Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
04.05 Ex on the Beach Suomi
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Arktiset vedet
05.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
6
06.00 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.00 Jää­kie­kon U18 MM: Ts­hekki - Suomi
06.00 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.00 Jää­kie­kon U18 MM: Suomi - Saksa
06.00 Jää­kie­kon U18 MM: USA - Suomi
06.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
06.20 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.20 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
06.20: Alkaa uusintana.
06.55: Iloinen Itä-Suomi: Unnukkajärveltä Hiitolanjoelle.
06.20 Arktiset vedet
06.55 Hur­jim­mat kurpitsani
06.50 To­kion Olym­pia­lai­set: Matka huipulle
06.50 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
07.00 Mur­me­lin­päi­vän legenda
07.00 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
07.15 Suu­ri leipurikisa
07.55 Arktiset vedet
08.00 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 9. Jaksot 2-3.
07.50 Mur­me­lin­päi­vän legenda
Joka vuosi Murmelinpäivänä 2.
08.00 To­kion olym­pia­lai­set: uin­nin lähtöviivalla
08.00 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
08.25 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
08.20 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
08.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Kausi 103. Jaksot 13-1.
08.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
9
09.05 TV Shop
ti: (, )
09.05 TV Shop
pe: (, )
09.20 TV Shop
(, )
09.20 TV Shop
(, )
09.15 TV Shop
(, )
10.05 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on hankittu,..
10.00 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.05 Ran­ta­ta­lot remontissa
Alkaa uusintana. Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on hankittu,..
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.15 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.30 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
10.55 Far­mi­keit­tiön makupalat
Kausi 2. Jaksot 10-11.
11.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
10.50 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
11.05 Far­mi­keit­tiön makupalat
11.00 To­kion Olym­pia­lai­set: Matka huipulle
11.10 EDtv
Ed on tui­ki ta­val­li­nen ka­ve­ri, jo­ka on töis­sä vi­deo­vuok­raa­mos­sa. Hä­net va­li­taan sat­tu­mal­ta uu­teen oh­jel­ma­for­maat­tiin, jos­sa hä­nen elä­mään­sä näy­te­tään te­le­vi­sios­sa li­ve­nä 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Tar­jous tun­tuu Edis­tä on­nenpotkulta,
(EDtv, Draamakomedia, Yhdysvallat, 1999)
11.30 Suu­ri leipurikisa
11.35 Mur­me­lin­päi­vän legenda
Joka vuosi Murmelinpäivänä 2.
11.55 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
11.50 Iden­ti­teet­ti­var­kaus somessa
12
12.05 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
12.35 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.30 Onnenpyörä
Alkaa uusintana.
12.55 To­kion Olym­pia­lai­set: Matka huipulle
12.50 Billy Madison
Kul­ta­lu­sik­ka suus­sa syn­ty­nyt kol­mi­kymp­pi­nen Bil­ly Ma­di­son ku­lut­taa päi­viään ui­ma-al­taal­la tomp­pe­lei­den ys­tä­vien­sä kans­sa. Bil­lyn elä­mä muuttuu,..
(Billy Madison, Komedia, Yhdysvallat, 1995)
13.05 To­kion olym­pia­lai­set: uin­nin lähtöviivalla
13.10 Hur­jim­mat kurpitsani
13.35 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
13.35 Unelmahäät
Nuo­ruu­de­nys­tä­vät Ma­ri, 44, ja Ami, 45,..
13.45 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
13.45 Ame­ri­kan presidentti
Draa­ma­ko­me­dia les­kek­si jää­nees­tä Yh­dys­val­tain pre­si­den­tis­tä, jo­ka ra­kas­tuu lob­ba­riin ja jou­tuu vas­tus­ta­jien­sa ham­pai­siin. 114 min. Oh­jaus: Rob Rei­ner. Pääo­sis­sa: Mic­hael Doug­las, An­net­te Be­ning, Mar­tin Sheen, Michael J.
