Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
08.25 Iha­nampi elämä
08.25 Team Bachs­tad kotikonnuilla
08.25 Se­lamin tyyliin
08.20 Egenland
08.08 Su­perapulaiset
08.28 Ponipulmia
Kilpailu...
08.35 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.31 To­tuus tai tehtävä
08.41 Erä­maan armoilla
08.45 Poh­jan­maan sankarit
08.55 Vat­sani ja minä
08.50 Spotlight
08.55 Kat­so, kani loikkaa
9
09.00 Efter Nio
Pau­lus Ara­juu­ri jouk­kue­ke­mias­ta, ke­mis­ti val­mis­taa jäätelöä,..
09.15 Erä­maan armoilla
Fe­mundsmarka...
09.00 Weg­gen hui­ma­päät Lofooteilla
09.01 Mei­tä kut­su­taan raggareiksi
09.10 Jo­tun­hei­me­nin paimenet
09.15 Riis­ta­met­säl­lä Pohjolassa
09.20 Sai­rastunut mieli
09.40 Puutarhakausi
Flo­ris­tin unel­ma ja uu­si kom­pos­ti. Unel­mien puu­tar­hap­ro­jek­tit etenevät...
09.30 Puutarhakausi
Flo­ris­tin unel­ma ja uu­si kom­pos­ti. Unel­mien puu­tar­hap­ro­jek­tit etenevät...
09.41 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
09.55 Ha­luam­me luon­non takaisin
09.50 Eri­tyinen kesä
10.00 Tai­vaal­lis­ta me­noa: "Ha­luan tul­la äidiksi"
10.00 En­sim­mäinen vuosi
10.10 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
10.20 Sportliv
10.21 Kalastajat
Nuotanvetoa...
10.23 Team Bachs­tad kotikonnuilla
10.20 Riis­ta­met­säl­lä Pohjolassa
10.20 St­röm­sös­tä poimittua
10.30 Poh­jan­maan sankarit
10.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa: "Ha­luan tul­la äidiksi"
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.40 Vat­sani ja minä
10.59 Spotlight
10.50 Sportliv
11.00 Norjan kovin
Jyrk­kä mä­ki ja ka­lan suo­lia. Jos ha­luaa ol­la Nor­jan kovin,..
11.00 Strömsö
11.00 Efter Nio
Pau­lus Ara­juu­ri jouk­kue­ke­mias­ta, ke­mis­ti val­mis­taa jäätelöä,..
11.00 Ruo­ka te­kee onnelliseksi
Koet­ta on nyt nyt ta­ka­na kym­me­nen päivää,..
11.00 Luontomatkalla
Joa­kim Odel­berg käy su­kel­ta­mas­sa Flo­ri­das­sa ran­ni­kol­la, jos­sa sit­ruu­na­hait asustavat.
11.00 Cow­boy ja kuningas
Ar­vid vas­taan maailma...
11.29 Sai­rastunut mieli
11.29 Weg­gen hui­ma­päät Lofooteilla
11.44 Emi­lia ja Elin: Seik­kai­lu Aurajoella
11.54 St­röm­sös­tä poimittua
12
12.00 Ver­mee­rin tau­lun salaisuus
12.00 Dos vi­das - Kak­si elämää
12.00 Ga­ry Nu­man: Resurrection
Tuo­re do­ku­ment­ti eng­lan­ti­lai­ses­ta syn­tik­ka­po­pin pioneerista,..
12.00 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
Ju­na­mat­ka on eden­nyt Ita­liaan, jos­sa tu­tus­tu­mi­nen al­kaa poh­jois­rannikolta,..
