Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Ka­don­neet perijät
Ta­paus jät­ti jäl­jet, jot­ka es­ti­vät hän­tä saa­mas­ta lapsia,..
07.00 Unelmakoti
Hen­rik ja Ma­ria ovat os­ta­neet Hen­ri­kin lap­suu­den­ko­din Salts­jö­badenista...
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Serengeti III
08.05 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
9
09.00 Yle Uutiset 9.00
09.00 Unelma Lapista
Hän pel­kää kuollakseen,..
09.05 Historia: Va­ti­kaa­ni ja holokausti
09.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­vat An­nii­na Val­to­nen, Ol­li-Pek­ka Kur­si ja Tuu­lianna Tola.
09.30 Pelt­sin toinen luonto
10.00 Kaik­ki hä­nen salaisuutensa
10.00 Kaik­ki hä­nen salaisuutensa
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Ju­malanpalvelus
Kii­tos­ru­kous­pal­ve­luk­sen toi­mit­taa ark­ki­piis­pa Leo yh­des­sä pa­piston kanssa.
10.05 Ykkösaamu
10.44 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.49 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.54 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
10.55 Pisara
10.55 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.59 Yle Uutiset Häme
11.00 Ju­malanpalvelus
En­ke­lien sun­nun­tain Rie­mu­lau­lut Paa­va­lin­kir­kos­sa Hel­singissä...
11.00 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.04 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.00 Mi­kaela&Thomas
11.05 Yle Uutiset Häme
11.09 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.10 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.14 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.15 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.19 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.15 Joan­na Lum­ley maustematkalla
11.20 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.24 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.29 Yle Uutiset Lappi
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.34 Yle Oddasat
11.35 Yle Uutiset Lappi
11.38 Oddasat
11.44 Oddasat
12.00 Lää­ke­tie­teen uudet kuviot
12.00 MOT
12.00 Eränkävijät
12.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
12.00 Elossa 24h
11.55 Luos­tarien kutsu
12.00 Isien so­ta: Anni Kyrö
12
12.25 Pisara
12.30 Vuok­si vir­taa vuolaasti
Vuok­si on koh­talon joki,..
12.30 Mur­hia ja kantrimusiikkia
to: To­dis­teet osoittavat,..
12.30 Mur­ha kai­kil­la mausteilla
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
12.30 Sa­dan vuo­den sankarit
12.55 Pul­lo­pos­tia lapsuudesta
13.20 elokuva: Alas­ton mal­li karkuteillä
Ko­me­dia tai­tei­li­jan kom­melluksista,..
13.20 elokuva: Syntipukki
13.15 elokuva: Isä­pap­pa ja keltanokka
13.20 elokuva: Pek­ka ja Pät­kä lu­mi­mie­hen jäljillä
Pekka,..
13.25 elokuva: Käyntikorttini
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Kult­tuu­ri­cock­tail Li­ve on kult­tuu­ri­kes­kus­te­lun paikka,..
13.25 Se päi­vä muutti Suomen
13.55 Perjantai
14.10 Kirppisvinkit
14.20 An­tiikkimakasiini
14.30 Hel­sin­gin syk­sy. Hel­sin­ki ke­säs­tä syksyyn.
14.35 Hir­venmetsästys
14.30 Vii­meinen hyppy
14.35 Viimeinen sana
14.40 Ylen aamun parhaat
14.45 Rau­ta­tei­den synty Suomessa
14.53 Tä­mä on Fin­nair Caravelle
14.55 A-studio
14.50 Met­sien kätkemä
15
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
15.05 Ve­den saar­ta­mat: Merenkurkku
15.20 Eränkävijät
15.35 Kaar­le XVI Kus­taan 50 vuotta vallassa
15.35 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.35 Elämäni Biisi
Tä­nään läh­tee, tä­räh­tää kun vie­raik­si saa­pu­vat Ee­va Kon­tu, Tar­ja Ha­lo­nen, Sal­la Na­za­ren­ko, Ste­fan Lind­fors ja Atso Almila.
15.40 Yle Oddasat
15.45 Novosti Yle
15.50 A-studio
15.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
15.50 Pi­meä his­to­ria: Ih­mi­set Raat­teen tiellä
15.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
15.55 A-Talk
16.05 MOT
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.20 Elossa 24h
Mau­rilla, 59,..
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Oddasat
16.40 Yle Oddasat
16.45 Novosti Yle
16.45 Novosti Yle
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
ti: Nais­ten moot­to­ri­pyö­rä­jen­gi on kau­pun­gis­sa juh­lis­ta­mas­sa yh­den jä­se­nen­sä häitä...
ke: To­dis­teet osoit­ta­vat, et­tä uh­ri jou­tui sa­bo­taa­sin kohteeksi...
