Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Ka­don­neet perijät
Hän oli tul­lut nuo­re­na nai­se­na ras­kaak­si, mut­ta an­toi lapsen pois...
07.00 Unelmakoti
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Serengeti III
08.05 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
9
09.00 Yle Uutiset 9.00
09.00 Unelma Lapista
09.05 Mic­hael Pa­lin Irakissa
Mic­hael vie­rai­lee mui­nai­sen Ba­by­lo­nin rau­nio­kaupungissa,..
09.30 Puo­li seitsemän
09.30 Pelt­sin toinen luonto
Erä­maan rau­ha on kaukana,..
10.00 Larkinin perhe
Lar­ki­nit te­ke­vät kaik­ken­sa saa­dak­seen pa­pan pois vankilasta...
10.00 Larkinin perhe
Nor­ma tunnustaa,..
10.00 Kandit
10.00 Ih­mei­den äärellä
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Ju­malanpalvelus
Yh­teis­poh­jois­mai­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus Se­lin tans­si­fes­ti­vaa­leil­ta Norjasta...
10.05 Ykkösaamu
Suo­men ta­lous on mat­kal­la koh­ti taantumaa,..
10.30 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.35 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.40 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
10.44 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.45 Yle Uutiset Häme
10.49 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.50 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.54 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
10.55 Pisara
10.55 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.55 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
10.55 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
10.59 Yle Uutiset Häme
11.00 Ju­malanpalvelus
Piis­pan­mes­su 200-vuo­tiaas­sa La­vian kir­kos­sa. Piis­pa Ma­ri Lep­pä­nen joh­taa mes­sun ja saarnaa,..
11.00 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.00 Uutisikkuna
11.00 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.04 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.00 Mi­kaela&Thomas
11.05 Yle Uutiset Häme
11.05 Yle Uutiset Häme
11.09 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.10 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.10 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.14 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.15 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.15 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.19 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.15 Met­sän elämää
11.20 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.20 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.24 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.29 Yle Uutiset Lappi
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.34 Yle Oddasat
11.35 Yle Uutiset Lappi
11.35 Yle Uutiset Lappi
11.38 Oddasat
11.44 Oddasat
11.44 Oddasat
12.00 MOT
12.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
11.55 Luos­tarien kutsu
12.00 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Ste­fa­nin ja Piet­ron Mat­ter­hor­nin val­loi­tu­sy­ri­tys on käynnissä...
12
12.15 Nei­ti Scar­let ja Herttua
12.25 Pisara
12.30 Nei­ti Scar­let ja Herttua
to: Et­si­vä Fitz­roy nä­kee jotain,..
12.30 RSO Mu­siikkitalossa
12.55 Per­jan­tai: Mi­ten so­ta muuttaa meitä?
13.05 elokuva: Nuo­ruus sumussa
Kol­me rin­ta­ma­to­ve­ria koh­taa­vat si­vii­lie­lä­män on­gel­mat; työt­tö­myys, van­hem­pien vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys, viina,..
13.10 Saa­ristomerellä
13.20 elokuva: Ra­kas­tin sinua, Hilde
13.20 elokuva: Mi­näkö isä!
Komedia,..
13.20 elokuva: Anu ja Mikko
Anu ja Mik­ko on ker­to­mus kar­ja­lais­puu­sep­pä Mi­kos­ta ja hä­nen so­reas­ta ra­kas­te­tus­taan Anusta...
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Mis­tä Bar­bie-il­miö poh­jim­mil­taan kertoo?..
13.35 Viimeinen sana
14.10 Kirppisvinkit
14.05 Kandit
14.20 Kätilöt
Ag­ne­ta, Karin,..
14.30 Elä­vä ar­kis­to: Ko­toinen saunani
14.35 Elä­vä ar­kis­to: Sa­voa ja Karjalaa
14.35 Koivisto
15.00 Ylen aamun parhaat
15.00 Ylen aamun parhaat
14.50 Ylen aamun parhaat
14.55 A-studio
14.50 An­tiikkimakasiini
15
15.05 Ve­den saar­ta­mat: Pielinen
15.20 Met­sien kätkemä
15.35 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
15.35 Elämäni Biisi
Elä­män­sä Bii­sin tä­nään pal­jas­ta­vat Anu Koi­vu­nen, Mi­sa Pa­lan­der, Pe­ter Ny­man, Si­mo Fran­gén ja Paa­vo Väy­ry­nen. Katja juontaa.
15.40 Yle Oddasat
15.45 Novosti Yle
15.50 A-studio
Mi­tä Kii­nan on­gel­mat tar­koit­tavat meille?
