Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
04.35 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
05.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.35 Far­mi­keit­tiön makupalat
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
Kausi 8. Jaksot 13-10.
05.30 Far­mi­keit­tiön makupalat
05.05 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
6
06.05 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.00 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.05 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 13. Jaksot 1-2.
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.05 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
la: Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
su:
06.30 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.30 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
Kausi 13. Jaksot 3-4.
06.55 Hay­ley Ever Af­ter: The Dress
07.05 Olym­pia­ta­ri­nat: Nai­sen näkökulma
07.10 Hää­pu­ku­haas­te: Ves­sapaperimekot
07.10 Food: Fact of Fiction
07.05 Olym­pia­ta­ri­nat: Nai­sen näkökulma
07.25 Far­mi­keit­tiön makupalat
07.30 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Lin­da ja Drew sa­novat tahdon
07.45 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 9. Jaksot 11-12.
08.05 Arktiset vedet
07.55 Food: Fact of Fiction
08.10 Food: Fact of Fiction
08.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
08.25 Arktiset vedet
Poh­jois-Inarilla,..
08.30 Food: Fact of Fiction
08.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
9
09.00 TV Shop
ti: (, )
09.00 TV Shop
(, )
09.05 TV Shop
(, )
09.15 TV Shop
(, )
09.20 TV Shop
(, )
09.25 TV Shop
(, )
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.00 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 13. Jaksot 1-2.
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.05 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
10.15 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seu­raa­vak­si? Sar­jas­sa seu­ra­taan kun­nian­hi­moi­sia muu­tostöitä,..
Kausi 1. Jaksot 12-13.
10.20 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
10.25 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.35 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
11.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 5. Jaksot 5-6.
11.20 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.30 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 5. Jaksot 3-4.
11.25 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 5. Jaksot 7-8.
11.35 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.25 Suu­ri leipurikisa
11.40 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
12
12.15 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.05 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.30 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.25 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.20 Food: Fact of Fiction
12.40 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.35 300-ki­loinen teini
Teini-ikäinen Justin Williamson painaa reilut 300 kiloa.
12.55 Hay­ley Ever Af­ter: The Dress
13.15 Food: Fact of Fiction
13.05 Food: Fact of Fiction
13.20 Food: Fact of Fiction
13.25 Food: Fact of Fiction
13.35 Food: Fact of Fiction
13.40 Ame­rican Dreamz
Hugh Gran­tin ja Man­dy Moo­ren täh­dit­tä­mä ko­me­dia suo­si­tun lau­lu­kil­pai­lun voit­toa ta­voit­te­le­vas­ta pik­ku­kau­pun­gin ty­tös­tä ja tä­män kil­pa­kump­pa­nis­ta, mu­si­kaa­le­ja ra­kas­ta­vas­ta terroristista,
(American Dreamz, Komedia, Yhdysvallat, 2006)
13.35 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Lin­da ja Drew sa­novat tahdon
13.50 Hää­pu­ku­haas­te: Ves­sapaperimekot
Tätä et usko ennen kuin näet.
13.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Lin­da ja Drew sa­novat tahdon
13.55 Onnenpyörä
Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Tä­nään vo­kaa­le­ja os­ta­vat Mik­ko Wi­vo­lin Hel­singistä,..
14.00 Hay­ley Ever Af­ter: The Dress
14.05 Olym­pia­ta­ri­nat: Nai­sen näkökulma
14.35 Olym­pia­ta­ri­nat: Altavastaajat
Do­ku­ment­ti ker­too olym­pia­lais­ten iki­muis­toi­sim­mis­ta al­ta­vastaajista,..
14.50 300-ki­loinen teini
Teini-ikäinen Justin Williamson painaa reilut 300 kiloa.
14.55 Sink­kuäi­dille sulhanen
14.55 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Kesäapulaiset perehtyvät aamulla karavaanarielämään.
15
15.00 Trolls
Trolls tuo ruu­tuun ihas­tut­ta­vat, hul­lun­ku­ri­set ja vä­rik­käät pör­rö­pää­pei­kot. Kun jät­ti­mäi­set ber­ge­ni­läi­set tun­keu­tu­vat Trol­likylään,..
