Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
06.00 X3M Nonstop.
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
07.00 Me­nin­gen med trä­nin­gen: “Det känns som att jag bör­jar från noll igen ef­ter som­ma­ren” - hur du kom­mer till­ba­ka från en träningsp
07.00 Sälls­ka­pet: “Klart man får sk­ri­va vad som helst om vem som helst”
07.32 X3M Nonstop
07.46 X3M Nonstop
08.00 X3M Morgon REMIX
9
11.00 Supernova
11.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: Post Ma­lo­ne - den kri­ti­se­ra­de rap­pa­ren som blev en mu­si­kalisk vilde
11.00 Ted & Kaj
Med bland an­nat myc­ket hu­mor, ångest, väns­kap, böc­ker och djur.
12
12.06 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
12.00 X3M Mix­ta­pe: Krip­pe hit­tar den rö­da tråden ge­nom rytmerna
13.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM
13.00 Supernova
14.00 X3M Eftermiddag
ti: Mis­sa in­te Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30!
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16. 30.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16. 30!
14.00 X3M Eftermiddag
15
16.00 X3M Ef­ter­middag REMIX
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Me­nin­gen med trä­nin­gen kl. 16. 30.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt pod­den Ted & Kaj kl. 16. 30.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt Verk­lig­he­ten i P3 kl. 16. 30.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
18.00 X3M Retro
Hör klas­sis­ka guld­bi­tar från A-la­get, Suc­cémor­gon och and­ra gam­la fa­vo­ri­ter i X3M Retro.
18.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: Post Ma­lo­ne - den kri­ti­se­ra­de rap­pa­ren som blev en mu­si­kalisk vilde
19.06 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM.
21
21.00 Fin­landss­vens­ka krim­pod­den: Pi­ra­ter på Ös­ters­jön, del 3/3: Dimman tätnar
21.00 X3M Me­tall: Ljög Udo åt oss?
21.00 Al­go­rit­men: Lo-fi - från hiss­mu­sik till megaindustri
21.00 Sällskapet
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
21.24 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
21.38 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
22.00 Yle Vega
23.00 X3M Me­tall: Mindb­lo­wing fak­ta om Lizzy Borden
0
00.00 Nattklassiskt
3