(American President, The, Draamakomedia, Yhdysvallat, 1995)
14.05 To­kion olym­pia­lai­set: uin­nin lähtöviivalla
14.10 The Red Turtle
Au­tiol­le saa­rel­le haak­si­rik­kou­tu­nut mies yrit­tää ra­ken­taa epä­toi­voi­ses­ti laut­taa ja pääs­tä pakoon,..
(Red Turtle, The, Animaatio, Ranska, Japani, 2017)
14.30 Last Vegas
Nel­jä van­haa ka­ve­rus­ta läh­tee polt­ta­ri­reis­sul­le Las Ve­ga­siin. Juh­li­mi­sen ohes­sa poh­di­taan elä­mää, so­vi­taan rii­to­ja ja ra­kas­tu­taan. 97 min. Oh­jaus: Jon Tur­tel­taub. Pääo­sis­sa: Mic­hael Doug­las, Ro­bert De Niro,
(Last Vegas, Komedia, Yhdysvallat, 2013)
14.35 EDtv
Ed on tui­ki ta­val­li­nen ka­ve­ri, jo­ka on töis­sä vi­deo­vuok­raa­mos­sa. Hä­net va­li­taan sat­tu­mal­ta uu­teen oh­jel­ma­for­maat­tiin, jos­sa hä­nen elä­mään­sä näy­te­tään te­le­vi­sios­sa li­ve­nä 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Tar­jous tun­tuu Edis­tä on­nen­pot­kul­ta, mut­ta jul­ki­suu­del­la on myös ikä­vä kään­tö­puo­len­sa. 110 min.
(EDtv, Draamakomedia, Yhdysvallat, 1999)
14.45 Ruo­kakorihaaste
Alex Guar­nasc­hel­li luot­saa uu­den­lais­ta kok­kauskisaa,..
14.40 Ruo­kakorihaaste
Alex Guar­nasc­hel­li luot­saa uu­den­lais­ta kok­kauskisaa,..
14.45 Va­leh­te­li­ja, valehtelija
Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta asia­na­ja­ja-isäs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vätoive on,..
(Liar, Liar, Komedia, Yhdysvallat, 1997)
15
15.40 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
15.50 Suu­ri taisteluareena
15.50 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
16.05 Suu­ri leipurikisa
16.30 To­kion olym­pia­lai­set: 100 met­rin lähtöviivalla
Oh­jel­mas­sa käy­dään lä­pi unoh­tu­mat­to­mim­pia se­kä vä­hem­män tun­net­tu­ja het­kiä olym­pia­lais­ten 100 met­rin juok­sun finaaleista.
16.50 Mi­kä ih­meen asunto?
UU­SI KAU­SI Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
16.50 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 1-2.
16.45 Sink­kuäi­dille sulhanen
Han­nal­la on edes­sään tun­teel­li­set hetket,..
16.45 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 7. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2005)
17.00 Unelmahäät
Nuo­ruu­de­nys­tä­vät Ma­ri, 44, ja Ami, 45,..
17.00 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
Kausi 11. Jaksot 11-12.
17.50 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 5. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clarkson,
17.55 Top Gear
7. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Je­re­my Clark­son, Ric­hard Ham­mond ja Ja­mes May. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2005)
ke: Alkaa uusintana.
to: Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan.
17.40 Sink­kuäi­dille sulhanen
Han­nal­la on edes­sään tun­teel­li­set het­ket, kun mök­ki­lo­ma mies­ten kans­sa päättyy...
18
18.00 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 5...
18.05 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
Mi­kael Gab­riel kiit­tää yl­lä­tys­re­mon­til­la pa­ras­ta ys­tä­vään­sä, Sebbeä...
18.40 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
19.00 Suu­ri leipurikisa
19.00 Ruo­kakorihaaste
Alex Guar­nasc­hel­li luot­saa uu­den­lais­ta kok­kauskisaa,..
19.00 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
19.00 Onnenpyörä
Alkaa uusintana.
