Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
04.00 Uutiiskkuna
04.00 Uutiiskkuna
6
06.52 Hyrräpäät
06.53 An­nii­na Ballerina
06.52 Martta puhuu
06.53 Poppelikumpu
06.52 Hyrräpäät
06.52 Minimuksut
07.04 Hanna Ankka
06.59 San­ni Sateenkaari
07.04 Humps
07.14 Ur­heat pupuset
07.11 Retki-Roope
07.11 Pipsa Possu
07.11 Hau Hau, Piip ja Veli
07.16 Killi ja Kiki
07.24 Kuminakuja 19
07.21 Rikke
07.22 Tilk­ku­pei­ton tarinoita
07.21 Miio työn touhussa
07.23 Tete ja Mama
07.33 Barbapapa
07.26 Kil­len kimppakyyti
07.26 Petran poppoo
07.25 Fluugalaiset
07.33 Pos­ti­mies Pa­te, eri­kois­lä­hettipalvelu
07.31 Remi ja Ubu
07.39 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.39 Enni ja Roi
07.36 Her­ra Mäy­rä­nen ja rou­va Repolainen
07.41 Auvo Raitanen
07.46 Ryhmä Hau
07.47 Kiri ja Lolo
07.49 Ryhmä Hau
07.48 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.54 Muru
07.51 Ket­tu ja Jänö
07.52 Sankarikoulu
08.03 Vegesaurukset
08.04 Oktonautit
08.05 Askarrellaan
08.08 Ys­tä­väni Marlon
08.11 Tero hoitaa
08.10 Mi­mosa ja Lennu
08.17 Haukku ja Poku
08.12 Nin­ni ja Nestori
08.16 Ryhmä Hau
08.23 Taruvaeltajat
08.24 Galaxi
08.24 Athleticus
08.25 Dronettajat
08.26 Ol­laan kavereita
08.29 Mi­nä, Elvis Riboldi
08.25 Kengulahti
08.35 Unna Junná
08.36 Näin meillä
08.36 Kotisaari
08.45 Athleticus
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.43 Pe­lastajapartio
08.40 HYRRÄ
08.50 Jumppahetki
9
09.00 Erätulilla
09.01 Late Lammas
09.01 Näin meillä
09.07 Eka & Helmi
09.12 Kär­pästen Harri
09.18 Kun olin ikäisesi
09.23 Su­persisarukset
09.30 Ek­synyt Ozissa
09.34 Voihan Poni
09.40 Mar­kus vastaan kansa
09.46 Swang
09.51 Råtta Booris
10.00 Seik­kai­lu­ja Tans­kan saarilla
Fu­rin pie­ni saa­ri si­jait­see Lim­vuo­nos­sa, jos­sa vie­te­tään pa­ra­hik­si sim­puk­ka­fes­ti­vaa­le­ja. Kuin­ka siel­lä en­nen elet­tiin? Kok­ki An­ne Hjer­nöe ke­rää saa­rel­ta tuo­rei­ta raa­ka-ai­nei­ta omien herk­ku­jen­sa val­mistamiseen.
10.00 Urheilulukio
10.30: Syk­syn pai­neet ka­saantuvat,..
10.10 Pa­luumuuttajat
10.40 Vel­jes­ten keittiössä
10.45 Mi­nun maisemani
10.40 Vel­jes­ten keittiössä
11.00 Uutisikkuna
11.00 Jopet-show
11.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
11.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
11.25 Sohvaperunat
11.55 Mi­nun maisemani
12.00 Luontoretkellä
Täl­lä ker­taa näh­dään on­net­to­muuk­siin jou­tu­nei­ta eläimiä,..
11.55 Mi­nun maisemani
12
12.10 Luontoretkellä
Mi­tä ne oi­kein puuhaavat?..
12.10 Luontoretkellä
12.05 Sportliv
12.15 Su­per­pe­sis, nais­ten 3. finaaliottelu
fi­naa­liot­te­lu Man­se PP - Pe­sä­kar­hut. Se­los­tus Hen­ri Pit­kä­nen. Tampere.
12.15 Su­per­pe­sis, nais­ten 4. finaaliottelu
fi­naa­liot­te­lu Pe­sä­kar­hut - Man­se PP. Se­los­tus Hen­ri Pit­känen. Pori.
12.30 Tans­ka­lai­sen maa­jus­sin vihjeitä
12.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
13.20 Sydänmailla
ti: Amy ja Lou läh­te­vät ta­paa­maan huijaria,..
14.05 Mys­ti­nen metsätyömies
14.05 Naissotilaat
Moonan,..
14.45 Su­per­pe­sis, mies­ten 3. finaaliottelu
fi­naa­liot­te­lu Vim­pe­lin Ve­to - Sot­ka­mon Jy­my. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Vimpeli.
14.45 Su­per­pe­sis, mies­ten 4. finaaliottelu
fi­naa­liot­te­lu Sot­ka­mon Jy­my - Vim­pe­lin Ve­to. Se­los­tus Mik­ko Han­nu­la. Sotkamo.
15
15.10 Eläin­maail­man pienokaiset
15.10 Sohvaperunat
15.05 Kimmo
T: Yel­low Film & TV. (U) .
15.30 Jopet-show
Roo­leis­sa: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mi­ka Räinä,..
16.00 Unelmakoti
Ker­ros­ta­los­sa asu­vat Ju­ha ja Ni­ka ovat päät­tä­neet ra­ken­taa yh­des­sä talon...
16.00 Ten­nik­sen Da­vis Cup, NED - FIN
1. kak­sin­pe­li. Sp­lit, Kroatia.
16.00 Unelmakoti
Tuo­tan­to: SVT, 2015. (U)
to: Jim­myn ja Lin­dan haa­ve on Uu­den-Eng­lan­nin tyy­linen talo,..