(Trolls, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
15.10 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
15.50 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
15.50 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Kesäapulaiset perehtyvät aamulla karavaanarielämään.
15.40 Paddington 2
Brow­nien per­hee­seen on­nel­li­ses­ti aset­tu­nut Pad­ding­ton on pääs­syt yh­tei­sön­sä suo­sioon. Et­sies­sään täy­del­lis­tä lah­jaa Lu­cy-tä­dil­leen tä­män 100-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän kunniaksi,..
(Paddington 2, Perhe, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
15.55 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
15.55 Ku­bo ja sa­mu­raiseikkailu
Ku­vit­teel­li­seen Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa eep­pi­ses­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa nok­ke­la ja hy­vä­sy­dä­mi­nen Ku­bo elät­tää it­sen­sä ker­to­mal­la ta­ri­noi­ta pie­nen ran­nik­ko­kau­pun­kin­sa asuk­kail­le. Hil­jai­se­lo saa ä­kil­li­sen lopun,..
(Kubo And the Two Strings, Animaatio, Japani, Yhdysvallat, 2016)
16.05 Onnenpyörä
Haluatko ostaa vokaalin? Se on oikein!..
16.50 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan iki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien varrelta.
16.45 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
16.55 Suu­ri leipurikisa
17.00 Leijonastudio
Koos­te Suo­men jää­kiek­ko­maa­jouk­kuei­den kau­des­ta U20- ja U18 MM-ki­so­jen se­kä Eu­ro Hoc­key Tou­rin osalta.
17.05 Top Gear: The Per­fect Road Trip
(Top Gear: The Perfect Road Trip, , Iso-Britannia, 2014)
17.40 Sink­kuäi­dille sulhanen
Noo­ral­la on edes­sä vai­kea va­lin­ta: ke­net kol­mes­ta mie­hes­tä hän hy­väs­te­lee seuraavaksi?..
18.00 Suu­ri leipurikisa
Yh­dek­sän Ame­ri­kan huip­pu­lei­pu­ria lait­taa it­sen­sä to­del­li­seen tes­tiin ja ot­taa toi­sis­taan mit­taa hel­lan ääressä.
17.55 Top Gear: Hu­te­ja ja hittejä
Ric­hard Ham­mon­din juon­ta­ma sar­ja tuo ruu­tuun Top Gear-sar­jan iki­muis­toi­sim­pia mo­kia vuo­sien var­rel­ta. (Top Gear: Am­bi­tious but Rub­bish, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2014)
18.00 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
Kai­sa ha­luaa kiit­tää Jan­nea ja hä­nen per­het­tään vuo­si­kym­men­ten ys­tä­vyydestä...
18
18.45 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
19.00 Leijonastudio
19.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Kesäapulaiset perehtyvät aamulla karavaanarielämään.
19.00 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
19.00 Onnenpyörä
Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Tä­nään vo­kaa­le­ja os­ta­vat Mik­ko Wi­vo­lin Hel­singistä,..
19.00 Ku­bo ja sa­mu­raiseikkailu
Ku­vit­teel­li­seen Ja­pa­niin si­joit­tu­vas­sa eep­pi­ses­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa nok­ke­la ja hy­vä­sy­dä­mi­nen Ku­bo elät­tää it­sen­sä ker­to­mal­la ta­ri­noi­ta pie­nen ran­nik­ko­kau­pun­kin­sa asuk­kail­le. Hil­jai­se­lo saa ä­kil­li­sen lopun,..
(Kubo And the Two Strings, Animaatio, Japani, Yhdysvallat, 2016)
19.00 Paddington 2
Brow­nien per­hee­seen on­nel­li­ses­ti aset­tu­nut Pad­ding­ton on pääs­syt yh­tei­sön­sä suo­sioon. Et­sies­sään täy­del­lis­tä lah­jaa Lu­cy-tä­dil­leen tä­män 100-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si, hän löy­tää ai­nut­laa­tui­sen pon­nah­dus­kir­jan her­ra Gru­be­rin an­tiik­kipuodista...
