Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
6
06.53 Pikkuli
06.52 Titta Pikkanen
06.53 Dinotassut
06.53 Met­kat Mesiläiset
06.53 Hyrräpäät
06.52 Utelias Vili
06.53 Tik Tak
06.58 Mohvelit
06.59 Lastenohjelmia
06.58 Kil­len kimppakyyti
07.03 Lastenohjelmia
07.01 Rikke
07.04 Tilk­ku­pei­ton tarinoita
07.00 Lastenohjelmia
07.04 Suu­ren­moi­nen herra Kunkku
07.07 Kaapo
07.08 Kerkko Kukko
07.08 Maijuli
07.07 Maik­ki ja pe­lottava Pontso
07.09 Lastenohjelmia
07.14 Lastenohjelmia
07.14 Oiva
07.10 Ur­heat pupuset
07.16 Lastenohjelmia
07.19 Lastenohjelmia
07.18 Laura
07.22 Lastenohjelmia
07.24 Popi Kissa
07.29 Lastenohjelmia
07.25 Enni ja Roi
07.29 Lastenohjelmia
07.30 Muru
07.32 Mi­tä ihmettä?
07.33 Lastenohjelmia
07.31 Pi­kin eläimet
07.37 Pii ja Poju
07.37 Lastenohjelmia
07.36 Q Putti 5
07.38 Lastenohjelmia
07.42 Ryhmä Hau
07.49 Milli ja Molli
07.43 Jos an­nat hii­relle keksin
07.48 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
07.44 Liisa ja Leo
07.55 Vekarat
07.57 Tipo
07.58 An­ton Sii­li­nen ratkaisee
07.56 Lastenohjelmia
08.04 Lastenohjelmia
08.04 Lastenohjelmia
08.06 Pikku Kakkonen
08.05 Pet­teri Kaniini
08.09 Ta­ri­noi­ta puumajasta
08.10 Sherlock Jakki
08.13 Lastenohjelmia
08.12 Kari Kiituri
08.19 Pikku Kakkonen
08.17 Pok ja Mok
08.19 Pikku Kakkonen
08.19 Ryhmä Hau
08.23 Kanikenttä
08.23 Tipu Touhukas
08.24 Lastenohjelmia
08.21 Late Lammas
08.23 Las­ten tasavalta
08.24 Jönneli
08.35 Lastenohjelmia
08.25 Lastenohjelmia
08.28 Tero hoitaa
08.36 Hirveä Henri
08.35 Ässäluokka
08.44 Jo­raa­vat juurikkaat
08.40 Lu­lu ja lehmä
08.43 Lastenohjelmia
08.45 Tä­nään Galaxissa
08.45 Tä­nään Galaxissa
08.50 Jumppahetki
08.50 Jumppahetki
08.55 Tä­nään Galaxissa
08.58 Pikku Kakkonen
9
09.00 Mc­Leo­din tyttäret
Kau­si 4. Syr­jäi­sen aust­ra­lia­lai­sen kar­ja­ti­lan his­to­rias­sa kään­tyy uu­si leh­ti. Isän­sä apu­na ti­laa hoi­ta­nut Clai­re Mc­Leod on jää­nyt yk­sin ja jou­tuu vie­lä vas­taa­not­ta­maan ei-toi­vo­tun vie­raan - si­sar­puo­len­sa, jo­ta hän ei ole näh­nyt vuosiin...
09.00 Mi­nä, Elvis Riboldi
09.00 Lastenohjelmia
09.11 Romp­pu, Ras­se ja Sikuriina
09.12 Voihan Poni
09.23 Lastenohjelmia
09.24 Jes­si ja Jan­ni - ete­vät et­siväkaksoset
09.30 Peter Pan
09.45 Uusi Päivä
Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­mediasarja,..
09.45 Uusi Päivä
Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
09.47 Tiede X Mauton
09.53 Hullabalooba
09.54 Kes­kia­jal­la keksittyä
09.55 Tä­nään Galaxissa
10.00 Hittimittari
1984) Hit­ti­mit­ta­ri -oh­jel­maa lä­he­tet­tiin Yle TV2-ka­na­val­la vuo­si­na 1984-1988. Oh­jel­man juon­ta­ja­na en­sim­mäi­sel­lä kau­del­la oli Ti­mo T. A. Mik­ko­nen ja myö­hem­min Mikko Alatalo.
10.00 Hittimittari
(13. 10. 1984) Po­pe­da: Suk­set, Fre­de­rik: Tu­le tyt­tö kyy­tiin, Ma­rion: Nainen,..
10.15 Kandit
Uu­den kohtaaminen,..
Jaksot 8-3.
10.45 Rallin MM
Power Stage, Kroatia Ral­lin MM-sar­jan kol­mas osa­kil­pai­lu. Po­wer Sta­ge. Kroatia.