12.00 Pa­rii­si juhlii 2021
hei­nä­kuu­ta 2021 Rans­kan kan­sal­li­sor­kes­te­ria joh­ti Si­mo­ne Young. So­lis­tei­na mm. Pret­ty Yen­de, Piotr Beczała,
12.00 Syyt­tä­jä Im­ma Tataranni
13.00: Piet­ron tau­ti oli it­seai­heu­tet­tu mut­ta elä­mä jat­kuu. Tap­pa­jan pal­jas­ta­mi­nen on nyt tärkeintä,
13.59: Pa­rii­sin lo­ma on ta­ka­na - toi­ko se hel­po­tus­ta pul­miin? Im­ma pää­see he­ti to­si­toi­miin maatilalla,
12.00 En­nen elo­ku­vaa: Ta­lo ja­la­van varjossa
12.05 Ki­no Klassikko: Ta­lo ja­la­van varjossa
Kol­me Os­ca­ria saa­nut elo­ku­va kol­men ker­rok­sen väes­tä 1900-lu­vun alun Eng­lan­nis­sa. N: Ant­ho­ny Hop­kins, Va­nes­sa Redg­ra­ve, Em­ma Thomp­son, He­le­na Bon­ham Car­ter, Sa­muel West. O: Ja­mes Ivo­ry. (Howards End,
12.52 Chaplinesque
12.55 Am­mat­ti: kir­jai­li­ja: Maikki Harjanne
Min­tun, Santun,..
13.00 Oi­va, pöy­tä ja Kaj Franck
Vuon­na 1963 lu­paa­va la­si­tai­tei­li­ja Oi­va Toikka ..
13.00 Ee­de­nis­tä pohjoiseen
Ee­de­nis­tä poh­joi­seen on do­ku­men­taa­ri­nen rak­kau­se­lo­ku­va pareista,..
13.25 Äidinmaa
Do­ku­men­ta­ris­ti Ma­ri Sop­pe­lan unel­ma toteutui,..
13.55 Chaplinesque
13.50 Oop­pe­ra­täh­ti Ce­ci­lia Bar­to­li ja ystävät
14.00 Ju­na­mat­ka Eurooppaan
14.05 Historia: Or­ja­kau­pan synk­kä menneisyys
14.13 Kan­san­ra­dio - ru­non­laulajien maa
14.22 Enem­män elo­ku­vas­ta: Ta­lo ja­la­van varjossa
14.45 Yk­sit­täis­ta­paus: Tyttöbileet
14.40 Enem­män elo­ku­vas­ta: Nai­nen on aina nainen
14.45 Yk­sit­täis­ta­paus: Let Her Speak
14.45 Jan Jo­hans­son - pie­ni elo­ku­va suu­res­ta taiteilijasta
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Spo­le­tos­sa ta­pah­tuu kummia...
15.05 Isä Mat­teon tutkimuksia
Ka­ra­bi­niee­reil­lä on kii­re selvittää,..
14.59 Isä Mat­teon tutkimuksia
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
pe: Ser­gio löy­tää ko­toaan jo­tain jär­kyttävää...
15.00 Bet­ta­ny Hug­hes Krei­kan saaristossa
Bet­ta­ny jat­kaa mat­kaa Pe­lo­pon­nesokselle...
15
15.17 Enem­män elo­ku­vas­ta: Poikamiesboksi
15.40 Nor­jan ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri esittää
15.55 Egen­lan­din matkakohteet
15.51 Yk­sit­täis­ta­paus: Läski
15.50 Yk­sit­täis­ta­paus: Juhlatunnelma
16.00 Mi­la­non nais­ten paratiisi
ke: Ag­ne­se ker­too lapsilleen,..
to: Ade­lai­de pa­laa vih­doin kotiinsa,..
16.05 Mi­la­non nais­ten paratiisi
16.06 Muo­tia Pariisista
16.15 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
(osa 376) ...
16.30 Oop­pe­ra­täh­ti Ce­ci­lia Bar­to­li ja ystävät
16.43 Muo­tia Pariisista
16.40 Muo­tia Pariisista
16.49 Aalto-dialogit
16.48 Yk­sit­täis­ta­paus: Pysäkki
16.49 En­nen elo­ku­vaa: Poikamiesboksi
16.47 Muo­tia Pariisista
16.51 Kä­si­työ­läisreportaasi
16.54 Pienet kodit
Ruot­sa­lai­nen si­sustussarja.
pe: Isa­bel­la on opiskelija,..
17.00 Gun­nel Carl­son Italiassa
17.08 Kalastajat
Nuotanvetoa...
17.17 En­nen elo­ku­vaa: Poikamiesboksi
17.25 Pin­teessä pahin
17.25 Ha­luam­me luon­non takaisin
17.25 Syyllinen
17.25 To­tuus tai tehtävä
17.25 Eri­tyinen kesä
Lii­kunnan iloa...