17.10 Mur­ha kai­kil­la mausteilla
pe: Ma­ria-rou­van en­sim­mäi­sen lu­ki­ja­kir­jeen tra­ge­dia ei jä­tä hän­tä rauhaan...
17.10 Kah­den joen välissä
Matt­hew pom­mit­taa ky­sy­myk­sil­lä us­ko­nyh­tei­söä ja poh­tii ki­peää suh­det­taan äitiin...
17.10 In­vi­sible Heroes
Tais­te­lu pa­ko­lais­ten pe­las­ta­mi­sek­si jatkuu,..
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.23 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Eränkävijät
Ma­nu hais­taa pa­la­neen käryä,..
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­vat An­nii­na Val­to­nen, Ol­li-Pek­ka Kur­si ja Tuu­lianna Tola.
18.45 Avara luonto: Serengeti III
Uu­sis­sa jak­sois­sa seu­ra­taan elä­mää Se­rengetissä,..
18.45 Sa­tup­rin­sessa Birgitta
Lap­se­na Ruot­sin ku­nin­kaan iso­sis­ko, prin­ses­sa Bir­git­ta, oli yk­si Ha­gan lin­nan ihail­luis­ta sa­tup­rin­sessoista...
19.00 Sanditon
Juu­ri kun elä­män vai­keis­ta pai­kois­ta on pääs­ty yli, on­nen luu­li­si hy­myilevän...
19.00 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
Mi­kä on pit­kän ja ter­veen elä­män salaisuus?..
19.00 Historia: Kelt­ti­hau­dan salaisuudet
19.00 Joan­na Lum­ley maustematkalla
Mat­ka on eden­nyt Ma­da­gaskariin,..
19.00 Hy­vän kar­man sairaala
Ly­dia toi­mit­taa en­sim­mäi­sel­le avio­mie­hel­leen ero­pa­pe­rit al­le­kir­joi­tettavaksi...
19.40 Grantchester
Will pyö­rii jäl­leen enem­män Leo­nar­din asun­to­las­sa, jos­sa koh­taa myös hen­gel­li­siä murheita...
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Myyn­tie­dus­ta­ja per­hei­neen on jou­tu­nut tur­vau­tu­maan hä­täa­suntolaan,..
19.50 Kur­kis­tuk­sia Tuk­hol­man ku­ninkaanlinnaan
20.00 MOT
20.00 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Etsijät
20.00 Viimeinen sana
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.05 Perjantai
21.00 Elämäni Biisi
Tä­nään läh­tee, tä­räh­tää kun vie­raik­si saa­pu­vat Ee­va Kon­tu, Tar­ja Ha­lo­nen, Sal­la Na­za­ren­ko, Ste­fan Lind­fors ja At­so Al­mi­la. Juon­ta­ja­na Katja Ståhl.
21.05 Hormonit!
Ele­na on mie­les­tään rat­kais­sut Pat­ri­kin erek­tio-on­gel­mat mut­ta pää­tyy louk­kaa­maan tä­tä ole­tuksillaan...
21.30 Per­jantai-dokkari
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Kakarat
22.27: As­ta huo­maa Joo­nan li­pu­van yhä kauem­mas. Sa­maan ai­kaan tu­kea tar­joaa ihminen,..
22.00 Hormonit!
22.00 Ba­bylon Berlin
22.00 Bar­ce­lo­nan pimeä puoli
22.00 Ulkolinja: Gazp­rom, Ve­nä­jän kaasuansa
22.00 Top Dog
Eräs hen­ki­lö on kuol­lut ja kaik­ki on suur­ta virhettä...
22.15 Etsijät
22.50 Oddasat
Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi.
22.40 Koukussa
On ku­lu­nut kol­me vuot­ta edel­li­sen kau­den ta­pahtumista...
23.05 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
23.05 Perjantai
23.00 Viimeinen sana
23.05 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
23.00 Ridley Road
23.05 Ulkolinja: Gazp­rom, Ve­nä­jän kaasuansa
23.30 Puo­li seitsemän
23.30 YleX­Pop 2018: Evelina
23.55 Puo­li seitsemän
23.55 Puo­li seitsemän
00.00 Uutisikkuna
00.00 Uutisikkuna
23.55 Ykkösaamu
0
00.25 Uutisikkuna
00.25 Uutisikkuna
00.35 Uutisikkuna
3