Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.53 Kaapo
06.53 An­nii­na Ballerina
06.52 Touhukkaat
06.53 Killi ja Kiki
06.52 Hei Taavi
06.52 Kuu ja minä
06.52 Hau Hau, Piip ja Veli
06.59 San­ni Sateenkaari
07.00 Pik­kilän katras
07.04 Tulipop
07.12 Kari Kiituri
07.12 Simo
07.11 Minirekat
07.16 Hanna Ankka
07.19 Pikkurilli
07.17 Stella ja Sami
07.17 Kat­ti Ma­ti­kai­nen ja Nakkirakki
07.18 Humps
07.17 Remi ja Ubu
07.28 Pikku perunat
07.24 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.29 Petran poppoo
07.24 Fluugalaiset
07.20 Utelias Vili
07.26 Pipsa Possu
07.28 Sankarikoulu
07.31 Enni ja Roi
07.33 Puuharit
07.31 Tipo
07.43 Kat­ti Ma­ti­kai­nen ja Nakkirakki
07.42 Kiri ja Lolo
07.36 Her­ra Mäy­rä­nen ja rou­va Repolainen
07.43 Pik­ku Kakkosen posti
07.39 Dinofarmi
07.41 Oktonautit
07.45 Ryhmä Hau
07.45 Ro­bo ja riiviöt
07.48 Rossi ja Rymy
07.48 Malt­ti ja Valtti
07.49 Pi­kin eläimet
07.51 Muru
07.59 Pikku Kakkonen
07.50 Ryhmä Hau
07.58 Tie tähtiin
07.51 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.02 Askarrellaan
08.01 Api­na Apu­nen, asentaja-apina
08.02 HYR­RÄ: Tiedetemput
08.08 Ni­mi­päi­väon­nittelu: 27.3.
08.09 Ru­so ja rihmalat
08.06 Kengulahti
08.06 Ryhmä Hau
08.12 Lassie
08.14 Pikku Kakkonen
08.10 Emmi ja Kuru
08.19 Pikku Kakkonen
08.17 Haukku ja Poku
08.15 Ässäluokka
08.24 Ava­ruuden aarteet
08.21 Kes­kia­jal­la keksittyä
08.24 Poi­ka, tyt­tö, koi­ra, kis­sa, hii­ri ja juusto
08.25 Mimun maailma
08.28 Sa­lainen museo
08.28 Sa­la­saa­ren seikkailijat
08.35 Unna Junná
08.38 Näin meillä
08.36 Hilda Hokkus
08.36 Kotisaari
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.43 Pe­lastajapartio
08.45 Athleticus
08.47 Ga­laxi somessa
08.50 Jump­pa­het­ki: Ta­sa­paino ja voima
08.50 Jump­pa­het­ki: Vet­reyt­tä selkään
08.50 Jump­pa­het­ki: Kehonhallinta
08.50 Jump­pa­het­ki: Voimaa reisiin
08.50 Jump­pa­het­ki: Ve­nyt­te­ly ja rentoutus
08.57 Pikku Kakkonen
9
09.00 Luontomatkalla
Tuo­tan­to: SVT, 2016. (U)
ti: Kun ih­mi­nen val­taa käyt­töön­sä yhä uu­sia alueita,..
to: Bor­neon sa­de­met­siä kaa­de­taan öl­jy­pal­mu­vil­jel­mien tieltä,..
pe: Mag­da­le­na ja An­ders kil­pai­le­vat Tuk­hol­mas­sa siitä,..
09.00 Late Lammas
09.00 Näin meillä
09.07 Eka & Helmi
09.12 Kär­pästen Harri
09.19 Lassie
09.23 Kel­tai­nen Lumimies
09.44 Ko­ti­ka­dun jen­gi ja vihreä valo
09.35 Voihan Poni
09.53 Råtta Booris
09.47 Erityiset
09.58 Ga­laxi somessa
10.00 Ka­las­tuselämää
10.00 Hiih­don SM, N 3 x 5 km viesti
(1V + 2 P) . Se­los­tus Kim­mo Porttila,..
10.00 Hiih­don SM, naisten 30 km
(V) vä­liai­ka­läh­döin. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Kal­le Las­si­la, Ina­ri. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuo­jär­vi, la­jia­sian­tun­ti­ja Andrea Julin.
10.30 Suur­per­heen maa­laiselämää
10.30 Siskonpeti
10.30 Erä­tu­lil­la - kalavesillä
10.35 Hiih­don SM, N 5 km
(P) vä­liai­ka­läh­döin. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Kal­le Las­si­la, Ina­ri. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuojärvi,
10.55 Mä­ki­hy­pyn MC, HS 240 karsinta
Pla­ni­ca, Slo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Hannula.
10.55 Mä­ki­hy­pyn MC, jouk­kue­kil­pailu HS 240
Pla­ni­ca, Slo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Hannula.
