Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
07.00 Al­go­rit­men: Star Tech - hur en tv-se­rie fö­ruts­pådde framtiden
08.00 X3M Morgon REMIX
9
11.00 Supernova
11.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: The La­tin Kings - be­rät­tel­sen om när fö­ror­ten fick en röst
12
12.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
13.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM.
14.00 X3M Eftermiddag
ti: Mis­sa in­te Al­go­ritmen kl 16.
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16.
14.00 X3M Eftermiddag
15
16.00 X3M Ef­ter­middag REMIX
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt Algoritmen.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va & X3M Ef­ter­mid­dag samt Ted & Kaj.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va & X3M Ef­ter­mid­dag samt Verk­lig­heten i P3.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
18.00 X3M Retro
Hör klas­sis­ka guld­bi­tar från A-la­get, Suc­cémor­gon och and­ra gam­la fa­vo­ri­ter i X3M Retro.
18.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: The La­tin Kings - be­rät­tel­sen om när fö­ror­ten fick en röst
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
21
21.00 P1 Do­ku­men­tär: Mi­ni­se­rie: De gräns­lö­sa stöld­li­gor­na - Last­bils­kup­pen, del 1/3
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
22.00 Yle Vega
0
00.00 Nattklassiskt
3