Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
04.15 Maan­tei­den sankarit
03.40 Poliisikamera
05.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.30 Sex Tape Suomi
03.55 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
6
06.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Unel­mien me­ren­ran­ta-asun­to en vält­tä­mät­tä vaa­di täh­ti­tie­teel­lis­tä bud­jet­tia. Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.30 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi,
07.00 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
07.10 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
Kak­si kil­pai­li­jaa mit­te­löi­vät keit­tiös­sä ja vain toi­nen heis­tä pää­see koh­taa­maan Bob­by Flayn ni­mik­ko­ruoansa kanssa.
07.15 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
07.25 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
07.45 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
07.55 Ra­kas­taa, ei rakasta
(aka Bor­der­less Lo­ve/Lo­ve Me, Lo­ve Me Not) , To­si-tv, Ruotsi, 2020)
08.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Ko­ti lop­puelämäksi
08.10 Pik­ku­kau­pun­git remonttiin
08.30 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Lifestyle,
08.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
08.50 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
9
09.00 Vii­dakon tähdet
Täh­tö­sis­tä on kas­va­nut täh­tiä ei­kä ku­kaan tie­dä, mi­tä odottaa...
09.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
09.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sin­kut, pa­ris­kun­nat ja per­heet et­si­vät uut­ta ko­tia asun­non­vä­lit­tä­jän avus­tuk­sel­la Yh­dys­val­lois­sa. (Hou­se Hun­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
09.50 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.00 Alas­to­mat selviytyjät
Kak­si mies­tä ja nai­nen yrit­tä­vät sel­vi­tä Ete­lä-Af­ri­kan Lim­pok­we­nan polt­ta­vas­sa kuu­muu­des­sa. Va­ka­va nes­te­huk­ka uh­kaa vie­dä jat­ka­mis­ha­lut. (Na­ked And Af­raid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
10.05 Kau­no­tar ja nört­ti Australia
10.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
10.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Unel­mien me­ren­ran­ta-asun­to en vält­tä­mät­tä vaa­di täh­ti­tie­teel­lis­tä bud­jet­tia. Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.25 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
Ch­ris­tia­nin ja Per­nil­lan mie­li­pi­teet jou­tu­vat koetukselle,..
11.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
(Wahlg­rens värld, To­si-tv, Ruotsi, 2023)
11.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
Per­nil­la ja So­fia aset­tau­tu­vat keittiöön,..
11.40 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
12
12.05 Ää­rim­mäinen matka
Tuu­li­sen ja kyl­män telt­tayön jäl­keen pääs­tään vii­mein matkaan...
12.30 Res­tau­rant: Impossible
On­ko teh­tä­vä mah­do­ton? Pys­ty­vät­kö he pe­las­ta­maan tu­hon par­taal­la rä­pi­köi­vän ra­vin­to­lan? (Res­tau­rant: Im­pos­sib­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
12.50 Res­tau­rant: Impossible
12.55 elokuva: Sing
Li­ki 90 mu­siik­ki­hit­tiä si­säl­tä­väs­sä ani­maa­tios­sa tyy­li­käs koa­la­her­ra Bus­ter Moon joh­taa par­haat päi­vän­sä näh­nyt­tä teat­te­ria. Pe­las­taak­seen teat­te­rin­sa hän päät­tää jär­jes­tää maail­man mah­ta­vim­man lau­lu­kilpailun...
13.05 Ruot­sin rajavartijat
UU­SI KAU­SI Tul­li py­säyt­tää re­kan Es­pan­jas­ta ja he te­ke­vät suu­ren löydön.
13.30 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
13.40 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
Kak­si kil­pai­li­jaa mit­te­löi­vät keit­tiös­sä ja vain toi­nen heis­tä pää­see koh­taa­maan Bob­by Flayn ni­mik­ko­ruoan­sa kans­sa. Ku­ka päi­hit­tää huip­pu­kok­ki Flayn? (Beat Bob­by Flay, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
13.50 Beat Bob­by Flay: Ko­kit vastakkain
14.05 Viisi valittua
Ti­lan­teen vih­doin talt­tues­sa Ve­nä­jä hyök­kää Ukrainaan...