17.00 Pikku Kakkonen
ti: Kat­sel­laan Ii­nan kans­sa oh­jel­mat Hen­riet­ta, On­ni-sii­li, Koh­ti kou­lua, Vii­ru ja Pesonen,
ke: Kat­sel­laan Vee­ran ja Lo­vii­san kans­sa Fan­to­ra ja Fant­ti, Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan, Matikkalorut,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Al­bi Lu­miuk­ko, Isot ko­neet, Stel­la ja Sa­mi, Hel­min ve­de­na­lai­nen maailma,
17.30 Ten­nik­sen Da­vis Cup, USA - FIN
17.30 Pelt­sin ja To­min ret­kei­ly­vin­kit: Polkujuoksu
17.35 Pelt­sin ja To­min ret­kei­ly­vin­kit: Hiek­ka­tiepyöräily
17.44 Pelt­sin ja To­min ret­kei­ly­vin­kit: Rantakalastus
17.54 Pelt­sin ja To­min ret­kei­ly­vin­kit: Leiriytyminen
18
18.00 Naissotilaat
Alok­kail­la on edes­sään Coo­pe­rin testi,..
Moonan,..
to: Nais­so­ti­laat har­joit­te­le­vat johtamista...
18.00 Fut­sa­lin MM-kar­sin­ta, FIN - POR
Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Pa­nu Au­tio. Vantaa.
18.05 Pelt­sin ja To­min ret­kei­ly­vin­kit: Perheretkeily
18.15 Jal­ka­pal­lon kan­sal­li­nen lii­ga HJK - KuPS
Se­los­tus Kris­tian Lind­fors. Hel­sin­ki. . Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tof­fer Herberts.
19.00 Riis­tametsällä
Il­mas­sa on ke­vään tun­tua, kun Jørgen ja Ni­ko­laj ot­ta­vat suun­nak­seen Orøn saa­ren Tanskassa.
19.00 Kimmo
T: Yel­low Film & TV. (U) .
19.30 Jopet-show
Roo­leis­sa: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mi­ka Räi­nä, Juk­ka Toi­vo­nen. O: Ri­ke Jo­ke­la. (2006) (U)
20.00 Sohvaperunat
En­nen uu­den kau­den al­kua pa­laam­me het­kek­si vie­lä ke­vään tun­nel­miin TV:n ääressä...
20.00 Si­mon Ree­ve jär­vimaisemissa
Si­mon läh­tee liik­keel­le Jär­vi­seu­dun kan­sal­lis­puis­ton län­silaidalta...
20.00 Suu­ri ke­ramiikkakisa
En­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la ko­ti­ke­raa­mi­kot te­ke­vät synt­tä­ri­tee­se­tin jol­le­kul­le rakkaalleen...
20.00 Ten­nik­sen legendat
Ts­hek­kos­lo­va­kia­lais­lähtöinen,..
20.30 Ten­nik­sen Da­vis Cup, USA - FIN
2. kak­sin­pe­li ja ne­lin­pe­li. Sp­lit, Kroa­tia. Se­los­tus Vil­le Ny­gård ja Sakari Lund.
20.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
La­to on täy­tet­ty heinillä,..
21
21.00 Urheilulukio
21.30: Syk­syn pai­neet ka­saantuvat,..
21.00 Ten­nik­sen Da­vis Cup, NED - FIN
2. kak­sin­pe­li ja ne­lin­pe­li. Sp­lit, Kroa­tia. Se­los­tus Vil­le Nygård.
21.00 elokuva: 21 ta­paa pi­la­ta avioliitto
Toi­nen ei muu­ta ha­lua­kaan. Kol­mas on nai­mi­sis­sa vää­rän nai­sen kans­sa ja nel­jäs ei enää ole. Siis naimisissa.
21.00 Luot­ta­muk­sel­la Ronja Salmi
Ron­ja tu­tus­tuu kuu­teen ihmiseen,..
21.00 Sta­cey Doo­ley yökylässä
21.45 Len­to­pal­lon EM, vä­lieräottelu
Bo­log­na, Ita­lia. Se­los­tus Jo­han­nes Oikarinen.
21.45 Luot­ta­muk­sel­la, Ronja Salmi
Ron­ja tu­tus­tuu kuu­teen ihmiseen,..
22.00 Mur­han dna 3/4: Kak­si epäi­lyt­tä­vää miestä
21.55 Len­to­pal­lon EM, lop­puot­te­lu ITA - POL
Roo­ma, Ita­lia. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Mikko Esko.
22.20 Mur­han dna 4/4: Rat­kaiseva näyte
22.30 Urheilulukio
23.00: Syk­syn pai­neet ka­saantuvat,..
22.30 Ten­nik­sen legendat
Ts­hek­kos­lo­va­kia­lais­läh­töi­nen, mut­ta Yh­dys­val­to­ja edus­ta­va Mar­ti­na Nav­ráti­lo­vá on nais­ten­pe­lin yk­kö­nen 80-luvulla...
22.40 Len­to­pal­lon EM, puo­li­vä­lie­räot­te­lu FRA - ROU
Len­to­pal­lon mies­ten EM, koos­te puo­li­vä­lie­räot­te­lus­ta Rans­ka - Ro­ma­nia. Var­na, Bul­ga­ria. Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Mikko Esko.
23.00 Kakarat
23.30 Sta­cey Doo­ley yökylässä
23.25 Yle Live: PMMP
Hei­nä­kuussa 2012,..
23.50 Uutisikkuna
0
00.00 Ih­mis­kau­pan jäljillä
00.20 Koukussa
00.15 Uutisikkuna
00.20 Uutisikkuna
00.40 Uutisikkuna
00.45 Uutisikkuna
01.10 Uutisikkuna
3