Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
04.25 Glo­bal Ga­me Show: Hid­den Treasures
04.50 Alas­kan rakentajat
04.45 Alas­kan rakentajat
05.00 Alas­kan rakentajat
(Buil­ding Alas­ka, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2013)
04.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
05.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
05.15 Asun­non metsästäjät
05.25 Asun­non metsästäjät
6
06.05 Asun­non metsästäjät
06.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­tehokkaasti.
06.15 Asun­non metsästäjät
06.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
07.10 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
Ku­ka päi­hit­tää huip­pu­kok­ki Flayn? (Beat Bob­by Flay, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2022)
07.05 Beat Bobby Flay
07.00 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Revenge Body,
07.25 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.30 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
07.55 Ra­kas­taa, ei rakasta
Ta­na­warn vih­jai­lee, et­tä ha­luai­si sormuksen...
08.00 Ra­kas­taa, ei rakasta
An­ni­ka ih­met­te­lee uteliaana,..
07.50 Ra­kas­taa, ei rakasta
(Äls­kar, Äls­kar In­te, To­si-tv, Ruotsi, 2022)
07.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
08.15 Ra­kas­taa, ei rakasta
(Äls­kar, Äls­kar In­te, To­si-tv, Ruotsi, 2022)
08.20 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
08.40 Kiin­teis­töveljekset
08.35 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
08.40 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
Re­mont­ti­pa­ris­kun­ta Ben ja Erin Na­pier ovat isom­man haas­teen edes­sä, kun ko­ko kau­pun­ki me­nee remonttiin.
08.50 Kiin­teis­töveljekset
9
09.05 Kiin­teis­töveljekset
09.05 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
09.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.30 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.50 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
UU­SI KAU­SI Li­sa Kud­row'n serk­ku ja pa­ras ys­tä­vä on ko­ke­nut vai­kei­ta vuosia,..
10.10 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Drew pyy­tää Mic­hae­lia ja Ma­riaa kor­jaa­maan har­vi­nai­sen au­to­maa­tin Skotlannista...
10.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. (Beachf­ront Bar­gain Hunt, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
10.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
11.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
11.05 Vii­dakon tähdet
Mo­lem­mis­sa jouk­kueis­sa on jo näh­tä­vis­sä en­sim­mäi­set vii­da­kon jät­tä­mät jäljet,..
11.15 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
11.35 Alas­kan rakentajat
11.35 Alas­kan rakentajat
(Buil­ding Alas­ka, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2013)
11.50 Alas­kan rakentajat
12
12.10 Alas­kan rakentajat
12.10 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
Kau­not­ta­ret ja nör­tit rat­ko­vat yh­des­sä to­sie­lä­män haas­tei­ta ja et­si­vät sa­mal­la ro­mant­tis­ta ki­pi­nää tai eli­ni­käis­tä ys­tä­vyyt­tä. Yl­lät­tä­vil­tä koh­taa­mi­sil­ta ei vältytä,
12.25 Ää­rim­mäinen matka
Fluns­san oi­reet ja pie­net vam­mat ei­vät hi­das­ta kil­pai­li­joi­ta ja tun­nel­ma on korkealla...
12.35 Res­tau­rant: Impossible
12.30 Res­tau­rant: Impossible
12.40 Res­tau­rant: Impossible
12.50 Res­tau­rant: Impossible
13.05 Res­tau­rant: Impossible
13.35 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.30 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.30 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
13.50 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
Ku­ka päi­hit­tää huip­pu­kok­ki Flayn? (Beat Bobby Flay,
13.45 Beat Bobby Flay
14.05 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.55 Top Gear: Parhaat palat
Top Gear -tii­mi koos­tuu Je­re­my Clark­so­nis­ta, Ja­mes Mays­tä ja Ric­hard Ham­mon­dis­ta. Al­kaa uusintana.
14.35 Ra­kas­taa, ei rakasta
An­ni­ka ih­met­te­lee uteliaana,..
14.35 Ra­kas­taa, ei rakasta
To­ny saa vih­doin taas ha­la­ta Cris­tyä ja he suun­taa­vat ko­tiin pie­nen Me­lissan luo...
