Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
08.30 Agenda
Agenda om regeringskrisen.
9
09.15 SVT Fo­rum Al­me­dalen: Talen
09.15 Al­me­da­len: Tal av Jim­mie Åkesson
09.15 Al­me­da­len: Tal av Märta Stenevi
10.00 SVT Fo­rum Al­medalen 2021
(S) (M) . Ar­ran­gör: EU-par­la­men­tet i Sve­ri­ge. (M) (M) Ar­ran­gör: EU-kom­mis­sio­nen i Sverige.
ma: Liberalernas och Sverigedemokraternas dag.
11.00 Al­me­da­len: Tal av Nyamko Sabuni
11.00 SVT Fo­rum Al­me­dalen: Talen
11.00 Al­me­da­len: Tal av Stefan Löfven
11.45 SVT Fo­rum Al­medalen 2021
(S) (M) . Ar­ran­gör: EU-par­la­men­tet i Sve­ri­ge. (M) (M) Ar­ran­gör: EU-kom­mis­sio­nen i Sverige.
ti: 00 Cen­ter­par­tiets och Mil­jö­par­tiets dag DI­REKT Re­bec­ca Rand­ha­wa pre­sen­te­rar da­gens sänd­ning. 10:02 Hur fi­nan­sie­ras väl­fär­den på bäs­ta sätt? Till­fäl­li­ga stats­bid­rag har un­der pan­de­min gett fö­rut­sätt­nin­gar för kom­mu­ner och re­gio­ner att han­te­ra ekonomin...
ke: 00 So­cial­de­mok­ra­ter­nas och Mo­de­ra­ter­nas dag DI­REKT Re­bec­ca Rand­ha­wa pre­sen­te­rar da­gens sänd­ning. 10:02 Le­der Sve­ri­ges AI-po­li­tik till ö­kad kon­kur­rensk­raft? AI an­tas bli en stark till­växt­mo­tor. Sam­ti­digt väc­ker ut­veck­lin­gen frågor kring till­för­lit­lig­het och etik...
12
15
15.00 La tormenta sueca
15.00 Björn Gids­tam - en känd doldis
15.12 Aucune idée
15.23 Popreel
15.38 Bar­nen som ö­ver­lev­de Fö­rin­tel­sen - nordsamiska
15.52 Mitt sp­råk meänkieli
16.00 Rapport
16.05 Al­me­da­len: Tal av Nyamko Sabuni
16.05 SVT Fo­rum Al­me­dalen: Talen
16.05 Al­me­da­len: Tal av Stefan Löfven
16.50 Bokk­lub­ben - Kirjaklypi
17.05 Gudstjänst
Sommarandakt från Äppeldalen.
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18
18.00 Orientering: VM
VM i orientering från Tjeckien. Me­del­dis­tans. Kom­men­ta­to­rer: Ja­cob Hård och Mats Troeng.
18.00 Möte med
18.15 Bokk­lub­ben - Kirjaklypi
18.30 En kamp tillsammans
19.00 Al­me­da­len: Tal av Jim­mie Åkesson
19.00 Al­me­da­len: Tal av Märta Stenevi
19.00 Al­me­da­len: Tal av Ulf Kristersson
19.45 Po­li­tik i bokhyllan
20.00 Ve­tens­ka­pens värld sommar
Det finns en miljard hundar i världen.
20.00 Björn Gids­tam - en känd doldis
En film om konst­nä­ren och för­fat­ta­ren Björn Gidstam,..
20.50 Tänk om
21
21.00 Aktuellt
21.25 Ke­ta­nes/Tillsammans
Hans Cal­da­ras är en sångare,..
21.25 Sportnytt
21.40 Matchocken
Bananer.
22.10 Överlevarna
Skjuten fyra gånger på Utöya.
22.40 Love, Gilda
22.40 Skam Deutschland
22.55 Giss­lank­ri­sen i Gladbeck
Pris­be­lönt th­ril­lerd­ra­ma i två de­lar ba­se­rat på verk­li­ga händelser...
23.30 Ve­tens­ka­pens värld sommar
Det finns en miljard hundar i världen.
23.40 Nya perspektiv
0
00.25 Agenda
00.40 Suits
01.10 Ke­ta­nes/Tillsammans
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken