Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 23 24 25 26 27 Kanava Suora
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
08.00 Kansan kesken
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 360 Studio
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 San­na Uk­ko­la ja Pandoran lipas
08.00 Kansan kesken
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.45 Uutiset
9
09.00 Fin­nish Pool Tour
Mapon Finnish Pool Tourin osakilpailu finaaleineen (9-pallo)..
09.00 Kaasujalka
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
Vuo­den 2021 ter­veys­tuot­teen, su­per­ruoan ja hoi­to­tuot­teen jul­kistaminen...
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Se­nioriseisake
Senioreiden asumisolot.
09.00 Uu­si Silkkitie
Jättiläiset kohtaavat. Jak­sos­sa mat­kus­te­taan Kii­nan ja Ve­nä­jän ra­jal­le ja tutkitaan,
09.30 Tanssin tähden
09.30 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
09.30 Huippunaiset
09.30 Ret­ki Saarijärvelle
10.00 Huipulle
10.00 Jus­sin kalajutut
10.00 Autohullut
10.00 Ripen Grilli
10.00 Kaasujalka
10.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta. Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
11.00 Mök­ki ja potkuri
11.00 Lukutoukat
11.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
11.00 Dosentti
Vii­koit­tai­nen ajan­koh­tais- ja kes­kus­te­luohjelma,..
11.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Juhamatti
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Vol­ga ja Fanny Fanny...
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 Äärirajoilla
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Somero
11.30 Mayn keittiö
12
12.00 Tanssin tähden
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ma­ri Leppänen
12.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
12.00 Autohullut
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Pyhyys puutarhassa.
12.30 Jahtikuksa
12.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Milana Misic
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
12.30 Huipulle
12.30 Tanssi kanssain
Reeta ja Lumo, Aino Niemi ja Tanssiorkesteri Kaiho. Ki­sa­rannan lava,..
12.30 Mayn keittiö
13.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
13.00 Ret­ki Saarijärvelle
13.00 PikeMasters
Joukkueet ovat hajaantuneet eri puolille Suomea.
13.00 Jus­sin kalajutut
Kultaa ja kalaa.
13.30 Lukutoukat
13.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
13.30 Mök­ki ja potkuri
13.30 Yh­tey­des­sä luontoon
Ka­la­ka­ve­rit Ville,..
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Yh­tey­des­sä luontoon
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.00 Sielunrauha
15.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
15.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
15.00 Somero
15.30 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
15.30 Se­nioriseisake
15.30 Ret­ki Saarijärvelle
15.30 Äärirajoilla
15.30 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 Somero
16.00 Mayn keittiö
16.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
16.00 Las­ten­sairaalan syke
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
An­nuk­ka Lai­ne on ku­va­taiteilija,..
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Ripen Grilli
17.00 Se­nioriseisake
Senioreiden asumisolot.
17.00 Dosentti
Vii­koit­tai­nen ajan­koh­tais- ja kes­kus­te­luohjelma,..
17.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
17.00 Somero
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Juhamatti
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Vol­ga ja Fanny Fanny...
17.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Jus­si Virkkunen
Kan­san Uu­tis­ten uu­si pää­toi­mit­ta­ja Jus­si Virkkunen,
17.30 PikeMasters
Joukkueet ovat hajaantuneet eri puolille Suomea.
17.30 Las­ten­sairaalan syke
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Mestarien maa
17.55 Uutiset
18
18.00 TerveysSummit
Vuo­den 2021 ter­veys­tuot­teen, su­per­ruoan ja hoi­to­tuot­teen jul­kistaminen...
18.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Me­nes­ty­nyt kiek­ko­val­men­ta­ja Ant­ti Pen­na­nen Tom­myn vieraana,..
18.00 Kaasujalka
18.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Pyhyys puutarhassa.
18.00 Har­ras­terallisarja
Juukan osakilpailu. Suo­men suo­si­tuin ral­li­sar­ja. Sar­jas­sa aje­taan kol­me osa­kil­pai­lua tal­vel­la ja kol­me kesällä.
