Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
05.00 Kakkukuningas
05.10 Kakkukuningas
05.15 Kakkukuningas
06.25 Kakkukuningas
06.25 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
06.20 Pienten perhe
(Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
06.25 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
07.30 Say Yes To The Dress: Britannia
Kausi 3. Jaksot 33-1.
07.30 Say Yes To The Dress: Britannia
07.20 Say Yes To The Dress: Britannia
07.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 9. Jaksot 1-10.
07.50 Kakkukuningas
Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
10.15: Alkaa uusintana.
08.00 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.00: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
08.55 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 9. Jaksot 10-14.
9
09.50 Say Yes To The Dress
to: Alkaa uusintana.
10.45 Pienten perhe
ti: (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
ke: (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.35 Pienten perhe
10.45 Pienten perhe
(Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.40 Pienten perhe
11.40: (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
12.35: (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.45 1+5 tytärtä
11.40: Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­koululaisia...
12.35: Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen vanhemmat,..
11.30 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
11.45 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. ..
11.40 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
11.40 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
11.40 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
12
12.35 Kakkukuningas
12.25 Kakkukuningas
12.40 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
12.35 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
12.35 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
12.55 Mor­sia­men tyyliopas
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
13.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
13.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
to: Alkaa uusintana.
pe: Ash­ley on ko­ke­nut lap­suu­des­saan rank­ko­ja asioita,..
13.30 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, Tosi-tv,
13.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
14.25: Alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set jou­tu­vat koh­taa­maan ti­lanteensa...
15.20: Chad ei tun­ne oloaan isäk­si tai aviomieheksi,..
14.00 Su­per­nan­ny ja kauhuperheet
Alkaa uusintana.
14.25 Kaikki peliin
Kem­pien ys­tä­vä­per­he tu­lee vie­rai­lul­le ja tuo mu­ka­naan yl­lätyksen...
14.30 Su­per­nan­ny ja kauhuperheet
Su­per­nan­ny­na tun­net­tu kas­va­tu­sa­sian­tun­ti­ja Jo Frost rat­koo per­hei­tä rii­vaa­via käy­tös­häiriöitä,..
Kausi 1. Jaksot 2-3.
14.25 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
14.25 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
15
15.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
15.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
Kausi 1. Jaksot 13-14.
15.20 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
16.15 Si­sar­vai­moa etsimässä
(See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
17.10: Sarja seuraa viiden moniaviollisen perheen elämää.
17.10 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
Hen­ki­lö­kun­ta te­kee kaikkensa,..
De­vi ha­luaa sä­väyt­tää tyy­likkäästi...
Rashin intialaisperhe heittäytyy hankalaksi.
17.10 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.10 Sisarvaimot
Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­monsa kanssa.
ti: Alkaa uusintana.
ke: Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. (Sister Wives,
to:
pe:
18.05 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
18.05 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.05 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ma: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
19.05 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 las­ta. Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­nokaisina,..
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
19.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
20.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
20.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
(See­king Sis­ter Wi­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
21.00: Sarja seuraa viiden moniaviollisen perheen elämää.
20.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sisters,
20.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sis­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 2. Jaksot 3-4.
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Mu­ka­na ovat en­sim­mäi­sel­tä kau­del­ta tu­tut Dea­van ja ete­lä­ko­rea­lai­nen Ji­hoon se­kä Jen­ny ja in­tia­lainen Sumit.
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21.00 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
20.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pullisesti...
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21
21.30 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
21.55 Tohtori Paise
21.55 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka ra­kas­tuu? Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta nais­ta, jot­ka saa­vat huo­ma­ta, et­tei tu­le­va anop­pi aio pääs­tää po­jas­taan ir­ti hel­pol­la. (I Lo­ve a Mama's Boy,
21.55 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
22.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
21.55 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.25 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.30 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
22.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
22.50 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
22.50 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
Kausi 3. Jaksot 8-9.
22.55 Tohtori Paise
23.25 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
23.25 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kanssa?..
23.45 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
23.45 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
23.55 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
23.45 Löysät pois!
0
00.15 Löysät pois!
00.20 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
00.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
00.35 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
00.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
00.40 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elämää.
00.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
00.50 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
01.10 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.20 Tohtori Paise
01.30 Say Yes To The Dress: Britannia
01.30 Kakkukuningas
01.45 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
02.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elämäänsä,
02.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Kausi 1. Jaksot 1-2.
02.10 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, Tosi-tv,
02.30 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
3
03.05 Say Yes To The Dress
04.00: Alkaa uusintana.
03.25 Say Yes To The Dress
03.35 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
03.55 Kakkukuningas
03.50 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
04.05 Kakkukuningas
04.20 Kark­kikuningatar
04.25 Kakkukuningas
04.50 Kakkukuningas
04.45 Kakkukuningas
Kausi 7. Jaksot 16-15.
04.35 Kark­kikuningatar
05.00 Kakkukuningas
04.55 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
04.55 Kakkukuningas
Alkaa uusintana.
05.15 Kakkukuningas