Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.53 Hyrräpäät
06.52 An­nii­na Ballerina
06.53 Martta puhuu
06.53 Poppelikumpu
06.52 Hyrräpäät
06.52 Minimuksut
07.04 Ur­heat pupuset
06.59 San­ni Sateenkaari
07.04 Humps
07.12 Kuminakuja 19
07.11 Retki-Roope
07.11 Pipsa Possu
07.10 Hau Hau, Piip ja Veli
07.19 Tilk­ku­pei­ton tarinoita
07.16 Killi ja Kiki
07.21 Barbapapa
07.21 Rikke
07.23 Petran poppoo
07.24 Fluugalaiset
07.21 Miio työn touhussa
07.21 Tete ja Mama
07.34 Ryhmä Hau
07.26 Kil­len kimppakyyti
07.34 Pos­ti­mies Pa­te, eri­kois­lä­hettipalvelu
07.30 Remi ja Ubu
07.38 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.36 Enni ja Roi
07.36 Her­ra Mäy­rä­nen ja rou­va Repolainen
07.41 Auvo Raitanen
07.46 Kiri ja Lolo
07.49 Kengulahti
07.59 Galaxi
07.53 Muru
07.50 Ket­tu ja Jänö
07.50 Ryhmä Hau
07.53 Sankarikoulu
08.00 Tero hoitaa
08.04 Askarrellaan
08.04 Vegesaurukset
08.00 Lei­ki­tään Pikku Kakkosta
08.05 Oktonautit
08.12 Lassie
08.10 Mi­mosa ja Lennu
08.10 Ys­tä­väni Marlon
08.17 Haukku ja Poku
08.18 Ryhmä Hau
08.24 Galaxi
08.24 Athleticus
08.25 Dronettajat
08.26 Ol­laan kavereita
08.29 Mi­nä, Elvis Riboldi
08.35 Unna Junná
08.36 Näin meillä
08.36 Kotisaari
08.45 Athleticus
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.44 Pe­lastajapartio
08.41 HYRRÄ
08.50 Jumppahetki
9
09.00 Erätulilla
ti: Ah­ve­nan­maa tar­joaa iso­ja haukia,..
09.01 Late Lammas
09.01 Näin meillä
09.07 Eka & Helmi
09.12 Kär­pästen Harri
09.19 Kun olin ikäisesi
09.23 Kel­tai­nen Lumimies
09.30 Ek­synyt Ozissa
09.35 Voihan Poni
09.40 Mar­kus vs. maailma
09.40 Mar­kus vastaan kansa
09.40 Mar­kus vastaan kansa
09.40 Mar­kus vastaan kansa
09.47 Swang
09.52 Råtta Booris
09.55 Siivekkäät
10.05 Ylio­pis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la: Har­vi­nai­nen po­ti­las: Murre-mureena
10.05 Ylio­pis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la: Rie­ti-kis­sa nu­ku­tu­sai­nepäissään
10.05 Ylio­pis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la: Bur­man­py­to­nil­la on keuhkokuume
10.00 Seik­kai­lu­ja Tans­kan saarilla
Kok­ki An­ne Hjer­nöe ja toi­mit­ta­ja An­ders Ag­ger tu­tus­tu­vat Tans­kan lu­moa­vien saar­ten elä­män­me­noon ja pe­rin­tei­siin. Ä­rön saa­rel­la he pää­se­vät mu­kaan isoi­hin häihin,
10.00 Seik­kai­lu­ja Tans­kan saarilla
Kok­ki An­ne Hjer­nöe ja toi­mit­ta­ja An­ders Ag­ger ran­tau­tu­vat Orön saa­rel­le. He ta­paa­vat saa­rel­la asu­via eri­koi­sia per­soo­nal­li­suuk­sia, ja An­ne tai­koo mais­tu­via herkkuja.
10.10 Ylio­pis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la: Whip­pe­tin puu­du­tus pitkittyy
10.35 Vel­jes­ten keittiössä
10.40 Vel­jes­ten keittiössä
Tu­tut Pri­cen vel­jek­set kier­tä­vät maail­maa ja tu­tus­tu­vat pai­kal­li­siin herkkuihin.
11.05 An­tiik­ki­kaksintaistelu
11.05 An­tiik­ki­kaksintaistelu
11.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
11.20 An­tiik­ki­kaksintaistelu
11.35 Pohjolan sudet
11.45 Su­sia vai ei, siinä pulma
11.50 Syyssaaristo
11.55 Luontotuokio
12.00 Kai­puu maal­le - ky­lä­koulusta koti
Tuo­tan­to: Pa­rad Me­dia, 2022. (U)
12
12.15 Luontoretkellä
Mit­kä ovat eläin­kun­nan no­peim­pia lajeja,..