19.00 Ing­rid Goes West
Mus­tas­sa ko­me­dias­sa epä­va­kaa Ing­rid muut­taa Los An­ge­le­siin ta­va­tak­seen Ins­tag­ram-mal­li Tay­lor Sloa­nen, jo­hon hä­nel­lä on pak­ko­miel­le. 90 min. Oh­jaus: Matt Spi­cer: Pääo­sis­sa: Aub­rey Pla­za, Eli­za­beth Ol­sen, O? Shea Jack­son Jr. , Wyatt Russell,
(Ingrid Goes West, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
19.05 Va­leh­te­li­ja, valehtelija
Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta asia­na­ja­ja-isäs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vä­toi­ve on, et­tä isä pys­tyi­si ole­maan ko­ko­nai­sen vuo­ro­kau­den ajan va­leh­te­le­mat­ta. 79 min. Oh­jaus: Tom Shadyac.
(Liar, Liar, Komedia, Yhdysvallat, 1997)
19.45 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. Juon­ta­ji­na toi­mi­vat Matt LeB­lanc, Ch­ris Har­ris ja Ro­ry Reid. (Top Gear, Viih­de, Iso-Britannia,
20.00 Unelmahäät
Nuo­ruu­de­nys­tä­vät Ma­ri, 44, ja Ami, 45,..
20.00 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 1-2.
20.00 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
Mi­kael Gab­riel kiit­tää yl­lä­tys­re­mon­til­la pa­ras­ta ys­tä­vään­sä, Sebbeä...
20.00 Val­heenpaljastajat
Oh­jel­mas­sa tar­kas­tel­laan Ison-Bri­tan­nian tun­ne­tuim­pia ri­kos­ta­pauk­sia ke­hon­kie­len asiantuntijan,..
21
21.00 Sink­kuäi­dille sulhanen
Han­nal­la on edes­sään tun­teel­li­set hetket,..
21.00 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ke: Huvilan rauha rikkoutuu, kun pädi tuo huonoja uutisia.
21.00 Last Vegas
Nel­jä van­haa ka­ve­rus­ta läh­tee polt­ta­ri­reis­sul­le Las Ve­ga­siin. Juh­li­mi­sen ohes­sa poh­di­taan elä­mää, so­vi­taan rii­to­ja ja ra­kas­tu­taan. 97 min. Oh­jaus: Jon Tur­tel­taub. Pääo­sis­sa: Mic­hael Doug­las, Ro­bert De Ni­ro, Mor­gan Free­man, Kevin Kline.
(Last Vegas, Komedia, Yhdysvallat, 2013)
21.00 Va­leh­te­li­ja, valehtelija
Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta asia­na­ja­ja-isäs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vätoive on,..
(Liar, Liar, Komedia, Yhdysvallat, 1997)
21.00 The Wolf of Wall Street
Leo­nar­do Di­Cap­rion täh­dit­tä­mä, vii­si Os­car-eh­dok­kuut­ta saa­nut elo­ku­va pe­rus­tuu pörs­si­mek­la­ri ja -kei­not­te­li­ja Jor­dan Bel­for­tin sa­man­ni­mi­siin muis­tel­miin. 166 min. Oh­jaus: Mar­tin Scor­se­se. Pääo­sis­sa: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Jo­nah Hill, Mar­got Robbie.
(The Wolf Of Wall Street, Rikos, Yhdysvallat, 2013)
21.00 Misconduct
Kun­nian­hi­moi­nen la­ki­mies Ben pää­tyy lää­kefr­man toi­mi­tus­joh­ta­jan ja la­kifr­man­sa van­hem­man osak­kaan val­ta­tais­te­lun ja juo­nit­te­lun jal­koi­hin. Kai­ken ta­ka­na on suu­ryh­tiön lääk­keet, jot­ka ovat joh­ta­neet kuo­le­miin, ei­kä yh­tiö ei ota asias­ta vastuuta.