17.25 Strömsö
Ter­veys­val­men­ta­ja Sa­ra Nöjd tut­kii Nic­ken elintavat,..
17.45 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
17.45 Tapaus Victor
17.50 Kat­so, kani loikkaa
17.55 Yle Ny­heter TV-nytt
18
18.00 BUU-klubben
ti: BUU-klub­be­nis­sa seik­kail­laan jälleen,..
18.00 Mikko Mallikas
18.00 Me­lu­kylän lapset
18.10 Lu­lun luon­toseikkailut
18.15 Ril­li­nal­len et­sivätoimisto
18.23 Vahaveitikat
18.26 Hupsulit
18.30 Tai­vaal­lis­ta me­noa: "Ha­luan tul­la äidiksi"
18.30 Mei­tä kut­su­taan raggareiksi
18.30 Cow­boy ja kuningas
Ar­vid vas­taan maailma...
18.30 Luontomatkalla
Joa­kim Odel­berg käy su­kel­ta­mas­sa Flo­ri­das­sa ran­ni­kol­la, jos­sa sit­ruu­na­hait asustavat.
18.30 Norjan kovin
Limboland...
18.30 Fractures
Hug­rún on myy­nyt lää­ke­kas­ve­ja kli­ni­kal­la jo vuo­si­kau­det ei­kä suos­tu uskomaan,..
18.30 Puutarhakausi
Vuo­ro­vil­je­lyä ja vil­voit­te­lua. Ta­req esit­te­lee eri­koi­sen pro­jek­tin, jos­sa en­sin läm­mi­tel­lään ja sit­ten vilvoitellaan.
18.50 Sportliv
19.00 Poh­jan­maan sankarit
19.14 Emi­lia ja Elin: Seik­kai­lu Aurajoella
19.13 His­to­rian toinen puoli
19.18 Le­nan matkassa
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­heter TV-nytt
19.39 Sportnytt
19.53 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.53 Svensk­finland runt
19.53 St­röm­sös­tä poimittua
19.53 Tie­tois­ku uskonnosta
19.50 Li­vet - suo­men­ruot­sa­lai­sia tarinoita
19.48 Sportliv
19.55 Spotlight
20.00 Syyt­tä­jä Im­ma Tataranni
ke: Piet­ron tau­ti oli it­seai­heu­tet­tu mut­ta elä­mä jat­kuu. Tap­pa­jan pal­jas­ta­mi­nen on nyt tärkeintä,
to: Pa­rii­sin lo­ma on ta­ka­na - toi­ko se hel­po­tus­ta pul­miin? Im­ma pää­see he­ti to­si­toi­miin maatilalla,
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
An­na-Ma­ria Hel­sing, sol. Tuu­li Lin­de­berg, sop­raa­no. - F. Coll: Aqua ci­ne­reus. C. Ian­not­ta: dead wasps in the jam-jar (ii) . A. Ya­ma­ne: Ar­ca­de. T. Jóns­dóttir: Flow and Fu­sion. S. Haa­pa­mä­ki: Ho­mo Sa­piens, kantaesitys.
20.00 Geor­gia O'Keef­fe, mo­der­nis­min pioneeri
(1887 - 1986) on yk­si Yh­dys­val­to­jen tun­ne­tuim­mis­ta tai­de­maalareista,..
20.00 Ruo­ka te­kee onnelliseksi
Ta­req ja Fia ki­ris­tä­vät tem­poa ja kas­vat­ta­vat vaa­ti­muk­sia. Osal­lis­tu­jat jär­kyt­ty­vät huo­matessaan,..
20.24 Sai­rastunut mieli
Hän haas­taa oh­jel­man juontajan,..
20.54 St­röm­sös­tä poimittua
20.53 Kir­jat, jot­ka ra­vis­te­livat meitä
21
21.00 Efter Nio
Pau­lus Ara­juu­ri jouk­kue­ke­mias­ta, ke­mis­ti val­mis­taa jää­te­löä, pop­kan­te­le­tar Ida Elina,..
