Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
04.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.00 Ruo­kakaupparalli
05.00 Res­tau­rant: Impossible
04.45 Res­tau­rant: Impossible
04.35 Res­tau­rant: Impossible
04.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
6
06.00 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä ta­lo­ja, jot­ka so­pi­vat hei­dän elä­män­tyy­liin­sä. Näy­til­lä on usei­ta noin 50 m2 ko­koi­sia ta­lo­ja, jois­ta pi­täi­si löy­tää paras.
06.05 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä taloja,..
06.10 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä taloja,..
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
06.55 Buil­ding Off the Grid
Seik­kai­li­jat ja hei­dän tii­min­sä tais­te­le­vat an­ka­ris­sa olo­suh­teis­sa ra­ken­taak­seen mää­räa­jas­sa in­no­va­tii­vi­sia ja oma­va­rai­sia ko­te­ja syr­jä­seu­duil­le ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja. (Buil­ding Off the Grid, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 2. Jaksot 6-9.
06.45 Buil­ding Off the Grid
07.05 Buil­ding Off the Grid
07.05 Tuu­rin kyläkauppias
(Tuu­rin ky­lä­kaup­pias, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2016)
07.50 Res­tau­rant: Impossible
Huo­non ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suh­teis­sa, mut­ta en­tä jos ai­kaa on kak­si päi­vää ja bud­jet­ti on 10 000 dol­la­ria? On­ko teh­tä­vä mahdoton?..
07.55 Res­tau­rant: Impossible
Huo­non ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suhteissa,..
07.40 Res­tau­rant: Impossible
Huo­non ra­vin­to­lan kor­jaa­mi­nen kun­nol­li­sek­si on haas­ta­vaa mis­sä ta­han­sa olo­suhteissa,..
08.00 Res­tau­rant: Impossible
08.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
Kausi 126. Jaksot 4-8.
08.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.00 TV Shop
(, )
09.00 TV Shop
(, )
9
09.20 TV Shop
ma: (, )
09.15 TV Shop
(, )
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
Kausi 126. Jaksot 5-11.
10.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
(Beachf­ront Bar­gain Hunt, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2014)
ma: Alkaa uusintana.
10.50 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä ta­lo­ja, jot­ka so­pi­vat hei­dän elä­män­tyyliinsä...
11.05 Tuu­rin kyläkauppias
(Tuu­rin ky­lä­kaup­pias, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2016)
12.00 Ruo­kakaupparalli
Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen, kun ate­rioi­den raa­ka-ai­neet pi­tää esi­mer­kik­si löy­tää ai­noas­taan pa­kas­teal­taas­ta, tai ai­ne­so­sia saa ol­la mak­si­mis­saan vii­si. No­pein ja nok­ke­lin kok­ki kuit­taa ki­san päät­teek­si mit­ta­van ra­ha­pal­kin­non! (Guy's Gro­ce­ry Ga­mes, Viih­de, Yh­dysvallat, )
Kausi 22. Jaksot 12-3.
11.55 Päh­kä­hul­lu pro­fes­so­ri II: Klumpit
Pro­fes­so­ri Sher­man Klump on me­nos­sa nai­mi­siin, mut­ta hä­nen al­ter egon­sa Bud­dy Lo­ve saa hä­net pu­hu­maan ri­vo­ja. Nuo­ruus­lää­ke jou­tuu vää­riin kä­siin, ja Bud­dyn pois­ta­mi­nen uh­kaa Klum­pin älykkyyttä.
(Nutty Professor II: The Klumps, Komedia, Yhdysvallat, 2000)
12
12.55 Buil­ding Off the Grid
12.55 Ti­ny House Hunters
Kausi 4. Jaksot 15-17.
13.05 Buil­ding Off the Grid
13.05 Wimbledon
Maail­man­ran­kin­gis­sa si­jal­la 119 ole­va ten­nis­pe­laa­ja Pe­ter Colt saa vil­lin kor­tin osal­lis­tu­mi­soi­keu­den Wimb­le­do­nin ten­nis­turnaukseen...
(Wimbledon, Romanttinen komedia, Iso-Britannia, 2004)
13.30 La­pin Sam­po ja kauppiaan rouva
(La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2016)
ti: Yllätystatuointi ja turistit.
ke: Vappu.
13.55 Ti­ny House Hunters
Asun­non­met­säs­tä­jät ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja et­si­vät pie­niä taloja,..
13.55 Ti­ny House Hunters
Kausi 4. Jaksot 19-21.
14.00 Koukkusormi
Keh­nos­ti me­nes­ty­nyt elo­ku­va­tuot­ta­ja Bob­by Bow­fin­ger ai­koo teh­dä lä­pi­mur­ton­sa ku­vaa­mal­la sa­laa Hol­ly­woo­din ko­vim­man toi­min­ta­täh­den elä­mää. 88 min. Oh­jaus: Frank Oz. Pääo­sis­sa: Ed­die Murp­hy, Steve Martin.
(Bowfinger, Komedia, Yhdysvallat, 1999)
14.25 Unelmahäät
Hil­lit­ty ilo on ylim­millään,..
