Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
00 kaa­pe­li-tv:ssä.
ti: Päivän ohjelmatarjonta alkaa klo 08.
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
Päivän ohjelmatarjonta alkaa klo 07. 30 an­ten­niverkossa.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä.
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
08.00 Ta­val­li­nen Virtanen
Mi­tä ta­pah­tui Suomelle,..
08.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
08.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
08.00 Vii­kon Parkkonen
Suorassa lähetyksessä politiikkaa rennosti.
08.00 Kosketuskohta
08.30 Jus­sin kalajutut
Fraserjoen koiralohet.
08.55 Uutiset
9
09.00 Har­ras­terallisarja
Tammisaaren osakilpailu. Suo­men suo­si­tuin rallisarja...
09.00 Il­mailun maailma
09.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
09.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
09.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
09.00 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Kuopio
Kier­tueen toi­sek­si vii­mei­sen osa­kil­pai­lun avoi­men luo­kan fi­naa­li­kier­rok­sel­la Nik­las Ant­ti­la, Sa­muel Hänninen,
09.00 Alaskan karhut
Läh­dem­me John­ny King­do­min mu­kaan Alas­kaan Ko­dia­kin­saa­rel­le et­si­mään ma­jes­teet­ti­sia ko­diakinkarhuja.
09.30 Ai­van pellolla
09.30 Kansan kesken
Ohjelmassa esitellään Miss Suomi 90v. Juh­la­vuo­den Finalistit.
09.30 Kil­pai­li­ja numero 539
10.00 Äärirajoilla
10.00 H.E.T.K.I. saaristossa
10.00 Pentula
10.00 Il­mailun maailma
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30: Ostos-tv.
10.30 Alaskan karhut
Läh­dem­me John­ny King­do­min mu­kaan Alas­kaan Ko­dia­kin­saa­rel­le et­si­mään ma­jes­teet­ti­sia ko­diakinkarhuja.
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Si­nua, si­nua rakastan
Yksinäisinä yhdessä. Ma­ria ja Jo­nes Poh­jan­vuo­ri poh­ti­vat jaksossa,..
11.00 Koi­ran pa­ras ystävä
11.00 Äärirajoilla
11.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
11.00 Isän­tä­nä Ta­pani Ruokanen
11.00 Auta ja Voita
Hy­vän­te­ke­väi­syy­sar­pa­jai­set, joil­la tue­taan suo­ma­lai­sia jär­jestöjä...
11.30 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
11.30 Pentula
11.30 Mayn keittiö
11.30 Läs­nä - Tommy Hellsten
Pal­kit­tu näyt­te­li­jä Ee­ro Mi­lo­noff ja Tom­my elä­män yti­men äärellä,..
12
12.00 Sielunrauha
12.00 Isän­tä­nä Ta­pani Ruokanen
12.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
12.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
12.30 Toivesäveliä
12.30 Si­nua, si­nua rakastan
Yksinäisinä yhdessä. Ma­ria ja Jo­nes Poh­jan­vuo­ri poh­ti­vat jaksossa,..
12.30 Har­ras­terallisarja
Tammisaaren osakilpailu. Suo­men suo­si­tuin rallisarja...
12.30 Tanssi kanssain
Johanna Debreczeni, Pasi Kivimäki ja Tuomas Kaikkonen. Ikaa­lis­ten kylpylä,
12.30 Mayn keittiö
Karjalanpiirakat.
13.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Tee­mu Roivainen
13.00 Tassula
Ta­paam­me Tii­be­tins­pa­nie­li kas­vat­ta­jat Nik­lak­sen se­kä Tiinan...
13.00 Jus­sin kalajutut
Fraserjoen koiralohet.
13.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
13.30 Äärirajoilla
13.30 H.E.T.K.I. saaristossa
13.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
14.00 Kissinger
Do­ku­ment­ti pal­jas­taa, mil­lai­nen to­del­la oli tä­mä ris­ti­rii­tainen mies,..