12.05 Luontoretkellä
12.10 Luontoretkellä
12.05 Ten­nik­sen legendat
Björn Borg tuo ten­nik­seen 70-lu­vul­la uu­den­lais­ta gla­mou­ria ja fa­ni­kulttuuria...
12.45 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.55 Tans­ka­lai­nen maajussi
12.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
13.00 Eläin­maail­man pienokaiset
13.15 Sydänmailla
13.25 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si Köö­penhaminassa
13.50 Jär­vi­hyl­kei­den jäljillä
Maa­pal­lol­la on vain vii­des­sä jär­ves­sä py­sy­vä hyljekanta...
14.00 Ku­nin­gas­kob­ran jäljillä
14.05 Val­mii­na taisteluun
Ko­tiu­tu­mis­juh­lat ovat pian edessä,..
14.05 Ma­ja­vien valtakunta
14.25 Sydänmailla
Amy yl­lät­tyy, kun hän huomaa,..
14.40 Oma­va­rai­set: Kir­veelle töitä
15
15.10 Kimmo
T: Yel­low Film & TV. (U) .
15.00 Oma­va­rai­set: Ir­ti verkoista
15.00 Urheilulukio
15.30: " Da­vin on maa­jouk­kueen kans­sa ki­sois­sa Ruotsissa...
15.10 Kur­jen­po­jan pitkä matka
15.15 Jan­nickin murha
Trans­su­kupuolinen,..
15.23 Oma­va­rai­set: Läpimurto
15.35 Jopet-show
Roo­leis­sa: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mika Räinä,
16.00 Unelmakoti
Tuo­tan­to: SVT, 2014. (U)
ke: Åsa tyt­tä­ri­neen muut­taa yh­teen Mag­nuk­sen kanssa,..
16.00 UE­FAn EU­RO 2024 -kar­sin­to­jen makasiini
16.00 Ylei­sur­hei­lun SM-viestit 2023
kil­pai­lu­päi­vä. Se­los­ta­ja­na Kim­mo Port­ti­la, asian­tun­ti­ja­na Tuo­mas Ra­ja. Tur­ku. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lampenius.
16.00 Ylei­sur­hei­lun SM-viestit 2023
kil­pai­lu­päi­vä. Se­los­ta­ja­na Kim­mo Port­ti­la, asian­tun­ti­ja­na Tuo­mas Ra­ja. Tur­ku. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Leif Lampenius.
16.30 Jal­ka­pal­lon EM kar­sinta studio
16.50 Jal­ka­pal­lon EM kar­sin­ta: KAZ - FIN
Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Ka­zaks­tan. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuojärvi.
17.00 Nik­ki rides bikes
17.00 Pikku Kakkonen
ke: Kat­sel­laan Saa­ran ja Aa­pe­lin kans­sa Fan­to­ra ja Fant­ti, Las­ten­mu­siik­kiest­ra­di, Puu­hai­lu­ky­lä, Lii­ku leikiten,
17.15 Len­to­pal­lon EM, UKR - FIN
Se­los­tus Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, la­jia­sian­tun­ti­joi­na Mik­ko Es­ko ja Ti­mo Tol­va­nen. Var­na, Bulgaria.
18
18.00 Val­mii­na taisteluun
Ko­tiu­tu­mis­juh­lat ovat pian edessä,..
18.00 Ma­ja­vien valtakunta
Ma­ja­va on saa­vut­ta­nut kuu­lui­suut­ta met­su­ri­na ja luo­mal­la tai­dok­kai­ta pe­sä- ja pa­to­rakennelmia.
18.15 Jal­ka­pal­lon EM kar­sinta studio
Studio-osuus.
18.30 Sohvaperunat
En­nen uu­den kau­den al­kua pa­laam­me het­kek­si vie­lä ke­vään tun­nel­miin TV:n ääressä...
18.50 Jal­ka­pal­lon EM kar­sinta studio
18.50 Jal­ka­pal­lon EM kar­sin­ta: FIN - DEN
Se­los­tus Mat­ti Här­kö­nen. Hel­sin­ki. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuo­jär­vi, asian­tun­ti­ja Jani Lyyski.
19.00 Kimmo
T: Yel­low Film & TV. (U) .
19.15 Kimmo
19.20 elokuva: Kak­si­päi­sen kot­kan varjossa
R: Mik­ko Lep­pi­lam­pi, He­le­na Vie­rik­ko, Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, An­ne­li Saa­ris­to, Ta­pio Lii­no­ja. O: Ti­mo Koi­vu­sa­lo. (Ar­tis­ta Fil­mi Oy, 2005) (U)
19.34 Pelt­sin TOP 5 -Jos ek­syt, toimi näin
19.30 Jopet-show
Roo­leis­sa: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mi­ka Räi­nä, Juk­ka Toi­vo­nen. O: Ri­ke Jokela. (U)
19.38 Pelt­sin TOP 5: Näin sel­viät vii­kon il­man suih­kua ja vessaa
19.40 Jopet-show
19.45 Pelt­sin TOP 5 Beauty-vinkit
19.53 Pelt­sin TOP 5 Näin ret­kei­let koiran kanssa
20.00 Riis­tametsällä
Met­säs­tys­ka­ve­ruk­set Jørgen ja Ni­ko­laj mat­kus­ta­vat jäl­leen ym­pä­ri maailmaa,..
