Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
08.00 X3M Morgon REMIX
9
11.00 Supernova
12
13.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM
14.00 X3M Eftermiddag
ti: Mis­sa in­te Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30!
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16. 30.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16. 30!
14.00 X3M Eftermiddag
15
16.00 X3M Ef­ter­middag REMIX
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Ted & Kaj kl. 16. 30.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt Verk­lig­he­ten i P3 kl. 16. 30.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
18.00 X3M Retro
Hör klas­sis­ka guld­bi­tar från A-la­get, Suc­cémor­gon och and­ra gam­la fa­vo­ri­ter i X3M Retro.
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM.
21
21.00 Al­go­rit­men: God­kän­ner du cookies?
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
22.00 Yle Vega
0
00.00 Nattklassiskt
3