14.00 Se­nioriseisake
14.00 H.E.T.K.I. saaristossa
14.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
14.00 Tassula
14.00 Kil­pai­li­ja numero 539
14.30 Mayn keittiö
14.30 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
14.30 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15
15.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.00 Kil­pai­li­ja numero 539
15.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
15.00 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
15.00 Ai­van pellolla
Vaik­ka eläi­miä on paljon,..
15.30 Auta ja Voita
Hy­vän­te­ke­väi­syy­sar­pa­jai­set, joil­la tue­taan suo­ma­lai­sia jär­jes­tö­jä. Ar­pa­jais­ten ohel­la tu­tus­tu­taan jär­jes­tö­jen työ­hön ja pe­la­taan TV-tie­to­kilpailuja.
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30: Ostos-tv.
16.30 Fin­nish Pool Tour
Mapon Finnish Pool Tourin Vaasan osakilpailu.
17.00 Se­nioriseisake
Luontaistuotteet.
17.00 Alaskan karhut
Läh­dem­me John­ny King­do­min mu­kaan Alas­kaan Ko­dia­kin­saa­rel­le et­si­mään ma­jes­teet­ti­sia ko­diakinkarhuja.
17.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Pal­kit­tu näyt­te­li­jä Ee­ro Mi­lo­noff ja Tom­my elä­män yti­men äärellä,..
17.00 Sielunrauha
Ku­va­taiteilija,..
17.00 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Kuopio
Kier­tueen toi­sek­si vii­mei­sen osa­kil­pai­lun avoi­men luo­kan fi­naa­li­kier­rok­sel­la Nik­las Ant­ti­la, Sa­muel Hänninen,
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pani Ruokanen
17.30 Mayn keittiö
Karjalanpiirakat.
17.30 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
17.30 Silk way Rally 2021
17.55 Uutiset
18
18.00 Mat­kal­la Miss Suomeksi
Finaali häämöttää. Tun­teet ovat pin­nas­sa, sil­lä vain yk­si voi voit­taa kirk­kaim­man kruunun.
18.00 Si­nua, si­nua rakastan
Yksinäisinä yhdessä. Ma­ria ja Jo­nes Poh­jan­vuo­ri poh­ti­vat jaksossa,..
18.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
18.00 Il­mailun maailma
18.00 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka PRO
Kroatian osakilpailu, kilpailupäivä 1, luokka PRO.
18.00 TerveysSummit
Suo­raa pu­het­ta vi­ruk­sis­ta, ro­kot­teis­ta ja im­mu­ni­teet­tivajeesta...
18.30 Ai­van pellolla
Vaik­ka eläi­miä on paljon,..
18.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
18.50 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka 2
Kroatian osakilpailu, kilpailupäivä 1, luokka 2.
19.00 Koi­ran pa­ras ystävä
19.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
19.00 Il­mailun maailma
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Luon­to tar­joaa kauneintaan,..
19.00 Päi­vä tu­tun matkassa
19.00 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka PRO
Kroatian osakilpailu, kilpailupäivä 2, luokka PRO.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 Ta­val­li­nen Virtanen
Mi­tä ta­pah­tui Suo­mel­le, jos­sa por­va­rit oli­vat porvareita,..
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
19.30 Vii­kon Parkkonen
Suorassa lähetyksessä politiikkaa rennosti.
19.30 Rata-SM
19.50 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka 2
Kroatian osakilpailu, kilpailupäivä 2, luokka 2.
20.00 Tanssi kanssain
Johanna Debreczeni, Pasi Kivimäki ja Tuomas Kaikkonen. Ikaa­lis­ten kyl­py­lä, Ikaa­linen. (U) .
20.15 Uutiset
20.30 Trac­tor Pul­ling: Humppila
Humppilan osakilpailu, selostajana Kalle Lauronen.
