Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
04.00 Uutisikkuna
02.45 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M 3000 m es­teet al­kue­rät, M kor­keu­den kar­sin­ta, M kie­kon karsinta,
04.00 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
N 400 m ai­dat al­kue­rät, N kie­kon kar­sin­ta, M sei­pään karsinta,..
03.00 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
N mou­ka­rin kar­sin­ta, N 3000 m es­teet alkuerät,..
05.50 Uutisikkuna
6
06.10 Uutisikkuna
06.25 Merkkien salat
06.25 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
06.25 Luon­to­ret­kel­lä: Me­ren­poh­jaa tutkimassa
06.25 Toivomus
06.40 Uutisikkuna
06.55 Ylen aamu
07.00 Huu­tokauppakesä
Kum­pi pa­reis­ta te­kee täl­lä ker­taa pa­rem­pia huu­to­kaup­pa­löytöjä?..
07.15 Itä­me­ren hel­met: Hailuoto
Nyt pääs­tään luot­sin matkaan,..
08.00 Yle Uutiset
08.00 Avara luonto: Serengeti
Luonto herää henkiin.
08.05 Prisma: Ih­meellinen iho
9
09.00 Yle Uutiset
09.00 Nai­set vallan takana
Michelle Obama.
09.05 Historia: Neusch­wans­tein, linnan tarina
09.30 Lif­ta­rit: Itä-Suomi
09.30 Jär­viem­me hel­met: Sä­ky­län Pyhäjärvi
09.30 Jär­viem­me hel­met: Lappajärvi
09.30 Jär­viem­me hel­met: Oulujärvi
09.30 Jär­viem­me hel­met: Päi­jän­ne ja Vesijärvi
09.45 So­me deep story
09.56 Pisara
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
ma: Parantava kosketus.
ti: Kaupunkilaisvieras.
ke: Koettelemuksia kerrakseen.
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
to: Kaikista vaikeuksista huolimatta.
pe: Kunniapaikka.
10.00 Yle Uutiset
10.00 Ju­malanpalvelus
Pelastusarmeijan Studiokirkko.
10.05 Saa­ris­to­laislääkäri
Poh­jois­mai­nen yh­teis­tuo­tanto 1999.
10.05: Salailua.
10.59: Mansikkapaikat. Eva pa­laa vih­doin ko­tiin ja kaik­kien odo­tuk­set ovat korkealla,..
10.50 8 minuuttia
10.45 Jär­viem­me hel­met: Oulujärvi
10.55 8 minuuttia
11.03 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.05 Pisara
11.08 Yle Uu­ti­set Kaakkois-Suomi
11.09 Yle Uutiset Häme
11.10 Ju­malanpalvelus
Viittomakielinen messu Järvenpään kirkossa.
11.14 Yle Uutiset Häme
11.12 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.13 Jär­viem­me hel­met: Päi­jän­ne ja Vesijärvi
Päi­jän­ne ja Ve­si­jär­vi. Höy­rylaivoja,..
11.17 Yle Uu­ti­set Pirkanmaa
11.18 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.23 Yle Uu­ti­set Itä-Suomi
11.24 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.29 Yle Uu­ti­set Pohjois-Suomi
11.27 Yle Uutiset Lappi
11.32 Yle Uutiset Lappi
11.30 Man­ner­heim Jörn Don­ne­rin kertomana
11.30 Prons­si­lis­ko ja kul­takuoriainen
11.35 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Muistomerkki rakkaalle pojalle.
11.35 Paperittomat
Suo­mes­sa, enem­mis­tön nä­ky­mät­tömissä,..
11.55 Jär­viem­me hel­met: Sä­ky­län Pyhäjärvi
11.55 Egenland
12
12.05 Meidän Liinu
12.35 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
ma: Luopumisen tuskaa.
ti: Vaihtokauppoja.
ke: Riskejä. Gra­ce hoi­taa tapausta,..
to: Pelastusvene.
