Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
07.46 BUU-klubben
07.51 BUU-klubben
08.11 BUU-klubben
08.11 BUU-klubben
08.01 Su­perapulaiset
su: Ke­hol­le te­kee hyvää,..
08.15 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
08.20 Iloa puutarhasta
08.31 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
08.30 An­der­sin kanssa kalassa
08.40 Yk­si­ne­läjä Severin
08.45 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.40 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
08.55 Efter Nio
Er­nest Law­son tu­li tun­ne­tuk­si yön yli,..
09.00 Aktivisti
09.00 Tyt­tä­remme Emilie
9
09.10 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
09.05 Ky­sy lää­kä­ril­tä terveydestä
09.20 Ra­haa, rahaa, rahaa
09.40 Unelmakoti
Elai­ne ja Den­nis ovat juu­ri saa­neet avai­met uu­teen taloonsa...
09.30 Unelmakoti
Elai­ne ja Den­nis ovat juu­ri saa­neet avai­met uu­teen taloonsa...
09.55 Piispat
09.50 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.50 Tans­ka­lai­nen maajussi
10.00 Ä­lä ko­kei­le tätä kotona
10.15 Sportliv
10.20 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.20 Koi­ra­per­heet käy­töskoulussa
10.25 Ra­haa, rahaa, rahaa
10.30 Mi­kä on Poh­jois­na­van tulevaisuus?
Tans­ka ha­luaa hal­li­ta Poh­jois­na­paa, kol­me ker­taa Tans­kan ko­kois­ta aluet­ta, mis­sä on öl­jyä, kaa­sua ja mineraaleja.
10.30 Piispat
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.40 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
10.55 Ny­torgs­man­nen - sarjaraiskaaja
10.50 Kirppisvinkit
11.00 Ko­vin kuski haussa
He tar­vit­se­vat rut­kas­ti roh­keut­ta ja kaik­ki taitonsa,..
11.00 Efter Nio
Er­nest Law­son tu­li tun­ne­tuk­si yön yli,..
11.00 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
11.00 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Jac­kin mie­les­tä hä­nen äi­tin­sä te­kee lii­kaa töi­tä. Ruot­sa­lai­nen do­ku­menttisarja,
11.44 Luontotuokio
11.50 St­röm­sös­tä poimittua
12
12.01 Vuo­si­sa­dan taidevarkaudet
12.01 Lasikatto
12.01 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
12.01 Bardot
12.50: Va­di­min en­sim­mäi­nen elo­ku­va mul­lis­taa pa­ris­kun­nan elämän...
13.43: Elo­ku­via val­mis­tuu tiu­haan, ku­vauk­set seu­raa­vat tois­taan ja vä­lil­lä juhlitaan...
12.01 Kino: Ei karhuja
Ja­far Pa­na­hi esit­tää ku­vit­teel­lis­ta ver­sio­ta it­ses­tään, oh­jaa­jaa, jo­ka yrit­tää teh­dä elo­ku­vaa pie­nes­sä ky­läs­sä lä­hel­lä Ira­nin ja Tur­kin rajaa...
12.31 In the Court of the Crimson King
12.30 Lasikatto
12.50 This Train I Ride
Yh­teis­kun­nan odo­tuk­set taak­seen jät­tä­nei­nä ny­kya­jan Ame­ri­kan kul­ku­rit, Ka­ren ja Ivy,..
13.25 Ve­net­siasta Niilille
13.43 Enem­män elo­ku­vas­ta: Vis­kiä viskiä
14.00 Historia: Tun­te­maton Kanada
14.00 Poh­jan­kä­vi­jäin merkintöjä
14.00 Historia: Ruot­sin vii­mei­set kuninkaat
14.00 Poh­jan­kä­vi­jäin merkintöjä
Sa­ka­ri Päl­sin ja­lan­jäl­jis­sä: elo­ku­va kah­des­ta matkaajasta,..
14.10 Kau­pun­ke­ja rakennetaan
Seyðisfjörður...
14.35 Ys­tä­vyk­set Pi­cas­so ja Cocteau
15
15.00 La Pro­me­sa - Sa­lai­suuk­sien kartano
ti: Ja­na jou­tuu ker­to­maan Ma­rial­le läh­tön­sä to­del­lisen syyn...
ke: Kar­ta­non met­säs­tys­juh­lat ei­vät me­ne ihan suun­nitellusti...
to: Vih­doin hert­tua il­moit­taa osal­lis­tu­van­sa met­sästykseen,..
15.00 Jaakko Keso
Kii­na on kai­ken ai­kaa uutisissa,..
15.31 Ku­nin­gas Kaar­le XVI Kus­taa - 50 vuot­ta val­taistuimella
15.40 elokuva: Uroot
15.50 Tar­mo Pel­to­kos­ki joh­taa Latviassa
(s. 2000) ni­mi­tet­tiin v. 2022 Lat­vian kan­sal­li­sor­kes­te­rin yli­ka­pel­li­mes­ta­rik­si ja tai­teel­li­sek­si johtajaksi.
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
Co­si­mo saa sa­la­tun viestin...
to: Um­ber­to heit­tää vuo­ros­taan lo­kaa Co­si­mon päälle... Ade­lai­de pyy­tää Gab­riel­laa ole­maan vahva vaimo...
16.45 Fin­lan­dia su cos­ta sur y Arc­hi­piéla­go. Lok­ki len­si vieraaksemme
16.46 Kur­kis­tuk­sia Tuk­hol­man ku­ninkaanlinnaan
17.01 Ky­sy lää­kä­ril­tä terveydestä
TBE ja mui­ta ke­sän vitsauksia...
17.26 Ma­ku­ja saa­me­lai­ses­ta keittiöstä
17.26 Tans­ka­lai­nen maajussi
La­to on täy­tet­ty heinillä,..
