Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
04.00 Uutisikkuna
05.55 Elossa 24h
05.55 MOT
05.55 Ulos luon­toon: Luon­non kuvaaminen
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Vin­ta­ge-valtakunta
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
07.20 Maa­jus­sin luontokuvat
Kau­pun­gis­ta luontoon...
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Avara luonto: Poh­jois-At­lan­tin armoilla
08.05 Prisma: Di­gi­su­ku­pol­ven haasteet
09.00 Uutisohjelmia
08.55 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ta­pe­taan­ko hii­ri vai ihminen?
9
09.05 Historia: 1990 - Sak­san kohtalon vuosi
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Enkelintekijöitä ja elohopeaa.
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Sy­dä­men kutsumus
Uusi mahdollisuus.
10.00 Sy­dä­men kutsumus
Älä jätä. Eli­za­beth saa hy­viä uu­ti­sia kirjastaan...
10.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
ke: Tervettä järkeä.
to: Koiranpäivät.
pe: Meitä on moneksi.
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
10.05 Ykkösaamu
10.40 Näin Norjassa
10.45 Viimeinen sana
10.50 Alueuutiset
10.55 Pisara
11.00 Ju­malanpalvelus
Saarna sotilaspastori Pasi Hakkarainen.
11.00 Alueuutiset
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Mat­ti ja Nätti
Van­han ta­lon ul­la­kol­ta löy­ty­neet la­si­ne­ga­tii­vit si­säl­si­vät yl­lätyksen...
11.45 Iki­muis­toi­nen: Olavi Virta
12
12.10 Uutisohjelmia
12.14 Oddasat
12.10 Iki­muis­toi­nen: Huu­morin Kukkia
12.20 Iki­muis­toi­nen: Georg Malmsten
12.15 Näin Nor­jas­sa: Skansenin silta
12.15 Oddasat
12.24 Oddasat
12.30 Mur­hia ja kantrimusiikkia
ti: Tii­mi saa selville,..
ke: Kris­tin joh­taa täl­lä ker­taa yk­sin ri­kos­tutkintaa,..
12.30 Ta­pah­tui Mallorcalla
Maestron kuolema.
12.40 Pisara
12.40 Iki­muis­toi­nen: Pirkko Mannola
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
12.50 Merk­kien sa­lat: Kan­sain­vä­li­set käsimerkit
13.20 Taas tyt­tö kadoksissa
Re­port­te­ri Ta­ko­la al­kaa tut­kia ka­don­neen An­nik­ki Nie­men tapausta...
13.20 Val­koi­sen neilikan velho
.O: Ilmari Unho. N: Joel Rin­ne, Hilk­ka He­li­nä, Rei­no Val­ka­ma, Rit­va Ar­ve­lo ja Eine Laine...
1945
13.15 Kuol­lut mies kummittelee
. O: Jorma Nortimo. N: Joel Rin­ne, Hilk­ka He­li­nä, Rei­no Val­ka­ma, Mai-Britt Hel­jo, Paa­vo Jännes...
1952
13.20 Kol­mas­toista koputus
(Suomi 1945, 78')
13.15 Rak­kaus kahleissa
O: William Markus. N: Pir­jo Vaas­ti, Åke Lind­man, Ei­no Kai­pai­nen, Mar­jat­ta Kal­lio, Pent­ti Sii­mes, Pentti Irjala.
1955
13.18 Merk­kien sa­lat: Sy­dän­merkin taika
13.45 Kult­tuu­ri­cocktail Live
13.46 Merk­kien sa­lat: Par­ta kas­vaa pahoillekin
14.15 Yh­tei­nen sä­vel: Al­la ve­nä­läisen kuun
So­ta oli ol­lut vai­keaa ai­kaa Suo­men ve­nä­läi­sel­le yh­teisölle...
14.25 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
14.35 Uutisvuosi
14.40 Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti viitottuna, KD
14.35 Itse valtiaat
14.45 Itse valtiaat
14.50 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
14.50 Vin­ta­ge-valtakunta
Pekka J.
15
15.00 Ylen aamun parhaat
Koostelähetys Ylen aamun aiheista. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­matekstitys.
15.00 Ylen aamun parhaat
Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys. HD
15.10 Tur­huu­den turuilla
Metka marssijärjestys.
15.20 Mc­Do­nald & Dodds
Kadonnut patsas. Va­rak­kaan tai­de­ke­räi­li­jän ko­toa löy­tyy mur­hat­tu murtovaras...
15.40 Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti vii­tot­tu­na, Kokoomus
Pu­heen­joh­ta­jan pu­he suo­ras­sa lä­he­tyksessä...
15.40 Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti viitottuna, PS
15.40 Uutisohjelmia
15.40 Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti vii­tot­tu­na, Vihreät
Pu­heen­joh­ta­jan pu­he suo­ras­sa lä­he­tyksessä...
15.55 Entä jos?
Entä jos Suomen pääkaupunki olisi Jyväskylä?
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista.
16.00 Doc Martin
Mustaa valkoisella. Me­nee­kö Mar­ti­nin toi­nen kurs­si­teh­tä­vä poskelleen,..
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.06 Yle Uu­ti­set alueeltasi
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
ti: Kris­tin joh­taa täl­lä ker­taa yk­sin ri­kos­tutkintaa,..
ke: Yh­del­tä uh­reis­ta löy­tyy ke­hos­taan tie­tyn­lais­ta kemikaalia...
17.10 Ta­pah­tui Mallorcalla
T: BBC. HD
to: Maestron kuolema.
pe: Menneisyyden uhrit.
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Enkelintekijöitä ja elohopeaa.
17.10 Mur­doc­hin murhamysteerit
Salaisuuksia ja valheita. Brac­ken­reid mat­kustaa St...
