Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
04.00 Uutisikkuna
6
06.52 Hyrräpäät
06.53 Ric­hard Scar­ry: Tou­hu­lan arvoituksia
06.53 Martta puhuu
06.53 Poppelikumpu
06.52 Hei Taavi
06.52 Hyrräpäät
06.53 Minimuksut
07.04 Ur­heat pupuset
06.58 San­ni Sateenkaari
06.59 Pik­kilän katras
07.03 Humps
07.11 Kuminakuja 19
07.11 Retki-Roope
07.13 Pipsa Possu
07.11 Hau Hau, Piip ja Veli
07.17 Tilk­ku­pei­ton tarinoita
07.18 Jos an­nat hii­relle keksin
07.16 Killi ja Kiki
07.23 Barbapapa
07.21 Rikke
07.21 Petran poppoo
07.22 Fluugalaiset
07.21 Miio työn touhussa
07.22 Tete ja Mama
07.26 Kil­len kimppakyyti
07.34 Her­ra Mäy­rä­nen ja rou­va Repolainen
07.31 Kuviomaa
07.34 Pos­ti­mies Pa­te, eri­kois­lä­hettipalvelu
07.30 Remi ja Ubu
07.35 Ryhmä Hau
07.38 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.35 Enni ja Roi
07.42 Pik­ku Kakkosen posti
07.41 Auvo Raitanen
07.46 Kiri ja Lolo
07.46 Ket­tu ja Jänö
07.47 Ryhmä Hau
07.48 An­na ja ystävät
07.49 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.54 Muru
07.55 Raksajengi
07.53 Sankarikoulu
08.01 Tero hoitaa
08.01 Vegesaurukset
08.05 Askarrellaan
08.06 Ys­tä­väni Marlon
08.08 An­ton Sii­li­nen ratkaisee
08.05 Oktonautit
08.13 Taruvaeltajat
08.10 Mi­mosa ja Lennu
08.17 Haukku ja Poku
08.13 Nin­ni ja Nestori
08.18 Ryhmä Hau
Ryh­mä Hau pää­see toi­miin uusilla,..
08.24 Galaxi
08.24 Athleticus
08.23 Kesäleiri
08.25 Mumenvággi
08.25 Dronettajat
08.26 Ol­laan kavereita
08.29 Mi­nä, Elvis Riboldi
08.26 Kengulahti
08.36 Näin meillä
08.36 Kel­tai­nen Lumimies
08.37 Kotisaari
08.47 Tipu Touhukas
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.44 Pe­lastajapartio
08.41 HYRRÄ
08.50 Jump­pa­het­ki: Tuolijumppa
08.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­pai­no ja voimaharjoitus
08.50 Jump­pa­het­ki: Reipas jumppa
08.50 Jump­pa­het­ki: Ke­hon­huol­to ja venyttely
08.50 Jump­pa­het­ki: Pihajumppa
9
09.00 Ah­ve­nan­maan sankarit
09.01 Late Lammas
09.01 Näin meillä
09.07 Eka & Helmi
09.12 Kär­pästen Harri
09.19 Kun olin ikäisesi
09.23 Su­persisarukset
09.30 Kai­puu maal­le - ky­lä­koulusta koti
Tuo­tan­to: Pa­rad Me­dia, 2022. (U)
09.30 Jens ja Isak ohuel­la jäällä
09.31 Ek­synyt Ozissa
09.34 Voihan Poni
09.52 Råtta Booris
09.46 Swang
10.00 LAKEUSlife
10.00 Naissotilaat 2
Toi­sel­la pal­ve­lus­vii­kol­la pääs­tään to­sitoimiin,.. Mi­tä teh­dä, kun krop­pa pettää,.. Vii­den päi­vän hel­tei­nen lei­ri on vihdoin ohi!..
su: Pe­rus­kou­lu­tus­kau­si on ohi,.. Hen­ni ja An­ne saa­vat kum­pi­kin kuul­la lois­ta­via uutisia...
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
11.00 An­tiik­ki­kaksintaistelu
Kak­si tans­ka­lais­ta kil­pai­lee sii­tä, kum­pi on­nis­tuu löy­tä­mään ar­vok­kaam­pia an­tiik­kie­si­nei­tä, kun käy­tös­sä on 10 000 kruunua.
11.30 Kaikkea kaupan
Tans­ka­lai­nen sar­ja huu­tokaupoista.
12
12.00 Vil­limpi maailma
ti: Vil­liin­ny­tys on uu­si käsite,..
ke: An­ders Lun­din ha­luaa teh­dä luon­nos­ta villimpää...
12.00 Teol­li­sen val­lan­ku­mouk­sen innovaatioita
12.25 Vil­limpi maailma
Il­man raa­don­syö­jiä ja pe­toe­läi­miä eko­sys­tee­mien ta­sa­pai­no järkkyy...
su: Vil­liin­ny­tys on uu­si käsite,.. An­ders Lun­din ha­luaa teh­dä luon­nos­ta vil­lim­pää. Nyt hän ta­paa ins­pi­roi­via ruotsalaisia,..