14.35 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa tar­kas­te­taan Es­pan­jas­ta mat­kus­ta­va nai­nen, jon­ka pe­lä­tään sa­la­kul­jet­ta­van ke­hos­saan huumeita...
14.55 Ra­kas­taa, ei rakasta
Pal­kit­tu rea­li­ty­sar­ja seu­raa ruotsalaisia,..
14.50 Ra­kas­taa, ei rakasta
(Äls­kar, Äls­kar In­te, To­si-tv, Ruotsi, 2022)
15
15.10 Ra­kas­taa, ei rakasta
Sids­jös­sä asuu noin kol­me­kym­men­tä ih­mis­tä, ja An­na pelkää,..
15.15 elokuva: Beet­ho­venin toinen
New­to­nien nok­ke­la bern­har­di­lais­koi­ra Beet­ho­ven koh­taa jat­ko-osas­sa he­mai­se­van la­ji­to­ve­rin, Mis­syn, ja pe­rus­taa per­heen. Mut­ta mi­ten käy, kun Mis­sy ja pen­nut sie­pa­taan? 79 min. Oh­jaus: Rod Da­niel. Pääo­sis­sa: Charles Grodin,
15.45 Poliisikamera
(Fan­get på Po­li­tiets ka­me­ra, To­si-tv, Tanska, 2022)
ti: Ols­tyk­ken ul­ko­puo­lel­la jou­kos­ta erot­tuu moot­to­ri­pyö­rän­kul­jet­ta­ja. Käy ilmi,
ke: Moot­to­ri­tiel­lä Al­le­ro­dis­sä vi­deoau­to seu­raa kuljettajaa,..
to: Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajaa hy­vin huo­li­mat­to­mas­ti ja on luul­ta­vasti onnekas,
15.40 elokuva: Beethoven
New­to­nien ko­tiin har­hai­lee su­loi­nen bern­har­di­lais­pen­tu, jon­ka per­heen lap­set ha­lua­vat lem­mi­kik­seen. Isä ei kui­ten­kaan hel­ly hel­pos­ti kar­vai­sel­le täys­tu­hol­le. . . 84 min. Oh­jaus: Brian Levant.
16.15 Poliisikamera
Köö­pen­ha­mi­nan yöe­lä­mäs­sä vi­deoau­to seu­raa vaa­ral­li­sia kuljettajia...
16.55 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
Ve­te­raa­ni­var­kai­den jouk­ko po­rau­tuu Lon­toos­sa kas­sa­hol­viin ja kä­ve­lee ulos mu­ka­naan mil­joo­nien ar­vosta rahaa,
17.05 Unelmahäät
(o. s. Le­po­nie­mi) , 40, ja Mar­ko Peu­ra­nie­mi, 39, al­koi­vat har­ras­taa sa­maan ai­kaan triathlonia...
16.55 Unelmahäät
(o. s. Paak­ka­ri­nen) ja 48-vuo­tiaan Jan­ne Han­hi­kan­kaan mat­ka avioon on kul­ke­nut ki­vis­tä tietä...
17.00 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
Drew pyy­tää Mic­hae­lia ja Ma­riaa kor­jaa­maan har­vi­nai­sen au­to­maa­tin Skotlannista...
17.25 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
Kau­not­ta­ret ja nör­tit rat­ko­vat yh­des­sä to­sie­lä­män haas­tei­ta ja et­si­vät sa­mal­la ro­mant­tis­ta ki­pi­nää tai eli­ni­käis­tä ys­tävyyttä...
17.20 elokuva: Lem­mik­kien sa­lai­nen elämä 2
Ter­rie­ri Ma­xin elä­mäs­sä on me­neil­lään mel­koi­sia mul­lis­tuk­sia. Hä­nen emän­tän­sä on men­nyt nai­mi­siin ja per­hee­seen kuu­luu nyt myös taa­pero Lassi...
17.35 elokuva: Lem­mik­kien sa­lainen elämä
Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä lem­mik­ki­si te­ke­vät ol­les­saan yk­sin ko­to­na? Kaik­kea muu­ta kuin ma­kaa­vat sohvalla!..