12.23 Jär­viem­me hel­met: Lappajärvi
12.25 Merkkien salat
12.30 Itse valtiaat
12.45 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
N 5000 m al­kue­rät, N kol­mi­loi­kan kar­sin­ta, N kuu­lan kar­sin­ta, se­ka­jouk­kuei­den 4 x 400 m al­kue­rät, M 10000 m finaali HD
12.55 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M pi­tuu­den kar­sin­ta, N 100 m vä­lie­rät, M kiek­ko­fi­naa­li, N 800 m vä­lie­rät, se­ka­jouk­kuei­den 4 x 400 m fi­naa­li, N 100 m finaali HD
12.55 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
M kor­keus­fi­naa­li, M 100 m vä­lie­rät, N 100 m ai­dat vä­lie­rät, N kol­mi­loik­ka­fi­naa­li, M 800 m vä­lie­rät, M 400 m ai­dat vä­lie­rät, M 100 m finaali HD
13.18 Her­ra sotaministeri
(1957, 86') Ko­me­dia vir­ka­mie­hes­tä, jo­ka hal­li­tuk­sen uu­te­na so­ta­mi­nis­te­ri­nä sot­keu­tuu po­liit­ti­siin juo­nit­te­lui­hin. O: Aarne Tarkas.
13.10 Ris­ti ja liekki
(1957, 75') 1500-lu­vun Suo­meen si­joit­tu­va me­lod­raa­ma ja rak­kaus­ta­ri­na kal­pa­ritarista,..
13.10 Herrojen Eeva
(1954, 73') Ko­me­dia rei­pa­sot­tei­ses­ta teh­taan­ty­tös­tä, jon­ka mies­tut­ta­vuu­det ulot­tu­vat ros­vos­ta poliisiin...
13.15 Gab­riel, tu­le takaisin!
(1951, 78') Mi­ka Wal­ta­rin näy­tel­mään poh­jau­tu­va ko­me­dia viet­te­lijästä,..
14.25 Ar­kis­to­ku­via: Rahan rata
14.25 Vai­hees­sa: Öl­löläntie 156
14.35 Ar­kis­to­ku­via: Ca­ba­ret Kaivohuone
14.45 Itse valtiaat
15
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista.
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 Ylen aamun parhaat
Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys. HD
15.45 A-studio
15.45 A-studio
15.50 Man­ner­heim Jörn Don­ne­rin kertomana
Presidentti Mannerheim ei joudu sotasyyllisten joukkoon.
15.55 Prisma: Ih­meellinen iho
15.55 Avara luonto: Serengeti
16.00 Nei­ti Fis­her nuo­rem­man tutkimukset
Mystinen murha Laitoksen tiloissa tapahtuu uusi murha.
16.04 Victoria
Kuninkaallinen skandaali. Ku­nin­gas­per­he kas­vaa jälleen...
16.20 Piik­ki sydämessä
16.20 Voi­ko tä­tä syödä?
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uu­ti­set viit­tomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
ma: Vaihtokauppoja.
ti: Riskejä. Gra­ce hoi­taa tapausta,..
ke: Pelastusvene.
to: Akilleen kantapää.
pe: Kuvajainen. Keo­nin pit­kään ta­jut­to­ma­na ol­lut po­ti­las herää,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Tasavallan tahtonainen, kotona kultsu vaan.
17.10 Ko­ti­rin­taman naiset
(Landgirls) Lap­suu­den lop­pu. Bri­tan­nia on so­das­sa ja mie­het jou­tu­vat aseisiin...
18
18.00 Yle Uutiset
18.12 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
18.10 Urheiluruutu
18.20 8 minuuttia
18.15 Egenland
18.15 Elämäni Biisi
Tä­nään suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Elä­män­sä Bii­sis­tä pe­laa­vat Carl-Kris­tian Rund­man, Ee­ro Et­ta­la, Eve Hie­ta­mies, Frank Mar­te­la se­kä Rin­ga Ropo. (U) HD
18.30 Jär­viem­me hel­met: Sä­ky­län Pyhäjärvi
18.30 Jär­viem­me hel­met: Lappajärvi
18.30 Jär­viem­me hel­met: Oulujärvi
18.30 Jär­viem­me hel­met: Päi­jän­ne ja Vesijärvi
18.30 Mur­han dna 4/4: Rat­kaiseva näyte
18.45 Avara luonto: Serengeti
Luonto herää henkiin.
19.00 M/S Romantic
Su­ku­lais­mie­hen pie­nel­le sis­kon­po­jal­leen lu­paa­ma "Mies­ten mat­ka" ei pää­se alkuunsa,..
19.00 Prisma: Ih­meellinen iho
Tunto.
19.00 Historia: Ber­nauer St­ras­se - jaettu katu
19.00 Nai­set vallan takana
Michelle Obama.