18
18.00 Uutisohjelmia
18.00 Uutisohjelmia
18.10 Urheiluruutu
18.21 Yle Uu­ti­set alueeltasi
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Poh­jois-At­lan­tin armoilla
Myrskyjen lapset. Seu­raam­me Islannin,..
18.45 Entä jos?
Entä jos Suomi olisi kuningaskunta?
19.00 Pa­la sydämestä
Lohtu. Jou­lu lä­hes­tyy ja Ri­tan elä­mä on rau­nioi­na. Jyr­ki hä­ly­te­tään töi­hin Jas­mi­nin takia...
19.00 Prisma: Di­gi­su­ku­pol­ven haasteet
Älypuhelimet, tietokoneet, pelit, tabletit jne.
19.00 Historia: 1990 - Sak­san kohtalon vuosi
19.00 Joan­na Lum­leyn matkamuistoja
19.00 Li­fe - elä­mäs­sä eksyneet
Tunteet solmussa. Han­na­hin ja Lia­min häät lä­hestyvät,..
19.30 Syyttäjä
Maksun aika. Mur­has­ta tuo­mion­sa is­tu­nut ja vii­mein va­pau­tu­nut te­ki­jä on vai­na­ja vuo­ro­kau­den ku­lues­sa, mut­ta ei omaehtoisesti.
19.45 Ruot­sa­lai­sia salaisuuksia
19.45 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 Pemb­ro­kes­hiren murhat
Läpimurto. Lo­pul­ta on­ni on tut­ki­ja­tii­min puolella...
20.00 MOT
Tut­ki­van jour­na­lis­min viik­ko-ohjelma,..
20.00 Vin­ta­ge-valtakunta
Pekka J.
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Voi­ko tä­tä syödä?
Tarvitaanko eläintä?
20.00 Muis­ti: Paa­vo Nur­mi Vasa-laivassa
20.30 Uutisohjelmia
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti: Petteri Orpo
Kuntavaalitentissä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
21.00 Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti: Jus­si Halla-aho
21.00 Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti: Sari Essayah
21.00 Pu­heen­joh­ta­ja­tent­ti: Maria Ohisalo
Kuntavaalitentissä vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.
21.05 Ker­ro kuka olen
Päätös Madridissa. Ju­lia Na­var­ron me­nes­tys­ro­maa­niin pe­rus­tu­va sar­ja nuo­res­ta Ameliasta,..
21.05 Vii­su­kup­la - Eu­ro­visionbubblan
Toi­ve­kon­ser­tis­sa soi­vat kat­so­jien toi­vo­mat kaik­kien ai­ko­jen eu­ro­viisusuosikit.
21.05 Ken­tän laidalla
Maalialue aukeaa. Fu­tis­kau­si start­taa ty­mäkästi,..
21.45 Ihon alle
Pohjakosketus. Em­man vir­he saat­taa vaa­raan ko­ko mie­len­ti­la­tutkimuksen...
22.04 Urheiluruutu
22.00 Eu­ro­vi­sion Song Contest 2021
Euroviisujen 1. se­mi­fi­naa­li­lä­he­tys suo­ra­na Rot­ter­da­mis­ta. Kil­pai­le­mas­sa tä­nä il­ta­na Liet­tua, Slo­ve­nia, Ve­nä­jä, Ruot­si, Aust­ra­lia, Poh­jois-Ma­ke­do­nia, Ir­lan­ti, Kyp­ros, Nor­ja, Kroa­tia, Belgia,
22.04 Urheiluruutu
22.00 Eu­ro­vi­sion Song Contest 2021
Euroviisujen 2. se­mi­fi­naa­li­lä­he­tys suo­ra­na Rot­ter­da­mis­ta. Tä­nä il­ta­na sel­viää pää­see­kö Suo­men edus­ta­ja Blind Chan­nel fi­naa­liin. Suo­men kans­sa kil­pai­le­mas­sa ovat T¶ek­ki, Itä­val­ta, Kreikka,..
21.55 Eu­ro­vi­sion Song Contest 2021
Ku­ka voit­taa Eu­ro­vii­sut 2021? Eu­ro­vii­su­jen fi­naa­li­lä­he­tys suo­ra­na Rot­ter­da­mis­ta. Ää­nes­tää voi suo­ran lä­he­tyk­sen ai­ka­na. #eu­roviisut HD
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.09 Urheiluruutu
22.15 Vii­su­kup­la - Eu­ro­visionbubblan
Tuu­re Boe­lius, Ron­ja Stan­ley ja Mar­co Bjurst­röm kuun­te­le­vat ja ar­vioi­vat kaik­ki vuo­den 2021 eu­ro­vii­su­bii­sit. Toi­ses­sa jak­sos­sa kä­si­tellään 2.
22.15 Syntinen
Syntymän ihme. Har­ry tark­kai­lee tai­tei­li­ja­nai­sen teok­sia lä­hie­täi­syydeltä...
22.13 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.20 Kaik­ki hä­nen salaisuutensa
22.35 Ulkolinja: Mo­sul nou­see tuhkasta
23.00 Oddasat
23.05 Viimeinen sana
23.15 Marja Sannikka
23.20 Oddasat
23.35 Puuk­koa selkään
Vain yksi suunta.
23.35 Ykkösaamu
23.45 Karppi
23.45 Ihon alle
0
00.20 Oddasat
00.20 Oddasat
00.20 Puo­li seitsemän
00.15 Entä jos?
00.15 Uutisikkuna
00.30 Prisma: Luon­non aikakausi
00.35 Perjantai
00.35 Puo­li seitsemän
01.05 Uutisikkuna
01.25 Puo­li seitsemän
01.55 Uutisikkuna
3