Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
04.00 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M mou­ka­rin karsinta,..
02.50 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M kol­mi­loi­kan kar­sin­ta, M 1500 m alkuerät,..
02.45 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
10-ot­te­lun 100 m, pi­tuus ja kuula,..
02.45 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
10-ot­te­lun 110 m ai­dat ja kiek­ko, 7-ot­te­lun pi­tuus, N kor­keu­den kar­sin­ta, N 4 x 100 m alkuerät,
04.00 Uutisikkuna
02.55 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
04.00 Uutisikkuna
04.10 Uutisikkuna
6
06.00 Uutisikkuna
06.25 Merkkien salat
06.35 Uutisikkuna
06.25 Luon­to­ret­kel­lä: Kump­pa­nuus vaarassa
06.25 Oikeus kuolla
06.55 Ylen aamu
06.55 Ylen aamu
07.00 Huu­tokauppakesä
07.25 Ylen aamu
07.15 Itä­me­ren hel­met: Kronstadt
Kronstadt.
08.00 Yle Uutiset
08.00 Avara luonto: Luon­to avaruudesta
Avaruudesta katsottuna.
08.05 Prisma: Te­hok­kaan ko­tit­reenin resepti
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Ve­den saar­tamat: Saimaa
09.05 Historia: Al­bert ja vik­to­riaaninen aika
09.30 Poh­jolan luonto
09.30 Ve­den saar­ta­mat: Itäi­nen Suomenlahti
09.30 Ve­den saar­ta­mat: Pielinen
09.30 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
to: Uusi luku.
pe: Lahja Dublinista.
09.28 Ve­den saar­ta­mat: Saaristomeri
09.45 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
09.55 Pisara
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
ti: Pelikenttä.
ke: Toteutuvat toiveet. He­len pää­see lo­pul­ta jalkeille,..
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ju­malanpalvelus
Juhlajumalanpalvelus Oriveden seurakunnassa. Saar­na Sau­li Kes­ki­nen, li­tur­gi Hen­rik Pääkkönen...
10.05 Saa­ris­to­laislääkäri
Poh­jois­mai­nen yh­teis­tuo­tanto 2000.
11.04: Lää­kä­ri Jo­han Steen jou­tuu kek­si­mään kei­not, mi­ten tal­tut­taa vat­sa­tau­tie­pi­de­mian lähde...
10.25 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M 20 km kävely HD
10.25 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
N 20 km kävely HD
10.35 8 minuuttia
10.45 Pisara
10.50 Ju­malanpalvelus
Pelastusarmeijan Studiokirkko.
10.50 8 minuuttia
11.03 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.00 The Real McCoy
Andy McCoy muusikon omin silmin. The Real Mc­Coy -elo­ku­va ker­too An­dyn ih­meel­li­sen ta­ri­nan nel­jän eri hah­mon kaut­ta. Pääo­sis­sa An­dy Mc­Coy ja An­ge­la Nicoletti.
11.09 Yle Uutiset Häme
11.12 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.18 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.24 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.27 Yle Uutiset Lappi
11.25 Rikas tyttö
(1939, 77') Ko­me­dia rik­kaan per­heen ty­tös­tä, jo­ka ra­kas­tuu työ­läis­nuo­ru­kai­seen. O: Va­len­tin Vaala...
11.35 Maail­man kaunein tyttö
(1953, 80') Mi­ka Wal­ta­rin teks­tiin pe­rus­tu­va ko­me­dia or­vos­ta tyt­tösestä,..
11.30 Kul­kurin tyttö
(1952, 69') Ko­me­dia maa­ta­kier­tä­vis­tä opis­ke­li­ja­ka­veruksista,..
12
12.05 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
12.05 Ve­den saar­ta­mat: Itäi­nen Suomenlahti
12.16 Ve­den saar­ta­mat: Saaristomeri
12.33 Ve­den saar­ta­mat: Pielinen
12.35 Ku­nin­gas­per­heen salaisuudet
Totuus Dianan haastattelusta.