18.55 Foylen sota
Paha pudotus. Va­koi­lu­jär­jes­tö­jen val­ta­suh­teet ja kes­ki­näi­set mit­te­löt se­koit­ta­vat Foy­len tut­ki­muk­sia ja huo­jut­ta­vat ura­haa­vei­ta. Hau­taus­maal­la ta­pahtuu outoja,
19.30 Vai­hees­sa: Luolamies
19.45 Ruot­sin sa­laiset huoneet
19.43 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
19.45 Roy Grace
Mi­tä Eng­lan­nin ete­lä­kär­jes­sä ta­pah­tuu? Gra­ce ja Bran­son yrit­tä­vät keksiä,..
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Luottamuksen arvoinen? Mies ka­toaa omis­ta syn­ty­mä­päi­vä­juhlistaan...
20.00 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
20.00 Oikeus kuolla
20.00 Toivomus
20.00 Merkkien salat
Mi­tä on kan­sallistunne,..
20.30 Yle Uutiset
20.30 Yle Uutiset
20.30 Yle Uutiset
20.30 Yle Uutiset
20.50 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
21.00 All­sång på Skansen
All­sång på Skan­sen on il­miö, ei ai­noas­taan Ruot­sis­sa, vaan kai­kis­sa Poh­joismaissa!..
20.55 Urheiluruutu
21.00 M/S Romantic
Sink­ku­mie­het saa­vat tref­fit ai­kai­sek­si, mut­ta toi­nen hä­viää kaik­ki ra­han­sa lai­van ca­si­noon. Kan­nel­la ha­vai­taan eläin. Jo­ka ei ole koira,..
21
21.05 A-studio
21.05 A-studio
21.05 Li­ne of Du­ty - Lainvalvojat
Neljäs mies. Ar­nott jou­tuu ti­lil­le lääk­kei­den vää­rin­käytöstä...
21.05 Hen­gen asein: Ky­näl­lä ja ki­vää­ril­lä, ha­nu­ril­la ja haupitsalla
21.05 Ko­misario Lewis
Rakkauden kuvajainen. Joen­ran­nas­ta löy­ty­neen ty­tön vie­res­sä ole­va ve­ren tah­ri­ma pei­li joh­taa Le­wi­sin apu­rei­neen poh­ti­maan to­den ja haa­ve­maail­man ra­jaa. Mi­kä on tot­ta ja mis­sä kul­ke­vat ih­mi­sen mie­li­ku­vi­tuk­sen rajat? (U)
21.40 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Lu­ku­taidoton Mika
21.49 Urheiluruutu
21.54 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.58 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.04 Urheiluruutu
22.00 Mii­na­vaa­ra ja jälkikirjoitus
Tu­li­sie­lui­nen tai­tei­li­ja Mii­na Äk­ki­jyrk­kä on tul­lut tun­ne­tuk­si nau­ta-ai­hei­sis­ta teoksistaan...
22.00 Pa­ha ui paratiisiin
Charlien tarina. Char­lie on ai­na ol­lut va­paa sie­lu, jol­la on vä­ri­käs menneisyys...
22.05 Karppi
Oikeuden jumalatar. Kar­pil­la on teoria,..
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.09 Urheiluruutu
22.15 Huip­puil­ta Jan­ne Grön­roo­sin seurassa
22.13 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.20 Ulkolinja: Van­ki­na Kanarialla
22.20 Min­kä taak­seen jättää
Tarinat täsmäävät. Cas­sie on taas ruo­ris­sa, ken­ties vii­mei­sel­lä ko­men­nuksellaan...
22.40 Elämäni Biisi
Ja­ni Lei­no­nen, Kat­ri Saa­ri­ki­vi, Mi­kael Jungner,..
22.50 Soturi
Petturi.
23.00 Soturi
Välienselvittely. Su­si­jen­gin ma­ja­paik­ka on palanut...
23.00 Ulkolinja: Van­ki­na Kanarialla
23.15 DNA
23.40 Huu­me-Suo­men his­to­ria: Ta­junnan kumous
23.40 DNA
23.50 DNA
23.50 Sek­si-Suo­men historia
23.55 Ke­säo­lym­pia­lai­set Suomessa 1952
23.55 Uutisikkuna
23.55 Pank - pan­kin nousu ja uho
0
00.10 Uutisikkuna
00.35 Uutisikkuna
00.55 Uutisikkuna
00.50 Uutisikkuna
02.45 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
02.50 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
02.50 To­kion olympiakisat, yleisurheilu
3
03.00 To­kion olympiakisat, yleisurheilu