(Misconduct, Rikosdraama, Yhdysvallat, 2016)
22.00 Ame­ri­kan presidentti
Draa­ma­ko­me­dia les­kek­si jää­nees­tä Yh­dys­val­tain pre­si­den­tis­tä, jo­ka ra­kas­tuu lob­ba­riin ja jou­tuu vas­tus­ta­jien­sa ham­pai­siin. 114 min. Oh­jaus: Rob Rei­ner. Pääo­sis­sa: Mic­hael Doug­las, An­net­te Be­ning, Mar­tin Sheen, Michael J.
(American President, The, Draamakomedia, Yhdysvallat, 1995)
22.00 Ing­rid Goes West
Mus­tas­sa ko­me­dias­sa epä­va­kaa Ing­rid muut­taa Los An­ge­le­siin ta­va­tak­seen Ins­tag­ram-mal­li Tay­lor Sloa­nen, jo­hon hä­nel­lä on pak­ko­mielle. 90 min.
(Ingrid Goes West, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
22.00 Fif­ty Shades Freed
Ja­mie Dor­nan ja Da­ko­ta John­son pa­laa­vat roo­lei­hin­sa Ch­ris­tian Grey­nä ja Anas­ta­sia Stee­le­nä elo­ku­vas­sa, jo­ka poh­jau­tuu kan­sain­vä­li­sen me­nes­tys­ro­maa­nit­ri­lo­gian kol­man­teen osaan...
(Fifty Shades Freed, Draama, Yhdysvallat, 2018)
22.50 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
23.50: Huvilan rauha rikkoutuu, kun pädi tuo huonoja uutisia.
23.15 Me­ri­jal­kaväen mies
En­ti­sen me­ri­jal­ka­väen so­ti­laan ko­ke­muk­siin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Per­sian­lah­del­le lä­he­tet­ty tark­ka-am­pu­ja huomaa,..
(Jarhead, Sota, Yhdysvallat, 2005)
23.15 The Wolf of Wall Street
Leo­nar­do Di­Cap­rion täh­dit­tä­mä, vii­si Os­car-eh­dok­kuut­ta saa­nut elo­ku­va pe­rus­tuu pörs­si­mek­la­ri ja -kei­not­te­li­ja Jor­dan Bel­for­tin sa­man­ni­mi­siin muis­tel­miin. 166 min. Oh­jaus: Mar­tin Scorsese.
(The Wolf Of Wall Street, Rikos, Yhdysvallat, 2013)
0
00.00 Jää­kie­kon U18 MM: Suo­mi - Venäjä
Selostajana Juhavaltteri Salminen.
(Urheilu, Yhdysvallat, 2021)
00.10 Skor­pionikuningas
(Scorpion King, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2002)
00.20 Karhuryhmä
00.35 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
00.50 Unelmahäät
01.20 Fif­ty Shades Of Grey
(Fifty Shades Of Grey, Draama, Yhdysvallat, 2015)
01.35 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Lifestyle,..
01.40 Onnenpyörä
Alkaa uusintana.
01.50 Val­heenpaljastajat
02.00 Wel­co­me To The Jungle
Toi­mis­to­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään mat­ka au­tiol­le saarelle,..
(Welcome To The Jungle, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2013)
02.20 Ame­ri­can Pie - Luokkakokous
Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa vuo­sien jäl­keen luok­ka­ko­kouksessa...
(American Reunion, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
02.50 Fit­ness­päi­väkirja 2021
02.35 Arktiset vedet
02.45 Iden­ti­teet­ti­var­kaus somessa
02.50 Iden­ti­teet­ti­var­kaus somessa
3
03.05 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
03.25 Arktiset vedet
03.50 R.I.P.D. - Haamukytät
03.45 Mi­kä ih­meen asunto?
03.50 Val­heenpaljastajat
04.00 Jää­kie­kon U18 MM: Ts­hekki - Suomi
04.00 Jää­kie­kon U18 MM: Suomi - Saksa
04.00 Jää­kie­kon U18 MM: USA - Suomi
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Arktiset vedet
04.50 Arktiset vedet