12.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
13.20 Hul­lu­ja urheilulajeja
13.20 Ko­vin kuski haussa
Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sar­ja vuo­del­ta 2019. (U)
14.05 Syömishäiriö
Pa­hin on pian ohi...
14.05 Eläin­maail­man pienokaiset
Kun en­sim­mäi­nen elin­vuo­si lä­hes­tyy loppuaan,..
14.00 Suu­ri ke­ramiikkakisa
Ret­ro­vii­kon pää­haas­tee­na ke­raa­mik­ko­jen tu­lee luo­da len­tä­vis­tä lin­nuis­ta koos­tuva trio...
14.15 Naissotilaat 2
14.10 Naissotilaat 2
14.10 Naissotilaat 2
14.10 Naissotilaat 3
14.40 Syn­ny­tys­ki­pu­ja - ko­ke­muk­sia syn­ny­tys­väkivallasta
15.00 Kul­lan­nu­put: Luonnonkaunis
14.55 Kul­lan­nu­put: Kor­keam­paa johdatusta
15
15.15 Luot­ta­muk­sel­la, Ronja Salmi
15.10 Sohvaperunat
15.10 Kimmo
15.18 Kul­lan­nu­put: Hy­väs­ti Helsinki!
15.23 Kul­lannuput: FoBo
15.30 Piik­ki sydämessä
15.35 Jopet-show
Roo­leis­sa: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mika Räinä,
15.39 Kul­lan­nu­put: Rak­kaut­ta ennen aamua
15.44 Kul­lan­nu­put: Aja­tuksen tasolla
15.56 Syn­ny­tys­ki­pu­ja - ko­ke­muk­sia syn­ny­tys­väkivallasta
16.00 Unelmakoti
Tuo­tan­to: SVT, 2016. (U)
ti: Nyt he ra­ken­ta­vat unel­mataloaan...
to: Si­mo­ne ja Tom­my haa­vei­le­vat ener­gia­te­hok­kaas­ta kodista,..
16.05 Kul­lan­nu­put: Pikkarit
16.02 Kul­lan­nu­put: He­rä­tys, Ruusunen!
16.25 elokuva: Uroot
16.25 elokuva: Iron Sky The Coming Race
Ydin­so­das­ta sel­viy­ty­neet päät­tä­vät ha­keu­tua kuus­ta ta­kai­sin maahan...
16.40 Metsästäjä
17.00 Pikku Kakkonen
ti: Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa oh­jel­mat Hen­riet­ta, On­ni-sii­li, Koh­ti kou­lua, Vii­ru ja Pesonen,
ke: Kat­sel­laan Vee­ran ja Lo­vii­san kans­sa Fan­to­ra ja Fant­ti, Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua rakastan,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan ja Hil­lan kans­sa Al­bi Lu­miuk­ko, Su­per-Sen­ja, Stella ja Sami,
pe: Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Rus­kea pik­ku­kar­hu, Mi­ni­re­kat, Ru­no­ku­va, Frank­lin ja ystävät,
17.05 Jopet-show
Roo­leis­sa: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mi­ka Räi­nä, Juk­ka Toi­vo­nen. (2007) (U)
18.00 Naissotilaat 2
18.00 Naissotilaat 2
18.00 Naissotilaat 2
18.00 Naissotilaat 3
17.55 Sisäilmaa
Pai­neet kas­va­vat: uu­si in­no­kas työn­te­ki­jä pää­see An­ne­lin sa­lai­suu­den jä­li­jil­le, mi­nis­te­riö ki­ris­tää vaa­ti­muk­sia, ho­me­näyt­tei­tä ke­rä­tään. . ...
17.55 Jope ite
Kou­lu­kiu­sa­tus­ta yli­pai­noi­ses­ta po­jas­ta kas­voi suu­ren ylei­sön ra­kas­ta­ma koo­mik­ko, kan­san­tai­tei­li­ja Jo­pe Ruo­nan­suu. Hän oli laa­ja-alai­nen viih­de­tai­tei­li­ja, eri­tyi­ses­ti hä­net tun­ne­taan imi­taat­to­ri­na. (Suomi 2023)
18
18.35 Sportliv
18.45 Jal­ka­pal­lon Na­tions Lea­gue ROU - FIN
Jal­ka­pal­lon nais­ten Na­tions Lea­guen ot­te­lu Ro­ma­nia - Suo­mi - Slo­va­kia. Bu­ka­rest, Ro­ma­nia. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Se­bas­tian Backman.
19.00 Riis­tametsällä
19.00 Kimmo
T: Yel­low Film & TV. (U) .
19.00 Sisäilmaa
Pai­neet kas­va­vat: uu­si in­no­kas työn­te­ki­jä pää­see An­ne­lin sa­lai­suu­den jälijille,..
