Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Unelmakoti
Gert Win­gårdh ja An­ne Lund­berg ta­paa­vat ih­mi­siä, jot­ka ra­ken­ta­vat unel­miensa kotia.
07.00 Ykkösaamu
08.00 Yle Uutiset 8.00
08.00 Avara luonto: Eläin­maail­man dynastiat
08.05 Prisma: Jää­kau­den jalanjäljet
08.50 Luon­to­ku­vauk­sen edistysaskeleet
09.00 Yle Uutiset 9.00
08.55 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Kah­den tu­len välissä
9
09.05 Historia: His­to­rian roskakori
09.08 B. Virtanen
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Tu­kalat paikat
ti: Ja­ke on sot­keu­tu­nut Wal­te­rin asioi­hin kai­na­loi­ta myöten...
ke: Vel­jek­siä ki­ris­te­tään. Max yrit­tää re­piä ra­hat kasaan,..
10.00 Tu­kalat paikat
Uu­si su­ku­lai­nen il­mes­tyy Wal­te­rin pe­rin­töapajille...
10.00 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
10.00 Yle Uutiset 10.00
10.00 Ju­malanpalvelus
Mu­sii­kis­sa ja ru­kouk­sis­sa kai­ku­vat kelt­ti­läi­set sävyt...
10.05 Ykkösaamu
10.46 Mo­ni­kie­li­set vaa­likeskustelut
10.45 Uusi Kino: Uni
10.54 Pisara
10.52 Mo­ni­kie­li­set vaa­likeskustelut
10.50 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.55 Yle Uu­tiset Uusimaa
10.55 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Ju­malanpalvelus
Ma­rian il­mes­tys­päi­vän mes­su Huo­pa­lah­den kir­kos­sa Hel­singissä...
11.00 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.00 Yle Uu­tiset Uusimaa
11.00 Mi­kaela&Thomas
11.05 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.05 Yle Uutiset Häme
11.05 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.10 Yle Uutiset Häme
11.10 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.10 Yle Uu­ti­set Lounais-Suomi
11.15 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.15 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.15 Yle Uutiset Häme
11.15 Ka­raokeparatiisi
Ka­rao­ke-emän­tä Evi ha­luaa lau­lat­taa asiak­kai­den­sa tus­kan pois. Va­li­tut kap­pa­leet ku­vaa­vat usein lau­la­jan­sa elä­mänkohtaloa.
11.20 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.20 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.20 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.25 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.25 Yle Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi ja Etelä-Savo
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.30 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.30 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.35 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.35 Yle Uutiset Lappi
11.35 Yle Uu­ti­set Pohjanmaa
11.40 Yle Uutiset Lappi
11.40 Oddasat
11.40 Yle Uutiset Lappi
11.44 Oddasat
11.40 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.49 Oddasat
11.49 Oddasat
11.45 Yle Uutiset Lappi
11.57 elokuva: Kak­si haus­kaa vekkulia
Mu­siik­ki­ko­me­dia kah­des­ta ys­tä­vyk­ses­tä, jot­ka pyr­ki­vät mu­siik­kia­lal­le hin­taan mi­hin hyvänsä...
11.54 Oddasat
12
12.00 Van Life
12.05 MOT
12.05 Kult­tuu­ri­cocktail Live
12.00 Muis­ti: Met­sä­kaartilaiset
12.10 Merk­kien sa­lat: Kan­sain­vä­li­set käsimerkit
12.20 St­röm­sös­tä poimittua
12.30 Ale­xa ratkaisee
12.35 Ale­xa ratkaisee
12.35 Ale­xa ratkaisee
12.30 Ale­xa ratkaisee
12.35 Nai­set vallan takana
12.40 Pisara
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
13.15 elokuva: Mullin mallin
13.20 elokuva: Hei, rillumarei!
Se­ve­ri Su­ho­nen mat­kus­taa Hel­sin­kiin mais­te­le­maan kulttuuria...
13.24 Tulossa...
13.20 elokuva: Köyhä laulaja
Mu­siik­ki­ko­me­dia lau­la­jas­ta ja sä­vel­täjästä,..