14.25 Tuu­rin kyläkauppias
14.25 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2017) (, )
14.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
15.00 To­kion olympialaiset: Taisteluparit
15
15.30 Ten­nis­tä: Wimbledon
Suora lähetys naisten puolivälierästä. Se­los­ta­ji­na Ar­ne Six ja Jark­ko Nieminen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
15.30 Ten­nis­tä: Wimbledon
Suora lähetys miesten puolivälierästä. Se­los­ta­ji­na Ar­ne Six ja Jark­ko Nieminen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
15.30 Ten­nis­tä: Wimbledon
Suora lähetys naisten välierästä. Se­los­ta­ji­na Ar­ne Six ja Jark­ko Nieminen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
15.30 Ten­nis­tä: Wimbledon
Suora lähetys miesten välierästä. Se­los­ta­ji­na Ar­ne Six ja Jark­ko Nieminen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
15.55 To­kion olympialaiset: Ur­hei­lua ja politiikkaa
16.00 Ten­nis­tä: Wimbledon
Suora lähetys naisten loppuottelusta. Se­los­ta­ji­na Ar­ne Six ja Jark­ko Nieminen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
16.00 Ten­nis­tä: Wimbledon
Suora lähetys miesten loppuottelusta. Se­los­ta­ji­na Ar­ne Six ja Jark­ko Nieminen
(Urheilu, Iso-Britannia, 2021)
17.00 La­pin Sam­po ja kauppiaan rouva
Sampon elämäntapamuutos.
17.25 Ti­ny House Hunters
17.25 Ti­ny House Hunters
18.00 Tuu­rin kyläkauppias
18.05 Tuu­rin kyläkauppias
Ren­ne Korp­pi­la ja Ii­da Ke­to­la-Korp­pi­la vaih­ta­vat far­kut työ­haa­la­rei­hin ja pai­ne­le­vat maa­ti­lan hom­miin Dan­nyn ja Kat­man­dun kanssa...
17.55 Tuu­rin kyläkauppias
18.00 Onnenpyörä
Onnenpyörä on maailman rakastetuin viihdeohjelma!
18
18.30 Ti­ny House Hunters
18.25 Ti­ny House Hunters
19.00 Unelmahäät
Hil­lit­ty ilo on ylim­millään,..
19.00 Onnenpyörä
Juon­ta­ji­na Jeth­ro Ros­tedt ja Sa­ra Siep­pi. (ko­ti­mai­nen viih­de, 2017) (, )
ke: Onnenpyörä on maailman rakastetuin viihdeohjelma!
19.00 Tuu­rin kyläkauppias
(Tuu­rin ky­lä­kaup­pias, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2016)
20.00: Ren­ne Korp­pi­la ja Ii­da Ke­to­la-Korp­pi­la vaih­ta­vat far­kut työ­haa­la­rei­hin ja pai­ne­le­vat maa­ti­lan hom­miin Dan­nyn ja Kat­man­dun kans­sa. Ve­sa laa­jen­taa taas tont­tiaan ja täl­lä ker­taa kai­vu­rin oh­jai­miin tart­tuu it­se kaup­piaan rouva Jane.
19.05 Say Yes to the Dress Suomi
19.05 Koukkusormi
Keh­nos­ti me­nes­ty­nyt elo­ku­va­tuot­ta­ja Bob­by Bow­fin­ger ai­koo teh­dä lä­pi­mur­ton­sa ku­vaa­mal­la sa­laa Hol­ly­woo­din ko­vim­man toi­min­ta­täh­den elä­mää. 88 min. Oh­jaus: Frank Oz. Pääo­sis­sa: Ed­die Murp­hy, Steve Martin.
(Bowfinger, Komedia, Yhdysvallat, 1999)
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Alkaa uusintana.
20.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
19.55 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
21.00 Syn­ty­nyt 4. heinäkuuta
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, Os­car-pal­kit­tu draa­ma nuo­res­ta isän­maan ys­tä­väs­tä Ron Ko­vi­cis­ta (Tom Crui­se) , jon­ka sie­luun Viet­na­min so­ta jät­tää sy­vät ar­vet. 134 min. Oh­jaus: Oli­ver Sto­ne. Pääo­sis­sa: Ca­ro­li­ne Ka­va, Frank Wha­ley, Jer­ry Le­vi­ne, Ky­ra Sedg­wick, Ray­mond J. Bar­ry, Tom Crui­se, Willem Dafoe.
(Born on the Fourth of July, Draama, Yhdysvallat, 1989)
20.55 21 grammaa
Episodielokuva kertoo kolmen ihmisen tarinan. Ta­ri­noi­ta yh­dis­tää traa­gi­nen ta­pah­tu­ma. Paul tar­vit­see sy­dä­men­siir­ron, ex-nar­ko­maa­ni Ch­ris­ti­na on kah­den lap­sen äi­ti. Jack taas on us­kon löy­tä­nyt en­ti­nen ri­kol­li­nen. Oh­jaus: Ale­jand­ro Gon­zález Iñárri­tu. Pääo­sis­sa: Sean Penn, Be­ni­cio del To­ro, Nao­mi Watts. (21 Grams
, Rikos, Yhdysvallat, 2003)
20.55 Vaa­ral­liset vampit
Mus­ta ko­me­dia ker­too kah­des­ta nai­ses­ta, Do­rot­hys­ta ja Pe­tu­las­ta, jot­ka sur­maa­vat rii­dan päät­teek­si Pe­tu­lan poi­kays­tä­vän Bria­nin. Kak­sik­ko la­vas­taa Bria­nin kuo­le­man kid­nap­pauk­sek­si vält­tyäk­seen vankilalta,
(Beautiful Creatures, Komedia, Iso-Britannia, 2001)
21.00 Forsaken
John Hen­ry Clay­ton jät­tää vuon­na 1872 uran­sa pys­sy­san­ka­ri­na ja pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa Fow­le­riin Wyo­min­gis­sa kor­ja­tak­seen vä­lin­sä isän­sä, pas­to­ri Clay­to­nin kanssa...
(Forsaken, Western, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Sc­hindlerin lista
Os­car-pal­kit­tu to­si­poh­jai­nen elo­ku­va ker­too sak­sa­lai­ses­ta yrit­tä­jäs­tä, Os­kar Sc­hind­le­ris­tä, jo­ka pe­las­ti yli tu­han­nen puo­lan­juu­ta­lai­sen hen­gen toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. 182 min. Oh­jaus: Ste­ven Spiel­berg. Pääo­sis­sa: Liam Nee­son, Ben Kings­ley, Ralph Fiennes.
(Schindler's List, Draama, Yhdysvallat, 1993)
21.00 In A Val­ley Of Violence
En­ti­nen so­ti­las Paul rat­sas­taa uu­teen kau­pun­kiin mu­ka­naan pa­ras ys­tä­vän­sä eli koi­ran­sa. Kuo­le­van ky­lä­pa­ha­sen she­rif­fin poi­ka Gil­ly kuk­koi­lee Pau­lil­le ja syn­tyy tap­pe­lu. It­ses­tään pal­jon ku­vit­te­le­va Gil­ly ei kes­tä tyr­mä­tyk­si tu­le­mi­sen häpeää,
(In A Valley Of Violence, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
21
21.05 Ted
John Bennetiä (Mark Wahl­berg) kiu­sat­tiin ja syr­jit­tiin hä­nen ol­les­saan nuo­ri, ja hä­nen ai­noa ka­ve­ri oli täy­tet­ty peh­mo­nal­le. John toi­voo, et­tä hä­nen nal­len­sa voi­si pu­hua ja elää kuin nor­maa­li ih­mi­nen. Yl­lät­täen toi­ve toteutuu,
(Ted, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
22.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
22.50 Kadonneet
Sarjassa käydään läpi tunnettuja katoamistapauksia.
23.15 Syn­ty­nyt 4. heinäkuuta
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, Os­car-pal­kit­tu draa­ma nuo­res­ta isän­maan ys­tä­väs­tä Ron Ko­vi­cis­ta (Tom Cruise) ,..
(Born on the Fourth of July, Draama, Yhdysvallat, 1989)
23.10 21 grammaa
Episodielokuva kertoo kolmen ihmisen tarinan. Ta­ri­noi­ta yh­dis­tää traa­gi­nen ta­pah­tu­ma. Paul tar­vit­see sy­dä­mensiirron,..
, Rikos, Yhdysvallat, 2003)
23.30 To­kion olympialaiset: Ur­hei­lua ja politiikkaa
23.45 21 grammaa
Episodielokuva kertoo kolmen ihmisen tarinan. Ta­ri­noi­ta yh­dis­tää traa­gi­nen tapahtuma...
, Rikos, Yhdysvallat, 2003)
23.55 Everest
(Everest, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2015)
23.55 Vaa­ral­liset vampit
Mus­ta ko­me­dia ker­too kah­des­ta nai­ses­ta, Do­rot­hys­ta ja Petulasta,..
(Beautiful Creatures, Komedia, Iso-Britannia, 2001)
0
00.30 Ted
John Bennetiä (Mark Wahl­berg) kiu­sat­tiin ja syr­jit­tiin hä­nen ol­les­saan nuori,..
(Ted, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
00.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
01.40 Vaa­ral­liset vampit
Mus­ta ko­me­dia ker­too kah­des­ta nai­ses­ta, Do­rot­hys­ta ja Petulasta,..
(Beautiful Creatures, Komedia, Iso-Britannia, 2001)
02.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
01.55 Ted
John Bennetiä (Mark Wahlberg)..
(Ted, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
02.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
02.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.40 Ti­ny House Hunters
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
3
03.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.15 Ti­ny House Hunters
03.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
(Beachf­ront Bar­gain Hunt,..
03.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
03.40 Ruo­kakaupparalli
03.50 Ruo­kakaupparalli
04.05 Ruo­kakaupparalli
04.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.25 Kotiunelmia
04.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.45 Res­tau­rant: Impossible