10.45 Hittimittari
1984) Hit­ti­mit­ta­ri -oh­jel­maa lä­he­tet­tiin Yle TV2-ka­na­val­la vuo­si­na 1984-1988. Oh­jel­man juon­ta­ja­na en­sim­mäi­sel­lä kau­del­la oli Ti­mo T. A. Mik­ko­nen ja myö­hem­min Mikko Alatalo.
Jaksot 1-3.
10.55 Hol­by Ci­tyn sairaala
Onnettomuuden jälkeen.
11.40 Ta­ri­noi­den Ruisrock
11.37 Unelma Lapista
11.35 Uusi Päivä
Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
Jaksot 458-461.
11.45 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
11.50 Poh­jolan luonto
11.45 Urheilu-Suomi
Ur­hei­lu-Suo­mi on ta­ri­na suo­ma­lai­ses­ta huip­pu-ur­hei­lus­ta. Ur­hei­lun hui­put ker­to­vat mi­tä his­to­rian rat­kai­se­vil­la het­kil­lä oi­kein ta­pah­tui ja mi­tä oli ta­pah­tu­mien taus­tal­la. Mu­ka­na ovat Ja­ri Lit­ma­nen, Pat­rik Lai­ne, Las­se Vi­ren, Jark­ko Nie­mi­nen, Mat­ti Ny­kä­nen, Kii­ra Kor­pi, Ju­ha Kank­ku­nen, Pet­ra Ol­li ja yli 100 muu­ta ur­hei­lul­le an­tau­tu­nut­ta suomalaista.
11.57 Lah­joita puhetta
12
12.00 Luontomatkalla
Ruot­sa­lai­nen luon­to­sar­ja. Lin­da Olofs­son, An­ders Lun­din ja Joa­kim Odel­berg mat­kaa­vat maail­mal­la ja ko­ti­maas­sa tu­tus­tu­mas­sa luon­toon ja eläi­miin. Ruot­sa­lai­nen luontosarja.
ma: 9/9.
ti: 1/9. Ruot­sa­lai­nen sarja,..
ke: 2/9.
to: 3/9.
pe: 4/9.
13.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
Jaksot 5-9.
13.30 Casualty
T: BBC. Tuo­tanto: BBC.
ma: Saat minut voimaan pahoin Historia toistaa itseään
ti: Pinnan alla Ja­cob osal­lis­tuu se­mi­naa­riin, mis­sä hä­nel­lä on myös pu­heenvuoro... Valheita Dy­la­nin per­he tu­lee uu­des­taan en­sia­puun hoi­det­ta­vak­si tu­li­pa­lon vuoksi...
ke: Pelko Ri­ta saa osak­seen ty­lyä koh­te­lua, kun hän pa­laa töihin... Vaaran paikka Con­nien tyt­tä­ren pa­ras ys­tä­vä louk­kaa itsensä...
to: Liian vanha töihin 1/2 Liian vanha töihin 2/2
pe: Ellenin johdossa Connien painajainen Luot­taa­ko Con­nie Jac Nay­lo­rin ki­rur­gin­taitoihin?..
13.26 Jopet-show
13.51 Jal­ka­pal­lon Euro 2020
14.17 Urheilu-Suomi
Ur­hei­lu-Suo­mi on ta­ri­na suo­ma­lai­ses­ta huip­pu-ur­hei­lus­ta. Ur­hei­lun hui­put ker­to­vat mi­tä his­to­rian rat­kai­se­vil­la het­kil­lä oi­kein ta­pah­tui ja mi­tä oli ta­pah­tu­mien taus­tal­la. Mu­ka­na ovat Ja­ri Lit­ma­nen, Pat­rik Lai­ne, Lasse Viren,
14.40 Pirjo
14.45 Riis­tametsällä
Ukkometso Ruotsissa Ys­tä­vyk­set Jørgen ja Ni­ko­laj ovat teh­neet pit­kään töi­tä kimpassa...
15
15.10 Muut­to­päiväkirjat
15.10 Unelma Lapista
15.10 Jopet-show
15.15 Jopet-show
15.31 Kirje Ruotsiin
15.39 Näin Norjassa
15.35 Pirjo
15.40 Le­vi­son Wood: Seik­kai­lu Lähi-idässä
15.40 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Maa­lais­ko­me­dioi­den ja Pi­run­pel­lon te­ki­jöi­den sar­ja po­rau­tuu kai­vos­bisnekseen...
Jaksot 2-3.
15.40 Pirjo
15.50 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
15.45 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Kenen lauluja laulat? Mir­ja­mi on hä­dissään...