(Paddington 2, Perhe, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
20.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Kesäapulaiset perehtyvät aamulla karavaanarielämään.
20.00 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 7-8.
20.00 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
Kai­sa ha­luaa kiit­tää Jan­nea ja hä­nen per­het­tään vuo­si­kym­men­ten ys­tä­vyydestä...
20.00 Val­heenpaljastajat
Oh­jel­mas­sa tar­kas­tel­laan Ison-Bri­tan­nian tun­ne­tuim­pia ri­kos­ta­pauk­sia ke­hon­kie­len asiantuntijan,..
19.55 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. Juon­ta­ji­na toi­mi­vat Matt LeB­lanc, Ch­ris Har­ris ja Rory Reid.
21
21.00 Sink­kuäi­dille sulhanen
21.00 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ti: Yön kuvioita selvitellään huvilalla pitkin päivää.
ke: Edel­li­nen il­ta on ol­lut joil­le­kin pettymys,..
21.00 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
Mr. Bean (Ro­wan At­kin­son) mat­kus­taa tai­de­mu­seon edus­ta­ja­na Iso-Bri­tan­nias­ta Yh­dys­val­toi­hin ja on­nis­tut­tuaan tu­hoa­maan niin kal­liin tai­de­teok­sen kuin pai­kal­li­sen Da­vi­din (Pe­ter MacNicol)
(Bean, Komedia, Iso-Britannia, 1997)
21.00 Me­dusan verkko
Ro­bert Lud­lu­min ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa, tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa toi­min­ta­jän­nä­ris­sä am­mat­ti­tap­pa­ja Ja­son Bour­ne (Matt Da­mon) he­rää muis­tin­sa me­net­tä­nee­nä kes­kel­lä mo­ni­mut­kais­ta, kan­sain­vä­lis­tä ri­kos­vyyh­teä, jos­sa hän pian huo­maa it­se jou­tu­neen­sa tu­li­lin­jal­le. 108 min.
(The Bourne Identity, Toiminta, Yhdysvallat, 2001)
21.00 Lumiukko
Jo Nes­bøn suo­sit­tuun kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa al­ko­ho­li­soi­tu­nut ri­kos­tut­ki­ja Har­ry Ho­le sel­vit­tää ka­toa­mis­ta­paus­ta. Ta­pauk­seen liit­tyy kar­mi­vaa lu­miuk­koa ta­va­ra­merk­ki­nään käyt­tä­vä sar­ja­mur­haa­ja. Ri­kos on rat­kais­ta­va en­nen seu­raa­vaa lu­mi­sa­det­ta, jot­ta uh­re­ja ei tu­le enem­pää. 119 min. Oh­jaus: To­mas Alf­red­son. Pääo­sis­sa: Mic­hael Fass­ben­der, Re­bec­ca Ferguson,
(The Snowman, Trilleri, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Halloween
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Ja­mie Lee Cur­tis pa­laa iko­ni­seen roo­liin­sa Lau­rie St­ro­dek­si koh­da­tak­seen Mic­hael Myer­sin vii­meis­tä ker­taa. Naa­mio­mies on vai­non­nut hän­tä ai­na sii­tä läh­tien kun hän pa­ke­ni tä­män kyn­sis­tä Hal­lo­ween-yö­nä nel­jä vuo­si­kym­men­tä sit­ten. 106 min. Oh­jaus: Da­vid Gor­don Green. Pääo­sis­sa: An­di Ma­tic­hak, Dylan Arnold,
, Trilleri, Yhdysvallat, 2018)
22.00 Ot­to­man Lieutenant
Ame­rik­ka­lai­nen Lil­lie uh­maa van­hem­piaan ja läh­tee va­paaeh­tois­työ­hön sai­raa­laan Os­ma­nien val­ta­kun­taan eli ny­kyi­seen Turk­kiin, kes­kel­le en­sim­mäis­tä maailmansotaa...
