Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
6
05.00 Say Yes To The Dress
05.10 Kark­kikuningatar
05.30 Kakkukuningas
06.00 Tah­don unelmahäät
Alkaa uusintana.
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
06.45 Say Yes To The Dress: Britannia
Kausi 3. Jaksot 20-21.
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
06.10 Tah­don unelmahäät
06.35 Say Yes To The Dress: Britannia
07.05 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
07.10 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
07.00 Say Yes To The Dress: Britannia
07.10 Say Yes To The Dress: Britannia
07.20 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
Kausi 8. Jaksot 1-4.
07.10 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 7. Jaksot 2-7.
07.30 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
07.40 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
07.40: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
08.05 Sisarvaimot
Alkaa uusintana. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
08.10 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
08.25 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­monsa kanssa.
08.30 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
9
09.05 Say Yes To The Dress
ma: Alkaa uusintana.
09.30 Say Yes To The Dress
10.05 Pienten perhe
10.20 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
10.10 Pienten perhe
10.15 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
10.25 Pienten perhe
11.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Alkaa uusintana.
11.05 Say Yes to the Dress
11.15 Re­turn to Amish
11.15 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
11.20 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
11.25 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan esi­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vitoset.
Kausi 4. Jaksot 13-14.
12
12.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
12.10 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
12.10 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
12.05 Kakkukuningas
Kausi 8. Jaksot 27-4.
12.35 Kakkukuningas
12.35 Kark­kikuningatar
13.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
ke: Ta­ra ryh­tyy laih­dut­ta­maan kuul­tuaan lää­käriltä,..
to: Alkaa uusintana.
pe: Su­sa­nin ter­veys ja hen­ki ovat vaa­ras­sa hä­nen sai­raal­loi­sen yli­pai­non­sa vuoksi...
13.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
14.05: 23-vuo­tias Chay on asu­nut lap­ses­ta as­ti iso­van­hem­pien luo­na äi­din al­ko­ho­li- ja huu­meon­gel­mien vuoksi...
15.05: Alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set jou­tu­vat koh­taa­maan ti­lan­teen­sa sar­jan uu­sis­sa jaksoissa...
16.05: Su­sa­nin ter­veys ja hen­ki ovat vaa­ras­sa hä­nen sai­raal­loi­sen yli­pai­non­sa vuoksi...
13.20 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johnstons,..
14.00 Sin­kut kilpakosijoina
Roh­keas­sa ko­kei­lus­sa seit­se­män sink­ku­mies­tä ja -nais­ta muut­taa kah­dek­sak­si vii­kok­si sa­man ka­ton al­le. Ta­voit­tee­na on löy­tää Se Oi­kea yh­teis­ten ak­ti­vi­teet­tien ja asian­tun­ti­joi­den avul­la, ja niin kih­lau­tu­mi­nen kuin häät­kin voi­vat muut­tua to­dek­si vii­koit­tai­ses­sa se­re­mo­nias­sa. Mi­kä­li ei, osa ta­lon asuk­kais­ta lai­te­taan kes­ken kai­ken vaih­toon. (The Spou­se Hou­se, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
14.15 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
15
15.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tä elä­mä ei ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
15.15 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
16.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaansa luo...
17.00 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2010)
Jo­sep­hi­ne on so­vit­ta­nut jo sa­taa hääpukua,..
ti: Car­li löy­tää unel­mien­sa mor­siuspuvun,.. Täl­lä ker­taa näh­dään morsiamia,..
ke: Mar­ga­ri­tal­la on jo kak­si hääpukua,.. Lind­say ei ha­lua ol­la häis­sään prinsessa,..
to: Kun mor­sian tuo isän hää­pu­kuostoksille,..
Häät lu­pai­le­vat uu­sia alkuja,..
17.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
UU­SI KAU­SI Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
18.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­kou­lu­lai­sia. Elä­mä yh­teen­sä kuu­den tyt­tä­ren van­hem­pi­na pi­tää kak­si­kon yhä kii­rei­se­nä, mut­ta rak­kaut­ta vauh­dik­kaas­ta per­hees­tä ei puu­tu. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yhdysvallat,
18.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
18.00 Re­turn to Amish
Sul­je­tus­ta amis­siyh­tei­sös­tä uu­teen maail­maan ja jäl­leen ta­kai­sin yh­tei­söön pa­lan­nei­den nuor­ten ta­ri­na jatkuu...
18.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Alkaa uusintana.
19.00 Re­turn to Amish
19.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
UU­SI KAU­SI Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
20.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaansa luo...
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jäl­keen. Mi­tä heil­le kuu­luu nyt? Pys­ty­vät­kö he vas­tus­ta­maan van­ho­ja kiu­sauk­sia, vai tys­sää­kö pai­nonpudotus?
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
UU­SI KAU­SI Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jäl­keen. Mi­tä heil­le kuu­luu nyt? Pys­ty­vät­kö he vas­tus­ta­maan van­ho­ja kiu­sauk­sia, vai tys­sää­kö pai­non­pu­do­tus? (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now?
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Mu­ka­na ovat en­sim­mäi­sel­tä kau­del­ta tu­tut Dea­van ja ete­lä­ko­rea­lai­nen Ji­hoon se­kä Jen­ny ja in­tia­lainen Sumit.
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21
21.00 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, Tosi-tv,
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pullisesti...
(90 Day Fiance: The Other Way, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21.30 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.00 Tohtori Paise
Alkaa uusintana.
22.00 Re­turn to Amish
22.00 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
22.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
22.00 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
Toh­to­rit Vincent,..
21.56 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
22.30 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
23.00 Apua, mikä tauti!
Alkaa uusintana. Apua, mi­kä tauti!..
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
22.55 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
Kausi 3. Jaksot 2-3.
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
23.00 Tohtori Paise
Alkaa uusintana.
23.00 Re­turn to Amish
00.00 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Ko­kei­lun­ha­lui­nen tuo­kio väl­ly­jen vä­lis­sä voi ol­la aja­tuk­se­na hou­kut­ta­va, mut­ta ai­na asiat ei­vät su­ju suun­nitellusti.
00.00 Löysät pois!
00.00 Paiseklinikka
Osaat­ko kuvitella,..
0
00.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
00.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
00.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
00.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Sar­jan pää­hen­ki­löt ko­koon­tu­vat yh­teen vuo­si dieet­tien al­ka­mi­sen jälkeen...
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
00.55 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.30 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
02.00 Tohtori Paise
02.40 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Kausi 1. Jaksot 5-6.
02.40 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Kausi 1. Jaksot 9-10.
02.30 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Kausi 1. Jaksot 1-2.
02.50 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Kausi 1. Jaksot 7-8.
02.45 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
02.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: Erikoisjakso
Kausi 1. Jaksot 1-2.
02.55 Pie­ni suuri perhe
3
03.40 Say Yes To The Dress
Alkaa uusintana.
03.55 Say Yes To The Dress
04.35 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
04.40 Kakkukuningas
04.30 Kakkukuningas
04.25 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
04.45 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
05.00 Kark­kikuningatar
05.10 Kark­kikuningatar
05.30 Kakkukuningas