20.30 Jus­sin kalajutut
Fraserjoen koiralohet.
20.30 Koi­ran pa­ras ystävä
20.30 Päi­vä tu­tun matkassa
20.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Luon­to tar­joaa kauneintaan,..
20.30 Kosketuskohta
21
21.00 Kansan kesken
Ohjelmassa esitellään Miss Suomi 90v. Juh­la­vuo­den Finalistit.
21.00 Tanssi kanssain
Johanna Debreczeni, Pasi Kivimäki ja Tuomas Kaikkonen. Ikaa­lis­ten kyl­py­lä, Ikaa­linen. (U) .
21.00 Si­nua, si­nua rakastan
Kaksi erilaista. Mark­ku ja Ma­ria Iho­nen ovat taus­toil­taan ja luon­teil­taan var­sin erilaisia.
21.00 Koh­ti kruu­nua - Miss Suo­mi -kilpailu 90v.
21.00 Miss Suo­mi 2021 - 90v. -finaaligaala
Kenestä kruunataan Miss Suomi? Upeas­sa fi­naa­li­gaa­las­sa ar­tis­ti­vie­rai­na mm. Uniik­ki ja Sa­ra Sii­po­la. Gaa­lan juon­taa Ma­ri Sai­nio ja Arttu Harkki.
21.00 Ka­na­dan vaa­ral­lisin eläin
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Ta­val­li­nen Virtanen
Mi­tä ta­pah­tui Suo­mel­le, jos­sa por­va­rit oli­vat porvareita,..
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
22.00 Vii­kon Parkkonen
Suorassa lähetyksessä politiikkaa rennosti.
22.00 Is­rael tu­tuk­si: Beerseba
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Ruskaretki Liesjärven ja Torronsuon maisemiin.
22.30 Alaskan karhut
Läh­dem­me John­ny King­do­min mu­kaan Alas­kaan Ko­dia­kin­saa­rel­le et­si­mään ma­jes­teet­ti­sia ko­diakinkarhuja.
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv) .
23.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
23.00 Mayn keittiö
23.00 Kil­pai­li­ja numero 539
23.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
23.00 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
23.00 Koi­ran pa­ras ystävä
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Alaskan karhut
00.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
00.00 Sielunrauha
00.00 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Kuopio
00.00 Silk way Rally 2021
00.00 Uutiset
00.05 Isän­tä­nä Ta­pani Ruokanen
00.25 Uutiset
00.30 Mayn keittiö
00.30 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
00.30 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka PRO
00.55 Uutiset
01.00 Mat­kal­la Miss Suomeksi
01.00 Si­nua, si­nua rakastan
01.00 AlfaStudio
01.00 Il­mailun maailma
01.00 TerveysSummit
Suo­raa pu­het­ta viruksista,..
01.20 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka 2
01.30 Ai­van pellolla
01.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
02.00 Koi­ran pa­ras ystävä
02.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
02.00 Il­mailun maailma
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Päi­vä tu­tun matkassa
02.00 Rata-SM
02.00 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka PRO
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Ta­val­li­nen Virtanen
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
02.30 Vii­kon Parkkonen
02.30 Tanssi kanssain
Johanna Debreczeni,.. Ikaa­lis­ten kylpylä,..
02.50 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka 2
3
03.15 Uutiset
03.30 Trac­tor Pul­ling: Humppila
03.30 Jus­sin kalajutut
03.30 Koi­ran pa­ras ystävä
03.30 Päi­vä tu­tun matkassa
03.30 Fil­la­ri­päiväkirja
03.30 Miss Suo­mi 2021 - 90v. -finaaligaala
03.30 Kosketuskohta
04.00 Kansan kesken
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Si­nua, si­nua rakastan
04.00 Koh­ti kruu­nua - Miss Suo­mi -kilpailu 90v.
04.00 Ka­na­dan vaa­ral­lisin eläin
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00