12.55 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M 110 m ai­dat al­kue­rät, M kuu­lan kar­sin­ta, M sei­väs­fi­naa­li, M 5000 m al­kue­rät, N mou­ka­ri­fi­naa­li, M 200 m vä­lie­rät, N 800 m fi­naa­li, N 200 m finaali HD
12.45 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
10-ot­te­lun kor­keus ja 400 m, 7-ot­te­lun kuu­la ja 200 m, N 1500 m vä­lie­rät, N 400 m vä­lie­rät, N 3000 m es­te­fi­naa­li, M mou­ka­ri­fi­naa­li, M 800 m fi­naa­li, M 200 m finaali HD
13.00 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
10-ot­te­lun kei­häs ja 1500 m, 7-ot­te­lun 800 m, N sei­väs­fi­naa­li, N 4 x 400 m al­kue­rät, M 1500 m vä­lie­rät, M 400 m finaali HD
12.45 Tytön huivi
(1951, 66') Or­po­po­jan vals­sin jat­ko-osassa J...
12.55 Itse valtiaat
13.10 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
N sei­pään kar­sin­ta, N 200 m vä­lie­rät, N kiek­ko­fi­naa­li, M 400 m vä­lie­rät, N 400 m ai­dat vä­lie­rät, M 3000 m es­te­fi­naa­li, N 5000 m finaali HD
13.15 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
N kor­keus­fi­naa­li, N 10000 m fi­naa­li, M kei­häs­fi­naa­li, M 1500 m fi­naa­li, N 4 x 400 m fi­naa­li, M 4 x 400 m finaali HD
13.20 Iki­muis­toi­nen: Laila Kinnunen
13.40 Iki­muis­toi­nen: Las­se Mårtenson
14.00 Novosti Yle
14.05 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
14.10 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M 4 x 400 m al­kue­rät, N kei­häs­fi­naa­li, M 5000 m fi­naa­li, N 400 m fi­naa­li, N 1500 m fi­naa­li, N 4 x 100 m fi­naa­li, M 4 x 100 m finaali HD
14.10 Egenland
14.40 Merkkien salat
15
15.10 Tais­te­lu Laa­to­kan Karjalassa
Puna-armeija aloitti 21.
16.05 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista.
16.00 A-studio
16.10 Ylen aamun parhaat
16.00 A-studio
16.03 Victoria
Julkinen nöyryytys.
16.20 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
16.35 Itse valtiaat
16.50 Novosti Yle
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
ma: Naisten asialla.
ti: Lukemattomia taisteluja.
ke: Kaaos päällä. Gra­ce aut­taa hä­tään­ty­nyt­tä isää,..
to: Yövuoro. Gra­ce ja Mat­teo tör­mää­vät ul­ko­na nuo­reen poikaan,..
pe: Riitasointuja. Gra­ce ja Ash­ley ajau­tu­vat eri­mie­lisyyksiin,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Ani Kel­lo­mäen vie­raa­na Tico Svart,..
17.10 Ko­ti­rin­taman naiset
Salaisuuksia. Bea sa­lai­lee ei-toi­vot­tua ras­kaut­taan kaikilta...
18
18.00 Yle Uutiset
18.12 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
18.10 Urheiluruutu
18.20 8 minuuttia
18.15 Egenland
18.15 Elämäni Biisi
Elä­män­sä Bii­sin tä­nään suo­ras­sa lä­he­tyk­se­sä pal­jas­ta­vat: Ju­ha­na Var­tiai­nen, Ju­ha Hur­me, Mat­ti Ris­ti­nen, Lee­na Pöys­ti & Sa­tu Silvo. (U) HD
18.30 Ve­den saar­ta­mat: Itäi­nen Suomenlahti
18.30 Ve­den saar­ta­mat: Pielinen
18.30 Ve­den saar­tamat: Saimaa
18.30 Ve­den saar­ta­mat: Saaristomeri
18.30 Oma­va­rai­set: Kir­veelle töitä
18.45 Avara luonto: Luon­to avaruudesta
Avaruudesta katsottuna.
19.00 M/S Romantic
Sink­ku­mie­het saa­vat tref­fit ai­kai­sek­si, mut­ta toi­nen hä­viää kaik­ki ra­han­sa lai­van casinoon...
19.00 Prisma: Te­hok­kaan ko­tit­reenin resepti
Pandemian aikana moni treenasi kotona.
19.00 Historia: Kir­jeet il­man al­lekirjoitusta
Noin 20 vuo­den ajan, ai­na vuo­teen 1975 asti,..
19.00 Ku­nin­gas­per­heen salaisuudet
Totuus Dianan haastattelusta.