(The Ottoman Lieutenant, Draama, Yhdysvallat, 2017)
22.00 Las­ten­tarhan kyttä
Ko­me­dia lo­san­ge­le­si­lai­ses­ta et­si­väs­tä John Kimb­les­tä, jo­ka on ko­ke­nut yh­tä ja tois­ta, mut­ta ei elä­mää las­ten­tar­haym­pä­ris­tös­sä. 102 min. Oh­jaa­ja: Ivan Reit­man. Pääo­sis­sa: Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, Pamela Reed,
(Kindergarten Cop, Komedia, Yhdysvallat, 1990)
22.00 Last Knights
Ai­ka­kau­del­la, jol­loin kun­nia on kaik­ki kai­kes­sa ja oi­keut­ta jae­taan mie­kan avul­la, lan­gen­nut so­tu­ri Rai­den (Cli­ve Owen) nou­see kor­rup­toi­tu­nut­ta ja sa­dis­tis­ta hal­lit­si­jaa vas­taan kos­taak­seen hä­päis­tyn mes­ta­rin­sa Bartokin ..
(Last Knights, Toiminta, Tšekki, Etelä-Korea, 2015)
22.50 Las­ten­tarhan kyttä
Ko­me­dia lo­san­ge­le­si­lai­ses­ta et­si­väs­tä John Kimb­les­tä, jo­ka on ko­ke­nut yh­tä ja tois­ta, mut­ta ei elä­mää las­ten­tar­haym­pä­ris­tös­sä. 102 min. Oh­jaa­ja: Ivan Reit­man. Pääo­sis­sa: Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, Pamela Reed,
(Kindergarten Cop, Komedia, Yhdysvallat, 1990)
23.20 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
23.15 Me­dusan verkko
Ro­bert Lud­lu­min ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa, tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa toi­min­ta­jän­nä­ris­sä am­mat­ti­tap­pa­ja Ja­son Bour­ne (Matt Damon)..
(The Bourne Identity, Toiminta, Yhdysvallat, 2001)
23.30 Hannibal
Uh­ri­lam­pai­den jat­ko-osas­sa pa­ko­mat­kal­la ole­va Han­ni­bal Lec­ter ot­taa vii­mein kym­me­nen vuo­den jäl­keen yh­teyt­tä Cla­ri­ce Sterlingiin...
(Hannibal, Trilleri, Yhdysvallat, 2001)
0
00.10 Land of the Lost
(Land of the Lost, Seikkailu, Yhdysvallat, 2009)
00.20 The Ga­me - Olet­ko valmis peliin?
Bis­nes­mies Nic­ho­las Van Or­ton kont­rol­loi elä­mään­sä pak­ko­mielteisesti...
(The Game, Draama, Yhdysvallat, 1997)
00.20 Ot­to­man Lieutenant
(The Ottoman Lieutenant, Draama, Yhdysvallat, 2017)
01.05 Mel­kein täy­dellinen rikos
01.20 Last Knights
Ai­ka­kau­del­la, jol­loin kun­nia on kaik­ki kai­kes­sa ja oi­keut­ta jae­taan mie­kan avul­la, lan­gen­nut so­tu­ri Raiden ..
(Last Knights, Toiminta, Tšekki, Etelä-Korea, 2015)
01.35 Val­heenpaljastajat
02.10 Mel­kein täy­dellinen rikos
02.05 300-ki­loinen teini
02.15 Mel­kein täy­dellinen rikos
02.30 Mel­kein täy­dellinen rikos
02.40 Mel­kein täy­dellinen rikos
02.55 Mel­kein täy­dellinen rikos
3
03.10 Olym­pia­ta­ri­nat: Nai­sen näkökulma
03.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
03.15 Ruo­kakaupparalli
03.35 Hay­ley Ever Af­ter: The Dress
03.35 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Lifestyle,
03.40 Mel­kein täy­dellinen rikos
03.40 Ruo­kakaupparalli
04.00 Hää­pu­ku­haas­te: Ves­sapaperimekot
04.15 Far­mi­keit­tiön makupalat
04.10 Far­mi­keit­tiön makupalat
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.35 Far­mi­keit­tiön makupalat
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.35 Far­mi­keit­tiön makupalat