20.00 Si­mon Ree­ve jär­vimaisemissa
Si­mon suun­taa Jär­vi­seu­dun itäosaan,..
20.00 Puutarhakausi
Dah­lia­ki­sa rat­keaa. On ai­ka jät­tää lo­pul­li­set jää­hy­väi­set Tors­te­nin puu­tar­hal­le. Ta­req, Pernilla,..
20.05 Ten­nik­sen legendat
Björn Borg tuo ten­nik­seen 70-lu­vul­la uu­den­lais­ta gla­mou­ria ja fa­ni­kulttuuria...
20.50 Poh­jolan luonto
20.50 Jal­ka­pal­lon EM kar­sinta studio
21
21.00 Urheilulukio
21.28: " Da­vin on maa­jouk­kueen kans­sa ki­sois­sa Ruotsissa...
21.00 Kakarat
21.40: As­ta ja Joo­na val­mis­tau­tu­vat ta­hoil­laan tu­le­vaan elä­mänmuutokseen.
21.00 elokuva: Kak­si­päi­sen kot­kan varjossa
R: Mik­ko Lep­pi­lam­pi, He­le­na Vie­rik­ko, Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, An­ne­li Saa­ris­to, Ta­pio Lii­no­ja. O: Ti­mo Koi­vu­sa­lo. (Ar­tis­ta Fil­mi Oy, 2005. )
21.00 elokuva: Kuudes kerta
Ric­kyl­le tä­mä so­pii. Tra­gi­ko­me­dia sek­siad­dik­teis­ta; nai­ses­ta jo­ka osaa sa­noa kyl­lä ja mie­hes­tä jo­ka ei osaa sa­noa ei. N: Pih­la Vii­ta­la, Ant­ti Luusuaniemi.
21.15 elokuva: Wi­dows - lesket
Nel­jän ri­kol­li­sen les­ket päät­tä­vät to­teut­taa mies­ten­sä suun­nit­te­le­man ryös­tön. N: Vio­la Da­vis, Cynt­hia Eri­vo, Eli­za­beth De­bic­ki, Mic­hel­le Rod­ri­guez, Co­lin Far­rell, Liam Nee­son. O: Ste­ve Mc­Queen. (Wi­dows, USA 2018)
21.15 Sta­cey Doo­ley yökylässä
Sta­cey yö­pyy avio­pa­ri Tho­ma­sin ja Cat­hyn luona...
22.00 Mur­han dna 1/4: Verinen kello
22.00 elokuva: Daniel
Nuo­ri tans­ka­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Da­niel Rye jou­tuu Isi­sin pant­ti­van­gik­si. Van­keu­des­sa hä­nen täy­tyy tais­tel­la eloon­jää­mi­ses­tä, jul­muut­ta ja pii­naa vas­taan. Pe­rus­tuu to­si­ta­pah­tu­miin. (Ser du månen, Da­niel, Tans­ka-Suo­mi 2019) (U)
22.20 Mur­han dna 2/4: Tah­rai­nen tyynyliina
22.20 Koukussa
En­ti­set ra­kas­ta­vai­set ylit­tä­vät ra­jan. Kris­ta ja Ni­ko al­ka­vat tu­tus­tua toisiinsa.
22.15 Yle Live: Gram­my Awards 2023
hel­mi­kuu­ta. Esiin­ty­ji­nä mm. Har­ry Sty­les, Bad Bun­ny, Ma­ry J. Bli­ge, Sam Smith & Kim Pet­ras, Lu­ke Combs, Ste­ve La­cy, Bran­di Car­li­le ja Lizzo.   (U)
22.40 elokuva: Lucky One
Mi­ten rak­kaus ja vä­ki­val­ta voi­vat elää rin­nan sa­mas­sa hen­kilössä?..
22.45 Sta­cey Doo­ley yökylässä
22.55 Urheilulukio
23.10 Narkomania
Jullen,..
23.20 Ih­mis­kau­pan jäljillä
23.30 Lai­ne­lau­dal­la ulos slummista
Sho­be, Ais­ha ja Suma,..
23.55 Uutisikkuna
00.10 Uutisikkuna
0
00.15 Uutisikkuna
01.10 Uutisikkuna
3