kanssa kuntoon
Ruo­ka­vink­ke­jä pals­ternakasta...
10.00 Huippunaiset
10.00 Ripen Grilli
10.00 Kaasujalka
10.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta. Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
10.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Kil­pai­li­ja numero 539
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Päi­vä tu­tun matkassa
11.00 Mök­ki ja potkuri
11.00 Kil­pai­li­ja numero 539
11.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
11.00 Do­sent­ti: Reijo Glad
Itsenäinen radio on vaarassa. Vai onko?..
11.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ma­ria Kuusiluoma
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 Autohullut
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Somero
11.30 Mayn keittiö
12
12.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Uusi sarja alkaa!
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Hannu Sokala
Tut­ki­va toi­mit­ta­ja Han­nu So­ka­la vastaa,..
12.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
12.00 Huippunaiset
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Ihanat daaliat ovat kesän hitti.
12.30 TerveysSummit
Le­gen­dat esiin, Ar­no Lat­vus, Kaar­lo Jaak­ko­la ja Mat­ti Tolonen...
12.30 Mestarien maa
12.30 Tanssi kanssain
Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva. Hel­sin­ki Pa­vi, Vantaa. (U) .
12.30 Mayn keittiö
Amerikkalainen aamiainen.
13.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
13.00 Toivesäveliä
13.00 Huipulle
13.00 Jus­sin kalajutut
Alaskan kuningas- ja punalohet.
13.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.30 Päi­vä tu­tun matkassa
13.30 Mo­bil 1 The Grid
13.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.30 Yh­tey­des­sä luontoon
14.00 Yh­tey­des­sä luontoon
14.00 Oh­jelmatietoja
ti: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
14.30 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
15
15.00 Somero
15.00 Kil­pai­li­ja numero 539
15.00 Sielunrauha
15.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
15.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
15.00 Somero
Elä­mä jat­kaa juoksuaan,..
15.00 NAS­CAR Whe­len Euro Series
Espanjan osakilpailu, kilpailupäivä 2. Suo­mes­ta on mu­ka­na kak­si kul­jet­ta­jaa, Hen­ri Tuo­maa­la ja Ian Eric Wadén.
15.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
15.30 Se­nioriseisake
15.30 Snell­man Kuopiossa
15.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
15.30 Kil­pai­li­ja numero 539
synt­täreitä...
16.00 Se­nioriseisake
16.00 Mayn keittiö
16.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
16.00 C. S. Le­wis - Mies kir­jojen takana
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
16.30 Mayn keittiö
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 NAS­CAR Whe­len Euro Series
Espanjan osakilpailu, kilpailupäivä 1. Suo­mes­ta on mu­ka­na kak­si kul­jet­ta­jaa, Hen­ri Tuo­maa­la ja Ian Eric Wadén.
17.00 Eläinten vaistot
Iguaanit vastaan basiliskit. Cos­ta Ri­can sa­de­met­sät ku­hi­se­vat elämää...
17.00 Do­sent­ti: Reijo Glad
Itsenäinen radio on vaarassa. Vai onko?..
17.00 Ju­ha­nin Minimani
Dokumentti kauppias Juhani Metsärannasta (20. 7. 1935-4. 10. 2019) ,..
17.00 Somero
Elä­mä jat­kaa juoksuaan,..
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ma­ria Kuusiluoma
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Anneli Aunola
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.55 Uutiset
18
18.00 Mök­ki ja potkuri
18.00 TerveysSummit
Le­gen­dat esiin, Ar­no Lat­vus, Kaar­lo Jaak­ko­la ja Mat­ti Tolonen...
18.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Tä­nään Tom­myn luo­na Por­voos­sa vie­rai­lee mes­ta­ri­kes­kus­te­li­ja Ja­ri Sarasvuo,..
18.00 Kaasujalka
18.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Ihanat daaliat ovat kesän hitti.
18.00 Sielunrauha
An­nuk­ka Lai­ne on ylö­jär­ve­läi­nen ku­va­taiteilija,..
18.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
18.30 Autohullut
Artun Kupla on taas ajokunnossa.
18.30 Ripen Grilli
18.30 Huipulle
Pur­jeh­dus- ja kii­pei­ly­ret­ki hui­pen­tuu Baf­fi­ninsaarella,..
