Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
6
05.20 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
05.20 Say Yes To The Dress
05.00 Kakkukuningas
05.05 Say Yes To The Dress
05.30 Kakkukuningas
06.05 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
06.10 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
06.05 Pienten perhe
(Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
07.05 Say Yes To The Dress: Britannia
Kausi 4. Jaksot 4-8.
07.15 Say Yes To The Dress: Britannia
07.00 Say Yes To The Dress: Britannia
07.35 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 9. Jaksot 11-2.
07.30 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 8. Jaksot 3-8.
07.50 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
07.50: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
08.35 Sisarvaimot
Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­monsa kanssa.
ti: Alkaa uusintana.
9
09.30 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 17. Jaksot 3-7.
10.25 Pienten perhe
ti: (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
ke:
to:
pe:
10.30 Pienten perhe
11.25: (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
12.25:
10.35 Tah­don mor­sius­puvun: Vegas
Las Ve­gas tar­joaa vaih­toeh­don spon­taa­neil­le ja pe­rin­tei­tä rik­ko­vil­le pa­ris­kun­nil­le. Ku­ka oli­si­kaan pa­rem­pi hen­ki­lö aut­ta­maan pi­ka­häi­den asu­jen kans­sa kuin suun­nit­te­li­ja Da­vid Ema­nuel. Hä­nen avul­laan pa­ris­kun­nat on­nis­tu­vat löy­tä­mään täy­del­li­set asut tiu­kas­ta ai­ka­tau­lus­ta huolimatta.
11.25 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. ..
11.25 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
11.25 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
11.25 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
11.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
12
12.20 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
12.20 Kakkukuningas
12.25 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
12.20 Kakkukuningas
12.30 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Alkaa uusintana.
12.50 Mor­sia­men tyyliopas
12.50 Mor­sia­men tyyliopas
13.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
pe: Dot­tiel­la on kak­si poikaa,..
13.25 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, Tosi-tv,
13.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
14.15: Gi­deo­nin hen­gen­vaa­ral­li­sel­la yli­pai­nol­la on tu­hoi­sa vai­ku­tus hä­nen avioliittoonsa.
15.10: Dot­tiel­la on kak­si poi­kaa, jois­ta hä­nen on pi­det­tä­vä huol­ta mie­hen käy­des­sä töissä.
16.10: Lap­se­na ur­hei­lul­lis­ta Ran­dya kan­nus­tet­tiin syö­mään paljon,..
14.15 Su­per­nan­ny ja kauhuperheet
Su­per­nan­ny­na tun­net­tu kas­va­tu­sa­sian­tun­ti­ja Jo Frost rat­koo per­hei­tä rii­vaa­via käy­tös­häi­riöi­tä, jot­ka kos­ke­vat las­ten li­säk­si myös aikuisia...
Kausi 1. Jaksot 4-6.
14.20 Parantaja
Mat­kal­laan Yh­dys­val­lois­sa hän aut­taa mm. mo­nia vai­keis­ta ki­vuis­ta kär­si­viä ur­hei­li­joi­ta ja julkkiksia...
14.20 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
15
15.10 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
ma: Alkaa uusintana.
15.20 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
16.15 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
16.15: Sarja seuraa viiden moniaviollisen perheen elämää.
17.05 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
ma: Alkaa uusintana.
ke: Becky pettyi 1.
to: Klein­fel­dil­lä on alen­nusmyynti,..
17.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
18.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
18.10 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
19.00 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ma: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
19.05 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 las­ta. Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­nokaisina,..
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
19.05 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
20.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
20.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
Ku­kin per­heis­tä ha­kee ak­tii­vi­ses­ti uu­sia vai­mo­ja per­heyh­tei­sön­sä jat­kok­si. (See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
Kausi 3. Jaksot 3-4.
20.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
20.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Mu­ka­na ovat en­sim­mäi­sel­tä kau­del­ta tu­tut Dea­van ja ete­lä­ko­rea­lai­nen Ji­hoon se­kä Jen­ny ja in­tia­lainen Sumit.
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.55 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21.00 Ext­reme Sisters
UU­SI SAR­JA Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tiivis,..
21.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pullisesti...
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21.00 Ext­reme Sisters
UU­SI SAR­JA Sis­kos­ten vä­li­nen si­de on usein tii­vis, mut­ta nä­mä pa­ri­val­ja­kot vie­vät lä­hei­syy­den ää­rim­mäi­sel­le tasolle...
21
21.25 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.50 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka ra­kas­tuu? Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta nais­ta, jot­ka saa­vat huomata,
Kausi 1. Jaksot 7-8.
21.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
21.55 Tohtori Paise
21.55 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
21.55 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
22.00 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.25 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.30 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
22.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
22.55 Tohtori Paise
22.50 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
22.50 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
Kausi 3. Jaksot 1-2.
23.25 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
23.45 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Ko­kei­lun­ha­lui­nen tuo­kio väl­ly­jen vä­lis­sä voi ol­la aja­tuk­se­na hou­kut­ta­va, mut­ta ai­na asiat ei­vät su­ju suun­nitellusti.
23.35 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
23.50 Löysät pois!
0
00.25 Löysät pois!
00.20 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
00.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 4. Jaksot 1-3.
00.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
00.50 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
00.50 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
01.25 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
01.20 Tohtori Paise
01.35 Say Yes To The Dress: Britannia
01.30 Kakkukuningas
01.40 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
02.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
01.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
Kausi 1. Jaksot 13-14.
02.15 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yhdysvallat,
02.40 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
3
03.15 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
03.35 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
Kausi 10. Jaksot 5-6.
03.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Kausi 1. Jaksot 4-6.
04.00 Kakkukuningas
04.30 Mor­sia­men tyyliopas
04.35 Kakkukuningas
04.50 Kakkukuningas
05.00 Kakkukuningas
05.05 Kakkukuningas
05.05 Say Yes To The Dress
05.20 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
05.20 Say Yes To The Dress
05.30 Kakkukuningas