18
18.00 Top Gear: Parhaat palat
Top Gear -tii­mi koos­tuu Je­re­my Clark­so­nis­ta, Ja­mes Mays­tä ja Ric­hard Hammondista.
18.00 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18.05 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
18.10 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
19.00 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
19.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
UU­SI KAU­SI Li­sa Kud­row'n serk­ku ja pa­ras ys­tä­vä on ko­ke­nut vai­kei­ta vuosia,..
18.55 Vii­dakon tähdet
Mo­lem­mis­sa jouk­kueis­sa on jo näh­tä­vis­sä en­sim­mäi­set vii­da­kon jät­tä­mät jäljet,..
19.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.05 Ruot­sin rajavartijat
Ar­lan­das­sa tar­kas­te­taan Es­pan­jas­ta mat­kus­ta­va nainen,..
19.05 Ää­rim­mäinen matka
19.10 elokuva: Lem­mik­kien sa­lai­nen elämä 2
Ter­rie­ri Ma­xin elä­mäs­sä on me­neil­lään mel­koi­sia mul­lis­tuk­sia. Hä­nen emän­tän­sä on men­nyt nai­mi­siin ja per­hee­seen kuu­luu nyt myös taa­pe­ro Las­si. Max huo­leh­tii Las­sin tur­val­li­suu­des­ta niin kovasti,..
20.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
UU­SI KAU­SI Li­sa Kud­row'n serk­ku ja pa­ras ys­tä­vä on ko­ke­nut vai­kei­ta vuosia,..
20.00 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
19.50 Latela 2023
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
20.00 Vii­dakon tähdet
Mo­lem­mis­sa jouk­kueis­sa on jo näh­tä­vis­sä en­sim­mäi­set vii­da­kon jät­tä­mät jäljet,..
20.00 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
20.00 Ka­donneet Suomi
Äi­ti oli su­run mur­ta­ma ja odot­ti poi­kan­sa pa­luu­ta mys­kyi­säl­tä mereltä...
21
21.05 Vii­dakon tähdet
Mo­lem­mis­sa jouk­kueis­sa on jo näh­tä­vis­sä en­sim­mäi­set vii­da­kon jät­tä­mät jäl­jet, ja ki­san ede­tes­sä myös ko­ti-ikä­vä al­kaa vaivata...
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.05 elokuva: Mad Max: Fury Road
Mad Ma­xin apo­ka­lyp­ti­nen ta­ri­na si­joit­tuu pla­neet­tam­me syr­jäi­sim­pään kolk­kaan, ka­rul­le aa­vik­ko­seu­dul­le, jos­sa ih­mi­nen on ajet­tu hul­luu­den par­taal­le tais­te­le­maan hen­kiin­jää­mi­ses­tään. Täs­sä maail­mas­sa on kak­si ka­pi­nal­lis­ta, jot­ka saat­ta­vat pys­tyä pa­laut­ta­maan jär­jestyksen...
21.00 Lain­val­vo­jat Helsinki
Do­ku­men­taa­ri­nen oh­jel­ma Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tok­sen eri yk­si­köi­den työs­tä. (Lain­val­vo­jat Hel­sin­ki, Ko­ti­mai­nen tosi-tv,
21.00 elokuva: Po­lii­sio­pis­to 5: Teh­tä­vä Miami Beach
Hit­ti­ko­me­dia­put­ken vii­den­nes­sä osas­sa sää­tä­mi­seen eri­kois­tu­neet po­lii­si­voi­mat viet­tä­vät ko­men­ta­ja Las­sar­din jää­hy­väis­juh­lia Miamiassa,..