11.15 Hol­by Ci­tyn sairaala
ke: Fletch vaa­tii Je­niä vas­tuu­seen siitä,..
11.55 Halt And Catch Fire
11.55 Halt And Catch Fire
12
12.06 Sis­kon­pe­ti: Rol­ler Derby -siskot
12.11 Hol­by Ci­tyn sairaala
12.10 Siskonpeti
12.36 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
12.35 Hiih­don SM, M 10 km
(P) vä­liai­ka­läh­döin. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Kal­le Las­si­la, Ina­ri. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuojärvi,
12.30 Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun MM, vapaaohjelma
La­ke Placid, USA...
12.41 UMK 2023 Kää­ri­jän mat­ka eu­ro­vii­suihin filleri
12.45 Unel­mia ja studiohommia
12.50 Halt And Catch Fire
12.45 Hiih­don SM, M 4 x 10 km viesti
(2P + 2 V) . Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Kal­le Las­si­la, Ina­ri. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuo­jär­vi, la­jia­sian­tun­ti­ja Andrea Julin.
13.15 Søren Ves­te­rin puutarha
13.15 Hiih­don SM, miesten 50 km
(V) vä­liai­ka­läh­döin. Se­los­tus Kim­mo Port­ti­la, la­jia­sian­tun­ti­ja­na Kal­le Las­si­la, Ina­ri. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Ch­ris­tian Vuo­jär­vi, la­jia­sian­tun­ti­ja Andrea Julin.
13.31 Unel­mia ja studiohommia
13.45 Tans­ka­lai­nen maajussi
14.01 Ihanat autot
14.15 Sydänmailla
ti: Lou pa­laa ta­kai­sin ko­tiin Van­couverista,..
14.15 Tans­ka­lai­nen maajussi
14.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
tuo­tantokausi,..
14.45 Sydänmailla
14.57 Lo­mau­nel­mia: Krei­kan saaristo
15.00 Siskonpeti
Kau­si 1. (U) .
14.55 Mä­ki­hy­pyn MC, HS 240
Pla­ni­ca, Slo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Hannula.
15.00 Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun MM: lyhytohjelma
La­ke Pla­cid, USA. Se­los­tus Mi­ka Saarelainen.
15
15.20 Tehdas
Les­kek­si jää­neen Lei­lan ja Alin yh­tei­nen on­ni on lyhyt,..
15.25 Mieheni vaimo
Alek­si koit­taa kan­na­tel­la su­rua työs­tä­vää äitiään...
15.24 Sis­kon­pe­ti: Tanssikokous
15.30 Mieheni vaimo
Ku­vai­lu­tulkattu. (U)
16.00 Lo­mau­nel­mia: Krei­kan saaristo
16.15 Mä­ki­hy­pyn MC, HS 240
Pla­ni­ca, Slo­ve­nia. Se­los­tus Mik­ko Hannula.
16.10 Pe­räkamaripojat
16.10 Sohvaperunat
16.15 Oi­kean Pu­nai­sen Lo­kakuun tapaus
16.25 Mat­ka­pas­si: Ete­lä-Ame­rikan kierros
Eri­kois­jak­sos­sa käy­dään Guya­nas­sa, Ve­ne­zue­las­sa, Ko­lumbiassa,..
16.50 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
16.55 Ta­ri­noi­ta met­sästä: Orava
17.00 Pikku Kakkonen
Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pip­sa Pos­su, Ru­no­ja ja ros­kia, Pip­pa ja Po­pi, Raksahommia,
17.00 Pikku Kakkonen
ke: Kat­sel­laan Saa­ran ja Sa­gan kans­sa Ur­heat pu­pu­set, Lau­la Su­san­nan kans­sa, Q Put­ti 5, An­na ja ystävät,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hei Taa­vi, Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen, Met­sän hal­ki, Kai­sa ja Ol­li, Saa­ra ja Sorsa,
pe: Kat­sel­laan Ri­kun ja Ra­min kans­sa Kai­ja Kur­pit­sa, Isot ko­neet, Malt­ti ja Valt­ti - hom­ma hanskassa,
17.20 Tehdas
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Leh­to­nen löy­tää viih­de­pal­ve­lus­ta Ve­ro­ni­kan. Nai­nen ym­mär­tää pian, et­tä täs­sä on mies,
17.45 Häi­käi­se­vä Australia
Griff liit­tyy va­paaeh­tois­ten ra­ta­mies­ten ryh­mään Ips­wichissä,..
17.57 Pik­ku Kak­ko­sen postipyyntö
18
18.00 Näin Norjassa
18.15 Mieheni vaimo
Ku­vai­lu­tulkattu. (U)
ti: Ah­tin äi­ti tu­lee vie­rai­lul­le. Kat­ri suun­nit­te­lee Kon­tun tu­levaisuutta.
ke: Kat­ri ete­nee lii­ke­suun­ni­tel­mas­saan. Kat­ri, Evelin,..
to: Kat­ri saa vii­mein Eve­li­nil­tä vas­tauk­sia, mi­kä joh­taa uu­teen vä­lirikkoon...
pe: DNA-tes­tin tu­lok­set tulevat...
