Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
07.00 X3M Morgon
07.00 Al­go­rit­men: E-boks­re­vo­lu­tio­nen del I - hur ege­nut­giv­ning gav röst till nya författare
07.00 Sällskapet
Var­je vec­ka sam­ta­lar Kia Svae­tic­hin och två kul­turp­roffs om ak­tuel­la fenomen,..
07.33 X3M Nonstop
08.00 X3M Morgon REMIX
9
11.00 Supernova
11.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: Ed Shee­ran - kär­le­ken, ha­tet och pla­gia­tanklagelser
11.00 Ted & Kaj
Med bland an­nat myc­ket hu­mor, ångest, väns­kap, böc­ker och djur.
12
12.13 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
13.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
Den nyas­te mu­si­ken i en viss gen­re ur vec­kans Su­pernova ZOOM.
13.00 Supernova
14.00 X3M Eftermiddag
ti: Mis­sa in­te Al­go­ritmen kl 16.
ke: Mis­sa in­te Ted & Kaj kl 16.
to: Mis­sa in­te Verk­lig­he­ten i P3 kl 16.
14.00 X3M Eftermiddag
15
16.00 X3M Ef­ter­middag REMIX
16.30 X3M:s bästa
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va och X3M Ef­ter­mid­dag samt Algoritmen.
ke: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va & X3M Ef­ter­mid­dag samt Ted & Kaj.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon, Su­per­no­va & X3M Ef­ter­mid­dag samt Verk­lig­heten i P3.
17.00 X3M Förfest
Häng med på X3M Förfest!
18
18.00 X3M Retro
Hör klas­sis­ka guld­bi­tar från A-la­get, Suc­cémor­gon och and­ra gam­la fa­vo­ri­ter i X3M Retro.
18.00 P3 Mu­sik­do­ku­men­tär: Ed Shee­ran - kär­le­ken, ha­tet och pla­gia­tanklagelser
Hur han blev både enormt äls­kad och ha­tad - och ank­la­gad för att ha pla­gie­rat andras musik.
19.13 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
20.00 X3M Förfest Repris
20.00 Su­per­no­va ZOOM REMIX
21
21.00 P1 Do­ku­men­tär: Mi­ni­se­rie: Ung och fat­tig - Fat­mas tra­si­ga skor, del 1/3
21.00 X3M Metall
Kliv in i X3M Me­talls värld där Kjell Si­mo­sas pre­sen­te­rar det färs­kas­te och bäs­ta inom me­tall och rock.
21.00 NHL-podden
21.00 My och Bec­ka är panka
21.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon & X3M Eftermiddag.
21.25 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
21.29 X3M Nonstop
Kan en­dast lyss­nas på som di­rektsändning.
22.00 Yle Vega
23.00 X3M Metall
0
00.00 Nattklassiskt
3