18.30 Ko­ko kansan kirja
Profeetat julistivat tuomioita ja ennustivat tulevaa.
19.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
19.00 Kaasujalka
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Päi­vä tu­tun matkassa
19.00 Autohullut
Artun Kupla on taas ajokunnossa.
19.00 TerveysSummit
Le­gen­dat esiin, Ar­no Lat­vus, Kaar­lo Jaak­ko­la ja Mat­ti Tolonen...
19.15 Uutiset
19.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
19.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
19.30 Kansan kesken
Päijänteen matkailu.
19.25 Soi­va postikortti
19.55 Uutiset
20.00 Toivesäveliä
20.00 Tanssi kanssain
Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva. Hel­sin­ki Pa­vi, Vantaa. (U) .
20.00 Be­hind The Sce­nes: Pal­lon viemää
20.15 Uutiset
20.15 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
20.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
20.30 Päi­vä tu­tun matkassa
20.30 Mök­ki ja potkuri
20.30 Sielunrauha
20.30 Huippunaiset
Toi­mit­ta­ja­na Jaa­na Villanen.
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Kymijoen jokirotat osa 1.
21.00 Tanssi kanssain
Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva. Hel­sin­ki Pa­vi, Vantaa. (U) .
21.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
21.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Tä­nään Tom­myn luo­na Por­voos­sa vie­rai­lee mes­ta­ri­kes­kus­te­li­ja Ja­ri Sarasvuo,..
21.00 La­val­la: A Tri­bu­te to Tom Jones
Hel­sin­gin po­lii­si­soit­to­kun­nan pe­rin­ne­päi­vän kon­ser­tis­sa kuu­lem­me Tom Jo­ne­sin suu­rim­mat hi­tit. So­lis­ti­na Mi­kael Saa­ri. Ka­pel­li­mes­ta­ri­na Sa­mi Ruu­su­vuori. (U) .
21.15 San­na Uk­ko­la ja Pandoran lipas
Henkilökuviin keskittyvä ohjelmasarja.
21.30 Huippunaiset
Toi­mit­ta­ja­na Jaa­na Villanen.
21.30 Toivesäveliä
21.45 Uutiset
22.00 Somero
Elämä jatkuu Somerolla.
22.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Uu­si Silkkitie
Jak­sos­sa vie­rail­laan Yun­na­nin ja Guang­xin maakunnissa,..
22.00 Kansan kesken
Päijänteen matkailu.
22.00 Is­rael tu­tuk­si: Ris­hon Le Tsion
22.30 Uutiset
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Kymijoen jokirotat osa 1.
22.30 Nyt lauletaan!
Yh­teis­lau­luoh­jel­mas­sa lau­le­taan tu­tuim­pia hen­gel­li­siä lau­lu­ja ja kan­sanlauluja...
22.35 Oh­jelmatietoja
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv) .
23.00 Se­nioriseisake
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
23.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.00 Kil­pai­li­ja numero 539
synt­täreitä...
23.15 Be­hind The Sce­nes: Kei­lai­luk­lu­bi: Vii­meinen Kaato
23.30 Mayn keittiö
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
23.35 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Reijo Glad
00.00 Ju­ha­nin Minimani
00.00 Somero
00.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ma­ria Kuusiluoma
00.00 Somero
00.30 Mayn keittiö
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Huipulle
01.00 Eläinten vaistot
01.00 TerveysSummit
01.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
01.00 Kaasujalka
01.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
01.00 Sielunrauha
01.30 Autohullut
01.30 Ripen Grilli
01.30 Autohullut
02.00 Mök­ki ja potkuri
02.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
02.00 Kaasujalka
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Päi­vä tu­tun matkassa
01.55 Soi­va postikortti
02.25 Uutiset
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 360 Studio
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Uu­si Silkkitie
02.30 Kansan kesken
02.30 Tanssi kanssain
Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva.
3
03.15 Uutiset
03.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
03.30 Päi­vä tu­tun matkassa
03.30 Mök­ki ja potkuri
03.30 Sielunrauha
03.30 Huippunaiset
03.30 La­val­la: A Tri­bu­te to Tom Jones
04.00 Toivesäveliä
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
04.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
04.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
04.30 Huippunaiset
04.30 Toivesäveliä