13.20 Aksel Berg
13.20 Viimeinen sana
13.30 Vaa­li­kau­den päät­tä­jäiset 2023
Ny­kyi­nen edus­kun­ta ko­koon­tuu vii­mei­sen kerran,..
13.35 Kult­tuu­ri­cocktail Live
13.50 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: somaliksi
13.50 Perjantai
14.05 Van Life
14.30 Ylen aamun parhaat
14.30 Muis­ti: Ter­ro­rismin pelko
14.25 Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toinen Kiina
14.30 Ku­nin­gas­per­heen salaisuudet
14.38 Tulossa...
14.35 Edus­kun­ta­vaa­lit: Suu­ri vaa­likeskustelu
Ylen vaa­li­ten­tit hui­pen­taa suu­ri vaa­li­kes­kus­te­lu, jos­sa koh­taa­vat yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jat. Juon­ta­ja­na An­ni­ka Damström.
14.45 Iki­muis­toi­nen: Tamara Lund
14.45 Iki­muis­toi­nen: Brita Koivunen
14.51 Ar­kis­to­ku­via: Ka­me­rat pyörivät
14.55 Akuut­ti: Dia­be­tes­lää­ke laih­dut­taa ja hoi­taa masennusta?
15
15.00 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: selkosuomeksi
15.00 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: venäjäksi
15.00 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: arabiaksi
15.00 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: englanniksi
15.25 Iki­muis­toi­nen: Olavi Virta
15.20 Uusi Sherlock
Juu­ri kun Sher­lock jou­tui jät­tä­mään Lon­toon, ta­pah­tuu ou­to­ja. Va­lo­mai­nok­set kir­ku­vat, et­tä Mo­riar­ty elää. Mut­ta ei­hän se ole mah­dol­lis­ta - vai onko?
15.45 It­se asiassa kuultuna
15.45 A-studio
15.45 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.45 A-studio
15.50 Hen­gen asein: Ky­näl­lä ja ki­vää­ril­lä, ha­nu­ril­la ja haupitsalla
16.15 elokuva: Ly­hy­te­lokuva: Tuhka
16.29 Mo­ni­kie­li­set vaa­likeskustelut
16.25 Poh­jolan luonto
16.35 Yle Uu­ti­set selkosuomeksi
16.40 Yle Oddasat
16.45 Novosti Yle
16.50 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set alueeltasi
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset 17.00
17.10 Ale­xa ratkaisee
17.10 Ale­xa ratkaisee
pe: On ta­val­lis­ta, et­tä alal­la kuin alal­la tai­tu­rit ot­ta­vat mit­taa toisistaan,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
17.10 Dra­ken et­sivätoimisto
Täl­lä ker­taa tii­mi pal­ka­taan et­si­mään sie­pat­tua prinssiä...
17.56 Mo­ni­kie­li­set vaa­likeskustelut
17.56 UMK 2023 Kää­ri­jän mat­ka eu­ro­vii­suihin filleri
17.56 Mo­ni­kie­li­set vaa­likeskustelut
17.54 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Varpuslinnut
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.23 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Van Life
So­me vs. reality...
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Eläin­maail­man dynastiat
18.40 Poh­joisen tähti
Ma­ria ja Sa­mu koh­taa­vat ruo­ka­var­kaan. Ni­ko jär­jes­tää Ma­rial­le pres­si­ti­lai­suu­den pa­luuot­telua varten.
19.00 Lu­pausten linnake
19.00 Prisma: Jää­kau­den jalanjäljet
19.00 Historia: His­to­rian roskakori
19.00 Ka­raokeparatiisi
Ka­rao­ke-emän­tä Evi ha­luaa lau­lat­taa asiak­kai­den­sa tus­kan pois. Va­li­tut kap­pa­leet ku­vaa­vat usein lau­la­jan­sa elä­mänkohtaloa.
19.00 Larkinin perhe
19.35 Luon­to­ku­vauk­sen edistysaskeleet
19.30 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Tulosilta
Ku­ka voit­taa, ku­ka hä­viää ja mil­tä näyt­tää uu­si eduskunta?..