15.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
15.50 Pi­meä his­to­ria: Vii­mei­sel­lä rannalla
15.55 Luon­to­ret­kel­lä: Va­lai­ta näkyvissä!
15.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.05 MOT
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
16.20 Elossa 24h
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Oddasat
16.45 Novosti Yle
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.10 Nei­ti Scar­let ja Herttua
ti: Eli­za on pa­ha­mai­nei­sen hui­ja­rin jäl­jil­lä kau­ka­na Rans­kan maaseudulla...
ke: Et­si­vä Fitz­roy nä­kee jo­tain, jo­ka ei ole tar­koi­tet­tu hä­nel­le näh­täväksi...
to: Eli­za sel­vit­te­lee nuo­ren mie­hen suur­ta pe­rin­töä, jos­ta hän saat­tai­si hyö­tyä itsekin...
17.10 Sa­lis­bu­ryn myrkytykset
Uu­si sai­raus­ta­paus joh­taa vi­ra­no­mai­set vii­mein myr­kyn al­ku­lähteelle...
17.08 In­vi­sible Heroes
Brot­he­rus­ten ko­to­na asu­vien pa­ko­lais­ten po­liit­ti­set mo­tii­vit ja toi­min­ta huo­les­tut­ta­vat Ta­pa­nia ja Ly­saa. N: Pel­le Heikkilä,
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.22 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Sa­mal­la saa­daan vink­ke­jä yrt­tien kui­vaamisesta,..
18.15 Luon­to­het­ki: Re­he­vä Costa Rica
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Serengeti III
Uu­sis­sa jak­sois­sa seu­ra­taan elä­mää Se­rengetissä,..
18.45 Kaar­le XVI Kus­taan 50 vuotta vallassa
Ku­nin­gas Kaar­le XVI Kus­taa as­tui Ruot­sin val­tais­tui­mel­le 50 vuot­ta sitten...
19.00 Sanditon
Char­lot­te pa­laa Sanditoniin,..
19.00 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
Mi­kä on pit­kän ja ter­veen elä­män salaisuus?..
19.00 Historia: Kol­man­nen val­ta­kunnan orjat
1942 - 1944...
19.00 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Ste­fa­nin ja Piet­ron Mat­ter­hor­nin val­loi­tu­sy­ri­tys on käynnissä...
19.40 Grantchester
Wil­lis­tä on tul­lut avio­mies, isä­puo­li ja nyt en­sim­mäi­nen oma lap­si on tulossa...
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Ar­gen­tii­na­lai­sen su­vun la­kia opis­ke­le­va ty­tär katoaa...
19.50 Kur­kis­tuk­sia Tuk­hol­man ku­ninkaanlinnaan
20.00 MOT
MOT tut­kii va­ka­via tapauksia,..
20.00 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Koivisto
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Mi­tä Kii­nan on­gel­mat tar­koit­ta­vat meil­le? Juon­ta­ja­na Mar­ja Sannikka.
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.05 A-Talk
21.00 Elämäni Biisi
Elä­män­sä Bii­sin tä­nään pal­jas­ta­vat Anu Koi­vu­nen, Mi­sa Pa­lan­der, Pe­ter Ny­man, Si­mo Fran­gen ja Paa­vo Väy­ry­nen. Kat­ja juon­taa. Suo­ra lähetys.
21.05 Hormonit!
Ele­na esit­te­lee Pat­ri­kil­le nuo­rim­mai­sensa Vilin,..
21.30 Per­jan­tai-dokkari: Yksin
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Kakarat
22.27: As­ta ja Joo­na yrit­tä­vät sel­viy­tyä ar­jes­ta kom­muu­nis­sa. Piia ja Mi­ka saa­vat tietää,
22.00 Hormonit!
22.00 Ba­bylon Berlin
Behn­ke kek­sii kei­non pääs­tä kä­sik­si sa­lai­siin papereihin...
22.00 elokuva: Mies, jo­ka ra­kas­ti järjestystä
(En man som he­ter Ove, Ruot­si 2015) Han­nes Hol­min oh­jaa­mas­sa draa­mas­sa naa­pu­rus­ton ihas­tut­ta­va ja vi­has­tut­ta­va pi­ha­po­lii­si tie­tää, mi­ten asioi­den tulee olla.
22.00 Ulkolinja: Zuc­ker­bergin maailma
22.15 Koukussa
Os­ka­ri jou­tuu tiuk­kaan paik­kaan Kris­tan ja KRP:n vä­lis­sä. Ju­lius op­pii, et­tei­vät per­he ja bis­nes sovi yhteen.
22.45 Oddasat
22.50 Oddasat
23.00 Prisma: Kor­kean iän salaisuus
22.55 Oddasat
23.05 Mic­hael Pa­lin Irakissa
23.10 Trau­ma - it­se­murhan jäljet
23.05 Yle Live: J. Karjalainen
23.05 Ulkolinja: Zuc­ker­bergin maailma
23.50 Puo­li seitsemän
23.40 Puo­li seitsemän
23.50 Oddasat
0
00.05 Puo­li seitsemän
00.05 Uutisikkuna
00.00 Ykkösaamu
00.20 Uutisikkuna
00.25 Uutisikkuna
00.35 Uutisikkuna
00.40 Uutisikkuna
3