21.00 elokuva: Just Mercy
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Voi­ma­kas ja aja­tuk­sia he­rät­tä­vä to­si­ta­ri­na seu­raa nuo­ren asia­na­ja­ja Bryan Ste­ven­so­nin tais­te­lua oi­keu­den puo­les­ta. Yk­si Brya­nin en­sim­mäis­tä ta­pauk­sis­ta oli Wal­ter Mc­Mil­lian, jo­ka tuo­mit­tiin vuon­na 1987 kuo­le­maan 18-vuo­tiaan ty­tön mur­has­ta, vaik­ka val­tao­sa to­dis­teis­ta viit­ta­si syyt­tö­myy­teen. 137 min. Oh­jaus: Des­tin Da­niel Cret­ton. Pääo­sis­sa: Brie Lars­son, Mic­hael B. Jor­dan, Ja­mie Foxx, Rafe Spall,
21.00 elokuva: Black Mass
1970-lu­vun Ete­lä-Bos­to­nis­sa FBI-agent­ti John Con­nol­ly hou­kut­te­lee ir­lan­ti­lai­sen ma­fia­po­mon Jim­my Whi­tey Bul­ge­rin yh­teis­työ­hön FBI:n kans­sa eli­mi­noi­dak­seen hei­dän yh­tei­sen vi­hol­li­sen­sa, Ita­lian ma­fian. Elo­ku­va ker­too täs­tä epä­py­häs­tä lii­tos­ta, jo­ka riis­täy­tyy täy­sin käsistä...
22.05 elokuva: Va­leh­te­li­ja, valehtelija
22.10 Elokuva: Sa­la­liittoteoria
Jer­ry Fletc­her on va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä hän on juo­nit­te­lun ja sa­la­lii­ton uh­ri, ja et­tä maail­maa oh­jail­laan vai­vih­kaa rau­tai­sel­la ot­teel­la. Jer­ry yrit­tää va­kuut­taa teo­rioil­laan asia­na­ja­ja Ali­ce Suttonin,..
22.15 elokuva: Entourage
Elo­ku­va­täh­ti Vin­cent Cha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa Hol­ly­woo­din val­loi­tus­ta. Vin­ce, Eric, Turt­le ja John­ny jat­ka­vat bis­nek­siään Ari Gol­din kans­sa, jos­ta on tul­lut suu­ri studiopomo...
23.00 elokuva: The Parts You Lose
SUO­MEN EN­SI-IL­TA Pik­ku­kau­pun­gin vä­ki­val­tai­sen am­mus­ke­lun jäl­keen am­pu­ja pa­ke­nee pai­kal­ta ja ka­toaa tie­ty­mät­tö­miin. Kun­nes hä­net löy­tää Wesley,..
23.25 elokuva: Mad Max: Fury Road
Mad Ma­xin apo­ka­lyp­ti­nen ta­ri­na si­joit­tuu pla­neet­tam­me syr­jäi­sim­pään kolk­kaan, ka­rul­le aa­vik­koseudulle,..
23.40 elokuva: Entourage
Elo­ku­va­täh­ti Vin­cent Cha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa Hol­ly­woo­din val­loi­tus­ta. Vince, Eric,..
23.55 elokuva: Pianisti
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too pia­nis­ti Wla­dys­law Sz­pil­ma­nis­ta, jo­ka työs­ken­te­li Puo­lan radiossa,..
23.55 elokuva: Po­lii­sio­pis­to 5: Teh­tä­vä Miami Beach
0
00.25 elokuva: The Wedding Singer
Rob­bie on häälaulaja,..
00.55 elokuva: Va­leh­te­li­ja, valehtelija
01.00 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
02.00 Ruot­sin rajavartijat
02.05 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Finland,..
02.00 Lain­val­vo­jat Helsinki
02.00 Maan­tei­den sankarit
02.35 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Finland,..
03.00 Glo­bal Ga­me Show: Inc­re­dib­le Engineering
02.55 Ää­rim­mäinen matka
03.00 Ka­donneet Suomi
3
03.10 Glo­bal Ga­me Show: Mag­ni­fi­cent Monuments
03.05 Alas­kan rakentajat
03.05 Ruot­sin rajavartijat
03.40 Poliisikamera
04.00 Poliisikamera
04.00 Asun­non metsästäjät
04.00 Poliisikamera
04.05 Glo­bal Ga­me Show: Inc­re­dib­le Engineering
04.20 Alas­kan rakentajat
04.50 Alas­kan rakentajat