19.00 Sohvaperunat
19.30 Jopet-show
Roo­leis­sa: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mi­ka Räi­nä, Juk­ka Toi­vo­nen. (2007) (U)
19.25 Ral­lin SM: Kokkola
osa­kil­pai­lu. Kokkola.
19.50 Kimmo
T: Yel­low Film & TV. (U) .
20.00 Sohvaperunat
Elä­mä­ni Bii­si ja Vain elä­mää täyt­tä­vät mu­sii­kil­la Soh­va­pe­ru­noi­den olohuoneet...
20.00 Suu­ri ke­ramiikkakisa
Ret­ro­vii­kon pää­haas­tee­na ke­raa­mik­ko­jen tu­lee luo­da len­tä­vis­tä lin­nuis­ta koos­tuva trio...
20.00 Ran­ni­kon suojelijat
Yk­si Lon­toon Til­bu­ryn sa­ta­man tär­keim­mis­tä hi­naa­jis­ta on men­nyt epä­kun­toon. Vi­ka pi­tää korjata,..
20.00 Eläin­maail­man pienokaiset
Kun en­sim­mäi­nen elin­vuo­si lä­hes­tyy loppuaan,..
20.00 Urheilulukio
On syys­lu­ku­kau­den lop­pu ja ti­lin­pää­töksen aika...
20.35 Knock, knock
(Ar­mi Toivanen) ,..
20.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
Syk­sy lähestyy,..
20.55 Ibe: WEST SIDE BABY
21
21.00 Urheilulukio
21.00 Kakarat
21.37: Piian ja Mi­kan häi­tä juh­li­taan mo­ni­mut­kai­sis­sa tunnelmissa.
21.00 Sisäilmaa
Pai­neet kas­va­vat: uu­si in­no­kas työn­te­ki­jä pää­see An­ne­lin sa­lai­suu­den jälijille,..
21.00 Luot­ta­muk­sel­la, Ronja Salmi
Köy­hän lap­suu­den elä­nyt Jes­se haluaa,..
21.00 Sohvaperunat
21.00 elokuva: Rehti varas
Pit­kän uran teh­nyt pank­ki­ros­vo ha­luaa an­tau­tua lie­ven­tääk­seen tuo­mio­taan, mut­ta hä­nen saa­liin­sa kiin­nos­taa FBI:n agent­te­ja enem­män. N: Liam Nee­son, Ka­te Walsh, Ro­bert Patrick.
21.00 Sta­cey Doo­ley yökylässä
Brigh­to­nis­sa Sta­cey vie­rai­lee Mat­tin ja Ade­len luona...
21.30 elokuva: Borg/McEnroe
Wimb­le­don, 1980. Ta­ri­na kah­des­ta mie­hes­tä, jois­ta tu­li le­gen­do­ja - ja hin­nas­ta, jon­ka he sii­tä mak­soi­vat. N: Shia La­Beouf, Stel­lan Skars­gård, Sver­rir Gudnason.
21.45 Epänormaali
21.50 Lop­pua odotellessa
Uu­sia tuntemuksia...
21.45 Luot­ta­muk­sel­la, Ronja Salmi
Köy­hän lap­suu­den elä­nyt Jes­se haluaa,..
22.00 Urheilulukio
22.05 Flats­ha­re - Kimppakämppä
Tif­fa­ny on juu­ri muut­ta­nut uu­teen asuntoonsa,..
22.20 Koukussa
Os­ka­ri ve­nyt­tää la­kia vie­lä ker­ran pe­las­taak­seen Kris­tan ja itsensä.
22.15 Yle Live: Oran­ge Gob­lin, Hellfest 2022
22.30 elokuva: Ed­ge of Seventeen
Pir­teä ko­me­dia Na­di­nes­ta, jos­ta lu­kioe­lä­mä tun­tuu jo tar­peek­si sie­tä­mät­tömältä,..
22.35 Jope ite
Kou­lu­kiu­sa­tus­ta yli­pai­noi­ses­ta po­jas­ta kas­voi suu­ren ylei­sön ra­kas­ta­ma koo­mik­ko, kan­san­tai­tei­li­ja Jo­pe Ruo­nan­suu. Hän oli laa­ja-alai­nen viih­detaiteilija,
22.30 Spi­ce Girls - kuin­ka girl po­wer muutti maailmaa
Spi­ce Girls muo­dos­te­taan Lon­toos­sa vuonna 1994...
22.50 Sta­cey Doo­ley yökylässä
23.15 Ran­ni­kon suojelijat
23.10 Liike
23.15 Uniikki
23.20 Amien ja Fan­nan st­rippausreissu
23.40 Rock'y VI
23.50 To do
23.55 Uutisikkuna
0
00.13 Uutisikkuna
00.00 Uutisikkuna
00.30 Uutisikkuna
3