15.45 Mik­ko Ala­ta­lo - suo­ma­lai­nen reis­supoika 70 v.
Mik­ko Ala­ta­lon 70-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­viä juh­lis­te­taan suo­ras­sa kah­den tun­nin lä­he­tyk­ses­sä. Ala­ta­lon uraa käy­dään lä­pi toi­mit­ta­ja Jus­si-Pek­ka Ran­ta­sen joh­dol­la. Kes­kus­te­luun liit­tyy myös mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Pekka Laine.
16.13 Hyi­sen poh­joi­sen rahtaajat
Kaikista ei ole merimiehiksi
16.31 Uusi Päivä
Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­mediasarja,..
16.35 Van­han tek­nii­kan metsästäjät
17.00 Pikku Kakkonen
Maanantai 26.4.2021 Kou­lu­leik­ki­kou­lu. Kat­sel­laan Tuo­mon kans­sa Pik­ku­ril­li, Hen­riet­ta, Puuharit,
17.00 Pikku Kakkonen
Las­te­noh­jel­mia jo­ka päivä.
ti: Tiistai 27.4.2021
ke: Keskiviikko 28.4.2021 Kat­sel­laan Aa­pe­lin ja Saa­ran kans­sa Si­mo, Unel­ma­jut­tu, Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua rakastan,
to: Torstai 29.4.2021 Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Oli­via, Ki­kat­ta­va Kak­kiai­nen, Hen­ki­lö­ku­va, Kaisa ja Olli,
pe: Perjantai 30.4.2021 Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Rus­kea pik­ku­kar­hu, Las­ten­mu­siik­kiest­ra­di, Frank­lin ja ystävät,
16.56 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Maa­lais­ko­me­dioi­den ja Pi­run­pel­lon te­ki­jöi­den sar­ja po­rau­tuu kai­vos­bis­nek­seen. Omas­ta luo­mu­ti­las­ta haa­vei­le­va Ans­si Kor­pe­la os­taa pie­nen maa­ti­lan. Alueen mais­ta ovat muut­kin kiin­nos­tu­neet. Kun­ta on tu­ke­mas­sa kai­vos­han­ket­ta jo­ka ai­koo nie­lais­ta ison osan maa­seu­tua. Ans­si nou­see tais­te­luun pie­nen pi­tä­jän puo­les­ta, kai­vos­han­ket­ta vastaan...
Jaksot 2-4.
17.57 Lastenohjelmia
18
18.00 Urheilu-Suomi
Ur­hei­lu-Suo­mi on ta­ri­na suo­ma­lai­ses­ta huip­pu-ur­hei­lus­ta. Ur­hei­lun hui­put ker­to­vat mi­tä his­to­rian rat­kai­se­vil­la het­kil­lä oi­kein ta­pah­tui ja mi­tä oli ta­pah­tu­mien taus­tal­la. Mu­ka­na ovat Ja­ri Lit­ma­nen, Pat­rik Lai­ne, Las­se Vi­ren, Jark­ko Nie­mi­nen, Mat­ti Ny­kä­nen, Kii­ra Kor­pi, Ju­ha Kank­ku­nen, Pet­ra Ol­li ja yli 100 muu­ta ur­hei­lul­le an­tau­tu­nut­ta suo­ma­lais­ta. Ur­hei­lu­hul­lun kan­san ko­ko­var­ta­lo­ku­va - uu­sin­ta­na al­kaen 11. hei­nä­kuu­ta. (Tuo­tan­to: Yle, 2016. )
Jaksot 6-10.
18.00 Len­to­pal­lon Mes­tarien liiga
Naisten loppuottelu Conegliano - Istanbul Nais­ten lop­puot­te­lu Co­neg­lia­no - Is­tan­bul. Se­los­tus Kal­le Pal­lo­nen. La­jia­sian­tun­ti­ja Kons­tan­tin Shu­mov. Yle näyt­tää len­to­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan otteluita.
19.00 Riis­tametsällä
Kanimetsällä Tanskassa
19.00 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Porttikielto Perttulaan Ans­si saa kir­jeen ja Jas­ka pa­laa korjaamolle...
19.00 Kor­pe­lan kujanjuoksu
Maa­lais­ko­me­dioi­den ja Pi­run­pel­lon te­ki­jöi­den sar­ja po­rau­tuu kai­vos­bis­nek­seen. Omas­ta luo­mu­ti­las­ta haa­vei­le­va Ans­si Kor­pe­la os­taa pie­nen maatilan...
19.00 Ko­ti­kat­so­mo: Myrs­kyn jälkeen
Suomi on elämänsä kunnossa
19.30 Unelma Lapista
Tämä on paras päätös Se on varmaa,..
19.50 Pirjo
19.50 Ke­to­nen & Myllyrinne
19.55 Kä­si­pal­lon EM-karsinta
FIN - MKD Kä­si­pal­lon EM-kar­sin­taot­te­lu Suo­mi - Poh­jois-Ma­ke­do­nia. Se­los­tus To­mi Salminen,..