18.10 Moo­sek­sen perintö
Kuus­nie­men kun­taan si­joit­tu­va ko­me­dia­sarja. P. A...
18.35 Koi­ran­pen­tu­jen ensihetket
Sa­lis­bu­rys­sa Rai­mon­di-Ba­ke­rin per­hee­seen saa­puu tans­kan­do­gin pen­tu, Shelbee...
19.00 Sohvaperunat
19.00 Mo­dernit miehet
19.00 Moo­sek­sen perintö
Kuus­nie­men kun­taan si­joit­tu­va ko­me­dia­sarja. P. A...
19.00 Sohvaperunat
19.25 Pirjo
19.30 Ke­to­nen & Myllyrinne
19.35 Kirjolla
Uusi sarja.
20.03: Ju­lius pak­kaa lap­suu­den laa­tik­koon. Ki­ri tree­naa rutiineja...
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.55 Wil­liam: Penelope
19.55 Eri­ka Vik­man: Cicciolina
19.55 El­li­noo­ra: Dinosauruksii
19.50 Ta­ri­noi­den Ruis­rock: Ola­vi Uusivirta
19.50 Mo­dernit miehet
20.13: Jar­kon mie­huus ko­kee viil­tä­vän kolauksen...
20.00 The­roux ja autistit
Louis The­roux vie­rai­lee au­tis­tis­ten las­ten kun­tout­ta­mi­seen eri­kois­tu­nees­sa koulussa...
20.00 Häi­käi­se­vä Australia
20.00 Suu­ri ke­ramiikkakisa
Kamp­pai­lu sa­vi­pa­jan mes­ta­ruu­desta alkaa...
20.00 Mat­ka­pas­si: Ete­lä-Ame­rikan kierros
Eri­kois­jak­sos­sa käy­dään Guya­nas­sa, Ve­nezuelassa,..
20.00 Maail­man mah­tavimmat joet
20.35 Hillo
Ronskin,..
20.50 Näin Nor­jas­sa: Hui­kea vesiputous
20.56 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
20.52 Ku­va­kir­jei­tä Ete­lä-Amerikasta
20.50 Poh­jolan luonto
21
21.00 Kirjolla
Uusi sarja.
21.28: Ju­lius pak­kaa lap­suu­den laatikkoon...
21.00 Moo­sek­sen perintö
Kuus­nie­men kun­taan si­joit­tu­va ko­me­dia­sarja. P. A...
21.00 Tehdas
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Leh­to­nen löy­tää viih­de­pal­ve­lus­ta Veronikan...
21.00 Brit­ti­ho­vin eliittisotilaat
21.00 Sohvaperunat
21.00 Ke­to­nen & Myllyrinne
21.46: 15 vuo­den odo­tus päättyy...
21.00 elokuva: Macbeth
Sha­kes­pea­ren kuu­lui­sa näy­tel­mä eep­pi­sen toi­min­nal­li­se­na elo­ku­va­na skot­lan­ti­lai­ses­ta ken­raa­lis­ta, jo­ka al­kaa ta­voi­tel­la ku­nin­kaan kruu­nua. N: Mic­hael Fass­ben­der, Ma­rion Co­til­lard. O: Jus­tin Kur­zel. (Iso-Bri­tannia 2015)
21.50 Mist sä tuut? 2
21.50 Manc­hes­te­rin sarjaraiskaaja
21.45 Exit
Uu­sia bileitä,..
21.50 Kak­si sink­kua ja Colin
21.57 Huip­pu­vuo­ret yläilmoista
22.00 Out­lan­der - Matkantekijä
Fra­ser's Rid­ges­sä puh­keaa ou­to tau­ti, ja Clai­re koet­taa sel­vit­tää sen al­kuperää...
22.15 Das Boot - Su­kel­lusvene U-612
Fors­ter kä­ty­rei­neen seu­raa Mar­got'n jäl­kiä St. Rémyyn...
22.15 Yle Live: Al­ma kei­kal­la Sveitsissä
22.15 elokuva: An­na ja maailmanloppu
22.45 Par­kou­rin vaara ja lumo
22.50 The­roux ja autistit
22.50 Mist sä tuut? 2
23.00 Par­kou­rin vaara ja lumo
23.10 Pasila
23.15 Wreck
23.35 Log­ged in Special
23.43 Ur­sus Fac­to­ry: Kaik­ki on niin vi­tun ihan jees
23.45 Pasila
23.50 Le Saboteur
23.50 Muo­dos­tel­ma­luis­te­lun MM: vapaaohjelma
La­ke Pla­cid, USA. Se­los­tus Mi­ka Saarelainen.
23.50 Hypertensio
0