19.45 Pyykkitupa
19.46 Ly­hy­te­lo­ku­va: Kah­det jäähyväiset
19.40 Mid­so­merin murhat
100-vuo­tiaan har­ras­te­li­jaoop­pe­ran teok­sen har­joi­tus ete­nee tah­meas­ti koh­ti ensi-iltaa...
19.55 Mo­ni­kie­li­set vaa­likeskustelut
19.54 Ta­ri­noi­ta met­säs­tä: Palokärki
20.00 MOT
20.00 Akuut­ti: Dia­be­tes­lää­ke laih­dut­taa ja hoi­taa masennusta?
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Viimeinen sana
20.16 Mo­ni­kie­li­set vaa­likeskustelut
20.20 elokuva: Sa­no kii­tos ja tanssi
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.40 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.45 Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Tulosilta
Ku­ka voit­taa, ku­ka hä­viää ja mil­tä näyt­tää uu­si edus­kun­ta? Ana­lyy­sit ja pu­heen­joh­ta­jien se­kä puo­luei­den vaa­li­val­vo­jais­ten tun­nel­mat tu­lo­sil­las­sa, jon­ka juon­ta­vat Piia Pa­sa­nen, Mat­ti Rön­kä, San­na Sa­vik­ko ja Jyr­ki Ha­ra. Asian­tun­ti­joi­na Sa­mi Borg, Jen­ni Ka­ri­mä­ki, Erk­ka Rai­lo ja Ylen po­li­tii­kan toi­mi­tuk­sen pääl­lik­kö Pau­la Pok­ki­nen se­kä po­li­tii­kan eri­kois­toi­mit­ta­ja Ari Ha­ka­huh­ta. Tv-lä­he­tyk­seen on saa­ta­vil­la suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­teks­ti­tys, ja Yle Aree­nas­sa on va­lit­ta­vis­sa rin­nak­kais­lä­he­tyk­ses­sä suo­men­kie­li­nen viit­to­ma­kie­li­nen tulkkaus.
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
21.00 Edus­kun­ta­vaa­lit: Suu­ri vaa­likeskustelu
Ylen vaa­li­ten­tit hui­pen­taa suu­ri vaa­li­kes­kus­te­lu, jos­sa koh­taa­vat yh­dek­sän edus­kun­ta­puo­lueen pu­heen­joh­ta­jat. Juon­ta­ja­na An­ni­ka Damström.
21.05 Perjantai
21.00 Ho­tel­li Rei­nin varrella
Vuo­det 1927 - 1937. Emi­lin uut­te­ra työ al­kaa kan­taa he­del­mää, paik­ka saa ar­vo­vie­rai­ta. Niis­tä eri­tyi­ses­ti eräs, nou­se­va po­lii­tik­ko Adolf Hitler,
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Kiel­tei­nen päätös
21.49 Urheiluruutu
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.00 Poh­joisen tähti
Po­lii­si­kak­sik­ko Ma­ria ja Sa­mu tut­ki­vat rais­kaus­tapauksia...
22.00 Avioliitto
Em­man se­mi­naa­ri­mat­ka lä­he­nee ja Ian on jos­tain syys­tä varpaillaan...
22.00 Van der Valk, ka­na­va­kau­pungin kyttä
22.00 Hap­py Val­ley, var­jojen laakso
22.32 Li­ne of Du­ty - Lainvalvojat
22.45 Oddasat
22.46 Oddasat
22.50 Oddasat
23.00 Prisma: Pe­las­ta­kaa Venetsia
23.00 Oddasat
23.01 Viimeinen sana
23.00 Sir­paleiden talo
23.05 Varjojen maa
Ca­din ja Rac­he­lin ti­lan­ne hei­jas­tuu työe­lämään...
23.15 Per­jan­tai: Pe­las­taa­ko maa­han­muutto Suomen?
23.30 Puo­li seitsemän
23.30 Sir­paleiden talo
Pal­kit­tu do­ku­ment­ti seu­raa las­ten ar­kea huos­taa­not­to­lai­tok­ses­sa Itä-Ukrainassa.
23.55 Puo­li seitsemän
00.00 Oddasat
00.05 Puo­li seitsemän
0
00.15 Puo­li seitsemän