19.55 Lah­joita puhetta
19.57 Lah­joita puhetta
20.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
Onnettomuuden jälkeen.
20.00 Kar­vat ki­ha­raan - koi­rien stailauskisa
Fiineistä fiinein
20.00 Mik­ko Ala­ta­lo - suo­ma­lai­nen reis­supoika 70 v.
Mik­ko Ala­ta­lon 70-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­viä juh­lis­te­taan suo­ras­sa kah­den tun­nin lä­he­tyk­ses­sä. Ala­ta­lon uraa käy­dään lä­pi toi­mit­ta­ja Jus­si-Pek­ka Ran­ta­sen joh­dol­la. Kes­kus­te­luun liit­tyy myös mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Pekka Laine.
20.00 Unelma Lapista
20.14 Sportliv
20.10 Pirjo
20.15 Hyi­sen poh­joi­sen rahtaajat
Kaikista ei ole merimiehiksi
20.22 Luottomies
20.15 Le­gen­daa­ri­set jal­ka­pal­lovalmentajat
Claudio Ranieri
20.41 Mei­dän pitää puhua
20.35 The Gra­ham Norton Show
Bryan Cranston, Adrian Dunbar, Vicky McClure, Chiwetel Ejiofor
20.50 Pelt­sin toinen luonto
20.55 Lah­joita puhetta
21
21.00 Unelma Lapista
21.00 Sta­cey Doo­ley: Sa­la­ku­vaa­jat netissä
Ete­lä-Ko­reas­sa por­no on laitonta,..
21.00 Ko­ti­kat­so­mo: Myrs­kyn jälkeen
Suomi on elämänsä kunnossa
21.00 Le­gen­daa­ri­set jal­ka­pal­lovalmentajat
Claudio Ranieri
21.00 elokuva: Get the Gringo
Toi­min­ta­jän­nä­ris­sä ku­lu­nut am­mat­ti­ri­kol­li­nen sul­je­taan pa­ha­mai­nei­seen mek­si­ko­lai­seen van­ki­laan, jos­ta sel­viy­tyäk­seen hä­nen on otet­ta­va yl­lät­tä­väk­si liit­to­lai­sek­seen 10-vuotias poika.
(USA 2012)
21.30 elokuva: Odd Tho­mas - Hil­jais­ten kaupunki
Dean Koont­zin me­nes­tys­ro­maa­nei­hin pe­rus­tu­va yli­luon­nol­li­nen toi­min­ta­jän­nä­ri pik­ku­kau­pun­gin nuo­res­ta ja hie­man omi­tui­ses­ta pi­kakokista,..
(Odd Thomas, USA 2013)
21.25 Len­to­pal­lon Mes­tarien liiga
Miesten loppuottelu Kozle - Trentino Mies­ten lop­puot­te­lu Koz­le - Tren­ti­no. Se­los­tus Kal­le Pal­lo­nen. La­jia­sian­tun­ti­ja Kons­tan­tin Shu­mov. Yle näyt­tää len­to­pal­lon Mes­ta­rien lii­gan otteluita.
21.45 100 vaginaa
On aika nostaa mirri pöydälle!
21.45 Exit
Tilinteon hetki Sar­jan ikä­ra­ja (16) ...
21.55 Kullannuput
22.20 Koh­ti kau­kaisia rantoja
22.15 The Gra­ham Norton Show
Kate Winslet, Stanley Tucci, Orlando Bloom, Kingsley Ben-Adir
22.25 Unelma Lapista
Tämä on paras päätös Se on varmaa,..
22.35 SAS: Eri­kois­jouk­ko­jen ko­vassa koulussa
Lopullinen koetus
22.35 Sta­cey Doo­ley: Sa­la­ku­vaa­jat netissä
Ete­lä-Ko­reas­sa por­no on laitonta,..
23.00 Le­vi­son Wood: Seik­kai­lu Lähi-idässä
Adeninlahti, Somalia ja Saudi-Arabia
22.55 BLEED OUT
Kun Step­hen Bur­row­sin äi­ti sai py­sy­viä ai­vo­vau­rioi­ta epäon­nis­tu­nees­ta lonk­ka­leik­kauksesta,..
23.05 Kuo­le­maantuomitut
Silmä silmästä
23.05 Pää pystyssä
23.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Kummelistories
Ket­tu, Ru­sak­ko ja Il­ves sotivat,..
23.20 100 vaginaa
On aika nostaa mirri pöydälle!
23.35 Exit
Tilinteon hetki Sar­jan ikä­ra­ja (16) ...
23.55 Strike Back
23.51 Halko
0
00.10 Ke­to­nen & Myllyrinne
00.35 Pää pystyssä