17.26 Holly Hobbie
17.25 Studio 65
Muut­tuu­ko sek­suaa­li­suus vanhetessa?..
17.26 Strömsö
Sa­mal­la saa­daan vink­ke­jä yrt­tien kui­vaamisesta,..
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.48 Lem­mikkilekurit
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
ke: Sit­ten Elen­da pohtii,..
18.00 Muumilaakso
18.00 Katto-Kassinen
18.22 Fant­ti ja työkoneet
18.24 Pikku tiikeri
18.30 Piispat
18.30 Tyt­tä­remme Emilie
18.30 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Jac­kin mie­les­tä hä­nen äi­tin­sä te­kee lii­kaa töi­tä. Ruot­sa­lai­nen do­ku­menttisarja,
18.30 Luon­to­mat­kal­la Ugandassa
18.30 Oppimislabra
18.30 Unelmakoti
Hen­rik ja Ma­ria ovat os­ta­neet Hen­ri­kin lap­suu­den­ko­din Salts­jö­badenista...
18.50 Kirppisvinkit
18.45 Ru­by ja toivomuskaivo
Ru­by saa luot­ta­mus­ta kos­ke­van toi­veen juu­ri kun hän on it­se pet­tä­mäs­sä isän­sä luottamuksen.
19.00 Ra­haa, rahaa, rahaa
Kuu­lem­me jat­ku­vas­ti miljoonista,..
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nikkoseudulta,
19.30 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.54 Ny­torgs­man­nen - sarjaraiskaaja
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.48 Sportliv
20.01 Bardot
Kun kan­si­ku­va­mal­li­na ol­lut Bri­git­te on 15-vuotias,..
20.01 Bardot
Va­di­min en­sim­mäi­nen elo­ku­va mul­lis­taa pa­ris­kun­nan elämän...
20.01 Bardot
Elo­ku­via val­mis­tuu tiu­haan, ku­vauk­set seu­raa­vat tois­taan ja vä­lil­lä juhlitaan...
20.01 Fri­da Kah­lon elä­mä ja kohtalo
Fri­da mat­kus­taa Die­gon kans­sa Ame­rik­kaan, mut­ta avio-on­ni ra­koi­lee. Hän myös ko­kee tus­kal­li­sen keskenmenon.
20.00 Doobidoo
Tä­nään on vuo­ros­sa "re­na ra­ma ding dong" eli silk­kaa ding don­gia leik­ki­mie­li­ses­sä ruot­sa­lai­ses­sa mu­siik­ki­tie­to­kilpailussa,
20.44 Luontotuokio
20.50 En­nen elo­ku­vaa: Vis­kiä viskiä
20.50 En­nen elo­ku­vaa: Vis­kiä viskiä
21
21.00 Efter Nio
Er­nest Law­son tu­li tun­ne­tuk­si yön yli, toi­mit­ta­ja An­na-Le­na Lau­rén jät­ti Venäjän,..
21.00 Historia: Ruot­sin vii­mei­set kuninkaat
21.00 El­lan mat­kas­sa: roo­ma­lais­ten jäljillä
21.00 Vuo­si­sa­dan taidevarkaudet
Ca­ra­vag­gio, Pa­lermo 1969...
21.00 En­nen elo­ku­vaa: Vis­kiä viskiä
21.00 elokuva: Toivon aika
Sai­rau­den kul­ku voi­daan eh­kä py­säyt­tää - tai sit­ten ei. An­jan suur­per­he lap­si­neen ja bo­nus­lap­si­neen odot­taa in­nok­kaas­ti joulua,..
21.05 Ki­no Klassikko: Vis­kiä, viskiä!
21.30 Kino: Ei karhuja
Ja­far Pa­na­hi esit­tää ku­vit­teel­lis­ta ver­sio­ta it­ses­tään, oh­jaa­jaa, jo­ka yrit­tää teh­dä elo­ku­vaa pie­nes­sä ky­läs­sä lä­hel­lä Ira­nin ja Tur­kin rajaa...
22.00 Hei­kol­la jäällä
Sa­mal­la kun Ve­nä­jää syy­te­tään ta­pahtumista,..
22.00 Kino: Tais­te­lu pa­ho­laiskanjonissa
Län­ne­ne­lo­ku­vas­sa pa­ri seik­kai­li­jaa jou­tuu au­tio­maas­sa kes­kel­le rat­su­väen ja apas­sien vä­lis­tä yh­tee­not­toa. N: Ja­mes Gar­ner, Sid­ney Poitier,
21.55 Billie
Ja­mes Ers­ki­nen do­ku­ment­ti jazz­lau­la­ja Bil­lie Ho­li­days­ta toi­mii kuin film noir -jän­nä­ri. Se poh­jau­tuu elä­mä­ker­taa var­ten 1970-lu­vul­la teh­tyi­hin haas­tat­te­lui­hin. Kir­ja ei valmistunut,
22.25 Enem­män elo­ku­vas­ta: Vis­kiä viskiä
22.45 Smugglad
23.12: Pa­ko­lai­sil­la on ta­ka­naan jo pit­kä matka,..
22.45 Uusi Kino: Star shaped scar
22.58 Uusi Kino: Au­ringonpistos
23.00 Si­säl­lä: Mie­len­ter­veys somessa
On yhä ta­vallisempaa,..
23.10 En­nen elo­ku­vaa: Vis­kiä viskiä
23.10 Roc­kin klas­sik­ko­le­vyt: Morrison Hotel
23.20 Rahavirrat
23.30 Historia: Osa­ma Bin Laden
23.40 Uusi Kino: Hy­vä käytös
23.40 Kids in Crime
23.55 En­nen elo­ku­vaa: Vis­kiä viskiä
0