18.00 Sielunrauha
Pau­liau­kus­ti Haa­pa­nen on ak­varellisti,..
18.30 Mayn keittiö
18.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
18.30 Ripen Grilli
18.30 Mik­si juuri Israel?
Israel-kritiikki ja antisemitismi.
19.00 Mök­ki ja potkuri
19.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Pyhyys puutarhassa.
19.00 Kaasujalka
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Kolmen yön pakkasretki, osa 2.
19.00 Tanssin tähden
19.00 Jahtikuksa
Men­nään ma­ja­vapassiin,..
19.00 Val­ta­mer­ten saalistajat
Sar­jan vii­mei­ses­sä osas­sa tu­tus­tu­taan Uu­den-See­lan­nin hylkeisiin,..
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
19.30 Kansan kesken
Kansan kesken parhaat.
19.30 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
19.55 Uutiset
20.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jaska Mäkynen
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
20.00 Nyt lauletaan!
20.15 Uutiset
20.30 Lukutoukat
20.30 Jahtikuksa
20.30 Mök­ki ja potkuri
20.30 Sielunrauha
An­nuk­ka Lai­ne on ku­va­taiteilija,..
20.30 Autohullut
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Kolmen yön pakkasretki, osa 2.
21.00 Tanssi kanssain
Reeta ja Lumo, Aino Niemi ja Tanssiorkesteri Kaiho. Ki­sa­ran­nan la­va, Kan­ga­sala. (U) .
21.00 Lukutoukat
21.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Me­nes­ty­nyt kiek­ko­val­men­ta­ja Ant­ti Pen­na­nen Tom­myn vieraana,..
21.00 La­val­la: Tan­go­mark­ki­noi­den 35-v. juhlakonsertti
Tan­go­mark­ki­noi­den 35-v. juh­la­kon­sert­ti vuo­del­ta 2019. (U) .
21.15 San­na Uk­ko­la ja Pandoran lipas
Henkilökuviin keskittyvä ohjelmasarja.
21.30 Huippunaiset
21.30 Autohullut
21.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Val­ta­mer­ten saalistajat
22.00 Kansan kesken
Kansan kesken parhaat.
22.00 Is­rael tu­tuk­si: Beerseba
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Kolmen yön pakkasretki, osa 2.
22.30 Uu­si Silkkitie
Jättiläiset kohtaavat. Jak­sos­sa mat­kus­te­taan Kii­nan ja Ve­nä­jän ra­jal­le ja tutkitaan,..
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv) .
23.00 Somero
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
23.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Dosentti
00.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
00.00 Somero
00.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Juhamatti
00.00 Mestarien maa
00.00 Uutiset
00.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Jus­si Virkkunen
00.25 Uutiset
00.30 PikeMasters
00.30 Las­ten­sairaalan syke
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Har­ras­terallisarja
Juukan osakilpailu.
00.55 Uutiset
01.00 TerveysSummit
01.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
01.00 Kaasujalka
01.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
01.00 Sielunrauha
01.30 Mayn keittiö
01.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
01.30 Ripen Grilli
01.30 Jahtikuksa
01.30 Mik­si juuri Israel?
02.00 Mök­ki ja potkuri
02.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
02.00 Kaasujalka
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Tanssin tähden
02.00 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
02.00 Val­ta­mer­ten saalistajat
02.25 Uutiset
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 360 Studio
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Val­ta­mer­ten saalistajat
02.30 Kansan kesken
02.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jaska Mäkynen
02.55 Uutiset
3
03.00 Nyt lauletaan!
03.15 Uutiset
03.30 Lukutoukat
03.30 Jahtikuksa
03.30 Mök­ki ja potkuri
03.30 Sielunrauha
03.30 Autohullut
03.30 La­val­la: Tan­go­mark­ki­noi­den 35-v. juhlakonsertti
03.45 Kosketuskohta
04.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Lukutoukat
04.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
04.15 San­na Uk­ko­la ja Pandoran lipas
04.30 Huippunaiset
04.30 Autohullut
04.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00