14.30 Ra­kas­taa, ei rakasta
Ta­paam­me ruot­sa­lai­sia, jot­ka ovat ra­kas­tu­neet ul­ko­maalaiseen...
14.45 Ra­kas­taa, ei rakasta
(Äls­kar, Äls­kar In­te (aka Bor­der­less Lo­ve/Lo­ve Me, Lo­ve Me Not) , To­si-tv, Ruotsi, 2020)
14.50 Ra­kas­taa, ei rakasta
Mi­cael ja Re­bec­ca ta­paa­vat vih­doin en­sim­mäis­tä ker­taa kah­den vuo­den net­ti­deit­tai­lun jälkeen...
15
15.05 elokuva: Pikkujalka
Mi­go, fik­su nuo­ri je­ti, löy­tää jo­tain us­ko­ma­ton­ta, ni­mit­täin ih­mi­sen. Uu­ti­set täs­tä "pik­ku­ja­las­ta" ai­heut­ta­vat kaaos­ta yk­sin­ker­tai­ses­sa je­tiyh­tei­sös­sä, sil­lä he miettivät,
15.15 elokuva: Lego elokuva
Seik­kai­lu ker­too Em­me­tis­tä, jo­ka on maail­man ta­val­li­sin, sään­tö­jä nou­dat­ta­va ja täy­del­li­sen kes­kin­ker­tai­nen LE­GO-uk­ko, jo­ta ereh­dy­tään luu­le­maan maail­man­pe­las­ta­jak­si. Em­met jou­tuu tah­to­mat­taan osak­si eep­pis­tä seikkailua,..
15.35 Poliisikamera
15.45 Poliisikamera
ke: Pit­kä ja rai­voi­sa gol­fin ta­kaa-ajo lä­hel­lä Gi­veä päät­tyy moot­to­ri­tiel­le vää­rään suun­taan ajamiseksi,..
15.55 Poliisikamera
Poh­jois-See­lan­nis­sa mus­ta ne­li­ve­to ryh­tyy ra­jui­hin toi­men­pi­tei­siin pae­tak­seen poliisia,..
16.40 Maan­tei­den sankarit
Ruot­sin maan­teil­lä on ruuh­ka-ai­kaan kii­ret­tä ja sil­loin ta­pah­tuu myös pal­jon on­net­tomuuksia...
16.55 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ke: Elä­män­tai­val joh­dat­ti San­nan ja Ma­tin tois­ten­sa luo ras­kai­den ko­ke­mus­ten kautta...
17.05 Alas­to­mat selviytyjät
Kak­si mies­tä ja nai­nen yrit­tä­vät sel­vi­tä Ete­lä-Af­ri­kan Lim­pok­we­nan polt­ta­vas­sa kuu­muu­des­sa. Va­ka­va nes­te­huk­ka uh­kaa vie­dä jat­ka­mis­ha­lut. (Na­ked And Af­raid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
17.10 elokuva: Sing
Li­ki 90 mu­siik­ki­hit­tiä si­säl­tä­väs­sä ani­maa­tios­sa tyy­li­käs koa­la­her­ra Bus­ter Moon joh­taa par­haat päi­vän­sä näh­nyt­tä teat­te­ria. Pe­las­taak­seen teat­te­rin­sa hän päät­tää jär­jes­tää maail­man mah­ta­vim­man lau­lu­kil­pai­lun. Vii­si kil­pai­li­jaa nou­see­kin oi­tis ylit­se mui­den. 97 min.
17.25 elokuva: Tei­ni­ti­taanit-elokuva
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Rois­ton mie­li­puo­li­nen suun­ni­tel­ma maail­man val­loi­tuk­ses­ta sot­kee Hol­ly­woo­din su­per­san­ka­ruu­des­ta ja täh­tey­des­tä haa­vei­le­vien Teen Ti­ta­nien suun­ni­tel­mat! 80 min.
