Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
07.00 Me­nin­gen med trä­nin­gen: ”Jag ha­de bil­der av fot­bollsst­jär­nor och halv­nak­na bru­dar på väg­gar­na” - hur eli­tid­rot­ta­re kan inspirera
07.00 Sälls­ka­pet: Tik­Tok-st­jär­nan Au­ri Ka­na­nen stä­dar värl­dens smut­si­gas­te hem gra­tis – snart är hon miljonär
07.34 X3M Nonstop
07.55 X3M Nonstop
08.00 X3M Morgon REMIX
9
11.00 Supernova
11.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: Kiss - rock­ban­det som lät maskerna falla
11.00 Ted & Kaj
Med bland an­nat myc­ket hu­mor, ångest, väns­kap, böc­ker och djur.
12
12.00 X3M Mix­ta­pe: Kei­ra bju­der in till fest
12.14 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
12.50 X3M Nonstop
13.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM
13.00 Supernova
14.00 X3M Eftermiddag
ti: Mis­sa in­te Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30!
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16. 30.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16. 30!
14.00 X3M Eftermiddag
15
16.00 X3M Ef­ter­middag REMIX
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Ted & Kaj kl. 16. 30.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt Verk­lig­he­ten i P3 kl. 16. 30.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
18.00 X3M Retro
Hör klas­sis­ka guld­bi­tar från A-la­get, Suc­cémor­gon och and­ra gam­la fa­vo­ri­ter i X3M Retro.
18.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: Kiss - rock­ban­det som lät maskerna falla
Det här är be­rät­tel­sen om rock­ban­det som blev kän­da för sin gräns­lös­het på scen,..
19.14 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM.
21
21.00 P1 Do­ku­men­tär: Mi­ni­se­rie: Lö­park­ri­get - Du be­ta­lar med sex, del 1/5
21.00 X3M Me­tall: Mindb­lo­wing fak­ta om Lizzy Borden
21.00 Al­go­rit­men: Kli­mats­mart on­lineshopping
21.00 Sälls­ka­pet: “Klart man får sk­ri­va vad som helst om vem som helst”
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
21.30 X3M Nonstop
21.38 X3M Nonstop
22.00 Yle Vega
23.00 X3M Metall
0
00.00 Nattklassiskt
3