21.00 Historia: Hit­le­rin aikakausi
21.00 Bet­ta­ny Hug­hes Krei­kan saaristossa
Bet­ta­ny jat­kaa mat­kaa Pe­lo­pon­nesokselle...
21.00 Su­run­kesyttäjät
Epi­so­di­mai­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too ihmisistä,..
21.00 En­nen elo­ku­vaa: Poikamiesboksi
21.00 Elokuva: Kaksi kotia
Elo­ku­va ker­too ai­kui­ses­ta rak­kau­den yh­dis­tä­mäs­tä mut­ta työn erot­ta­mas­ta pa­ris­kun­nas­ta, jo­ka et­sii tie­tä ta­kai­sin yh­teen. Kä­si­kir­joi­tus ja oh­jaus: Klaus Hä­rö. Ki­no­tar Oy 2013. (U)
21.05 Ki­no Klassikko: Poikamiesboksi
Vii­den Os­ca­rin ko­me­dia poi­ka­mie­hes­tä, jo­ka yrit­tää pä­teä työu­ral­laan lai­naa­mal­la asun­toaan joh­ta­jil­le ja hei­dän ra­kas­ta­jil­leen. N: Jack Lem­mon, Shir­ley Mac­Lai­ne, Fred Mac­Mur­ray. O: Bil­ly Wil­der. (The Apart­ment, USA 1960)
21.50 En­nen elo­ku­vaa: Poikamiesboksi
21.50 Kino: Peterloo
His­to­rial­li­nen elo­ku­va Pe­ter­loon ve­ri­löy­lys­tä Manc­hes­te­ris­sä vuon­na 1819 kun brit­tiar­mei­jan rat­su­vä­ki hyök­kä­si ää­nioi­keut­ta vaa­ti­nei­den kym­me­nien tu­han­sien mie­le­no­soit­ta­jien kimp­puun. O: Mike Leigh.
22.00 Ar­mo­ton todellisuus
To­tuu­den het­ki koit­taa ja Ma­xin hen­ki on hä­nen vas­tus­ta­jan­sa käsissä...
21.56 Ki­no Suo­mi: Äi­deistä parhain
Klaus Hä­rön elo­ku­va so­ta­lap­se­na Ruot­siin lä­he­te­tyn 9-vuo­tiaan Ee­ron mat­kas­ta tun­te­mat­to­maan maa­han uu­den äi­din luo. N: To­pi Ma­ja­nie­mi, Ma­ria Lundq­vist, Es­ko Salminen,
22.06 Satan & Adam
Kos­ket­ta­va do­ku­ment­tie­lo­ku­va kah­den taus­toil­taan eri­lai­sen muusikon,..
22.05 Kino: Kultalampi
Kol­mel­la Os­ca­ril­la pal­ki­tus­sa elo­ku­vas­sa iä­käs pa­ris­kun­ta viet­tää lo­maa ke­sä­pai­kas­saan, jon­ne saa­puu myös isäs­tä vie­raan­tu­nut ty­tär. N: Kat­ha­rine Hepburn,
22.30 Exit
23.06: Hen­rik saa yl­lät­tä­vän puhelun,..
22.45 Hooligan
23.05 Enem­män elo­ku­vas­ta: Poikamiesboksi
23.26 Kou­kus­sa strippaukseen
23.21 Ki­no Klassikko: Epäi­lyksen varjo
23.26 Uusi Kino: Palvelus
23.40 Uusi Kino: Gravitaationi
23.41 Le Saboteur
23.49 Knock, knock
23.50 En­nen elo­ku­vaa: Poikamiesboksi
23.54 Uusi Kino: Me­hiläiskesä
0
00.16 Uusi Kino: Kuin­ka kään­sin ra­bo­bes­ton kylkiasentoon
00.30 Os­car-gaa­la: Pu­nai­nen matto 2023
02.00 Os­car-gaala 2023
Ket­kä fil­mi­täh­det ja mit­kä elo­ku­vat nap­si­vat kirk­kaim­mat pal­kin­not? Maail­man tär­kein elo­ku­va­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään jo 95. ker­ran Hol­ly­woo­dis­sa. Juon­ta­ja­na on Jimmy Kimmel.
3