17.50 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
18
18.05 Ar­vo­ka­man et­si­jät: Entisöijät
18.05 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
(Mar­ti­na Ai­to­leh­ti - Re­ven­ge Bo­dy, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18.55 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
19.00 Ruot­sin rajavartijat
UU­SI KAU­SI Tul­li py­säyt­tää re­kan Es­pan­jas­ta ja he te­ke­vät suu­ren löydön.
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.00 Vii­dakon tähdet
Täh­tö­sis­tä on kas­va­nut täh­tiä ei­kä ku­kaan tie­dä, mi­tä odottaa...
19.10 Ää­rim­mäinen matka
Tuu­li­sen ja kyl­män telt­tayön jäl­keen pääs­tään vii­mein matkaan...
19.15 elokuva: Tei­ni­ti­taanit-elokuva
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Rois­ton mie­li­puo­li­nen suun­ni­tel­ma maail­man val­loi­tuk­ses­ta sot­kee Hol­ly­woo­din su­per­san­ka­ruu­des­ta ja täh­tey­des­tä haa­vei­le­vien Teen Ti­ta­nien suun­ni­tel­mat! 80 min. Oh­jaus: Aa­ron Hor­vath ja Pe­ter Ri­da Mic­hail. Pääo­sis­sa: Greg Cipes,
19.50 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
Mic­hael kään­tyy Kris­ti­neä vas­taan. (The Cu­rious Ca­se of Na­ta­lia Gra­ce, Ri­kos­ta­ri­na, Yhdysvallat,
19.55 Vii­dakon tähdet
Täh­tö­sis­tä on kas­va­nut täh­tiä ei­kä ku­kaan tie­dä, mi­tä odottaa...
19.50 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
UU­SI SAR­JA Et­si­vät ja en­ti­set mur­to­var­kaat pal­jas­ta­vat kaik­kien ai­ko­jen us­ka­liaam­pien ryös­tö­jen suunnitelmat,..
19.55 Ka­donneet Suomi
Vuon­na 2014 Sa­mi työs­ken­te­li äi­tin­sä yri­tyk­ses­sä, kä­vi lä­pi ki­vu­lais­ta erop­ro­ses­sia ja oli al­kan­nut käyt­täy­tyä pe­lokkaasti...
20.05 Viisi valittua
Ti­lan­teen vih­doin talt­tues­sa Ve­nä­jä hyök­kää Ukrainaan...
21
21.00 Vii­dakon tähdet
Täh­tö­sis­tä on kas­va­nut täh­tiä ei­kä ku­kaan tie­dä, mi­tä odottaa...
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä ta­pah­tuu, kun en­sit­ref­feil­lä rii­su­taan vaat­teet ja sa­mal­la pääl­le pue­tut roolit?..
21.00 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
Oli syk­syi­nen aa­mu Poh­jan­maal­la vuon­na 1991. Ku­ris­tet­tu 17-vuo­tias Pia löy­tyi merestä,..
21.00 elokuva: Batman Begins
Rik­kai­den van­hem­pien­sa mur­han jäl­keen Bru­ce Way­ne läh­tee mat­kus­ta­maan ym­pä­ri maail­maa op­piak­seen tais­te­le­maan epäoi­keu­den­mu­kai­suut­ta vas­taan. Hän pa­laa Got­ha­miin ja pal­jas­taa al­ter egon­sa Bat­ma­nin, naa­mio­san­ka­rin, jo­ka puo­lus­taa kau­pun­kia. 140 min. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. Pääo­sis­sa: Ch­ris­tian Ba­le, Michael Caine,
21.00 elokuva: Sul­ly - uro­te­ko Hudson-joella
päi­vä­nä 2009 maail­ma to­dis­ti uro­te­koa Hud­son-joel­la, kun kap­tee­ni Sul­ly Sul­len­berg liu’ut­ti toi­min­ta­ky­vyt­tö­män ko­neen hyi­seen Hud­son-jo­keen pe­las­taen 155:n ko­nees­sa ol­leen hengen...