18.55 Foylen sota
Tulilinjalla. Kum­mal­li­set ta­pa­tur­mat Dig­by Ma­no­rin kent­tä­sai­raa­las­sa tun­tu­vat hei­jas­tu­van huip­pu­ki­rur­gin he­rät­tä­mään an­ti­pa­tiaan pai­kal­lis­ten keskuudessa.
19.40 Professori T
Valheelliset muistot.
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Kummitäti. Nuo­ri nai­nen on juu­ri tul­lut si­sa­ren­sa vau­van kum­mitädiksi,..
20.00 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
20.00 Oikeus kuolla
20.00 Toivomus
20.00 Merkkien salat
20.30 Yle Uutiset
20.30 Yle Uutiset
20.30 Yle Uutiset
20.30 Yle Uutiset
20.50 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
21.00 All­sång på Skansen
All­sång på Skan­sen on il­miö, ei ai­noas­taan Ruot­sis­sa, vaan kai­kis­sa Poh­joismaissa!..
20.55 Urheiluruutu
21.00 M/S Romantic
Yrit­tä­jä löy­tää elä­män­sä rak­kau­den lai­van speed da­ting-leikistä...
21
21.05 A-studio
21.05 A-studio
21.05 Arvet minussa
Lap­suu­den sek­suaa­li­nen hy­väk­si­käyt­tö jät­tää uh­riin­sa sy­vät arvet...
21.05 Hen­gen asein: Ajan ja täiden tappoa
Ase­ma­so­ta loi ky­syn­tää va­lis­tuk­sel­le ja viihteelle...
21.05 Ko­misario Lewis
Oppineisuuden ansa. Ox­for­din teat­te­ri­pii­rien nou­se­va ky­ky on mur­hat­tu, ja Le­wis häm­mäs­tyy näh­des­sään kuin­ka kyl­mäs­ti ta­pauk­seen suh­tau­du­taan. En­nen pit­kää hän huo­maa it­se­kin, et­tä tie­to li­sää tuskaa. (U)
21.40 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Mi­nä olen turri
21.49 Urheiluruutu
21.54 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.58 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.04 Urheiluruutu
22.00 The Real McCoy
Andy McCoy muusikon omin silmin. The Real Mc­Coy -elo­ku­va ker­too An­dyn ih­meel­li­sen ta­ri­nan nel­jän eri hah­mon kautta...
22.04 Urheiluruutu
22.00 Pa­ha ui paratiisiin
Kjellin tarina. Pa­la­taan koh­ta­lo­nyö­hön vie­lä ker­ran. Mi­tä Kjell nä­ki ja ko­ki juu­ri en­nen ka­toamistaan?..
22.05 Karppi
Vaihtokaupat. Po­lii­sil­le eh­do­te­taan van­kien vaihtoa,..
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.09 Urheiluruutu
22.15 Huip­puil­ta Jan­ne Grön­roo­sin seurassa
22.15 Ulkolinja: Ve­nä­läis­tä rakkautta
22.13 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.20 Min­kä taak­seen jättää
Viimeiseen mieheen.
22.40 Elämäni Biisi
Tä­nään suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Elä­män­sä Bii­sis­tä pe­laa­vat Carl-Kris­tian Rund­man, Ee­ro Et­ta­la, Eve Hietamies,
22.50 DNA
23.00 DNA
Luostari.
23.00 Ulkolinja: Ve­nä­läis­tä rakkautta
23.10 DNA
Bliss. Vie­rai­lu puo­la­lai­seen luos­ta­riin ei paljoa auta,..
23.15 Sportliv
23.30 Huu­me-Suo­men his­to­ria: Kont­rol­lin vastaisku
23.25 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
23.25: M 50 km kävely HD
23.40 Sek­si-Suo­men historia
23.50 DNA
23.55 Suo­ma­lai­set ikimetsät
23.55 Pank - pan­kin nousu ja uho
0
00.00 Uutisikkuna
00.38 Pau­la Koi­vu­nie­mi @stu­dio: duetto Tuure
00.41 Pau­la Koi­vu­nie­mi @stu­dio: duetto Late
00.43 Poh­jolan luonto
00.48 Pau­la Koi­vu­nie­mi @stu­dio: duetto Vesku
00.45 Uutisikkuna
00.55 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
00.55: N maraton HD
00.55 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M maraton HD
02.50 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
02.45 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
02.45 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
3
03.30 Uutisikkuna
03.50 Uutisikkuna