21.00 elokuva: Gravity
Tri Ryan Sto­ne, lah­ja­kas lää­kin­täup­see­ri en­sim­mäi­sel­lä suk­ku­la­len­nol­laan kon­ka­riast­ro­naut­ti Matt Ko­wals­kyn kans­sa, jo­ka taas joh­taa vii­meis­tä len­toaan en­nen eläk­keel­le jää­mis­tä. Ka­tast­ro­fi is­kee kui­ten­kin ru­tii­ni­no­mai­sel­la ava­ruus­kävelyllä...
22.10 elokuva: Tar­zanin legenda
Tar­zan on jät­tä­nyt Af­ri­kan vii­da­kot taak­seen jo vuo­sia sit­ten. Hä­net tun­ne­taan ny­kyi­sin ni­mel­lä John Clay­ton III, lor­di Greystoke,..
22.10 Sex Tape Suomi
(Sex Ta­pe Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
22.05 elokuva: Mot­her­less Brooklyn
1950-lu­vun New Yor­kis­sa Tou­ret­ten oi­reyh­ty­mäs­tä kär­si­nyt yk­si­näi­nen yk­si­tyi­set­si­vä yrit­tää rat­kais­ta men­to­rin­sa ja ai­noan ys­tä­vän­sä mur­han. 144 min. Oh­jaus: Ed­ward Nor­ton. Pääo­sis­sa: Ed­ward Nor­ton, Gu­gu Mbat­ha-Raw ja Alec Bald­win. (Mot­her­less Brook­lyn, Ri­kos, Yhdysvallat,
22.55 elokuva: BlacKkKlansman
Jas­per Pääk­kö­nen näyt­te­lee yh­tä avain­roo­leis­ta Os­car-pal­ki­tus­sa elokuvassa...
23.00 US Open: nais­ten loppuottelu
Suo­ra lä­he­tys ten­nik­sen Grand Slam -tur­nauk­ses­ta Yh­dys­val­lois­ta. Se­los­ta­ja­na Ar­ne Six. (Ur­hei­lu, Yh­dys­vallat, 2023)
23.00 US Open: mies­ten loppuottelu
Suo­ra lä­he­tys ten­nik­sen Grand Slam -tur­nauk­ses­ta Yh­dys­val­lois­ta. Se­los­ta­ji­na Ar­ne Six ja Ar­no Sei­ro. (Ur­hei­lu, Yh­dys­vallat, 2023)
23.15 elokuva: 40 v. ja neitsyt
An­dyl­la on kaik­kea: oma asun­to, työ­paik­ka, ar­ki­ru­tii­ne­ja ja ar­vo­kas ko­koel­ma toi­min­tahahmoja...
23.50 elokuva: Tar­zanin legenda
Tar­zan on jät­tä­nyt Af­ri­kan vii­da­kot taak­seen jo vuo­sia sitten...
0
00.20 elokuva: Kai­ken­kat­tava kauneus
01.15 elokuva: 40 v. ja neitsyt
An­dyl­la on kaik­kea: oma asun­to, työpaikka,..
01.55 elokuva: The Hero
01.50 Vuo­si­sa­dan ryöstöt
02.00 elokuva: Po­lii­sio­pis­to 2 - Eka komennus
02.00 Latela 2022
(La­te­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
02.35 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
02.55 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
3
03.05 Sex Tape Suomi
(Sex Ta­pe Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi,
03.40 Poliisikamera
03.45 Poliisikamera
04.00 Poliisikamera
04.00 Sex Tape Suomi
(Sex Ta­pe Finland,..
03.55 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
04.05 Re­ven­ge Bo­dy with Mar­ti­na Aitolehti
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma